Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2

Informace o provozu knihovny

PO - ČT 9:00 - 18:00
PÁ 9:00 - 17:00

více informací

Červen 2021

Nové knihy ve fondu NLK

nahoru

ADIKTOLOGIE

Handbook for action to reduce alcohol-related harm. — Copenhagen : WHO Regional Office for Europe, [2009]. — 69 stran : ilustrace ; ISBN 978-92-890-4180-5

adiktologie ; politologie, politika, zdravotní politika ; alkoholismus : prevence a kontrola ; zdravotní politika ; snížení rizika poškození ; sociální problémy : prevence a kontrola ; zdravotnické plánování – směrnice ; zdravotně rizikové chování ; primární prevence

Bariéry a potřeby osob ohrožených závislostmi : (alkohol, ilegální drogy a patologické hráčství) / Petr Hrouzek, Jaromíra Kotíková, Petr Pavlíček, Artem Vartanyan. — 1. vydání. — Praha : VÚPSV, v.v.i., 2019. — 65 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-7416-361-6

sociologie ; adiktologie ; návykové chování ; poruchy spojené s užíváním psychoaktivních látek ; sociální izolace ; rizikové faktory ; průzkumy a dotazníky ; rozhovory jako téma ; sociální práce ; dějiny 21. století ; uživatelé drog ; alkoholici ; primární prevence ; sociální problémy : prevence a kontrola

Mapování onemocnění – Prostorové nerovnosti v předčasné úmrtnosti související s užíváním legálních návykových látek, Česko, 2001-2015 = Mapping disease – Spatial inequalities of premature mortality related to licit substance use, Czechia, 2001-2015 / Ladislav Kážmér, Andrej Baroš, Jan Hanzal, Ivana Kulhánová. — 1. vydání. — Klecany : Národní ústav duševního zdraví, 2020. — 27 stran, 14 stran obrazové přílohy : tabulky, mapy ; ISBN 978-80-87142-43-1

adiktologie ; epidemiologie ; předčasná smrt ; rizikové faktory ; užívání tabáku ; pití alkoholu ; disparity zdravotního stavu ; prostorová analýza ; populace ; lékařská geografie ; dějiny 21. století

nahoru

ALERGOLOGIE A IMUNOLOGIE

Imunodeficience / Jiřina Bartůňková, Anna Šedivá a kolektiv. — 3., přepracované a doplněné vydání. — Praha : Garda Publishing, 2021. — 239 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-271-1273-9

alergologie a imunologie ; genetika, lékařská genetika ; nemoci imunitního systému ; syndromy imunologické nedostatečnosti ; genetické nemoci vrozené

nahoru

ALTERNATIVNÍ LÉKAŘSTVÍ

Rebel Hnízdil : rozhovory s MUDr. Janem Hnízdilem, aneb, S odvahou a humorem v časech dobrých i zlých / Jan Müller. — Vydání první. — Praha : Muza books, 2021. — 251 stran : portréty ; ISBN 978-80-908205-0-0

alternativní lékařství ; tělovýchovné lékařství ; dějiny 21. století ; lékaři : dějiny ; významné osobnosti ; COVID-19 : dějiny ; politika ; postoj ke zdraví ; holistické zdraví ; psychosomatické lékařství

Manuál léčivé jógy : pracujte s energetickými čakrovými centry a zvyšte svou vitalitu / Ambikananda Saraswati ; fotografie Laura Knox ; z anglického originálu The healing yoga manual přeložila Hana Hanosková. — Olomouc : ANAG, [2019]. — 144 stran : barevné ilustrace, portréty ; ISBN 978-80-7554-231-1

alternativní lékařství ; rehabilitační a fyzikální medicína ; jóga ; podpora zdraví

nahoru

ANATOMIE

Röntgenanatomie / von D. Nagy. — Budapest : Verlag der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, 1959. — 509 stran : ilustrace ;

anatomie ; radiologie, nukleární medicína a zobrazovací metody ; anatomie ; rentgendiagnostika

nahoru

ANGIOLOGIE

Cévní mozková příhoda : informace pro pacienty po cévní mozkové příhodě (anebo před ní!) / autoři: Aleš Tomek, Jaroslava Paulasová Schwabová, Hana Magerová, Barbora Urbanová, Magda Vrábelová. — Praha : Nadační fond Čas je mozek, [mezi 2015 a 2021]. — 62 stran, 1 nečíslovaná strana tabulkové přílohy : ilustrace, tabulky ISBN 978-80-270-7583-6

angiologie ; neurologie ; cévní mozková příhoda : prevence a kontrola : terapie ; zdravý životní styl ; strava, jídlo, výživa

nahoru

ANTROPOLOGIE

Jídlo pro radost : proč jíme to, co jíme, a nejíme to, co nejíme / Eva Ferrarová. — 1. vydání. — V Brně : Edika, 2021. — 238 stran : barevné ilustrace, mapy, faksimile ; ISBN 978-80-266-1629-0

antropologie ; potraviny ; nápoje ; vaření ; stravovací zvyklosti ; dieta ; kultura ; dějiny

nahoru

BIOLOGIE

Biologie v pěti lekcích : co je život? Paul Nurse ; editor Ben Martynoga ; přeložil Pavel Pecháček. — První vydání v Českém jazyce. — Praha : Dokořán, s. r. o. : 2021. — 157 stran : ilustrace ; — (Aliter ;; svazek 76) ISBN 978-80-7675-013-5

biologie ; genetika, lékařská genetika ; cytologie, klinická cytologie ; biologie buňky ; vývojová biologie ; biologická evoluce ; život ; chemické jevy ; geny ; informatika

nahoru

CYTOLOGIE, KLINICKÁ CYTOLOGIE

Biologie v pěti lekcích : co je život? Paul Nurse ; editor Ben Martynoga ; přeložil Pavel Pecháček. — První vydání v Českém jazyce. — Praha : Dokořán, s. r. o. : 2021. — 157 stran : ilustrace ; — (Aliter ;; svazek 76) ISBN 978-80-7675-013-5

biologie ; genetika, lékařská genetika ; cytologie, klinická cytologie ; biologie buňky ; vývojová biologie ; biologická evoluce ; život ; chemické jevy ; geny ; informatika

nahoru

DĚJINY LÉKAŘSTVÍ

UKPDS : the first 30 years / edited by Rury R. Holman, Peter J. Watkins ; foreword by David R. Matthews. — Chichester : Wiley-Blackwell, 2008. — xii, 175 stran : ilustrace ; ISBN 978-1-4051-9166-1

diabetologie ; dějiny lékařství ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století ; diabetes mellitus 2. typu ; randomizované kontrolované studie jako téma ; komplikace diabetu ; prospektivní studie

Ať před zraky mám život : svědectví z hospice / Viola Svobodová. — Uhřice : Doron, 2021. — 160 stram ; — (Svědectví ;; svazek 6.) ISBN 978-80-7297-230-2

paliativní medicína ; ošetřovatelství ; dějiny lékařství ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století ; lékařky : dějiny ; významné osobnosti ; hospice : dějiny ; hospicová a paliativní péče : dějiny ; péče v hospici : dějiny ; paliativní péče : dějiny ; paliativní medicína : dějiny ; pastorační péče : dějiny ; křesťanství ; umírající ; postoj ke smrti

Břehy nejsou na dohled : skutečný příběh z mise Lékařů bez hranic / Jitka Kosíková, Marek Uhlíř. — První vydání. — Praha : Euromedia Group, 2021. — 213 stran ; — (Universum) ISBN 978-80-242-7308-2 :

dějiny lékařství ; ošetřovatelství ; pediatrie ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století ; dětské sestry : dějiny ; lékařské mise : dějiny ; mezinárodní spolupráce ; organizace nevýdělečné ; dětská urgentní medicína ; pediatrické ošetřovatelství ; emigrace a imigrace ; pomoc v nouzi

Pandemie / Sonia Shahová ; z anglického originálu Pandemic … přeložila Lenka Šverčičová. — Vydání první. — Praha : Euromedia Group, 2021. — 327 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh : barevné ilustrace ; — (Esence) ISBN 978-80-242-7375-4

epidemiologie ; infekční lékařství ; dějiny lékařství ; pandemie : dějiny ; dějiny 19. století ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století ; přenos infekční nemoci ; COVID-19 ; rizikové faktory

nahoru

DERMATOVENEROLOGIE

Bílkoviny, aneb, potřebná součást výživy pro pacienty s EB : brožura s recepty / Michaela Halbrštátová. — 2. přepracované vydání. — Brno : DebRA, 2018. — 31 stran : ilustrace, tabulky

dermatovenerologie ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; epidermolysis bullosa ; strava, jídlo, výživa ; fyziologie výživy

Dovolte mi vzlétnout / Klára Dvořáková. — Brno : DEBRA ČR z.ú., 2020. — 19 stran : ilustrace

dermatovenerologie ; epidermolysis bullosa ; dítě ; předškolní dítě ; mladiství ; kojenec

Odvážný Honzík / Text: archiv DEBRA ČR a Anita Gaillyová ; ilustrace Maruška Fialová Kolářová. — 4. přepracované vydání. — Brno : DEBRA ČR, z.ú., 2019. — 13 stran : ilustrace

dermatovenerologie ; epidermolysis bullosa

Výživa při onemocnění epidermolysis bullosa congenita (EB) / Michaela Halbrštátová. — Brno : DEBRA ČR, z. ú., 2017. — 25 stran : ilustrace, tabulky

dermatovenerologie ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; epidermolysis bullosa ; strava, jídlo, výživa ; fyziologie výživy

nahoru

DIABETOLOGIE

UKPDS : the first 30 years / edited by Rury R. Holman, Peter J. Watkins ; foreword by David R. Matthews. — Chichester : Wiley-Blackwell, 2008. — xii, 175 stran : ilustrace ; ISBN 978-1-4051-9166-1

diabetologie ; dějiny lékařství ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století ; diabetes mellitus 2. typu ; randomizované kontrolované studie jako téma ; komplikace diabetu ; prospektivní studie

