Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2

Otevírací doba knihovny

Pondělí  9:00 – 18:00

Úterý     9:00 – 18:00

Středa    9:00 – 18:00

Čtvrtek   9:00 – 18:00

Pátek     9:00 – 17:00

více informací

Duben 2021

Nové knihy ve fondu NLK


nahoru

AKUPUNKTURA A TRADIČNÍ MEDICÍNA


Řekni mi, kde tě bolí, a já ti řeknu proč : výkřiky těla jako vzkazy duše : psychoenergetika v praxi / Michel Odoul ; z francouzského originálu Dis-moi ou tu as mal, je te dirai pourquoi … přeložil Vladimír Čadský. — V Praze : Rybka Publishers, 2017. — 239 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-87950-43-2

akupunktura a tradiční medicína ; tradiční čínská medicína ; psychosomatické lékařství ; psychosomatické poruchy : diagnóza ; energetický metabolismus

nahoru

ALERGOLOGIE A IMUNOLOGIE


Myastenie – obávaná diagnóza? : vše, co byste měli vědět o své nemoci / Jiří Piťha, Michaela Týblová. — 2. aktualizované a přepracované vydání. — Praha : Maxdorf, [2021]. — 90 stran : tabulky ; ISBN 978-80-7345-689-4

neurologie ; alergologie a imunologie ; myasthenia gravisHereditární angioedém a diferenciální diagnostika angioedému / Marta Sobotková, Pavlína Králíčková a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Current Media, [2021]. — 88 stran : barevné ilustrace, tabulky ; — (Scientia) ISBN 978-80-88129-56-1

angiologie ; genetika, lékařská genetika ; alergologie a imunologie ; hereditární angioedémy : diagnóza ; vzácné nemoci ; diferenciální diagnóza

nahoru

ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ LÉKAŘSTVÍ


Základy anesteziologie / Jitka Zemanová. — Vydání: třetí upravené. — Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2021. — 335 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-7013-608-9

anesteziologie a intenzivní lékařství ; anesteziologieIntenzivní péče v porodní asistenci / Jana Šálková a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, a.s., 2021. — 195 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-271-0844-2

anesteziologie a intenzivní lékařství ; gynekologie a porodnictví ; porodní asistentky ; péče o pacienty v kritickém stavu ; porodnické ošetřovatelství ; komplikace porodu

nahoru

ANGIOLOGIE


Hereditární angioedém a diferenciální diagnostika angioedému / Marta Sobotková, Pavlína Králíčková a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Current Media, [2021]. — 88 stran : barevné ilustrace, tabulky ; — (Scientia) ISBN 978-80-88129-56-1

angiologie ; genetika, lékařská genetika ; alergologie a imunologie ; hereditární angioedémy : diagnóza ; vzácné nemoci ; diferenciální diagnózaChronická žilní onemocnění : doporučený diagnostický a terapeutický postupy pro všeobecné praktické lékaře 2021 / autoři: Debora Karetová, Jana Vojtíšková, Bohumil Seifert, Julie Černohorská. — Praha : Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře, 2021. — 13 stran : tabulky ; — (Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře) ISBN 978-80-88280-24-8

angiologie ; všeobecné lékařství ; chronická nemoc ; žilní insuficience ; varixy ; praktické lékařství

nahoru

BEHAVIORÁLNÍ VĚDY


Základy matematiky, logiky a statistiky pro sociologii a ostatní společenské vědy v příkladech / Jan Hendl a kolektiv. — Druhé, rozšířené vydání. — Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2021. — 556 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-246-4869-9

statistika, zdravotnická statistika ; přírodní vědy ; behaviorální vědy ; statistika jako téma ; matematika ; logika ; sociální vědy : statistika a číselné údaje

nahoru

BIOCHEMIE


ET-15 : Endothelin XV : proceedings of the fifteenth International Conference on Endothelin : held in Prague, Czech Republic, October 4-7, 2017 / guest editors Ivana Vaněčková, John Pernow, Josef Zicha. — Prague : Institute of Physiology of the Czech Academy of Sciences, Prague, Czech Republic, 2018. — 264 stran : ilustrace ; — (Physiological research,; Vol. 67, Suppl. 1, 2018)

fyziologie ; biochemie ; endoteliny ; receptory endotelinů ; fyziologické jevy

nahoru

BIOLOGIE


Záchranářská kynologie : teorie, data, zkušenosti / Kateřina Jančaříková. — Vydání první. — Praha : Plot, 2019. — 239 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7428-354-3

biologie ; urgentní lékařství ; pracovní psi ; záchranná práce ; zdravotničtí záchranáři ; interakce člověk – zvíře ; urgentní zdravotnické služby ; náhlé příhody ; chování zvířat

nahoru

BOTANIKA


Konopí jako zázračný lék : velký průvodce. — Brno : Extra Publishing, s.r.o., 2019. — 98 stran : ilustrace ; — (Zázraky medicíny,; Speciál 2019)

zdravotní výchova ; botanika ; Cannabis ; abúzus marihuany ; marihuana pro léčebné účely ; podpora zdraví ; spánek ; zákonodárství lékařské

nahoru

CÉVNÍ CHIRURGIE


Vybraná perioperační problematika cévněchirurgických pacientů / autorka a editorka Petra Juřeníková a kolektiv. — 1. vydání. — Brno : Masarykova univerzita, 2018. — 117 stran, 53 stran v různém stránkování : ilustrace (převážně barevné) ; ISBN 978-80-210-9174-0

cévní chirurgie ; perioperační období ; perioperační péče ; nemoci cév : chirurgie ; cévní chirurgie ; vzdělávání pacientů jako téma ; úzkost ; strach

nahoru

DĚJINY LÉKAŘSTVÍ


Doktor z Osvětimi / Szymon Nowak ; z polského originálu Lekarz z Auschwitz … přeložila Markéta Páralová-Tardy. — [Líbeznice] : Víkend, 2020. — 254 stran, 48 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace, portréty, faksimile ; ISBN 978-80-7433-288-3

lidská práva ; dějiny lékařství ; lékaři : dějiny ; významné osobnosti ; vojenské nemocnice : dějiny ; koncentrační tábory : dějiny ; 2. světová válka ; dějiny 20. století ; holocaust : dějiny ; válečné zločiny : dějiny ; pacienti : dějiny ; židé : dějiny ; vojenské lékařství : dějiny ; pomoc v nouzi : dějiny

nahoru

DĚTSKÁ CHIRURGIE


Dětská neurochirurgie / David Krahulík, Eva Brichtová a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, a.s., 2021. — xv, 373 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-271-2527-2

dětská chirurgie ; neurochirurgie ; neurochirurgické výkony ; nemoci nervového systému : chirurgie ; dítě

nahoru

DIABETOLOGIE


II. česko-slovenská multidisciplinárna konferencia : 20.-21.10.2017, Bratislava. — Bratislava : A-medi management, s.r.o., 2018. — 10 stran : ilustrace ; — (Interná medicína,; Suplementum 1, 18/2018)

vnitřní lékařství ; diabetologie ; diabetes mellitus ; kardiovaskulární nemoci ; vnitřní lékařství ; kongresy jako téma ; mezioborová komunikace

nahoru

ENDOKRINOLOGIE


Dr. Karel Šilink – The 110th anniversary of the birth / guest editors Michaela Dušková, Richard Hampl, Ľuboslav Stárka. — Prague : Institute of Physiology, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2018. — 378-557 stran : ilustrace, tabulky ; — (Physiological research,; Supplementum 3, volume 67, 2018)

endokrinologie ; nemoci endokrinního systému ; metabolismus ; hormony

nahoru

ENVIRONMENTÁLNÍ VĚDY


Doba jedová a covidová / Anna Strunecká, Jiří Patočka. — Petrovice : ProfiSales, 2021. — 318 stran ; ISBN 978-80-87494-38-7

environmentální vědy ; látky znečišťující životní prostředí ; nebezpečné látky ; jedy ; bezpečnost potravin ; vitaminy ; vakcinace ; COVID-19 ; rizikové faktoryCo nás má naučit koronavirus : proč dochází k pandemiím a jak nás může zachránit ekologická medicína a posilování přirozené imunity / Clemens G. Arvay ; přeložila Irena Nosková. — Vydání první. — Olomouc : Fontána, [2021]. — 249 stran ; ISBN 978-80-7651-054-8

environmentální vědy ; epidemiologie ; veřejné zdravotnictví ; znečištění životního prostředí ; životní prostředí ; pandemie ; COVID-19 ; celosvětové zdraví ; rizikové faktory ; ekologie ; hygiena prostředí

nahoru

EPIDEMIOLOGIE


Co nás má naučit koronavirus : proč dochází k pandemiím a jak nás může zachránit ekologická medicína a posilování přirozené imunity / Clemens G. Arvay ; přeložila Irena Nosková. — Vydání první. — Olomouc : Fontána, [2021]. — 249 stran ; ISBN 978-80-7651-054-8

environmentální vědy ; epidemiologie ; veřejné zdravotnictví ; znečištění životního prostředí ; životní prostředí ; pandemie ; COVID-19 ; celosvětové zdraví ; rizikové faktory ; ekologie ; hygiena prostředíChřipka ptáků / Petr Kučínský, Jiří Matějka, Antonín Bastl, Pavel Kukleta. — Praha : MV – generální ředitelství HZS ČR, 2018. — 16 stran : ilustrace, tabulky ; — (112,; Ročník 17, číslo 2, příloha 2018)

infekční lékařství ; epidemiologie ; ptačí chřipka u ptáků ; utracení zvířete ; epidemický výskyt choroby ; drůbež

nahoru

ETIKA, BIOETIKA, LÉKAŘSKÁ ETIKA


Z dějin morálních teorií : Antologie z etiky I / I. Hodovský, J. Sedlák. — 2., opravené a rozšířené vydání. — Olomouc : Univerzita Palackého, 1995. — 183 stran ; ISBN 80-7067-428-8

etika, bioetika, lékařská etika ; humanitní vědy a umění ; dějiny starověku ; dějiny středověku ; dějiny raného novověku 1451-1600 ; dějiny novověku 1601- ; etika : dějiny ; filozofie : dějiny

nahoru

FARMAKOTERAPIE


Moderní trendy v léčbě schizofrenie depotními antipsychotiky : příručka pro pacienty a jejich blízké Kateřina Kačmářová, Eva Kitzlerová. — První vydání. — Praha : Galén, [2021]. — 32 stran ; ISBN 978-80-7492-511-5

psychiatrie ; farmakoterapie ; schizofrenie : farmakoterapie ; antipsychotika : terapeutické užití ; injekce intramuskulární ; nežádoucí účinky léčiv

