Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2

Informace o provozu knihovny

PO - ČT 9:00 - 18:00
PÁ 9:00 - 17:00

více informací

Červen 2020

Nové knihy ve fondu NLK

nahoru

ADIKTOLOGIE

Poradna pro odvykání kouření. — Brno : Masarykův onkologický ústav, [2018]. — 1 nečíslovaná strana

adiktologie ; odvykání kouření ; ukončení užívání tabáku

Katka : příběh narkomanky / Michael Třeštík ; Tomáš Třeštík. — Vydání první. — Praha : Motto, 2020. — 173 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-267-1819-2

sociologie ; adiktologie ; poruchy spojené s užíváním psychoaktivních látek ; alkoholismus ; uživatelé drog : dějiny ; alkoholici : dějiny ; lidé bez domova : dějiny ; sociální problémy ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století

nahoru

AKUPUNKTURA A TRADIČNÍ MEDICÍNA

Aku-tejping pro ženy : šetrná celostní terapie na základě tradiční čínské medicíny / Hans-Ulrich Hecker, Janna Hecker ; přerložila Mária Schwingerová. — 1. vydání. — Olomouc : Poznání, 2020. — 150 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-87419-94-6

akupunktura a tradiční medicína ; rehabilitační a fyzikální medicína ; psychosomatické poruchy ; psychosomatické a relaxační terapie ; holistické zdraví ; zdraví žen ; akupunkturní terapie ; tejpovací páska ; fyzioterapie (techniky) ; chronická bolest : terapie ; ženy

nahoru

ALTERNATIVNÍ LÉKAŘSTVÍ

Knaurs Heilpflanzenbuch : ein Hausbuch der Naturheilkunde / Hugo Hertwig. — 7. Auflage. — München : Th. Kanur Nachf. Verlag, [1954]. — 399 stran, 16 nečíslovaných listů : ilustrace ; ISBN 3-426-07197-5

botanika ; alternativní lékařství ; fytoterapie : metody ; léčivé rostliny ; léčivé přípravky ; domácí ošetřování

nahoru

ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ LÉKAŘSTVÍ

Narkose : eine Einführung / von Ludwig Stöcker ; Geleitwort von K. Kremer. — Stuttgart : G. Thieme, 1967. — viii, 243 stran : ilustrace, tabulky ;

anesteziologie a intenzivní lékařství ; anestezie ; anestetika

nahoru

ANGIOLOGIE

EKG prvního kontaktu v osmi krocích / Marcel Nesvadba, Patrik Christian Cmorej, David Peřan. — První vydání. — Praha : Mladá fronta, 2020. — 150 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-204-5735-6

kardiologie ; angiologie ; chemie, klinická chemie ; elektrokardiografie : metody ; primární zdravotní péče ; klinické rozhodování ; srdeční arytmie

nahoru

BEHAVIORÁLNÍ VĚDY

Kód života : jak z nás DNA dělá to, kým jsme / Robert Plomin ; překlad Filip Drlík. — Vydání první. — V Brně : Jan Melvil Publishing, 2020. — 312 stran : ilustrace ; — (Pod povrchem) ISBN 978-80-7555-092-7

genetika, lékařská genetika ; behaviorální vědy ; DNA ; behaviorální genetika ; genetický výzkum ; osobnost ; chování ; kognice

Sociálně úspěšní psychopati, aneb, Vzpoura deprivantů 1996-2020 / František Koukolík. — První vydání. — Praha : Galén, 2020. — 217 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7492-473-6

behaviorální vědy ; asociální osobnost ; sociální problémy ; sociální prostředí ; sociální hodnoty

nahoru

BIOLOGIE

Chcete se dostat na lékařskou fakultu?. Lukáš Müller a kol.. — 3. vydání. — Brno : Institut vzdělávání Sokrates, 2011. — 251 stran ; — (Přijímací zkoušky na vysoké školy) ISBN 978-80-86572-64-2

biologie ; fyzika, biofyzika ; chemie, klinická chemie ; biologie ; fyzika ; chemie ; přijímací zkouška na vysokou školu

Kapitoly z biologie dítěte / Vladimír Přívratský. — 1. vydání. — Praha : Karolinum, 1991. — 114 stran ; ISBN 80-7066-374-X

biologie ; pediatrie ; fyziologie ; biologie ; dítě ; fyziologické jevy

nahoru

BIOMEDICÍNSKÉ INŽENÝRSTVÍ

Statistics and clinical practice / chairmen: J. Doroszewski, L. Bobrowski, A. Górski, E. Marubini. — Warsaw : [Nakladatel není známý], 1998. — 84 stran : ilustrace, tabulky ;

statistika, zdravotnická statistika ; lékařská informatika ; biomedicínské inženýrství ; kongresy jako téma ; mezinárodní spolupráce ; využití lékařské informatiky ; biomedicínské technologie ; klinické lékařství

nahoru

BOTANIKA

Knaurs Heilpflanzenbuch : ein Hausbuch der Naturheilkunde / Hugo Hertwig. — 7. Auflage. — München : Th. Kanur Nachf. Verlag, [1954]. — 399 stran, 16 nečíslovaných listů : ilustrace ; ISBN 3-426-07197-5

botanika ; alternativní lékařství ; fytoterapie : metody ; léčivé rostliny ; léčivé přípravky ; domácí ošetřování

nahoru

DĚTSKÁ CHIRURGIE

Za našimi zády tekla řeka Dněstr, aneb, Tady se už mluví pražsky? / Antonín Moťovič. — Praha : Společnost přátel Podkarpatské Rusi, z.s., 2019. — 260 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-907084-2-6

politologie, politika, zdravotní politika ; emigrace a imigrace : dějiny ; emigranti a imigranti ; židé : dějiny ; dějiny lékařství ; chirurgové : dějiny ; válečné zločiny : dějiny ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století ; dětská chirurgie

nahoru

DIAGNOSTIKA

Poruchy osobnosti v 21. století : diagnostika v teorii a praxi / Karel D. Riegel, Kamil Kalina, Ondřej Pěč. — Vydání první. — Praha : Portál, 2020. — 238 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-262-1596-7

psychiatrie ; diagnostika ; poruchy osobnosti : diagnóza : terapie ; poruchy příjmu potravy ; mezinárodní klasifikace nemocí ; Diagnostický a statistický manuál mentálních poruch ; dějiny 21. století

Dni mladých internistov : súhrny prednášok. — Košice : Edičné stredisko Rektorátu UPJŠ, 1982-. — svazky ;

vnitřní lékařství ; diagnostika ; klinická studie jako téma ; nádorové biomarkery ; využití lékařské informatiky ; nemoci trávicího systému ; nemoci ledvin ; nemoci srdce ; hypertenze ; imunologické faktory ; diagnostické techniky a postupy ; kongresy jako téma ; metabolické nemoci ; nemoci imunitního systému

nahoru

EKONOMIE, EKONOMIKA, EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

Koronavirus : předpisy ke zmírnění dopadů epidemie : daně, sociální zabezpečení, nájmy, insolvence, cestovní ruch, zaměstnanost, soudní řízení, exekuce, dluhy, školství, zemědělství, lex covid justice : úplné znění zákona o kompenzačním bonusu : redakční uzávěrka 1.6.2020. — Ostrava : Sagit, 2020. — 128 stran : tabulky ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1379) ISBN 978-80-7488-414-6

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; veřejné zdravotnictví ; koronavirové infekce ; pandemie ; snížení rizika poškození ; kompenzace a odškodnění ; sociální zabezpečení : zákonodárství a právo ; daně : zákonodárství a právo ; zaměstnanost ; zákonodárství jako téma

nahoru

EPIDEMIOLOGIE

Population-based age-stratified seroepidemiological investigation protocol for coronavirus 2019 (COVID-19) infection. — Version 2.0. — [Geneva] : World Health Organization, [2020]. — 20 stran : ilustrace, formuláře

veřejné zdravotnictví ; epidemiologie ; propuknutí nemoci ; Betacoronavirus ; séroepidemiologické studie ; věkové faktory ; epidemiologická měření

nahoru

ETIKA, BIOETIKA, LÉKAŘSKÁ ETIKA

Sterben und sterben lassen / Paul M. Zulehner, Paul Becker, Günter Virt. — 1. Auflage. — Düsseldorf : Patmos, 1991. — 101 stran : tabulky ; — (Perspektiven der Pastoral ;; Band. 1) ISBN 3-491-77010-6

etika, bioetika, lékařská etika ; thanatologie ; smrt ; umírající ; právo na smrt ; postoj ke smrti

Allgemeine Ethik / Friedo Ricken. — 2., durchgesehene Auflage. — Stuttgart : W. Kohlhammer, 1989. — 174 stran ; — (Grundkurs Philosophie ;; Band. 4) ISBN 3-17-010774-7

etika, bioetika, lékařská etika ; etická teorie ; mravy

Leben bis zum Ende : zur Ethik des Sterbens und des Todes / Günter Virt. — Innsbruck : Tyrolia-Verlag, 1998. — 111 stran ; ISBN 3-7022-2172-7

etika, bioetika, lékařská etika ; thanatologie ; smrt ; umírající ; postoj ke smrti ; eutanazie : etika ; lékařská etika ; právo na smrt