The little diabetes book you need to read / by Michael A. Weiss and Martha M. Funnell. — Philadelphia : Running Press, [2007]. — 256 stran : ilustrace ; ISBN 978-0-7624-3402-2

diabetologie ; zdravotní výchova ; diabetes mellitus : terapie ; self-management ; zapojení pacienta

Diabetes mellitus a komorbidity : doporučený diagnostický a terapeutický postup pro všeobecné pratické lékaře : novelizave 2021 / Igor Karen, Štěpán Svačina ; spoluautoři Vladimíra Fejfarová, Martin Prázný, Tomáš Sosna, Alena Šmahelová, Vladimír Tesař, Michal Vrablík. — Druhé, aktualizované vydání. — Praha : Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře, Společnost všeobecného lékařství, 2021. — 32 stran : ilustrace, tabulky ; — (Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře) ISBN 978-80-88280-26-2

všeobecné lékařství ; diabetologie ; diabetes mellitus : diagnóza : terapie ; komorbidita ; praktické lékařství

Jak na hypoglykemii : co by měl každý cukrovkář (diabetik) znát? / Jan Vachek. — První vydání. — Mlečice : pro společnost Viatris vydalo nakladatelství Axonite CZ s.r.o. – nakladatelství lékařské literatury, 2021. — 8 stran ; ISBN 978-80-88046-27-1

diabetologie ; zdravotní výchova ; hypoglykemie ; první pomoc ; diabetes mellitus

nahoru

ENDOKRINOLOGIE

Clinical aspects of growth hormone deficiency in adults : consequences of growth hormone deficiency and effects of replacement therapy : academisch proeschrift / door Johannes Mathijs maria de Boer. — Dordrecht : ICG printing, [1995]. — 273 stran : ilustrace, tabulky ;

endokrinologie ; lidský růstový hormon : nedostatek ; hormonální substituční terapie ; klinické lékařství ; dospělí

Growth hormone deficiency and its treatment / M. Vanderschueren-Lodeweyckx. — Gentofte : Novo Nordisk, Biopharmaceuticals Division, [1994]. — 87 stran : ilustrace, tabulky ;

endokrinologie ; lidský růstový hormon : nedostatek ; hormonální substituční terapie ; růst a vývoj

Vše o adrenální únavě : oživte svou energii, posilte imunitu, zlepšete koncentraci a žijte šťasný život bez stresu / Maggie Luther ; z anglického originálu Everything guide to adrenal fatigue přeložila Martina Brunnerová. — Olomouc : ANAG, [2021]. — 287 stran ; ISBN 978-80-7554-311-0

psychologie, klinická psychologie ; endokrinologie ; únava : terapie ; nadledviny ; psychický stres : terapie ; životní styl ; dietoterapie ; psychofyziologie

Dětská endokrinologie do kapsy / Renata Pomahačová, Božena Kalvachová. — 3., doplněné a přepracované vydání. — Praha : Maxdorf, 2021. — 151 stran : ilustrace, tabulky ; — (Jessenius) ISBN 978-80-7345-691-7

endokrinologie ; pediatrie ; nemoci endokrinního systému ; dítě

Wellness for girls and women with Turner syndrome : proceedings of the Consensus Conference – April 6-9, 2006, National Institute of Child Health and Human Development, National Institute of Health, Bethesda, Washington DC, USA / editors: Claus H. Gravholt, Carolyn A. Bondy. — First edition. — Amsterdam ; Elsevier, 2006. — xiii, 200 stran : ilustrace, tabulky ; — (International congress series,; 1298) ISBN 978-0-444-52886-5

genetika, lékařská genetika ; pediatrie ; endokrinologie ; Turnerův syndrom ; lékařská genetika ; růst a vývoj ; dítě ; mladiství ; dospělí ; ženské pohlaví ; zdraví žen

nahoru

EPIDEMIOLOGIE

Pandemie / Sonia Shahová ; z anglického originálu Pandemic … přeložila Lenka Šverčičová. — Vydání první. — Praha : Euromedia Group, 2021. — 327 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh : barevné ilustrace ; — (Esence) ISBN 978-80-242-7375-4

epidemiologie ; infekční lékařství ; dějiny lékařství ; pandemie : dějiny ; dějiny 19. století ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století ; přenos infekční nemoci ; COVID-19 ; rizikové faktory

Mapování onemocnění – Prostorové nerovnosti v předčasné úmrtnosti související s užíváním legálních návykových látek, Česko, 2001-2015 = Mapping disease – Spatial inequalities of premature mortality related to licit substance use, Czechia, 2001-2015 / Ladislav Kážmér, Andrej Baroš, Jan Hanzal, Ivana Kulhánová. — 1. vydání. — Klecany : Národní ústav duševního zdraví, 2020. — 27 stran, 14 stran obrazové přílohy : tabulky, mapy ; ISBN 978-80-87142-43-1

adiktologie ; epidemiologie ; předčasná smrt ; rizikové faktory ; užívání tabáku ; pití alkoholu ; disparity zdravotního stavu ; prostorová analýza ; populace ; lékařská geografie ; dějiny 21. století

nahoru

ETIKA, BIOETIKA, LÉKAŘSKÁ ETIKA

Odpustit druhým, odpustit sobě / Amélia Fleurot ; z francouzského originálu přeložila Simona Filová. — Vydání první. — Praha : Portál, 2021. — 190 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-262-1731-2

etika, bioetika, lékařská etika ; etika ; odpuštění ; interpersonální vztahy ; sebepojetí ; duševní zdraví

Vítězové a poražení : právní a etické problémy současné koronakrize / Michal Šejvl, Petr Agha, Tomáš Sobek, Jana Kokešová, David Černý. — Praha : Ústav státu a práva Akademie věd ČR, [2020]. — 90 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-87439-45-6

etika, bioetika, lékařská etika ; politologie, politika, zdravotní politika ; COVID-19 : dějiny ; dějiny 21. století ; sociální problémy ; etika ; právní vědy ; politika

nahoru

FARMACIE A FARMAKOLOGIE

Somatostatin eumedica 3 MG : lék 1. volby v léčbě krvácení z jícnových varixů. — [Praha] : [Ewopharma, spol. s r. o.], [2019]. — 19 stran : ilustrace ;

farmacie a farmakologie ; kardiologie ; gastroenterologie ; somatostatin : terapeutické užití ; farmakoterapie ; hodnocení léčiv ; ezofageální a žaludeční varixy : farmakoterapie ; gastrointestinální krvácení : farmakoterapie

nahoru

FARMAKOTERAPIE

Léčba bolesti : doporučený diagnostický a terapeutický postup pro všeobecné pratické lékaře : novelizace 2021 / autoři Bohumil Skála, Jiří Kozák. — Praha : Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře, Společnost všeobecného lékařství, 2021. — 25 stran : ilustrace, tabulky ; — (Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře) ISBN 978-80-88280-27-9

všeobecné lékařství ; farmakoterapie ; bolest : diagnóza : farmakoterapie ; analgetika : terapeutické užití ; měření bolesti ; percepce bolesti ; praktické lékařství

nahoru

FYZIOLOGIE

Oxygen advantage : jednoduché, vědecky potvrzené dechové techniky pro zlepšení zdraví o kondice / Patrick McKeown ; předmluva Joseph Mercola ; přeložil: Roman Kladivo. — První české vydání. — Praha : MOVE LAB, 2021. — 379 stran ; ISBN 978-80-908116-0-7

preventivní medicína ; fyziologie ; zdravý životní styl ; podpora zdraví ; dýchání ; dechová cvičení : metody ; kyslík

nahoru

GASTROENTEROLOGIE

Somatostatin eumedica 3 MG : lék 1. volby v léčbě krvácení z jícnových varixů. — [Praha] : [Ewopharma, spol. s r. o.], [2019]. — 19 stran : ilustrace ;

farmacie a farmakologie ; kardiologie ; gastroenterologie ; somatostatin : terapeutické užití ; farmakoterapie ; hodnocení léčiv ; ezofageální a žaludeční varixy : farmakoterapie ; gastrointestinální krvácení : farmakoterapie

Idiopatické střevní záněty : reprint / Petr Ryšávka, Martina Kohutková Lánová. — Praha : Mladá fronta, 2018. — 6 stran ;

gastroenterologie ; idiopatické střevní záněty

nahoru

GENETIKA, LÉKAŘSKÁ GENETIKA

Imunodeficience / Jiřina Bartůňková, Anna Šedivá a kolektiv. — 3., přepracované a doplněné vydání. — Praha : Garda Publishing, 2021. — 239 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-271-1273-9

alergologie a imunologie ; genetika, lékařská genetika ; nemoci imunitního systému ; syndromy imunologické nedostatečnosti ; genetické nemoci vrozené

Biologie v pěti lekcích : co je život? Paul Nurse ; editor Ben Martynoga ; přeložil Pavel Pecháček. — První vydání v Českém jazyce. — Praha : Dokořán, s. r. o. : 2021. — 157 stran : ilustrace ; — (Aliter ;; svazek 76) ISBN 978-80-7675-013-5

biologie ; genetika, lékařská genetika ; cytologie, klinická cytologie ; biologie buňky ; vývojová biologie ; biologická evoluce ; život ; chemické jevy ; geny ; informatika

Nutritional treatment of inborn errors of metabolism / M. Ruiz Pons, F. Sánchez-Valverde Visus, J. Dalmau Serra. — Majadahonda : Ergon, [2007]. — 148 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-84-8473-593-9

nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; genetika, lékařská genetika ; pediatrie ; vrozené poruchy metabolismu : dietoterapie ; dietoterapie ; dítě