nahoru

FYZIKA, BIOFYZIKA


Chemie a fyzika pro medicínu, farmacii a veterinární fakulty / Pavla Blažová, Pavla Holubová, Jan Slapnička. — První vydání. — Brno : Barrister & Principal, 2003. — 141 stran ; — (Chci se dostat na vysokou školu!) ISBN 80-86598-13-6

chemie, klinická chemie ; fyzika, biofyzika ; chemie ; fyzika ; přijímací zkouška na vysokou školu ; univerzity

nahoru

FYZIOLOGIE


Recent achievements from Otto Wichterle Innovation Centers of Polymeric Materials and Biocev research project – part II / Institute of Macromolecular Chemistry of the Czech Academy of Sciences, Prague, Czech Repuplic ; guest editors Tomáš Etrych, Jiří Kotek. — Prague : Institute of Physiology, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2018. — 268-375 stran : ilustrace ; — (Physiological research,; Supplementum 2, volume 67, 2018)

chemie, klinická chemie ; fyziologie ; polymery ; výzkum ; biotechnologieET-15 : Endothelin XV : proceedings of the fifteenth International Conference on Endothelin : held in Prague, Czech Republic, October 4-7, 2017 / guest editors Ivana Vaněčková, John Pernow, Josef Zicha. — Prague : Institute of Physiology of the Czech Academy of Sciences, Prague, Czech Republic, 2018. — 264 stran : ilustrace ; — (Physiological research,; Vol. 67, Suppl. 1, 2018)

fyziologie ; biochemie ; endoteliny ; receptory endotelinů ; fyziologické jevy

nahoru

GASTROENTEROLOGIE


Střeva a já : jak jsme se rozešli : fascinující, bizarní a zcela pravdivé historky o zdravotních potížích / Nick Seluk ; překlad: Iva Šišperová. — Vydání první. — Brno : Zoner Press, 2020. — 189 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-7413-421-0

gastroenterologie ; nemoci trávicího systému ; střevaKuchařka při onemocnění slinivky / Růžena Milatová, Petr Wohl. — Vydání čtvrté. — V Praze : Vyšehrad, 2021. — 126 stran : barevné ilustrace ; — (Vaříme s dietní sestrou) ISBN 978-80-7601-427-5

nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; gastroenterologie ; dietoterapie ; dieta ; nemoci slinivky břišní : dietoterapie ; vaření

nahoru

GENETIKA, LÉKAŘSKÁ GENETIKA


Hereditární angioedém a diferenciální diagnostika angioedému / Marta Sobotková, Pavlína Králíčková a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Current Media, [2021]. — 88 stran : barevné ilustrace, tabulky ; — (Scientia) ISBN 978-80-88129-56-1

angiologie ; genetika, lékařská genetika ; alergologie a imunologie ; hereditární angioedémy : diagnóza ; vzácné nemoci ; diferenciální diagnóza

nahoru

GERIATRIE


Senioři a stárnutí ve vězení : sonda do problematiky starších odsouzených / autorský kolektiv: Lucie Vidovićová, Petr Wija (editoři), Eva Biedermanová, Lenka Hellerová, Gabriela Kabátová, Jindřich Kabát, Pavel Pěnkava, Milan Svoboda, Pavel Štern. — První vydání. — Praha : Česká společnost pro gerontologii, 2020. — 103 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-907663-1-0

sociologie ; geriatrie ; stárnutí ; lidé středního věku ; staří ; vězni ; věznice ; zločinci ; kriminální psychologie ; mezioborová komunikace ; krizové intervence ; trestní zákon ; pilotní projekty

nahoru

GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ


Jsem v tom! : rady pro nastávající maminky : těhotenství, porod a první dny s miminkem / Silvia Höfer, Nora Szász. — České vydání druhé. — Praha : Vašut, 2021. — 304 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-7541-270-6

gynekologie a porodnictví ; těhotenství ; poporodní období ; péče o kojence ; novorozenec ; těhotné ženy ; zdraví matekKoronavirus v těhotenství a po porodu / za obsah zodpovídá Kateřina Vacková ; pod záštitou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlova ; materiál vznikl za dozoru Ondřeje Šimetky. — Praha : Loono, z. s., [2020]. — 17 nečíslovaných stran : ilustrace

infekční lékařství ; gynekologie a porodnictví ; COVID-19 ; těhotenství ; ženské pohlaví ; komplikace těhotenství ; perinatální péče ; novorozenec ; koronavirové infekceIntenzivní péče v porodní asistenci / Jana Šálková a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, a.s., 2021. — 195 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-271-0844-2

anesteziologie a intenzivní lékařství ; gynekologie a porodnictví ; porodní asistentky ; péče o pacienty v kritickém stavu ; porodnické ošetřovatelství ; komplikace poroduInformace pro těhotné ženy v době pandemie COVID-19 : (platné k 1.11.2020) / Ondřej Šimetka. — [Ostrava] : [Ondřej Šimetka], [2020]. — 5 nečíslovaných stran

infekční lékařství ; gynekologie a porodnictví ; COVID-19 ; perinatální péče ; komplikace těhotenství ; koronavirové infekce ; těhotenství ; ženské pohlaví

nahoru

HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ LÉKAŘSTVÍ


Medikomiks : lymfom / scénář Gabriela Kyselová ; kresba Petr Kopl. — Praha : Roche s.r.o., [2019]. — 14 nečíslovaných stran : ilustrace ;

onkologie ; hematologie a transfuzní lékařství ; zdravotní výchova ; lymfom ; výchova, vzdělávání

nahoru

HUMANITNÍ VĚDY A UMĚNÍ


Doktoři jsou taky lidi! : více než 600 historek ze světa operačních sálů, poslucháren a ordinací, převážně úsměvných příběhů ze života lékařů, mediků, zdravotnich sester a pacientů / Petr Bartůněk ; kresby Dušan Pálka. — 6., doplněné vydání. — Praha : OPTIO CZ s.r.o., 2014. — 224 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-88011-00-2

lékařství ; humanitní vědy a umění ; zdravotničtí pracovníci ; poskytování zdravotní péče ; pacienti ; nemocnice ; lékařství v literatuře ; vztahy mezi lékařem a pacientemZ dějin morálních teorií : Antologie z etiky I / I. Hodovský, J. Sedlák. — 2., opravené a rozšířené vydání. — Olomouc : Univerzita Palackého, 1995. — 183 stran ; ISBN 80-7067-428-8

etika, bioetika, lékařská etika ; humanitní vědy a umění ; dějiny starověku ; dějiny středověku ; dějiny raného novověku 1451-1600 ; dějiny novověku 1601- ; etika : dějiny ; filozofie : dějiny

nahoru

HYGIENA


10 základních zásad, které lékárníci doporučují dodržovat v období zvýšeného výskytu respiračních onemocnění. — [Praha] : [Česká lékarnická komora], [2020?]. — 1 nečíslovaná strana

hygiena ; COVID-19 : prevence a kontrola ; koronavirové infekce : prevence a kontrola ; nemoci dýchací soustavy : prevence a kontrolaVysvětlení rozdílu : látková rouška, rouška, respirátor. — Praha : Ministerstvo zdravotnictví České republiky, 2021. — 1 nečíslovaná strana : ilustrace

infekční lékařství ; hygiena ; COVID-19 : prevence a kontrola ; koronavirové infekce : prevence a kontrola ; masky ; osobní ochranné prostředky ; prostředky na ochranu dýcháníKoronavirus : ověřené informace a doporučení / za obsah zodpovídá Kateřina Vacková ; pod záštitou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlova. — Praha : Loono, z. s., [2020]. — 33 nečíslovaných stran : ilustrace

infekční lékařství ; hygiena ; COVID-19 ; koronavirové infekceJak nákaze COVID-19 předcházet. — Praha : Loono, z. s., 2020. — 1 strana

infekční lékařství ; hygiena ; COVID-19 : prevence a kontrola ; koronavirové infekce : prevence a kontrolaDoporučení pro zaměstnavatele (COVID-19). — Praha : Loono, z. s., 2020. — 1 strana

infekční lékařství ; hygiena ; COVID-19 : prevence a kontrola ; koronavirové infekce : prevence a kontrolaJak se chovat v domácí karanténě. — Praha : Loono, z. s., 2020. — 1 strana

hygiena ; infekční lékařství ; COVID-19 ; koronavirové infekce ; karanténaJak si správně mýt ruce. — Praha : Loono, z. s., [2020?]. — 1 strana : ilustrace

hygiena ; hygiena rukouRoadmap to improve and ensure good indoor ventilation in the context of COVID-19. — Geneva : World Health Organization, [2021]. — ix, 25 stran : ilustrace ISBN 978-92-4-002128-0

veřejné zdravotnictví ; hygiena ; COVID-19 : prevence a kontrola ; Betacoronavirus ; epidemický výskyt choroby ; větrání : metody ; kontrola infekce ; zdravotnická zařízení

nahoru

CHEMIE, KLINICKÁ CHEMIE


Recent achievements from Otto Wichterle Innovation Centers of Polymeric Materials and Biocev research project – part II / Institute of Macromolecular Chemistry of the Czech Academy of Sciences, Prague, Czech Repuplic ; guest editors Tomáš Etrych, Jiří Kotek. — Prague : Institute of Physiology, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2018. — 268-375 stran : ilustrace ; — (Physiological research,; Supplementum 2, volume 67, 2018)

chemie, klinická chemie ; fyziologie ; polymery ; výzkum ; biotechnologieLaboratoře Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báńské – Technické univerzity Ostrava / kolektiv autorů VŠB-TUO. — Praha : MV – generální ředitelství HZS ČR, 2019. — 16 stran : ilustrace ; — (112,; Ročník 18, číslo 4, příloha 2019)

chemie, klinická chemie ; technika ; pedagogika ; laboratoře ; univerzity ; civilní obrana ; bezpečnostní opatření ; inženýrství ; chemické techniky analytickéChemie a fyzika pro medicínu, farmacii a veterinární fakulty / Pavla Blažová, Pavla Holubová, Jan Slapnička. — První vydání. — Brno : Barrister & Principal, 2003. — 141 stran ; — (Chci se dostat na vysokou školu!) ISBN 80-86598-13-6

chemie, klinická chemie ; fyzika, biofyzika ; chemie ; fyzika ; přijímací zkouška na vysokou školu ; univerzity

nahoru

INFEKČNÍ LÉKAŘSTVÍ


Janssen : vakcína proti onemocnění covid-19. — [Praha] : Ministerstvo zdravotnictví České republiky, [2021]. — 1 nečíslovaná strana

infekční lékařství ; preventivní medicína ; vakcíny proti COVID-19 ; COVID-19 : prevence a kontrola ; vakcinaceInformace pro těhotné ženy v době pandemie COVID-19 : (platné k 1.11.2020) / Ondřej Šimetka. — [Ostrava] : [Ondřej Šimetka], [2020]. — 5 nečíslovaných stran

