Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2

Informace o provozu knihovny

PO - ČT 9:00 - 18:00
PÁ 9:00 - 17:00

více informací

Srpen 2021

Nové knihy ve fondu NLK

nahoru

ALERGOLOGIE A IMUNOLOGIE

Moje batole může mít potravinovou alergii. — Praha : Nadační fond 1000 DNÍ DO ŽIVOTA, [2015]. — 2 nečíslované strany : ilustrace

nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; alergologie a imunologie ; strava, jídlo, výživa ; fyziologie výživy dětí ; předškolní dítě ; potravinová alergie

Immunological methods : a symposium / organized by Council for International Organizations of Medical Sciences ; edited by J. F. Ackroyd. — First published. — Oxford : Blackewell Scientific Publications, 1964. — xvi, 628 stran, 32 nečíslovaných stran : ilustrace, tabulky ;

alergologie a imunologie ; imunologické testy : metody ; nemoci imunitního systému : diagnóza

nahoru

ALTERNATIVNÍ LÉKAŘSTVÍ

Učeň ledu: šest dnů s Wimem Hofem : cesta za sílou, zdravím a štěstím s držitelem 26 světových rekordů / Hana Moravčíková. — První české vydání. — Bratislava : Plejády, 2019. — 129 stran, 3 nečíslované strany obrazových příloh : fotografie, portréty ; ISBN 978-80-89801-08-4

hygiena ; zdravotní výchova ; alternativní lékařství ; cvičení ; dechová cvičení ; podpora zdraví ; nízká teplota ; aklimatizace ; zdravé chování ; kryoterapie ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století ; významné osobnosti

Otužování : plavání ve studené vodě pro zdraví / Ewa Zwierzchowska ; z polského originálu Morsowanie … přeložila Svatava Navrátilová. — Vydání první. — Olomouc : Fontána, [2021]. — 218 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7651-069-2

hygiena ; zdravotní výchova ; alternativní lékařství ; podpora zdraví ; zdravé chování ; kryoterapie ; nízká teplota ; plavání ; aklimatizace

Zdravé otužování / Renata Raduševa Herber. — Vydání první. — Praha : Euromedia Group, 2021. — 181 stran : ilustrace ; — (Esence) ISBN 978-80-242-7542-0

rehabilitační a fyzikální medicína ; alternativní lékařství ; kryoterapie ; hydroterapie ; zdravé chování ; podpora zdraví ; nízká teplota ; tělesná teplota ; aklimatizace ; fytoterapie ; léčivé rostliny

nahoru

BAKTERIOLOGIE

Yersinia, Pasteurella and Francisella : proceedings of the International Symposium held in Malmö, Sweden : April 10-12, 1972 / volume editor: S. Winblad ; series editor: A. Grumbach. — Basel : S. Karger, [1973]. — x, 241 stran : ilustrace, tabulky, — (Contributions to microbiology and immunology ;; Volume 2) ISBN 3-8055-1636-3

bakteriologie ; infekční lékařství ; Yersinia ; infekce yersiniemi ; Pasteurella ; infekce bakteriemi rodu Pasteurella ; Francisella ; tularemie ; fyziologie bakterií

Bakteriální perzistence vůči antibiotikům / Oto Melter. — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2021. — 101 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-246-4918-4

farmacie a farmakologie ; bakteriologie ; bakteriální léková rezistence ; bakteriální infekce : farmakoterapie ; antibakteriální látky

nahoru

BIOCHEMIE

Vitaminy a stopové prvky pro zdraví : optimalizace látkové výměny : význam pro imunitní a nervový systém : osobní program minerálních látek / Andreas Jopp ; překlad z němčiny Jana Vladarzová. — Praha : Eminent, 2014. — 223 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-7281-489-3

nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; fyziologie ; biochemie ; podpora zdraví ; fyziologie výživy ; metabolismus ; imunitní systém ; nervový systém ; vitaminy ; stopové prvky

Kurzes Lehrbuch der Biochemie für Mediziner und Naturwissenschaftler : für Mediziner und Naturwissenschaftler / von Peter Karlson ; Geleitwort von Adolf Butenandt. — 11., völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage. — Stuttgart ; Thieme, 1980. — x, 445 stran : ilustrace ; ISBN 3-13-357811-1

biochemie ; biochemie

nahoru

CESTOVNÍ A TROPICKÁ MEDICÍNA

Mise Haiti / Tomáš Šebek. — Vydání páté. — Praha : Mladá fronta, 2021. — 251 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; ISBN 978-80-204-5852-0

cestovní a tropická medicína ; veřejné zdravotnictví ; dobrovolní pracovníci : dějiny ; lékaři : dějiny ; lékařské mise : dějiny ; pomoc v nouzi : dějiny ; poskytování zdravotní péče ; organizace nevýdělečné : dějiny ; cestování : dějiny ; dějiny 21. století

nahoru

DĚJINY LÉKAŘSTVÍ

Louis Pasteur : přemožitel neviditelných dravců / František Gel. — Praha : Stanislav Juhaňák – Triton, 2021. — 359 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), portréty ; ISBN 978-80-7553-887-1

mikrobiologie, lékařská mikrobiologie ; dějiny lékařství ; dějiny 19. století ; mikrobiologie : dějiny ; infekční lékařství : dějiny ; chemie : dějiny ; významné osobnosti ; rabies : dějiny ; vakcína proti vzteklině : dějiny

Kdo opil Jiřího? Radkin Honzák., Jiří Koťátko. — První vydání. — Praha : Galén, [2021]. — 103 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7492-544-3

dějiny lékařství ; psychiatrie ; zubní lékařství ; lékaři : dějiny ; psychiatrická péče : dějiny ; stomatologie : dějiny ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století ; významné osobnosti

Putování za Františkem Vélem / Zuzana Pechová. — Praha : Malvern, 2021. — 84 stran ; ISBN 978-80-7530-311-0

dějiny lékařství ; rehabilitační a fyzikální medicína ; neurologie ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století ; lékaři : dějiny ; významné osobnosti ; kineziologie aplikovaná ; neurofyziologie ; rehabilitace ; fyzioterapie (obor)

