Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2

Od 10. 5. 2021 rozšiřujeme otevírací dobu knihovny

V 1. patře poskytujeme v rámci našich služeb: výdej předem objednaných dokumentů, zhotovených kopií a rešerší, vracení výpůjček, prodloužení a zhotovení uživatelských průkazů

OTEVÍRACÍ DOBA:
PO, ÚT, ST, ČT 9:00 - 18:00
PÁ 9:00 - 17:00

více informací

Leden 2021

 

Nové knihy ve fondu NLK


nahoru

ALTERNATIVNÍ LÉKAŘSTVÍ


Kineziologie : principy, techniky, samoléčba : dotyk pro zdraví / Maggie La Tourelleová s Antheaou Courtenayovou ; předmluva od Johna F. Thieho ; z anglického originálu Principles of kinesiology: what it is, how it works, amd what it can do for you … přeložil Michal Smolka. — Vydání první. — Olomouc : FONTÁNA, [2020]. — 227 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7651-026-5

rehabilitační a fyzikální medicína ; alternativní lékařství ; kineziologie aplikovaná ; terapie cvičením ; muskuloskeletální systém – fyziologické jevy ; samoléčba ; muskuloskeletální nemoci : terapieArteterapie : podstata a úkoly terapeutického malování / Margarethe Hauschková ; z německého originálu Zur künstlerischen Therapie II: Wesen und Aufgabe der Maltherapie … přeložil Pavel Lomička. — Vydání první. — Lelekovice : Franesa, 2020. — 85 stran : barevné ilustrace ; — (Merkur-Rafael) ISBN 978-80-88337-05-8

psychoterapie ; alternativní lékařství ; arteterapie : metody ; duševní zdraví ; psychoterapeutické procesy ; barva ; malířství : psychologie ; antroposofie : psychologieJóga a jógová terapie : principy zdravého pohybu / Lenka Oravcová. — Druhé, upravené vydání. — Olomouc : Poznání, 2019. — 214 stran : ilustrace (převážně barevné) ; ISBN 978-80-87419-85-4

rehabilitační a fyzikální medicína ; alternativní lékařství ; jóga ; techniky cvičení a pohybu ; cvičeníDeprese : zvládněte ji bez léků a získejte svůj život zpátky : včetně třicetidenního plánu na změnu životního stylu / Kelly Broganová a Kristina Lobergová ; překlad: Jana Kočičková. — 1. vydání. — Brno : BizBooks, 2018. — 296 stran ; ISBN 978-80-265-0727-7

alternativní lékařství ; deprese : terapie ; životní styl ; duševní zdraví ; hygiena ; naturopatie ; dieta ; pohybová aktivita

nahoru

ANTROPOLOGIE


Baron Trenck : nová tvář legendy / Petra Urbanová, Petr Vachůt et al.. — Praha : Galén [2020]. — 189 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7492-507-8

soudní lékařství ; antropologie ; chemie, klinická chemie ; dějiny 18. století ; mumie ; ozbrojené síly ; soudní antropologie ; molekulární biologie ; zobrazování trojrozměrné ; fotometrie ; významné osobnosti

nahoru

BIOLOGIE


Biologie pro biomedicínské inženýrství : laboratorní cvičení / Veronika Vymětalová. — 3. přepracované vydání. — Praha : Česka technika – nakladatelství ČVUT, 2021. — 112 stran, 10 nečíslovaných stran obrazové přílohy : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-01-06789-5

biologie ; biomedicínské inženýrství ; biologieModerní analýza biologických dat. Stano Pekár, Marek Brabec. — 2., přepracované vydání. — Brno : Masarykova univerzita, 2020. — xii, 265 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-210-9622-6

biologie ; statistika, zdravotnická statistika ; statistické modely ; numerická analýza pomocí počítače ; analýza dat ; biologie : statistika a číselné údajeZáklady biologie a genetiky člověka / Berta Otová, Romana Mihalová, Klára Bobková. — Vydání druhé. — Praha : Nakladatelství Karolinum, 2020. — 242 stran ilustrace, tabulky ; — (Učební texty Univerzity Kalovy) ISBN 978-80-246-4565-0

biologie ; genetika, lékařská genetika ; biologie ; genetika člověka ; vývoj člověkaZáklady biologie a genetiky člověka / Berta Otová, Romana Mihalová, Klára Bobková. — Vydání druhé. — Praha : Nakladatelství Karolinum, 2020. — 242 stran ilustrace, tabulky ; — (Učební texty Univerzity Kalovy) ISBN 978-80-246-4565-0

biologie ; genetika, lékařská genetika ; biologie ; genetika člověka ; vývoj člověka

nahoru

BIOMEDICÍNSKÉ INŽENÝRSTVÍ


Biologie pro biomedicínské inženýrství : laboratorní cvičení / Veronika Vymětalová. — 3. přepracované vydání. — Praha : Česka technika – nakladatelství ČVUT, 2021. — 112 stran, 10 nečíslovaných stran obrazové přílohy : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-01-06789-5

biologie ; biomedicínské inženýrství ; biologieSpolu to dáme! : jak se Češi spojili během první vlny koronaviru / Lukáš Socha & Robin Čumpelík. — Vydání první. — Praha : Euromedia Group, 2020. — 171 stran : barevné ilustrace ; — (Universum) ISBN 978-80-242-7118-7

biomedicínské inženýrství ; dějiny lékařství ; vynálezy ; biomedicínské technologie ; mechanické ventilátory ; prostředky na ochranu dýchání ; COVID-19 ; dějiny 21. stoletíProspektivní bioetika : studie ke konceptu etiky pro období rozvoje biomedicínských technologií / Josef Kuře. — Vydání první. — Praha : Filosofia, 2020. — 478 stran ; ISBN 978-80-7007-645-3

etika, bioetika, lékařská etika ; biomedicínské inženýrství ; bioetika ; biomedicínské technologie

nahoru

DĚJINY LÉKAŘSTVÍ


Španělská chřipka : příběh pandemie z roku 1918 Harald Salfellner ; z německého originálu přeložil Pavel Cink. — Druhé, rozšířené vydání. — [Praha] : Vitalis, [2021]. — 191 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7253-422-7

pandemie španělské chřipky 1918-1919 ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století ; chřipka lidská ; COVID-19 ; přenos infekční nemoci ; dějiny lékařství ; infekční lékařstvíSpolu to dáme! : jak se Češi spojili během první vlny koronaviru / Lukáš Socha & Robin Čumpelík. — Vydání první. — Praha : Euromedia Group, 2020. — 171 stran : barevné ilustrace ; — (Universum) ISBN 978-80-242-7118-7

biomedicínské inženýrství ; dějiny lékařství ; vynálezy ; biomedicínské technologie ; mechanické ventilátory ; prostředky na ochranu dýchání ; COVID-19 ; dějiny 21. stoletíDoktor chudých / Alena Šubrtová. — Praha : Argo, 2020. — 280 stran : ilustrace ISBN 978-80-257-3396-7

dějiny lékařství ; humanitní vědy a umění ; lékaři ; významné osobnosti ; poskytování zdravotní péče ; dějiny 18. století ; dějiny 19. století ; lékařství v literatuřeNemocnice a sanatoria / Petr Svobodný. — Vydání první. — V Praze : Nakladatelství Paseka s. r. o. , 2020. — 215 stran : ilustrace ; — (Zmizelá Praha) ISBN 978-80-7637-124-8

dějiny lékařství ; nemocnice městské : dějiny ; nemocnice speciální : dějiny ; dějiny 18. století ; dějiny 19. století ; dějiny 20. stoletíHistorie Společnosti všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně 1980-2020. — Praha : Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, 2020. — 31 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; — (Practicus,; 2020, Mimořádná příloha) ISBN 978-80-88280-18-7

všeobecné lékařství ; dějiny lékařství ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století ; praktické lékařství ; společnosti lékařské

nahoru

DERMATOVENEROLOGIE


Prevence a léčba dekubitů : stručná příručka – zkrácená verze doporučení. — Vydání první. — Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2020. — 47 stran ; ISBN 978-80-7013-606-5

dermatovenerologie ; dekubity : terapie ; hojení ran ; ošetřovatelská péčeMůj atopický deníček : maximální výsledek s minimální námahou / Maria Lujza Červenka. — [Kurdějov] : Maria Lujza Červenka, 2020. — 280 nečíslovaných stran : ilustrace ; ISBN 978-80-270-7690-1

dermatovenerologie ; pediatrie ; atopická dermatitida ; potravinová alergie ; péče o dítě ; stravovací zvyklosti ; dítě ; životní styl

nahoru

DIABETOLOGIE


Parodontální onemocnění a diabetes : vystupte z kruhu : management diabetu prostřednictvím orální péče : žijte zdravěji i s diabetem : zdravé dásně, zdravý život. — [Chrášťany] : Profimed, [2019 nebo 2020]. — 5 nečíslovaných stran : ilustrace ;

