Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2

Informace o provozu knihovny

PO - ČT 9:00 - 18:00
PÁ 9:00 - 17:00

více informací

Duben 2020

Nové knihy ve fondu NLK

nahoru

ADIKTOLOGIE

Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2012 / editor Lucia Kiššová. — 1. vydání. — Praha : Úřad vlády České republiky, 2011. — 72 stran : ilustrace, tabulky ISBN 978-80-7440-051-3

veřejné zdravotnictví ; adiktologie ; vládní programy ; politika zdravotní – programy ; primární prevence ; podpora zdraví ; poruchy spojené s užíváním psychoaktivních látek : prevence a kontrola ; návykové chování : prevence a kontrola

Poruchy vzniklé užíváním metamfetaminu / autor předmluvy k českému vydání a odborný editor českého vydání Jakub Minařík ; editor českého vydání: Zuzana Tion Leštinová ; překlad z německého jazyka: Petra Bačuvčíková, Pavla Chromcová, Veronika Prágerová a Lenka Stratilová. — 1. vydání v českém jazyce. — Praha : Úřad vlády České republiky, [2017]. — 213 stran : tabulky, formuláře — (Metodika ;; 14) ISBN 978-80-7440-178-7

methamfetamin : škodlivé účinky : toxicita ; poruchy spojené s užíváním psychoaktivních látek ; adiktologie ; uživatelé drog ; krizové intervence ; psychoterapie ; péče o pacienty – plánování ; duševní poruchy ; adiktologie

Hodnocení implementace Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky 2007-2009 / editor Lucia Kiššová. — 1. vydání. — Praha : Úřad vlády České republiky, 2011. — 76 stran : tabulky ISBN 978-80-7440-043-8

veřejné zdravotnictví ; adiktologie ; vládní programy ; primární prevence ; poruchy spojené s užíváním psychoaktivních látek : prevence a kontrola ; podpora zdraví ; návykové chování : prevence a kontrola ; politika zdravotní – programy

Uživatelé konopí jako klienti pomáhajících služeb – souhrnná zpráva z dotazníkové a kvalitativní studie / autoři Barbora Drbohlavová, Viktor Mravčík. — Praha : Úřad vlády České republiky, Národní monitorovací středisko pro drogy a závislost, 2017. — 33 stran : ilustrace, tabuky — (Výzkumné zprávy ;; 22) ISBN 978-80-7440-158-9

uživatelé drog : statistika a číselné údaje ; Cannabis : škodlivé účinky ; průzkumy a dotazníky ; adiktologie ; psychiatrická péče ; sociální práce ; adiktologie

Obecné zásady pro úpravu stávající legislativy a předpisů v oblasti léčby opioidními agonisty / autoři: Olivier Simon, René Stamm, Robert Hämmig, Valérie Junod a Expertní skupina Pompidou group Rady Evropy pro regulační rámec léčby závislosti na opioidech a léčby opioidními agonisty. — 1. vydání v českém jazyce. — Praha : Úřad vlády České republiky, Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky [2019]. — 112 stran : ilustrace, tabulky — (Koordinace ;; 25) ISBN 978-80-7440-230-2

opioidní analgetika : agonisté ; poruchy spojené s užíváním opiátů : farmakoterapie ; politika zdravotní – programy : zákonodárství a právo ; adiktologie : zákonodárství a právo ; směrnice pro lékařskou praxi jako téma ; uživatelé drog ; adiktologie

Akční plán realizace Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2021 / Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. — Praha : Úřad vlády České republiky, Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, [2019]. — 76 stran : ilustrace, tabulky ISBN 978-80-7440-247-0

poruchy spojené s užíváním psychoaktivních látek ; návykové chování ; hráčství ; adiktologie : ekonomika : organizace a řízení ; vládní programy : ekonomika : organizace a řízení ; politika zdravotní – programy : ekonomika : organizace a řízení ; adiktologie ; veřejné zdravotnictví

Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2007 až 2009 / Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. — [Praha] : [Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky], [2007]. — 33 stran : tabulky

poruchy spojené s užíváním psychoaktivních látek ; alkoholismus ; poruchy vyvolané užíváním tabáku ; návykové chování ; vládní programy ; adiktologie ; adiktologie ; veřejné zdravotnictví

Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2013 až 2015. — [Praha] : [Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky], [2013]. — 41 stran : ilustrace, tabulky

adiktologie ; veřejné zdravotnictví ; vládní programy : ekonomika : organizace a řízení ; politika zdravotní – programy : ekonomika : organizace a řízení ; poruchy spojené s užíváním psychoaktivních látek : farmakoterapie : prevence a kontrola : terapie ; alkoholismus : prevence a kontrola : terapie ; mezinárodní spolupráce

nahoru

ANATOMIE

Cvičebnice anatomie pro studenty : otestujte si a upevněte si své anatomické znalosti / Ken Ashwell ; překlad Marcela Bezdičková … (1. a 2. kapitola), Šárka Krejčová (4., 5., 6., 7., 8., 9. kapitola), Tereza Kratochvílová (3., 10., 11. kapitola). — 1. vydání. — V Brně : CPress, 2020. — 368 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-264-2902-9

anatomie ; anatomie ; muskuloskeletální systém ; imunitní systém ; krev ; studium lékařství

nahoru

DIABETOLOGIE

Diabetes a sport : příručka pro lékaře ošetřující nemocné s diabetem 1. typu / Zdeněk Rušavý, Jan Brož a kolektiv. — 2. vydání. — Praha : Maxdorf, [2020]. — 271 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-7345-639-9

diabetologie ; tělovýchovné lékařství ; diabetes mellitus 1. typu : terapie ; tělesná námaha ; tělesná výkonnost ; selfmonitoring glykemie ; hypoglykemie : prevence a kontrola ; diabetická ketoacidóza : prevence a kontrola ; sportovci

Diabetes a COVID-19 : informace pro děti a jejich rodiče / Česká diabetologická společnost ČLS JEP. — [Praha] : Česká diabetologická společnost ČLS JEP, 2020. — 1 nečíslovaná strana : ilustrace

diabetologie ; pediatrie ; diabetes mellitus 1. typu ; dítě ; koronavirové infekce : prevence a kontrola ; komplikace diabetu : prevence a kontrola