Volali ste záchranku? : 20 rokov praxe záchranára vo veselých aj smutných príbehoch / Viliam Dobiáš. — Druhé doplnené vydanie. — [Bratislava] : Dixit, 2020. — 205 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-89662-35-7

urgentní lékařství ; dějiny lékařství ; urgentní zdravotnické služby : dějiny ; zdravotničtí záchranáři : dějiny ; terapie náhlých příhod ; úrazy a nehody ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století

Dar života : porodní asistentka, která postavila nemocnici a změnila svět / Edna Adan Ismailová, Wendy Holdenová ; z anglického originálu A woman of firsts … přeložila Wanda Dobrovská. — Vydání první. — Praha : Ikar, 2021. — 358 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace, mapa ; ISBN 978-80-249-4523-1

dějiny lékařství ; ošetřovatelství ; gynekologie a porodnictví ; dějiny 20. století ; porodní asistentky : dějiny ; porodnické ošetřovatelství : dějiny ; nemocnice : dějiny ; cirkumcize u žen : škodlivé účinky ; významné osobnosti

nahoru

DIABETOLOGIE

Practical endocrinology and diabetes in children / Joseph E. Raine, Malcolm D.C. Donaldson, John W. Gregory, Martin O. Savage, Raymond L. Hintz. — Second edition. — Malden : Blackwell Publishing, 2006. — xi, 237 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-1-4051-2233-7

pediatrie ; endokrinologie ; diabetologie ; dítě ; nemoci endokrinního systému ; diabetes mellitus ; klinické lékařství

Insulin-dependent diabetes in children, adolescents and adults : how to become an expert on your own diabetes / Ragnar Hanas. — First edition. — Uddevalla : Piara HB, 1998. — 268 stran : ilustrace ; ISBN 91-630-6261-5

diabetologie ; pediatrie ; zdravotní výchova ; diabetická dieta ; hypoglykemie ; inzuliny ; dítě ; mladiství ; dospělí ; management nemoci ; diabetes mellitus 1. typu : terapie

Potřeby dítěte s diabetes mellitus / Ľubica Derňarová a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2021. — 135 stran, viii stran obrazových příloh: ilustrace (převážně barevné) ; — (Sestra) ISBN 978-80-271-2076-5

diabetologie ; pediatrie ; dítě ; diabetes mellitus 1. typu : terapie ; management nemoci ; dietoterapie ; inzulin ; péče o dítě

European Association for the Study of Diabetes : 45 Annual Meeting : Vienna, Austria, 29 September – 2 October 2009 / Novo Nordisk. — Bagsvard : Novo Nordisk, 2009. — 145 stran : ilustrace, tabulky ;

diabetologie ; farmacie a farmakologie ; diabetes mellitus 2. typu : farmakoterapie ; liraglutid : terapeutické užití ; farmakoterapie ; hodnocení léčiv ; preklinické hodnocení léčiv ; inzuliny : terapeutické užití

Diabetes : current perspectives / edited by D. John Betteridge. — London : Martin Dunitz, 2000. — xi, 359 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 1-85317-555-2

diabetologie ; diabetes mellitus

nahoru

EMBRYOLOGIE A TERATOLOGIE

Small at birth : cardiovascular and metabolic health of subjects born SGA and/or preterm and effects of growth hormone treatment = Klein bij de geboorte : cardiovasculaire en metabole status van te klein (SGA) en/of frematuur geboren personen en effecten van groeihor moonbehandeling : proefschrift / door Ruben Heinjan Willemsen. — Rotterdam : Erasmus Universiteit Rotterdam, [2008]. — 220 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-90-902316-4-8

pediatrie ; embryologie a teratologie ; genetika, lékařská genetika ; novorozenec nedonošený ; hypotrofický novorozenec ; poruchy růstu ; hormonální substituční terapie ; růstový hormon ; rizikové faktory ; kardiovaskulární nemoci ; metabolické nemoci ; dítě ; mladiství ; mladý dospělý ; velikost těla

nahoru

ENDOKRINOLOGIE

Practical endocrinology and diabetes in children / Joseph E. Raine, Malcolm D.C. Donaldson, John W. Gregory, Martin O. Savage, Raymond L. Hintz. — Second edition. — Malden : Blackwell Publishing, 2006. — xi, 237 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-1-4051-2233-7

pediatrie ; endokrinologie ; diabetologie ; dítě ; nemoci endokrinního systému ; diabetes mellitus ; klinické lékařství

nahoru

EPIDEMIOLOGIE

SARS-CoV-2 : nákaza, spiklenectví, korupce / Greg Felton. — [Praha] : Bodyart Press, s.r.o., [2021]. — iv, 111 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-87525-69-2

epidemiologie ; SARS-CoV-2 ; COVID-19 ; pandemie ; epidemický výskyt choroby ; biologické bojové látky

nahoru

ETIKA, BIOETIKA, LÉKAŘSKÁ ETIKA

Základy odborné práce včetně základů informační etiky / Věra Radváková, Tomáš Sigmund. — Druhé aktualizované a rozšířené vydání. — Praha : Oeconomica, nakladatelství VŠE, 2020. — 163 stran : ilustrace, mapy, tabulka ; ISBN 978-80-245-2404-7

knihovnictví, informační věda a muzeologie ; etika, bioetika, lékařská etika ; věda a výzkum ; etika ; informační věda ; výzkum ; disertace jako téma

Slova, která pomáhají, aneb, Motivace k lepšímu životu / Jarmila Mandžuková. — Vydání druhé. — V Praze : Vyšehrad, 2021. — 160 stran ; ISBN 978-80-7601-489-3

etika, bioetika, lékařská etika ; rozvoj osobnosti ; sebepojetí ; kvalita života ; motivace

nahoru

FARMACIE A FARMAKOLOGIE

Bakteriální perzistence vůči antibiotikům / Oto Melter. — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2021. — 101 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-246-4918-4

farmacie a farmakologie ; bakteriologie ; bakteriální léková rezistence ; bakteriální infekce : farmakoterapie ; antibakteriální látky