infekční lékařství ; gynekologie a porodnictví ; COVID-19 ; perinatální péče ; komplikace těhotenství ; koronavirové infekce ; těhotenství ; ženské pohlavíOčkování osob s chronickým oněmocněním. — Praha : Ministerstvo zdravotnictví České republiky, 2021. — 5 stran : ilustrace

vakcinace ; COVID-19 : prevence a kontrola ; koronavirové infekce : prevence a kontrola ; chronická nemoc ; infekční lékařství ; preventivní medicínaVysvětlení rozdílu : látková rouška, rouška, respirátor. — Praha : Ministerstvo zdravotnictví České republiky, 2021. — 1 nečíslovaná strana : ilustrace

infekční lékařství ; hygiena ; COVID-19 : prevence a kontrola ; koronavirové infekce : prevence a kontrola ; masky ; osobní ochranné prostředky ; prostředky na ochranu dýcháníPracovníci v sociálních službách. — Praha : Ministerstvo zdravotnictví České republiky, 2021. — 1 nečíslovaná strana

infekční lékařství ; COVID-19 : prevence a kontrola ; vakcinace ; koronavirové infekce : prevence a kontrola ; sociální pracovníci ; sociální péče ; preventivní medicínaMikrobiológia pre všeobecných lekárov / kolektív autorov. — Vydanie prvé. — Bratislava : Josef Raabe Slovensko, [2016]. — 101 stran : ilustrace, tabulky ; — (Edičný rad pre VPL) ISBN 978-80-8140-249-4

mikrobiologie, lékařská mikrobiologie ; všeobecné lékařství ; infekční lékařství ; infekční nemoci : diagnóza ; infekce ; mikrobiologické jevy ; praktické lékařství ; mikrobiologické technikyOčkování osob starších 70 let. — [Praha] : Ministerstvo zdravotnictví České republiky, [2021]. — 1 nečíslovaná strana

infekční lékařství ; preventivní medicína ; COVID-19 : prevence a kontrola ; vakcinace ; koronavirové infekce : prevence a kontrola ; staříChřipka : jak jí předejít? : velký rádce : jak se jí zbavit!. — Brno : Extra Publishing, s.r.o., 2018. — 65 stran : ilustrace ; — (Zázraky medicíny,; Speciál 2018)

zdravotní výchova ; preventivní medicína ; infekční lékařství ; chřipka lidská : prevence a kontrola : terapie ; Orthomyxoviridae ; podpora zdraví ; imunizace ; potravní doplňky ; imunitaAZD1222 vaccine against COVID-19 developed by Oxford University and Astra Zeneca : background paper : draft : prepared by the Strategic Advisory Group of Experts (?SAGE)? on Immunization Working Group on COVID-19 vaccines : 10 February 2021. — Geneva : World Health Organization, [2021]. — 52 stran

veřejné zdravotnictví ; infekční lékařství ; preventivní medicína ; vakcíny proti COVID-19 ; COVID-19 : prevence a kontrola ; Betacoronavirus ; epidemický výskyt chorobyCOVID-19 Vaccine ChAdOx1-S [recombinant] : 26 February 2021. — [Geneva] : World Health Organization, [2021]. — 6 stran

veřejné zdravotnictví ; preventivní medicína ; infekční lékařství ; vakcíny proti COVID-19 ; COVID-19 : prevence a kontrola ; vakcinaceJak se chovat v domácí karanténě. — Praha : Loono, z. s., 2020. — 1 strana

hygiena ; infekční lékařství ; COVID-19 ; koronavirové infekce ; karanténaDoporučení pro zaměstnavatele (COVID-19). — Praha : Loono, z. s., 2020. — 1 strana

infekční lékařství ; hygiena ; COVID-19 : prevence a kontrola ; koronavirové infekce : prevence a kontrolaJak nákaze COVID-19 předcházet. — Praha : Loono, z. s., 2020. — 1 strana

infekční lékařství ; hygiena ; COVID-19 : prevence a kontrola ; koronavirové infekce : prevence a kontrolaKoronavirus v těhotenství a po porodu / za obsah zodpovídá Kateřina Vacková ; pod záštitou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlova ; materiál vznikl za dozoru Ondřeje Šimetky. — Praha : Loono, z. s., [2020]. — 17 nečíslovaných stran : ilustrace

infekční lékařství ; gynekologie a porodnictví ; COVID-19 ; těhotenství ; ženské pohlaví ; komplikace těhotenství ; perinatální péče ; novorozenec ; koronavirové infekceA timeline of WHO’s response to COVID-19 in the WHO European Region : a living document (?Version 2.0 from 31 December 2019 to 31 December 2020)?. — Copenhagen : World Health Organization, Regional Office for Europe, [2021]. — vii, 63 stran : ilustrace

veřejné zdravotnictví ; infekční lékařství ; COVID-19 ; pandemie ; epidemický výskyt choroby ; BetacoronavirusKoronavirus : ověřené informace a doporučení / za obsah zodpovídá Kateřina Vacková ; pod záštitou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlova. — Praha : Loono, z. s., [2020]. — 33 nečíslovaných stran : ilustrace

infekční lékařství ; hygiena ; COVID-19 ; koronavirové infekceChřipka ptáků / Petr Kučínský, Jiří Matějka, Antonín Bastl, Pavel Kukleta. — Praha : MV – generální ředitelství HZS ČR, 2018. — 16 stran : ilustrace, tabulky ; — (112,; Ročník 17, číslo 2, příloha 2018)

infekční lékařství ; epidemiologie ; ptačí chřipka u ptáků ; utracení zvířete ; epidemický výskyt choroby ; drůbežInterim recommendations for the use of the Janssen Ad26.COV2.S (COVID-19) vaccine : interim guidance, 17 March 2021. — [Geneva] : World Health Organization, [2021]. — 6 stran

infekční lékařství ; preventivní medicína ; veřejné zdravotnictví ; COVID-19 ; Betacoronavirus ; epidemický výskyt choroby ; vakcíny proti COVID-19Background document on the Janssen Ad26.COV2.S (COVID-19) vaccine : background document to the WHO Interim recommendations for use of Ad26.COV2.S (?COVID-19)? vaccine, 17 March 2021. — 54 stran

infekční lékařství ; preventivní medicína ; veřejné zdravotnictví ; Betacoronavirus ; epidemický výskyt choroby ; vakcíny proti COVID-19 ; COVID-19 : prevence a kontrolaWHO living guideline : drugs to prevent COVID-19 : interim guidance : 2 March 2021. — [Geneva] : World Health Organization, 2021. — 18 stran

COVID-19 : farmakoterapie ; koronavirové infekce : farmakoterapie ; epidemický výskyt choroby ; hydroxychlorochin ; preexpoziční profylaxe ; veřejné zdravotnictví ; infekční lékařstvíMonitoring COVID-19 vaccination : considerations for the collection and use of vaccination data : interim guidance, 3 March 2021. — Geneva : World Health Organization, [2021]. — v, 26 stran : ilustrace

preventivní medicína ; infekční lékařství ; veřejné zdravotnictví ; COVID-19 ; Betacoronavirus ; epidemický výskyt choroby ; vakcinace ; vakcíny proti COVID-19 ; sběr datEvaluation of COVID-19 vaccine effectiveness : interim guidance, 17 March 2021. — [Geneva] : World Health Organization, [2021]. — viii, 58 stran

preventivní medicína ; infekční lékařství ; veřejné zdravotnictví ; COVID-19 : prevence a kontrola ; vakcíny proti COVID-19 ; Betacoronavirus ; epidemický výskyt choroby ; vakcíny ; heterologní imunitaWHO COVID-19 essential supplies forecasting tool (?COVID-ESFT)? : an overview of the structure, methodology, and assumptions used : interim guidance, 7 April 2021. — [Geneva] : World Health Organization, [2021]. — 14 stran

veřejné zdravotnictví ; COVID-19 ; Betacoronavirus ; epidemický výskyt choroby ; vybavení a zásoby nemocnice ; osobní ochranné prostředky ; reagenční soupravy diagnostické ; zdravotničtí pracovníci ; lůžková kapacita nemocnice ; epidemiologické monitorování ; infekční lékařství

nahoru

KARDIOCHIRURGIE


Transkatétrová implantace chlopní v instruktivních kazuistikách / Júlia Csanády a kolektiv. — Praha : Maxdorf s. r. o., [2021]. — 280 stran : ilustrace, tabulky ; — (Jessenius) ISBN 978-80-7345-676-4

kardiochirurgie ; transkatetrální implantace aortální chlopně ; srdeční chlopně umělé ; bioprotézy ; aortální stenóza : chirurgie

nahoru

KARDIOLOGIE


Kazuistiky v internej medicíne a kardiológii : 4.-5. 5. 2018, Hotel Družba, Demänovská dolina. — Bratislava : A-medi management, s.r.o., 2018. — 18 stran ; — (Interná medicína,; Suplementum 2, 18/2018)

vnitřní lékařství ; kardiologie ; kardiovaskulární nemoci ; vnitřní lékařství

nahoru

LÉKAŘSKÁ INFORMATIKA


Vybavenie a prevádzkovanie ambulancie. — Bratislava : Solen, s.r.o., 2018. — 6 nečíslovaných stran : ilustrace ; — (Via practica,; 2018 15 Špecializovaná príloha)

management, organizace a řízení zdravotnictví ; lékařská informatika ; ambulantní péče – informační systémy ; ambulantní péče : ekonomika : organizace a řízení ; software : ekonomika ; řízení lékařské praxe

nahoru

LÉKAŘSTVÍ


Nejlepší lékaři Česka : velká kniha rozhovorů s kapacitami naší medicíny a špičkami vědy. — Brno : Extra Publishing, s.r.o., 2019. — 98 stran : ilustrace ; — (Zázraky medicíny,; Speciál 2019)

zdravotní výchova ; lékařství ; lékaři ; významné osobnosti ; lékařství ; vědaDoktoři jsou taky lidi! : více než 600 historek ze světa operačních sálů, poslucháren a ordinací, převážně úsměvných příběhů ze života lékařů, mediků, zdravotnich sester a pacientů / Petr Bartůněk ; kresby Dušan Pálka. — 6., doplněné vydání. — Praha : OPTIO CZ s.r.o., 2014. — 224 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-88011-00-2

lékařství ; humanitní vědy a umění ; zdravotničtí pracovníci ; poskytování zdravotní péče ; pacienti ; nemocnice ; lékařství v literatuře ; vztahy mezi lékařem a pacientem

nahoru

LIDSKÁ PRÁVA


Doktor z Osvětimi / Szymon Nowak ; z polského originálu Lekarz z Auschwitz … přeložila Markéta Páralová-Tardy. — [Líbeznice] : Víkend, 2020. — 254 stran, 48 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace, portréty, faksimile ; ISBN 978-80-7433-288-3