Diabetes a COVID-19 : informace pro pacienty – 4× 5 pravidel / Česká diabetologická společnost ČLS JEP. — [Praha] : Česká diabetologická společnost ČLS JEP, 2020. — 1 nečíslovaná strana : ilustrace

diabetologie ; diabetes mellitus ; diabetes mellitus 1. typu ; diabetes mellitus 2. typu ; komplikace diabetu ; koronavirové infekce : prevence a kontrola ; rizikové faktory

nahoru

FARMACIE A FARMAKOLOGIE

Základní praktická cvičení z farmaceutické technologie / Zdeňka Šklubalová a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Nakladatelství Karolinum, 2020. — 134 stran : ilustrace ; — (Učební texty Univerzity Karlovy) ISBN 978-80-246-4561-2

farmacie a farmakologie ; farmaceutická technologie : metody ; chemie farmaceutická ; léčivé přípravky : chemie ; studium farmacie vysokoškolské

Onemocnění koronavirem COVID-19 a rizika farmakoterapie / Vilma Vranová, Karel Vašut. — [Olomouc] : Solen, 2020. — 3 strany : ilustrace ;

farmacie a farmakologie ; infekční lékařství ; koronavirové infekce ; nežádoucí účinky léčiv ; antiflogistika nesteroidní : škodlivé účinky ; paracetamol : škodlivé účinky ; dipyron : škodlivé účinky ; veřejné zdravotnictví

nahoru

GERIATRIE

Paliativní péče v rezidenčních službách : se zaměřením na uživatele seniorského věku / Karolína Pechová, Matěj Lejsal a kol.. — Vydání 1. — Tábor : Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, 2020. — 201 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-88361-01-5

paliativní medicína ; geriatrie ; hospicová a paliativní péče : organizace a řízení : zákonodárství a právo ; domovy pro seniory : organizace a řízení ; staří ; týmová péče o pacienty ; péče o umírající ; zdravotnická zařízení

nahoru

HYGIENA

Recommendations to member states to improve hand hygiene practices to help prevent the transmission of the COVID-19 virus : interim guidance : 1 April 2020. — [Geneva] : World Health Organization, [2020]. — 3 strany

veřejné zdravotnictví ; hygiena ; Betacoronavirus ; propuknutí nemoci ; hygiena rukou ; nelékařská veřejná a soukromá zařízení ; zdravotnická zařízení

Advice on the use of masks in the context of COVID-19 : interim guidance , 6 April 2020. — [Geneva] : World Health Organization, [2020]. — 5 stran

veřejné zdravotnictví ; hygiena ; Betacoronavirus ; propuknutí nemoci ; osobní ochranné prostředky ; masky

Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease (COVID-19) and considerations during severe shortages : interim guidance, 6 April 2020. — [Geneva] : World Health Organization, [2020]. — 28 stran : ilustrace, tabulky

veřejné zdravotnictví ; hygiena ; Betacoronavirus ; propuknutí nemoci ; osobní ochranné prostředky

Chráním nejslabší. — [Místo vydání není známé] : Chráním nejslabší, 2020. — 1 strana

hygiena ; hygiena ; hygiena rukou ; primární prevence ; duševní zdraví ; přenos infekční nemoci : prevence a kontrola ; osobní ochranné prostředky

Zacházení s šitými rouškami ; Zacházení s jednorázovými rouškami. — Příbram : Babíkov z.s., 2020. — 2 strany : ilustrace

masky ; osobní ochranné prostředky ; hygiena ; přenos infekční nemoci : prevence a kontrola ; hygiena

Rouška není trapná. — [Místo vydání není známé] : Chráním nejslabší, 2020. — 1 strana : ilustrace

hygiena ; hygiena ; osobní ochranné prostředky ; masky ; přenos infekční nemoci : prevence a kontrola

Chráním tebe, chráním sebe. — [Místo vydání není známé] : Chráním nejslabší, 2020. — 1 strana

hygiena ; hygiena ; osobní ochranné prostředky ; masky ; přenos infekční nemoci : prevence a kontrola

Víš určitě, že to nemáš?. — [Místo vydání není známé] : Chráním nejslabší, 2020. — 1 strana

hygiena ; hygiena ; osobní ochranné prostředky ; masky ; přenos infekční nemoci : prevence a kontrola

Nestyď se s ní ukázat. — [Místo vydání není známé] : Chráním nejslabší, 2020. — 1 strana

hygiena ; hygiena ; osobní ochranné prostředky ; masky ; přenos infekční nemoci : prevence a kontrola

Rouška je nejlepší kámoš. — [Místo vydání není známé] : Chráním nejslabší, 2020. — 1 strana

hygiena ; osobní ochranné prostředky ; přenos infekční nemoci : prevence a kontrola ; hygiena

Mýty o rouškách : věříte jim také?. — [Místo vydání není známé] : Chráním nejslabší, 2020. — 2 strany

hygiena ; hygiena ; osobní ochranné prostředky ; masky

nahoru

INFEKČNÍ LÉKAŘSTVÍ

Telemedicína a Koronavirus / Leoš Středa, Jan Beer. — Vydání 1. — Praha : AFP global, s. r. o., 2020. — 112 stran : ilustrace ; — (Věda v pohybu ;; 1/2020) ISBN 978-80-7604-042-7

veřejné zdravotnictví ; infekční lékařství ; pneumologie a ftizeologie ; lékařská informatika ; telemedicína : trendy ; využití lékařské informatiky ; zdravotnické služby ; koronavirové infekce ; přenos infekční nemoci : prevence a kontrola ; zdravé chování ; hodnocení rizik ; pandemie ; karanténa

Koroňák není kamarád! adaptace Štěpán Vymětal ; odborný poradce Zuzana Masopustová. — [Místo vydání není známé]: [nakladatel není známý], 2020. — 35 stran, 2 strany přílohy : ilustrace ;

veřejné zdravotnictví ; infekční lékařství ; zdravotní výchova ; koronavirové infekce : prevence a kontrola ; přenos infekční nemoci : prevence a kontrola ; výchova, vzdělávání ; dítě ; dětská psychologie

Jak pomoct dítěti překonat strach z koronaviru / Alexandra Ocásková, Vanda Hojnošová. — Brno : Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, 2020. — 6 nečíslovaných stran ;

infekční lékařství ; pneumologie a ftizeologie ; psychologie, klinická psychologie ; koronavirové infekce ; pandemie ; dětská psychologie ; behaviorální symptomy ; komunikace ; strach

Jak mluvit o současné situaci s dětmi? : koronavirus, karanténa, uzavření hranic … / Lukáš Michele, Andrea Sandanusová, Pavla Sedláčková. — Brno : Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, 2020. — 2 nečíslované strana ;

veřejné zdravotnictví ; infekční lékařství ; pneumologie a ftizeologie ; psychologie, klinická psychologie ; koronavirové infekce ; pandemie ; karanténa ; dětská psychologie ; komunikace