European Association for the Study of Diabetes : 45 Annual Meeting : Vienna, Austria, 29 September – 2 October 2009 / Novo Nordisk. — Bagsvard : Novo Nordisk, 2009. — 145 stran : ilustrace, tabulky ;

diabetologie ; farmacie a farmakologie ; diabetes mellitus 2. typu : farmakoterapie ; liraglutid : terapeutické užití ; farmakoterapie ; hodnocení léčiv ; preklinické hodnocení léčiv ; inzuliny : terapeutické užití

nahoru

FARMAKOTERAPIE

Challenges in growth hormone therapy / edited by John P. Monson. — Oxford ; Blackwell Science, [1999]. — xiv, 305 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 0-632-05164-7

farmakoterapie ; pediatrie ; hormonální substituční terapie ; hypopituitarismus : farmakoterapie ; dítě ; vývoj člověka ; poruchy růstu : farmakoterapie

nahoru

FYZIOLOGIE

Lekárska fyziológia : učebnica pre lekárske fakulty / Kamil Javorka a kolektív. — Piate, přepracované a doplněné vydanie. — Martin : Osveta, [2021]. — 2 svazky : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-8063-496-4

fyziologie ; lékařství ; fyziologie ; lékařství

Vitaminy a stopové prvky pro zdraví : optimalizace látkové výměny : význam pro imunitní a nervový systém : osobní program minerálních látek / Andreas Jopp ; překlad z němčiny Jana Vladarzová. — Praha : Eminent, 2014. — 223 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-7281-489-3

nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; fyziologie ; biochemie ; podpora zdraví ; fyziologie výživy ; metabolismus ; imunitní systém ; nervový systém ; vitaminy ; stopové prvky

Praktische Elektrokardiographie und Elektrophysiologie des Herzens : ein diagnostischer und therapeutischer Leitfaden für Studenten und Ärzte / Michael Wehr. — Stuttgart : Gustav Fischer Verlag, 1988. — x, 207 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 3-437-00536-7

kardiologie ; fyziologie ; radiologie, nukleární medicína a zobrazovací metody ; elektrokardiografie ; elektrofyziologie ; elektrofyziologické jevy ; kardiovaskulární fyziologické jevy ; nemoci srdce : diagnostické zobrazování : terapie

nahoru

GASTROENTEROLOGIE

Gastroenterologie a hepatologie v algoritmech / Jan Martínek, Pavel Trunečka a kolektiv. — Praha : Maxdorf, [2021]. — 727 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-7345-684-9

gastroenterologie ; hepatologie ; nemoci trávicího systému : terapie ; nemoci jater : terapie ; algoritmy

nahoru

GENETIKA, LÉKAŘSKÁ GENETIKA

Small at birth : cardiovascular and metabolic health of subjects born SGA and/or preterm and effects of growth hormone treatment = Klein bij de geboorte : cardiovasculaire en metabole status van te klein (SGA) en/of frematuur geboren personen en effecten van groeihor moonbehandeling : proefschrift / door Ruben Heinjan Willemsen. — Rotterdam : Erasmus Universiteit Rotterdam, [2008]. — 220 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-90-902316-4-8

pediatrie ; embryologie a teratologie ; genetika, lékařská genetika ; novorozenec nedonošený ; hypotrofický novorozenec ; poruchy růstu ; hormonální substituční terapie ; růstový hormon ; rizikové faktory ; kardiovaskulární nemoci ; metabolické nemoci ; dítě ; mladiství ; mladý dospělý ; velikost těla

Influencing the extremes of growth : too tall – too small = Beinvloeding van extreme lengtegroei : te groot, te klein : proefschrift / door Wouter de Waal. — Rotterdam : Erasmus Universiteit Rotterdam, [1996]. — 275 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 90-900920-5-6

pediatrie ; genetika, lékařská genetika ; poruchy růstu ; tělesná výška ; růstový hormon ; hormonální substituční terapie ; dítě

nahoru

GERIATRIE

Životné perspektívy, zmysel života, spokojnosť a sociálna saturácia seniorov žijúcich na Slovensku a v zahraničí : zborník vedeckých prác / Búgelová, Tatiana – Baník, Gabriel (eds.). — 1. vydanie. — Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2014. — 268 stran : ilustrace ; — (Acta Facultatis philosophicae Universitatis Prešoviensis. Spoločenskovedný zborník ;; 36, 2014) ISBN 978-80-555-1205-1

geriatrie ; sociologie ; sociální opora ; sociální péče ; kvalita života ; životní smysluplnost ; životní styl ; staří ; stárnutí

nahoru

GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ

Ob/gyn secrets / edited by Thomas J. Bader. — Third edition. — Philadelphia : Hanley & Belfus, [2003]. — xv, 378 stran : ilustrace ; ISBN 1-56053-475-3

gynekologie a porodnictví ; gynekologická onemocnění ; porod ; komplikace těhotenství ; ženská infertilita ; klinické lékařství

Dar života : porodní asistentka, která postavila nemocnici a změnila svět / Edna Adan Ismailová, Wendy Holdenová ; z anglického originálu A woman of firsts … přeložila Wanda Dobrovská. — Vydání první. — Praha : Ikar, 2021. — 358 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace, mapa ; ISBN 978-80-249-4523-1

dějiny lékařství ; ošetřovatelství ; gynekologie a porodnictví ; dějiny 20. století ; porodní asistentky : dějiny ; porodnické ošetřovatelství : dějiny ; nemocnice : dějiny ; cirkumcize u žen : škodlivé účinky ; významné osobnosti

nahoru

HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ LÉKAŘSTVÍ

Stačí jen pár kapek krve! / Nadace pro transplantace kostní dřeně. — [Plzeň] : Nadace pro transplantace kostní dřeně, [2018?]. — 2 nečíslované strany : ilustrace

hematologie a transfuzní lékařství ; transplantace kostní dřeně ; dárci tkání ; získávání tkání a orgánů

nahoru

HEPATOLOGIE

Diety při onemocnění hepatitidou : recepty, rady lékaře : nové recepty / Jiří Horák, Tamara Starnovská. — 1. vydání. — Praha : MAC, 2006. — 32 stran : ilustrace ; — (Diety pro nejčastější choroby ;; sv. 33) ISBN 80-86783-13-8

nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; hepatologie ; dietoterapie : metody ; hepatitida : dietoterapie ; dieta ; vaření ; jídelníček

