Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2

Informace o provozu knihovny

PO - ČT 9:00 - 18:00
PÁ 9:00 - 17:00

více informací

Květen 2021

 

Nové knihy ve fondu NLK

nahoru

ADIKTOLOGIE

Závislosti : pro psychologické obory / Ivana Křížová. — Vydání 1. — Praha : Grada, 2021. — 280 stran : ilustrace, tabulky ; — (Psyché) ISBN 978-80-271-1754-3

psychologie, klinická psychologie ; psychiatrie ; adiktologie ; duševní poruchy ; návykové chování ; psychiatrická rehabilitace ; psychoterapie ; psychologické techniky ; diferenciální diagnóza ; duševně nemocní : psychologie ; uživatelé drog : psychologie

Summary results of the global youth tobacco survey in selected countries of the WHO European Region. — Copenhagen : World Health Organization Regional Office for Europe, [2020]. — iii, 29 stran : ilustrace, grafy

mladiství ; kouření ; inzerce jako téma ; odvykání kouření ; tabák ; veřejné zdravotnictví ; adiktologie

nahoru

ALERGOLOGIE A IMUNOLOGIE

Očkovat, nebo neočkovat proti koronaviru? : bezpečnost, působení, rizika a vedlejší účinky nových vakcín / Clemens G. Arvay ; přeložila Irena Nosková. — Vydání první. — Olomouc : Fontána, 2021. — 154 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7651-060-9

preventivní medicína ; alergologie a imunologie ; farmacie a farmakologie ; vakcíny proti COVID-19 ; vakcíny syntetické ; nežádoucí účinky léčiv ; vakcinace ; genetické vektory

Imunitní onemocnění : když organismus ničí sám sebe / Ilja Smitijenko ; z ruského originálu Immunitet atakujet … přeložila Olga Xaverová. — Vydání první. — Praha : Euromedia Group, 2021. — 172 stran : ilustrace, tabulky ; — (Esence) ISBN 978-80-242-7345-7

alergologie a imunologie ; nemoci imunitního systému

nahoru

ALTERNATIVNÍ LÉKAŘSTVÍ

Jóga na židli pro seniory : protahování a pozice, které můžete provádět vsedě doma / Lynn Lehmkuhl ; anglického originálu přeložlla Hana Hanosková. — Olomouc : Anag, spol. s. r. o., [2021]. — 159 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7554-317-2

rehabilitační a fyzikální medicína ; alternativní lékařství ; geriatrie ; jóga ; staří ; pozice sedu

Jak přírodně na candidu : průvodce celostním přístupem ke zdraví / Michaela Weissová. — První vydání. — Praha : Alferia, 2021. — 255 stran ilustrace ; ISBN 978-80-271-2100-7

alternativní lékařství ; holistické zdraví ; kandidóza : terapie ; Candida albicans ; fytoterapie ; dietoterapie ; zdravá strava ; tradiční lékařství ; ájurvéda

nahoru

ANATOMIE

The Ciba collection of medical illustrations. by Frank H. Netter. — Basle : Ciba-Geigy Limited, 1989. — 10 karet v deskách : ilustrace ;

anatomie ; muskuloskeletální systém ; lékařské ilustrace

nahoru

ANTROPOLOGIE

Konference Spolupráce v kinantropologii : sborník konferenčních abstraktů. — Brno : Masarykova univerzita, 2013-. — svazky ;

antropologie ; fyziologie ; tělovýchovné lékařství ; antropologie fyzická ; kinetika ; pohybová aktivita ; sporty ; kineziologie aplikovaná

nahoru

BIOLOGIE

Mikroskop zcela jednoduše : preparace, barvení i digitální mikrofotografie krok za krokem / Bruno P. Kremer ; překlad z němčiny Jürgen Ostmeyer. — Druhé vydání. — Praha : Aventinum, 2021. — 189 stran : ilustrace ; — (Fotografické atlasy) ISBN 978-80-715-1281-3

diagnostika ; biologie ; mikroskopie : metody ; histocytologické preparační techniky : metody

nahoru

DĚJINY LÉKAŘSTVÍ

15 let hospice v obrazech : Hospic sv. Jana N. Neumanna Robert Huneš, Eva Ludačková. — [Prachatice] : Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., 2020. — 119 stran : ilustrace (převážně barevné), 1 mapa, portréty ; ISBN 978-80-904587-9-6

paliativní medicína ; ošetřovatelství ; dějiny lékařství ; hospice : dějiny ; péče v hospici : dějiny ; paliativní péče : dějiny ; dějiny 21. století

nahoru

DEMOGRAFIE

Budoucnost stárnutí v Evropě : dlouhověkost jako kapitál / editor Alan Walker ; přeložila Lucie Kellnerová Kalvachová. — Středokluky : Susa Zdeněk, 2021. — xxvii, 338 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-88084-31-0

sociologie ; geriatrie ; demografie ; stárnutí ; staří ; naděje dožití ; zranitelné populace ; předpověď ; zdravotnické služby pro staré lidi ; kvalita života ; sociologické faktory ; sociální zabezpečení

nahoru

DERMATOVENEROLOGIE

Magistraliter receptura v dermatologii / Zbyněk Sklenář. — Druhé vydání. — Praha : Galén, [2021]. — xvi, 441 stran ; ISBN 978-80-7492-395-1

farmacie a farmakologie ; dermatovenerologie ; příprava léků : metody ; lékové formy ; dermatologické látky : aplikace a dávkování ; farmaceutické pomocné látky ; kožní nemoci : farmakoterapie

Průvodce EB Centrem / editace Michaela Halbrštátová. — Druhé rozšířené vydání. — [Brno] : [DEBRA ČR, z.ú.], 2009. — 20 stran : ilustrace ;

dermatovenerologie ; epidermolysis bullosa : terapie ; nemocnice speciální ; lékařský personál nemocniční ; mezisektorová spolupráce

nahoru

DIABETOLOGIE

Diabetes and its management / Peter J. Watkins, Stephanie A. Amiel, Simon L. Howell, Eileen Turner. — Sixth edition. — Malden : Blackwell, Publishing, [2003]. — xi, 224 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 1-4051-0725-1

diabetologie ; diabetes mellitus : terapie ; management nemoci ; klinické lékařství

Kuchařka pro diabetiky a nejen pro ně : 485 receptů / Antonín Fňašek, Vladimíra Havlová, Alexandra Jirkovská, Vlastislav Kaplan, Zdenka Krejsová, Josef Švejnoha. — Vydání osmé. — V Praze : Vyšehrad, 2021. — 295 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace ; ISBN 978-80-7601-460-2

nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; diabetologie ; diabetes mellitus : dietoterapie ; diabetická dieta : metody ; jídelníček ; dietoterapie : metody ; vaření : metody

Evidence-based management of diabetes / edited by Jiten Vora, John Buse. — First edition. — Harley : tfm Publishing Limited, [2012]. — xiv, 506 stran : ilustrace ; ISBN 978-1-903378-78-6

diabetologie ; diabetes mellitus : terapie ; medicína založená na důkazech

Diabetes mellitus a vybrané metabolické ochorenia / zostavovatelia: Marián Mokáň, Emil Martinka, Peter Galajda. — Martin : Vydavateľstvo P+M, 2008. — 1003 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-969713-9-8

diabetologie ; vnitřní lékařství ; diabetes mellitus ; metabolické nemoci

nahoru

DIAGNOSTIKA

Mikroskop zcela jednoduše : preparace, barvení i digitální mikrofotografie krok za krokem / Bruno P. Kremer ; překlad z němčiny Jürgen Ostmeyer. — Druhé vydání. — Praha : Aventinum, 2021. — 189 stran : ilustrace ; — (Fotografické atlasy) ISBN 978-80-715-1281-3

diagnostika ; biologie ; mikroskopie : metody ; histocytologické preparační techniky : metody

nahoru

EKONOMIE, EKONOMIKA, EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

Řízení nákladů ve zdravotnictví / Martina Caithamlová. — 1. vydání. — Praha : České vysoké učení technické v Praze, Česká technika – nakladatelství ČVUT, 2021. — 126 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-01-06833-5

veřejné zdravotnictví ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; ekonomika lékařská ; náklady a analýza nákladů ; finanční řízení nemocnic

Komentář k zákonu o finanční kontrole ve veřejné správě / Jana Czudek Kranecová, Damian Czudek, Tereze Koucká Höfferová, Andrea Vuongová. — Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2021. — 308 stran ; ISBN 978-80-7380-810-5