lidská práva ; dějiny lékařství ; lékaři : dějiny ; významné osobnosti ; vojenské nemocnice : dějiny ; koncentrační tábory : dějiny ; 2. světová válka ; dějiny 20. století ; holocaust : dějiny ; válečné zločiny : dějiny ; pacienti : dějiny ; židé : dějiny ; vojenské lékařství : dějiny ; pomoc v nouzi : dějiny

nahoru

MANAGEMENT, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ


Manuál Flexible Assertive Community Treatment (FACT) : vize, model, praxe a organizace / J. Remmers van Veldhuizen, Michiel Bähler ; na české verzi se podíleli: překlad: Martina Vavřinková ; odborná korektura textu: Jan Stuchlík. — online vydání. — Praha : Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, z. s., [2017]. — 71 stran : ilustrace, tabulky ;

psychiatrie ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; psychiatrická péče : organizace a řízení ; duševně nemocní ; zajištění kvality zdravotní péče ; komunitní ošetřovatelská péče : organizace a řízení ; týmová péče o pacienty : organizace a řízení ; mezioborová komunikaceVybavenie a prevádzkovanie ambulancie. — Bratislava : Solen, s.r.o., 2018. — 6 nečíslovaných stran : ilustrace ; — (Via practica,; 2018 15 Špecializovaná príloha)

management, organizace a řízení zdravotnictví ; lékařská informatika ; ambulantní péče – informační systémy ; ambulantní péče : ekonomika : organizace a řízení ; software : ekonomika ; řízení lékařské praxe

nahoru

MIKROBIOLOGIE, LÉKAŘSKÁ MIKROBIOLOGIE


Mikrobiológia pre všeobecných lekárov / kolektív autorov. — Vydanie prvé. — Bratislava : Josef Raabe Slovensko, [2016]. — 101 stran : ilustrace, tabulky ; — (Edičný rad pre VPL) ISBN 978-80-8140-249-4

mikrobiologie, lékařská mikrobiologie ; všeobecné lékařství ; infekční lékařství ; infekční nemoci : diagnóza ; infekce ; mikrobiologické jevy ; praktické lékařství ; mikrobiologické techniky

nahoru

NEUROCHIRURGIE


Dětská neurochirurgie / David Krahulík, Eva Brichtová a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, a.s., 2021. — xv, 373 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-271-2527-2

dětská chirurgie ; neurochirurgie ; neurochirurgické výkony ; nemoci nervového systému : chirurgie ; dítě

nahoru

NEUROLOGIE


Zdraví mozku : příručka pro pacienty s roztroušenou sklerózou / George Pepper, Helmut Butzkueven, Suhayl Dhib-Jalbut, Gavin Giovannoni, Eva Havrdová, Jeremy Hobart, Gisela Kobelt, Maria Pia Sormani, Christoph Thalheim, Anthony Traboulsee, Timothy Vollmer. — [Kladno] : [eReS tým ČR], [2016?]. — 11 stran : ilustrace ;

neurologie ; zdravotní výchova ; roztroušená skleróza ; zdravý životní styl ; mozek ; podpora zdravíMezinárodní klasifikace bolestí hlavy : (ICHD-3) : připravená Komisí pro klasifikaci bolestí hlavy International Headache Society (IHS) ; v překladu: Czech Headache Society – Sekce pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy České neurologické společnosti ČLS JEP. — 3. vydání. — Olomouc : Solen, s. r. o., 2021. — 74 stran ; — (Neurologie pro praxi,; Ročník 22, Supplementum A, 2021) ISBN 978-80-7471-344-6

neurologie ; bolesti hlavy : klasifikace ; mezinárodní klasifikace nemocíZáklady dětské neurologie / Pavel Kršek, Alena Zumrová et al.. — Třetí, doplněné a přepracované vydání. — Praha : Galén, 2021. — 214 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-7492-510-8

neurologie ; pediatrie ; nemoci nervového systému ; dítěMyastenie – obávaná diagnóza? : vše, co byste měli vědět o své nemoci / Jiří Piťha, Michaela Týblová. — 2. aktualizované a přepracované vydání. — Praha : Maxdorf, [2021]. — 90 stran : tabulky ; ISBN 978-80-7345-689-4

neurologie ; alergologie a imunologie ; myasthenia gravis

nahoru

NUTRIČNÍ TERAPIE, DIETOTERAPIE A VÝŽIVA


Kuchařka pro Matýska, aneb, Když nechcete mít doma malého cvalíka… : kuchařka pro rodiče, kteří bojují s nadváhou svých dětí / Lucie Kohoutová. — České Budějovice : Dona, 2021. — 123 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-7322-229-1

nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; pediatrie ; dietoterapie ; redukční dieta ; zdravá strava ; nadváha : dietoterapie ; vaření ; dítěKuchařka při onemocnění slinivky / Růžena Milatová, Petr Wohl. — Vydání čtvrté. — V Praze : Vyšehrad, 2021. — 126 stran : barevné ilustrace ; — (Vaříme s dietní sestrou) ISBN 978-80-7601-427-5

nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; gastroenterologie ; dietoterapie ; dieta ; nemoci slinivky břišní : dietoterapie ; vařeníSportovní výživa pro začínající sportovce / pro Vysokoškolské sportovní centrum MŠMT zpracoval Jiří Neumann. — Praha : Vysokoškolské sportovní centrum MŠMT, 2019. — 35 stran : ilustrace, tabulky ;

nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; tělovýchovné lékařství ; zdravotní výchova ; sporty ; sportovci ; nutriční nároky ; sportovní nutriční věda ; jídelníček ; potraviny ; fyziologie sportovní výživy

nahoru

ONKOLOGIE


Medikomiks : lymfom / scénář Gabriela Kyselová ; kresba Petr Kopl. — Praha : Roche s.r.o., [2019]. — 14 nečíslovaných stran : ilustrace ;

onkologie ; hematologie a transfuzní lékařství ; zdravotní výchova ; lymfom ; výchova, vzděláváníZhoubné nádory močového měchýře / Alexandr Poprach a kolektiv. — Praha : Grada Publishing, a.s., 2021. — 168 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-271-2503-6

onkologie ; urologie ; nádory močového měchýře

nahoru

ORTOPEDIE


Orientační vyšetření páteře / autorka Eva Rychlíková ; ilustrace: Jaroslav Nachtigall. — Praha : Maxdorf, 2021. — 88 stran : ilustrace ; — (Jessenius) ISBN 978-80-7345-687-0

ortopedie ; fyzikální vyšetření : metody ; nemoci páteře : diagnóza ; bolesti zad ; manipulace ortopedická ; anamnézaZlomeniny pätovej kosti / Vladimír Popelka. — Prvé vydanie. — Bratislava : Herba, spol. s r.o., 2017. — 128 stran : ilustrace (převážně barevné) ; ISBN 978-80-89631-58-2

ortopedie ; podiatrie ; ortopedie ; fraktury kostí ; patní kost : zraněníPolotovary ortopedických vložek. — Praha : ERGON a.s., [mezi 2018 a 2021?]. — 10 nečíslovaných stran : ilustrace

ortopedie ; technika lékařská, zdravotnický materiál a protetika ; protetické prostředkyAquaProtect : chrání sádru nebo obvaz před vodou v koupelně i na pláži!. — Praha : ERGON a.s., [mezi 2018 a 2021?]. — 2 strany : ilustrace, tabulka

technika lékařská, zdravotnický materiál a protetika ; ortopedie ; sádrové obvazy ; obvazy ; vodaProtože nám to lépe běhá : ortopedické vložky. — Praha : ERGON a.s., [mezi 2018 a 2021?]. — 18 nečíslovaných stran : ilustrace

ortopedie ; technika lékařská, zdravotnický materiál a protetika ; protetické prostředkyVložky digiMED : převratná technologie v péči o nohy. — Praha : ERGON a.s., [mezi 2018 a 2021?]. — Leták : ilustrace

ortopedie ; technika lékařská, zdravotnický materiál a protetika ; protetické vybaveníOrtopedická obuv ; Ortopedické vložky na míru. — Praha : ERGON a.s., [2019?]. — 22 stran : ilustrace, tabulky

ortopedie ; technika lékařská, zdravotnický materiál a protetika ; obuv ; protetické prostředkyKatalog výrobků 2020. — Praha : ERGON a.s., 2020. — 60 stran : ilustrace, tabulky

ortopedie ; technika lékařská, zdravotnický materiál a protetika ; ortopedické vybavení ; protetické prostředky ; obuv ; dekubity : prevence a kontrola ; polohování pacienta ; vybavení a zásobyManuál pro pacienty po amputaci dolní končetiny : (praktická část bakalářské práce Aleny Sýsové) / Alena Sýsová. — 27 stran : ilustrace ;

ortopedie ; rehabilitační a fyzikální medicína ; zdravotní výchova ; amputace ; dolní končetina ; pahýl po amputaci ; polohování pacienta ; kineziologie aplikovaná ; terapie cvičením ; hygiena

nahoru

OŠETŘOVATELSTVÍ


Rehabilitační ošetřování v klinické praxi / Filip Dosbaba, Dagmar Křížová, Martin Hartman a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2021. — 168 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-271-1050-6

ošetřovatelství ; rehabilitační a fyzikální medicína ; rehabilitační ošetřovatelství : metody ; polohování pacienta : metody ; pooperační péče ; pooperační obdobíVybrané kapitoly z ošetřovatelské péče v pediatrii. Jaroslava Fendrychová a kolektiv autorů. — Vydání: druhé přepracované. — Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2021. — 149 stran : ilustrace (některé barevné), tabulky ; ISBN 978-80-7013-607-2

perinatologie a neonatologie ; ošetřovatelství ; novorozenec ; ošetřovatelství novorozenců ; neonatologie ; fyziologie výživy kojenců ; poporodní období

nahoru

PALIATIVNÍ MEDICÍNA


Křižovatky : kudy kam v paliativní péči v Praze / Martina Špinková, Eliška Mlynáriková. — Praha : Cesta domů, 2020. — 84 stran ; ISBN 978-80-88126-78-2

paliativní medicína ; paliativní péče ; péče o umírající ; dlouhodobá péče ; osoby pečující o pacienty ; velkoměstaHospic do kapsy : příručka pro domácí paliativní týmy / Alžběta Marková a kolektiv. — 3. aktualizované vydání. — Praha : Cesta domů, 2021. — 181 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-88126-77-5

paliativní medicína ; hospicová a paliativní péče : metody ; péče v hospici : metody ; paliativní péče : metody ; péče o umírající : metody ; dlouhodobá péče ; služby domácí péče ; týmová péče o pacienty