diabetologie ; zubní lékařství ; nemoci parodontu : prevence a kontrola ; komplikace diabetu ; orální zdravíAlzheimer je cukrovka : proč cukr způsobuje demenci a co dělat proti zapomínání / Kurt Mosetter, Anna Caveliusová ; přeložila Libuše Staňková. — Vydání první. — Praha : Euromedia, 2017. — 278 stran ; — (Esence) ISBN 978-80-7549-324-8

diabetologie ; neurologie ; Alzheimerova nemoc ; diabetes mellitus ; demence ; zdravý životní styl ; zdravá strava ; rizikové faktory ; cukry : škodlivé účinky

nahoru

EKONOMIE, EKONOMIKA, EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ


Private health insurance : history, politics and performance / edited by Sarah Thomson, Anna Sagan and Elias Mossialos. — Cambridge : Cambridge University Press, 2020. — xviii, 574 stran : grafy — (European Observatory on Health Systems and Policies) ISBN 978-0-521-12582-6

veřejné zdravotnictví ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; zdravotní pojištění ; zdravotní politika

nahoru

ENVIRONMENTÁLNÍ VĚDY


Doporučený postup – karta práce pro nakládání s odpadem po vakcinaci proti COVID-19. — Praha : Ministerstvo zdravotnictví, odbor ochrany veřejného zdraví, 2020. — 6 nečíslovaných stran

pracovní lékařství ; environmentální vědy ; zdravotnický odpad : zákonodárství a právo ; odstraňování zdravotnického odpadu ; nakládání s odpady : zákonodárství a právo ; vakcinace ; vakcíny proti COVID-19

nahoru

ETIKA, BIOETIKA, LÉKAŘSKÁ ETIKA


Prospektivní bioetika : studie ke konceptu etiky pro období rozvoje biomedicínských technologií / Josef Kuře. — Vydání první. — Praha : Filosofia, 2020. — 478 stran ; ISBN 978-80-7007-645-3

etika, bioetika, lékařská etika ; biomedicínské inženýrství ; bioetika ; biomedicínské technologie

nahoru

FARMACIE A FARMAKOLOGIE


Opioidy / Jiří Kozák, Jak Lejčko, Ivan Vrba a kolektiv. — 2, přepracované a doplněné vydání. — Praha : Maxdorf, [2021]. — 503 stran : ilustrace, tabulky ; — (Jessenius) ISBN 978-80-7345-664-1

farmacie a farmakologie ; farmakoterapie ; opioidní analgetika : terapeutické užití ; opiové alkaloidy : terapeutické užití ; management bolesti ; chronická nemoc : farmakoterapieAnorganická chemie pro farmaceuty / Věra Klimešová. — 1. vydání. — Praha : Karolinum, 2020. — 182 stran : ilustrace, tabulky ; — (Učební texty Univerzity Karlovy) ISBN 978-80-246-4781-4

chemie, klinická chemie ; farmacie a farmakologie ; chemie anorganickáZáklady obecné chemie pro farmaceuty / Věra Klimešová, Karel Palát. — 2. vydání. — Praha : Karolinum, 2020. — 161 stran : ilustrace, tabulky ; — (Učební texty Univerzity Karlovy) ISBN 978-80-246-4752-4

chemie, klinická chemie ; farmacie a farmakologie ; chemie

nahoru

FARMAKOTERAPIE


Opioidy / Jiří Kozák, Jak Lejčko, Ivan Vrba a kolektiv. — 2, přepracované a doplněné vydání. — Praha : Maxdorf, [2021]. — 503 stran : ilustrace, tabulky ; — (Jessenius) ISBN 978-80-7345-664-1

farmacie a farmakologie ; farmakoterapie ; opioidní analgetika : terapeutické užití ; opiové alkaloidy : terapeutické užití ; management bolesti ; chronická nemoc : farmakoterapie

nahoru

FYZIOLOGIE


Desatero smyslů : jak lidé a zvířata vnímají okolní svět / Jaroslav Petr. — První vydání. — Praha : Dokořán : 2020. — 309 stran, 40 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), 2 mapy ; — (Zip ;; svazek 73) ISBN 978-80-7363-879-5

fyziologie ; smyslové orgány ; čití, cítění ; percepce ; feromony ; elektromagnetické jevy ; orientace ; zvířata

nahoru

GENETIKA, LÉKAŘSKÁ GENETIKA


Základy biologie a genetiky člověka / Berta Otová, Romana Mihalová, Klára Bobková. — Vydání druhé. — Praha : Nakladatelství Karolinum, 2020. — 242 stran ilustrace, tabulky ; — (Učební texty Univerzity Kalovy) ISBN 978-80-246-4565-0

biologie ; genetika, lékařská genetika ; biologie ; genetika člověka ; vývoj člověka

nahoru

GERIATRIE


Odcházíte do důchodu / napsala: M Fügnerová. — 3. vydání. — Praha : Ústav zdravotní výchovy, 1979. — 1 složený list ;

geriatrie ; důchod ; životní změny ; podpora zdravíZvyšování kognitivní výkonnosti seniorů / kolektiv autorů. — Praha : Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 2014. — 150 stran : ilustrace, tabulky ;

psychoterapie ; geriatrie ; kognitivní remediace ; kognitivní poruchy : terapie ; kognice ; staří ; kognitivní stárnutí ; geriatrické ošetřovatelství

nahoru

GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ


Průvodce léčbou poruch plodnosti : informační příručka programu asistované reprodukce / autorský kolektiv: Pavel Ventruba, Igor Crha, Jana Žáková ; spolupracovali: Renáta Krajčovičová, Kateřina Sochorová, Eva Lousová, Lenka Lhotecká. — Brno : Gynekologicko-porodnická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity : 2012. — 28 stran : barevné ilustrace, 1 plán, faksimilie ;

infertilita : chirurgie : diagnóza : terapie ; asistovaná reprodukce ; gynekologie a porodnictví ; reprodukční lékařstvíHypnoporod : jak přivést dítě na svět s důvěrou a nadšením / Bianca Maria Heinkelová, Jhari Gerlind Kornetzká ; přeložila Tereza Pavcová. — Vydání první. — Praha : Euromedia Group, a. s., 2021. — 159 stran : ilustrace ; — (Esence) ISBN 978-80-242-6993-1

gynekologie a porodnictví ; porod ; hypnóza ; těhotné ženy ; porodní děj ; příprava pro nastávající rodičeVaginalní hysterektomie pro prolaps : průvodce pro ženy / přeložila Dominika Villnerová. — [Burnsville] : [International Urogynecological Association], [2011]. — 2 nečíslované strany : ilustrace

gynekologie a porodnictví ; prolaps dělohy : chirurgie ; hysterektomie vaginální ; perioperační obdobíRekonvalescence po poševních operacích / po odstranění dělohy poševní cestou : průvodce pro ženy / přeložila Dominika Villnerová. — [Burnsville] : [International Urogynecological Association], [2011]. — 2 nečíslované strany : ilustrace

gynekologie a porodnictví ; hysterektomie vaginální : rehabilitace ; gynekologické chirurgické výkony : rehabilitace ; pooperační období ; rehabilitace ; pooperační komplikaceOprava přední stěny pochvy (oprava vtlačování močového měchýře do poševní stěny) : průvodce pro ženy / překlad Eva Janušová. — [Burnsville] : [International Urogynecological Association], [2011]. — 3 nečíslované strany : ilustrace

gynekologie a porodnictví ; urologie ; cystokéla : chirurgie ; vagina : chirurgie ; urogenitální chirurgické výkony ; perioperační obdobíNízkodávková vaginální estrogenní terapie : průvodce pro ženy / přeložil Tomáš Jirák. — [Burnsville] : [International Urogynecological Association], [2011]. — 1 nečíslovaná strana : ilustrace

gynekologie a porodnictví ; estrogenní substituční terapie ; postmenopauza ; vaginální onemocnění : farmakoterapie ; aplikace intravaginálníPosilování pánevního dna : průvodce pro ženy / přeložila Michaela Zbořilová. — [Burnsville] : [International Urogynecological Association], [2011]. — 2 nečíslované strany : ilustrace

gynekologie a porodnictví ; tělovýchovné lékařství ; pánevní dno ; terapie cvičením ; techniky cvičení a pohybu ; ženské pohlavíVýhřez pánevních orgánů : průvodce pro ženy / překlad Eva Janušová. — [Burnsville] : [International Urogynecological Association], [2011]. — 3 nečíslované strany : ilustrace

urologie ; gynekologie a porodnictví ; prolaps pánevních orgánů : chirurgie : terapie ; urogenitální chirurgické výkony

nahoru

HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ LÉKAŘSTVÍ


Větší než velká výzva / fotografie Alena Skřipská ; texty Martin Nawrath ; předmluva Vladimír Mihál. — Vydání první. — Brno : Druhé město – Martin Reiner, 2020. — 64 nečíslovaných stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7227-441-3

onkologie ; hematologie a transfuzní lékařství ; pediatrie ; hematologické nádory ; dítě hospitalizovanéHodgkinův lymfom : informace pro pacienty / Jana Marková. — Praha : Hodgkinův lymfom z.s., 2016. — 44 strany : ilustrace, tabulky