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; státní správa ; zákonodárství jako téma ; státní správa ; financování organizované : zákonodárství a právo ; finanční revize : zákonodárství a právo

nahoru

ENDOKRINOLOGIE

Current indications for growth hormone therapy / volume editor Peter C. Hindmarsh. — 2nd, revised edition. — Basel : Karger, 2010. — vii, 129 stran : ilustrace, tabulky ; — (Endocrine development,; vol. 18) ISBN 978-3-8055-9194-2

farmakoterapie ; endokrinologie ; hormonální substituční terapie ; lidský růstový hormon ; poruchy růstu : farmakoterapie

nahoru

EPIDEMIOLOGIE

Medicína založená na důkazu a klinická epidemiologie / Vladimír Janout, Jana Janoutová. — Praha : Grada Publishing, 2021. — 197 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-271-3076-4

lékařství ; epidemiologie ; klinické lékařství ; medicína založená na důkazech ; epidemiologické metody

nahoru

FARMACIE A FARMAKOLOGIE

Magistraliter receptura v dermatologii / Zbyněk Sklenář. — Druhé vydání. — Praha : Galén, [2021]. — xvi, 441 stran ; ISBN 978-80-7492-395-1

farmacie a farmakologie ; dermatovenerologie ; příprava léků : metody ; lékové formy ; dermatologické látky : aplikace a dávkování ; farmaceutické pomocné látky ; kožní nemoci : farmakoterapie

Očkovat, nebo neočkovat proti koronaviru? : bezpečnost, působení, rizika a vedlejší účinky nových vakcín / Clemens G. Arvay ; přeložila Irena Nosková. — Vydání první. — Olomouc : Fontána, 2021. — 154 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7651-060-9

preventivní medicína ; alergologie a imunologie ; farmacie a farmakologie ; vakcíny proti COVID-19 ; vakcíny syntetické ; nežádoucí účinky léčiv ; vakcinace ; genetické vektory

GCP : správná klinická praxe : standardní pracovní postupy pro zkoušející / autoři: P. Waltl, K. Krobath, E. Jirsová ; editoři českého vydání: T. Sechser, J. Švihovec, R Meng, M. Šmíd ; přeložili: K. Komersová, J. Šedivý, A. Štambergová. — Praha : Panax, [1998]. — 128 stran ; ISBN 80-902126-4-6

farmacie a farmakologie ; klinické zkoušky jako téma : metody ; hodnocení léčiv : metody

nahoru

FARMAKOTERAPIE

Current indications for growth hormone therapy / volume editor Peter C. Hindmarsh. — 2nd, revised edition. — Basel : Karger, 2010. — vii, 129 stran : ilustrace, tabulky ; — (Endocrine development,; vol. 18) ISBN 978-3-8055-9194-2

farmakoterapie ; endokrinologie ; hormonální substituční terapie ; lidský růstový hormon ; poruchy růstu : farmakoterapie

nahoru

FYZIKA, BIOFYZIKA

Radiologická fyzika : aplikace ionizujícího zářeni / František Podzimek. — 1. vydání, multimediální verze. — Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2021. — 298 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-01-06829-8

fyzika, biofyzika ; radiologie, nukleární medicína a zobrazovací metody ; biofyzika záření ; ionizující záření ; technologie radiologická ; rentgendiagnostika

nahoru

FYZIOLOGIE

Pathophysiology / Ivan Hulín et al.. — [Bratislava] : Slovak Academic Press, [1997]. — xvii, 696 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 80-85665-90-5

patologie ; fyziologie ; patologie ; fyziologie

Konference Spolupráce v kinantropologii : sborník konferenčních abstraktů. — Brno : Masarykova univerzita, 2013-. — svazky ;

antropologie ; fyziologie ; tělovýchovné lékařství ; antropologie fyzická ; kinetika ; pohybová aktivita ; sporty ; kineziologie aplikovaná

nahoru

GASTROENTEROLOGIE

Krvácení do trávicího traktu : aktuální poznatky v diagnostice a léčbě / Zdeněk Krška, Vladimír Frýba, Miroslav Zavoral et al.. — Praha : Stanislav Juhaňák – Triton, 2021. — 410 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-7553-852-9

gastroenterologie ; nemoci trávicího systému : diagnóza : terapie ; trávicí systém ; gastrointestinální krvácení : diagnóza : terapie

nahoru

GENETIKA, LÉKAŘSKÁ GENETIKA

The challenge of fetal alcohol syndrome : overcoming secondary disabilities / edited by Ann Streissguth and Jonathan Kanter ; foreword by Mike Lowry ; introduction by Michael Dorris. — Seattle : University of Washington Press, [1997]. — xxvii, 250 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-0-295-97650-1

zdravotně postižení ; genetika, lékařská genetika ; psychiatrie ; spektrum vrozených alkoholových poruch ; postižení ; postižené děti ; vývoj člověka ; vývoj plodu ; životní styl

nahoru

GERIATRIE

Clinical geropsychiatry / Adrian Verwoerdt. — Second edition. — Baltimore : Williams & Wilkins, [1981]. — xxx, 371 stran : tabulky ; ISBN 0-683-08592-1

psychiatrie ; geriatrie ; geriatrická psychiatrie ; klinické lékařství ; staří

Kognitivní rehabilitace seniorů : psychosociální a edukační souvislosti / Michal Vostrý, Jaroslav Veteška et al.. — Vydání 1. — Praha : Grada, 2021. — 173 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-271-2866-2

geriatrie ; psychoterapie ; pedagogika ; staří ; stárnutí ; demence : psychologie : rehabilitace ; Alzheimerova nemoc : psychologie : terapie ; duševně nemocní ; kvalita života ; geriatrické ošetřovatelství ; psychiatrická rehabilitace ; kognitivní remediace ; speciální vzdělávání ; dějiny 21. století

O Alzheimerově nemoci a naději : jak (spolu) s nemocným zůstat v kontaktu / Jitka Juráňová. — Vydání první. — Praha : PowerPrint, 2021. — 79 stran ; ISBN 978-80-7568-351-9

neurologie ; ošetřovatelství ; geriatrie ; Alzheimerova nemoc ; duševně nemocní ; komunikace ; interpersonální vztahy ; neurologické ošetřovatelství ; ošetřovatelství v psychiatrii ; geriatrické ošetřovatelství ; domácí ošetřovatelství ; staří

Budoucnost stárnutí v Evropě : dlouhověkost jako kapitál / editor Alan Walker ; přeložila Lucie Kellnerová Kalvachová. — Středokluky : Susa Zdeněk, 2021. — xxvii, 338 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-88084-31-0

sociologie ; geriatrie ; demografie ; stárnutí ; staří ; naděje dožití ; zranitelné populace ; předpověď ; zdravotnické služby pro staré lidi ; kvalita života ; sociologické faktory ; sociální zabezpečení

Jóga na židli pro seniory : protahování a pozice, které můžete provádět vsedě doma / Lynn Lehmkuhl ; anglického originálu přeložlla Hana Hanosková. — Olomouc : Anag, spol. s. r. o., [2021]. — 159 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7554-317-2

rehabilitační a fyzikální medicína ; alternativní lékařství ; geriatrie ; jóga ; staří ; pozice sedu

nahoru

GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ

Diferenciální diagnostika v gynekologii / autor Pavel Čepický, kolektiv autorů ; editor Petr Herle. — Bratislava : Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., [2016]. — 100 stran ; — (Diferenciální diagnostika ;; 6) ISBN 978-80-8140-466-5

gynekologie a porodnictví ; diferenciální diagnóza ; diagnostické techniky porodnicko-gynekologické ; gynekologická onemocnění : diagnóza ; pánevní bolest : diagnóza

Poruchy pánevního dna : stručné základy chirurgické perineologie / Petr Anděl, Matej Škrovina, Vladimír Benčurik, Mária Macháčková. — Praha : Galén, [2021]. — ISBN 978-80-7492-529-0

gynekologie a porodnictví ; urologie ; chirurgie ; gynekologické chirurgické výkony ; diagnostické techniky porodnicko-gynekologické ; pánevní dno : patologie ; inkontinence moči ; prolaps pánevních orgánů ; ženské pohlaví

nahoru

HISTOLOGIE

Memorix histologie / Jan Balko, Zbyněk Tonar, Ivan Varga a kolektiv ; pořadatel Radovan Hudák ; ilustrace: Jan Balko, Šárka Zavázalová, Radovan Hudák. — 3. vydání. — Praha : Stanislav Juhaňák – TRITON, 2021. — xxiii, 555 stran : ilustrace, tabuky ; ISBN 978-80-7553-874-1

histologie ; histologie

nahoru

HUMANITNÍ VĚDY A UMĚNÍ

Coordinating digitisation in Europe : progress report of the National Representatives Group coordination mechanisms for digitisation policies and programmes 2003. — [Roma] : Minerva Project, [2004]. — xxix, 233 stran : barevné ilustrace ; ISBN 92-894-4863-6

knihovnictví, informační věda a muzeologie ; humanitní vědy a umění ; bibliografie jako téma ; umění ; digitální knihovny : organizace a řízení ; obrazy – zpracování pomocí počítače ; knihovnické technické služby : organizace a řízení ; mezinárodní spolupráce ; kultura

Vádemékum autora odborné a vědecké práce humanitního a sociálního zaměření / Vladimír Spousta. — Vydání první. — Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2009. — 230 stran : ilustrace, tabuky ; ISBN 978-80-7204-617-1

humanitní vědy a umění ; sociologie ; lingvistika, lékařská terminologie ; psaní ; publikace ; humanitní vědy

nahoru

HYGIENA

Stravovací služby. — [Praha] : [Ministerstvo průmyslu a obchodu], 2021. — Leták : ilustrace