nahoru

PEDAGOGIKA


Nenuťte mě na nočník! : vývoj dítěte a jeho výchova k suchým nocím / Miloš Velemínský sr., Miloš Velemínský jr. ; ilustrace Dagmar Ježková, Ivan Helekal, Jan Kacvinský. — 3. vydání. — Praha : Stanislav Juhaňák – Triton, 2020. — 105 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-7553-875-8

pediatrie ; pedagogika ; výchova dítěte ; vývoj dítěte ; enuréza ; enkopréza ; nácvik čistoty u dětí ; dítě ; inkontinence moči ; fekální inkontinenceKognitivně-behaviorální přístupy v praxi pedagoga / Nora Gavendová. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, a. s., 2021. — 96 stran : ilustrace ; — (Pedagogika) ISBN 978-80-271-2501-2

psychoterapie ; pedagogika ; kognitivně behaviorální terapie : metody ; pedagogická psychologie ; dětská psychologie ; postižené děti : výchova ; integrovaná výukaLaboratoře Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báńské – Technické univerzity Ostrava / kolektiv autorů VŠB-TUO. — Praha : MV – generální ředitelství HZS ČR, 2019. — 16 stran : ilustrace ; — (112,; Ročník 18, číslo 4, příloha 2019)

chemie, klinická chemie ; technika ; pedagogika ; laboratoře ; univerzity ; civilní obrana ; bezpečnostní opatření ; inženýrství ; chemické techniky analytické

nahoru

PEDIATRIE


Kuchařka pro Matýska, aneb, Když nechcete mít doma malého cvalíka… : kuchařka pro rodiče, kteří bojují s nadváhou svých dětí / Lucie Kohoutová. — České Budějovice : Dona, 2021. — 123 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-7322-229-1

nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; pediatrie ; dietoterapie ; redukční dieta ; zdravá strava ; nadváha : dietoterapie ; vaření ; dítěPropedeutika dětského lékařství / Jiří Fremuth, František Stožický, Josef Sýkora a kolektiv. — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2021. — 141 stran : ilustrace, tabulky ; — (Učební texty Univerzity Karlovy) ISBN 978-80-246-4741-8

pediatrie ; fyzikální vyšetření ; anamnéza ; pediatrie ; propedeutika lékařskáNenuťte mě na nočník! : vývoj dítěte a jeho výchova k suchým nocím / Miloš Velemínský sr., Miloš Velemínský jr. ; ilustrace Dagmar Ježková, Ivan Helekal, Jan Kacvinský. — 3. vydání. — Praha : Stanislav Juhaňák – Triton, 2020. — 105 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-7553-875-8

pediatrie ; pedagogika ; výchova dítěte ; vývoj dítěte ; enuréza ; enkopréza ; nácvik čistoty u dětí ; dítě ; inkontinence moči ; fekální inkontinenceZáklady dětské neurologie / Pavel Kršek, Alena Zumrová et al.. — Třetí, doplněné a přepracované vydání. — Praha : Galén, 2021. — 214 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-7492-510-8

neurologie ; pediatrie ; nemoci nervového systému ; dítě

nahoru

PERINATOLOGIE A NEONATOLOGIE


Vybrané kapitoly z ošetřovatelské péče v pediatrii. Jaroslava Fendrychová a kolektiv autorů. — Vydání: druhé přepracované. — Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2021. — 149 stran : ilustrace (některé barevné), tabulky ; ISBN 978-80-7013-607-2

perinatologie a neonatologie ; ošetřovatelství ; novorozenec ; ošetřovatelství novorozenců ; neonatologie ; fyziologie výživy kojenců ; poporodní období

nahoru

PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE


Asthma and COVID-19 : scientific brief, 19 April 2021. — [Geneva] : World Health Organization, [2021]. — 4 strany

veřejné zdravotnictví ; COVID-19 ; koronavirové infekce ; epidemický výskyt choroby ; bronchiální astma ; rizikové faktory ; pneumologie a ftizeologie

nahoru

PODIATRIE


Zlomeniny pätovej kosti / Vladimír Popelka. — Prvé vydanie. — Bratislava : Herba, spol. s r.o., 2017. — 128 stran : ilustrace (převážně barevné) ; ISBN 978-80-89631-58-2

ortopedie ; podiatrie ; ortopedie ; fraktury kostí ; patní kost : zranění

nahoru

PREVENTIVNÍ MEDICÍNA


Očkování osob s chronickým oněmocněním. — Praha : Ministerstvo zdravotnictví České republiky, 2021. — 5 stran : ilustrace

vakcinace ; COVID-19 : prevence a kontrola ; koronavirové infekce : prevence a kontrola ; chronická nemoc ; infekční lékařství ; preventivní medicínaPracovníci v sociálních službách. — Praha : Ministerstvo zdravotnictví České republiky, 2021. — 1 nečíslovaná strana

infekční lékařství ; COVID-19 : prevence a kontrola ; vakcinace ; koronavirové infekce : prevence a kontrola ; sociální pracovníci ; sociální péče ; preventivní medicínaOčkování osob starších 70 let. — [Praha] : Ministerstvo zdravotnictví České republiky, [2021]. — 1 nečíslovaná strana

infekční lékařství ; preventivní medicína ; COVID-19 : prevence a kontrola ; vakcinace ; koronavirové infekce : prevence a kontrola ; staříCelulitida konečně zdolána / Michael Robinson. — [Praha] : IDM, [1996?]. — 67 listů ; ISBN 80-238-2009-5

preventivní medicína ; celulitida : terapie ; terapie cvičením ; zdraví žen ; tuková tkáň ; dietoterapieJanssen : vakcína proti onemocnění covid-19. — [Praha] : Ministerstvo zdravotnictví České republiky, [2021]. — 1 nečíslovaná strana

infekční lékařství ; preventivní medicína ; vakcíny proti COVID-19 ; COVID-19 : prevence a kontrola ; vakcinaceAZD1222 vaccine against COVID-19 developed by Oxford University and Astra Zeneca : background paper : draft : prepared by the Strategic Advisory Group of Experts (?SAGE)? on Immunization Working Group on COVID-19 vaccines : 10 February 2021. — Geneva : World Health Organization, [2021]. — 52 stran

veřejné zdravotnictví ; infekční lékařství ; preventivní medicína ; vakcíny proti COVID-19 ; COVID-19 : prevence a kontrola ; Betacoronavirus ; epidemický výskyt chorobyCOVID-19 Vaccine ChAdOx1-S [recombinant] : 26 February 2021. — [Geneva] : World Health Organization, [2021]. — 6 stran

veřejné zdravotnictví ; preventivní medicína ; infekční lékařství ; vakcíny proti COVID-19 ; COVID-19 : prevence a kontrola ; vakcinaceChřipka : jak jí předejít? : velký rádce : jak se jí zbavit!. — Brno : Extra Publishing, s.r.o., 2018. — 65 stran : ilustrace ; — (Zázraky medicíny,; Speciál 2018)

zdravotní výchova ; preventivní medicína ; infekční lékařství ; chřipka lidská : prevence a kontrola : terapie ; Orthomyxoviridae ; podpora zdraví ; imunizace ; potravní doplňky ; imunitaBackground document on the Janssen Ad26.COV2.S (COVID-19) vaccine : background document to the WHO Interim recommendations for use of Ad26.COV2.S (?COVID-19)? vaccine, 17 March 2021. — 54 stran

infekční lékařství ; preventivní medicína ; veřejné zdravotnictví ; Betacoronavirus ; epidemický výskyt choroby ; vakcíny proti COVID-19 ; COVID-19 : prevence a kontrolaInterim recommendations for the use of the Janssen Ad26.COV2.S (COVID-19) vaccine : interim guidance, 17 March 2021. — [Geneva] : World Health Organization, [2021]. — 6 stran

infekční lékařství ; preventivní medicína ; veřejné zdravotnictví ; COVID-19 ; Betacoronavirus ; epidemický výskyt choroby ; vakcíny proti COVID-19Evaluation of COVID-19 vaccine effectiveness : interim guidance, 17 March 2021. — [Geneva] : World Health Organization, [2021]. — viii, 58 stran

preventivní medicína ; infekční lékařství ; veřejné zdravotnictví ; COVID-19 : prevence a kontrola ; vakcíny proti COVID-19 ; Betacoronavirus ; epidemický výskyt choroby ; vakcíny ; heterologní imunitaMonitoring COVID-19 vaccination : considerations for the collection and use of vaccination data : interim guidance, 3 March 2021. — Geneva : World Health Organization, [2021]. — v, 26 stran : ilustrace

preventivní medicína ; infekční lékařství ; veřejné zdravotnictví ; COVID-19 ; Betacoronavirus ; epidemický výskyt choroby ; vakcinace ; vakcíny proti COVID-19 ; sběr datAcceptance of available traditional vaccine supply with reduced shelf-life with reduced shelf-life : interim guidance : 1 March 2021. — Geneva : World Health Organization, 2021. — 5 stran

veřejné zdravotnictví ; preventivní medicína ; vakcíny : zásobování a distribuce ; dostupnost zdravotnických služeb ; léčivé přípravky : zásobování a distribuce ; léky esenciální

nahoru

PŘÍRODNÍ VĚDY


Základy matematiky, logiky a statistiky pro sociologii a ostatní společenské vědy v příkladech / Jan Hendl a kolektiv. — Druhé, rozšířené vydání. — Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2021. — 556 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-246-4869-9

statistika, zdravotnická statistika ; přírodní vědy ; behaviorální vědy ; statistika jako téma ; matematika ; logika ; sociální vědy : statistika a číselné údaje

nahoru

PSYCHIATRIE


Deprese : jak pomoci a neztratit sám sebe / Huub Buijssen ; překlad Iva Michňová. — První vydání. — Praha : Grada Publishing, a.s., 2021. — 184 stran ; ISBN 978-80-271-1253-1

psychiatrie ; deprese : terapie ; duševně nemocní ; psychoterapie ; interpersonální vztahy ; rodinné vztahy ; duševní zdravíModerní trendy v léčbě schizofrenie depotními antipsychotiky : příručka pro pacienty a jejich blízké Kateřina Kačmářová, Eva Kitzlerová. — První vydání. — Praha : Galén, [2021]. — 32 stran ; ISBN 978-80-7492-511-5

psychiatrie ; farmakoterapie ; schizofrenie : farmakoterapie ; antipsychotika : terapeutické užití ; injekce intramuskulární ; nežádoucí účinky léčivO nemoci, která se nazývá schizofrenie : příručka pro pacienty, jejich blízké a jejich terapeuty / Martin Jarolímek ; ilustrace Miroslav Barták. — Vydání první. — Praha : Vyšehrad, 2021. — 94 stran : ilustrace ; — (Zdraví a životní styl) ISBN 978-80-7601-428-2