Wellness for girls and women with Turner syndrome : proceedings of the Consensus Conference – April 6-9, 2006, National Institute of Child Health and Human Development, National Institute of Health, Bethesda, Washington DC, USA / editors: Claus H. Gravholt, Carolyn A. Bondy. — First edition. — Amsterdam ; Elsevier, 2006. — xiii, 200 stran : ilustrace, tabulky ; — (International congress series,; 1298) ISBN 978-0-444-52886-5

genetika, lékařská genetika ; pediatrie ; endokrinologie ; Turnerův syndrom ; lékařská genetika ; růst a vývoj ; dítě ; mladiství ; dospělí ; ženské pohlaví ; zdraví žen

nahoru

GERIATRIE

Demenz : praktischer Umgang mit der Hirnleistungsstörung / Ingo Füsgen. — 2. erweiterte Auflage. — München : MMV Medizin Verlag, 1992. — 174 stran : ilustrace, tabulky ; — (Schriftenreihe Geriatrie Praxis) ISBN 3-8208-1180-X

neurologie ; psychiatrie ; geriatrie ; demence : terapie ; staří ; duševně nemocní ; geriatrická psychiatrie

Der Alte Mensch als Patient / herausgegeben von Paul Kielholz und Carlo Adams. — Köln : Deutcher Ärzte-Verlag, 1986. — 187 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 3-7691-1079-X

geriatrie ; staří ; poskytování zdravotní péče ; geriatrická psychiatrie ; deprese ; pacienti

Gerontopsychiatrie : chronische psychische Erkrankungen im Alter : 14. Symposium der Europäischen Arbeitsgemeinschaft Gerontopsychiatrie 3. und 4. Oktober 1986 in Berlin / herausgegeben von S. Kanowski und G. Dimroth. — Neuss : Janssen, [1988]. — 506 stran : ilustrace, tabulky ; — (Forum Medizin Janssen Symposien ;; Bd. 14) ISBN 3-9801290-7-1

geriatrie ; psychiatrie ; geriatrická psychiatrie ; staří ; duševně nemocní ; duševní poruchy

Musíme si pomáhat, aneb, Domácí péče o seniora s demencí / Hana Vojtová. — Frýdek-Místek : JOKL, [2020]. — 83 stran : ilustrace (některé barevné) ; ISBN 978-80-88070-01-6

ošetřovatelství ; geriatrie ; geriatrické ošetřovatelství ; domácí ošetřování ; demence : ošetřování ; staří ; dlouhodobá péče ; vztahy mezi rodiči a dětmi ; kvalita života ; činnosti denního života ; kognitivní remediace ; zdravotnické služby pro staré lidi

Jednoduché a zdravé cviky pro seniory / Petra Bastlová, Alice Vondrová. — Vydání první. — V Praze : Vyšehrad, 2021. — 63 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7601-462-6

rehabilitační a fyzikální medicína ; geriatrie ; staří ; podpora zdraví ; cvičení ; zdravé stárnutí

nahoru

GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ

Očkování proti onermocnění covid- 19 u těhotných a kojících žen. — Praha : Česká vakcinologická společnost ČLS JEP : 2021. — 3 strany

preventivní medicína ; gynekologie a porodnictví ; infekční lékařství ; COVID-19 : prevence a kontrola ; vakcinace ; vakcíny proti COVID-19 ; těhotenství ; ženské pohlaví ; matky ; kojení

nahoru

HUMANITNÍ VĚDY A UMĚNÍ

Skalpel, prosím! : 300 nejlepších doktorských anekdot / sestavil Bohuslav Janda ; ilustrace Miroslav Barták. — Vyání druhé. — Praha : Pilot, 2021. — 78 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7428-403-8

lékařství ; humanitní vědy a umění ; lékařství v literatuře ; lékaři ; pacienti

Klikař / Michael J. Fox ; z anglického originálu … přeložila Helena Čížková. — Praha : XYZ, s. r. o., 2012. — 301 stran ; ISBN 978-80-7388-703-2

humanitní vědy a umění ; film jako téma : dějiny ; významné osobnosti ; Parkinsonova nemoc ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století

Mikuláš Teich: moje století : (1918-2018) / Antonie Doležalová. — První vydání. — Praha : Galén, [2021]. — 373 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; ISBN 978-80-7492-503-0

přírodní vědy ; humanitní vědy a umění ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století ; přírodní vědy : dějiny ; významné osobnosti ; dějiny ; emigranti a imigranti : dějiny ; emigrace a imigrace : dějiny

nahoru

HYGIENA

Příprava pracoviště na onemocnění COVID-19 : (nový coronavirus SARS – CoV2). — Praha : Ministerstvo zdravotnictví České republiky, 2020. — 7 stran

hygiena ; infekční lékařství ; COVID-19 : prevence a kontrola ; hygiena

nahoru

INFEKČNÍ LÉKAŘSTVÍ

Příprava pracoviště na onemocnění COVID-19 : (nový coronavirus SARS – CoV2). — Praha : Ministerstvo zdravotnictví České republiky, 2020. — 7 stran

hygiena ; infekční lékařství ; COVID-19 : prevence a kontrola ; hygiena

Očkování samoplátců. — [Praha] : [Ministerstvo zdravotnictví České republiky], 2021. — Leták

preventivní medicína ; infekční lékařství ; COVID-19 : prevence a kontrola ; vakcinace

Chceme se opět mačkat na hromadné fotce? : očkování většiny populace proti covid-19 je způsob, jak začít žít jako dřív. — Praha : Magistrát hl. m. Prahy, 2021. — Leták : portréty

preventivní medicína ; infekční lékařství ; COVID-19 : prevence a kontrola ; vakcíny proti COVID-19 ; vakcinace

Děkujeme, že se necháváte očkovat : očkování většiny populace proti covid-19 je způsob, jak začít žít jako dřív. — Praha : Magistrát hl. m. Prahy, 2021. — Leták : portréty

preventivní medicína ; infekční lékařství ; COVID-19 : prevence a kontrola ; vakcíny proti COVID-19 ; vakcinace

Očkování proti onermocnění covid- 19 u těhotných a kojících žen. — Praha : Česká vakcinologická společnost ČLS JEP : 2021. — 3 strany

preventivní medicína ; gynekologie a porodnictví ; infekční lékařství ; COVID-19 : prevence a kontrola ; vakcinace ; vakcíny proti COVID-19 ; těhotenství ; ženské pohlaví ; matky ; kojení

Centrální rezervační systém : návod pro zájemce o očkování. — Praha : Ministerstvo zdravotnictví České republiky, 2021. — 35 nečíslované stran : tabulky, formuláře

infekční lékařství ; COVID-19 : prevence a kontrola ; vakcinace ; informační systémy

Informace k očkovaní proti covid-19 nezletilých zájemců : o očkování (věkové skupiny 16+). — Praha : Ministerstvo zdravotnictví České republiky, 2021. — 1 nečíslovaná strana

preventivní medicína ; infekční lékařství ; COVID-19 : prevence a kontrola ; vakcinace ; mladiství

Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP k postinfekční imunitě po prodělaném onemocnění covid-19 a schématu očkování / Roman Chlíbek. — Praha : Česká vakcinologická společnost ČLS JEP, 2021. — 1 nečíslovaná strana

preventivní medicína ; infekční lékařství ; COVID-19 : prevence a kontrola ; vakcinace ; vakcíny proti COVID-19

Stanovisko České vakcinologické společnosti ČLS JEP k uznatelnosti očkování proti covid-19 provedeném v zahraničí a zahájení očkování pro prodělaném onemocnění ze dne 7.5. 2021 Roman Chlíbek. — Praha : Česká vakcinologická společnost ČLS JEP, 2021. — 1 nečíslovaná strana

preventivní medicína ; infekční lékařství ; COVID-19 : prevence a kontrola ; vakcinace ; vakcíny proti COVID-19

Stanovisko České vakcinologické společnosti ČLS JEP k intervalům mezi první a druhou dávkou vakcín proti onemocnění covid-19 ze dne 25.3. 2021 / Roman Chlíbek. — Praha : Česká vakcinologická společnost ČLS JEP, 2021. — 1 nečíslovaná strana

preventivní medicína ; infekční lékařství ; COVID-19 : prevence a kontrola ; vakcinace ; vakcíny proti COVID-19

Doporučení pro očkování proti onemocnění covid-19 ze dne 11.3. 2021. — Praha : Česká vakcinologická společnost ČLS JEP, 2021. — 5 stran

vakcíny proti COVID-19 ; COVID-19 : prevence a kontrola ; vakcinace ; preventivní medicína ; infekční lékařství

Zpravodaj k očkování / připravilo hlavní město Praha. — Praha : Magistrát hlavního města Prahy, 2021. — 8 stran : ilustrace ;

preventivní medicína ; infekční lékařství ; pneumologie a ftizeologie ; vakcinace : trendy ; vakcíny proti COVID-19 : terapeutické užití ; COVID-19