COVID-19 : prevence a kontrola ; restaurace ; stravovací služby ; hygiena ; veřejné zdravotnictví

nahoru

CHIRURGIE

Poruchy pánevního dna : stručné základy chirurgické perineologie / Petr Anděl, Matej Škrovina, Vladimír Benčurik, Mária Macháčková. — Praha : Galén, [2021]. — ISBN 978-80-7492-529-0

gynekologie a porodnictví ; urologie ; chirurgie ; gynekologické chirurgické výkony ; diagnostické techniky porodnicko-gynekologické ; pánevní dno : patologie ; inkontinence moči ; prolaps pánevních orgánů ; ženské pohlaví

nahoru

INFEKČNÍ LÉKAŘSTVÍ

Několik otázek k sinusitidám / Jean-Jacques Pessey, Elie Serrano. — [Praha] : [Glaxo], [mezi 1992 a 2000]. — 34 stran : ilustrace ;

otorinolaryngologie ; infekční lékařství ; sinusitida

Akademičtí pracovníci VŠ. — Praha : Ministerstvo zdravotnictví České republiky, 2021. — 1 nečíslovaná strana

preventivní medicína ; infekční lékařství ; COVID-19 : prevence a kontrola ; vakcinace ; koronavirové infekce : prevence a kontrola

Osoby pečující. — Praha : Ministerstvo zdravotnictví České republiky, 2021. — 1 nečíslovaná strana

preventivní medicína ; infekční lékařství ; COVID-19 : prevence a kontrola ; vakcinace ; koronavirové infekce : prevence a kontrola

Vaxzevria : vakcína proti onemocnění covid-19. — Praha : Ministerstvo zdravotnictví České republiky, 2021. — 1 nečíslovaná strana : ilustrace

COVID-19 : prevence a kontrola ; vakcíny proti COVID-19 ; vakcinace ; preventivní medicína ; infekční lékařství

Očkování osob starších 60 let. — Praha : Ministerstvo zdravotnictví České republiky, 2021. — 1 nečíslovaná strana : ilustrace

preventivní medicína ; infekční lékařství ; COVID-19 : prevence a kontrola ; koronavirové infekce : prevence a kontrola ; vakcinace

Záchrana z východu? Debata o čínských vakcínách v České republice : briefing paper : únor 2021 / autoři: Ivana Karásková, Veronika Blablová. — Praha : Asociace pro mezinárodní otázky (AMO), [2021]. — 30 listů : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-87092-89-7

preventivní medicína ; politologie, politika, zdravotní politika ; infekční lékařství ; vakcíny proti COVID-19 ; vakcinace ; dostupnost zdravotnických služeb ; vyvíjení léků ; mezinárodní spolupráce ; celosvětové zdraví ; zdravotní politika ; COVID-19

nahoru

KARDIOLOGIE

What is the effectiveness of systematic population-level screening programmes for reducing the burden of cardiovascular diseases? / Christian Ulrich Eriksen, Oxana Rotar, Ulla Toft, Torben Jorgensen. — Copenhagen : World Health Organization, Regional Office for Europe, 2021. — x, 107 stran ISBN 978-92-890-5537-6

veřejné zdravotnictví ; kardiologie ; kardiovaskulární nemoci ; plošný screening ; mortalita ; populace

nahoru

KNIHOVNICTVÍ, INFORMAČNÍ VĚDA A MUZEOLOGIE

Analýza klinických a epidemiologických dat: od přípravy dat až po vizualizaci výsledků : 11.-12. září 2018, Rakvice / editoři: Tomáš Pavlík, Jakub Gregor. — První vydání. — Brno : Masarykova univerzita, 2018. — 59 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-210-9030-9

statistika, zdravotnická statistika ; knihovnictví, informační věda a muzeologie ; interpretace statistických dat ; statistika jako téma ; ukládání a vyhledávání informací ; vizualizace dat ; epidemiologie ; lékařská onkologie

Coordinating digitisation in Europe : progress report of the National Representatives Group coordination mechanisms for digitisation policies and programmes 2003. — [Roma] : Minerva Project, [2004]. — xxix, 233 stran : barevné ilustrace ; ISBN 92-894-4863-6

knihovnictví, informační věda a muzeologie ; humanitní vědy a umění ; bibliografie jako téma ; umění ; digitální knihovny : organizace a řízení ; obrazy – zpracování pomocí počítače ; knihovnické technické služby : organizace a řízení ; mezinárodní spolupráce ; kultura

nahoru

LÉKAŘSTVÍ

Ohlédnutí … : 75 let Lékařské fakulty v Plzni / Jan Kilian. — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelstvi Karolinum, 2021. — 112 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-246-4892-7

lékařství ; pedagogika ; univerzity : dějiny ; školy lékařské : dějiny ; akademický sbor lékařské fakulty ; dějiny 20. století ; studium lékařství : dějiny ; studium vysokoškolské : dějiny ; stomatologie : dějiny ; zubní lékaři : dějiny

Medicína založená na důkazu a klinická epidemiologie / Vladimír Janout, Jana Janoutová. — Praha : Grada Publishing, 2021. — 197 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-271-3076-4

lékařství ; epidemiologie ; klinické lékařství ; medicína založená na důkazech ; epidemiologické metody

nahoru

LIDSKÁ PRÁVA

Proaktivní přístup policie k odhalování a vyšetřování případů obchodování s lidmi za účelem jejich sexuálního vykořisťování : mezinárodní konference, 23.-24. ledna 2003, Mariánské Lázně. — Vydání 1. — Praha : Pro odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR vydává Themis, 2003. — 366 stran ; ISBN 80-7312-033-X

lidská práva ; sociologie ; právo, zákonodárství ; obchod s lidmi : prevence a kontrola ; sexuální delikty : prevence a kontrola ; prostituce ; společenská kontrola formální ; kriminologie ; zákonodárství jako téma

nahoru

LINGVISTIKA, LÉKAŘSKÁ TERMINOLOGIE

Jazyk latinský I : učebnice pro střední zdravotnické školy / Jan Kábrt. — 3., částečně přepracované vydání. — Praha : Informatorium : 1993. — 143 stran ; ISBN 80-85427-39-7

lingvistika, lékařská terminologie ; terminologie jako téma ; lékařství

Jazyk latinský II : učebnice pro střední zdravotnické školy / vedoucí autorského kolektivu Jan Kábrt ; Boris Skalka, Eliška Skalková, Jindřich Mareš. — První vydání. — Praha : Informatorium : 1994. — 199 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 80-85427-40-0

lingvistika, lékařská terminologie ; terminologie jako téma ; lékařství

Srovnávací odborný slovník oboru speciální pedagogika. zpracovali Věra Bezručková, Eva Mrkosová a kolektiv – ČSSR, K. P. Becker, B. Lommatzsch ; do němčiny přeložila Ch. Theiner a kolektiv – NDR. — Vydání první. — Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1985. — 232 stran ;

pedagogika ; lingvistika, lékařská terminologie ; speciální vzdělávání ; terminologie jako téma ; školy

Srovnávací odborný slovník oboru speciální pedagogika. autor Věra Bezručková a kolektiv – ČSSR, K.P. Becker, B. Lommatzsch, Ch. Theiner a kolektiv – NDR. — Vydání první. — Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1982. — 195 stran ;

pedagogika ; lingvistika, lékařská terminologie ; speciální vzdělávání ; terminologie jako téma

Vádemékum autora odborné a vědecké práce humanitního a sociálního zaměření / Vladimír Spousta. — Vydání první. — Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2009. — 230 stran : ilustrace, tabuky ; ISBN 978-80-7204-617-1

humanitní vědy a umění ; sociologie ; lingvistika, lékařská terminologie ; psaní ; publikace ; humanitní vědy

Osnovy češskoj medicinskoj terminologii dlja russkojazyčnych pretendentov na sdaču aprobacionnogo ekzamena v Češskoj Respublike = Stručné základy české lékařské terminologie pro rusky mluvící uchazeče o aprobační zkoušku v České republice / Mariia Ponomarenko, Ivo Jokl, Oldřich Nussberger. — První vydání. — Praha : Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, 2020. — 99 stran ; ISBN 978-80-87023-54-9

lingvistika, lékařská terminologie ; terminologie jako téma ; lékařství ; lékaři – absolventi zahraničních škol ; uznání odborné způsobilosti

nahoru

LOGOPEDIE, KLINICKÁ LOGOPEDIE

Cévní mozkové příhody : varovné příznaky a přetrvávající následky : kdy a jak může pomoci klinický logoped. — Praha : Asociace klinických logopedů, 2016. — 4 nečíslované strany : ilustrace

neurologie ; logopedie, klinická logopedie ; cévní mozková příhoda : komplikace : terapie ; řečová terapie ; komunikační poruchy : rehabilitace ; klinická logopedie

nahoru

MIKROBIOLOGIE, LÉKAŘSKÁ MIKROBIOLOGIE

Lékařská mikrobiologie : repetitorium / Jakub Hurych, Roman Štícha et al. ve spolupráci s Ústavem lékařské mikrobiologie 2. LF UK. — 2. vydání. — Praha : Stanislav Juhaňák – Triton, 2021. — xii, 622 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-7553-900-7

mikrobiologie, lékařská mikrobiologie ; mikrobiologie ; parazitologie ; lékařství ; mikrobiologické techniky

nahoru

NEUROLOGIE

O Alzheimerově nemoci a naději : jak (spolu) s nemocným zůstat v kontaktu / Jitka Juráňová. — Vydání první. — Praha : PowerPrint, 2021. — 79 stran ; ISBN 978-80-7568-351-9

neurologie ; ošetřovatelství ; geriatrie ; Alzheimerova nemoc ; duševně nemocní ; komunikace ; interpersonální vztahy ; neurologické ošetřovatelství ; ošetřovatelství v psychiatrii ; geriatrické ošetřovatelství ; domácí ošetřovatelství ; staří