Gastroenterologie a hepatologie v algoritmech / Jan Martínek, Pavel Trunečka a kolektiv. — Praha : Maxdorf, [2021]. — 727 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-7345-684-9

gastroenterologie ; hepatologie ; nemoci trávicího systému : terapie ; nemoci jater : terapie ; algoritmy

nahoru

HUMANITNÍ VĚDY A UMĚNÍ

K fenoménu těla a zdraví / Anna Hogenová. — Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021. — 196 stran ; ISBN 978-80-7603-273-6

humanitní vědy a umění ; filozofie ; lidské tělo ; zdraví ; znalosti

Bez tváře / Lucie Salová. — Vydání první. — Praha : Epocha, 2021. — 265 stran ; ISBN 978-80-278-0009-4

humanitní vědy a umění ; matky ; mateřské chování ; poporodní deprese ; péče o dítě ; interpersonální vztahy ; psychiatrie v literatuře

nahoru

HYGIENA

Postup svlékání OOPP (osobních ochranných pracovních pomůcek). — [Praha] : [Ministerstvo zdravotnictví České republiky], [2020]. — 3 strany : ilustrace

hygiena ; infekční lékařství ; osobní ochranné prostředky ; ochranné oděvy ; masky ; COVID-19 : prevence a kontrola ; koronavirové infekce : prevence a kontrola

Postup oblékání OOPP (osobních ochranných pracovních pomůcek). — [Praha] : [Ministerstvo zdravotnictví České republiky], [2020]. — 2 strany : ilustrace

hygiena ; infekční lékařství ; osobní ochranné prostředky ; ochranné oděvy ; masky ; COVID-19 : prevence a kontrola ; koronavirové infekce : prevence a kontrola

Osobní ochranné pracovní pomůcky. — [Praha] : [Ministerstvo zdravotnictví České republiky], [2020]. — 5 stran : ilustrace

infekční lékařství ; hygiena ; osobní ochranné prostředky ; COVID-19 : prevence a kontrola ; koronavirové infekce : prevence a kontrola

Zavedení izolace : bariérová a provozní opatření. — [Praha] : [Ministerstvo zdravotnictví České republiky], [2020]. — 7 stran : ilustrace

infekční lékařství ; hygiena ; COVID-19 : prevence a kontrola ; koronavirové infekce : prevence a kontrola ; izolace pacientů ; dezinfekce ; hygiena práce ; kontrola infekčních nemocí ; hygiena ; nebezpečný odpad

Organizace práce při podezření na COVID-19 v zařízeních sociální péče. — [Praha] : [Ministerstvo zdravotnictví České republiky], [2020]. — 1 nečíslovaná strana

hygiena ; infekční lékařství ; COVID-19 : prevence a kontrola ; koronavirové infekce : prevence a kontrola ; izolace pacientů ; kontrola infekčních nemocí ; hygiena práce ; domovy pro seniory ; pečovatelské domovy

Pomůcka ke zvládnutí epidemie COVID-19 pro domovy sociálních služeb. — [Praha] : [Ministerstvo zdravotnictví České republiky], [2020]. — 13 nečíslovaných stran : ilustrace

hygiena ; infekční lékařství ; COVID-19 : prevence a kontrola ; koronavirové infekce : prevence a kontrola ; hygiena práce ; domovy pro seniory ; pečovatelské domovy ; hygiena ; kontrola infekčních nemocí

Bezpečné používání osobních ochranných prostředků (OOP) při poskytování lůžkové zdravotní péče pacientům s COVID-19 : společný výukový materiál pro nemocnice České republiky. — [Praha] : Státní zdravotná ústav, 2020. — 17 nečíslovaných listů : ilustrace ;

hygiena ; technika lékařská, zdravotnický materiál a protetika ; výchova a vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví ; osobní ochranné prostředky : normy ; COVID-19 : prevence a kontrola ; přenos infekční nemoci : prevence a kontrola ; hygiena práce ; řízení bezpečnosti ; péče o pacienta ; vyšetření u lůžka ; lékaři na lůžkových odděleních

Otužování : plavání ve studené vodě pro zdraví / Ewa Zwierzchowska ; z polského originálu Morsowanie … přeložila Svatava Navrátilová. — Vydání první. — Olomouc : Fontána, [2021]. — 218 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7651-069-2

hygiena ; zdravotní výchova ; alternativní lékařství ; podpora zdraví ; zdravé chování ; kryoterapie ; nízká teplota ; plavání ; aklimatizace

Učeň ledu: šest dnů s Wimem Hofem : cesta za sílou, zdravím a štěstím s držitelem 26 světových rekordů / Hana Moravčíková. — První české vydání. — Bratislava : Plejády, 2019. — 129 stran, 3 nečíslované strany obrazových příloh : fotografie, portréty ; ISBN 978-80-89801-08-4

hygiena ; zdravotní výchova ; alternativní lékařství ; cvičení ; dechová cvičení ; podpora zdraví ; nízká teplota ; aklimatizace ; zdravé chování ; kryoterapie ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století ; významné osobnosti

nahoru

CHIRURGIE

Příručka pro pacienty: stomie. — [Praha] : [Fakultní nemocnice Královské Vinohrady], [mezi 2015 a 2020?]. — 16 stran : ilustrace ;

chirurgie ; chirurgické stomie ; zavedení chirurgických vývodů ; pooperační péče ; životní styl ; postižení

nahoru

INFEKČNÍ LÉKAŘSTVÍ

Background document on the inactivated vaccine Sinovac-CoronaVac against COVID-19 : background document to the WHO interim recommendations for use of the inactivated COVID-19 vaccine, CoronaVac, developed by Sinovac : 24 May 2021. — [Geneva] : World Health Organization : [2021]. — 30 stran

infekční lékařství ; preventivní medicína ; vakcinace ; vakcíny proti COVID-19 ; COVID-19 ; Betacoronavirus ; epidemický výskyt choroby