psychiatrie ; schizofrenie ; psychiatrická péče ; duševně nemocníManuál Flexible Assertive Community Treatment (FACT) : vize, model, praxe a organizace / J. Remmers van Veldhuizen, Michiel Bähler ; na české verzi se podíleli: překlad: Martina Vavřinková ; odborná korektura textu: Jan Stuchlík. — online vydání. — Praha : Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, z. s., [2017]. — 71 stran : ilustrace, tabulky ;

psychiatrie ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; psychiatrická péče : organizace a řízení ; duševně nemocní ; zajištění kvality zdravotní péče ; komunitní ošetřovatelská péče : organizace a řízení ; týmová péče o pacienty : organizace a řízení ; mezioborová komunikacePsychopatův průvodce na cestě k úspěchu / Kevin Dutton, Andy McNab ; přeložila Renata Červenková. — Vydáni druhé, přepracované, v Portále první. — Praha : Portál, 2021. — 342 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-262-1738-1

psychiatrie ; psychologie, klinická psychologie ; psychopatologie ; asociální osobnost ; charakter ; self-management ; úspěšnost ; výzkumHraniční porucha osobnosti : vznik poruchy, průběh a možnosti jejího překonání / Heinz-Peter Röhr ; z německého originálu … přeložil Antonín Konečný. — Vydání třetí. — Praha : Portál, 2012. — 117 stran ; — (Spektrum ;; 32) ISBN 978-80-262-0311-7

psychiatrie ; hraniční porucha osobnostiŽivot s narcisem : více než příručka pro srážku s psychopatem / Lucie Jandová, Jan Dvořák ; koláže Jan Dvořák. — První vydání. — Praha : Lucie Jandová, 2021. — 124 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-270-9089-1

psychologie, klinická psychologie ; psychiatrie ; narcismus ; asociální osobnost ; interpersonální vztahy ; psychopatologie ; machiavelismus ; emocionální zneužívání ; domácí násilí

nahoru

PSYCHOLOGIE, KLINICKÁ PSYCHOLOGIE


Mandaly : obrazy z nevědomí / Carl Gustav Jung ; přeložila Eva Bosáková. — Vydání třetí, v Portále první. — Praha : Portál, 2021. — 119 stran, 78 nečíslovaných stran obrazové přílohy : ilustrace ; ISBN 978-80-262-1724-4

psychologie, klinická psychologie ; Jungova teorie ; nevědomí (psychologie) ; individualizace ; symbolismus ; psychoanalytická interpretace ; malířství : psychologieAnatomie lásky : vztahy otec – dcera, matka – syn a jejich vliv na budoucí partnerské vztahy / Guy Corneau ; z francouzského originálu … přeložila Miroslava Camutaliová. — Vydání páté. — Praha : Portál, 2013. — 247 stran ; ISBN 978-80-262-0402-2

sociologie ; psychologie, klinická psychologie ; interpersonální vztahy ; vztahy mezi matkou a dítětem ; vztahy mezi otcem a dítětem ; ženy : psychologie ; muži : psychologie ; psychoanalytická teorie ; láska ; osobnostZářit a nevyhořet : syndrom vyhoření a 11 silných příběhů úspěšných lidí / Iva Moravcová. — Vydání první. — Praha : Euromedia Group, 2019. — 253 stran : ilustrace, portréty ; — (Pragma) ISBN 978-80-7617-962-2

psychologie, klinická psychologie ; duševní vyhoření ; pracovní stres ; duševní zdraví ; psychosomatické poruchy ; prokrastinace ; pracovně-životní rovnováha ; významné osobnosti ; dějiny 20. století ; dějiny 21. stoletíŽivot s narcisem : více než příručka pro srážku s psychopatem / Lucie Jandová, Jan Dvořák ; koláže Jan Dvořák. — První vydání. — Praha : Lucie Jandová, 2021. — 124 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-270-9089-1

psychologie, klinická psychologie ; psychiatrie ; narcismus ; asociální osobnost ; interpersonální vztahy ; psychopatologie ; machiavelismus ; emocionální zneužívání ; domácí násilíPsychopatův průvodce na cestě k úspěchu / Kevin Dutton, Andy McNab ; přeložila Renata Červenková. — Vydáni druhé, přepracované, v Portále první. — Praha : Portál, 2021. — 342 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-262-1738-1

psychiatrie ; psychologie, klinická psychologie ; psychopatologie ; asociální osobnost ; charakter ; self-management ; úspěšnost ; výzkumI v nemoci si buď přítelem / Radkin Honzák. — Druhé, revidované a doplněné vydání. — Praha : Euromedia Group, 2021. — 227 stran : ilustrace ; — (Universum) ISBN 978-80-242-7290-0

psychologie, klinická psychologie ; pacienti : psychologie ; duševní zdraví ; management nemoci ; adaptace psychologická ; péče o sebeSebevražednost seniorů / Olga Havránková. — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2021. — 162 stran ; ISBN 978-80-246-4822-4

psychologie, klinická psychologie ; sociologie ; sebevražda ; staří : psychologie ; stárnutí ; krizové intervence ; rozhovory jako téma ; duševní zdravíKomunikační schopnost u osob se zrakovým postižením / Pavlína Šumníková, Petr Kopečný. — Praha : Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, 2021. — 94 stran : tabulka ; ISBN 978-80-7603-243-9

psychologie, klinická psychologie ; sociologie ; zdravotně postižení ; komunikace ; zrakově postižení ; vývoj dítěte ; vývoj řeči ; postižené děti8 klíčů k duševnímu zdraví pomocí cvičení / Christina G. Hibbert ; předmluva od Babette Rothschild ; z anglického originálu 8 keys to mental health through exercise přeložila Theodora Klimentová. — Olomouc : Nakladatelství ANAG, [2018]. — 270 stran ; ISBN 978-80-7554-161-1

psychologie, klinická psychologie ; tělovýchovné lékařství ; duševní zdraví ; cvičení : psychologie ; metafyzické vztahy mezi duší a tělem ; podpora zdraví ; sebepojetíJak se zbavit strachu : 30 kapitol a 21 technik, které změní váš život / Marian Jelínek, Jiří Kuchař. — Praha : Eminent, 2021. — 222 stran : ilustrace, portréty ; ISBN 978-80-7281-564-7

psychologie, klinická psychologie ; strach ; self-management ; duševní zdraví ; adaptace psychologická ; sebepojetíMultioborová kooperace v případech dětí ohrožených domácím násilím / publikaci na základě informací a diskusí v rámci pravidelných setkávání komunitní skupiny KOS pro prevenci domácího násilí v zájmu dítěte sepsala PhDr. Veronika Burianová. — Praha : Centrum LOCIKA, z. ú., 2017. — 35 stran

sociologie ; psychologie, klinická psychologie ; domácí násilí : prevence a kontrola : psychologie ; dítě ; mladiství ; sociální péče ; krizové intervence ; poradenství ; sociální oporaKdyž se ve škole nemohu soustředit, mám starosti, strach nebo zlost …. — Praha : Centrum LOCIKA, z. ú., 2020. — Leták : ilustrace

psychologie, klinická psychologie ; dítě ; emoce ; sociální dovednostiKdyž mám strach, je mi smutno, nebo se zlobím …. — Praha : Centrum LOCIKA, z. ú., 2020. — Leták : ilustrace

psychologie, klinická psychologie ; dítě ; emoce ; sociální dovednosti

nahoru

PSYCHOTERAPIE


Dramaterapie / Milan Valenta a kol.. — Vydání páté, v Portále první, přepracované a doplněné. — Praha : Portál, 2021. — 399 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-262-1715-2

psychoterapie ; arteterapie : metody ; psychodrama : metody ; psychologická teorieZtráta kontroly : inteligentní zvládání emocí / Heinz-Peter Röhr ; přeložil Petr Babka. — Vydání první. — Praha : Portál, 2021. — 183 stran : ilustrace, tabulky ; — (Spektrum ;; 129) ISBN 978-80-262-1749-7

psychoterapie ; terapie zaměřená na emoce ; emoce ; psychický stres : terapie ; self-management : psychologie ; samoléčbaKognitivně-behaviorální přístupy v praxi pedagoga / Nora Gavendová. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, a. s., 2021. — 96 stran : ilustrace ; — (Pedagogika) ISBN 978-80-271-2501-2

psychoterapie ; pedagogika ; kognitivně behaviorální terapie : metody ; pedagogická psychologie ; dětská psychologie ; postižené děti : výchova ; integrovaná výuka

nahoru

REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA


Rehabilitační ošetřování v klinické praxi / Filip Dosbaba, Dagmar Křížová, Martin Hartman a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2021. — 168 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-271-1050-6

ošetřovatelství ; rehabilitační a fyzikální medicína ; rehabilitační ošetřovatelství : metody ; polohování pacienta : metody ; pooperační péče ; pooperační obdobíRehabilitační a polohovací pomůcky : Vám pomohou nejen po operacích, ale také při cvičení, při rehabilitování, k polohování, napomáhají zamezení vzniku dekubitů, podporují bazální stimulaci. — Praha : ERGON a.s., [mezi 2018 a 2021?]. — 6 nečíslovaných stran : ilustrace

technika lékařská, zdravotnický materiál a protetika ; rehabilitační a fyzikální medicína ; polohování pacienta ; dekubity : prevence a kontrola ; vybavení a zásobyFixační a záhřevné výrobky. — Praha : ERGON a.s., [mezi 2018 a 2021?]. — 2 strany : ilustrace

rehabilitační a fyzikální medicína ; technika lékařská, zdravotnický materiál a protetika ; protetické prostředky ; vybavení a zásoby ; muskuloskeletální nemoci : terapieManuál pro pacienty po amputaci dolní končetiny : (praktická část bakalářské práce Aleny Sýsové) / Alena Sýsová. — 27 stran : ilustrace ;

ortopedie ; rehabilitační a fyzikální medicína ; zdravotní výchova ; amputace ; dolní končetina ; pahýl po amputaci ; polohování pacienta ; kineziologie aplikovaná ; terapie cvičením ; hygiena

nahoru

SOCIOLOGIE


Multioborová kooperace v případech dětí ohrožených domácím násilím / publikaci na základě informací a diskusí v rámci pravidelných setkávání komunitní skupiny KOS pro prevenci domácího násilí v zájmu dítěte sepsala PhDr. Veronika Burianová. — Praha : Centrum LOCIKA, z. ú., 2017. — 35 stran

sociologie ; psychologie, klinická psychologie ; domácí násilí : prevence a kontrola : psychologie ; dítě ; mladiství ; sociální péče ; krizové intervence ; poradenství ; sociální oporaKomunikační schopnost u osob se zrakovým postižením / Pavlína Šumníková, Petr Kopečný. — Praha : Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, 2021. — 94 stran : tabulka ; ISBN 978-80-7603-243-9