Reif werden zum Tode / herausgegeben von Elisabeth Kübler-Ross. — 3. Auflage. — Gütersloh : Gütersloher Verlagshaus Mohn, 1983. — 190 stran ; — (Gütersloher Taschenbücher Siebenstern ;; 1023) ISBN 3-579-01023-9

etika, bioetika, lékařská etika ; thanatologie ; smrt ; umírající ; zármutek ; ztráta blízké osoby ; pomáhající chování ; postoj ke smrti ; sociologie

nahoru

FARMACIE A FARMAKOLOGIE

Léčebné konopí v současné medicínské praxi / Leoš Landa, Jan Juřica a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2020. — 144 stran : ilustrace (některé barevné), tabulky ; ISBN 978-80-247-3967-0

farmacie a farmakologie ; farmakoterapie ; Cannabis ; fytoterapie : metody ; marihuana pro léčebné účely : farmakologie : terapeutické užití ; kouření marihuany

nahoru

FARMAKOTERAPIE

Léčebné konopí v současné medicínské praxi / Leoš Landa, Jan Juřica a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2020. — 144 stran : ilustrace (některé barevné), tabulky ; ISBN 978-80-247-3967-0

farmacie a farmakologie ; farmakoterapie ; Cannabis ; fytoterapie : metody ; marihuana pro léčebné účely : farmakologie : terapeutické užití ; kouření marihuany

nahoru

FYZIKA, BIOFYZIKA

Chcete se dostat na lékařskou fakultu?. Lukáš Müller a kol.. — 3. vydání. — Brno : Institut vzdělávání Sokrates, 2011. — 251 stran ; — (Přijímací zkoušky na vysoké školy) ISBN 978-80-86572-64-2

biologie ; fyzika, biofyzika ; chemie, klinická chemie ; biologie ; fyzika ; chemie ; přijímací zkouška na vysokou školu

nahoru

FYZIOLOGIE

Kapitoly z biologie dítěte / Vladimír Přívratský. — 1. vydání. — Praha : Karolinum, 1991. — 114 stran ; ISBN 80-7066-374-X

biologie ; pediatrie ; fyziologie ; biologie ; dítě ; fyziologické jevy

Základní výzkum změn rovnováhy seniorů / Milada Krejčí a kol.. — Praha : Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2019. — 325 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-87723-57-9

geriatrie ; fyziologie ; psychologie, klinická psychologie ; psychosomatické lékařství ; psychosomatické poruchy ; holistické zdraví ; fyziologické jevy ; stárnutí : fyziologie : psychologie ; staří : fyziologie : psychologie ; empirický výzkum

nahoru

GASTROENTEROLOGIE

CT kolonoskopie. — Brno : Masarykův onkologický ústav, [mezi 2015 a 2020?]. — 2 nečíslované strany : ilustrace

radiologie, nukleární medicína a zobrazovací metody ; gastroenterologie ; kolonografie počítačovou tomografií ; kolonoskopie

Magnetická rezonance pánve – recta. — Brno : Masarykův onkologický ústav, [mezi 2015 a 2020?]. — 2 nečíslované strany : ilustrace

magnetická rezonanční tomografie ; rektum : diagnostické zobrazování ; radiologie, nukleární medicína a zobrazovací metody ; gastroenterologie

Příprava před vyšetřením tlustého střeva. — Brno : Masarykův onkologický ústav, [2017]. — 2 nečíslované strany : tabulka

kolonoskopie ; projímadla : aplikace a dávkování ; gastroenterologie ; radiologie, nukleární medicína a zobrazovací metody

1. národní kongres o kolorektálním karcinomu : 1. postgraduální kurz Společnosti pro gastrointestinální onkologii : 9.-10. 12. 2011, Clarion Congress Hotel, Praha / předseda organizačního výboru a autor úvodu Miroslav Zavoral ; organizační výbor kongresu Jitka Abrahámová, Jiří Hoch, Jana Prausová, Miroslav Ryska, Julius Špičák, Vlastimil Válek. — [Praha] : [Společnost pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP], 2011. — 254 stran : ilustrace ;

gastroenterologie ; koloproktologie ; onkologie ; kongresy jako téma ; kolorektální nádory : diagnóza : terapie ; gastrointestinální nádory : diagnóza : terapie ; studium lékařství specializační postgraduální

2. národní kongres o kolorektálním karcinomu : 4. postgraduální kurz Společnosti pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP : 6.-7. 12. 2013, Clarion Congress Hotel, Praha / prezident kongresu a autor úvodu Miroslav Zavoral ; organizační výbor kongresu Petr Dítě, Miloslav Duda, Ladislav Dušek, Markéta Hermanová, Jiří Hoch, Marcela Kopáčová, Daniel Langer, Luboš Petruželka, Stanislav Rejchrt, Miroslav Ryska, Bohumil Seifert, Štěpán Suchánek, Vlastimil Válek, Rostislav Vyzula, Jan Žaloudík. — [Praha] : [Společnost pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP], 2013. — 539 stran : ilustrace ;

koloproktologie ; gastroenterologie ; onkologie ; kongresy jako téma ; kolorektální nádory : diagnóza : terapie ; gastrointestinální nádory : diagnóza : terapie ; studium lékařství specializační postgraduální

nahoru

GENETIKA, LÉKAŘSKÁ GENETIKA

Kód života : jak z nás DNA dělá to, kým jsme / Robert Plomin ; překlad Filip Drlík. — Vydání první. — V Brně : Jan Melvil Publishing, 2020. — 312 stran : ilustrace ; — (Pod povrchem) ISBN 978-80-7555-092-7

genetika, lékařská genetika ; behaviorální vědy ; DNA ; behaviorální genetika ; genetický výzkum ; osobnost ; chování ; kognice

nahoru

GERIATRIE

Základní výzkum změn rovnováhy seniorů / Milada Krejčí a kol.. — Praha : Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2019. — 325 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-87723-57-9

geriatrie ; fyziologie ; psychologie, klinická psychologie ; psychosomatické lékařství ; psychosomatické poruchy ; holistické zdraví ; fyziologické jevy ; stárnutí : fyziologie : psychologie ; staří : fyziologie : psychologie ; empirický výzkum

nahoru

GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ

Co je to psychoonkologie / Karina Dahl Steffensen. — [Místo nakladatele neznámé] : European Network of Gynaecological Cancer Advocacy Groups, [2018]. — 7 stran : ilustrace

onkologie ; psychologie, klinická psychologie ; gynekologie a porodnictví ; psychoonkologie ; nádory : psychologie ; nádory ženských pohlavních orgánů : psychologie ; sexualita

Pohybové aktivity pro pacientky (nejen) se zhoubnými gynekologickými nádory : Monika Kautská jak cvičit před léčbou a po ní /. — [Praha] : European Network of Gynaecological Cancer Advocacy Groups, [2018]. — 35 stran : ilustrace

rehabilitační a fyzikální medicína ; onkologie ; gynekologie a porodnictví ; cvičení ; nádory : rehabilitace ; nádory ženských pohlavních orgánů : rehabilitace ; pohybová aktivita

Souhrnné informace o genetické mutaci BRCA1 a BRCA2 : informační brožura / Michal Zikán. — [Praha] : European Network of Gynaecological Cancer Advocacy Groups, [2019]. — 7 stran : ilustrace

onkologie ; gynekologie a porodnictví ; genetické testování ; nádory vaječníků : genetika : prevence a kontrola : terapie ; nádory prsu : genetika : prevence a kontrola : terapie ; geny BRCA1 ; geny BRCA2 ; dědičný syndrom nádoru prsu a vaječníků

Výživa a pohybová aktivita pro pacientky s gynekologickými nádory / František Novák. — [Praha] : European Network of Gynaecological Cancer Advocacy Groups, [2018]. — 23 stran : ilustrace

pohybová aktivita ; zdravá strava ; strava, jídlo, výživa ; nádory ženských pohlavních orgánů : dietoterapie : prevence a kontrola : terapie ; onkologie ; gynekologie a porodnictví ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa

Co je zhoubné onemocnění děložního hrdla? : informační brožura / Michael Halaška, Roman Kocián. — [Místo vydání není známé] : European Network of Gynaecological Cancer Advocacy Groups, [2018]. — 8 stran : ilustrace

gynekologie a porodnictví ; onkologie ; nádory děložního čípku : diagnóza : prevence a kontrola ; vakcinace ; vakcíny proti papilomavirům ; plošný screening

Co je zhoubné onemocnění vaječníků? : informační brožura / Michael Halaška, Roman Kocián. — [Místo vydání není známé] : European Network of Gynaecological Cancer Advocacy Groups, [2018]. — 8 stran : ilustrace

gynekologie a porodnictví ; onkologie ; nádory vaječníků : diagnóza : prevence a kontrola : terapie

Otázky a odpovědi na téma HPV infekce, cytologie, očkování proti HPV : informační brožura / odpovědi na otázky připravil Jiří Sláma. — [Místo vydání není známé] : European Network of Gynaecological Cancer Advocacy Groups, [2018?]. — 18 stran : ilustrace

gynekologie a porodnictví ; infekce papilomavirem ; vakcíny proti papilomavirům ; plošný screening ; cytodiagnostika ; konizace děložního čípku ; kondylomata akuminata ; nádory děložního čípku

Milé dámy, víte, jaké jsou příznaky zhoubného onemocnění děložního čípku a vaječníků? /. — [Místo vydání není známé] : [Nakladatel není známý], [2018?]. — 2 nečíslované strany : ilustrace

onkologie ; gynekologie a porodnictví ; nádory děložního čípku : diagnóza : prevence a kontrola ; nádory vaječníků : diagnóza : prevence a kontrola ; nádory vejcovodů : diagnóza : prevence a kontrola

nahoru

HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ LÉKAŘSTVÍ

5th Czechoslovak – Hungarian symposium on haematology and transfusiology : abstracta : April 19-20, 1990 Banska bystrica. — [Banská Bystrica] : [nakladatel není známý], 1990. — 69 nečíslovaných stran ;

hematologie a transfuzní lékařství ; kongresy jako téma ; mezinárodní spolupráce ; krevní nemoci ; krevní transfuze ; klinické lékařství