Když má někdo blízký koronavirus : jak to říct dětem? / autorky: Adéla Lokajová, Aneta Štěpánová. — Brno : Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, 2020. — 5 nečíslovaných stran ;

infekční lékařství ; pneumologie a ftizeologie ; psychologie, klinická psychologie ; koronavirové infekce ; dětská psychologie ; komunikace ; chování dětí ; chování kojenců ; behaviorální symptomy ; pandemie

Jak to zvládnout? / Zuzana Minárik, Barbora Břežná. — Brno : Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, 2020. — 11 nečíslovaných stran ;

infekční lékařství ; pneumologie a ftizeologie ; psychologie, klinická psychologie ; dětská psychologie ; dorostová psychologie ; komunikace ; rodinné vztahy ; koronavirové infekce ; pandemie ; karanténa ; behaviorální symptomy

Leporelo „Aby byly ručičky čisté jako rybičky“. — Praha : Státní zdravotní ústav, 2017. — Leták : ilustrace ;

veřejné zdravotnictví ; infekční lékařství ; zdravotní výchova ; přenos infekční nemoci : prevence a kontrola ; primární prevence ; výchova dítěte ; hygiena rukou : metody ; poezie jako téma ; preventivní medicína

Jak vysvětlit dítěti hospitalizaci blízké osoby / autorka Barbora Kábrtová. — Brno : Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, 2020. — 2 nečíslované strany ;

infekční lékařství ; pneumologie a ftizeologie ; psychologie, klinická psychologie ; dětská psychologie ; komunikace ; koronavirové infekce ; pandemie ; duševní zdraví ; pacienti hospitalizovaní

Co odláká Koroňáka? autorky komiksu: Kateřina Plávková, Gabriela Michálková a kolektiv PPP STEP ; ilustroval Vítek Hanuš. — [Kladno] : [Pedagogickopsychologická poradna STEP], 2020. — 4 nečíslované strany : ilustrace ;

veřejné zdravotnictví ; infekční lékařství ; pneumologie a ftizeologie ; zdravotní výchova ; koronavirové infekce ; přenos infekční nemoci : prevence a kontrola ; primární prevence ; dětská psychologie ; pandemie ; komunikace

Bacille Calmette-Guérin (BCG) vaccination and COVID-19 : scientific brief, 12 April 2020. — [Geneva] : World Health Organization, [2020]. — 2 strany

veřejné zdravotnictví ; infekční lékařství ; Betacoronavirus ; propuknutí nemoci ; BCG vakcína ; klinické zkoušky jako téma

Assessment tool for laboratories implementing COVID-19 virus testing : interim guidance : 8 April 2020. — [Geneva] : World Health Organization, [2020]. — 2 strany

laboratoře ; klinické laboratorní techniky ; diagnostické techniky a postupy ; průzkumy a dotazníky ; Betacoronavirus ; propuknutí nemoci ; infekční lékařství ; veřejné zdravotnictví

Onemocnění koronavirem COVID-19 a rizika farmakoterapie / Vilma Vranová, Karel Vašut. — [Olomouc] : Solen, 2020. — 3 strany : ilustrace ;

farmacie a farmakologie ; infekční lékařství ; koronavirové infekce ; nežádoucí účinky léčiv ; antiflogistika nesteroidní : škodlivé účinky ; paracetamol : škodlivé účinky ; dipyron : škodlivé účinky ; veřejné zdravotnictví

Jak zvítězit nad drakem Koronem : omalovánkový příběh pro děti o tom, jak můžeme společně porazit draka Korona / autorky Jana Andrésková, Ingrid Dach. — [Brno] : Masarykova univerzita, [2020]. — 8 stran : ilustrace ;

veřejné zdravotnictví ; infekční lékařství ; zdravotní výchova ; koronavirové infekce : prevence a kontrola ; přenos infekční nemoci ; výchova, vzdělávání ; dítě

The use of non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) in patients with COVID-19 : scientific brief, 19 April 2020. — [Geneva] : World Health Organization, [2020]. — 2 strany

Betacoronavirus ; propuknutí nemoci ; antiflogistika nesteroidní ; veřejné zdravotnictví ; infekční lékařství

Koronavirus COVID-19 / Karel Vašut, Vilma Vranová. — [Olomouc] : Solen, 2020. — 4 strany : ilustrace ;

infekční lékařství ; pneumologie a ftizeologie ; koronavirové infekce : terapie ; zdravotní gramotnost ; přenos infekční nemoci : prevence a kontrola ; léčivé rostliny ; veřejné zdravotnictví

Eliminace virové hepatitidy typu C mezi uživateli drog v České republice : východiska a akční plán na období 2019–2021 / Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti ; V. Mravčík, B. Janíková, P. Dlouhý (Ed.). — Praha : Úřad vlády České republiky, Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, [2019]. — 36 stran : ilustrace, tabulky ISBN 978-80-7440-232-6

infekční lékařství ; hepatitida C ; uživatelé drog : statistika a číselné údaje ; vládní programy ; politika zdravotní – programy

nahoru

KOLOPROKTOLOGIE

Koloproktologie : vybrané kapitoly IV / Jiří Hoch, František Antoš et al.. — První vydání. — Praha : Mladá fronta, 2020. — 271 stran : ilustrace, tabulky ; — (Edice postgraduální medicíny) ISBN 978-80-204-5750-9

koloproktologie ; nemoci rekta : terapie ; kolorektální chirurgie ; karcinom : terapie ; hemoroidy : terapie

nahoru

LÉKAŘSKÁ INFORMATIKA

Telemedicína a Koronavirus / Leoš Středa, Jan Beer. — Vydání 1. — Praha : AFP global, s. r. o., 2020. — 112 stran : ilustrace ; — (Věda v pohybu ;; 1/2020) ISBN 978-80-7604-042-7

veřejné zdravotnictví ; infekční lékařství ; pneumologie a ftizeologie ; lékařská informatika ; telemedicína : trendy ; využití lékařské informatiky ; zdravotnické služby ; koronavirové infekce ; přenos infekční nemoci : prevence a kontrola ; zdravé chování ; hodnocení rizik ; pandemie ; karanténa

nahoru

MIKROBIOLOGIE, LÉKAŘSKÁ MIKROBIOLOGIE

Mikrobiom lidského těla : jak spolupracovat s mikroby v těle a prostředí a žít déle a zdravéji / B. Brett Finlay, Jessica M. Finlayová ; přeložil Václav Petr. — Praha : Stanislav Juhaňák – Triton, 2020. — 349 stran ; ISBN 978-80-7553-777-5

mikrobiologie, lékařská mikrobiologie ; mikrobiota ; střevní mikroflóra ; symbióza ; genetika mikrobiální ; podpora zdraví ; nemoc ; lidské tělo ; stárnutí