Pandemie / Sonia Shahová ; z anglického originálu Pandemic … přeložila Lenka Šverčičová. — Vydání první. — Praha : Euromedia Group, 2021. — 327 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh : barevné ilustrace ; — (Esence) ISBN 978-80-242-7375-4

epidemiologie ; infekční lékařství ; dějiny lékařství ; pandemie : dějiny ; dějiny 19. století ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století ; přenos infekční nemoci ; COVID-19 ; rizikové faktory

nahoru

KARDIOLOGIE

Somatostatin eumedica 3 MG : lék 1. volby v léčbě krvácení z jícnových varixů. — [Praha] : [Ewopharma, spol. s r. o.], [2019]. — 19 stran : ilustrace ;

farmacie a farmakologie ; kardiologie ; gastroenterologie ; somatostatin : terapeutické užití ; farmakoterapie ; hodnocení léčiv ; ezofageální a žaludeční varixy : farmakoterapie ; gastrointestinální krvácení : farmakoterapie

nahoru

LÉKAŘSKÁ INFORMATIKA

Očkovací portál občana – ocko.uzis.cz. — Praha : Ministerstvo zdravotnictví České republiky, 2021. — 8 stran : formuláře

preventivní medicína ; lékařská informatika ; COVID-19 : prevence a kontrola ; informační systémy ; vakcinace ; zdravotnické informační systémy

nahoru

LÉKAŘSTVÍ

Skalpel, prosím! : 300 nejlepších doktorských anekdot / sestavil Bohuslav Janda ; ilustrace Miroslav Barták. — Vyání druhé. — Praha : Pilot, 2021. — 78 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7428-403-8

lékařství ; humanitní vědy a umění ; lékařství v literatuře ; lékaři ; pacienti

nahoru

LIDSKÁ PRÁVA

Deklarace práv onkologických pacientů : přijatá 29. června 2002 v norském Oslo / Zdeněk Dienstbier. — Praha : Liga proti rakovině Praha, 2002. — 5 nečíslovaných stran : ilustrace ;

lidská práva ; onkologie ; přežívající onkologičtí pacienti : zákonodárství a právo ; práva pacientů ; spolupráce organizací a občanů ; organizace podporující zdraví ; organizace nevýdělečné

nahoru

LINGVISTIKA, LÉKAŘSKÁ TERMINOLOGIE

Jak psát, aby se to dalo číst : příručka přístupného psaní / Jakub Šváb. — Vydání první. — Praha : Leges, 2021. — 131 stran : ilustrace, tabulky ; — (Praktik) ISBN 978-80-7502-502-9

lingvistika, lékařská terminologie ; psaní ; čtení ; literatura ; lingvistika ; zpracování textu ; pochopení

nahoru

NEUROLOGIE

Demenz : praktischer Umgang mit der Hirnleistungsstörung / Ingo Füsgen. — 2. erweiterte Auflage. — München : MMV Medizin Verlag, 1992. — 174 stran : ilustrace, tabulky ; — (Schriftenreihe Geriatrie Praxis) ISBN 3-8208-1180-X

neurologie ; psychiatrie ; geriatrie ; demence : terapie ; staří ; duševně nemocní ; geriatrická psychiatrie

Čas je mozek!. — [Praha] : [Nadační fond Čas je mozek], [mezi 2015 a 2021]. — 4 nečíslované strany : ilustrace ;

neurologie ; zdravotní výchova ; urgentní lékařství ; cévní mozková příhoda : diagnóza ; urgentní zdravotnické služby ; určení symptomu

Cévní mozková příhoda : informace pro pacienty po cévní mozkové příhodě (anebo před ní!) / autoři: Aleš Tomek, Jaroslava Paulasová Schwabová, Hana Magerová, Barbora Urbanová, Magda Vrábelová. — Praha : Nadační fond Čas je mozek, [mezi 2015 a 2021]. — 62 stran, 1 nečíslovaná strana tabulkové přílohy : ilustrace, tabulky ISBN 978-80-270-7583-6

angiologie ; neurologie ; cévní mozková příhoda : prevence a kontrola : terapie ; zdravý životní styl ; strava, jídlo, výživa

nahoru

NUTRIČNÍ TERAPIE, DIETOTERAPIE A VÝŽIVA

Výživa u onkologicky nemocných : obecné informace pro pacienty / Petra Holečková. — Praha : Liga proti rakovině Praha, [2014?]. — 28 stran ; ISBN 978-80-260-5966-0

onkologie ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; zdravotní výchova ; nádory : dietoterapie ; dietoterapie ; fyziologie výživy ; potraviny ; přežívající onkologičtí pacienti ; spolupráce organizací a občanů ; organizace podporující zdraví ; organizace nevýdělečné

Třináct rad ke zdravé výživě dětí ; Léčebná a lázeňská výživa dětí / Petr Tláskal, Miroslav Musílek, Kateřina Bednaříková, Luděk Mrázek. — [Praha] : [Společnost pro výživu], [2021?]. — 2 nečíslované strany : ilustrace ;

nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; pediatrie ; zdravotní výchova ; dítě ; fyziologie výživy dětí ; potraviny ; jídelníček ; zdravá strava ; nadace ; lázně

Nutritional treatment of inborn errors of metabolism / M. Ruiz Pons, F. Sánchez-Valverde Visus, J. Dalmau Serra. — Majadahonda : Ergon, [2007]. — 148 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-84-8473-593-9

nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; genetika, lékařská genetika ; pediatrie ; vrozené poruchy metabolismu : dietoterapie ; dietoterapie ; dítě

Výživa při onemocnění epidermolysis bullosa congenita (EB) / Michaela Halbrštátová. — Brno : DEBRA ČR, z. ú., 2017. — 25 stran : ilustrace, tabulky

dermatovenerologie ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; epidermolysis bullosa ; strava, jídlo, výživa ; fyziologie výživy

Bílkoviny, aneb, potřebná součást výživy pro pacienty s EB : brožura s recepty / Michaela Halbrštátová. — 2. přepracované vydání. — Brno : DebRA, 2018. — 31 stran : ilustrace, tabulky

dermatovenerologie ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; epidermolysis bullosa ; strava, jídlo, výživa ; fyziologie výživy

nahoru

ONKOLOGIE

Maligní lymfomy a mnohočetný myelom : obecné informace pro pacienty / Evžen Skala ; aktualizace Michaela Fridrichová. — Praha : Liga proti rakovině, [2011?]. — 20 stran ; ISBN 978-80-260-1183-5

onkologie ; zdravotní výchova ; preventivní medicína ; lymfom ; mnohočetný myelom ; spolupráce organizací a občanů ; organizace podporující zdraví ; organizace nevýdělečné ; primární prevence

Co bychom měli vědět o rakovině / Zdeněk Dienstbier, Evžen Skala. — Praha : Liga proti rakovině Praha, [2014?]. — 44 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-260-7710-7

onkologie ; zdravotní výchova ; preventivní medicína ; nádory : diagnóza : prevence a kontrola : terapie ; primární prevence ; spolupráce organizací a občanů ; organizace podporující zdraví ; organizace nevýdělečné

Výživa u onkologicky nemocných : obecné informace pro pacienty / Petra Holečková. — Praha : Liga proti rakovině Praha, [2014?]. — 28 stran ; ISBN 978-80-260-5966-0

onkologie ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; zdravotní výchova ; nádory : dietoterapie ; dietoterapie ; fyziologie výživy ; potraviny ; přežívající onkologičtí pacienti ; spolupráce organizací a občanů ; organizace podporující zdraví ; organizace nevýdělečné

Deklarace práv onkologických pacientů : přijatá 29. června 2002 v norském Oslo / Zdeněk Dienstbier. — Praha : Liga proti rakovině Praha, 2002. — 5 nečíslovaných stran : ilustrace ;

lidská práva ; onkologie ; přežívající onkologičtí pacienti : zákonodárství a právo ; práva pacientů ; spolupráce organizací a občanů ; organizace podporující zdraví ; organizace nevýdělečné

nahoru

ORTOPEDIE

Vybrané kapitoly z ortopedie a traumatologie pro studenty medicíny / Pavel Douša, Tomáš Pešl, Valér Džupa, Martin Krbec (ed.). — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2021. — 345 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-246-4828-6

ortopedie ; traumatologie ; ortopedie ; traumatologie

Zlomeniny lopatky / Jan Bartoníček, Michal Tuček, Ondřej Naňka. — Praha : Maxdorf, [2021]. — 640 stran : ilustrace, tabulky ; — (Jessenius) ISBN 978-80-7345-690-0

ortopedie ; traumatologie ; lopatka : chirurgie : zranění ; fraktury kostí : chirurgie ; poranění paže : chirurgie ; chirurgie operační

nahoru

OŠETŘOVATELSTVÍ

Ať před zraky mám život : svědectví z hospice / Viola Svobodová. — Uhřice : Doron, 2021. — 160 stram ; — (Svědectví ;; svazek 6.) ISBN 978-80-7297-230-2

paliativní medicína ; ošetřovatelství ; dějiny lékařství ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století ; lékařky : dějiny ; významné osobnosti ; hospice : dějiny ; hospicová a paliativní péče : dějiny ; péče v hospici : dějiny ; paliativní péče : dějiny ; paliativní medicína : dějiny ; pastorační péče : dějiny ; křesťanství ; umírající ; postoj ke smrti

Břehy nejsou na dohled : skutečný příběh z mise Lékařů bez hranic / Jitka Kosíková, Marek Uhlíř. — První vydání. — Praha : Euromedia Group, 2021. — 213 stran ; — (Universum) ISBN 978-80-242-7308-2 :

dějiny lékařství ; ošetřovatelství ; pediatrie ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století ; dětské sestry : dějiny ; lékařské mise : dějiny ; mezinárodní spolupráce ; organizace nevýdělečné ; dětská urgentní medicína ; pediatrické ošetřovatelství ; emigrace a imigrace ; pomoc v nouzi