Hematologické kazuistiky nejen pro hematology, aneb, Jak nepřehlédnout leukemii v každodenní praxi / Andrea Janíková, Michael Doubek. — 2., přepracované a doplněné vydání. — Praha : Maxdorf, [2020]. — 152 stran : ilustrace, tabulky ; — (Jessenius) ISBN 978-80-7345-645-0

hematologie a transfuzní lékařství ; radiologie, nukleární medicína a zobrazovací metody ; krevní a lymfatické nemoci : diagnóza ; leukemie : diagnóza ; diferenciální diagnóza ; klinické laboratorní techniky

nahoru

HUMANITNÍ VĚDY A UMĚNÍ

Zvuky probouzení / Petr Třešňák, Petra Třešňáková. — Vydání první. — Brno : Druhé město, 2020. — 294 stran ; ISBN 978-80-7227-435-2

humanitní vědy a umění ; psychiatrie ; zdravotně postižení ; autistická porucha ; mentální retardace ; postižené děti ; výchova dítěte ; vztahy mezi rodiči a dětmi ; psychiatrie v literatuře ; dějiny 21. století

Jedová chýše : detektivní román / Václav Vojtěch Tošovský ; ilustrace Věra Martinková. — 1. vydání. — Dobřejovice : Alfa-Omega, 2008. — 159 stran : ilustrace ; — (Detektivní příběhy ;; sv. 3) ISBN 978-80-86318-78-3

humanitní vědy a umění ; lékařství ; lékaři ; studenti lékařství ; lékařství v literatuře ; interpersonální vztahy ; dějiny 20. století ; zločin

Velká vizita : sloupky a povídky / Josef Veselka ; ilustrace Miloš Čermák. — První vydání. — Praha : Galén, [2020]. — 163 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7492-471-2

humanitní vědy a umění ; lékařství ; lékařství v literatuře ; interprofesionální vztahy ; interpersonální vztahy ; vztahy mezi lékařem a pacientem ; lékaři ; pacienti ; nemocnice ; poskytování zdravotní péče

O mamince, která si ostříhala vlásky / Lenka Pelánková ; ilustrovala Lenka Kurovská. — První vydání. — Praha : Mladá fronta, 2020. — 43 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-204-5435-5

humanitní vědy a umění ; onkologie ; nádory prsu ; lékařství v literatuře ; rodinné vztahy ; dětská psychologie ; komunikace ; předškolní dítě

Člověk s handicapem v křesťanském společenství / Josef Slowík. — Vydání první. — Praha : Advent-Orion, spol. s r.o., 2015. — 163 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7172-747-7

sociologie ; zdravotně postižení ; humanitní vědy a umění ; postižení ; pastorační péče ; křesťanství ; sociální práce ; komunikace

Kovadlina / Ken McClure ; přeložil Ivan Ryčovský. — V nakladatelství Alpress vydání první. — Frýdek-Místek : Alpress, 2007. — 304 stran ; — (Klokan) ISBN 978-80-7362-376-0

humanitní vědy a umění ; lékařství ; lékařství v literatuře ; lékaři ; plastická chirurgie ; zločin

Spletitá síť / Ken Mc Clure ; z anglického originálu … přeložil Ivan Ryčovský. — Vydání druhé, v nakladatelství Alpress vydání první. — Frýdek-Místek : Alpress, 2008. — 303 stran ; — (Klokan) ISBN 978-80-7362-541-2

humanitní vědy a umění ; lékařství ; lékařství v literatuře ; lékaři ; zločin ; podvádění

Můj příběh : nemoc mi vzala, ale i dala– / Marie Machálková. — Praha : Mamma Help, 2011. — 55 stran ; — (Deníčky mammahelpek ;; 3)

humanitní vědy a umění ; onkologie ; pacienti ; nádory prsu ; lékařství v literatuře ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století ; ženy ; ženské pohlaví

Ingrid Lissniková / Ingrid Lissniková. — Praha : Mamma Help, 2009. — 49 stran ; — (Deníčky mammahelpek ;; 1)

humanitní vědy a umění ; onkologie ; pacienti ; nádory prsu ; lékařství v literatuře ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století ; ženské pohlaví ; ženy

Lži na pohovce : román o psychoterapii a psychoterapeutech / Irvin D. Yalom ; z anglického originálu Lying on the couch přeložila Helena Hartlová. — Vydání šesté. — Praha : Portál, 2016. — 383 stran ; ISBN 978-80-262-1153-2

humanitní vědy a umění ; psychoterapie ; lékařství v literatuře ; vztahy mezi lékařem a pacientem ; interprofesionální vztahy ; pomáhající chování ; psychoterapeutické procesy

nahoru

HYGIENA

Laboratory biosafety guidance related to coronavirus disease (COVID-19) : interim guidance : 13 May 2020. — [Geneva] : World Health Organization, [2020]. — 11 stran

veřejné zdravotnictví ; hygiena ; Betacoronavirus ; propuknutí nemoci ; omezování biologických rizik ; laboratoře ; dodržování směrnic ; pracovníci laboratoře ; bezpečnost ; hygiena práce

Contact tracing in the context of COVID-19 : interim guidance, 10 May 2020. — [Geneva] : World Health Organization, 2020. — 7 stran

hygiena ; Betacoronavirus ; propuknutí nemoci ; depistáž přenosných nemocí ; epidemiologické monitorování

Cleaning and disinfection of environmental surfaces in the context of COVID-19 : interim guidance : 15 May 2020. — Geneva : World Health Organization, 2020. — 8 stran

propuknutí nemoci ; Betacoronavirus ; dezinfekce ; koronavirové infekce ; infekce získané v nemocnicích ; kontaminace zdravotnického vybavení ; infekční lékařství ; hygiena

nahoru

CHEMIE, KLINICKÁ CHEMIE

Chcete se dostat na lékařskou fakultu?. Lukáš Müller a kol.. — 3. vydání. — Brno : Institut vzdělávání Sokrates, 2011. — 251 stran ; — (Přijímací zkoušky na vysoké školy) ISBN 978-80-86572-64-2

biologie ; fyzika, biofyzika ; chemie, klinická chemie ; biologie ; fyzika ; chemie ; přijímací zkouška na vysokou školu

EKG prvního kontaktu v osmi krocích / Marcel Nesvadba, Patrik Christian Cmorej, David Peřan. — První vydání. — Praha : Mladá fronta, 2020. — 150 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-204-5735-6

kardiologie ; angiologie ; chemie, klinická chemie ; elektrokardiografie : metody ; primární zdravotní péče ; klinické rozhodování ; srdeční arytmie

nahoru

CHIRURGIE

Die Operation in der Sprechstunde / bearbeitet von Richard Goldhahn. — 5., erweiterte Auflage. — Leipzig : Georg Thieme, 1952. — 192 stran : ilustrace ;

chirurgie ; chirurgie operační : metody

nahoru

INFEKČNÍ LÉKAŘSTVÍ

Maintaining essential health services: operational guidance for the COVID-19 context : interim guidance : 1 June 2020. — Geneva : World Health Organization, 2020. — v, 55 stran : ilustrace

veřejné zdravotnictví ; Betacoronavirus ; propuknutí nemoci ; zdravotnické služby ; organizace a řízení ; koronavirové infekce ; infekční lékařství

Interim guidance for the poliomyelitis (polio) surveillance network in the context of coronavirus disease (COVID-19). — Geneva : World Health Organization, [2020]. — 31 stran : grafy

Betacoronavirus ; propuknutí nemoci ; koronavirové infekce ; poliomyelitida ; surveillance populace ; veřejné zdravotnictví ; infekční lékařství

Framework for decision-making: implementation of mass vaccination campaigns in the context of COVID-19 : interim guidance : 22 May 2020. — Geneva : World Health Organization, [2020]. — 8 stran : grafy

veřejné zdravotnictví ; infekční lékařství ; propuknutí nemoci ; Betacoronavirus ; hromadná vakcinace ; očkovací programy

Cleaning and disinfection of environmental surfaces in the context of COVID-19 : interim guidance : 15 May 2020. — Geneva : World Health Organization, 2020. — 8 stran

propuknutí nemoci ; Betacoronavirus ; dezinfekce ; koronavirové infekce ; infekce získané v nemocnicích ; kontaminace zdravotnického vybavení ; infekční lékařství ; hygiena

Pandemie : od starověku po současnost : koronavirus přímo nezabíjí / Vojtěch Heller. — [Praha] : Petrklíč, 2020. — 133 stran : ilustrace, portréty, tabulky ; ISBN 978-80-7229-810-5

veřejné zdravotnictví ; infekční lékařství ; infekční nemoci : dějiny ; pandemie : dějiny ; epidemie : dějiny ; koronavirové infekce ; chřipka lidská : dějiny ; mor : dějiny ; dějiny

Considerations for public health and social measures in the workplace in the context of COVID-19 : annex to considerations in adjusting public health and social measures in the context of COVID-19 : 10 May 2020. — [Geneva] : World Health Organization, 2020. — 6 stran

Betacoronavirus ; propuknutí nemoci ; pandemie ; kontrola infekce ; izolace pacientů ; pracoviště ; karanténa ; veřejné zdravotnictví ; infekční lékařství