Guidance on developing a national deployment and vaccination plan for COVID-19 vaccines : interim guidance : 1 June 2021. — [Geneva] : World Health Organization, [2021]. — xii, 96 stran : ilustrace, grafy

veřejné zdravotnictví ; infekční lékařství ; COVID-19 ; vakcíny proti COVID-19 ; vakcinace ; Betacoronavirus ; epidemický výskyt choroby ; pandemie

Yersinia, Pasteurella and Francisella : proceedings of the International Symposium held in Malmö, Sweden : April 10-12, 1972 / volume editor: S. Winblad ; series editor: A. Grumbach. — Basel : S. Karger, [1973]. — x, 241 stran : ilustrace, tabulky, — (Contributions to microbiology and immunology ;; Volume 2) ISBN 3-8055-1636-3

bakteriologie ; infekční lékařství ; Yersinia ; infekce yersiniemi ; Pasteurella ; infekce bakteriemi rodu Pasteurella ; Francisella ; tularemie ; fyziologie bakterií

Pomůcka ke zvládnutí epidemie COVID-19 pro domovy sociálních služeb. — [Praha] : [Ministerstvo zdravotnictví České republiky], [2020]. — 13 nečíslovaných stran : ilustrace

hygiena ; infekční lékařství ; COVID-19 : prevence a kontrola ; koronavirové infekce : prevence a kontrola ; hygiena práce ; domovy pro seniory ; pečovatelské domovy ; hygiena ; kontrola infekčních nemocí

Organizace práce při podezření na COVID-19 v zařízeních sociální péče. — [Praha] : [Ministerstvo zdravotnictví České republiky], [2020]. — 1 nečíslovaná strana

hygiena ; infekční lékařství ; COVID-19 : prevence a kontrola ; koronavirové infekce : prevence a kontrola ; izolace pacientů ; kontrola infekčních nemocí ; hygiena práce ; domovy pro seniory ; pečovatelské domovy

Dotazník před očkováním proti onemocnění Covid-19 : určen pro očkování nezletilých ve věku 12-15 let včetně : (dotazník vyplní zákonný zástupce). — Praha : Ministerstvo zdravotnictví České republiky, 2021. — 1 nečíslovaná strana

preventivní medicína ; infekční lékařství ; vakcinace ; COVID-19 : prevence a kontrola ; koronavirové infekce : prevence a kontrola ; mladiství

Informace k očkování proti COVID-19 nezletilých zájemců o očkování (věková skupina 12–15 let). — Praha : Ministerstvo zdravotnictví České republiky, 2021. — 2 nečíslované strany

preventivní medicína ; infekční lékařství ; informovaný souhlas u nezletilých ; vakcinace ; mladiství ; COVID-19 : prevence a kontrola ; koronavirové infekce : prevence a kontrola ; rodiče ; pediatři

Zavedení izolace : bariérová a provozní opatření. — [Praha] : [Ministerstvo zdravotnictví České republiky], [2020]. — 7 stran : ilustrace

infekční lékařství ; hygiena ; COVID-19 : prevence a kontrola ; koronavirové infekce : prevence a kontrola ; izolace pacientů ; dezinfekce ; hygiena práce ; kontrola infekčních nemocí ; hygiena ; nebezpečný odpad

Postup oblékání OOPP (osobních ochranných pracovních pomůcek). — [Praha] : [Ministerstvo zdravotnictví České republiky], [2020]. — 2 strany : ilustrace

hygiena ; infekční lékařství ; osobní ochranné prostředky ; ochranné oděvy ; masky ; COVID-19 : prevence a kontrola ; koronavirové infekce : prevence a kontrola

Osobní ochranné pracovní pomůcky. — [Praha] : [Ministerstvo zdravotnictví České republiky], [2020]. — 5 stran : ilustrace

infekční lékařství ; hygiena ; osobní ochranné prostředky ; COVID-19 : prevence a kontrola ; koronavirové infekce : prevence a kontrola

Postup svlékání OOPP (osobních ochranných pracovních pomůcek). — [Praha] : [Ministerstvo zdravotnictví České republiky], [2020]. — 3 strany : ilustrace

hygiena ; infekční lékařství ; osobní ochranné prostředky ; ochranné oděvy ; masky ; COVID-19 : prevence a kontrola ; koronavirové infekce : prevence a kontrola

Informace k očkování proti COVID-19 nezletilých zájemců o očkování (věková skupina 16+). — Praha : Ministerstvo zdravotnictví České republiky, 2021. — 1 nečíslovaná strana

preventivní medicína ; infekční lékařství ; vakcinace ; informovaný souhlas u nezletilých ; mladiství ; COVID-19 : prevence a kontrola ; koronavirové infekce : prevence a kontrola

Očkování proti onemocnění covid-19 u těhotných a kojících žen : konsenzuální stanovisko České vakcinologické společnosti České lékařské společnosti (ČLS) Jana Evangelisty Purkyně (JEP) a České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP : 3. 6. 2021. — Praha : Česká vakcinologická společnost ČLS JEP, 2021. — 3 strany

preventivní medicína ; infekční lékařství ; COVID-19 : prevence a kontrola ; vakcinace ; těhotenství ; těhotné ženy ; ženské pohlaví ; kojení

Pathogenic organisms and infectious diseases / compiled with the collaboration of J. G. Baer, E. Berger, H. Brodhage, L. P. Garrod, R. Geigy, O. Gsell, H. P. R. Seeliger ; edited by K. Diem and C. Lentner. — Basle : Ciba-Geigy, 1971. — 160 stran : ilustrace, tabulky ; — (Documenta Geigy ;; Scientific tables, Supplement II)

mikrobiologie, lékařská mikrobiologie ; infekční lékařství ; infekční nemoci ; Bacteria ; viry ; houby ; cizopasní červi