Jsem sestra = I am nurse / Jindřich Štreit. — První vydání. — České Budějovice : Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester, 2020. — 71 nečíslovaných stran : barevné ilustrace, portréty ; ISBN 978-80-270-8336-7

ošetřovatelství ; zdravotní sestry ; ošetřovatelská péče ; dějiny 21. století

Musíme si pomáhat, aneb, Domácí péče o seniora s demencí / Hana Vojtová. — Frýdek-Místek : JOKL, [2020]. — 83 stran : ilustrace (některé barevné) ; ISBN 978-80-88070-01-6

ošetřovatelství ; geriatrie ; geriatrické ošetřovatelství ; domácí ošetřování ; demence : ošetřování ; staří ; dlouhodobá péče ; vztahy mezi rodiči a dětmi ; kvalita života ; činnosti denního života ; kognitivní remediace ; zdravotnické služby pro staré lidi

nahoru

PALIATIVNÍ MEDICÍNA

Ať před zraky mám život : svědectví z hospice / Viola Svobodová. — Uhřice : Doron, 2021. — 160 stram ; — (Svědectví ;; svazek 6.) ISBN 978-80-7297-230-2

paliativní medicína ; ošetřovatelství ; dějiny lékařství ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století ; lékařky : dějiny ; významné osobnosti ; hospice : dějiny ; hospicová a paliativní péče : dějiny ; péče v hospici : dějiny ; paliativní péče : dějiny ; paliativní medicína : dějiny ; pastorační péče : dějiny ; křesťanství ; umírající ; postoj ke smrti

nahoru

PEDAGOGIKA

Strategie výchovy / Bohumíra Lazarová, Soňa Cpinová, Božena Lányová, Jana Zapletalová, Jan Stárka. — Vydání první. — Praha : Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, [2005]. — 160 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-86856-57-5

pedagogika ; psychologie, klinická psychologie ; sociologie ; dítě v ústavní péči : výchova ; mladiství v ústavní péči : výchova ; institucionalizace ; chování dětí ; chování mladistvých ; dětská psychologie ; dorostová psychologie ; sociální péče ; výchova dítěte ; poruchy sociálního chování

Rodiče a dítě se zdravotním postižením (nejen) na základní škole : speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními … / Jan Michalík. — Vydání 1. — [Čáslav] : Studio Press pro Společnost pro MPS, 2013. — 150 stran ; ISBN 978-80-86532-29-5

pedagogika ; zdravotně postižení ; postižené děti : výchova ; speciální vzdělávání ; integrovaná výuka ; vyučování ; rodina ; zákonodárství jako téma ; školy

Dyslexie – zaostřeno na angličtinu / Olga Zelinková, Monika Černá, Helena Zitková. — Vydání první. — V Praze : Pasparta, 2020. — 157 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-88290-62-9

psychiatrie ; pedagogika ; pediatrie ; dyslexie ; postižené děti : výchova ; speciální vzdělávání ; jazykové techniky

nahoru

PEDIATRIE

Dyslexie – zaostřeno na angličtinu / Olga Zelinková, Monika Černá, Helena Zitková. — Vydání první. — V Praze : Pasparta, 2020. — 157 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-88290-62-9

psychiatrie ; pedagogika ; pediatrie ; dyslexie ; postižené děti : výchova ; speciální vzdělávání ; jazykové techniky

Třináct rad ke zdravé výživě dětí ; Léčebná a lázeňská výživa dětí / Petr Tláskal, Miroslav Musílek, Kateřina Bednaříková, Luděk Mrázek. — [Praha] : [Společnost pro výživu], [2021?]. — 2 nečíslované strany : ilustrace ;

nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; pediatrie ; zdravotní výchova ; dítě ; fyziologie výživy dětí ; potraviny ; jídelníček ; zdravá strava ; nadace ; lázně

Léčebná rehabilitace v pediatrii / Olga Dyrhonová, Miloš Máček, Libuše Smolíková, Blanka Vlčková. — Bratislava : Raabe, [2017]. — 96 stran : ilustrace, tabulky ; — (Rehabilitační a fyzikálni terapie) ISBN 978-80-8140-409-2

pediatrie ; rehabilitační a fyzikální medicína ; dítě ; rehabilitace ; fyzioterapie (techniky) ; nemoci dýchací soustavy : rehabilitace ; obezita : rehabilitace ; poruchy motorických dovedností : rehabilitace ; reflexní terapie

Dětská endokrinologie do kapsy / Renata Pomahačová, Božena Kalvachová. — 3., doplněné a přepracované vydání. — Praha : Maxdorf, 2021. — 151 stran : ilustrace, tabulky ; — (Jessenius) ISBN 978-80-7345-691-7

endokrinologie ; pediatrie ; nemoci endokrinního systému ; dítě

Břehy nejsou na dohled : skutečný příběh z mise Lékařů bez hranic / Jitka Kosíková, Marek Uhlíř. — První vydání. — Praha : Euromedia Group, 2021. — 213 stran ; — (Universum) ISBN 978-80-242-7308-2 :

dějiny lékařství ; ošetřovatelství ; pediatrie ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století ; dětské sestry : dějiny ; lékařské mise : dějiny ; mezinárodní spolupráce ; organizace nevýdělečné ; dětská urgentní medicína ; pediatrické ošetřovatelství ; emigrace a imigrace ; pomoc v nouzi

Nutritional treatment of inborn errors of metabolism / M. Ruiz Pons, F. Sánchez-Valverde Visus, J. Dalmau Serra. — Majadahonda : Ergon, [2007]. — 148 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-84-8473-593-9

nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; genetika, lékařská genetika ; pediatrie ; vrozené poruchy metabolismu : dietoterapie ; dietoterapie ; dítě

Wellness for girls and women with Turner syndrome : proceedings of the Consensus Conference – April 6-9, 2006, National Institute of Child Health and Human Development, National Institute of Health, Bethesda, Washington DC, USA / editors: Claus H. Gravholt, Carolyn A. Bondy. — First edition. — Amsterdam ; Elsevier, 2006. — xiii, 200 stran : ilustrace, tabulky ; — (International congress series,; 1298) ISBN 978-0-444-52886-5

genetika, lékařská genetika ; pediatrie ; endokrinologie ; Turnerův syndrom ; lékařská genetika ; růst a vývoj ; dítě ; mladiství ; dospělí ; ženské pohlaví ; zdraví žen

nahoru

PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE

Zpravodaj k očkování / připravilo hlavní město Praha. — Praha : Magistrát hlavního města Prahy, 2021. — 8 stran : ilustrace ;

preventivní medicína ; infekční lékařství ; pneumologie a ftizeologie ; vakcinace : trendy ; vakcíny proti COVID-19 : terapeutické užití ; COVID-19

nahoru

POLITOLOGIE, POLITIKA, ZDRAVOTNÍ POLITIKA

Handbook for action to reduce alcohol-related harm. — Copenhagen : WHO Regional Office for Europe, [2009]. — 69 stran : ilustrace ; ISBN 978-92-890-4180-5

adiktologie ; politologie, politika, zdravotní politika ; alkoholismus : prevence a kontrola ; zdravotní politika ; snížení rizika poškození ; sociální problémy : prevence a kontrola ; zdravotnické plánování – směrnice ; zdravotně rizikové chování ; primární prevence

Vítězové a poražení : právní a etické problémy současné koronakrize / Michal Šejvl, Petr Agha, Tomáš Sobek, Jana Kokešová, David Černý. — Praha : Ústav státu a práva Akademie věd ČR, [2020]. — 90 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-87439-45-6

etika, bioetika, lékařská etika ; politologie, politika, zdravotní politika ; COVID-19 : dějiny ; dějiny 21. století ; sociální problémy ; etika ; právní vědy ; politika

nahoru

PREVENTIVNÍ MEDICÍNA

Maligní lymfomy a mnohočetný myelom : obecné informace pro pacienty / Evžen Skala ; aktualizace Michaela Fridrichová. — Praha : Liga proti rakovině, [2011?]. — 20 stran ; ISBN 978-80-260-1183-5

onkologie ; zdravotní výchova ; preventivní medicína ; lymfom ; mnohočetný myelom ; spolupráce organizací a občanů ; organizace podporující zdraví ; organizace nevýdělečné ; primární prevence

Zpravodaj k očkování / připravilo hlavní město Praha. — Praha : Magistrát hlavního města Prahy, 2021. — 8 stran : ilustrace ;

preventivní medicína ; infekční lékařství ; pneumologie a ftizeologie ; vakcinace : trendy ; vakcíny proti COVID-19 : terapeutické užití ; COVID-19

Co bychom měli vědět o rakovině / Zdeněk Dienstbier, Evžen Skala. — Praha : Liga proti rakovině Praha, [2014?]. — 44 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-260-7710-7

onkologie ; zdravotní výchova ; preventivní medicína ; nádory : diagnóza : prevence a kontrola : terapie ; primární prevence ; spolupráce organizací a občanů ; organizace podporující zdraví ; organizace nevýdělečné

Oxygen advantage : jednoduché, vědecky potvrzené dechové techniky pro zlepšení zdraví o kondice / Patrick McKeown ; předmluva Joseph Mercola ; přeložil: Roman Kladivo. — První české vydání. — Praha : MOVE LAB, 2021. — 379 stran ; ISBN 978-80-908116-0-7

preventivní medicína ; fyziologie ; zdravý životní styl ; podpora zdraví ; dýchání ; dechová cvičení : metody ; kyslík

Adaptace národní strategie očkování na situaci a potřeby hlavního města : verze 11 : aktualizace 14. 2. 2021. — Praha : Magistrát hl. m. Prahy, 2021. — 45 stran : ilustrace, tabulky

veřejné zdravotnictví ; preventivní medicína ; COVID-19 : prevence a kontrola ; vakcinace ; vakcíny proti COVID-19 ; postup ; strategické plánování

Chceme se opět mačkat na hromadné fotce? : očkování většiny populace proti covid-19 je způsob, jak začít žít jako dřív. — Praha : Magistrát hl. m. Prahy, 2021. — Leták : portréty

preventivní medicína ; infekční lékařství ; COVID-19 : prevence a kontrola ; vakcíny proti COVID-19 ; vakcinace

Děkujeme, že se necháváte očkovat : očkování většiny populace proti covid-19 je způsob, jak začít žít jako dřív. — Praha : Magistrát hl. m. Prahy, 2021. — Leták : portréty

preventivní medicína ; infekční lékařství ; COVID-19 : prevence a kontrola ; vakcíny proti COVID-19 ; vakcinace

Informace k očkovaní proti covid-19 nezletilých zájemců : o očkování (věkové skupiny 16+). — Praha : Ministerstvo zdravotnictví České republiky, 2021. — 1 nečíslovaná strana

preventivní medicína ; infekční lékařství ; COVID-19 : prevence a kontrola ; vakcinace ; mladiství