Non-motorické příznaky Parkinsonovy nemoci / překlad z originálu: Andrea Rusová ; odborná konzultantka a editorka publikace v ČR: Petra Havránková. — Olomouc : Solen, s.r.o., 2016. — 44 stran : barevné ilustrace ; — (Dobrá rada pro lékaře) ISBN 978-80-7471-161-9

Parkinsonova nemoc ; neurologie ; příznaky a symptomy

Život s Parkinsonovou chorobou : základní informace pro nemocné a jejich rodiny / Jan Roth, Evžen Růžička. — Praha : Novartis s. r. o., 2014. — 31 stran : ilustrace

neurologie ; Parkinsonova nemoc

Cévní mozkové příhody : varovné příznaky a přetrvávající následky : kdy a jak může pomoci klinický logoped. — Praha : Asociace klinických logopedů, 2016. — 4 nečíslované strany : ilustrace

neurologie ; logopedie, klinická logopedie ; cévní mozková příhoda : komplikace : terapie ; řečová terapie ; komunikační poruchy : rehabilitace ; klinická logopedie

Volba hluboké mozkové stimulace : předoperační průvodce / St. Jude Medical. — [Místo vydání není známé] : [nakladatel není známý], [2010?]. — 19 stran : ilustrace

neurologie ; Parkinsonova nemoc : terapie ; hluboká mozková stimulace

nahoru

NEUROVĚDY

Archeológia mysle : neuroevolučný póvod ľudských emócií / Jaak Panksepp, Lucy Biven ; predslov Daniel J. Siegel ; preklad: Juraj Piško a Alena Pišková. — Bratislava : Vydavateľstvo F, Pro mente sana, [2021]. — xxxi, 516 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-99982-04-9

psychologie, klinická psychologie ; neurovědy ; emoce ; vývojová psychologie ; biologická evoluce ; vývoj člověka ; učení ; osobnost ; kognitivní neurověda

Neuropedagogika / Milan Adámek. — Vydání I. — Pardubice : Univerzita Pardubice, 2014. — 266 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7395-829-9

pedagogika ; neurovědy ; vyučování ; neurovědy

Eye-tracking (nejen) v kognitivní kartografii : praktický průvodce tvorbou a vyhodnocením experimentu / Stanislav Popelka. — 1. vydání. — Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci pro katedru geoinformatiky, 2018. — 247 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, plány ; ISBN 978-80-244-5313-2

věda a výzkum ; neurovědy ; technologie sledování pohybu očí ; pohyby očí ; zrak ; výzkum ; automatizované zpracování dat ; geografická kartografie ; kognitivní věda

nahoru

NUTRIČNÍ TERAPIE, DIETOTERAPIE A VÝŽIVA

Sám sobě výživovým poradcem / Jan Caha. — 1. vydání. — V Brně : CPress, 2021. — 246 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-264-3618-8

nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; fyziologie výživy ; podpora zdraví ; potraviny ; jídelníček ; zdravá strava

Děti vybíravé v jídle : základní postupy pro rodiče dětí nejen s PAS / Keith E. Williams, Laura J. Seiverling ; překlad Vítězslav Čížek. — V Praze : Pasparta Publishing, s. r. o., 2021. — 147 stran : formuláře, tabulky, ilustrace ; ISBN 978-80-88290-94-0

nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; pedagogika ; pediatrie ; poruchy autistického spektra ; postižené děti : výchova ; výchova dítěte ; preference v jídle ; selektivita při příjmu potravy ; chování dětí ; jídelníček ; vztahy mezi rodiči a dětmi ; fyziologie výživy dětí

Safe and healthy food in traditional food markets in the WHO European Region. — Copenhagen : World Health Organization, Regional Office for Europe, [2021]. — vii, 30 stran : ilustrace

nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; veřejné zdravotnictví ; neinfekční nemoci ; bezpečnost potravin ; zdravá strava

Kuchařka pro diabetiky a nejen pro ně : 485 receptů / Antonín Fňašek, Vladimíra Havlová, Alexandra Jirkovská, Vlastislav Kaplan, Zdenka Krejsová, Josef Švejnoha. — Vydání osmé. — V Praze : Vyšehrad, 2021. — 295 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace ; ISBN 978-80-7601-460-2

nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; diabetologie ; diabetes mellitus : dietoterapie ; diabetická dieta : metody ; jídelníček ; dietoterapie : metody ; vaření : metody

nahoru

OBEZITOLOGIE

Léčba obezity přehledně a prakticky / Dita Pichlerová a kol.. — První vydání. — Mlečice : Axonite CZ, 2021. — 264 stran : barevné ilustrace, portréty, 1 mapa ; — (Asclepius) ISBN 978-80-88046-24-0

obezitologie ; léčba obezity : metody ; komplikace diabetu ; dietoterapie ; psychoterapie ; farmakoterapie

nahoru

ONKOLOGIE

Living with lymphoma : a patient’s guide / Elizabeth M. Adler ; introduction by Michael R. Bishop. — Baltimore : Johns Hopkins University Press, 2005. — xxiii, 399 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 0-8018-8179-X

onkologie ; management nemoci ; přežívající onkologičtí pacienti ; životní styl ; lymfom : terapie

Case reports melanoma / Ivo Kocák, Ilona Procházková, Taťána Šuková, David Šulc. — Praha : We Make Media, s. r. o., 2020. — 22 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-88400-05-9

onkologie ; melanom : terapie ; farmakoterapie ; ženské pohlaví ; mužské pohlaví ; lidé středního věku ; staří ; léčivé přípravky ; antitumorózní látky : terapeutické užití

My se raka nebojíme, aneb, Prevencí ke zdraví : metodický materiál onkologické prevence pro 2. stupeň základní školy / Zdeňka Smejkalová, Jitka Slaná Reissmannová. — 1. vydání. — Brno : Masarykova univerzita, 2018. — 155 stran : ilustrace (některé barevné) ; ISBN 978-80-210-9060-6

zdravotní výchova ; preventivní medicína ; onkologie ; primární prevence ; nádory : prevence a kontrola ; zdravotní gramotnost ; zdravotní výchova ; školy ; vyučování

nahoru

OSTEOLOGIE

Children’s bone health = De gezondheid van het skelet bij kinderen / Inge M. van der Sluis. — [Rotterdam] : [nakladatel není známý], [2002]. — 191 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 90-9015413-2

osteologie ; pediatrie ; dítě ; mladiství ; kosti a kostní tkáň ; kostní denzita ; metabolické nemoci kostí ; komorbidita

nahoru

OŠETŘOVATELSTVÍ

O Alzheimerově nemoci a naději : jak (spolu) s nemocným zůstat v kontaktu / Jitka Juráňová. — Vydání první. — Praha : PowerPrint, 2021. — 79 stran ; ISBN 978-80-7568-351-9

neurologie ; ošetřovatelství ; geriatrie ; Alzheimerova nemoc ; duševně nemocní ; komunikace ; interpersonální vztahy ; neurologické ošetřovatelství ; ošetřovatelství v psychiatrii ; geriatrické ošetřovatelství ; domácí ošetřovatelství ; staří

Proceedings of the 6th International Conference Quality and Its Perspectives : the legacy of Florence Nightingale on the path to modern care / editor Jan Pospíchal. — Pardubice : University of Pardubice, Faculty of Health Studies, [2021]. — 34 stran ; ISBN 978-80-7560-357-9

ošetřovatelství ; veřejné zdravotnictví ; ošetřovatelská péče ; péče o pacienta ; kvalita zdravotní péče

Skutečný příběh sestry / Marcela Vohnoutová ; editorka Monika Poledníková. — Vydání první. — [Beroun] : Machart, 2020. — 71 stran : portréty ; — (Mea culpa ;; 10. svazek) ISBN 978-80-7656-004-8

ošetřovatelství ; zdravotní sestry ; ošetřovatelská péče ; nemocnice ; vztahy mezi ošetřovatelkou a pacientem ; vztahy mezi lékařem a zdravotní sestrou ; interpersonální vztahy ; studium ošetřovatelství ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století