hematologie a transfuzní lékařství ; onkologie ; Hodgkinova nemoc ; nežádoucí účinky léčivCo je dobré vědět o onemocnění maligním lymfomem / Marek Trněný. — Praha : Kooperativní lymfomová skupina : 2005. — 36 stran : ilustrace

onkologie ; hematologie a transfuzní lékařství ; lymfom ; farmakoterapie ; nežádoucí účinky léčiv ; radioterapie ; transplantace buněk ; imunoterapie ; brožuryJak dál po léčbě lymfomu : informační příručka pro pacienty / Autoři: David Belada, Pavla Štěpánková, Jeroným Klimeš, Pavel Musil ; odborná konzultace: Heidi Móciková ; úvod Petra Štětková. — Praha : Lymfom Help, z. s., 2017. — 51 stran : ilustrace

lymfom : psychologie : rehabilitace ; rekonvalescence ; zdravé chování ; farmakoterapie ; balneologie ; fertilita ; nežádoucí účinky léčiv ; sociální zabezpečení ; onkologie ; hematologie a transfuzní lékařstvíInhibitory tyrosinové kinázy (TKI) v léčbě chronické myeloidní leukémie – informace pro nemocné / autor: Edgar Faber ; rukopis recenzovali: Karel Indrák, Peter Rohoň. — [Praha] : [Diagnóza leukemie, z. s.], [mezi 2015 nebo 2020]. — 4 nečíslované strany : ilustrace

chronická myeloidní leukemie : farmakoterapie ; tyrosinkinasy : antagonisté a inhibitory ; inhibitory proteinkinas : terapeutické užití ; onkologie ; hematologie a transfuzní lékařství ; fertilita ; komplikace těhotenství ; těhotenství ; imatinib mesylát : terapeutické užití ; dasatinib : terapeutické užití ; brožuryPrůvodce transplantací krvetvorných buněk : na Hemato-onkologické klinice FN v Olomouci / autorský kolektiv Edgar Faber, Václav Kajaba, Luděk Raida, Alexandra Škrobánková, Jitka Vítková, Jana Vondráková. — 1. vydání. — Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. — 22 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-244-2543-6

hematologie a transfuzní lékařství ; onkologie ; transplantace kmenových buněk ; homologní transplantace ; transplantace autologní ; perioperační období ; hospitalizace ; dieta ; hygiena ; izolace pacientů

nahoru

HEPATOLOGIE


Indikace k transplantaci jater : doporučený postup / Sestavil: Pavel Trunečka ; ilustrace: David Vávra. — [Praha] : [Institut klinické a experimentální medicíny], [2006?]. — 37 stran : ilustrace, tabulky

transplantologie ; hepatologie ; transplantace jater ; nemoci jater : chirurgie : klasifikace ; brožuryPokroky v léčbě virové hepatitidy C. — [Místo vydání není známé] : [nakladatel není známý], [2020]. — 4 nečíslované strany : ilustrace, tabulky ;

infekční lékařství ; hepatologie ; hepatitida C : terapie ; Nobelova cena ; poskytování zdravotní péče

nahoru

HUMANITNÍ VĚDY A UMĚNÍ


Doktor chudých / Alena Šubrtová. — Praha : Argo, 2020. — 280 stran : ilustrace ISBN 978-80-257-3396-7

dějiny lékařství ; humanitní vědy a umění ; lékaři ; významné osobnosti ; poskytování zdravotní péče ; dějiny 18. století ; dějiny 19. století ; lékařství v literatuřeMoc přítomného okamžiku : kniha o duchovním osvícení / Eckhart Tolle ; z anglického originálu … přeložil Jan Brázda. — Vydání druhé. — Praha : Euromedia Group a. s., 2016. — 177 stran ; — (Pragma) ISBN 978-80-7549-161-9

humanitní vědy a umění ; metafyzické vztahy mezi duší a tělem ; kognice ; vnímání času ; spiritualita ; sebepojetí ; interpersonální vztahy ; filozofie

nahoru

HYGIENA


Ako čeliť koronavírusu : ochráňme svoj domov, školu, pracovisko a spoločnosť pred smrtiacou pandémiou / Tess Penningtonová ; z anglického originálu The coronavirus preparedness handbook … preložili Martina Cabadová, Elvíra Haugová, Michala Kamhalová, Viera Zvadová. — Prvé vydanie. — Bratislava : Príroda, 2020. — 207 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-551-7460-0

infekční lékařství ; pneumologie a ftizeologie ; hygiena ; COVID-19 ; SARS-CoV-2 ; pandemie ; hygiena ; hygiena prostředí ; kontrola infekčních nemocí

nahoru

CHEMIE, KLINICKÁ CHEMIE


Anorganická chemie pro farmaceuty / Věra Klimešová. — 1. vydání. — Praha : Karolinum, 2020. — 182 stran : ilustrace, tabulky ; — (Učební texty Univerzity Karlovy) ISBN 978-80-246-4781-4

chemie, klinická chemie ; farmacie a farmakologie ; chemie anorganickáZáklady obecné chemie pro farmaceuty / Věra Klimešová, Karel Palát. — 2. vydání. — Praha : Karolinum, 2020. — 161 stran : ilustrace, tabulky ; — (Učební texty Univerzity Karlovy) ISBN 978-80-246-4752-4

chemie, klinická chemie ; farmacie a farmakologie ; chemieBaron Trenck : nová tvář legendy / Petra Urbanová, Petr Vachůt et al.. — Praha : Galén [2020]. — 189 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7492-507-8

soudní lékařství ; antropologie ; chemie, klinická chemie ; dějiny 18. století ; mumie ; ozbrojené síly ; soudní antropologie ; molekulární biologie ; zobrazování trojrozměrné ; fotometrie ; významné osobnosti

nahoru

INFEKČNÍ LÉKAŘSTVÍ


Prevention, identification and management of health worker infection in the context of COVID-19 / interim guidance : 30 October 2020. — [Geneva] : World Health Organization, 2020. — 13 stran

veřejné zdravotnictví ; infekční lékařství ; COVID-19 ; Betacoronavirus ; epidemický výskyt choroby ; hygiena práce ; zdravotnický personál ; koronavirové infekceReadiness for influenza during the COVID-19 pandemic : policy brief : 6 November 2020. — [Geneva] : World Health Organization, 2020. — 6 stran

veřejné zdravotnictví ; infekční lékařství ; COVID-19 ; epidemický výskyt choroby ; Betacoronavirus ; kontrola infekce ; chřipka lidská ; roční období ; sentinelová surveillance ; koronavirové infekceSuite of health service capacity assessments in the context of the COVID-19 pandemic : interim guidance : 2 November 2020. — [Geneva] : World Health Organization, 2020. — 10 stran

veřejné zdravotnictví ; infekční lékařství ; COVID-19 ; epidemický výskyt choroby ; Betacoronavirus ; poskytování zdravotní péče ; zdravotnická zařízení ; nárazová kapacitaConsiderations for implementing and adjusting public health and social measures in the context of COVID-19 : interim guidance : 4 November 2020. — [Geneva] : World Health Organization, 2020. — 13 stran

veřejné zdravotnictví ; infekční lékařství ; COVID-19 ; Betacoronavirus ; epidemický výskyt choroby ; karanténa ; izolace pacientů ; kontrola infekce ; pandemie ; politika zdravotní – programyŠpanělská chřipka : příběh pandemie z roku 1918 Harald Salfellner ; z německého originálu přeložil Pavel Cink. — Druhé, rozšířené vydání. — [Praha] : Vitalis, [2021]. — 191 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7253-422-7

pandemie španělské chřipky 1918-1919 ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století ; chřipka lidská ; COVID-19 ; přenos infekční nemoci ; dějiny lékařství ; infekční lékařstvíImmunization as an essential health service : guiding principles for immunization activities during the COVID-19 pandemic and other times of severe disruption : 1 November 2020. — Geneva : World Health Organization, 2020. — 7 stran ISBN 978-92-4-001469-5

veřejné zdravotnictví ; infekční lékařství ; COVID-19 ; Betacoronavirus ; epidemický výskyt choroby ; očkovací programyTechnical specifications of personal protective equipment for COVID-19 : interim guidance : 13 November 2020. — Geneva : World Health Organization, 2020. — v, 30 stran : tabulky

veřejné zdravotnictví ; infekční lékařství ; COVID-19 ; Betacoronavirus ; epidemický výskyt choroby ; osobní ochranné prostředkyGuidance on developing a national deployment and vaccination plan for COVID-19 vaccines : interim guidance : 16 November 2020. — Geneva : World Health Organization, 2020. — xi, 76 stran : ilustrace, grafy

veřejné zdravotnictví ; infekční lékařství ; preventivní medicína ; COVID-19 ; epidemický výskyt choroby ; Betacoronavirus ; vakcíny ; vakcinace ; pandemieHealth system considerations: when influenza meets COVID-19 : preparedness and response measures when COVID-19, influenza and acute respiratory infections coincide in the WHO European Region. — Copenhagen : World Health Organization Regional Office for Europe, 2020. — 23 stran : ilustrace