Zase bude dobře : promluvte si s těmi, kdo s očkováním váhají. — Praha : Magistrát hl. m. Prahy, 2021. — Leták : portréty

preventivní medicína ; sociologie ; COVID-19 : prevence a kontrola : psychologie ; vakcinace : psychologie ; vakcíny proti COVID-19 ; komunikace ; interpersonální vztahy

Očkovací portál občana – ocko.uzis.cz. — Praha : Ministerstvo zdravotnictví České republiky, 2021. — 8 stran : formuláře

preventivní medicína ; lékařská informatika ; COVID-19 : prevence a kontrola ; informační systémy ; vakcinace ; zdravotnické informační systémy

Očkování samoplátců. — [Praha] : [Ministerstvo zdravotnictví České republiky], 2021. — Leták

preventivní medicína ; infekční lékařství ; COVID-19 : prevence a kontrola ; vakcinace

Očkování proti onermocnění covid- 19 u těhotných a kojících žen. — Praha : Česká vakcinologická společnost ČLS JEP : 2021. — 3 strany

preventivní medicína ; gynekologie a porodnictví ; infekční lékařství ; COVID-19 : prevence a kontrola ; vakcinace ; vakcíny proti COVID-19 ; těhotenství ; ženské pohlaví ; matky ; kojení

Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP k postinfekční imunitě po prodělaném onemocnění covid-19 a schématu očkování / Roman Chlíbek. — Praha : Česká vakcinologická společnost ČLS JEP, 2021. — 1 nečíslovaná strana

preventivní medicína ; infekční lékařství ; COVID-19 : prevence a kontrola ; vakcinace ; vakcíny proti COVID-19

Doporučení pro očkování proti onemocnění covid-19 ze dne 11.3. 2021. — Praha : Česká vakcinologická společnost ČLS JEP, 2021. — 5 stran

vakcíny proti COVID-19 ; COVID-19 : prevence a kontrola ; vakcinace ; preventivní medicína ; infekční lékařství

Stanovisko České vakcinologické společnosti ČLS JEP k intervalům mezi první a druhou dávkou vakcín proti onemocnění covid-19 ze dne 25.3. 2021 / Roman Chlíbek. — Praha : Česká vakcinologická společnost ČLS JEP, 2021. — 1 nečíslovaná strana

preventivní medicína ; infekční lékařství ; COVID-19 : prevence a kontrola ; vakcinace ; vakcíny proti COVID-19

Stanovisko České vakcinologické společnosti ČLS JEP k uznatelnosti očkování proti covid-19 provedeném v zahraničí a zahájení očkování pro prodělaném onemocnění ze dne 7.5. 2021 Roman Chlíbek. — Praha : Česká vakcinologická společnost ČLS JEP, 2021. — 1 nečíslovaná strana

preventivní medicína ; infekční lékařství ; COVID-19 : prevence a kontrola ; vakcinace ; vakcíny proti COVID-19

nahoru

PŘÍRODNÍ VĚDY

Mikuláš Teich: moje století : (1918-2018) / Antonie Doležalová. — První vydání. — Praha : Galén, [2021]. — 373 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; ISBN 978-80-7492-503-0

přírodní vědy ; humanitní vědy a umění ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století ; přírodní vědy : dějiny ; významné osobnosti ; dějiny ; emigranti a imigranti : dějiny ; emigrace a imigrace : dějiny

nahoru

PSYCHIATRIE

Život v papiňáku : hraniční porucha osobnosti ve vztazích / Paul T. Mason, Randi Kreger ; přeložila Miroslava Kopicová. — Praha : Portál, 2021. — 295 stran ; ISBN 978-80-262-1750-3

psychiatrie ; hraniční porucha osobnosti : diagnóza : psychologie : terapie ; interprofesionální vztahy ; self-management ; komunikace

Demenz : praktischer Umgang mit der Hirnleistungsstörung / Ingo Füsgen. — 2. erweiterte Auflage. — München : MMV Medizin Verlag, 1992. — 174 stran : ilustrace, tabulky ; — (Schriftenreihe Geriatrie Praxis) ISBN 3-8208-1180-X

neurologie ; psychiatrie ; geriatrie ; demence : terapie ; staří ; duševně nemocní ; geriatrická psychiatrie

Gerontopsychiatrie : chronische psychische Erkrankungen im Alter : 14. Symposium der Europäischen Arbeitsgemeinschaft Gerontopsychiatrie 3. und 4. Oktober 1986 in Berlin / herausgegeben von S. Kanowski und G. Dimroth. — Neuss : Janssen, [1988]. — 506 stran : ilustrace, tabulky ; — (Forum Medizin Janssen Symposien ;; Bd. 14) ISBN 3-9801290-7-1

geriatrie ; psychiatrie ; geriatrická psychiatrie ; staří ; duševně nemocní ; duševní poruchy

Roztěkaná mysl : původ a léčení poruch pozornosti / Gabor Maté ; přeložil Viktor Jurek. — Praha : PeopleComm s.r.o., 2021. — 239 stran ; ISBN 978-80-87917-65-7

psychiatrie ; psychoterapie ; hyperkinetická porucha : etiologie : terapie ; behaviorální terapie : metody

Jeskyně Aspergerů / Blanka Holzäpfelová. — První vydání. — Praha Pointa Publishing 2021. — 85 stran ; ISBN 978-80-7650-343-4

psychiatrie ; zdravotně postižení ; psychologie, klinická psychologie ; Aspergerův syndrom : psychologie ; dějiny 20. století ; mentálně postižení : dějiny : psychologie ; sociální psychologie ; životní styl ; zdravotní sestry : psychologie

Dyslexie – zaostřeno na angličtinu / Olga Zelinková, Monika Černá, Helena Zitková. — Vydání první. — V Praze : Pasparta, 2020. — 157 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-88290-62-9

psychiatrie ; pedagogika ; pediatrie ; dyslexie ; postižené děti : výchova ; speciální vzdělávání ; jazykové techniky

Kapka kámen vyhloubí / Hana Kulasová. — Vydání první. — Praha : Paseka : 2021. — 191 stran, xxiv stran obrazových příloh : portréty, faksimile ; ISBN 978-80-7637-102-6

psychiatrie ; psychologie, klinická psychologie ; zdravotně postižení ; dějiny 20. století ; autistická porucha : dějiny ; postižené děti : dějiny ; matky : dějiny ; vztahy mezi matkou a dítětem ; osoby pečující o pacienty ; výchova dítěte ; rodičovství

nahoru

PSYCHOFARMAKOLOGIE

Psychopharmaka bei chronischem Schmerz : Referate gehalten am Workshop vom 21. bis 23. Mai 1987 / organisiert von R. Kocher ; Patronat: International Association for the Study of Pain, Gesellschaft zum Studium des Schmerzes für Deutschland, Oesterreich und die Schweiz ; herausgegeben von Ciba-Geigy, Geigy Pharma, Basel. — Basel : Ciba-Geigy, Geigy Pharma, [1987?]. — 131 stran : ilustrace, tabulky ;

psychofarmakologie ; chronická bolest : farmakoterapie ; psychotropní léky : terapeutické užití ; analgetika : terapeutické užití ; management bolesti ; farmakoterapie

nahoru

PSYCHOLOGIE, KLINICKÁ PSYCHOLOGIE

Přehled teorií osobnosti / Victor J. Drapela ; přeložil Karel Balcar. — Vydání sedmé. — Praha : Portál, 2021. — 175 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-262-1709-1

psychologie, klinická psychologie ; psychologická teorie ; osobnost ; dějiny 19. století ; dějiny 20. století

Psychologie osobnosti / Milan Nakonečný. — Praha : Stanislav Juhaňák – Triton, 2021. — 654 stran : ilustrace, grafy ; ISBN 978-80-7553-886-4

psychologie, klinická psychologie ; psychologie ; osobnost

Kapka kámen vyhloubí / Hana Kulasová. — Vydání první. — Praha : Paseka : 2021. — 191 stran, xxiv stran obrazových příloh : portréty, faksimile ; ISBN 978-80-7637-102-6

psychiatrie ; psychologie, klinická psychologie ; zdravotně postižení ; dějiny 20. století ; autistická porucha : dějiny ; postižené děti : dějiny ; matky : dějiny ; vztahy mezi matkou a dítětem ; osoby pečující o pacienty ; výchova dítěte ; rodičovství

Vybrané kapitoly z psychologie / Marie Farková. — Třetí, aktualizované vydání. — Praha : Univerzita Jana Amose Komenského, 2017. — 400 stran : ilustrace (některé barevné) ; ISBN 978-80-7452-130-0

psychologie, klinická psychologie ; psychologie ; vývojová psychologie

Jeskyně Aspergerů / Blanka Holzäpfelová. — První vydání. — Praha Pointa Publishing 2021. — 85 stran ; ISBN 978-80-7650-343-4

psychiatrie ; zdravotně postižení ; psychologie, klinická psychologie ; Aspergerův syndrom : psychologie ; dějiny 20. století ; mentálně postižení : dějiny : psychologie ; sociální psychologie ; životní styl ; zdravotní sestry : psychologie

Jak se z toho nezbláznit : duševní zdraví, zdravý rozum a odolnost v čase krize / Jan Pergler, Jan Dražan. — Praha : Zeď, 2021. — 313 stran ; ISBN 978-80-907909-6-4

psychologie, klinická psychologie ; sociologie ; veřejné zdravotnictví ; COVID-19 : psychologie ; duševní zdraví ; psychický stres ; psychická odolnost ; sociální změna ; významné osobnosti ; dějiny 21. století