Kdy si mohu stáhnout certifikát : OCKO.UZIS.CZ. — Praha : Ministerstvo zdravotnictví České republiky, 2021. — Leták : ilustrace

preventivní medicína ; infekční lékařství ; COVID-19 : prevence a kontrola ; vakcíny proti COVID-19 ; testování na COVID-19

nahoru

KARDIOLOGIE

Dětská kardiologie do kapsy / Eva Klásková, Jan Janoušek, Zuzana Urbanová, Milan Šamánek a kolektiv. — Druhé, zcela přepracované vydání. — Praha : Maxdorf, 2021. — 231 stran : ilustrace (převážně barevné), tabulky ; — (Jessenius) ISBN 978-80-7345-694-8

pediatrie ; kardiologie ; nemoci srdce ; dítě

Praktische Elektrokardiographie und Elektrophysiologie des Herzens : ein diagnostischer und therapeutischer Leitfaden für Studenten und Ärzte / Michael Wehr. — Stuttgart : Gustav Fischer Verlag, 1988. — x, 207 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 3-437-00536-7

kardiologie ; fyziologie ; radiologie, nukleární medicína a zobrazovací metody ; elektrokardiografie ; elektrofyziologie ; elektrofyziologické jevy ; kardiovaskulární fyziologické jevy ; nemoci srdce : diagnostické zobrazování : terapie

nahoru

KNIHOVNICTVÍ, INFORMAČNÍ VĚDA A MUZEOLOGIE

Základy odborné práce včetně základů informační etiky / Věra Radváková, Tomáš Sigmund. — Druhé aktualizované a rozšířené vydání. — Praha : Oeconomica, nakladatelství VŠE, 2020. — 163 stran : ilustrace, mapy, tabulka ; ISBN 978-80-245-2404-7

knihovnictví, informační věda a muzeologie ; etika, bioetika, lékařská etika ; věda a výzkum ; etika ; informační věda ; výzkum ; disertace jako téma

nahoru

LÉKAŘSTVÍ

Lekárska fyziológia : učebnica pre lekárske fakulty / Kamil Javorka a kolektív. — Piate, přepracované a doplněné vydanie. — Martin : Osveta, [2021]. — 2 svazky : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-8063-496-4

fyziologie ; lékařství ; fyziologie ; lékařství

nahoru

MIKROBIOLOGIE, LÉKAŘSKÁ MIKROBIOLOGIE

Pathogenic organisms and infectious diseases / compiled with the collaboration of J. G. Baer, E. Berger, H. Brodhage, L. P. Garrod, R. Geigy, O. Gsell, H. P. R. Seeliger ; edited by K. Diem and C. Lentner. — Basle : Ciba-Geigy, 1971. — 160 stran : ilustrace, tabulky ; — (Documenta Geigy ;; Scientific tables, Supplement II)

mikrobiologie, lékařská mikrobiologie ; infekční lékařství ; infekční nemoci ; Bacteria ; viry ; houby ; cizopasní červi

Louis Pasteur : přemožitel neviditelných dravců / František Gel. — Praha : Stanislav Juhaňák – Triton, 2021. — 359 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), portréty ; ISBN 978-80-7553-887-1

mikrobiologie, lékařská mikrobiologie ; dějiny lékařství ; dějiny 19. století ; mikrobiologie : dějiny ; infekční lékařství : dějiny ; chemie : dějiny ; významné osobnosti ; rabies : dějiny ; vakcína proti vzteklině : dějiny

nahoru

NEUROLOGIE

Příručka pro trénink funkce horní končetiny po cévní mozkové příhodě / Marcela Grünerová Lippertová, Kamila Řasová, Simona Koutná Ježková, Petra Krůtová, Michaela Maxová ; foto Jan Juračka. — [Praha] : [Fakultní nemocnice Královské Vinohrady], [mezi 2015 a 2019?]. — 29 stran : ilustrace ;

rehabilitační a fyzikální medicína ; neurologie ; cévní mozková příhoda : terapie ; horní končetina ; postižení : rehabilitace ; samoléčba ; terapie cvičením : metody ; psychomotorický výkon

Putování za Františkem Vélem / Zuzana Pechová. — Praha : Malvern, 2021. — 84 stran ; ISBN 978-80-7530-311-0

dějiny lékařství ; rehabilitační a fyzikální medicína ; neurologie ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století ; lékaři : dějiny ; významné osobnosti ; kineziologie aplikovaná ; neurofyziologie ; rehabilitace ; fyzioterapie (obor)

nahoru

NEUROVĚDY

Fyziológia – neurofyziológia : vybrané kapitoly pre študentov v oblasti rehabilitácie a ošetrovatelstva / Anton Gúth. — III. vydanie. — Bratislava : LIEČREH, [2016]. — 112 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-88932-39-0

neurovědy ; rehabilitační a fyzikální medicína ; neurofyziologie ; rehabilitace

Pražská verze Stroopova testu / Ondřej Bezdíček, Hana Georgi, Tomáš Nikolai, Miloslav Kopeček. — Praha : Karolinum, 2021. — 50 stran, 9 nečíslovaných volně vložených listů přílohy : tabulky ; ISBN 978-80-246-4778-4

psychologie, klinická psychologie ; neurovědy ; Stroopův test ; kognice ; zraková percepce ; pozornost ; barva

nahoru

NUTRIČNÍ TERAPIE, DIETOTERAPIE A VÝŽIVA

Regenerace a výživa ve sportu / Martina Bernaciková, Jan Cacek, Lenka Dovrtělová, Iva Hrnčiříková, Tomáš Hlinský, Kateřina Kapounková, Jitka Kopřivová, Michal Kumstát, Dagmar Moc Králová, Jan Novotný, Petr Pospíšil, Jana Řezaninová, Michal Šafář, Ivan Struhár. — 3., doplněné vydání. — Brno : Masarykova univerzita, 2020. — 262 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-210-9725-4

tělovýchovné lékařství ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; regenerace ; únava ; tělesná námaha ; fyziologie sportovní výživy ; sporty ; cvičení