nahoru

NEFROLOGIE

Základní informace o kamenech v ledvině a močovodu : informace pro pacienty / European Association of Urology ; přispěvatelé Thorsten Bach, Murat Binbay, Nicola Dickens, Bente Thoft Jensen, Thomas Knoll, André Mendes, Francesco Sanguedolce, Christian Türk. — Arnhem : European Association of Urology, 2012. — 8 stran : ilustrace

kameny v močovodu ; ledvinové kameny ; urologie ; nefrologie

Ledvinové kameny : informace pro pacienty při potížích s kameny v ledvinách a močových cestách : edukační materiál pro pacienty / zpracovala Marie Schindlerová ; spolupracovala Nataša Sochorová ; odborný garant Aleš Vidlář. — Olomouc : Fakultní nemocnice Olomouc, [mezi 2009-2015]. — 4 nečíslované strany

nefrologie ; ledvinové kameny : dietoterapie : prevence a kontrola ; pití ; strava, jídlo, výživa

Nefrologické minimum pro klinickou praxi / Vladimír Teplan. — 3., přepracované a doplněné vydání. — Praha : Maxdorf, [2020]. — 400 stran : tabulky ; — (Jessenius) ISBN 978-80-7345-641-2

nefrologie ; nemoci ledvin : diagnóza : terapie ; klinické lékařství ; diagnostické techniky urologické ; transplantace ledvin

nahoru

NEUROLOGIE

Léčba pacientů s narkolepsií : informace pro pacienty : listopad 2011 / Karel Šonka a kolektiv spoluautorů Národního referenčního centra. — [Místo vydání není známé] : Národní referenční centrum, 2011. — 6 stran — (Národní sada klinických standardů ;; 28)

narkolepsie ; neurologie

Podpůrná a paliativní péče u pacientů s Parkinsonovou nemocí / Radka Kozáková. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2020. — 127 stran : černobílé ilustrace ; — (Sestra) ISBN 978-80-271-2896-9

neurologie ; paliativní medicína ; paliativní péče : metody ; umírající ; kvalita života ; osoby pečující o pacienty ; Parkinsonova nemoc : terapie

nahoru

PALIATIVNÍ MEDICÍNA

Podpůrná a paliativní péče u pacientů s Parkinsonovou nemocí / Radka Kozáková. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2020. — 127 stran : černobílé ilustrace ; — (Sestra) ISBN 978-80-271-2896-9

neurologie ; paliativní medicína ; paliativní péče : metody ; umírající ; kvalita života ; osoby pečující o pacienty ; Parkinsonova nemoc : terapie

Paliativní péče v rezidenčních službách : se zaměřením na uživatele seniorského věku / Karolína Pechová, Matěj Lejsal a kol.. — Vydání 1. — Tábor : Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, 2020. — 201 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-88361-01-5

paliativní medicína ; geriatrie ; hospicová a paliativní péče : organizace a řízení : zákonodárství a právo ; domovy pro seniory : organizace a řízení ; staří ; týmová péče o pacienty ; péče o umírající ; zdravotnická zařízení

nahoru

PEDAGOGIKA

Testové otázky z pediatrie / Tomáš Honzík, Martin Magner a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2020. — 120 stran ; — (Učební texty Univerzity Karlovy) ISBN 978-80-246-4556-8

pediatrie ; pedagogika ; pediatrie ; studium lékařství

Jak porozumět aplikované behaviorální analýze : úvod do ABA pro rodiče, učitele a další profesionály / Albert J. Kearney ; překlad Veronika Glogarová. — Vydání první. — Praha : Pasparta Publishing, 2020. — 142 strany : tabulka ; ISBN 978-80-88290-48-3

psychoterapie ; pediatrie ; aplikovaná behaviorální analýza : metody ; dětská psychiatrie ; speciální vzdělávání ; behaviorální terapie ; poruchy chování u dětí : psychologie : terapie ; poruchy autistického spektra : psychologie : terapie ; pedagogika

nahoru

PEDIATRIE

Dětské polytrauma / Michal Frelich, Jan Divák, Martin Novák a kol.. — Vydání první. — Ostrava : Ostravská univerzita, 2020. — 154 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7599-162-1

traumatologie ; urgentní lékařství ; pediatrie ; polytrauma : terapie ; dítě ; traumatický šok ; terapie náhlých příhod ; dětská urgentní medicína ; péče o pacienty v kritickém stavu ; anestezie ; popálení : terapie ; syndrom bitého dítěte

Jak porozumět aplikované behaviorální analýze : úvod do ABA pro rodiče, učitele a další profesionály / Albert J. Kearney ; překlad Veronika Glogarová. — Vydání první. — Praha : Pasparta Publishing, 2020. — 142 strany : tabulka ; ISBN 978-80-88290-48-3

psychoterapie ; pediatrie ; aplikovaná behaviorální analýza : metody ; dětská psychiatrie ; speciální vzdělávání ; behaviorální terapie ; poruchy chování u dětí : psychologie : terapie ; poruchy autistického spektra : psychologie : terapie ; pedagogika

Testové otázky z pediatrie / Tomáš Honzík, Martin Magner a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2020. — 120 stran ; — (Učební texty Univerzity Karlovy) ISBN 978-80-246-4556-8

pediatrie ; pedagogika ; pediatrie ; studium lékařství

Diabetes a COVID-19 : informace pro děti a jejich rodiče / Česká diabetologická společnost ČLS JEP. — [Praha] : Česká diabetologická společnost ČLS JEP, 2020. — 1 nečíslovaná strana : ilustrace

diabetologie ; pediatrie ; diabetes mellitus 1. typu ; dítě ; koronavirové infekce : prevence a kontrola ; komplikace diabetu : prevence a kontrola

nahoru

PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE

Praktická pneumologie / Miloš Pešek a kolektiv. — Praha : Maxdorf, [2020]. — 363 stran : barevné ilustrace ; — (Jessenius) ISBN 978-80-7345-642-9

pneumologie a ftizeologie ; plicní nemoci : diagnóza : terapie ; dýchací systém : patofyziologie ; radiologie : metody ; chirurgie plic ; transplantace plic ; klinické lékařství

Jak na radiodiagnostiku nemocí plic / Jaroslav Polák, Martina Vašáková. — Praha : Maxdorf, [2020]. — 183 cm : černobílé ilustrace, tabulky ; — (Jessenius) ISBN 978-80-7345-635-1

pneumologie a ftizeologie ; radiologie, nukleární medicína a zobrazovací metody ; plicní nemoci : diagnóza ; klinické lékařství ; plíce : patofyziologie ; rentgendiagnostika hrudníku : metody