Surveillance strategies for COVID-19 human infection : interim guidance, 10 May 2020. — [Geneva] : World Health Organization, [2020]. — 5 stran

veřejné zdravotnictví ; infekční lékařství ; Betacoronavirus ; propuknutí nemoci ; ochrana veřejného zdraví ; kontrola infekce ; epidemiologické metody

Multisystem inflammatory syndrome in children and adolescents with COVID-19 : scientific brief : 15 May 2020. — [Geneva] : World Health Organization, [2020]. — 3 strany

infekční lékařství ; Betacoronavirus ; propuknutí nemoci ; dítě ; mladiství ; koinfekce ; metaanalýza jako téma ; syndrom systémové zánětlivé reakce

nahoru

KARDIOLOGIE

EKG prvního kontaktu v osmi krocích / Marcel Nesvadba, Patrik Christian Cmorej, David Peřan. — První vydání. — Praha : Mladá fronta, 2020. — 150 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-204-5735-6

kardiologie ; angiologie ; chemie, klinická chemie ; elektrokardiografie : metody ; primární zdravotní péče ; klinické rozhodování ; srdeční arytmie

nahoru

KNIHOVNICTVÍ, INFORMAČNÍ VĚDA A MUZEOLOGIE

Onkologické informační centrum. — Brno : Masarykův onkologický ústav, Centrum komunikace s veřejností, [2016]. — 2 nečíslované strany : ilustrace

informační služby ; knihovnické služby ; lékařská onkologie ; nádory ; onkologie ; knihovnictví, informační věda a muzeologie

nahoru

KOLOPROKTOLOGIE

1. národní kongres o kolorektálním karcinomu : 1. postgraduální kurz Společnosti pro gastrointestinální onkologii : 9.-10. 12. 2011, Clarion Congress Hotel, Praha / předseda organizačního výboru a autor úvodu Miroslav Zavoral ; organizační výbor kongresu Jitka Abrahámová, Jiří Hoch, Jana Prausová, Miroslav Ryska, Julius Špičák, Vlastimil Válek. — [Praha] : [Společnost pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP], 2011. — 254 stran : ilustrace ;

gastroenterologie ; koloproktologie ; onkologie ; kongresy jako téma ; kolorektální nádory : diagnóza : terapie ; gastrointestinální nádory : diagnóza : terapie ; studium lékařství specializační postgraduální

2. národní kongres o kolorektálním karcinomu : 4. postgraduální kurz Společnosti pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP : 6.-7. 12. 2013, Clarion Congress Hotel, Praha / prezident kongresu a autor úvodu Miroslav Zavoral ; organizační výbor kongresu Petr Dítě, Miloslav Duda, Ladislav Dušek, Markéta Hermanová, Jiří Hoch, Marcela Kopáčová, Daniel Langer, Luboš Petruželka, Stanislav Rejchrt, Miroslav Ryska, Bohumil Seifert, Štěpán Suchánek, Vlastimil Válek, Rostislav Vyzula, Jan Žaloudík. — [Praha] : [Společnost pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP], 2013. — 539 stran : ilustrace ;

koloproktologie ; gastroenterologie ; onkologie ; kongresy jako téma ; kolorektální nádory : diagnóza : terapie ; gastrointestinální nádory : diagnóza : terapie ; studium lékařství specializační postgraduální

nahoru

LÉKAŘSKÁ INFORMATIKA

Statistics and clinical practice / chairmen: J. Doroszewski, L. Bobrowski, A. Górski, E. Marubini. — Warsaw : [Nakladatel není známý], 1998. — 84 stran : ilustrace, tabulky ;

statistika, zdravotnická statistika ; lékařská informatika ; biomedicínské inženýrství ; kongresy jako téma ; mezinárodní spolupráce ; využití lékařské informatiky ; biomedicínské technologie ; klinické lékařství

nahoru

LÉKAŘSTVÍ

Jedová chýše : detektivní román / Václav Vojtěch Tošovský ; ilustrace Věra Martinková. — 1. vydání. — Dobřejovice : Alfa-Omega, 2008. — 159 stran : ilustrace ; — (Detektivní příběhy ;; sv. 3) ISBN 978-80-86318-78-3

humanitní vědy a umění ; lékařství ; lékaři ; studenti lékařství ; lékařství v literatuře ; interpersonální vztahy ; dějiny 20. století ; zločin

„Chancen und Grenzen (in) der Medizin“ : III. Interdisziplinärer Kongress Junge Naturwissenschaft und Praxis 18. – 19. Oktober 2011 im Auditorium Friedrichstraße, Berlin / herausgegeben von Karl Max Einhäupl. — Köln : Hanns Martin Schleyer-Stiftung, 2012. — 328 stran : ilustrace ; — (Veröffentlichungen der Hanns-Martin-Schleyer-Stiftung ;; Band 80) ISBN 978-3-9812173-7-7

lékařství ; lékařská etika ; poskytování zdravotní péče ; elektronika lékařská ; reforma zdravotní péče ; vztahy mezi lékařem a pacientem ; ekonomika a organizace zdravotní péče ; kongresy jako téma

Spletitá síť / Ken Mc Clure ; z anglického originálu … přeložil Ivan Ryčovský. — Vydání druhé, v nakladatelství Alpress vydání první. — Frýdek-Místek : Alpress, 2008. — 303 stran ; — (Klokan) ISBN 978-80-7362-541-2

humanitní vědy a umění ; lékařství ; lékařství v literatuře ; lékaři ; zločin ; podvádění

Kovadlina / Ken McClure ; přeložil Ivan Ryčovský. — V nakladatelství Alpress vydání první. — Frýdek-Místek : Alpress, 2007. — 304 stran ; — (Klokan) ISBN 978-80-7362-376-0

humanitní vědy a umění ; lékařství ; lékařství v literatuře ; lékaři ; plastická chirurgie ; zločin

Velká vizita : sloupky a povídky / Josef Veselka ; ilustrace Miloš Čermák. — První vydání. — Praha : Galén, [2020]. — 163 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7492-471-2

humanitní vědy a umění ; lékařství ; lékařství v literatuře ; interprofesionální vztahy ; interpersonální vztahy ; vztahy mezi lékařem a pacientem ; lékaři ; pacienti ; nemocnice ; poskytování zdravotní péče

nahoru

LOGOPEDIE, KLINICKÁ LOGOPEDIE

Výzkum specifických parametrů řeči, jazyka, komunikace a orofaciálních procesů v kontextu logopedické diagnostiky a terapie : využití kvalitativních, kvantitativních a experimentálních metod v logopedii / Kateřina Vitásková a kolektiv. — 1. vydání. — Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2019. — 209 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-244-5646-1

logopedie, klinická logopedie ; pedagogika ; poruchy řeči : diagnóza : terapie ; poruchy polykání : diagnóza : terapie ; poruchy hlasu : diagnóza : terapie ; fyzikální stimulace ; diagnostické techniky a postupy ; komunikační poruchy : diagnóza : terapie

nahoru

NEUROLOGIE

Speciální neurologie / Petr Kaňovský, Andrea Bártková a kol.. — 1. vydání. — Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2020. — 2 svazky (866 stran) : ilustrace (některé barevné), 1 mapa ; — (Učebnice) ISBN 978-80-244-5611-9

neurologie ; neurologie ; nemoci nervového systému : diagnóza : terapie

nahoru

NUTRIČNÍ TERAPIE, DIETOTERAPIE A VÝŽIVA

Manuál úspěšného hubnutí / Martin Matoulek a kol.. — 1. vydání. — Praha : NOL – nakladatelství odborné literatury, 2020. — 187 stran : ilustrace (převážně barevné) ; ISBN 978-80-903929-8-4

nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; dietoterapie : metody ; redukční dieta : metody ; obezita : dietoterapie ; hmotnostní úbytek ; podpora zdraví

Doporučení při nežádoucím hubnutí u onkologického onemocnění / autor: Věra Andrášková. — Brno : Masarykův onkologický ústav, 2016. — Leták

onkologie ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; nádory : dietoterapie ; dieta ; nutriční terapie

Dietní opatření při ozařování břicha / autoři: Radana Dymáčková, Eva Kocmanová, Věra Andrášková, Hana Žďárská. — 1. vydání. — Brno : Masarykův onkologický ústav, [2014]. — Leták : ilustrace

nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; onkologie ; nutriční terapie ; nádory břicha : radioterapie ; strava, jídlo, výživa

Peču a vařím s láskou bez lepku a histaminu / Eva Štveráková ; fotografie: Petr Husák. — České Budějovice : Dona, 2020. — 91 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-7322-222-2

nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; dietoterapie : metody ; bezlepková dieta : metody ; histamin ; potravinová alergie : dietoterapie

Dietní opatření při ozařování krku a hlavy / autoři: Radana Dymáčková, Eva Kocmanová, Věra Andrášková, Hana Žďárská. — 1. vydání. — Brno : Masarykův onkologický ústav, [2014]. — Leták : ilustrace

onkologie ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; nutriční terapie ; strava, jídlo, výživa ; nádory hlavy a krku : radioterapie

Doporučení při užívání warfarinu. — Brno : Masarykův onkologický ústav, [2016]. — 2 nečíslované strany

warfarin ; dieta ; vitamin K ; potraviny ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; vnitřní lékařství

Dieta šetřící při onkologickém onemocnění / autorky: Věra Andrášková, Eva Horáková. — Brno : Masarykův onkologický ústav, [mezi 2013 a 2020?]. — 12 stran

nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; onkologie ; nutriční terapie ; potraviny ; nádory : dietoterapie ; dieta ; jídelníček