Vitaminy a stopové prvky pro zdraví : optimalizace látkové výměny : význam pro imunitní a nervový systém : osobní program minerálních látek / Andreas Jopp ; překlad z němčiny Jana Vladarzová. — Praha : Eminent, 2014. — 223 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-7281-489-3

nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; fyziologie ; biochemie ; podpora zdraví ; fyziologie výživy ; metabolismus ; imunitní systém ; nervový systém ; vitaminy ; stopové prvky

Diety při onemocnění hepatitidou : recepty, rady lékaře : nové recepty / Jiří Horák, Tamara Starnovská. — 1. vydání. — Praha : MAC, 2006. — 32 stran : ilustrace ; — (Diety pro nejčastější choroby ;; sv. 33) ISBN 80-86783-13-8

nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; hepatologie ; dietoterapie : metody ; hepatitida : dietoterapie ; dieta ; vaření ; jídelníček

Moje batole nemá dostatek železa. — Praha : Nadační fond 1000 DNÍ DO ŽIVOTA, [2015]. — 2 nečíslované strany : portrét

nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; strava, jídlo, výživa ; fyziologie výživy dětí ; předškolní dítě ; železo

Moje batole nemá dostatek omega-3 mastných kyselin. — Praha : Nadační fond 1000 DNÍ DO ŽIVOTA, [2015]. — 2 nečíslované strany : ilustrace

nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; strava, jídlo, výživa ; fyziologie výživy dětí ; předškolní dítě ; kyseliny mastné omega-3

Zdravý start do života : rádce pro výživu dětí od zavádění nemléčných příkrmů do tří let. — [Místo vydání není známé] : [nakladatel není známý], 2013. — 22 stran : ilustrace

nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; zdravá strava ; fyziologie výživy dětí ; fyziologie výživy kojenců ; předškolní dítě ; kojenec

Moje batole odmítá zeleninu : proč moje dítě nechce jíst zeleninu?. — Praha : Nadační fond 1000 DNÍ DO ŽIVOTA, [2015]. — 2 nečíslované strany : ilustrace

fyziologie výživy dětí ; strava, jídlo, výživa ; předškolní dítě ; stravovací zvyklosti ; zelenina ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa

Moje batole odmítá ovoce : proč moje dítě nechce jíst ovoce?. — Praha : Nadační fond 1000 DNÍ DO ŽIVOTA, [2015]. — 2 nečíslované strany : ilustrace

nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; fyziologie výživy dětí ; předškolní dítě ; stravovací zvyklosti ; strava, jídlo, výživa ; ovoce

Moje batole odmítá mléko : proč moje dítě nechce pít mléko?. — Praha : Nadační fond 1000 DNÍ DO ŽIVOTA, [2015]. — 2 nečíslované strany : ilustrace

nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; fyziologie výživy dětí ; strava, jídlo, výživa ; předškolní dítě ; stravovací zvyklosti ; mléko

Moje batole odmítá maso nebo rybu : proč moje dítě nechce jíst maso či rybu?. — Praha : Nadační fond 1000 DNÍ DO ŽIVOTA, [2015]. — 2 nečíslované strany : ilustrace

nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; fyziologie výživy dětí ; strava, jídlo, výživa ; předškolní dítě ; stravovací zvyklosti ; maso ; ryby

Moje batole nemá dostatek vitamínu D. — Praha : Nadační fond 1000 DNÍ DO ŽIVOTA, [2015]. — 2 nečíslované strany : ilustrace

nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; strava, jídlo, výživa ; fyziologie výživy dětí ; předškolní dítě ; vitamin D

Moje batole nemá dostatek zinku. — Praha : Nadační fond 1000 DNÍ DO ŽIVOTA, [2015]. — 2 nečíslované strany : ilustrace

nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; strava, jídlo, výživa ; fyziologie výživy dětí ; předškolní dítě ; zinek

Moje batole je v jídle vybíravé. — Praha : Nadační fond 1000 DNÍ DO ŽIVOTA, [2015]. — 12 nečíslovaných stran : ilustrace

nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; strava, jídlo, výživa ; fyziologie výživy dětí ; předškolní dítě ; stravovací zvyklosti ; preference v jídle

Jak stravovat batole v rodině vegetariánů. — Praha : Nadační fond 1000 DNÍ DO ŽIVOTA, [2015]. — 3 nečíslované strany : portrét

nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; strava, jídlo, výživa ; fyziologie výživy dětí ; předškolní dítě ; dieta vegetariánská

Moje batole může mít potravinovou alergii. — Praha : Nadační fond 1000 DNÍ DO ŽIVOTA, [2015]. — 2 nečíslované strany : ilustrace

nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; alergologie a imunologie ; strava, jídlo, výživa ; fyziologie výživy dětí ; předškolní dítě ; potravinová alergie

Moje batole má podváhu. — Praha : Nadační fond 1000 DNÍ DO ŽIVOTA, [2015]. — 2 nečíslované strany : ilustrace

nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; hubenost ; fyziologie výživy dětí ; předškolní dítě ; stravovací zvyklosti ; strava, jídlo, výživa

Moje batole jí příliš málo. — Praha : Nadační fond 1000 DNÍ DO ŽIVOTA, [2015]. — 4 nečíslované strany : ilustrace

nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; fyziologie výživy dětí ; předškolní dítě ; stravovací zvyklosti ; strava, jídlo, výživa

Moje batole jí příliš mnoho. — Praha : Nadační fond 1000 DNÍ DO ŽIVOTA, [2015]. — 4 nečíslované strany : ilustrace

nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; fyziologie výživy dětí ; předškolní dítě ; nadměrná výživa ; stravovací zvyklosti ; strava, jídlo, výživa