15 let hospice v obrazech : Hospic sv. Jana N. Neumanna Robert Huneš, Eva Ludačková. — [Prachatice] : Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., 2020. — 119 stran : ilustrace (převážně barevné), 1 mapa, portréty ; ISBN 978-80-904587-9-6

paliativní medicína ; ošetřovatelství ; dějiny lékařství ; hospice : dějiny ; péče v hospici : dějiny ; paliativní péče : dějiny ; dějiny 21. století

nahoru

OTORINOLARYNGOLOGIE

Několik otázek k sinusitidám / Jean-Jacques Pessey, Elie Serrano. — [Praha] : [Glaxo], [mezi 1992 a 2000]. — 34 stran : ilustrace ;

otorinolaryngologie ; infekční lékařství ; sinusitida

nahoru

PALIATIVNÍ MEDICÍNA

15 let hospice v obrazech : Hospic sv. Jana N. Neumanna Robert Huneš, Eva Ludačková. — [Prachatice] : Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., 2020. — 119 stran : ilustrace (převážně barevné), 1 mapa, portréty ; ISBN 978-80-904587-9-6

paliativní medicína ; ošetřovatelství ; dějiny lékařství ; hospice : dějiny ; péče v hospici : dějiny ; paliativní péče : dějiny ; dějiny 21. století

nahoru

PATOLOGIE

Pathophysiology / Ivan Hulín et al.. — [Bratislava] : Slovak Academic Press, [1997]. — xvii, 696 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 80-85665-90-5

patologie ; fyziologie ; patologie ; fyziologie

nahoru

PEDAGOGIKA

Kognitivní rehabilitace seniorů : psychosociální a edukační souvislosti / Michal Vostrý, Jaroslav Veteška et al.. — Vydání 1. — Praha : Grada, 2021. — 173 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-271-2866-2

geriatrie ; psychoterapie ; pedagogika ; staří ; stárnutí ; demence : psychologie : rehabilitace ; Alzheimerova nemoc : psychologie : terapie ; duševně nemocní ; kvalita života ; geriatrické ošetřovatelství ; psychiatrická rehabilitace ; kognitivní remediace ; speciální vzdělávání ; dějiny 21. století

Ohlédnutí … : 75 let Lékařské fakulty v Plzni / Jan Kilian. — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelstvi Karolinum, 2021. — 112 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-246-4892-7

lékařství ; pedagogika ; univerzity : dějiny ; školy lékařské : dějiny ; akademický sbor lékařské fakulty ; dějiny 20. století ; studium lékařství : dějiny ; studium vysokoškolské : dějiny ; stomatologie : dějiny ; zubní lékaři : dějiny

Distanční výuka a duševní zdraví : metodické doporučení pro školy / Ministerstvo školství, mláděže a tělovýchovy. — Praha : Ministerstvo školství, mláděže a tělovýchovy, 2021. — 6 stran ;

psychologie, klinická psychologie ; pedagogika ; pediatrie ; duševní zdraví ; podpora zdraví ; dětská psychologie ; školy ; studenti : psychologie ; dítě ; mladiství ; dorostová psychologie ; distanční studium ; počítačem řízená výuka

Srovnávací odborný slovník oboru speciální pedagogika. autor Věra Bezručková a kolektiv – ČSSR, K.P. Becker, B. Lommatzsch, Ch. Theiner a kolektiv – NDR. — Vydání první. — Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1982. — 195 stran ;

pedagogika ; lingvistika, lékařská terminologie ; speciální vzdělávání ; terminologie jako téma

Srovnávací odborný slovník oboru speciální pedagogika. zpracovali Věra Bezručková, Eva Mrkosová a kolektiv – ČSSR, K. P. Becker, B. Lommatzsch ; do němčiny přeložila Ch. Theiner a kolektiv – NDR. — Vydání první. — Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1985. — 232 stran ;

pedagogika ; lingvistika, lékařská terminologie ; speciální vzdělávání ; terminologie jako téma ; školy

Děti vybíravé v jídle : základní postupy pro rodiče dětí nejen s PAS / Keith E. Williams, Laura J. Seiverling ; překlad Vítězslav Čížek. — V Praze : Pasparta Publishing, s. r. o., 2021. — 147 stran : formuláře, tabulky, ilustrace ; ISBN 978-80-88290-94-0

nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; pedagogika ; pediatrie ; poruchy autistického spektra ; postižené děti : výchova ; výchova dítěte ; preference v jídle ; selektivita při příjmu potravy ; chování dětí ; jídelníček ; vztahy mezi rodiči a dětmi ; fyziologie výživy dětí

Neuropedagogika / Milan Adámek. — Vydání I. — Pardubice : Univerzita Pardubice, 2014. — 266 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7395-829-9

pedagogika ; neurovědy ; vyučování ; neurovědy

Metody resocializační výchovy / Albín Škoviera. — Vydání první. — Pardubice : Univerzita Pardubice, 2021. — 125 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-7560-347-0

sociologie ; pedagogika ; pediatrie ; socializace ; socioterapie : metody ; rehabilitace : metody ; výchova dítěte ; chování dětí ; chování mladistvých ; dítě ; mladiství ; sociální problémy : prevence a kontrola ; poruchy sociálního chování : prevence a kontrola

nahoru

PEDIATRIE

Metody resocializační výchovy / Albín Škoviera. — Vydání první. — Pardubice : Univerzita Pardubice, 2021. — 125 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-7560-347-0

sociologie ; pedagogika ; pediatrie ; socializace ; socioterapie : metody ; rehabilitace : metody ; výchova dítěte ; chování dětí ; chování mladistvých ; dítě ; mladiství ; sociální problémy : prevence a kontrola ; poruchy sociálního chování : prevence a kontrola

Children’s bone health = De gezondheid van het skelet bij kinderen / Inge M. van der Sluis. — [Rotterdam] : [nakladatel není známý], [2002]. — 191 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 90-9015413-2

osteologie ; pediatrie ; dítě ; mladiství ; kosti a kostní tkáň ; kostní denzita ; metabolické nemoci kostí ; komorbidita

Děti vybíravé v jídle : základní postupy pro rodiče dětí nejen s PAS / Keith E. Williams, Laura J. Seiverling ; překlad Vítězslav Čížek. — V Praze : Pasparta Publishing, s. r. o., 2021. — 147 stran : formuláře, tabulky, ilustrace ; ISBN 978-80-88290-94-0

nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; pedagogika ; pediatrie ; poruchy autistického spektra ; postižené děti : výchova ; výchova dítěte ; preference v jídle ; selektivita při příjmu potravy ; chování dětí ; jídelníček ; vztahy mezi rodiči a dětmi ; fyziologie výživy dětí

Zdravotní tělesná výchova / H. Pernicová, T. Bělková, J. Javůrek, M. Kyralová, J. Labudová, P. Strnad. — Vydání první. — Praha : Fortuna, 1993. — 183 stran : ilustrace ; ISBN 80-7168-086-9

pediatrie ; tělovýchovné lékařství ; zdravotní výchova ; dítě ; mladiství ; terapie cvičením : metody ; muskuloskeletální nemoci : terapie ; tělesná výchova : metody

Distanční výuka a duševní zdraví : metodické doporučení pro školy / Ministerstvo školství, mláděže a tělovýchovy. — Praha : Ministerstvo školství, mláděže a tělovýchovy, 2021. — 6 stran ;

psychologie, klinická psychologie ; pedagogika ; pediatrie ; duševní zdraví ; podpora zdraví ; dětská psychologie ; školy ; studenti : psychologie ; dítě ; mladiství ; dorostová psychologie ; distanční studium ; počítačem řízená výuka

nahoru

POLITOLOGIE, POLITIKA, ZDRAVOTNÍ POLITIKA

Záchrana z východu? Debata o čínských vakcínách v České republice : briefing paper : únor 2021 / autoři: Ivana Karásková, Veronika Blablová. — Praha : Asociace pro mezinárodní otázky (AMO), [2021]. — 30 listů : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-87092-89-7

preventivní medicína ; politologie, politika, zdravotní politika ; infekční lékařství ; vakcíny proti COVID-19 ; vakcinace ; dostupnost zdravotnických služeb ; vyvíjení léků ; mezinárodní spolupráce ; celosvětové zdraví ; zdravotní politika ; COVID-19

nahoru

PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ

Komentář k zákonu o finanční kontrole ve veřejné správě / Jana Czudek Kranecová, Damian Czudek, Tereze Koucká Höfferová, Andrea Vuongová. — Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2021. — 308 stran ; ISBN 978-80-7380-810-5

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; státní správa ; zákonodárství jako téma ; státní správa ; financování organizované : zákonodárství a právo ; finanční revize : zákonodárství a právo

Proaktivní přístup policie k odhalování a vyšetřování případů obchodování s lidmi za účelem jejich sexuálního vykořisťování : mezinárodní konference, 23.-24. ledna 2003, Mariánské Lázně. — Vydání 1. — Praha : Pro odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR vydává Themis, 2003. — 366 stran ; ISBN 80-7312-033-X

lidská práva ; sociologie ; právo, zákonodárství ; obchod s lidmi : prevence a kontrola ; sexuální delikty : prevence a kontrola ; prostituce ; společenská kontrola formální ; kriminologie ; zákonodárství jako téma

nahoru

PREVENTIVNÍ MEDICÍNA

Zábavné cvičení paměti a dalších kognitivních funkcí : tematické procvičování paměti pro jednotlivce, skupinu i jako mezigenerační aktivita / Jitka Suchá. — Vydání první. — V Praze : PASPARTA, 2021. — 154 stran : ilustrace ; — (Pomoc blízkým) ISBN 978-80-882-9087-2

psychologie, klinická psychologie ; preventivní medicína ; zdravý životní styl ; podpora zdraví ; kognice ; paměť