Koronavirus COVID-19 / Karel Vašut, Vilma Vranová. — [Olomouc] : Solen, 2020. — 4 strany : ilustrace ;

infekční lékařství ; pneumologie a ftizeologie ; koronavirové infekce : terapie ; zdravotní gramotnost ; přenos infekční nemoci : prevence a kontrola ; léčivé rostliny ; veřejné zdravotnictví

Jak mluvit o současné situaci s dětmi? : koronavirus, karanténa, uzavření hranic … / Lukáš Michele, Andrea Sandanusová, Pavla Sedláčková. — Brno : Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, 2020. — 2 nečíslované strana ;

veřejné zdravotnictví ; infekční lékařství ; pneumologie a ftizeologie ; psychologie, klinická psychologie ; koronavirové infekce ; pandemie ; karanténa ; dětská psychologie ; komunikace

Pneumologie v každodenní praxi / Thomas Hausen ; překlad Eva Ondroušková. — 1. české vydání. — Praha : Grada Publishing, a.s., 2020. — 182 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-271-2469-5

pneumologie a ftizeologie ; všeobecné lékařství ; nemoci dýchacího systému : diagnóza : terapie ; diagnostické techniky dýchacího ústrojí ; diferenciální diagnóza ; chronická nemoc ; akutní nemoc ; bronchiální astma ; chronická obstrukční plicní nemoc ; praktické lékařství

Jak pomoct dítěti překonat strach z koronaviru / Alexandra Ocásková, Vanda Hojnošová. — Brno : Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, 2020. — 6 nečíslovaných stran ;

infekční lékařství ; pneumologie a ftizeologie ; psychologie, klinická psychologie ; koronavirové infekce ; pandemie ; dětská psychologie ; behaviorální symptomy ; komunikace ; strach

Co odláká Koroňáka? autorky komiksu: Kateřina Plávková, Gabriela Michálková a kolektiv PPP STEP ; ilustroval Vítek Hanuš. — [Kladno] : [Pedagogickopsychologická poradna STEP], 2020. — 4 nečíslované strany : ilustrace ;

veřejné zdravotnictví ; infekční lékařství ; pneumologie a ftizeologie ; zdravotní výchova ; koronavirové infekce ; přenos infekční nemoci : prevence a kontrola ; primární prevence ; dětská psychologie ; pandemie ; komunikace

Jak vysvětlit dítěti hospitalizaci blízké osoby / autorka Barbora Kábrtová. — Brno : Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, 2020. — 2 nečíslované strany ;

infekční lékařství ; pneumologie a ftizeologie ; psychologie, klinická psychologie ; dětská psychologie ; komunikace ; koronavirové infekce ; pandemie ; duševní zdraví ; pacienti hospitalizovaní

Jak to zvládnout? / Zuzana Minárik, Barbora Břežná. — Brno : Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, 2020. — 11 nečíslovaných stran ;

infekční lékařství ; pneumologie a ftizeologie ; psychologie, klinická psychologie ; dětská psychologie ; dorostová psychologie ; komunikace ; rodinné vztahy ; koronavirové infekce ; pandemie ; karanténa ; behaviorální symptomy

Když má někdo blízký koronavirus : jak to říct dětem? / autorky: Adéla Lokajová, Aneta Štěpánová. — Brno : Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, 2020. — 5 nečíslovaných stran ;

infekční lékařství ; pneumologie a ftizeologie ; psychologie, klinická psychologie ; koronavirové infekce ; dětská psychologie ; komunikace ; chování dětí ; chování kojenců ; behaviorální symptomy ; pandemie

Telemedicína a Koronavirus / Leoš Středa, Jan Beer. — Vydání 1. — Praha : AFP global, s. r. o., 2020. — 112 stran : ilustrace ; — (Věda v pohybu ;; 1/2020) ISBN 978-80-7604-042-7

veřejné zdravotnictví ; infekční lékařství ; pneumologie a ftizeologie ; lékařská informatika ; telemedicína : trendy ; využití lékařské informatiky ; zdravotnické služby ; koronavirové infekce ; přenos infekční nemoci : prevence a kontrola ; zdravé chování ; hodnocení rizik ; pandemie ; karanténa

nahoru

PREVENTIVNÍ MEDICÍNA

Leporelo „Aby byly ručičky čisté jako rybičky“. — Praha : Státní zdravotní ústav, 2017. — Leták : ilustrace ;

veřejné zdravotnictví ; infekční lékařství ; zdravotní výchova ; přenos infekční nemoci : prevence a kontrola ; primární prevence ; výchova dítěte ; hygiena rukou : metody ; poezie jako téma ; preventivní medicína

nahoru

PSYCHOLOGIE, KLINICKÁ PSYCHOLOGIE

Jak vysvětlit dítěti hospitalizaci blízké osoby / autorka Barbora Kábrtová. — Brno : Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, 2020. — 2 nečíslované strany ;

infekční lékařství ; pneumologie a ftizeologie ; psychologie, klinická psychologie ; dětská psychologie ; komunikace ; koronavirové infekce ; pandemie ; duševní zdraví ; pacienti hospitalizovaní

Když má někdo blízký koronavirus : jak to říct dětem? / autorky: Adéla Lokajová, Aneta Štěpánová. — Brno : Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, 2020. — 5 nečíslovaných stran ;

infekční lékařství ; pneumologie a ftizeologie ; psychologie, klinická psychologie ; koronavirové infekce ; dětská psychologie ; komunikace ; chování dětí ; chování kojenců ; behaviorální symptomy ; pandemie

Jak to zvládnout? / Zuzana Minárik, Barbora Břežná. — Brno : Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, 2020. — 11 nečíslovaných stran ;

infekční lékařství ; pneumologie a ftizeologie ; psychologie, klinická psychologie ; dětská psychologie ; dorostová psychologie ; komunikace ; rodinné vztahy ; koronavirové infekce ; pandemie ; karanténa ; behaviorální symptomy

Jak pomoct dítěti překonat strach z koronaviru / Alexandra Ocásková, Vanda Hojnošová. — Brno : Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, 2020. — 6 nečíslovaných stran ;

infekční lékařství ; pneumologie a ftizeologie ; psychologie, klinická psychologie ; koronavirové infekce ; pandemie ; dětská psychologie ; behaviorální symptomy ; komunikace ; strach