COVID-19 : epidemiologie ; chřipka lidská : epidemiologie ; zdravotnické služby ; imunizace ; epidemický výskyt choroby ; veřejné zdravotnictví ; infekční lékařstvíAko čeliť koronavírusu : ochráňme svoj domov, školu, pracovisko a spoločnosť pred smrtiacou pandémiou / Tess Penningtonová ; z anglického originálu The coronavirus preparedness handbook … preložili Martina Cabadová, Elvíra Haugová, Michala Kamhalová, Viera Zvadová. — Prvé vydanie. — Bratislava : Príroda, 2020. — 207 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-551-7460-0

infekční lékařství ; pneumologie a ftizeologie ; hygiena ; COVID-19 ; SARS-CoV-2 ; pandemie ; hygiena ; hygiena prostředí ; kontrola infekčních nemocíPandemie infekce COVID-19 a primární péče : doporučený diagnostický a terapeutický postup pro všeobecné praktické lékaře 2020 / autoři: Bohumil Seifert, Ludmila Bezdíčková, Cyril Mucha, Boris Šťastný, Svatopluk Býma. — První vydání. — Praha : Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře, Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, 2020. — 21 stran : tabulky ; — (Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře) ISBN 978-80-88280-21-7

všeobecné lékařství ; infekční lékařství ; pneumologie a ftizeologie ; praktické lékařství ; COVID-19 : diagnóza : terapie ; testování na COVID-19 ; primární zdravotní péčePokroky v léčbě virové hepatitidy C. — [Místo vydání není známé] : [nakladatel není známý], [2020]. — 4 nečíslované strany : ilustrace, tabulky ;

infekční lékařství ; hepatologie ; hepatitida C : terapie ; Nobelova cena ; poskytování zdravotní péčeFáze IA : jak se objednat na očkování. — Praha : Ministerstvo zdravotnictví České republiky, [2020 nebo 2021]. — 2 strany

preventivní medicína ; infekční lékařství ; COVID-19 : prevence a kontrola ; vakcinace ; informační systémyMaintaining surveillance of influenza and monitoring SARS-CoV-2 : adapting Global Influenza Surveillance and Response System (?GISRS)? and sentinel systems during the COVID-19 pandemic : interim guidance : 8 November 2020. — Geneva : World Health Organization, 2020. — iv, 49 stran : ilustrace, grafy

veřejné zdravotnictví ; infekční lékařství ; COVID-19 ; epidemický výskyt choroby ; Betacoronavirus ; pandemie ; chřipka lidská ; sentinelová surveillance ; epidemiologické monitorováníPriority medical devices list for the COVID-19 response and associated technical specifications : interim guidance : 19 November 2020. — Geneva : World Health Organization, 2020. — ix, 162 stran

veřejné zdravotnictví ; infekční lékařství ; COVID-19 ; Betacoronavirus ; epidemický výskyt choroby ; vybavení a zásoby ; poskytování zdravotní péče ; terapieDotazník před očkováním proti onemocnění Covid-19. — Praha : Ministerstvo zdravotnictví České republiky, [2020]. — 1 nečíslovaná strana

infekční lékařství ; preventivní medicína ; COVID-19 : prevence a kontrola ; vakcinace ; průzkumy a dotazníkyInformace pro očkované. — Praha : Ministerstvo zdravotnictví České republiky, [2020 nebo 2021]. — 1 nečíslovaná strana

infekční lékařství ; preventivní medicína ; COVID-19 : prevence a kontrola ; vakcinace ; vakcíny proti COVID-19 : aplikace a dávkováníOčkování : centrální rezervační systém. — Praha : Ministerstvo zdravotnictví České republiky, [2020 nebo 2021]. — 1 nečíslovaná strana

preventivní medicína ; infekční lékařství ; COVID-19 : prevence a kontrola ; vakcinace ; informační systémy

nahoru

KARDIOCHIRURGIE


Poinfarktová ruptura volné stěny levé komory srdeční / Petr Kačer a kolektiv. — Praha : Maxdorf, [2020]. — 229 stran : ilustrace, tabulky ; — (Jessenius) ISBN 978-80-7345-646-7

kardiologie ; kardiochirurgie ; poinfarktová ruptura srdce ; komorová dysfunkce ; funkce levé komory srdeční ; infarkt myokardu ; kardiochirurgické výkony

nahoru

KARDIOLOGIE


Poinfarktová ruptura volné stěny levé komory srdeční / Petr Kačer a kolektiv. — Praha : Maxdorf, [2020]. — 229 stran : ilustrace, tabulky ; — (Jessenius) ISBN 978-80-7345-646-7

kardiologie ; kardiochirurgie ; poinfarktová ruptura srdce ; komorová dysfunkce ; funkce levé komory srdeční ; infarkt myokardu ; kardiochirurgické výkonySrdeční selhání / Radek Pudil. — Praha : Maxdorf, [2020]. — 279 stran : ilustrace (převážně barevné) ; — (Jessenius) ISBN 978-80-7345-662-7

kardiologie ; srdeční selhání ; srdce – funkční testy ; klinický obraz nemoci

nahoru

NEUROLOGIE


Léčba epilepsie – vybrané kazuistiky : kolektiv autorů. — Olomouc : Solen, 2020. — 22 stran : ilustrace ; — (Neurologie pro praxi,; Ročník 21, 2020, Supplementum) ISBN 978-80-7471-338-5

neurologie ; epilepsie ; farmakoterapie ; léková rezistence ; psychotropní lékyCase reports multiple sclerosis / autoři: Markéta Grünermelová, Miroslava Chýlová, Eva Kubala Havrdová, Eva Recmanová, Matouš Rous, Zuzana Rous, Monika Škutová, Martin Vališ. — Praha : We Make Media, s.r.o., 2020. — 34 stran : barevné ilustrace ; — (Evidence-based medicine ;; 5) ISBN 978-80-88400-00-4

neurologie ; roztroušená skleróza ; farmakoterapie ; léčivé přípravkyNeurologické repetitorium nejen pro kurzy myoskeletální medicíny / Karel Lewit. — České vydání první. — Dobřichovice : Nadační fond Karla Lewita, 2020. — 126 stran ; ISBN 978-80-270-8061-8

neurologie ; neurofyziologie ; klinické lékařství ; muskuloskeletální nemoci ; bolest ; neurologické vyšetřeníSpouštěče migrény. — Praha : Novartis s.r.o., 2020. — 1 nečíslovaná strana

neurologie ; migréna : etiologiePřetrvávající primární reflexy : opomíjený faktor problémů učení a chování / Marja Volemanová. — 2. rozšířené vydání. — Statenice : INVTS s.r.o., 2019. — 240 stran : ilustrace (některé barevné) ; ISBN 978-80-907369-0-0

neurologie ; pediatrie ; vývoj dítěte ; poruchy učení : diagnóza ; reflex ; poruchy chování u dětí : diagnóza ; postižené dětiAlzheimer je cukrovka : proč cukr způsobuje demenci a co dělat proti zapomínání / Kurt Mosetter, Anna Caveliusová ; přeložila Libuše Staňková. — Vydání první. — Praha : Euromedia, 2017. — 278 stran ; — (Esence) ISBN 978-80-7549-324-8

diabetologie ; neurologie ; Alzheimerova nemoc ; diabetes mellitus ; demence ; zdravý životní styl ; zdravá strava ; rizikové faktory ; cukry : škodlivé účinky

nahoru

NUTRIČNÍ TERAPIE, DIETOTERAPIE A VÝŽIVA


Výživa při nádorovém onemocnění : praktická příručka pro pacienty / Autoři: Tamara Starnovská, Jaroslava Pavlíčková, Dana Hrbková. — Praha : Nutricia, 2010. — 40 stran : ilustrace, formuláře

nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; onkologie ; nádory : dietoterapie ; fyziologie výživy ; dietaVýživa pacientů s lymfomem : informační příručka pro pacienty / Eva Chocenská ; předmluva: Heidi Móciková. — Praha : Lymfom Help, o. s., 2015. — 129 stran : ilustrace, tabulky

strava, jídlo, výživa ; fyziologie výživy ; lymfom : dietoterapie : prevence a kontrola ; potravní doplňky ; fytoterapie ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; onkologieVyměň chemii za jídlo* : víš, co obsahují tvoje oblíbené jogurty, kečupy, sušenky? / Julita Batorová ; překlad Mirka Polová. — První vydání. — Praha : Alferia, 2020. — 245 stran ; ISBN 978-80-247-3735-5

nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; zdravá strava ; potraviny ; nápoje ; dieta ; kvalita jídla ; bezpečnost potravin ; hygiena

nahoru

ONKOLOGIE


Výživa pacientů s lymfomem : informační příručka pro pacienty / Eva Chocenská ; předmluva: Heidi Móciková. — Praha : Lymfom Help, o. s., 2015. — 129 stran : ilustrace, tabulky