Zlepšete si paměť, koncentraci a myšlení : praktická cvičení, testy a tipy / Ursula Oppolzer ; překlad Gabriela Thöndlová. — První vydání. — Praha : Grada Publishing, 2019. — 222 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-271-2877-8

psychologie, klinická psychologie ; preventivní medicína ; zdravý životní styl ; podpora zdraví ; paměť ; pozornost ; myšlení ; mozek ; kognitivní neurověda

Očkovat, nebo neočkovat proti koronaviru? : bezpečnost, působení, rizika a vedlejší účinky nových vakcín / Clemens G. Arvay ; přeložila Irena Nosková. — Vydání první. — Olomouc : Fontána, 2021. — 154 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7651-060-9

preventivní medicína ; alergologie a imunologie ; farmacie a farmakologie ; vakcíny proti COVID-19 ; vakcíny syntetické ; nežádoucí účinky léčiv ; vakcinace ; genetické vektory

Akademičtí pracovníci VŠ. — Praha : Ministerstvo zdravotnictví České republiky, 2021. — 1 nečíslovaná strana

preventivní medicína ; infekční lékařství ; COVID-19 : prevence a kontrola ; vakcinace ; koronavirové infekce : prevence a kontrola

Očkování osob starších 60 let. — Praha : Ministerstvo zdravotnictví České republiky, 2021. — 1 nečíslovaná strana : ilustrace

preventivní medicína ; infekční lékařství ; COVID-19 : prevence a kontrola ; koronavirové infekce : prevence a kontrola ; vakcinace

Vaxzevria : vakcína proti onemocnění covid-19. — Praha : Ministerstvo zdravotnictví České republiky, 2021. — 1 nečíslovaná strana : ilustrace

COVID-19 : prevence a kontrola ; vakcíny proti COVID-19 ; vakcinace ; preventivní medicína ; infekční lékařství

Osoby pečující. — Praha : Ministerstvo zdravotnictví České republiky, 2021. — 1 nečíslovaná strana

preventivní medicína ; infekční lékařství ; COVID-19 : prevence a kontrola ; vakcinace ; koronavirové infekce : prevence a kontrola

My se raka nebojíme, aneb, Prevencí ke zdraví : metodický materiál onkologické prevence pro 2. stupeň základní školy / Zdeňka Smejkalová, Jitka Slaná Reissmannová. — 1. vydání. — Brno : Masarykova univerzita, 2018. — 155 stran : ilustrace (některé barevné) ; ISBN 978-80-210-9060-6

zdravotní výchova ; preventivní medicína ; onkologie ; primární prevence ; nádory : prevence a kontrola ; zdravotní gramotnost ; zdravotní výchova ; školy ; vyučování

Záchrana z východu? Debata o čínských vakcínách v České republice : briefing paper : únor 2021 / autoři: Ivana Karásková, Veronika Blablová. — Praha : Asociace pro mezinárodní otázky (AMO), [2021]. — 30 listů : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-87092-89-7

preventivní medicína ; politologie, politika, zdravotní politika ; infekční lékařství ; vakcíny proti COVID-19 ; vakcinace ; dostupnost zdravotnických služeb ; vyvíjení léků ; mezinárodní spolupráce ; celosvětové zdraví ; zdravotní politika ; COVID-19

nahoru

PSYCHIATRIE

Závislosti : pro psychologické obory / Ivana Křížová. — Vydání 1. — Praha : Grada, 2021. — 280 stran : ilustrace, tabulky ; — (Psyché) ISBN 978-80-271-1754-3

psychologie, klinická psychologie ; psychiatrie ; adiktologie ; duševní poruchy ; návykové chování ; psychiatrická rehabilitace ; psychoterapie ; psychologické techniky ; diferenciální diagnóza ; duševně nemocní : psychologie ; uživatelé drog : psychologie

Instamozek : stres, deprese a úzkosti zapříčiněné moderní dobou / Anders Hansen ; přeložila Helena Stiessová. — Vydání první. — Praha : Portál, 2021. — 159 stran ; ISBN 978-80-262-1717-6

sociologie ; psychiatrie ; netholismus ; úzkost ; deprese ; psychický stres ; sociální izolace ; zdravý životní styl ; mozek ; postoj ; sociální média ; mobilní telefon

Clinical geropsychiatry / Adrian Verwoerdt. — Second edition. — Baltimore : Williams & Wilkins, [1981]. — xxx, 371 stran : tabulky ; ISBN 0-683-08592-1

psychiatrie ; geriatrie ; geriatrická psychiatrie ; klinické lékařství ; staří

The challenge of fetal alcohol syndrome : overcoming secondary disabilities / edited by Ann Streissguth and Jonathan Kanter ; foreword by Mike Lowry ; introduction by Michael Dorris. — Seattle : University of Washington Press, [1997]. — xxvii, 250 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-0-295-97650-1

zdravotně postižení ; genetika, lékařská genetika ; psychiatrie ; spektrum vrozených alkoholových poruch ; postižení ; postižené děti ; vývoj člověka ; vývoj plodu ; životní styl

nahoru

PSYCHOLOGIE, KLINICKÁ PSYCHOLOGIE

Archeológia mysle : neuroevolučný póvod ľudských emócií / Jaak Panksepp, Lucy Biven ; predslov Daniel J. Siegel ; preklad: Juraj Piško a Alena Pišková. — Bratislava : Vydavateľstvo F, Pro mente sana, [2021]. — xxxi, 516 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-99982-04-9

psychologie, klinická psychologie ; neurovědy ; emoce ; vývojová psychologie ; biologická evoluce ; vývoj člověka ; učení ; osobnost ; kognitivní neurověda

Zlepšete si paměť, koncentraci a myšlení : praktická cvičení, testy a tipy / Ursula Oppolzer ; překlad Gabriela Thöndlová. — První vydání. — Praha : Grada Publishing, 2019. — 222 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-271-2877-8

psychologie, klinická psychologie ; preventivní medicína ; zdravý životní styl ; podpora zdraví ; paměť ; pozornost ; myšlení ; mozek ; kognitivní neurověda

Zábavné cvičení paměti a dalších kognitivních funkcí : tematické procvičování paměti pro jednotlivce, skupinu i jako mezigenerační aktivita / Jitka Suchá. — Vydání první. — V Praze : PASPARTA, 2021. — 154 stran : ilustrace ; — (Pomoc blízkým) ISBN 978-80-882-9087-2

psychologie, klinická psychologie ; preventivní medicína ; zdravý životní styl ; podpora zdraví ; kognice ; paměť

Závislosti : pro psychologické obory / Ivana Křížová. — Vydání 1. — Praha : Grada, 2021. — 280 stran : ilustrace, tabulky ; — (Psyché) ISBN 978-80-271-1754-3

psychologie, klinická psychologie ; psychiatrie ; adiktologie ; duševní poruchy ; návykové chování ; psychiatrická rehabilitace ; psychoterapie ; psychologické techniky ; diferenciální diagnóza ; duševně nemocní : psychologie ; uživatelé drog : psychologie

Spoluvytváření změn : různé podoby přístupu zaměřeného na řešení v teorii, v praxi a ve výzkumu / Leoš Zatloukal, Pavel Vítek, Michal Věžník, Daniel Žákovský. — 1. vydání. — Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2019. — 250 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-244-5696-6

psychoterapie ; psychologie, klinická psychologie ; psychoterapie krátká : metody ; řešení problému ; organizace a řízení ; sociální facilitace

Není vrah jako vrah / Stanislav Hájek ; editor Michal Vaněček. — Praha : Maxdorf s. r. o., [2021]. — 120 stran ; — (Mluv se mnou) ISBN 978-80-907321-3-1

psychologie, klinická psychologie ; soudní lékařství ; forenzní psychologie ; komunikace ; psychosociální deprivace ; interpersonální vztahy ; vražda ; zločinci ; oběti zločinu

Příběh československé psychologie : rozhovory s osobnostmi oboru / Ivo Čermák, Radovan Šikl (eds.). — Vydání první. — Praha : Portál, 2021-. — svazky : ilustrace ; ISBN 978-80-262-1659-9

psychologie, klinická psychologie ; psychologie : dějiny ; významné osobnosti ; rozhovory jako téma ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století

Dětské pojetí smrti / Iva Žaloudíková. — 1. vydání. — Brno : Masarykova univerzita, 2016. — 147 stran : ilustrace (některé barevné) ; ISBN 978-80-210-8104-8

psychologie, klinická psychologie ; předškolní dítě ; dítě ; dětská psychologie ; postoj ke smrti ; strach ; thanatologie ; sběr dat ; kvalitativní výzkum ; komunikace