Výživa a pohybová aktivita pro pacientky s gynekologickými nádory / František Novák. — [Praha] : European Network of Gynaecological Cancer Advocacy Groups, [2018]. — 23 stran : ilustrace

pohybová aktivita ; zdravá strava ; strava, jídlo, výživa ; nádory ženských pohlavních orgánů : dietoterapie : prevence a kontrola : terapie ; onkologie ; gynekologie a porodnictví ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa

nahoru

ONKOLOGIE

Co je to psychoonkologie / Karina Dahl Steffensen. — [Místo nakladatele neznámé] : European Network of Gynaecological Cancer Advocacy Groups, [2018]. — 7 stran : ilustrace

onkologie ; psychologie, klinická psychologie ; gynekologie a porodnictví ; psychoonkologie ; nádory : psychologie ; nádory ženských pohlavních orgánů : psychologie ; sexualita

Souhrnné informace o genetické mutaci BRCA1 a BRCA2 : informační brožura / Michal Zikán. — [Praha] : European Network of Gynaecological Cancer Advocacy Groups, [2019]. — 7 stran : ilustrace

onkologie ; gynekologie a porodnictví ; genetické testování ; nádory vaječníků : genetika : prevence a kontrola : terapie ; nádory prsu : genetika : prevence a kontrola : terapie ; geny BRCA1 ; geny BRCA2 ; dědičný syndrom nádoru prsu a vaječníků

Prožít každý den jak nejlépe je to možné : informace o podpůrné a paliativní péči pro pacientky se zhoubným gynekologickým onemocněním a pro jejich blízké / Kateřina Rusinová. — [Praha] : European Network of Gynaecological Cancer Advocacy Groups, [2018]. — 7 stran : ilustrace

onkologie ; nádory ženských pohlavních orgánů : psychologie : terapie ; paliativní péče ; brožury

Výživa a pohybová aktivita pro pacientky s gynekologickými nádory / František Novák. — [Praha] : European Network of Gynaecological Cancer Advocacy Groups, [2018]. — 23 stran : ilustrace

pohybová aktivita ; zdravá strava ; strava, jídlo, výživa ; nádory ženských pohlavních orgánů : dietoterapie : prevence a kontrola : terapie ; onkologie ; gynekologie a porodnictví ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa

Milé dámy, víte, jaké jsou příznaky zhoubného onemocnění děložního čípku a vaječníků? /. — [Místo vydání není známé] : [Nakladatel není známý], [2018?]. — 2 nečíslované strany : ilustrace

onkologie ; gynekologie a porodnictví ; nádory děložního čípku : diagnóza : prevence a kontrola ; nádory vaječníků : diagnóza : prevence a kontrola ; nádory vejcovodů : diagnóza : prevence a kontrola

Co je zhoubné onemocnění vaječníků? : informační brožura / Michael Halaška, Roman Kocián. — [Místo vydání není známé] : European Network of Gynaecological Cancer Advocacy Groups, [2018]. — 8 stran : ilustrace

gynekologie a porodnictví ; onkologie ; nádory vaječníků : diagnóza : prevence a kontrola : terapie

Co je zhoubné onemocnění děložního hrdla? : informační brožura / Michael Halaška, Roman Kocián. — [Místo vydání není známé] : European Network of Gynaecological Cancer Advocacy Groups, [2018]. — 8 stran : ilustrace

gynekologie a porodnictví ; onkologie ; nádory děložního čípku : diagnóza : prevence a kontrola ; vakcinace ; vakcíny proti papilomavirům ; plošný screening

Pohybové aktivity pro pacientky (nejen) se zhoubnými gynekologickými nádory : Monika Kautská jak cvičit před léčbou a po ní /. — [Praha] : European Network of Gynaecological Cancer Advocacy Groups, [2018]. — 35 stran : ilustrace

rehabilitační a fyzikální medicína ; onkologie ; gynekologie a porodnictví ; cvičení ; nádory : rehabilitace ; nádory ženských pohlavních orgánů : rehabilitace ; pohybová aktivita

Dieta šetřící při onkologickém onemocnění / autorky: Věra Andrášková, Eva Horáková. — Brno : Masarykův onkologický ústav, [mezi 2013 a 2020?]. — 12 stran

nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; onkologie ; nutriční terapie ; potraviny ; nádory : dietoterapie ; dieta ; jídelníček

Doporučení při nežádoucím hubnutí u onkologického onemocnění / autor: Věra Andrášková. — Brno : Masarykův onkologický ústav, 2016. — Leták

onkologie ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; nádory : dietoterapie ; dieta ; nutriční terapie

Informace o preventivních kontrolách pro příbuzné onkologických pacientů. — Brno : Masarykův onkologický ústav, [2019 nebo 2020]. — 2 nečíslované strany

preventivní medicína ; onkologie ; nádory : prevence a kontrola

Dědičná dispozice k nádorům prsu a vaječníků : informace pro nosiče a nosičky mutace v genu BRCA1 nebo BRCA2 / kolektiv autorů: Lenka Foretová, Katarína Petráková, Markéta Palácová, Renata Kalábová, Monika Schneiderová, Luboš Dražan. — 2. vydání. — Brno : Masarykův onkologický ústav, [2020]. — 24 stran : ilustrace

onkologie ; nádory prsu : genetika : prevence a kontrola ; nádory vaječníků : genetika : prevence a kontrola ; sekundární prevence ; genetická predispozice k nemoci ; primární prevence ; genetické testování

Dietní opatření při ozařování břicha / autoři: Radana Dymáčková, Eva Kocmanová, Věra Andrášková, Hana Žďárská. — 1. vydání. — Brno : Masarykův onkologický ústav, [2014]. — Leták : ilustrace

nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; onkologie ; nutriční terapie ; nádory břicha : radioterapie ; strava, jídlo, výživa

Dietní opatření při ozařování krku a hlavy / autoři: Radana Dymáčková, Eva Kocmanová, Věra Andrášková, Hana Žďárská. — 1. vydání. — Brno : Masarykův onkologický ústav, [2014]. — Leták : ilustrace

onkologie ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; nutriční terapie ; strava, jídlo, výživa ; nádory hlavy a krku : radioterapie

2. národní kongres o kolorektálním karcinomu : 4. postgraduální kurz Společnosti pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP : 6.-7. 12. 2013, Clarion Congress Hotel, Praha / prezident kongresu a autor úvodu Miroslav Zavoral ; organizační výbor kongresu Petr Dítě, Miloslav Duda, Ladislav Dušek, Markéta Hermanová, Jiří Hoch, Marcela Kopáčová, Daniel Langer, Luboš Petruželka, Stanislav Rejchrt, Miroslav Ryska, Bohumil Seifert, Štěpán Suchánek, Vlastimil Válek, Rostislav Vyzula, Jan Žaloudík. — [Praha] : [Společnost pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP], 2013. — 539 stran : ilustrace ;

koloproktologie ; gastroenterologie ; onkologie ; kongresy jako téma ; kolorektální nádory : diagnóza : terapie ; gastrointestinální nádory : diagnóza : terapie ; studium lékařství specializační postgraduální

1. národní kongres o kolorektálním karcinomu : 1. postgraduální kurz Společnosti pro gastrointestinální onkologii : 9.-10. 12. 2011, Clarion Congress Hotel, Praha / předseda organizačního výboru a autor úvodu Miroslav Zavoral ; organizační výbor kongresu Jitka Abrahámová, Jiří Hoch, Jana Prausová, Miroslav Ryska, Julius Špičák, Vlastimil Válek. — [Praha] : [Společnost pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP], 2011. — 254 stran : ilustrace ;

gastroenterologie ; koloproktologie ; onkologie ; kongresy jako téma ; kolorektální nádory : diagnóza : terapie ; gastrointestinální nádory : diagnóza : terapie ; studium lékařství specializační postgraduální

Průvodce pacienta klinickými studiemi / zpracovala: Michaela Hanáková. — II. vydání. — Brno : Masarykův onkologický ústav, 2017. — 12 stran : ilustrace

onkologie ; věda a výzkum ; klinické zkoušky jako téma ; nádory : farmakoterapie ; vyvíjení léků

Pacientská rada. — Brno : Masarykův onkologický ústav, [mezi 2017 a 2020?]. — 2 nečíslované strany : ilustrace

onkologie ; šíření informací ; informace pro uživatele zdravotní péče ; lékařská onkologie

Paliativní péče / text edukačního materiálu připravili členové týmu paliativní péče MOÚ. — Brno : Masarykův onkologický ústav, [mezi 2009 a 2019?]. — 24 stran

paliativní medicína ; onkologie ; paliativní péče ; hospicová a paliativní péče ; psychosociální podpůrné systémy ; brožury

Informace pro pacienty léčené ozařováním na klinice radiační onkologie. — Brno : Masarykův onkologický ústav, [2019]. — 16 stran

onkologie ; radiologie, nukleární medicína a zobrazovací metody ; radioterapie ; nádory : radioterapie

Informace pro pacienty. — Brno : Masarykův onkologický ústav, [2019]. — Leták : ilustrace

onkologie ; onkologická péče – zařízení ; nemocnice

Onkologické informační centrum. — Brno : Masarykův onkologický ústav, Centrum komunikace s veřejností, [2016]. — 2 nečíslované strany : ilustrace

informační služby ; knihovnické služby ; lékařská onkologie ; nádory ; onkologie ; knihovnictví, informační věda a muzeologie

O mamince, která si ostříhala vlásky / Lenka Pelánková ; ilustrovala Lenka Kurovská. — První vydání. — Praha : Mladá fronta, 2020. — 43 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-204-5435-5

humanitní vědy a umění ; onkologie ; nádory prsu ; lékařství v literatuře ; rodinné vztahy ; dětská psychologie ; komunikace ; předškolní dítě