Posilování stresem : cesta k odolnosti / text Pavel Kolář ; doprovodná grafika David Černý. — První vydání. — Praha : Euromedia Group, 2021. — 367 stran : ilustrace ; — (Universum) ISBN 978-80-242-7465-2

psychologie, klinická psychologie ; psychický stres : psychologie ; duševní procesy : fyziologie ; fyziologický stres ; duševní zdraví ; psychická odolnost ; emoce ; psychosomatické lékařství ; životní styl

Vše o adrenální únavě : oživte svou energii, posilte imunitu, zlepšete koncentraci a žijte šťasný život bez stresu / Maggie Luther ; z anglického originálu Everything guide to adrenal fatigue přeložila Martina Brunnerová. — Olomouc : ANAG, [2021]. — 287 stran ; ISBN 978-80-7554-311-0

psychologie, klinická psychologie ; endokrinologie ; únava : terapie ; nadledviny ; psychický stres : terapie ; životní styl ; dietoterapie ; psychofyziologie

Strategie výchovy / Bohumíra Lazarová, Soňa Cpinová, Božena Lányová, Jana Zapletalová, Jan Stárka. — Vydání první. — Praha : Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, [2005]. — 160 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-86856-57-5

pedagogika ; psychologie, klinická psychologie ; sociologie ; dítě v ústavní péči : výchova ; mladiství v ústavní péči : výchova ; institucionalizace ; chování dětí ; chování mladistvých ; dětská psychologie ; dorostová psychologie ; sociální péče ; výchova dítěte ; poruchy sociálního chování

nahoru

PSYCHOTERAPIE

Zapojení zvířat do zoorehabilitace : skripta pro studenty / Kristýna Machová, Lenka Skoupá, Daniela Hypšová, Veronika Juríčková, Kateřina Čapková, Klára Ničová, Magdaléna Šámalová, Ivona Svobodová. — Vydání: první. — V Praze : Česká zemědělská univerzita, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, 2021. — 149 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-213-3067-2

rehabilitační a fyzikální medicína ; psychoterapie ; zooterapie ; terapeutická zvířata ; pouto mezi člověkem a zvířetem

Roztěkaná mysl : původ a léčení poruch pozornosti / Gabor Maté ; přeložil Viktor Jurek. — Praha : PeopleComm s.r.o., 2021. — 239 stran ; ISBN 978-80-87917-65-7

psychiatrie ; psychoterapie ; hyperkinetická porucha : etiologie : terapie ; behaviorální terapie : metody

nahoru

RADIAČNÍ OCHRANA

Národní radiační havarijní plán : NRHP. — [Praha] : Státní úřad pro jadernou bezpečnost : [2020]. — 52 stran : ilustrace ;

státní správa ; radiační ochrana ; plánování postupu v případě katastrof : organizace a řízení ; náhlé příhody ; únik radioaktivních látek : prevence a kontrola ; radiační ochrana ; vládní organizace

nahoru

RADIOLOGIE, NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA A ZOBRAZOVACÍ METODY

Röntgenanatomie / von D. Nagy. — Budapest : Verlag der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, 1959. — 509 stran : ilustrace ;

anatomie ; radiologie, nukleární medicína a zobrazovací metody ; anatomie ; rentgendiagnostika

nahoru

REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA

Léčebná rehabilitace ve vybraných oborech / kolektiv autorů : Vítězslav Hradil, Jan Kálal, Tomáš Křížek, Tereza Knoppová, Michaela Havlíčková ; editor Petr Herle. — Bratislava : Raabe, [2017]. — 21 svazky : ilustrace, tabulky ; — (Rehabilitační a fyzikální terapie) ISBN 978-80-8140-421-4

rehabilitační a fyzikální medicína ; fyzioterapie (techniky) ; onemocnění dna pánevního : rehabilitace ; pahýl po amputaci ; dolní končetina ; popálení : rehabilitace ; gynekologická onemocnění : rehabilitace ; hemofilie A : rehabilitace ; hemofilie B : rehabilitace

Léčebná rehabilitace v pediatrii / Olga Dyrhonová, Miloš Máček, Libuše Smolíková, Blanka Vlčková. — Bratislava : Raabe, [2017]. — 96 stran : ilustrace, tabulky ; — (Rehabilitační a fyzikálni terapie) ISBN 978-80-8140-409-2

pediatrie ; rehabilitační a fyzikální medicína ; dítě ; rehabilitace ; fyzioterapie (techniky) ; nemoci dýchací soustavy : rehabilitace ; obezita : rehabilitace ; poruchy motorických dovedností : rehabilitace ; reflexní terapie

Manuál léčivé jógy : pracujte s energetickými čakrovými centry a zvyšte svou vitalitu / Ambikananda Saraswati ; fotografie Laura Knox ; z anglického originálu The healing yoga manual přeložila Hana Hanosková. — Olomouc : ANAG, [2019]. — 144 stran : barevné ilustrace, portréty ; ISBN 978-80-7554-231-1

alternativní lékařství ; rehabilitační a fyzikální medicína ; jóga ; podpora zdraví

Zapojení zvířat do zoorehabilitace : skripta pro studenty / Kristýna Machová, Lenka Skoupá, Daniela Hypšová, Veronika Juríčková, Kateřina Čapková, Klára Ničová, Magdaléna Šámalová, Ivona Svobodová. — Vydání: první. — V Praze : Česká zemědělská univerzita, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, 2021. — 149 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-213-3067-2

rehabilitační a fyzikální medicína ; psychoterapie ; zooterapie ; terapeutická zvířata ; pouto mezi člověkem a zvířetem

Jednoduché a zdravé cviky pro seniory / Petra Bastlová, Alice Vondrová. — Vydání první. — V Praze : Vyšehrad, 2021. — 63 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7601-462-6

rehabilitační a fyzikální medicína ; geriatrie ; staří ; podpora zdraví ; cvičení ; zdravé stárnutí

nahoru

SOCIOLOGIE

Sociální vyloučení seniorů 65+ žijících ve vlastní domácnosti v České republice / Lenka Motlová a kol.. — Vydání první. — Praha : NLN, 2021. — 217 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-7422-784-4

sociologie ; sociální izolace ; sociální problémy : prevence a kontrola ; kvalita života ; socioekonomické faktory ; primární prevence ; charakteristiky bydlení ; staří ; kvalitativní výzkum ; dějiny 21. století

Bariéry a potřeby osob ohrožených závislostmi : (alkohol, ilegální drogy a patologické hráčství) / Petr Hrouzek, Jaromíra Kotíková, Petr Pavlíček, Artem Vartanyan. — 1. vydání. — Praha : VÚPSV, v.v.i., 2019. — 65 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-7416-361-6

sociologie ; adiktologie ; návykové chování ; poruchy spojené s užíváním psychoaktivních látek ; sociální izolace ; rizikové faktory ; průzkumy a dotazníky ; rozhovory jako téma ; sociální práce ; dějiny 21. století ; uživatelé drog ; alkoholici ; primární prevence ; sociální problémy : prevence a kontrola

Jak se z toho nezbláznit : duševní zdraví, zdravý rozum a odolnost v čase krize / Jan Pergler, Jan Dražan. — Praha : Zeď, 2021. — 313 stran ; ISBN 978-80-907909-6-4

psychologie, klinická psychologie ; sociologie ; veřejné zdravotnictví ; COVID-19 : psychologie ; duševní zdraví ; psychický stres ; psychická odolnost ; sociální změna ; významné osobnosti ; dějiny 21. století

Profesní způsobilost a vzdělávání v sociální práci / Oldřich Matoušek (ed.) ; autoři: Oldřich Matoušek, Tatiana Matulayová, Pavel Navrátil, Hana Pazlarová. — První vydání. — Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2021. — 199 stran : ilustrace, tabulky, ISBN 978-80-246-4904-7

sociologie ; sociální práce ; odborná způsobilost ; vzdělávání odborné ; výzkum ; průzkumy a dotazníky

Strategie výchovy / Bohumíra Lazarová, Soňa Cpinová, Božena Lányová, Jana Zapletalová, Jan Stárka. — Vydání první. — Praha : Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, [2005]. — 160 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-86856-57-5

pedagogika ; psychologie, klinická psychologie ; sociologie ; dítě v ústavní péči : výchova ; mladiství v ústavní péči : výchova ; institucionalizace ; chování dětí ; chování mladistvých ; dětská psychologie ; dorostová psychologie ; sociální péče ; výchova dítěte ; poruchy sociálního chování

Zase bude dobře : promluvte si s těmi, kdo s očkováním váhají. — Praha : Magistrát hl. m. Prahy, 2021. — Leták : portréty

preventivní medicína ; sociologie ; COVID-19 : prevence a kontrola : psychologie ; vakcinace : psychologie ; vakcíny proti COVID-19 ; komunikace ; interpersonální vztahy

nahoru

STÁTNÍ SPRÁVA

Národní radiační havarijní plán : NRHP. — [Praha] : Státní úřad pro jadernou bezpečnost : [2020]. — 52 stran : ilustrace ;

státní správa ; radiační ochrana ; plánování postupu v případě katastrof : organizace a řízení ; náhlé příhody ; únik radioaktivních látek : prevence a kontrola ; radiační ochrana ; vládní organizace

nahoru

TECHNIKA

Digitální extáze : iluze umělé (nápodoby) inteligence / Tomáš Zemčík. — 1. vydání. — Ostrava : Katedra společenských věd, VŠB-TU Ostrava ; 2020. — 133 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-906287-9-3

technika ; umělá inteligence ; virtuální realita ; algoritmy ; komunikace ; etika

nahoru

TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ

Bezpečně na tekoucí vodě / Petr Ptáček a kol.. — Vydání druhé. — [Náchod] : Petr Ptáček, 2015. — 104 stran : ilustrace, mapy ; ISBN 978-80-260-7217-1

tělovýchovné lékařství ; urgentní lékařství ; vodní sporty ; turistika ; prevence úrazů ; záchranná práce ; terapie náhlých příhod