strava, jídlo, výživa ; fyziologie výživy ; lymfom : dietoterapie : prevence a kontrola ; potravní doplňky ; fytoterapie ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; onkologieHodgkinův lymfom : informace pro pacienty / Jana Marková. — Praha : Hodgkinův lymfom z.s., 2016. — 44 strany : ilustrace, tabulky

hematologie a transfuzní lékařství ; onkologie ; Hodgkinova nemoc ; nežádoucí účinky léčivNemoc a naše psychika : informační příručka pro pacienty / Jeroným Klimeš ; předmluva: Lída Šimáčková. — Praha : Lymfom Help, o. s., 2013. — 41 stran : ilustrace

psychologie, klinická psychologie ; onkologie ; lymfom : psychologie ; nádory : psychologie ; psychologie ; kvalita života ; smrt ; sdělení pravdyCo je dobré vědět o onemocnění maligním lymfomem / Marek Trněný. — Praha : Kooperativní lymfomová skupina : 2005. — 36 stran : ilustrace

onkologie ; hematologie a transfuzní lékařství ; lymfom ; farmakoterapie ; nežádoucí účinky léčiv ; radioterapie ; transplantace buněk ; imunoterapie ; brožuryVýživa při nádorovém onemocnění : praktická příručka pro pacienty / Autoři: Tamara Starnovská, Jaroslava Pavlíčková, Dana Hrbková. — Praha : Nutricia, 2010. — 40 stran : ilustrace, formuláře

nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; onkologie ; nádory : dietoterapie ; fyziologie výživy ; dietaJak dál po léčbě lymfomu : informační příručka pro pacienty / Autoři: David Belada, Pavla Štěpánková, Jeroným Klimeš, Pavel Musil ; odborná konzultace: Heidi Móciková ; úvod Petra Štětková. — Praha : Lymfom Help, z. s., 2017. — 51 stran : ilustrace

lymfom : psychologie : rehabilitace ; rekonvalescence ; zdravé chování ; farmakoterapie ; balneologie ; fertilita ; nežádoucí účinky léčiv ; sociální zabezpečení ; onkologie ; hematologie a transfuzní lékařstvíInhibitory tyrosinové kinázy (TKI) v léčbě chronické myeloidní leukémie – informace pro nemocné / autor: Edgar Faber ; rukopis recenzovali: Karel Indrák, Peter Rohoň. — [Praha] : [Diagnóza leukemie, z. s.], [mezi 2015 nebo 2020]. — 4 nečíslované strany : ilustrace

chronická myeloidní leukemie : farmakoterapie ; tyrosinkinasy : antagonisté a inhibitory ; inhibitory proteinkinas : terapeutické užití ; onkologie ; hematologie a transfuzní lékařství ; fertilita ; komplikace těhotenství ; těhotenství ; imatinib mesylát : terapeutické užití ; dasatinib : terapeutické užití ; brožuryPrůvodce transplantací krvetvorných buněk : na Hemato-onkologické klinice FN v Olomouci / autorský kolektiv Edgar Faber, Václav Kajaba, Luděk Raida, Alexandra Škrobánková, Jitka Vítková, Jana Vondráková. — 1. vydání. — Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. — 22 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-244-2543-6

hematologie a transfuzní lékařství ; onkologie ; transplantace kmenových buněk ; homologní transplantace ; transplantace autologní ; perioperační období ; hospitalizace ; dieta ; hygiena ; izolace pacientůVětší než velká výzva / fotografie Alena Skřipská ; texty Martin Nawrath ; předmluva Vladimír Mihál. — Vydání první. — Brno : Druhé město – Martin Reiner, 2020. — 64 nečíslovaných stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7227-441-3

onkologie ; hematologie a transfuzní lékařství ; pediatrie ; hematologické nádory ; dítě hospitalizované

nahoru

OTORINOLARYNGOLOGIE


Vyšetřování a hodnocení potíží nemocných s nedoslýchavostí podmíněnou hlukem / Vít Blanař, Jan Mejzlík, Arnošt Pellant. — Pardubice : Univerzita Pardubice, 2020. — 110 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-7560-341-8

otorinolaryngologie ; pracovní lékařství ; nedoslýchavost z hluku ; hluk na pracovišti ; ucho ; průzkumy a dotazníky ; audiometrie

nahoru

PALIATIVNÍ MEDICÍNA


Hospic. : Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče : motto: hospic. dobrá tečka. : výroční zpráva. — Praha : Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče, 2007-. — svazky : ilustrace, tabulky ;

paliativní medicína ; hospice : organizace a řízení ; organizace nevýdělečné : organizace a řízení

nahoru

PEDIATRIE


Můj atopický deníček : maximální výsledek s minimální námahou / Maria Lujza Červenka. — [Kurdějov] : Maria Lujza Červenka, 2020. — 280 nečíslovaných stran : ilustrace ; ISBN 978-80-270-7690-1

dermatovenerologie ; pediatrie ; atopická dermatitida ; potravinová alergie ; péče o dítě ; stravovací zvyklosti ; dítě ; životní stylPřetrvávající primární reflexy : opomíjený faktor problémů učení a chování / Marja Volemanová. — 2. rozšířené vydání. — Statenice : INVTS s.r.o., 2019. — 240 stran : ilustrace (některé barevné) ; ISBN 978-80-907369-0-0

neurologie ; pediatrie ; vývoj dítěte ; poruchy učení : diagnóza ; reflex ; poruchy chování u dětí : diagnóza ; postižené dětiVětší než velká výzva / fotografie Alena Skřipská ; texty Martin Nawrath ; předmluva Vladimír Mihál. — Vydání první. — Brno : Druhé město – Martin Reiner, 2020. — 64 nečíslovaných stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7227-441-3

onkologie ; hematologie a transfuzní lékařství ; pediatrie ; hematologické nádory ; dítě hospitalizované

nahoru

PERINATOLOGIE A NEONATOLOGIE


Adaptované doporučené postupy v péči o novorozence / Jaroslava Fendrychová. — Vydání: první. — Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2020. — 166 stran : ilustrace (převážně barevné), tabulky ; ISBN 978-80-7013-605-8

perinatologie a neonatologie ; péče o kojence : metody ; novorozenec ; zdraví kojenců

nahoru

PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE


Ako čeliť koronavírusu : ochráňme svoj domov, školu, pracovisko a spoločnosť pred smrtiacou pandémiou / Tess Penningtonová ; z anglického originálu The coronavirus preparedness handbook … preložili Martina Cabadová, Elvíra Haugová, Michala Kamhalová, Viera Zvadová. — Prvé vydanie. — Bratislava : Príroda, 2020. — 207 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-551-7460-0

infekční lékařství ; pneumologie a ftizeologie ; hygiena ; COVID-19 ; SARS-CoV-2 ; pandemie ; hygiena ; hygiena prostředí ; kontrola infekčních nemocíPandemie infekce COVID-19 a primární péče : doporučený diagnostický a terapeutický postup pro všeobecné praktické lékaře 2020 / autoři: Bohumil Seifert, Ludmila Bezdíčková, Cyril Mucha, Boris Šťastný, Svatopluk Býma. — První vydání. — Praha : Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře, Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, 2020. — 21 stran : tabulky ; — (Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře) ISBN 978-80-88280-21-7

všeobecné lékařství ; infekční lékařství ; pneumologie a ftizeologie ; praktické lékařství ; COVID-19 : diagnóza : terapie ; testování na COVID-19 ; primární zdravotní péče

nahoru

PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ


Vyšetřování a hodnocení potíží nemocných s nedoslýchavostí podmíněnou hlukem / Vít Blanař, Jan Mejzlík, Arnošt Pellant. — Pardubice : Univerzita Pardubice, 2020. — 110 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-7560-341-8

otorinolaryngologie ; pracovní lékařství ; nedoslýchavost z hluku ; hluk na pracovišti ; ucho ; průzkumy a dotazníky ; audiometrieSARS-CoV-2 pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. — [Praha] : [Ministerstvo zdravotnictví, odbor ochrany veřejného zdraví], 2020. — 18 stran

pracovní lékařství ; COVID-19 ; hygiena práce ; bezpečnostní opatření ; hodnocení rizik ; pracovní lékařství ; služby zdravotní péče o pracující ; osobní ochranné prostředkyDoporučený postup – karta práce v rizikovém faktoru pracovního prostředí chlad při manipulaci s vakcínami proti COVID-19. — Praha : Ministerstvo zdravotnictví, odbor ochrany veřejného zdraví, 2020. — 2 nečíslované strany

pracovní lékařství ; hygiena práce ; vakcinace ; nízká teplota ; vakcíny proti COVID-19Doporučený postup – karta práce a nakládání při manipulaci s oxidem uhličitým-suchým ledem jako chladivým médiem vakcín proti COVID-19. — Praha : Ministerstvo zdravotnictví, odbor ochrany veřejného zdraví, 2020. — 3 nečíslované strany

pracovní lékařství ; hygiena práce ; suchý led : škodlivé účinky ; vakcíny proti COVID-19 ; bezpečnostní opatření ; prevence úrazů ; první pomocDoporučený postup – karta práce pro nakládání s odpadem po vakcinaci proti COVID-19. — Praha : Ministerstvo zdravotnictví, odbor ochrany veřejného zdraví, 2020. — 6 nečíslovaných stran