Můj příběh : nemoc mi vzala, ale i dala– / Marie Machálková. — Praha : Mamma Help, 2011. — 55 stran ; — (Deníčky mammahelpek ;; 3)

humanitní vědy a umění ; onkologie ; pacienti ; nádory prsu ; lékařství v literatuře ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století ; ženy ; ženské pohlaví

Slova do duše / Jana Zrnečková ; redakce Jana Drexlerová. — Praha : Mamma Help, 2012. — 148 stran : ilustrace (některé barevné), portréty ;

onkologie ; nádory prsu ; pacienti ; ženské pohlaví ; ženy ; spolupráce organizací a občanů ; dobrovolní pracovníci

Vetřelec v mém ňadru, aneb, I nemoc lze brát s nadhledem / Milena Kolářová. — Vydání první. — Jindřichův Hradec : Epika, 2016. — 73 stran ; ISBN 978-80-88113-34-8

onkologie ; pacienti ; ženské pohlaví ; ženy ; nádory prsu ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století

Ingrid Lissniková / Ingrid Lissniková. — Praha : Mamma Help, 2009. — 49 stran ; — (Deníčky mammahelpek ;; 1)

humanitní vědy a umění ; onkologie ; pacienti ; nádory prsu ; lékařství v literatuře ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století ; ženské pohlaví ; ženy

nahoru

PALIATIVNÍ MEDICÍNA

Naděje na konci cesty : další příběhy hospice Duha / Jana Sieberová. — Vydání první. — V Praze : Stanislav Juhaňák – Triton, 2018. — 186 stran ; ISBN 978-80-7553-531-3

paliativní medicína ; hospicová a paliativní péče ; hospice ; služby domácí péče ; umírající ; náboženství a lékařství ; náboženství a psychologie ; zdravotní sestry ; dějiny 21. století

Paliativní péče / text edukačního materiálu připravili členové týmu paliativní péče MOÚ. — Brno : Masarykův onkologický ústav, [mezi 2009 a 2019?]. — 24 stran

paliativní medicína ; onkologie ; paliativní péče ; hospicová a paliativní péče ; psychosociální podpůrné systémy ; brožury

nahoru

PEDAGOGIKA

Poruchy učení : dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie, ADHD / Olga Zelinková. — Zcela přepracované a rozšířené vydání. — Praha : Portál, 2015. — 263 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-262-0875-4

pedagogika ; neschopnost učit se ; hyperkinetická porucha ; speciální vzdělávání

Výzkum specifických parametrů řeči, jazyka, komunikace a orofaciálních procesů v kontextu logopedické diagnostiky a terapie : využití kvalitativních, kvantitativních a experimentálních metod v logopedii / Kateřina Vitásková a kolektiv. — 1. vydání. — Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2019. — 209 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-244-5646-1

logopedie, klinická logopedie ; pedagogika ; poruchy řeči : diagnóza : terapie ; poruchy polykání : diagnóza : terapie ; poruchy hlasu : diagnóza : terapie ; fyzikální stimulace ; diagnostické techniky a postupy ; komunikační poruchy : diagnóza : terapie

nahoru

PEDIATRIE

Jak zachránit své dítě : první pomoc pro rodiče a všechny, kteří se starají o děti / Viliam Dobiáš, Branislav Podhoranský ; přeložil Tomáš Hakr. — Vydání první. — Praha : Argo, 2020. — 205 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-257-3139-0

pediatrie ; urgentní lékařství ; první pomoc : metody ; zdraví dítěte ; rodina ; dítě ; úrazy a nehody ; terapie náhlých příhod : metody

Kapitoly z biologie dítěte / Vladimír Přívratský. — 1. vydání. — Praha : Karolinum, 1991. — 114 stran ; ISBN 80-7066-374-X

biologie ; pediatrie ; fyziologie ; biologie ; dítě ; fyziologické jevy

nahoru

POLITOLOGIE, POLITIKA, ZDRAVOTNÍ POLITIKA

Za našimi zády tekla řeka Dněstr, aneb, Tady se už mluví pražsky? / Antonín Moťovič. — Praha : Společnost přátel Podkarpatské Rusi, z.s., 2019. — 260 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-907084-2-6

politologie, politika, zdravotní politika ; emigrace a imigrace : dějiny ; emigranti a imigranti ; židé : dějiny ; dějiny lékařství ; chirurgové : dějiny ; válečné zločiny : dějiny ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století ; dětská chirurgie

nahoru

PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ

Koronavirus : předpisy ke zmírnění dopadů epidemie : daně, sociální zabezpečení, nájmy, insolvence, cestovní ruch, zaměstnanost, soudní řízení, exekuce, dluhy, školství, zemědělství, lex covid justice : úplné znění zákona o kompenzačním bonusu : redakční uzávěrka 1.6.2020. — Ostrava : Sagit, 2020. — 128 stran : tabulky ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1379) ISBN 978-80-7488-414-6

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; veřejné zdravotnictví ; koronavirové infekce ; pandemie ; snížení rizika poškození ; kompenzace a odškodnění ; sociální zabezpečení : zákonodárství a právo ; daně : zákonodárství a právo ; zaměstnanost ; zákonodárství jako téma

nahoru

PREVENTIVNÍ MEDICÍNA

Informace o preventivních kontrolách pro příbuzné onkologických pacientů. — Brno : Masarykův onkologický ústav, [2019 nebo 2020]. — 2 nečíslované strany

preventivní medicína ; onkologie ; nádory : prevence a kontrola

nahoru

PŘÍRODNÍ VĚDY

Výraz emocí u člověka a zvířat / Charles Darwin ; přeložili Josef Král a Václav Příhoda. — Vydání druhé. — Praha : Portál, 2020. — 350 stran : ilustrace ; — (Klasici) ISBN 978-80-262-1583-7

přírodní vědy ; psychologie, klinická psychologie ; psychologie srovnávací ; chování ; chování zvířat ; Hominidae ; zvířata ; emoce ; výraz obličeje

nahoru

PSYCHIATRIE

Poruchy osobnosti v 21. století : diagnostika v teorii a praxi / Karel D. Riegel, Kamil Kalina, Ondřej Pěč. — Vydání první. — Praha : Portál, 2020. — 238 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-262-1596-7

psychiatrie ; diagnostika ; poruchy osobnosti : diagnóza : terapie ; poruchy příjmu potravy ; mezinárodní klasifikace nemocí ; Diagnostický a statistický manuál mentálních poruch ; dějiny 21. století

Papers presented at the 1980 World congress of rehabilitation international. — [Kodaň] : Sind, 1980. — 47 stran : tabulka ; ISBN 87-88006-02-6

psychiatrie ; zdravotně postižení ; kongresy jako téma ; psychiatrická péče ; duševní poruchy ; duševně nemocní ; ústavy pro duševně nemocné ; rehabilitace

Zvuky probouzení / Petr Třešňák, Petra Třešňáková. — Vydání první. — Brno : Druhé město, 2020. — 294 stran ; ISBN 978-80-7227-435-2

humanitní vědy a umění ; psychiatrie ; zdravotně postižení ; autistická porucha ; mentální retardace ; postižené děti ; výchova dítěte ; vztahy mezi rodiči a dětmi ; psychiatrie v literatuře ; dějiny 21. století

nahoru

PSYCHOLOGIE, KLINICKÁ PSYCHOLOGIE

Základní výzkum změn rovnováhy seniorů / Milada Krejčí a kol.. — Praha : Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2019. — 325 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-87723-57-9

geriatrie ; fyziologie ; psychologie, klinická psychologie ; psychosomatické lékařství ; psychosomatické poruchy ; holistické zdraví ; fyziologické jevy ; stárnutí : fyziologie : psychologie ; staří : fyziologie : psychologie ; empirický výzkum

Poznávání interpersonálních charakteristik osobnosti / Martin Seitl. — 1. vydání. — Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. — 164 stran : ilustrace (převážně barevné) ; — (Monografie) ISBN 978-80-244-3320-2

psychologie, klinická psychologie ; sociální psychologie ; osobnost ; sociální hodnoty ; sociální chování ; interpersonální vztahy ; adaptace psychologická ; Rorschachův test ; průzkumy a dotazníky

Syndrom vyhoření u studentů vysokých škol / Markéta Švamberk Šauerová. — Praha : Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2019. — 103 stran : ilustrace (převážně barevné) ; ISBN 978-80-87723-56-2

psychologie, klinická psychologie ; duševní vyhoření ; psychický stres ; studenti : psychologie ; studium vysokoškolské ; průzkumy a dotazníky

Stres a (syndrom) vyhoření u soudců / Pavel Vrcha. — Vydání první. — Praha : Leges, 2020. — 200 stran ; — (Praktik) ISBN 978-80-7502-432-9

psychologie, klinická psychologie ; soudní vědy ; psychický stres ; duševní zdraví ; pracovní síly

Mentální trénink v individuálních sportech / Jan Pavel, Alena Pavlová. — První vydání. — Praha : Grada Publishing, 2019. — 192 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-271-0896-1

psychologie, klinická psychologie ; tělovýchovné lékařství ; psychologie sportu ; odolnost psychická ; pozornost ; emoce ; motivace ; sebezhodnocení (psychologie)

Trotzdem leben : Reportagen über Angst / Barbara Franck. — 1. Auflage. — Hamburg : Hoffmann und Campe, 1983. — 158 stran ; ISBN 3-455-08720-5

psychologie, klinická psychologie ; strach ; thanatologie ; smrt ; umírající ; postoj ke smrti