Sbohem, mami, sbohem, tati : jak se vyrovnat se smrtí rodičů / Alexander Levy ; přeložila Eva Klimentová. — Vydání první. — Praha : Portál, 2021. — 198 stran ; ISBN 978-80-262-1740-4

psychoterapie ; psychologie, klinická psychologie ; smrt rodiče : psychologie ; ztráta blízké osoby ; vztahy mezi rodiči a dětmi ; smutek ; sebepojetí ; terapie zaměřená na emoce

Philip Zimbardo : paměti psychologa / rozhovor s Danielem Hartwigem ; z anglického Zimbardo… přeložila Linda Bartošková. — Vydání první. — Praha : Portál, 2021. — 278 stran ; ISBN 978-80-262-1748-0

psychologie, klinická psychologie ; sociální psychologie : dějiny ; psychologie : dějiny ; významné osobnosti ; výzkum ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století

Distanční výuka a duševní zdraví : metodické doporučení pro školy / Ministerstvo školství, mláděže a tělovýchovy. — Praha : Ministerstvo školství, mláděže a tělovýchovy, 2021. — 6 stran ;

psychologie, klinická psychologie ; pedagogika ; pediatrie ; duševní zdraví ; podpora zdraví ; dětská psychologie ; školy ; studenti : psychologie ; dítě ; mladiství ; dorostová psychologie ; distanční studium ; počítačem řízená výuka

nahoru

PSYCHOTERAPIE

Racionálně-emoční terapie : překonejte myšlenkové pasti / Daniel Fryer ; z anglického originálu přeložil Rani Tolimat. — Vydání první. — Praha : Portál, 2021. — 262 stran : tabulky ; — (Spektrum ;; 128) ISBN 978-80-262-1739-8

psychoterapie ; emoce ; racionálně emoční psychoterapie : metody ; postoj ; optimismus ; self-management ; sebepojetí

Sbohem, mami, sbohem, tati : jak se vyrovnat se smrtí rodičů / Alexander Levy ; přeložila Eva Klimentová. — Vydání první. — Praha : Portál, 2021. — 198 stran ; ISBN 978-80-262-1740-4

psychoterapie ; psychologie, klinická psychologie ; smrt rodiče : psychologie ; ztráta blízké osoby ; vztahy mezi rodiči a dětmi ; smutek ; sebepojetí ; terapie zaměřená na emoce

Spoluvytváření změn : různé podoby přístupu zaměřeného na řešení v teorii, v praxi a ve výzkumu / Leoš Zatloukal, Pavel Vítek, Michal Věžník, Daniel Žákovský. — 1. vydání. — Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2019. — 250 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-244-5696-6

psychoterapie ; psychologie, klinická psychologie ; psychoterapie krátká : metody ; řešení problému ; organizace a řízení ; sociální facilitace

Tělo sčítá rány : jak trauma dopadá na naši mysl i zdrávi a jak se z něj léčit / Bessel van der Kolk ; překlad Monika Martinková. — Vydání první. — V Brně : Jan Melvil Publishing, 2021. — 496 stran : ilustrace ; — (Pod povrchem) ISBN 978-80-7555-130-6

psychoterapie ; psychické trauma : terapie ; psychosomatické poruchy : terapie ; interpersonální vztahy ; sebepojetí ; psychoterapeutické procesy ; psychosomatické a relaxační terapie

Kognitivní rehabilitace seniorů : psychosociální a edukační souvislosti / Michal Vostrý, Jaroslav Veteška et al.. — Vydání 1. — Praha : Grada, 2021. — 173 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-271-2866-2

geriatrie ; psychoterapie ; pedagogika ; staří ; stárnutí ; demence : psychologie : rehabilitace ; Alzheimerova nemoc : psychologie : terapie ; duševně nemocní ; kvalita života ; geriatrické ošetřovatelství ; psychiatrická rehabilitace ; kognitivní remediace ; speciální vzdělávání ; dějiny 21. století

nahoru

RADIOLOGIE, NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA A ZOBRAZOVACÍ METODY

Radiologická fyzika : aplikace ionizujícího zářeni / František Podzimek. — 1. vydání, multimediální verze. — Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2021. — 298 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-01-06829-8

fyzika, biofyzika ; radiologie, nukleární medicína a zobrazovací metody ; biofyzika záření ; ionizující záření ; technologie radiologická ; rentgendiagnostika

nahoru

REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA

Jóga na židli pro seniory : protahování a pozice, které můžete provádět vsedě doma / Lynn Lehmkuhl ; anglického originálu přeložlla Hana Hanosková. — Olomouc : Anag, spol. s. r. o., [2021]. — 159 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7554-317-2

rehabilitační a fyzikální medicína ; alternativní lékařství ; geriatrie ; jóga ; staří ; pozice sedu

nahoru

SOCIOLOGIE

Metody resocializační výchovy / Albín Škoviera. — Vydání první. — Pardubice : Univerzita Pardubice, 2021. — 125 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-7560-347-0

sociologie ; pedagogika ; pediatrie ; socializace ; socioterapie : metody ; rehabilitace : metody ; výchova dítěte ; chování dětí ; chování mladistvých ; dítě ; mladiství ; sociální problémy : prevence a kontrola ; poruchy sociálního chování : prevence a kontrola

Proaktivní přístup policie k odhalování a vyšetřování případů obchodování s lidmi za účelem jejich sexuálního vykořisťování : mezinárodní konference, 23.-24. ledna 2003, Mariánské Lázně. — Vydání 1. — Praha : Pro odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR vydává Themis, 2003. — 366 stran ; ISBN 80-7312-033-X

lidská práva ; sociologie ; právo, zákonodárství ; obchod s lidmi : prevence a kontrola ; sexuální delikty : prevence a kontrola ; prostituce ; společenská kontrola formální ; kriminologie ; zákonodárství jako téma

Poslední věci člověka : praktický průvodce časem mezi úmrtím a pohřbem / napsala Martina Špinková. — Praha : Cesta domů, [2020]. — 13 nečíslovaných stran ;

sociologie ; ztráta blízké osoby ; smrt ; pohřeb ; pohřbívání : organizace a řízení ; etika ; hygiena

Instamozek : stres, deprese a úzkosti zapříčiněné moderní dobou / Anders Hansen ; přeložila Helena Stiessová. — Vydání první. — Praha : Portál, 2021. — 159 stran ; ISBN 978-80-262-1717-6

sociologie ; psychiatrie ; netholismus ; úzkost ; deprese ; psychický stres ; sociální izolace ; zdravý životní styl ; mozek ; postoj ; sociální média ; mobilní telefon

Vádemékum autora odborné a vědecké práce humanitního a sociálního zaměření / Vladimír Spousta. — Vydání první. — Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2009. — 230 stran : ilustrace, tabuky ; ISBN 978-80-7204-617-1

humanitní vědy a umění ; sociologie ; lingvistika, lékařská terminologie ; psaní ; publikace ; humanitní vědy

Budoucnost stárnutí v Evropě : dlouhověkost jako kapitál / editor Alan Walker ; přeložila Lucie Kellnerová Kalvachová. — Středokluky : Susa Zdeněk, 2021. — xxvii, 338 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-88084-31-0

sociologie ; geriatrie ; demografie ; stárnutí ; staří ; naděje dožití ; zranitelné populace ; předpověď ; zdravotnické služby pro staré lidi ; kvalita života ; sociologické faktory ; sociální zabezpečení

nahoru

SOUDNÍ LÉKAŘSTVÍ

Není vrah jako vrah / Stanislav Hájek ; editor Michal Vaněček. — Praha : Maxdorf s. r. o., [2021]. — 120 stran ; — (Mluv se mnou) ISBN 978-80-907321-3-1

psychologie, klinická psychologie ; soudní lékařství ; forenzní psychologie ; komunikace ; psychosociální deprivace ; interpersonální vztahy ; vražda ; zločinci ; oběti zločinu

nahoru

STATISTIKA, ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA

Analýza klinických a epidemiologických dat: od přípravy dat až po vizualizaci výsledků : 11.-12. září 2018, Rakvice / editoři: Tomáš Pavlík, Jakub Gregor. — První vydání. — Brno : Masarykova univerzita, 2018. — 59 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-210-9030-9

statistika, zdravotnická statistika ; knihovnictví, informační věda a muzeologie ; interpretace statistických dat ; statistika jako téma ; ukládání a vyhledávání informací ; vizualizace dat ; epidemiologie ; lékařská onkologie

nahoru

STÁTNÍ SPRÁVA

Komentář k zákonu o finanční kontrole ve veřejné správě / Jana Czudek Kranecová, Damian Czudek, Tereze Koucká Höfferová, Andrea Vuongová. — Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2021. — 308 stran ; ISBN 978-80-7380-810-5

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; státní správa ; zákonodárství jako téma ; státní správa ; financování organizované : zákonodárství a právo ; finanční revize : zákonodárství a právo

nahoru

TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ

Konference Spolupráce v kinantropologii : sborník konferenčních abstraktů. — Brno : Masarykova univerzita, 2013-. — svazky ;

antropologie ; fyziologie ; tělovýchovné lékařství ; antropologie fyzická ; kinetika ; pohybová aktivita ; sporty ; kineziologie aplikovaná