Jak mluvit o současné situaci s dětmi? : koronavirus, karanténa, uzavření hranic … / Lukáš Michele, Andrea Sandanusová, Pavla Sedláčková. — Brno : Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, 2020. — 2 nečíslované strana ;

veřejné zdravotnictví ; infekční lékařství ; pneumologie a ftizeologie ; psychologie, klinická psychologie ; koronavirové infekce ; pandemie ; karanténa ; dětská psychologie ; komunikace

Profesionálové v prvních liniích : rady jak mluvit s dětmi / autorky Zuzana Minarik, Barbora Břežná. — Brno : Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, 2020. — 9 nečíslovaných stran : ilustrace ;

psychologie, klinická psychologie ; komunikace ; vztahy mezi rodiči a dětmi ; dětská psychologie ; dorostová psychologie ; dítě ; mladiství ; rodiče ; zdravotničtí pracovníci ; Coronavirus

Sociální stigmatizace spojená s onemocněním COVID-19 : průvodce pro prevenci a řešení sociální stigmatizace. — [Místo vydání není známé] : [Nakladatel není známý], 2020. — 5 stran : ilustrace

společenské stigma ; interpersonální vztahy ; jazyk (prostředek komunikace) ; komunikace ; koronavirové infekce ; psychologie, klinická psychologie

Soubor doporučení pro lékaře / Adam Suchý, Miroslav Světlák. — [Olomouc] : Solen, [2020]. — 1 strana ;

psychologie, klinická psychologie ; duševní zdraví ; lékaři : psychologie ; vztahy mezi lékařem a pacientem ; komunikace ; psychický stres : terapie ; koronavirové infekce : psychologie

nahoru

PSYCHOTERAPIE

Jak porozumět aplikované behaviorální analýze : úvod do ABA pro rodiče, učitele a další profesionály / Albert J. Kearney ; překlad Veronika Glogarová. — Vydání první. — Praha : Pasparta Publishing, 2020. — 142 strany : tabulka ; ISBN 978-80-88290-48-3

psychoterapie ; pediatrie ; aplikovaná behaviorální analýza : metody ; dětská psychiatrie ; speciální vzdělávání ; behaviorální terapie ; poruchy chování u dětí : psychologie : terapie ; poruchy autistického spektra : psychologie : terapie ; pedagogika

nahoru

RADIOLOGIE, NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA A ZOBRAZOVACÍ METODY

Jak na radiodiagnostiku nemocí plic / Jaroslav Polák, Martina Vašáková. — Praha : Maxdorf, [2020]. — 183 cm : černobílé ilustrace, tabulky ; — (Jessenius) ISBN 978-80-7345-635-1

pneumologie a ftizeologie ; radiologie, nukleární medicína a zobrazovací metody ; plicní nemoci : diagnóza ; klinické lékařství ; plíce : patofyziologie ; rentgendiagnostika hrudníku : metody

nahoru

SOCIOLOGIE

Pomocník pomocníka : praktické tipy, jak pomáhat seniorům. — [Místo vydání není známé] : Chráním nejslabší, 2020. — 2 strany

sociologie ; staří ; staří nad 80 let ; sociální opora ; pomáhající chování

nahoru

TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ

Diabetes a sport : příručka pro lékaře ošetřující nemocné s diabetem 1. typu / Zdeněk Rušavý, Jan Brož a kolektiv. — 2. vydání. — Praha : Maxdorf, [2020]. — 271 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-7345-639-9

diabetologie ; tělovýchovné lékařství ; diabetes mellitus 1. typu : terapie ; tělesná námaha ; tělesná výkonnost ; selfmonitoring glykemie ; hypoglykemie : prevence a kontrola ; diabetická ketoacidóza : prevence a kontrola ; sportovci

nahoru

TRANSPLANTOLOGIE

Příbuzenské transplantace / tým autorů ; předmluva a závěr Pavel Navrátil. — [Pardubice], Alžběta občanský spolek, 2014. — 55 stran : ilustrace

transplantologie ; transplantace ledvin ; žijící dárci ; dárci tkání ; nemoci ledvin ; kvalita života

Co je třeba vědět o transplantaci jater : příručka pro pacienty před a po transplantaci a pro jejich blízké / text Pavel Trunečka ; ilustrace Jan Volf. — Plzeň : Euroverlag, s.r.o., 2004. — 23 stran : ilustrace

transplantologie ; transplantace jater ; nemoci jater : chirurgie

nahoru

TRAUMATOLOGIE

Dětské polytrauma / Michal Frelich, Jan Divák, Martin Novák a kol.. — Vydání první. — Ostrava : Ostravská univerzita, 2020. — 154 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7599-162-1

traumatologie ; urgentní lékařství ; pediatrie ; polytrauma : terapie ; dítě ; traumatický šok ; terapie náhlých příhod ; dětská urgentní medicína ; péče o pacienty v kritickém stavu ; anestezie ; popálení : terapie ; syndrom bitého dítěte

nahoru

URGENTNÍ LÉKAŘSTVÍ

Dětské polytrauma / Michal Frelich, Jan Divák, Martin Novák a kol.. — Vydání první. — Ostrava : Ostravská univerzita, 2020. — 154 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7599-162-1

traumatologie ; urgentní lékařství ; pediatrie ; polytrauma : terapie ; dítě ; traumatický šok ; terapie náhlých příhod ; dětská urgentní medicína ; péče o pacienty v kritickém stavu ; anestezie ; popálení : terapie ; syndrom bitého dítěte

nahoru

UROLOGIE

Základní informace o kamenech v ledvině a močovodu : informace pro pacienty / European Association of Urology ; přispěvatelé Thorsten Bach, Murat Binbay, Nicola Dickens, Bente Thoft Jensen, Thomas Knoll, André Mendes, Francesco Sanguedolce, Christian Türk. — Arnhem : European Association of Urology, 2012. — 8 stran : ilustrace

kameny v močovodu ; ledvinové kameny ; urologie ; nefrologie

Močová inkontinence : EAU informace pro pacienty / European Association of Urology ; autoři přispěvků: Frank van der Aa, Jean-Nicolas Cornu, Sharon Holroyd, José Enrique Robles, Eva Wallace. — Arnhem : European Association of Urology, 2014. — 6 stran : ilustrace

inkontinence moči ; urologie

Benigní zvětšení prostaty : informace pro pacienty / European Association of Urology ; přispěvatelé: Thorsten Bach, Alexander Bachmann, Louis Denis, Günter Feick, Stavros Gravas, Hashim Hashim, Rolf Muschter, Cosimo De Nunzio, Hans Ransdorp, Jens Rassweiler, Maria Russo, Roman Sosnowski, Andrea Tubaro. — Arnhem : European Association of Urology, 2013. — 6 stran : ilustrace

hyperplazie prostaty ; urologie

Nykturie : informace pro pacienty / European Association of Urology ; spoluautoři: Chistopher Chapple, Jean-Nicolas Cornu, Stavros Gravas, Diane Newman, Andreas Skolarikos, Nikesh Thiruchelvam. — Arnhem : European Association of Urology, 2014. — 4 strany

urologie ; nykturie

nahoru

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2013 až 2015. — [Praha] : [Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky], [2013]. — 41 stran : ilustrace, tabulky

adiktologie ; veřejné zdravotnictví ; vládní programy : ekonomika : organizace a řízení ; politika zdravotní – programy : ekonomika : organizace a řízení ; poruchy spojené s užíváním psychoaktivních látek : farmakoterapie : prevence a kontrola : terapie ; alkoholismus : prevence a kontrola : terapie ; mezinárodní spolupráce

Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2007 až 2009 / Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. — [Praha] : [Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky], [2007]. — 33 stran : tabulky

poruchy spojené s užíváním psychoaktivních látek ; alkoholismus ; poruchy vyvolané užíváním tabáku ; návykové chování ; vládní programy ; adiktologie ; adiktologie ; veřejné zdravotnictví

Akční plán realizace Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2021 / Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. — Praha : Úřad vlády České republiky, Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, [2019]. — 76 stran : ilustrace, tabulky ISBN 978-80-7440-247-0

poruchy spojené s užíváním psychoaktivních látek ; návykové chování ; hráčství ; adiktologie : ekonomika : organizace a řízení ; vládní programy : ekonomika : organizace a řízení ; politika zdravotní – programy : ekonomika : organizace a řízení ; adiktologie ; veřejné zdravotnictví

The use of non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) in patients with COVID-19 : scientific brief, 19 April 2020. — [Geneva] : World Health Organization, [2020]. — 2 strany

Betacoronavirus ; propuknutí nemoci ; antiflogistika nesteroidní ; veřejné zdravotnictví ; infekční lékařství

Koronavirus COVID-19 / Karel Vašut, Vilma Vranová. — [Olomouc] : Solen, 2020. — 4 strany : ilustrace ;

infekční lékařství ; pneumologie a ftizeologie ; koronavirové infekce : terapie ; zdravotní gramotnost ; přenos infekční nemoci : prevence a kontrola ; léčivé rostliny ; veřejné zdravotnictví

Onemocnění koronavirem COVID-19 a rizika farmakoterapie / Vilma Vranová, Karel Vašut. — [Olomouc] : Solen, 2020. — 3 strany : ilustrace ;

farmacie a farmakologie ; infekční lékařství ; koronavirové infekce ; nežádoucí účinky léčiv ; antiflogistika nesteroidní : škodlivé účinky ; paracetamol : škodlivé účinky ; dipyron : škodlivé účinky ; veřejné zdravotnictví

Jak zvítězit nad drakem Koronem : omalovánkový příběh pro děti o tom, jak můžeme společně porazit draka Korona / autorky Jana Andrésková, Ingrid Dach. — [Brno] : Masarykova univerzita, [2020]. — 8 stran : ilustrace ;

veřejné zdravotnictví ; infekční lékařství ; zdravotní výchova ; koronavirové infekce : prevence a kontrola ; přenos infekční nemoci ; výchova, vzdělávání ; dítě

Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2012 / editor Lucia Kiššová. — 1. vydání. — Praha : Úřad vlády České republiky, 2011. — 72 stran : ilustrace, tabulky ISBN 978-80-7440-051-3

veřejné zdravotnictví ; adiktologie ; vládní programy ; politika zdravotní – programy ; primární prevence ; podpora zdraví ; poruchy spojené s užíváním psychoaktivních látek : prevence a kontrola ; návykové chování : prevence a kontrola

Bacille Calmette-Guérin (BCG) vaccination and COVID-19 : scientific brief, 12 April 2020. — [Geneva] : World Health Organization, [2020]. — 2 strany

veřejné zdravotnictví ; infekční lékařství ; Betacoronavirus ; propuknutí nemoci ; BCG vakcína ; klinické zkoušky jako téma

Hodnocení implementace Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky 2007-2009 / editor Lucia Kiššová. — 1. vydání. — Praha : Úřad vlády České republiky, 2011. — 76 stran : tabulky ISBN 978-80-7440-043-8

veřejné zdravotnictví ; adiktologie ; vládní programy ; primární prevence ; poruchy spojené s užíváním psychoaktivních látek : prevence a kontrola ; podpora zdraví ; návykové chování : prevence a kontrola ; politika zdravotní – programy

Assessment tool for laboratories implementing COVID-19 virus testing : interim guidance : 8 April 2020. — [Geneva] : World Health Organization, [2020]. — 2 strany

laboratoře ; klinické laboratorní techniky ; diagnostické techniky a postupy ; průzkumy a dotazníky ; Betacoronavirus ; propuknutí nemoci ; infekční lékařství ; veřejné zdravotnictví

Practical considerations and recommendations for religious leaders and faith-based communities in the context of COVID-19 : interim guidance : 7 April 2020. — [Geneva] : World Health Organization, [2020]. — 6 stran

Betacoronavirus ; propuknutí nemoci ; náboženské organizace ; davové chování ; nahuštění v prostoru ; zdravotní výchova ; veřejné zdravotnictví ; zdravotní výchova

Recommendations to member states to improve hand hygiene practices to help prevent the transmission of the COVID-19 virus : interim guidance : 1 April 2020. — [Geneva] : World Health Organization, [2020]. — 3 strany

veřejné zdravotnictví ; hygiena ; Betacoronavirus ; propuknutí nemoci ; hygiena rukou ; nelékařská veřejná a soukromá zařízení ; zdravotnická zařízení

Advice on the use of masks in the context of COVID-19 : interim guidance , 6 April 2020. — [Geneva] : World Health Organization, [2020]. — 5 stran

veřejné zdravotnictví ; hygiena ; Betacoronavirus ; propuknutí nemoci ; osobní ochranné prostředky ; masky

COVID-19 and food safety : guidance for food businesses : interim guidance, 7 April 2020. — [Geneva] : World Health Organization, [2020]. — 6 stran

Betacoronavirus ; propuknutí nemoci ; bezpečnost potravin ; potravinářský průmysl ; veřejné zdravotnictví ; zemědělství a potravinářství

Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease (COVID-19) and considerations during severe shortages : interim guidance, 6 April 2020. — [Geneva] : World Health Organization, [2020]. — 28 stran : ilustrace, tabulky

veřejné zdravotnictví ; hygiena ; Betacoronavirus ; propuknutí nemoci ; osobní ochranné prostředky

