Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2

Muzeum – předmět měsíce:

Přístroj k hrudní drenáži podle Bülaua
Více o předmětu měsíce se dozvíte na stránkách našeho Zdravotnického muzea
https://muzeum.nlk.cz/2020/04/predmet-mesice-duben-2020/.