pracovní lékařství ; environmentální vědy ; zdravotnický odpad : zákonodárství a právo ; odstraňování zdravotnického odpadu ; nakládání s odpady : zákonodárství a právo ; vakcinace ; vakcíny proti COVID-19Pracovní lékařství pro všeobecné praktické lékaře / Květa Švábová, Milan Tuček, Marie Nakládalová. — 2. revidované vydání. — Praha : Raabe, [2020]. — 157 stran : formuláře ; — (Ediční řada pro VPL III.) ISBN 978-80-7496-457-2

pracovní lékařství ; všeobecné lékařství ; pracovní lékařství ; praktické lékařství ; posuzování zdravotní způsobilosti ; rizikové faktory

nahoru

PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ


Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech lékařů / slovo úvodem Prymula. — Praha : Ministerstvo vnitra ČR, 2020. — 3 sešity (4090-4392 stran) ; — (Sbírka zákonů Česká republika; Částka 161, ročník 2020)

právo, zákonodárství ; zákonodárství lékařské ; zákonodárství farmaceutické ; odborná způsobilost ; studium lékařství ; studium farmacieZákon o pohřebnictví ; Zákon o válečných hrobech : komentář / Jaroslav Šejvl, Pavel Vetešník, Eva Vetešníková. — 2., podstatně přepracované a doplněné vydání. — Praha : Wolters Kluwer, 2020. — xvii, 491 stran ; — (Komentáře Wolters Kluwer) ISBN 978-80-7598-952-9

právo, zákonodárství ; státní správa ; zákonodárství jako téma ; pohřební obyčeje ; hřbitovy

nahoru

PREVENTIVNÍ MEDICÍNA


Guidance on developing a national deployment and vaccination plan for COVID-19 vaccines : interim guidance : 16 November 2020. — Geneva : World Health Organization, 2020. — xi, 76 stran : ilustrace, grafy

veřejné zdravotnictví ; infekční lékařství ; preventivní medicína ; COVID-19 ; epidemický výskyt choroby ; Betacoronavirus ; vakcíny ; vakcinace ; pandemieU vody bez nehody : vodní plochy a přírodní koupaliště. — [Praha] : [Centrum péče o děti a rodinu, z.s.], [2018?]. — 4 nečíslované strany

preventivní medicína ; utonutí : prevence a kontrola ; prevence úrazů ; první pomoc ; dítě ; resuscitace ; plaváníU vody bez nehody : bazény a aquaparky. — [Praha] : [Centrum péče o děti a rodinu, z.s.], [2018?]. — 2 nečíslované strany

preventivní medicína ; plavání ; dítě ; utonutí : prevence a kontrola ; prevence úrazů ; plavecké bazényOčkování : centrální rezervační systém. — Praha : Ministerstvo zdravotnictví České republiky, [2020 nebo 2021]. — 1 nečíslovaná strana

preventivní medicína ; infekční lékařství ; COVID-19 : prevence a kontrola ; vakcinace ; informační systémyZásady pohybu po zamrzlé vodní ploše / Radek Turin, Jan Sedláček. — Praha : Vodní záchranná služba ČČK, z.s., 2016. — 1 nečíslovaná strana

preventivní medicína ; utonutí : prevence a kontrola ; sladká voda ; led ; ochranné prostředkyInformace pro očkované. — Praha : Ministerstvo zdravotnictví České republiky, [2020 nebo 2021]. — 1 nečíslovaná strana

infekční lékařství ; preventivní medicína ; COVID-19 : prevence a kontrola ; vakcinace ; vakcíny proti COVID-19 : aplikace a dávkováníFáze IA : jak se objednat na očkování. — Praha : Ministerstvo zdravotnictví České republiky, [2020 nebo 2021]. — 2 strany

preventivní medicína ; infekční lékařství ; COVID-19 : prevence a kontrola ; vakcinace ; informační systémyDotazník před očkováním proti onemocnění Covid-19. — Praha : Ministerstvo zdravotnictví České republiky, [2020]. — 1 nečíslovaná strana

infekční lékařství ; preventivní medicína ; COVID-19 : prevence a kontrola ; vakcinace ; průzkumy a dotazníky

nahoru

PSYCHIATRIE


Ženy z Bohnic / Edna Nová ; ilustrace: Lenka Vernerová. — První vydání. — Praha : Pointa, 2020. — 88 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7650-296-3

psychiatrie ; ústavy pro duševně nemocné : dějiny ; duševně nemocní : dějiny ; ženy : dějiny : psychologie ; pacienti : dějiny ; blogování ; dějiny 20. století ; dějiny 21. stoletíLéčba spektra obsedantně kompulzivních poruch : přednášky, 39. česko-slovenská psychofarmakologická konference, lázně Jeseník 3.-7.1.1997 / Jiří Raboch, Michal Maršálek. — Praha : Solvay Pharma, 1997. — 34 stran : ilustrace, tabulky ;

psychiatrie ; obsedantně kompulzivní porucha : terapie ; farmakoterapie ; kognitivně behaviorální terapieJak žít s neurózou : o neurotických poruchách a jejich zvládání / Stanislav Kratochvíl, Vladimír Jiránek. — 5. rozšířené vydání. — Praha : Stanislav Juhaňák – Triton, 2020. — 216 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7553-851-2

psychiatrie ; neurotické poruchy ; psychoterapie ; životní styl ; pacienti ; duševně nemocní

nahoru

PSYCHOLOGIE, KLINICKÁ PSYCHOLOGIE


Faktomluva : deset důvodů, proč se mýlíme v pohledu na svět – a proč jsou věci lepší, než vypadají / Hans Rosling, Ola Rosling, Anna Roslingová Rönnlundová ; překlad Eva Nevrlá. — Vydání první. — V Brně : Jan Melvil Publishing, 2018. — 352 stran : ilustrace ; — (Pod povrchem) ISBN 978-80-7555-056-9

sociologie ; psychologie, klinická psychologie ; komunikace ; myšlení ; postoj ; kvalita života ; sociální percepce ; stereotypizaceNemoc a naše psychika : informační příručka pro pacienty / Jeroným Klimeš ; předmluva: Lída Šimáčková. — Praha : Lymfom Help, o. s., 2013. — 41 stran : ilustrace

psychologie, klinická psychologie ; onkologie ; lymfom : psychologie ; nádory : psychologie ; psychologie ; kvalita života ; smrt ; sdělení pravdy

nahoru

PSYCHOTERAPIE


Zvyšování kognitivní výkonnosti seniorů / kolektiv autorů. — Praha : Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 2014. — 150 stran : ilustrace, tabulky ;

psychoterapie ; geriatrie ; kognitivní remediace ; kognitivní poruchy : terapie ; kognice ; staří ; kognitivní stárnutí ; geriatrické ošetřovatelstvíPoetoterapie : původní metoda MUDr. Wittnera využívá chronobiologických zákonitostí / Václav M. Wittner. — V Karlových Varech : Galerie VMW, 1992. — 93 stran ;

psychoterapie ; arteterapie ; biblioterapie ; chronobiologické jevy ; poezie jako témaArteterapie : podstata a úkoly terapeutického malování / Margarethe Hauschková ; z německého originálu Zur künstlerischen Therapie II: Wesen und Aufgabe der Maltherapie … přeložil Pavel Lomička. — Vydání první. — Lelekovice : Franesa, 2020. — 85 stran : barevné ilustrace ; — (Merkur-Rafael) ISBN 978-80-88337-05-8

psychoterapie ; alternativní lékařství ; arteterapie : metody ; duševní zdraví ; psychoterapeutické procesy ; barva ; malířství : psychologie ; antroposofie : psychologie

nahoru

REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA


Jóga a jógová terapie : principy zdravého pohybu / Lenka Oravcová. — Druhé, upravené vydání. — Olomouc : Poznání, 2019. — 214 stran : ilustrace (převážně barevné) ; ISBN 978-80-87419-85-4

rehabilitační a fyzikální medicína ; alternativní lékařství ; jóga ; techniky cvičení a pohybu ; cvičeníKineziologie : principy, techniky, samoléčba : dotyk pro zdraví / Maggie La Tourelleová s Antheaou Courtenayovou ; předmluva od Johna F. Thieho ; z anglického originálu Principles of kinesiology: what it is, how it works, amd what it can do for you … přeložil Michal Smolka. — Vydání první. — Olomouc : FONTÁNA, [2020]. — 227 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7651-026-5

rehabilitační a fyzikální medicína ; alternativní lékařství ; kineziologie aplikovaná ; terapie cvičením ; muskuloskeletální systém – fyziologické jevy ; samoléčba ; muskuloskeletální nemoci : terapie