Telemedicína a Koronavirus / Leoš Středa, Jan Beer. — Vydání 1. — Praha : AFP global, s. r. o., 2020. — 112 stran : ilustrace ; — (Věda v pohybu ;; 1/2020) ISBN 978-80-7604-042-7

veřejné zdravotnictví ; infekční lékařství ; pneumologie a ftizeologie ; lékařská informatika ; telemedicína : trendy ; využití lékařské informatiky ; zdravotnické služby ; koronavirové infekce ; přenos infekční nemoci : prevence a kontrola ; zdravé chování ; hodnocení rizik ; pandemie ; karanténa

Koroňák není kamarád! adaptace Štěpán Vymětal ; odborný poradce Zuzana Masopustová. — [Místo vydání není známé]: [nakladatel není známý], 2020. — 35 stran, 2 strany přílohy : ilustrace ;

veřejné zdravotnictví ; infekční lékařství ; zdravotní výchova ; koronavirové infekce : prevence a kontrola ; přenos infekční nemoci : prevence a kontrola ; výchova, vzdělávání ; dítě ; dětská psychologie

Jak mluvit o současné situaci s dětmi? : koronavirus, karanténa, uzavření hranic … / Lukáš Michele, Andrea Sandanusová, Pavla Sedláčková. — Brno : Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, 2020. — 2 nečíslované strana ;

veřejné zdravotnictví ; infekční lékařství ; pneumologie a ftizeologie ; psychologie, klinická psychologie ; koronavirové infekce ; pandemie ; karanténa ; dětská psychologie ; komunikace

Leporelo „Aby byly ručičky čisté jako rybičky“. — Praha : Státní zdravotní ústav, 2017. — Leták : ilustrace ;

veřejné zdravotnictví ; infekční lékařství ; zdravotní výchova ; přenos infekční nemoci : prevence a kontrola ; primární prevence ; výchova dítěte ; hygiena rukou : metody ; poezie jako téma ; preventivní medicína

Co odláká Koroňáka? autorky komiksu: Kateřina Plávková, Gabriela Michálková a kolektiv PPP STEP ; ilustroval Vítek Hanuš. — [Kladno] : [Pedagogickopsychologická poradna STEP], 2020. — 4 nečíslované strany : ilustrace ;

veřejné zdravotnictví ; infekční lékařství ; pneumologie a ftizeologie ; zdravotní výchova ; koronavirové infekce ; přenos infekční nemoci : prevence a kontrola ; primární prevence ; dětská psychologie ; pandemie ; komunikace

nahoru

VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ

Interna / Richard Češka a kolektiv ; pořadatelé T Štulc, V. Tesař, M. Lukáš. — 3. aktualizované vydání. — V Praze : nislav Juhaňák – TRITON, 2020. — xvi, 964 : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-7553-782-9

vnitřní lékařství ; vnitřní lékařství

nahoru

VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ

Pneumologie v každodenní praxi / Thomas Hausen ; překlad Eva Ondroušková. — 1. české vydání. — Praha : Grada Publishing, a.s., 2020. — 182 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-271-2469-5

pneumologie a ftizeologie ; všeobecné lékařství ; nemoci dýchacího systému : diagnóza : terapie ; diagnostické techniky dýchacího ústrojí ; diferenciální diagnóza ; chronická nemoc ; akutní nemoc ; bronchiální astma ; chronická obstrukční plicní nemoc ; praktické lékařství

nahoru

ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ

Křehká každodennost : příběhy jedinečnosti mezi námi / kolektiv autorů ; s fotografiemi Jindřicha Štreita. — Praha : Maxdorf ; [2020]. — 107 stran, 20 nečíslovaných stran obrazových příloh : barevné ilustrace, portréty ; — (Mluv se mnou) ISBN 978-80-7345-636-8

zdravotně postižení ; mentálně postižení ; výchova mentálně retardovaných ; mentální retardace ; rodinné vztahy ; nukleární rodina ; osobní vzpomínky jako téma ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století

nahoru

ZDRAVOTNÍ VÝCHOVA

Koroňák není kamarád! adaptace Štěpán Vymětal ; odborný poradce Zuzana Masopustová. — [Místo vydání není známé]: [nakladatel není známý], 2020. — 35 stran, 2 strany přílohy : ilustrace ;

veřejné zdravotnictví ; infekční lékařství ; zdravotní výchova ; koronavirové infekce : prevence a kontrola ; přenos infekční nemoci : prevence a kontrola ; výchova, vzdělávání ; dítě ; dětská psychologie

Co odláká Koroňáka? autorky komiksu: Kateřina Plávková, Gabriela Michálková a kolektiv PPP STEP ; ilustroval Vítek Hanuš. — [Kladno] : [Pedagogickopsychologická poradna STEP], 2020. — 4 nečíslované strany : ilustrace ;

veřejné zdravotnictví ; infekční lékařství ; pneumologie a ftizeologie ; zdravotní výchova ; koronavirové infekce ; přenos infekční nemoci : prevence a kontrola ; primární prevence ; dětská psychologie ; pandemie ; komunikace

Leporelo „Aby byly ručičky čisté jako rybičky“. — Praha : Státní zdravotní ústav, 2017. — Leták : ilustrace ;

veřejné zdravotnictví ; infekční lékařství ; zdravotní výchova ; přenos infekční nemoci : prevence a kontrola ; primární prevence ; výchova dítěte ; hygiena rukou : metody ; poezie jako téma ; preventivní medicína

Practical considerations and recommendations for religious leaders and faith-based communities in the context of COVID-19 : interim guidance : 7 April 2020. — [Geneva] : World Health Organization, [2020]. — 6 stran

Betacoronavirus ; propuknutí nemoci ; náboženské organizace ; davové chování ; nahuštění v prostoru ; zdravotní výchova ; veřejné zdravotnictví ; zdravotní výchova

Jak zvítězit nad drakem Koronem : omalovánkový příběh pro děti o tom, jak můžeme společně porazit draka Korona / autorky Jana Andrésková, Ingrid Dach. — [Brno] : Masarykova univerzita, [2020]. — 8 stran : ilustrace ;

veřejné zdravotnictví ; infekční lékařství ; zdravotní výchova ; koronavirové infekce : prevence a kontrola ; přenos infekční nemoci ; výchova, vzdělávání ; dítě

nahoru

ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ

COVID-19 and food safety : guidance for food businesses : interim guidance, 7 April 2020. — [Geneva] : World Health Organization, [2020]. — 6 stran

Betacoronavirus ; propuknutí nemoci ; bezpečnost potravin ; potravinářský průmysl ; veřejné zdravotnictví ; zemědělství a potravinářství