Jak navazovat kontakty, i když nemáte rádi networking / Devora Zack ; z anglického originálu Networking for people who hate networking přeložil Ondřej Fafejta. — Vydání první. — Praha : Portál, 2020. — 207 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-262-1594-3

psychologie, klinická psychologie ; komunikace ; interpersonální vztahy ; sociální psychologie ; introverze (psychologie) ; extroverze (psychologie) ; sociální dovednosti ; interprofesionální vztahy

Výraz emocí u člověka a zvířat / Charles Darwin ; přeložili Josef Král a Václav Příhoda. — Vydání druhé. — Praha : Portál, 2020. — 350 stran : ilustrace ; — (Klasici) ISBN 978-80-262-1583-7

přírodní vědy ; psychologie, klinická psychologie ; psychologie srovnávací ; chování ; chování zvířat ; Hominidae ; zvířata ; emoce ; výraz obličeje

Co je to psychoonkologie / Karina Dahl Steffensen. — [Místo nakladatele neznámé] : European Network of Gynaecological Cancer Advocacy Groups, [2018]. — 7 stran : ilustrace

onkologie ; psychologie, klinická psychologie ; gynekologie a porodnictví ; psychoonkologie ; nádory : psychologie ; nádory ženských pohlavních orgánů : psychologie ; sexualita

nahoru

PSYCHOTERAPIE

Lži na pohovce : román o psychoterapii a psychoterapeutech / Irvin D. Yalom ; z anglického originálu Lying on the couch přeložila Helena Hartlová. — Vydání šesté. — Praha : Portál, 2016. — 383 stran ; ISBN 978-80-262-1153-2

humanitní vědy a umění ; psychoterapie ; lékařství v literatuře ; vztahy mezi lékařem a pacientem ; interprofesionální vztahy ; pomáhající chování ; psychoterapeutické procesy

Sandtray : život jako na dlani : praktický manuál pro aplikaci terapie hrou v pískovišti / Veronika Galusová. — První vydání. — Praha : Pointa, 2020. — 191 stran : barevné ilustrace, formuláře ; ISBN 978-80-7650-018-1

psychoterapie ; terapie hrou : metody ; písek ; psychoterapeutické procesy ; rodinná terapie : metody ; dětská psychiatrie

Existenciální psychoterapie / Irvin D. Yalom ; z anglického originálu Existential psychotherapy přeložil Ivo Müller. — Vydání druhé. — Praha : Portál, 2020. — 542 stran ; ISBN 978-80-262-1587-5

psychoterapie ; psychoterapeutické procesy ; existencialismus : psychologie ; smrt ; osamocení : psychologie ; svoboda ; životní smysluplnost

nahoru

RADIOLOGIE, NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA A ZOBRAZOVACÍ METODY

Pozitronová emisní tomografie – PET/CT. — Brno : Masarykův onkologický ústav, [2020]. — 2 nečíslované strany : ilustrace

radiologie, nukleární medicína a zobrazovací metody ; PET/CT

Hematologické kazuistiky nejen pro hematology, aneb, Jak nepřehlédnout leukemii v každodenní praxi / Andrea Janíková, Michael Doubek. — 2., přepracované a doplněné vydání. — Praha : Maxdorf, [2020]. — 152 stran : ilustrace, tabulky ; — (Jessenius) ISBN 978-80-7345-645-0

hematologie a transfuzní lékařství ; radiologie, nukleární medicína a zobrazovací metody ; krevní a lymfatické nemoci : diagnóza ; leukemie : diagnóza ; diferenciální diagnóza ; klinické laboratorní techniky

CT kolonoskopie. — Brno : Masarykův onkologický ústav, [mezi 2015 a 2020?]. — 2 nečíslované strany : ilustrace

radiologie, nukleární medicína a zobrazovací metody ; gastroenterologie ; kolonografie počítačovou tomografií ; kolonoskopie

Příprava před vyšetřením tlustého střeva. — Brno : Masarykův onkologický ústav, [2017]. — 2 nečíslované strany : tabulka

kolonoskopie ; projímadla : aplikace a dávkování ; gastroenterologie ; radiologie, nukleární medicína a zobrazovací metody

Magnetická rezonance pánve – recta. — Brno : Masarykův onkologický ústav, [mezi 2015 a 2020?]. — 2 nečíslované strany : ilustrace

magnetická rezonanční tomografie ; rektum : diagnostické zobrazování ; radiologie, nukleární medicína a zobrazovací metody ; gastroenterologie

Informace pro pacienty léčené ozařováním na klinice radiační onkologie. — Brno : Masarykův onkologický ústav, [2019]. — 16 stran

onkologie ; radiologie, nukleární medicína a zobrazovací metody ; radioterapie ; nádory : radioterapie

nahoru

REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA

Barefoot: žij naboso! : vše o chůzi naboso a v barefoot obuvi / Lucie Pytlová. — První vydání. — Praha : Alferia, 2020. — 130 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-271-0749-0

rehabilitační a fyzikální medicína ; fyzioterapie (techniky) ; noha (od hlezna dolů) ; nemoci nohy (od hlezna dolů) ; chůze (způsob) ; obuv ; antropologie fyzická ; antropometrie ; podpora zdraví

Aku-tejping pro ženy : šetrná celostní terapie na základě tradiční čínské medicíny / Hans-Ulrich Hecker, Janna Hecker ; přerložila Mária Schwingerová. — 1. vydání. — Olomouc : Poznání, 2020. — 150 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-87419-94-6

akupunktura a tradiční medicína ; rehabilitační a fyzikální medicína ; psychosomatické poruchy ; psychosomatické a relaxační terapie ; holistické zdraví ; zdraví žen ; akupunkturní terapie ; tejpovací páska ; fyzioterapie (techniky) ; chronická bolest : terapie ; ženy

Pohybové aktivity pro pacientky (nejen) se zhoubnými gynekologickými nádory : Monika Kautská jak cvičit před léčbou a po ní /. — [Praha] : European Network of Gynaecological Cancer Advocacy Groups, [2018]. — 35 stran : ilustrace

rehabilitační a fyzikální medicína ; onkologie ; gynekologie a porodnictví ; cvičení ; nádory : rehabilitace ; nádory ženských pohlavních orgánů : rehabilitace ; pohybová aktivita

nahoru

SOCIÁLNÍ LÉKAŘSTVÍ

Laskavý průvodce po sociálních dávkách / Libuše Čeledová, Rostislav Čevela ; ilustrace Magdaléna Fialová. — Druhé vydání. — Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2020. — 267 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-246-4553-7

sociální lékařství ; zdravotně postižení ; sociální zabezpečení ; pojištění nemocenské ; posudkové řízení

nahoru

SOCIOLOGIE

Reif werden zum Tode / herausgegeben von Elisabeth Kübler-Ross. — 3. Auflage. — Gütersloh : Gütersloher Verlagshaus Mohn, 1983. — 190 stran ; — (Gütersloher Taschenbücher Siebenstern ;; 1023) ISBN 3-579-01023-9

etika, bioetika, lékařská etika ; thanatologie ; smrt ; umírající ; zármutek ; ztráta blízké osoby ; pomáhající chování ; postoj ke smrti ; sociologie

Katka : příběh narkomanky / Michael Třeštík ; Tomáš Třeštík. — Vydání první. — Praha : Motto, 2020. — 173 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-267-1819-2

sociologie ; adiktologie ; poruchy spojené s užíváním psychoaktivních látek ; alkoholismus ; uživatelé drog : dějiny ; alkoholici : dějiny ; lidé bez domova : dějiny ; sociální problémy ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století

Člověk s handicapem v křesťanském společenství / Josef Slowík. — Vydání první. — Praha : Advent-Orion, spol. s r.o., 2015. — 163 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7172-747-7

sociologie ; zdravotně postižení ; humanitní vědy a umění ; postižení ; pastorační péče ; křesťanství ; sociální práce ; komunikace

nahoru

STATISTIKA, ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA

Statistics and clinical practice / chairmen: J. Doroszewski, L. Bobrowski, A. Górski, E. Marubini. — Warsaw : [Nakladatel není známý], 1998. — 84 stran : ilustrace, tabulky ;

statistika, zdravotnická statistika ; lékařská informatika ; biomedicínské inženýrství ; kongresy jako téma ; mezinárodní spolupráce ; využití lékařské informatiky ; biomedicínské technologie ; klinické lékařství

nahoru

TECHNIKA LÉKAŘSKÁ, ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL A PROTETIKA

Sortiment kompenzačních pomůcek v ústavní lékárně MOÚ. — Brno : Masarykův onkologický ústav, [2018]. — Leták : ilustrace

technika lékařská, zdravotnický materiál a protetika ; kompresivní punčochy ; mastektomie : rehabilitace

nahoru

TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ

Mentální trénink v individuálních sportech / Jan Pavel, Alena Pavlová. — První vydání. — Praha : Grada Publishing, 2019. — 192 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-271-0896-1

psychologie, klinická psychologie ; tělovýchovné lékařství ; psychologie sportu ; odolnost psychická ; pozornost ; emoce ; motivace ; sebezhodnocení (psychologie)

nahoru

URGENTNÍ LÉKAŘSTVÍ

Jak zachránit své dítě : první pomoc pro rodiče a všechny, kteří se starají o děti / Viliam Dobiáš, Branislav Podhoranský ; přeložil Tomáš Hakr. — Vydání první. — Praha : Argo, 2020. — 205 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-257-3139-0

pediatrie ; urgentní lékařství ; první pomoc : metody ; zdraví dítěte ; rodina ; dítě ; úrazy a nehody ; terapie náhlých příhod : metody

nahoru

VĚDA A VÝZKUM

Průvodce pacienta klinickými studiemi / zpracovala: Michaela Hanáková. — II. vydání. — Brno : Masarykův onkologický ústav, 2017. — 12 stran : ilustrace

onkologie ; věda a výzkum ; klinické zkoušky jako téma ; nádory : farmakoterapie ; vyvíjení léků

nahoru

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

Koronavirus : předpisy ke zmírnění dopadů epidemie : daně, sociální zabezpečení, nájmy, insolvence, cestovní ruch, zaměstnanost, soudní řízení, exekuce, dluhy, školství, zemědělství, lex covid justice : úplné znění zákona o kompenzačním bonusu : redakční uzávěrka 1.6.2020. — Ostrava : Sagit, 2020. — 128 stran : tabulky ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1379) ISBN 978-80-7488-414-6