nahoru

REPRODUKČNÍ LÉKAŘSTVÍ


Průvodce léčbou poruch plodnosti : informační příručka programu asistované reprodukce / autorský kolektiv: Pavel Ventruba, Igor Crha, Jana Žáková ; spolupracovali: Renáta Krajčovičová, Kateřina Sochorová, Eva Lousová, Lenka Lhotecká. — Brno : Gynekologicko-porodnická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity : 2012. — 28 stran : barevné ilustrace, 1 plán, faksimilie ;

infertilita : chirurgie : diagnóza : terapie ; asistovaná reprodukce ; gynekologie a porodnictví ; reprodukční lékařství

nahoru

REVMATOLOGIE


Rýchle fakty: Reumatoidná artritída / John D. Isaacs, Larry W Moreland ; preklad Michal Minďaš. — Vydanie prvé. — Bratislava : Dr. Josef Raabe Slovensko, 2019. — 115 stran : ilustrace (některé barevné) ; — (Rýchle fakty) ISBN 978-80-8140-395-8

revmatologie ; revmatoidní artritidaSpondyloartritidy / Karel Pavelka, Ladislav Šenolt, Liliana Šedová, Markéta Hušáková, Jarmila Heissigerová a kolektiv. — Praha : Maxdorf, [2020]. — 260 stran : ilustrace, tabulky ; — (Jessenius) ISBN 978-80-7345-679-5

revmatologie ; spondylartritida

nahoru

SOCIOLOGIE


Faktomluva : deset důvodů, proč se mýlíme v pohledu na svět – a proč jsou věci lepší, než vypadají / Hans Rosling, Ola Rosling, Anna Roslingová Rönnlundová ; překlad Eva Nevrlá. — Vydání první. — V Brně : Jan Melvil Publishing, 2018. — 352 stran : ilustrace ; — (Pod povrchem) ISBN 978-80-7555-056-9

sociologie ; psychologie, klinická psychologie ; komunikace ; myšlení ; postoj ; kvalita života ; sociální percepce ; stereotypizaceBezdomovcem snadno a rychle / Vítek Formánek, Eva Csölleová, Josef Jambora. — [Praha] : Petrklíč, 2020. — 204 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7229-700-9

sociologie ; lidé bez domova : dějiny ; sociální problémy : dějiny ; sociální práce : dějiny ; muži ; alkoholici ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století

nahoru

SOUDNÍ LÉKAŘSTVÍ


Baron Trenck : nová tvář legendy / Petra Urbanová, Petr Vachůt et al.. — Praha : Galén [2020]. — 189 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7492-507-8

soudní lékařství ; antropologie ; chemie, klinická chemie ; dějiny 18. století ; mumie ; ozbrojené síly ; soudní antropologie ; molekulární biologie ; zobrazování trojrozměrné ; fotometrie ; významné osobnosti

nahoru

STATISTIKA, ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA


Moderní analýza biologických dat. Stano Pekár, Marek Brabec. — 2., přepracované vydání. — Brno : Masarykova univerzita, 2020. — xii, 265 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-210-9622-6

biologie ; statistika, zdravotnická statistika ; statistické modely ; numerická analýza pomocí počítače ; analýza dat ; biologie : statistika a číselné údaje

nahoru

STÁTNÍ SPRÁVA


Zákon o pohřebnictví ; Zákon o válečných hrobech : komentář / Jaroslav Šejvl, Pavel Vetešník, Eva Vetešníková. — 2., podstatně přepracované a doplněné vydání. — Praha : Wolters Kluwer, 2020. — xvii, 491 stran ; — (Komentáře Wolters Kluwer) ISBN 978-80-7598-952-9

právo, zákonodárství ; státní správa ; zákonodárství jako téma ; pohřební obyčeje ; hřbitovy

nahoru

TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ


Medical running : analýza anatomie běhu – optimalizace běžecké techniky – odstraňování potíží tréninkem / Christian Larsen, Sandra Zürcher, Joachim Altmann ; přeložila Mária Schwingerová. — 1. vydání. — Olomouc : Poznání, 2021. — 341 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-87419-98-4

tělovýchovné lékařství ; běh ; zdravý životní styl ; podpora zdraví ; techniky cvičení a pohybuPosilování pánevního dna : průvodce pro ženy / přeložila Michaela Zbořilová. — [Burnsville] : [International Urogynecological Association], [2011]. — 2 nečíslované strany : ilustrace

gynekologie a porodnictví ; tělovýchovné lékařství ; pánevní dno ; terapie cvičením ; techniky cvičení a pohybu ; ženské pohlavíRinoGym Air / autoři: Miroslav Zítko, Gabriela Machová. — Praha : Česká asociace Sport pro všechny, 2018. — 15 stran : ilustrace ; — (Pohyb je život,; Ročník 22, metodická příloha 81, březen 2018)

tělovýchovné lékařství ; sportovní vybavení ; gymnastika ; sport pro děti a mládežPěší turistika : krok za krokem / autor: Radka Mothejzíková. — Praha : Česká asociace Sport pro všechny, 2018. — 11 stran : ilustrace ; — (Pohyb je život,; Ročník 22, metodická příloha 82, červen 2018)

tělovýchovné lékařství ; chůze ; turistikaO paddleboardingu od A do Z / text a foto: Vít Hanáček, Jiří Cihlář. — Praha : Česká asociace Sport pro všechny, 2018. — 19 stran : ilustrace ; — (Pohyb je život,; Ročník 22, metodická příloha 83, září 2018)

tělovýchovné lékařství ; vodní sportySnowboarding / text a foto: Lukáš Binter, Vít Hanáček. — Praha : Česká asociace Sport pro všechny, 2018. — 15 stran : ilustrace ; — (Pohyb je život,; Ročník 22, metodická příloha 84, prosinec 2018)

tělovýchovné lékařství ; sporty na sněhu

nahoru

TRANSPLANTOLOGIE


Indikace k transplantaci jater : doporučený postup / Sestavil: Pavel Trunečka ; ilustrace: David Vávra. — [Praha] : [Institut klinické a experimentální medicíny], [2006?]. — 37 stran : ilustrace, tabulky

transplantologie ; hepatologie ; transplantace jater ; nemoci jater : chirurgie : klasifikace ; brožury

nahoru

URGENTNÍ LÉKAŘSTVÍ


Guidelines 2015 : základní neodkladná resuscitace dospělých – laici. — Praha : BALIC, s.r.o. – Basic Lifesaving Competence, [2016]. — 1 nečíslovaná strana

urgentní lékařství ; první pomoc ; resuscitaceJak zachránit život : základní neodkladná resuscitace dětí : v souladu s GL 2015 Evropské resuscitční rady – postup pro laickou veřejnost. — Praha : BALIC, s.r.o. – Basic Lifesaving Competence, [2018]. — 1 nečíslovaná strana : ilustrace

urgentní lékařství ; resuscitace ; dítěZáklady první pomoci : výběr z kapitol / David Kinšt, Jan Sedláček ; korektura Marek Vašák, Radek Turin. — Praha : BALIC, s.r.o., 2016. — 6 nečíslovaných stran : ilustrace

urgentní lékařství ; první pomoc ; úrazy a nehody ; bezvědomí ; popálení ; šok ; krváceníZáklady první pomoci : výběr z kapitol : tonutí / David Kinšt, Jan Sedláček ; korektura Marek Vašák, Radek Turin. — Praha : BALIC, s.r.o., 2016. — 8 stran : ilustrace

urgentní lékařství ; první pomoc ; resuscitace ; utonutí neúplnéPrvní pomoc v kostce / Ondřej Franěk. — Praha : Ondřej Franěk, [2017]. — 1 nečíslovaná strana

urgentní lékařství ; první pomoc ; resuscitace ; úrazy a nehodyPrvní pomoc v kostce „plus” / Ondřej Franěk. — Praha : Ondřej Franěk, [2017]. — 4 strany

urgentní lékařství ; první pomoc ; resuscitace ; úrazy a nehody ; léčivé přípravkyZáchrana na zamrzlé vodní ploše / Jan Sedláček. — Praha : Jan Sedláček, [2018]. — 34 stran : ilustrace

urgentní lékařství ; záchranná práce ; sladká voda ; ledHypotermie a omrzliny / Jan Sedláček ; s přispěním z materiálů Kristiny Höschlové a Evy Tauchmanové. — Praha : Jan Sedláček, [2018]. — 16 stran : ilustrace

urgentní lékařství ; první pomoc ; hypotermie ; omrzlinyGuidelines 2015 : základní neodkladná resuscitace pro laiky / Ondřej Franěk. — Praha : Ondřej Franěk, [mezi 2016 a 2019]. — 1 nečíslovaná strana

urgentní lékařství ; resuscitaceGuidelines 2015 : základní neodkladná resuscitace dospělých pro zdravotníky a školené zachránce / Ondřej Franěk. — Praha : Ondřej Franěk, [mezi 2016 a 2019]. — 1 nečíslovaná strana

urgentní lékařství ; resuscitaceGuidelines 2015 : základní neodkladná resuscitace dětí pro zdravotníky a školené zachránce / Ondřej Franěk. — Praha : Ondřej Franěk, [mezi 2016 a 2019]. — 1 nečíslovaná strana