Rebel Hnízdil : rozhovory s MUDr. Janem Hnízdilem, aneb, S odvahou a humorem v časech dobrých i zlých / Jan Müller. — Vydání první. — Praha : Muza books, 2021. — 251 stran : portréty ; ISBN 978-80-908205-0-0

alternativní lékařství ; tělovýchovné lékařství ; dějiny 21. století ; lékaři : dějiny ; významné osobnosti ; COVID-19 : dějiny ; politika ; postoj ke zdraví ; holistické zdraví ; psychosomatické lékařství

nahoru

TRAUMATOLOGIE

Zlomeniny lopatky / Jan Bartoníček, Michal Tuček, Ondřej Naňka. — Praha : Maxdorf, [2021]. — 640 stran : ilustrace, tabulky ; — (Jessenius) ISBN 978-80-7345-690-0

ortopedie ; traumatologie ; lopatka : chirurgie : zranění ; fraktury kostí : chirurgie ; poranění paže : chirurgie ; chirurgie operační

Vybrané kapitoly z ortopedie a traumatologie pro studenty medicíny / Pavel Douša, Tomáš Pešl, Valér Džupa, Martin Krbec (ed.). — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2021. — 345 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-246-4828-6

ortopedie ; traumatologie ; ortopedie ; traumatologie

nahoru

URGENTNÍ LÉKAŘSTVÍ

Bezpečně na tekoucí vodě / Petr Ptáček a kol.. — Vydání druhé. — [Náchod] : Petr Ptáček, 2015. — 104 stran : ilustrace, mapy ; ISBN 978-80-260-7217-1

tělovýchovné lékařství ; urgentní lékařství ; vodní sporty ; turistika ; prevence úrazů ; záchranná práce ; terapie náhlých příhod

Čas je mozek!. — [Praha] : [Nadační fond Čas je mozek], [mezi 2015 a 2021]. — 4 nečíslované strany : ilustrace ;

neurologie ; zdravotní výchova ; urgentní lékařství ; cévní mozková příhoda : diagnóza ; urgentní zdravotnické služby ; určení symptomu

Hasiči radí : příručka pro slabozraké žáky základní školy (6. ročník) / autor Luďka Palzerová ; ilustrace Milan Pacík. — Vydání první. — Lázně Bohdaneč : MV – GŘ HZS ČR, Institut ochrany obyvatelstva, 2020. — 80 stran : ilustrace

urgentní lékařství ; zdravotní výchova ; prevence úrazů ; zdravotní výchova ; rány a poranění : prevence a kontrola ; první pomoc ; zrakově postižení ; mladiství

nahoru

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

Adaptace národní strategie očkování na situaci a potřeby hlavního města : verze 11 : aktualizace 14. 2. 2021. — Praha : Magistrát hl. m. Prahy, 2021. — 45 stran : ilustrace, tabulky

veřejné zdravotnictví ; preventivní medicína ; COVID-19 : prevence a kontrola ; vakcinace ; vakcíny proti COVID-19 ; postup ; strategické plánování

Jak se z toho nezbláznit : duševní zdraví, zdravý rozum a odolnost v čase krize / Jan Pergler, Jan Dražan. — Praha : Zeď, 2021. — 313 stran ; ISBN 978-80-907909-6-4

psychologie, klinická psychologie ; sociologie ; veřejné zdravotnictví ; COVID-19 : psychologie ; duševní zdraví ; psychický stres ; psychická odolnost ; sociální změna ; významné osobnosti ; dějiny 21. století

nahoru

VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ

Diabetes mellitus a komorbidity : doporučený diagnostický a terapeutický postup pro všeobecné pratické lékaře : novelizave 2021 / Igor Karen, Štěpán Svačina ; spoluautoři Vladimíra Fejfarová, Martin Prázný, Tomáš Sosna, Alena Šmahelová, Vladimír Tesař, Michal Vrablík. — Druhé, aktualizované vydání. — Praha : Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře, Společnost všeobecného lékařství, 2021. — 32 stran : ilustrace, tabulky ; — (Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře) ISBN 978-80-88280-26-2

všeobecné lékařství ; diabetologie ; diabetes mellitus : diagnóza : terapie ; komorbidita ; praktické lékařství

Léčba bolesti : doporučený diagnostický a terapeutický postup pro všeobecné pratické lékaře : novelizace 2021 / autoři Bohumil Skála, Jiří Kozák. — Praha : Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře, Společnost všeobecného lékařství, 2021. — 25 stran : ilustrace, tabulky ; — (Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře) ISBN 978-80-88280-27-9

všeobecné lékařství ; farmakoterapie ; bolest : diagnóza : farmakoterapie ; analgetika : terapeutické užití ; měření bolesti ; percepce bolesti ; praktické lékařství

nahoru

ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ

Jeskyně Aspergerů / Blanka Holzäpfelová. — První vydání. — Praha Pointa Publishing 2021. — 85 stran ; ISBN 978-80-7650-343-4

psychiatrie ; zdravotně postižení ; psychologie, klinická psychologie ; Aspergerův syndrom : psychologie ; dějiny 20. století ; mentálně postižení : dějiny : psychologie ; sociální psychologie ; životní styl ; zdravotní sestry : psychologie

Kapka kámen vyhloubí / Hana Kulasová. — Vydání první. — Praha : Paseka : 2021. — 191 stran, xxiv stran obrazových příloh : portréty, faksimile ; ISBN 978-80-7637-102-6

psychiatrie ; psychologie, klinická psychologie ; zdravotně postižení ; dějiny 20. století ; autistická porucha : dějiny ; postižené děti : dějiny ; matky : dějiny ; vztahy mezi matkou a dítětem ; osoby pečující o pacienty ; výchova dítěte ; rodičovství

Rodiče a dítě se zdravotním postižením (nejen) na základní škole : speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními … / Jan Michalík. — Vydání 1. — [Čáslav] : Studio Press pro Společnost pro MPS, 2013. — 150 stran ; ISBN 978-80-86532-29-5

pedagogika ; zdravotně postižení ; postižené děti : výchova ; speciální vzdělávání ; integrovaná výuka ; vyučování ; rodina ; zákonodárství jako téma ; školy

nahoru

ZDRAVOTNÍ VÝCHOVA

Třináct rad ke zdravé výživě dětí ; Léčebná a lázeňská výživa dětí / Petr Tláskal, Miroslav Musílek, Kateřina Bednaříková, Luděk Mrázek. — [Praha] : [Společnost pro výživu], [2021?]. — 2 nečíslované strany : ilustrace ;

nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; pediatrie ; zdravotní výchova ; dítě ; fyziologie výživy dětí ; potraviny ; jídelníček ; zdravá strava ; nadace ; lázně

Jak na hypoglykemii : co by měl každý cukrovkář (diabetik) znát? / Jan Vachek. — První vydání. — Mlečice : pro společnost Viatris vydalo nakladatelství Axonite CZ s.r.o. – nakladatelství lékařské literatury, 2021. — 8 stran ; ISBN 978-80-88046-27-1

diabetologie ; zdravotní výchova ; hypoglykemie ; první pomoc ; diabetes mellitus

Čas je mozek!. — [Praha] : [Nadační fond Čas je mozek], [mezi 2015 a 2021]. — 4 nečíslované strany : ilustrace ;

neurologie ; zdravotní výchova ; urgentní lékařství ; cévní mozková příhoda : diagnóza ; urgentní zdravotnické služby ; určení symptomu

Co bychom měli vědět o rakovině / Zdeněk Dienstbier, Evžen Skala. — Praha : Liga proti rakovině Praha, [2014?]. — 44 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-260-7710-7

onkologie ; zdravotní výchova ; preventivní medicína ; nádory : diagnóza : prevence a kontrola : terapie ; primární prevence ; spolupráce organizací a občanů ; organizace podporující zdraví ; organizace nevýdělečné

Výživa u onkologicky nemocných : obecné informace pro pacienty / Petra Holečková. — Praha : Liga proti rakovině Praha, [2014?]. — 28 stran ; ISBN 978-80-260-5966-0

onkologie ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; zdravotní výchova ; nádory : dietoterapie ; dietoterapie ; fyziologie výživy ; potraviny ; přežívající onkologičtí pacienti ; spolupráce organizací a občanů ; organizace podporující zdraví ; organizace nevýdělečné

Maligní lymfomy a mnohočetný myelom : obecné informace pro pacienty / Evžen Skala ; aktualizace Michaela Fridrichová. — Praha : Liga proti rakovině, [2011?]. — 20 stran ; ISBN 978-80-260-1183-5

onkologie ; zdravotní výchova ; preventivní medicína ; lymfom ; mnohočetný myelom ; spolupráce organizací a občanů ; organizace podporující zdraví ; organizace nevýdělečné ; primární prevence

Zdravověda : učebnice pro ženské školy průmyslové a hospodyňské / sepsala Marie Peigerová. — 3. vydání. — Praha : Státní nakladatelství, 1923. — 132 stran : ilustrace ;

zdravotní výchova ; zdravotní výchova ; anatomie ; fyziologie

The little diabetes book you need to read / by Michael A. Weiss and Martha M. Funnell. — Philadelphia : Running Press, [2007]. — 256 stran : ilustrace ; ISBN 978-0-7624-3402-2

diabetologie ; zdravotní výchova ; diabetes mellitus : terapie ; self-management ; zapojení pacienta

Hasiči radí : příručka pro slabozraké žáky základní školy (6. ročník) / autor Luďka Palzerová ; ilustrace Milan Pacík. — Vydání první. — Lázně Bohdaneč : MV – GŘ HZS ČR, Institut ochrany obyvatelstva, 2020. — 80 stran : ilustrace

urgentní lékařství ; zdravotní výchova ; prevence úrazů ; zdravotní výchova ; rány a poranění : prevence a kontrola ; první pomoc ; zrakově postižení ; mladiství