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; veřejné zdravotnictví ; koronavirové infekce ; pandemie ; snížení rizika poškození ; kompenzace a odškodnění ; sociální zabezpečení : zákonodárství a právo ; daně : zákonodárství a právo ; zaměstnanost ; zákonodárství jako téma

Interim guidance for the poliomyelitis (polio) surveillance network in the context of coronavirus disease (COVID-19). — Geneva : World Health Organization, [2020]. — 31 stran : grafy

Betacoronavirus ; propuknutí nemoci ; koronavirové infekce ; poliomyelitida ; surveillance populace ; veřejné zdravotnictví ; infekční lékařství

Framework for decision-making: implementation of mass vaccination campaigns in the context of COVID-19 : interim guidance : 22 May 2020. — Geneva : World Health Organization, [2020]. — 8 stran : grafy

veřejné zdravotnictví ; infekční lékařství ; propuknutí nemoci ; Betacoronavirus ; hromadná vakcinace ; očkovací programy

Maintaining essential health services: operational guidance for the COVID-19 context : interim guidance : 1 June 2020. — Geneva : World Health Organization, 2020. — v, 55 stran : ilustrace

veřejné zdravotnictví ; Betacoronavirus ; propuknutí nemoci ; zdravotnické služby ; organizace a řízení ; koronavirové infekce ; infekční lékařství

Pandemie : od starověku po současnost : koronavirus přímo nezabíjí / Vojtěch Heller. — [Praha] : Petrklíč, 2020. — 133 stran : ilustrace, portréty, tabulky ; ISBN 978-80-7229-810-5

veřejné zdravotnictví ; infekční lékařství ; infekční nemoci : dějiny ; pandemie : dějiny ; epidemie : dějiny ; koronavirové infekce ; chřipka lidská : dějiny ; mor : dějiny ; dějiny

Assessment of risk factors for coronavirus disease 2019 (COVID-19) in health workers : protocol for a case-control study. — Version 1.0. — [Geneva] : World Health Organization, [2020]. — 53 stran : ilustrace, formuláře

veřejné zdravotnictví ; Betacoronavirus ; propuknutí nemoci ; zdravotnický personál ; pracovní expozice ; rizikové faktory ; přenos infekční nemoci ; sběr dat

Smoking and COVID-19 : scientific brief : 26 May 2020. — [Geneva] : World Health Organization, [2020]. — 4 strany

veřejné zdravotnictví ; Betacoronavirus ; propuknutí nemoci ; kouření ; metaanalýza jako téma ; rizikové faktory

Overview of Public Health and Social Measures in the context of COVID-19 : interim guidance : 18 May 2020. — [Geneva] : World Health Organization, [2020]. — 8 stran

veřejné zdravotnictví ; Betacoronavirus ; propuknutí nemoci ; ochrana veřejného zdraví ; izolace pacientů ; karanténa ; přenos infekční nemoci ; zranitelné populace ; koronavirové infekce

Population-based age-stratified seroepidemiological investigation protocol for coronavirus 2019 (COVID-19) infection. — Version 2.0. — [Geneva] : World Health Organization, [2020]. — 20 stran : ilustrace, formuláře

veřejné zdravotnictví ; epidemiologie ; propuknutí nemoci ; Betacoronavirus ; séroepidemiologické studie ; věkové faktory ; epidemiologická měření

Surveillance strategies for COVID-19 human infection : interim guidance, 10 May 2020. — [Geneva] : World Health Organization, [2020]. — 5 stran

veřejné zdravotnictví ; infekční lékařství ; Betacoronavirus ; propuknutí nemoci ; ochrana veřejného zdraví ; kontrola infekce ; epidemiologické metody

Considerations for public health and social measures in the workplace in the context of COVID-19 : annex to considerations in adjusting public health and social measures in the context of COVID-19 : 10 May 2020. — [Geneva] : World Health Organization, 2020. — 6 stran

Betacoronavirus ; propuknutí nemoci ; pandemie ; kontrola infekce ; izolace pacientů ; pracoviště ; karanténa ; veřejné zdravotnictví ; infekční lékařství

Community-based health care, including outreach and campaigns, in the context of the COVID-19 pandemic : interim guidance : May 2020. — Geneva : World Health Organization, [2020]. — 39 stran : ilustrace

veřejné zdravotnictví ; Betacoronavirus ; propuknutí nemoci ; poskytování zdravotní péče ; podpora zdraví ; zdravotnické služby

Considerations for school-related public health measures in the context of COVID-19 : annex to considerations in adjusting public health and social measures in the context of COVID-19 : 10 May 2020. — [Geneva] : World Health Organization, [2020]. — 6 stran

veřejné zdravotnictví ; Betacoronavirus ; propuknutí nemoci ; pandemie ; karanténa ; izolace pacientů ; kontrola infekce ; školy

Public health criteria to adjust public health and social measures in the context of COVID-19 : annex to considerations in adjusting public health and social measures in the context of COVID-19 : 12 May 2020. — [Geneva] : World Health Organization, 2020. — 4 strany

veřejné zdravotnictví ; Betacoronavirus ; propuknutí nemoci ; přenos infekční nemoci ; karanténa ; izolace pacientů ; politika zdravotní – programy ; epidemiologické monitorování ; ochrana veřejného zdraví

Gender and COVID-19 : advocacy brief : 14 May 2020. — [Geneva] : World Health Organization [2020]. — 4 strany

Betacoronavirus ; propuknutí nemoci ; pandemie ; zranitelné populace ; ženy ; sběr dat ; sexuální faktory ; prevalence ; právo na zdraví ; dostupnost zdravotnických služeb ; ochrana zájmů pacientů ; veřejné zdravotnictví

Laboratory biosafety guidance related to coronavirus disease (COVID-19) : interim guidance : 13 May 2020. — [Geneva] : World Health Organization, [2020]. — 11 stran

veřejné zdravotnictví ; hygiena ; Betacoronavirus ; propuknutí nemoci ; omezování biologických rizik ; laboratoře ; dodržování směrnic ; pracovníci laboratoře ; bezpečnost ; hygiena práce

nahoru

VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ

Doporučení při užívání warfarinu. — Brno : Masarykův onkologický ústav, [2016]. — 2 nečíslované strany

warfarin ; dieta ; vitamin K ; potraviny ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; vnitřní lékařství

Dni mladých internistov : súhrny prednášok. — Košice : Edičné stredisko Rektorátu UPJŠ, 1982-. — svazky ;

vnitřní lékařství ; diagnostika ; klinická studie jako téma ; nádorové biomarkery ; využití lékařské informatiky ; nemoci trávicího systému ; nemoci ledvin ; nemoci srdce ; hypertenze ; imunologické faktory ; diagnostické techniky a postupy ; kongresy jako téma ; metabolické nemoci ; nemoci imunitního systému

nahoru

VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ

Diagnóza Londýn, aneb, Příběhy české doktorky / Eva Hnízdilová, Lucie Weissová. — První vydání. — Praha : Galén, [2020]. — 134 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7492-445-3

všeobecné lékařství ; praktické lékařství ; lékařky ; poskytování zdravotní péče ; ošetřovatelská péče ; kultura ; emigrace a imigrace ; emigranti a imigranti ; dějiny 20. století

nahoru

ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ

Člověk s handicapem v křesťanském společenství / Josef Slowík. — Vydání první. — Praha : Advent-Orion, spol. s r.o., 2015. — 163 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7172-747-7

sociologie ; zdravotně postižení ; humanitní vědy a umění ; postižení ; pastorační péče ; křesťanství ; sociální práce ; komunikace

Laskavý průvodce po sociálních dávkách / Libuše Čeledová, Rostislav Čevela ; ilustrace Magdaléna Fialová. — Druhé vydání. — Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2020. — 267 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-246-4553-7

sociální lékařství ; zdravotně postižení ; sociální zabezpečení ; pojištění nemocenské ; posudkové řízení

Papers presented at the 1980 World congress of rehabilitation international. — [Kodaň] : Sind, 1980. — 47 stran : tabulka ; ISBN 87-88006-02-6

psychiatrie ; zdravotně postižení ; kongresy jako téma ; psychiatrická péče ; duševní poruchy ; duševně nemocní ; ústavy pro duševně nemocné ; rehabilitace

Zvuky probouzení / Petr Třešňák, Petra Třešňáková. — Vydání první. — Brno : Druhé město, 2020. — 294 stran ; ISBN 978-80-7227-435-2

humanitní vědy a umění ; psychiatrie ; zdravotně postižení ; autistická porucha ; mentální retardace ; postižené děti ; výchova dítěte ; vztahy mezi rodiči a dětmi ; psychiatrie v literatuře ; dějiny 21. století