psychologie, klinická psychologie ; sociologie ; zdravotně postižení ; komunikace ; zrakově postižení ; vývoj dítěte ; vývoj řeči ; postižené dětiAnatomie lásky : vztahy otec – dcera, matka – syn a jejich vliv na budoucí partnerské vztahy / Guy Corneau ; z francouzského originálu … přeložila Miroslava Camutaliová. — Vydání páté. — Praha : Portál, 2013. — 247 stran ; ISBN 978-80-262-0402-2

sociologie ; psychologie, klinická psychologie ; interpersonální vztahy ; vztahy mezi matkou a dítětem ; vztahy mezi otcem a dítětem ; ženy : psychologie ; muži : psychologie ; psychoanalytická teorie ; láska ; osobnostSebevražednost seniorů / Olga Havránková. — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2021. — 162 stran ; ISBN 978-80-246-4822-4

psychologie, klinická psychologie ; sociologie ; sebevražda ; staří : psychologie ; stárnutí ; krizové intervence ; rozhovory jako téma ; duševní zdravíÚvod do sociologického výzkumu / František Zich. — První vydání. — Praha : Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2004. — 115 stran : ilustrace, tabulky ; — (Eupress) ISBN 80-86754-19-7

sociologie ; sociologie ; empirický výzkumSenioři a stárnutí ve vězení : sonda do problematiky starších odsouzených / autorský kolektiv: Lucie Vidovićová, Petr Wija (editoři), Eva Biedermanová, Lenka Hellerová, Gabriela Kabátová, Jindřich Kabát, Pavel Pěnkava, Milan Svoboda, Pavel Štern. — První vydání. — Praha : Česká společnost pro gerontologii, 2020. — 103 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-907663-1-0

sociologie ; geriatrie ; stárnutí ; lidé středního věku ; staří ; vězni ; věznice ; zločinci ; kriminální psychologie ; mezioborová komunikace ; krizové intervence ; trestní zákon ; pilotní projekty

nahoru

STATISTIKA, ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA


Základy matematiky, logiky a statistiky pro sociologii a ostatní společenské vědy v příkladech / Jan Hendl a kolektiv. — Druhé, rozšířené vydání. — Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2021. — 556 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-246-4869-9

statistika, zdravotnická statistika ; přírodní vědy ; behaviorální vědy ; statistika jako téma ; matematika ; logika ; sociální vědy : statistika a číselné údajeZáklady statistiky a pravděpodobnosti / Kateřina Mičudová, Mikuláš Gangur, Milan Svoboda, Pavla Říhová. — 1. vydání. — Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2016. — iv, 225 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-261-0660-9

statistika, zdravotnická statistika ; statistika jako téma ; pravděpodobnost

nahoru

STÁTNÍ SPRÁVA


Medaile a plakety HZS ČR udělené u příležitosti státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu : generální ředitel HZS ČR genpor. Ing. Drahoslav Ryba předal dne 31. října 2019 na zámku Zbiroh vybraným příslušníkům HZS ČR a občanům České republiky medaile a plakety HZS ČR. — Praha : MV – generální ředitelství HZS ČR, 2019. — 8 stran : ilustrace ; — (112,; Ročník 18, číslo 12, příloha 2019)

urgentní lékařství ; státní správa ; odměny a ceny ; hasiči ; záchranná práce

nahoru

TECHNIKA


Laboratoře Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báńské – Technické univerzity Ostrava / kolektiv autorů VŠB-TUO. — Praha : MV – generální ředitelství HZS ČR, 2019. — 16 stran : ilustrace ; — (112,; Ročník 18, číslo 4, příloha 2019)

chemie, klinická chemie ; technika ; pedagogika ; laboratoře ; univerzity ; civilní obrana ; bezpečnostní opatření ; inženýrství ; chemické techniky analytickéBydlení bez bariér / k vydání připravila Kateřina Poláčková. — Brno : Liga vozíčkářů, 2011. — 87 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-260-8753-3

zdravotně postižení ; technika ; postižení ; architektonická přístupnost ; vnitřní vybavení a bytové zařízení ; bydlení ; stavební zákony

nahoru

TECHNIKA LÉKAŘSKÁ, ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL A PROTETIKA


Katalog výrobků 2020. — Praha : ERGON a.s., 2020. — 60 stran : ilustrace, tabulky

ortopedie ; technika lékařská, zdravotnický materiál a protetika ; ortopedické vybavení ; protetické prostředky ; obuv ; dekubity : prevence a kontrola ; polohování pacienta ; vybavení a zásobyOrtopedická obuv ; Ortopedické vložky na míru. — Praha : ERGON a.s., [2019?]. — 22 stran : ilustrace, tabulky

ortopedie ; technika lékařská, zdravotnický materiál a protetika ; obuv ; protetické prostředkyFixační a záhřevné výrobky. — Praha : ERGON a.s., [mezi 2018 a 2021?]. — 2 strany : ilustrace

rehabilitační a fyzikální medicína ; technika lékařská, zdravotnický materiál a protetika ; protetické prostředky ; vybavení a zásoby ; muskuloskeletální nemoci : terapieAquaProtect : chrání sádru nebo obvaz před vodou v koupelně i na pláži!. — Praha : ERGON a.s., [mezi 2018 a 2021?]. — 2 strany : ilustrace, tabulka

technika lékařská, zdravotnický materiál a protetika ; ortopedie ; sádrové obvazy ; obvazy ; vodaRehabilitační a polohovací pomůcky : Vám pomohou nejen po operacích, ale také při cvičení, při rehabilitování, k polohování, napomáhají zamezení vzniku dekubitů, podporují bazální stimulaci. — Praha : ERGON a.s., [mezi 2018 a 2021?]. — 6 nečíslovaných stran : ilustrace

technika lékařská, zdravotnický materiál a protetika ; rehabilitační a fyzikální medicína ; polohování pacienta ; dekubity : prevence a kontrola ; vybavení a zásobyVložky digiMED : převratná technologie v péči o nohy. — Praha : ERGON a.s., [mezi 2018 a 2021?]. — Leták : ilustrace

ortopedie ; technika lékařská, zdravotnický materiál a protetika ; protetické vybaveníProtože nám to lépe běhá : ortopedické vložky. — Praha : ERGON a.s., [mezi 2018 a 2021?]. — 18 nečíslovaných stran : ilustrace

ortopedie ; technika lékařská, zdravotnický materiál a protetika ; protetické prostředkyPolotovary ortopedických vložek. — Praha : ERGON a.s., [mezi 2018 a 2021?]. — 10 nečíslovaných stran : ilustrace

ortopedie ; technika lékařská, zdravotnický materiál a protetika ; protetické prostředky

nahoru

TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ


Sportovní výživa pro začínající sportovce / pro Vysokoškolské sportovní centrum MŠMT zpracoval Jiří Neumann. — Praha : Vysokoškolské sportovní centrum MŠMT, 2019. — 35 stran : ilustrace, tabulky ;

nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; tělovýchovné lékařství ; zdravotní výchova ; sporty ; sportovci ; nutriční nároky ; sportovní nutriční věda ; jídelníček ; potraviny ; fyziologie sportovní výživy8 klíčů k duševnímu zdraví pomocí cvičení / Christina G. Hibbert ; předmluva od Babette Rothschild ; z anglického originálu 8 keys to mental health through exercise přeložila Theodora Klimentová. — Olomouc : Nakladatelství ANAG, [2018]. — 270 stran ; ISBN 978-80-7554-161-1

psychologie, klinická psychologie ; tělovýchovné lékařství ; duševní zdraví ; cvičení : psychologie ; metafyzické vztahy mezi duší a tělem ; podpora zdraví ; sebepojetí

nahoru

URGENTNÍ LÉKAŘSTVÍ


Medaile a plakety HZS ČR udělené u příležitosti státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu : generální ředitel HZS ČR genpor. Ing. Drahoslav Ryba předal dne 31. října 2019 na zámku Zbiroh vybraným příslušníkům HZS ČR a občanům České republiky medaile a plakety HZS ČR. — Praha : MV – generální ředitelství HZS ČR, 2019. — 8 stran : ilustrace ; — (112,; Ročník 18, číslo 12, příloha 2019)

urgentní lékařství ; státní správa ; odměny a ceny ; hasiči ; záchranná práceZáchranářská kynologie : teorie, data, zkušenosti / Kateřina Jančaříková. — Vydání první. — Praha : Plot, 2019. — 239 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7428-354-3

biologie ; urgentní lékařství ; pracovní psi ; záchranná práce ; zdravotničtí záchranáři ; interakce člověk – zvíře ; urgentní zdravotnické služby ; náhlé příhody ; chování zvířat

nahoru

UROLOGIE


Zhoubné nádory močového měchýře / Alexandr Poprach a kolektiv. — Praha : Grada Publishing, a.s., 2021. — 168 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-271-2503-6

onkologie ; urologie ; nádory močového měchýře

nahoru

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ


Gender and noncommunicable diseases in Europe : analysis of STEPS data. — Copenhagen : World Health Organization, Regional Office for Europe, [2020]. — viii, 74 stran : grafy

veřejné zdravotnictví ; neinfekční nemoci ; pohlaví ; socioekonomické faktory ; rizikové faktory ; zdravá strava ; užívání tabáku ; pití alkoholu ; obezita ; krevní tlakA timeline of WHO’s response to COVID-19 in the WHO European Region : a living document (?Version 2.0 from 31 December 2019 to 31 December 2020)?. — Copenhagen : World Health Organization, Regional Office for Europe, [2021]. — vii, 63 stran : ilustrace

veřejné zdravotnictví ; infekční lékařství ; COVID-19 ; pandemie ; epidemický výskyt choroby ; BetacoronavirusCo nás má naučit koronavirus : proč dochází k pandemiím a jak nás může zachránit ekologická medicína a posilování přirozené imunity / Clemens G. Arvay ; přeložila Irena Nosková. — Vydání první. — Olomouc : Fontána, [2021]. — 249 stran ; ISBN 978-80-7651-054-8

environmentální vědy ; epidemiologie ; veřejné zdravotnictví ; znečištění životního prostředí ; životní prostředí ; pandemie ; COVID-19 ; celosvětové zdraví ; rizikové faktory ; ekologie ; hygiena prostředíCOVID-19 Vaccine ChAdOx1-S [recombinant] : 26 February 2021. — [Geneva] : World Health Organization, [2021]. — 6 stran

veřejné zdravotnictví ; preventivní medicína ; infekční lékařství ; vakcíny proti COVID-19 ; COVID-19 : prevence a kontrola ; vakcinaceAZD1222 vaccine against COVID-19 developed by Oxford University and Astra Zeneca : background paper : draft : prepared by the Strategic Advisory Group of Experts (?SAGE)? on Immunization Working Group on COVID-19 vaccines : 10 February 2021. — Geneva : World Health Organization, [2021]. — 52 stran