Zdravotní tělesná výchova / H. Pernicová, T. Bělková, J. Javůrek, M. Kyralová, J. Labudová, P. Strnad. — Vydání první. — Praha : Fortuna, 1993. — 183 stran : ilustrace ; ISBN 80-7168-086-9

pediatrie ; tělovýchovné lékařství ; zdravotní výchova ; dítě ; mladiství ; terapie cvičením : metody ; muskuloskeletální nemoci : terapie ; tělesná výchova : metody

nahoru

UROLOGIE

Poruchy pánevního dna : stručné základy chirurgické perineologie / Petr Anděl, Matej Škrovina, Vladimír Benčurik, Mária Macháčková. — Praha : Galén, [2021]. — ISBN 978-80-7492-529-0

gynekologie a porodnictví ; urologie ; chirurgie ; gynekologické chirurgické výkony ; diagnostické techniky porodnicko-gynekologické ; pánevní dno : patologie ; inkontinence moči ; prolaps pánevních orgánů ; ženské pohlaví

nahoru

VĚDA A VÝZKUM

Eye-tracking (nejen) v kognitivní kartografii : praktický průvodce tvorbou a vyhodnocením experimentu / Stanislav Popelka. — 1. vydání. — Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci pro katedru geoinformatiky, 2018. — 247 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, plány ; ISBN 978-80-244-5313-2

věda a výzkum ; neurovědy ; technologie sledování pohybu očí ; pohyby očí ; zrak ; výzkum ; automatizované zpracování dat ; geografická kartografie ; kognitivní věda

nahoru

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

Stravovací služby. — [Praha] : [Ministerstvo průmyslu a obchodu], 2021. — Leták : ilustrace

COVID-19 : prevence a kontrola ; restaurace ; stravovací služby ; hygiena ; veřejné zdravotnictví

Život ve zdraví 2018 : teorie a praxe : soubor příspěvků z mezinárodní konference konané ve dnech 6.-7. září 2018 / Barbora Hošková, Jitka Slaná Reissmannová (eds.). — Vydání první elektronické. — Brno : Masarykova univerzita, 2018. — 74 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-210-9176-4

veřejné zdravotnictví ; zdravotní výchova ; podpora zdraví ; životní styl ; zdraví

Proceedings of the 6th International Conference Quality and Its Perspectives : the legacy of Florence Nightingale on the path to modern care / editor Jan Pospíchal. — Pardubice : University of Pardubice, Faculty of Health Studies, [2021]. — 34 stran ; ISBN 978-80-7560-357-9

ošetřovatelství ; veřejné zdravotnictví ; ošetřovatelská péče ; péče o pacienta ; kvalita zdravotní péče

Second round of the national pulse survey on continuity of essential health services during the COVID-19 pandemic : January-March 2021 : interim report, 22 April 2021. — Geneva : World Health Organization, [2021]. — 91 stran : grafy

veřejné zdravotnictví ; COVID-19 ; Betacoronavirus ; epidemický výskyt choroby ; zdravotnické služby – potřeby a požadavky ; poskytování zdravotní péče ; pandemie ; zdravotnické přehledy ; průzkumy zdravotní péče ; urgentní zdravotnické služby

Disability considerations for COVID-19 vaccination : WHO and UNICEF policy brief, 19 April 2021. — Geneva : World Health Organization, 2021. — 17 nečíslovaných stran

veřejné zdravotnictví ; COVID-19 ; Betacoronavirus ; epidemický výskyt choroby ; zdravotně postižení ; vakcinace

What is the effectiveness of systematic population-level screening programmes for reducing the burden of cardiovascular diseases? / Christian Ulrich Eriksen, Oxana Rotar, Ulla Toft, Torben Jorgensen. — Copenhagen : World Health Organization, Regional Office for Europe, 2021. — x, 107 stran ISBN 978-92-890-5537-6

veřejné zdravotnictví ; kardiologie ; kardiovaskulární nemoci ; plošný screening ; mortalita ; populace

Safe and healthy food in traditional food markets in the WHO European Region. — Copenhagen : World Health Organization, Regional Office for Europe, [2021]. — vii, 30 stran : ilustrace

nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; veřejné zdravotnictví ; neinfekční nemoci ; bezpečnost potravin ; zdravá strava

Řízení nákladů ve zdravotnictví / Martina Caithamlová. — 1. vydání. — Praha : České vysoké učení technické v Praze, Česká technika – nakladatelství ČVUT, 2021. — 126 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-01-06833-5

veřejné zdravotnictví ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; ekonomika lékařská ; náklady a analýza nákladů ; finanční řízení nemocnic

Heated tobacco products : a brief. — Copenhagen : World Health Organization, Regional Office for Europe, [2020]. — 11 stran : ilustrace

tabákové výrobky ; veřejné zdravotnictví ; užívání tabáku ; nikotin ; kouření tabáku

Summary results of the global youth tobacco survey in selected countries of the WHO European Region. — Copenhagen : World Health Organization Regional Office for Europe, [2020]. — iii, 29 stran : ilustrace, grafy

mladiství ; kouření ; inzerce jako téma ; odvykání kouření ; tabák ; veřejné zdravotnictví ; adiktologie

nahoru

VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ

Dyslipidémie : doporučený diagnostický a terapeutický postup pro všeobecné praktické lékaře 2021 / Richard Češka, Otto Herber, Michal Prokeš, Michal Vrablík. — Praha : Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, [2021]. — 13 stran : ilustrace, tabulky ; — (Doporučené postupy pro praktické lékaře) ISBN 978-80-88280-25-5

vnitřní lékařství ; všeobecné lékařství ; dyslipidemie : diagnóza : terapie ; praktické lékařství

Diabetes mellitus a vybrané metabolické ochorenia / zostavovatelia: Marián Mokáň, Emil Martinka, Peter Galajda. — Martin : Vydavateľstvo P+M, 2008. — 1003 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-969713-9-8

diabetologie ; vnitřní lékařství ; diabetes mellitus ; metabolické nemoci

nahoru

VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ

Dyslipidémie : doporučený diagnostický a terapeutický postup pro všeobecné praktické lékaře 2021 / Richard Češka, Otto Herber, Michal Prokeš, Michal Vrablík. — Praha : Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, [2021]. — 13 stran : ilustrace, tabulky ; — (Doporučené postupy pro praktické lékaře) ISBN 978-80-88280-25-5

vnitřní lékařství ; všeobecné lékařství ; dyslipidemie : diagnóza : terapie ; praktické lékařství

nahoru

ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ

The challenge of fetal alcohol syndrome : overcoming secondary disabilities / edited by Ann Streissguth and Jonathan Kanter ; foreword by Mike Lowry ; introduction by Michael Dorris. — Seattle : University of Washington Press, [1997]. — xxvii, 250 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-0-295-97650-1

zdravotně postižení ; genetika, lékařská genetika ; psychiatrie ; spektrum vrozených alkoholových poruch ; postižení ; postižené děti ; vývoj člověka ; vývoj plodu ; životní styl

Disability considerations for COVID-19 vaccination : WHO and UNICEF policy brief, 19 April 2021. — Geneva : World Health Organization, 2021. — 17 nečíslovaných stran

veřejné zdravotnictví ; COVID-19 ; Betacoronavirus ; epidemický výskyt choroby ; zdravotně postižení ; vakcinace

nahoru

ZDRAVOTNÍ VÝCHOVA

My se raka nebojíme, aneb, Prevencí ke zdraví : metodický materiál onkologické prevence pro 2. stupeň základní školy / Zdeňka Smejkalová, Jitka Slaná Reissmannová. — 1. vydání. — Brno : Masarykova univerzita, 2018. — 155 stran : ilustrace (některé barevné) ; ISBN 978-80-210-9060-6

zdravotní výchova ; preventivní medicína ; onkologie ; primární prevence ; nádory : prevence a kontrola ; zdravotní gramotnost ; zdravotní výchova ; školy ; vyučování

Život ve zdraví 2018 : teorie a praxe : soubor příspěvků z mezinárodní konference konané ve dnech 6.-7. září 2018 / Barbora Hošková, Jitka Slaná Reissmannová (eds.). — Vydání první elektronické. — Brno : Masarykova univerzita, 2018. — 74 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-210-9176-4

veřejné zdravotnictví ; zdravotní výchova ; podpora zdraví ; životní styl ; zdraví

Zdravotní tělesná výchova / H. Pernicová, T. Bělková, J. Javůrek, M. Kyralová, J. Labudová, P. Strnad. — Vydání první. — Praha : Fortuna, 1993. — 183 stran : ilustrace ; ISBN 80-7168-086-9

pediatrie ; tělovýchovné lékařství ; zdravotní výchova ; dítě ; mladiství ; terapie cvičením : metody ; muskuloskeletální nemoci : terapie ; tělesná výchova : metody

nahoru

ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ

Metody a kriteria pro ověřování autenticity potravin a potravinářských surovin / editor Helena Čížková. — Vydání první. — Ostrava : Key Publishing, 2011. — 127 stran : ilustrace (převážně barevné) ; ISBN 978-80-7418-124-5

zemědělství a potravinářství ; kvalita jídla ; analýza potravin ; kontaminace potravin