urgentní lékařství ; resuscitace ; dítě

nahoru

UROLOGIE


Diferenciální diagnostika v urologii / kolektiv autorů: Tomáš Hanuš, Vladimír Kubíček, Petr Macek, Roman Sobotka ; editor Petr Herle. — Praha : Raabe, [2020]. — 128 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-8140-447-4

urologie ; diferenciální diagnóza ; urologické nemoci : diagnóza ; sexuální dysfunkce fyziologická : diagnózaUrodynamické vyšetření / přeložila Johana Laiblová. — [Burnsville] : [International Urogynecological Association], [2011]. — 2 nečíslované strany : ilustrace

urologie ; diagnostické techniky urologické ; inkontinence moči : diagnóza ; urodynamika ; ženské pohlavíOveractive bladder : průvodce pro ženy / přeložil Tomáš Jirák. — [Burnsville] : [International Urogynecological Association], [2011]. — 2 nečíslované strany : ilustrace

urologie ; hyperaktivní močový měchýř : terapie ; ženské pohlaví ; lidéVýhřez pánevních orgánů : průvodce pro ženy / překlad Eva Janušová. — [Burnsville] : [International Urogynecological Association], [2011]. — 3 nečíslované strany : ilustrace

urologie ; gynekologie a porodnictví ; prolaps pánevních orgánů : chirurgie : terapie ; urogenitální chirurgické výkonyOprava přední stěny pochvy (oprava vtlačování močového měchýře do poševní stěny) : průvodce pro ženy / překlad Eva Janušová. — [Burnsville] : [International Urogynecological Association], [2011]. — 3 nečíslované strany : ilustrace

gynekologie a porodnictví ; urologie ; cystokéla : chirurgie ; vagina : chirurgie ; urogenitální chirurgické výkony ; perioperační období

nahoru

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ


Prevention, identification and management of health worker infection in the context of COVID-19 / interim guidance : 30 October 2020. — [Geneva] : World Health Organization, 2020. — 13 stran

veřejné zdravotnictví ; infekční lékařství ; COVID-19 ; Betacoronavirus ; epidemický výskyt choroby ; hygiena práce ; zdravotnický personál ; koronavirové infekceThe changing role of the hospital in European health systems / edited by Martin McKee, Sherry Merkur, Nigel Edwards and Ellen Nolte. — Cambridge : Cambridge University Press, 2020. — xix, 305 stran : ilustrace, grafy — (European Observatory on Health Systems and Policies Series) ISBN 978-1-108-79005-5

veřejné zdravotnictví ; řízení nemocnice ; nemocnice ; poskytování zdravotní péče ; kvalita zdravotní péče ; reforma zdravotní péčeProceedings of the … V4 Conference on Public Health … :. — [Košice] : [nakladatel není známý], [2013]-. — ^^^svazků : ilustrace ;

veřejné zdravotnictví ; poskytování zdravotní péče ; zdravíPrivate health insurance : history, politics and performance / edited by Sarah Thomson, Anna Sagan and Elias Mossialos. — Cambridge : Cambridge University Press, 2020. — xviii, 574 stran : grafy — (European Observatory on Health Systems and Policies) ISBN 978-0-521-12582-6

veřejné zdravotnictví ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; zdravotní pojištění ; zdravotní politikaTechnical specifications of personal protective equipment for COVID-19 : interim guidance : 13 November 2020. — Geneva : World Health Organization, 2020. — v, 30 stran : tabulky

veřejné zdravotnictví ; infekční lékařství ; COVID-19 ; Betacoronavirus ; epidemický výskyt choroby ; osobní ochranné prostředkyImmunization as an essential health service : guiding principles for immunization activities during the COVID-19 pandemic and other times of severe disruption : 1 November 2020. — Geneva : World Health Organization, 2020. — 7 stran ISBN 978-92-4-001469-5

veřejné zdravotnictví ; infekční lékařství ; COVID-19 ; Betacoronavirus ; epidemický výskyt choroby ; očkovací programyMaintaining surveillance of influenza and monitoring SARS-CoV-2 : adapting Global Influenza Surveillance and Response System (?GISRS)? and sentinel systems during the COVID-19 pandemic : interim guidance : 8 November 2020. — Geneva : World Health Organization, 2020. — iv, 49 stran : ilustrace, grafy

veřejné zdravotnictví ; infekční lékařství ; COVID-19 ; epidemický výskyt choroby ; Betacoronavirus ; pandemie ; chřipka lidská ; sentinelová surveillance ; epidemiologické monitorováníGuidance on developing a national deployment and vaccination plan for COVID-19 vaccines : interim guidance : 16 November 2020. — Geneva : World Health Organization, 2020. — xi, 76 stran : ilustrace, grafy

veřejné zdravotnictví ; infekční lékařství ; preventivní medicína ; COVID-19 ; epidemický výskyt choroby ; Betacoronavirus ; vakcíny ; vakcinace ; pandemieReadiness for influenza during the COVID-19 pandemic : policy brief : 6 November 2020. — [Geneva] : World Health Organization, 2020. — 6 stran

veřejné zdravotnictví ; infekční lékařství ; COVID-19 ; epidemický výskyt choroby ; Betacoronavirus ; kontrola infekce ; chřipka lidská ; roční období ; sentinelová surveillance ; koronavirové infekceConsiderations for implementing and adjusting public health and social measures in the context of COVID-19 : interim guidance : 4 November 2020. — [Geneva] : World Health Organization, 2020. — 13 stran

veřejné zdravotnictví ; infekční lékařství ; COVID-19 ; Betacoronavirus ; epidemický výskyt choroby ; karanténa ; izolace pacientů ; kontrola infekce ; pandemie ; politika zdravotní – programySuite of health service capacity assessments in the context of the COVID-19 pandemic : interim guidance : 2 November 2020. — [Geneva] : World Health Organization, 2020. — 10 stran

veřejné zdravotnictví ; infekční lékařství ; COVID-19 ; epidemický výskyt choroby ; Betacoronavirus ; poskytování zdravotní péče ; zdravotnická zařízení ; nárazová kapacitaHealth system considerations: when influenza meets COVID-19 : preparedness and response measures when COVID-19, influenza and acute respiratory infections coincide in the WHO European Region. — Copenhagen : World Health Organization Regional Office for Europe, 2020. — 23 stran : ilustrace

COVID-19 : epidemiologie ; chřipka lidská : epidemiologie ; zdravotnické služby ; imunizace ; epidemický výskyt choroby ; veřejné zdravotnictví ; infekční lékařstvíPriority medical devices list for the COVID-19 response and associated technical specifications : interim guidance : 19 November 2020. — Geneva : World Health Organization, 2020. — ix, 162 stran

veřejné zdravotnictví ; infekční lékařství ; COVID-19 ; Betacoronavirus ; epidemický výskyt choroby ; vybavení a zásoby ; poskytování zdravotní péče ; terapie

nahoru

VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ


Historie Společnosti všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně 1980-2020. — Praha : Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, 2020. — 31 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; — (Practicus,; 2020, Mimořádná příloha) ISBN 978-80-88280-18-7

všeobecné lékařství ; dějiny lékařství ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století ; praktické lékařství ; společnosti lékařskéPOCT metody : doporučený diagnostický a terapeutický postup pro všeobecné praktické lékaře 2020 / Bohumil Seifert, Drahomíra Springer, Jaroslav Racek, Tomáš Zima. — První vydání. — Praha : Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře, 2020. — 17 stran ; — (Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře) ISBN 978-80-88280-20-0

všeobecné lékařství ; praktické lékařství ; point of care testingPandemie infekce COVID-19 a primární péče : doporučený diagnostický a terapeutický postup pro všeobecné praktické lékaře 2020 / autoři: Bohumil Seifert, Ludmila Bezdíčková, Cyril Mucha, Boris Šťastný, Svatopluk Býma. — První vydání. — Praha : Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře, Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, 2020. — 21 stran : tabulky ; — (Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře) ISBN 978-80-88280-21-7

všeobecné lékařství ; infekční lékařství ; pneumologie a ftizeologie ; praktické lékařství ; COVID-19 : diagnóza : terapie ; testování na COVID-19 ; primární zdravotní péčePracovní lékařství pro všeobecné praktické lékaře / Květa Švábová, Milan Tuček, Marie Nakládalová. — 2. revidované vydání. — Praha : Raabe, [2020]. — 157 stran : formuláře ; — (Ediční řada pro VPL III.) ISBN 978-80-7496-457-2

pracovní lékařství ; všeobecné lékařství ; pracovní lékařství ; praktické lékařství ; posuzování zdravotní způsobilosti ; rizikové faktory

nahoru

ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ


Parodontální onemocnění a diabetes : vystupte z kruhu : management diabetu prostřednictvím orální péče : žijte zdravěji i s diabetem : zdravé dásně, zdravý život. — [Chrášťany] : Profimed, [2019 nebo 2020]. — 5 nečíslovaných stran : ilustrace ;

diabetologie ; zubní lékařství ; nemoci parodontu : prevence a kontrola ; komplikace diabetu ; orální zdraví