veřejné zdravotnictví ; infekční lékařství ; preventivní medicína ; vakcíny proti COVID-19 ; COVID-19 : prevence a kontrola ; Betacoronavirus ; epidemický výskyt chorobyWHO report on cancer : setting priorities, investing wisely and providing care for all. — Geneva : World Health Organization, 2020. — 157 stran : ilustrace, grafy ISBN 978-92-4-000129-9

veřejné zdravotnictví ; nádory : epidemiologie : prevence a kontrola ; osobní újma zaviněná nemocí ; celosvětové zdraví ; zdravotní priority ; rozvojové země ; politika zdravotní – programy ; financování zdravotní péčeHealth inequity and the effects of COVID-19 : assessing, responding to and mitigating the socioeconomic impact on health to build a better future. — Copenhagen : World Health Organization, Regional Office for Europe, [2021]. — 43 stran : tabulky

veřejné zdravotnictví ; COVID-19 ; epidemický výskyt choroby ; Betacoronavirus ; disparity zdravotní péče ; zranitelné populaceWHO COVID-19 essential supplies forecasting tool (?COVID-ESFT)? : an overview of the structure, methodology, and assumptions used : interim guidance, 7 April 2021. — [Geneva] : World Health Organization, [2021]. — 14 stran

veřejné zdravotnictví ; COVID-19 ; Betacoronavirus ; epidemický výskyt choroby ; vybavení a zásoby nemocnice ; osobní ochranné prostředky ; reagenční soupravy diagnostické ; zdravotničtí pracovníci ; lůžková kapacita nemocnice ; epidemiologické monitorování ; infekční lékařstvíInterim recommendations for the use of the Janssen Ad26.COV2.S (COVID-19) vaccine : interim guidance, 17 March 2021. — [Geneva] : World Health Organization, [2021]. — 6 stran

infekční lékařství ; preventivní medicína ; veřejné zdravotnictví ; COVID-19 ; Betacoronavirus ; epidemický výskyt choroby ; vakcíny proti COVID-19Background document on the Janssen Ad26.COV2.S (COVID-19) vaccine : background document to the WHO Interim recommendations for use of Ad26.COV2.S (?COVID-19)? vaccine, 17 March 2021. — 54 stran

infekční lékařství ; preventivní medicína ; veřejné zdravotnictví ; Betacoronavirus ; epidemický výskyt choroby ; vakcíny proti COVID-19 ; COVID-19 : prevence a kontrolaEvaluation of COVID-19 vaccine effectiveness : interim guidance, 17 March 2021. — [Geneva] : World Health Organization, [2021]. — viii, 58 stran

preventivní medicína ; infekční lékařství ; veřejné zdravotnictví ; COVID-19 : prevence a kontrola ; vakcíny proti COVID-19 ; Betacoronavirus ; epidemický výskyt choroby ; vakcíny ; heterologní imunitaMonitoring COVID-19 vaccination : considerations for the collection and use of vaccination data : interim guidance, 3 March 2021. — Geneva : World Health Organization, [2021]. — v, 26 stran : ilustrace

preventivní medicína ; infekční lékařství ; veřejné zdravotnictví ; COVID-19 ; Betacoronavirus ; epidemický výskyt choroby ; vakcinace ; vakcíny proti COVID-19 ; sběr datAsthma and COVID-19 : scientific brief, 19 April 2021. — [Geneva] : World Health Organization, [2021]. — 4 strany

veřejné zdravotnictví ; COVID-19 ; koronavirové infekce ; epidemický výskyt choroby ; bronchiální astma ; rizikové faktory ; pneumologie a ftizeologieWHO living guideline : drugs to prevent COVID-19 : interim guidance : 2 March 2021. — [Geneva] : World Health Organization, 2021. — 18 stran

COVID-19 : farmakoterapie ; koronavirové infekce : farmakoterapie ; epidemický výskyt choroby ; hydroxychlorochin ; preexpoziční profylaxe ; veřejné zdravotnictví ; infekční lékařstvíAcceptance of available traditional vaccine supply with reduced shelf-life with reduced shelf-life : interim guidance : 1 March 2021. — Geneva : World Health Organization, 2021. — 5 stran

veřejné zdravotnictví ; preventivní medicína ; vakcíny : zásobování a distribuce ; dostupnost zdravotnických služeb ; léčivé přípravky : zásobování a distribuce ; léky esenciálníRoadmap to improve and ensure good indoor ventilation in the context of COVID-19. — Geneva : World Health Organization, [2021]. — ix, 25 stran : ilustrace ISBN 978-92-4-002128-0

veřejné zdravotnictví ; hygiena ; COVID-19 : prevence a kontrola ; Betacoronavirus ; epidemický výskyt choroby ; větrání : metody ; kontrola infekce ; zdravotnická zařízeníLékařem mezi pouští a minami / Kristina Höschlová. — 1. vydání. — V Brně : CPress, 2021. — 204 stran : mapy, barevné ilustrace ; ISBN 978-80-264-3560-0

veřejné zdravotnictví ; organizace nevýdělečné : dějiny ; poskytování zdravotní péče : dějiny ; lékařské mise : dějiny ; pomoc v nouzi : dějiny ; anesteziologové : dějiny ; lékařky : dějiny ; dějiny 21. století

nahoru

VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ


Kazuistiky v internej medicíne a kardiológii : 4.-5. 5. 2018, Hotel Družba, Demänovská dolina. — Bratislava : A-medi management, s.r.o., 2018. — 18 stran ; — (Interná medicína,; Suplementum 2, 18/2018)

vnitřní lékařství ; kardiologie ; kardiovaskulární nemoci ; vnitřní lékařstvíII. česko-slovenská multidisciplinárna konferencia : 20.-21.10.2017, Bratislava. — Bratislava : A-medi management, s.r.o., 2018. — 10 stran : ilustrace ; — (Interná medicína,; Suplementum 1, 18/2018)

vnitřní lékařství ; diabetologie ; diabetes mellitus ; kardiovaskulární nemoci ; vnitřní lékařství ; kongresy jako téma ; mezioborová komunikace

nahoru

VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ


Chronická žilní onemocnění : doporučený diagnostický a terapeutický postupy pro všeobecné praktické lékaře 2021 / autoři: Debora Karetová, Jana Vojtíšková, Bohumil Seifert, Julie Černohorská. — Praha : Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře, 2021. — 13 stran : tabulky ; — (Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře) ISBN 978-80-88280-24-8

angiologie ; všeobecné lékařství ; chronická nemoc ; žilní insuficience ; varixy ; praktické lékařstvíMikrobiológia pre všeobecných lekárov / kolektív autorov. — Vydanie prvé. — Bratislava : Josef Raabe Slovensko, [2016]. — 101 stran : ilustrace, tabulky ; — (Edičný rad pre VPL) ISBN 978-80-8140-249-4

mikrobiologie, lékařská mikrobiologie ; všeobecné lékařství ; infekční lékařství ; infekční nemoci : diagnóza ; infekce ; mikrobiologické jevy ; praktické lékařství ; mikrobiologické techniky

nahoru

ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ


Bydlení bez bariér / k vydání připravila Kateřina Poláčková. — Brno : Liga vozíčkářů, 2011. — 87 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-260-8753-3

zdravotně postižení ; technika ; postižení ; architektonická přístupnost ; vnitřní vybavení a bytové zařízení ; bydlení ; stavební zákonyKomunikační schopnost u osob se zrakovým postižením / Pavlína Šumníková, Petr Kopečný. — Praha : Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, 2021. — 94 stran : tabulka ; ISBN 978-80-7603-243-9

psychologie, klinická psychologie ; sociologie ; zdravotně postižení ; komunikace ; zrakově postižení ; vývoj dítěte ; vývoj řeči ; postižené děti

nahoru

ZDRAVOTNÍ VÝCHOVA


Konopí jako zázračný lék : velký průvodce. — Brno : Extra Publishing, s.r.o., 2019. — 98 stran : ilustrace ; — (Zázraky medicíny,; Speciál 2019)

zdravotní výchova ; botanika ; Cannabis ; abúzus marihuany ; marihuana pro léčebné účely ; podpora zdraví ; spánek ; zákonodárství lékařskéNejlepší lékaři Česka : velká kniha rozhovorů s kapacitami naší medicíny a špičkami vědy. — Brno : Extra Publishing, s.r.o., 2019. — 98 stran : ilustrace ; — (Zázraky medicíny,; Speciál 2019)

zdravotní výchova ; lékařství ; lékaři ; významné osobnosti ; lékařství ; vědaChřipka : jak jí předejít? : velký rádce : jak se jí zbavit!. — Brno : Extra Publishing, s.r.o., 2018. — 65 stran : ilustrace ; — (Zázraky medicíny,; Speciál 2018)

zdravotní výchova ; preventivní medicína ; infekční lékařství ; chřipka lidská : prevence a kontrola : terapie ; Orthomyxoviridae ; podpora zdraví ; imunizace ; potravní doplňky ; imunitaMedikomiks : lymfom / scénář Gabriela Kyselová ; kresba Petr Kopl. — Praha : Roche s.r.o., [2019]. — 14 nečíslovaných stran : ilustrace ;

onkologie ; hematologie a transfuzní lékařství ; zdravotní výchova ; lymfom ; výchova, vzděláváníSportovní výživa pro začínající sportovce / pro Vysokoškolské sportovní centrum MŠMT zpracoval Jiří Neumann. — Praha : Vysokoškolské sportovní centrum MŠMT, 2019. — 35 stran : ilustrace, tabulky ;

nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; tělovýchovné lékařství ; zdravotní výchova ; sporty ; sportovci ; nutriční nároky ; sportovní nutriční věda ; jídelníček ; potraviny ; fyziologie sportovní výživyManuál pro pacienty po amputaci dolní končetiny : (praktická část bakalářské práce Aleny Sýsové) / Alena Sýsová. — 27 stran : ilustrace ;

ortopedie ; rehabilitační a fyzikální medicína ; zdravotní výchova ; amputace ; dolní končetina ; pahýl po amputaci ; polohování pacienta ; kineziologie aplikovaná ; terapie cvičením ; hygienaZdraví mozku : příručka pro pacienty s roztroušenou sklerózou / George Pepper, Helmut Butzkueven, Suhayl Dhib-Jalbut, Gavin Giovannoni, Eva Havrdová, Jeremy Hobart, Gisela Kobelt, Maria Pia Sormani, Christoph Thalheim, Anthony Traboulsee, Timothy Vollmer. — [Kladno] : [eReS tým ČR], [2016?]. — 11 stran : ilustrace ;

neurologie ; zdravotní výchova ; roztroušená skleróza ; zdravý životní styl ; mozek ; podpora zdraví