Moje batole má nadváhu. — Praha : Nadační fond 1000 DNÍ DO ŽIVOTA, [2015]. — 4 nečíslované strany : ilustrace

nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; fyziologie výživy dětí ; stravovací zvyklosti ; předškolní dítě ; nadměrná výživa

nahoru

ORTOPEDIE

Léčíme si záda sami / Robin McKenzie ; překlad: Simona Šeclová, Eva Nováková. — Druhé přepracované vydání. — Praha : McKenzie Institut Czech Republic, 2011. — xviii, 124 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-904693-1-0

rehabilitační a fyzikální medicína ; ortopedie ; bolesti zad : rehabilitace ; lumbalgie : rehabilitace ; self-management ; terapie cvičením

nahoru

OŠETŘOVATELSTVÍ

Ošetrovatel’stvo : teória a vedecký výskum / Katarína Žiaková. — Martin : Osveta, [2003]. — 319 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 80-8063-131-X

ošetřovatelství ; ošetřovatelství

Dar života : porodní asistentka, která postavila nemocnici a změnila svět / Edna Adan Ismailová, Wendy Holdenová ; z anglického originálu A woman of firsts … přeložila Wanda Dobrovská. — Vydání první. — Praha : Ikar, 2021. — 358 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace, mapa ; ISBN 978-80-249-4523-1

dějiny lékařství ; ošetřovatelství ; gynekologie a porodnictví ; dějiny 20. století ; porodní asistentky : dějiny ; porodnické ošetřovatelství : dějiny ; nemocnice : dějiny ; cirkumcize u žen : škodlivé účinky ; významné osobnosti

nahoru

PEDAGOGIKA

IUESD – Integrated university education system for disabled : workshops 2000 proceedings / edited by Dušan Šimšík. — Košice : Technical University, 2000. — 84 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 80-7099-507-6

pedagogika ; zdravotně postižení ; postižení : výchova ; studenti ; studium vysokoškolské : organizace a řízení ; integrovaná výuka

Psychická odolnost předškoláků / Maike Rönnau-Böse, Klaus Fröhlich-Gildhoff ; přeložila Alena Bezděková. — Vydání první. — Praha : Portál, 2021. — 119 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-262-1790-9

psychologie, klinická psychologie ; pedagogika ; pediatrie ; předškolní dítě ; dětská psychologie ; pedagogická psychologie ; psychická odolnost ; rozvoj osobnosti ; duševní zdraví ; socializace ; školky ; vyučování

ADHD krok za krokem / Jitka Kendíková. — Praha : Raabe, [2019]. — 159 stran ; — (Dobrá škola) ISBN 978-80-7496-438-1

pedagogika ; hyperkinetická porucha ; poradenství pro děti ; integrovaná výuka ; postižené děti ; učitelé ; rodina ; školy ; vyučování ; výuka – hodnocení

E-learning : učení (se) s digitálními technologiemi : kniha s online podporou / Jiří Zounek, Libor Juhaňák, Hana Staudková, Jiří Poláček. — Vydání první. — Praha : Wolters Kluwer, 2016. — 279 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-7552-217-7

pedagogika ; počítačem řízená výuka ; učení ; informační technologie ; komunikační média ; výzkum

nahoru

PEDIATRIE

Bála jsem se usnout : o holčičce, která uměla snít, o začarovaném dětství a o hledání naděje / Barbora Janáková. — Praha : Stanislav Juhaňák – Triton, 2021. — 169 stran ; ISBN 978-80-7553-899-4

sociologie ; psychologie, klinická psychologie ; pediatrie ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století ; zneužívané dítě : dějiny ; sexuální zneužívání dítěte ; rodinné vztahy ; učitelé ; školy ; dospělí s anamnézou domácího násilí nebo sexuálního zneužívání v dětství : dějiny ; posttraumatický růst

Small at birth : cardiovascular and metabolic health of subjects born SGA and/or preterm and effects of growth hormone treatment = Klein bij de geboorte : cardiovasculaire en metabole status van te klein (SGA) en/of frematuur geboren personen en effecten van groeihor moonbehandeling : proefschrift / door Ruben Heinjan Willemsen. — Rotterdam : Erasmus Universiteit Rotterdam, [2008]. — 220 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-90-902316-4-8

pediatrie ; embryologie a teratologie ; genetika, lékařská genetika ; novorozenec nedonošený ; hypotrofický novorozenec ; poruchy růstu ; hormonální substituční terapie ; růstový hormon ; rizikové faktory ; kardiovaskulární nemoci ; metabolické nemoci ; dítě ; mladiství ; mladý dospělý ; velikost těla

Influencing the extremes of growth : too tall – too small = Beinvloeding van extreme lengtegroei : te groot, te klein : proefschrift / door Wouter de Waal. — Rotterdam : Erasmus Universiteit Rotterdam, [1996]. — 275 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 90-900920-5-6

pediatrie ; genetika, lékařská genetika ; poruchy růstu ; tělesná výška ; růstový hormon ; hormonální substituční terapie ; dítě

Potřeby dítěte s diabetes mellitus / Ľubica Derňarová a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2021. — 135 stran, viii stran obrazových příloh: ilustrace (převážně barevné) ; — (Sestra) ISBN 978-80-271-2076-5

diabetologie ; pediatrie ; dítě ; diabetes mellitus 1. typu : terapie ; management nemoci ; dietoterapie ; inzulin ; péče o dítě

Psychická odolnost předškoláků / Maike Rönnau-Böse, Klaus Fröhlich-Gildhoff ; přeložila Alena Bezděková. — Vydání první. — Praha : Portál, 2021. — 119 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-262-1790-9

psychologie, klinická psychologie ; pedagogika ; pediatrie ; předškolní dítě ; dětská psychologie ; pedagogická psychologie ; psychická odolnost ; rozvoj osobnosti ; duševní zdraví ; socializace ; školky ; vyučování

Challenges in growth hormone therapy / edited by John P. Monson. — Oxford ; Blackwell Science, [1999]. — xiv, 305 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 0-632-05164-7

farmakoterapie ; pediatrie ; hormonální substituční terapie ; hypopituitarismus : farmakoterapie ; dítě ; vývoj člověka ; poruchy růstu : farmakoterapie

Dětská kardiologie do kapsy / Eva Klásková, Jan Janoušek, Zuzana Urbanová, Milan Šamánek a kolektiv. — Druhé, zcela přepracované vydání. — Praha : Maxdorf, 2021. — 231 stran : ilustrace (převážně barevné), tabulky ; — (Jessenius) ISBN 978-80-7345-694-8

pediatrie ; kardiologie ; nemoci srdce ; dítě

Insulin-dependent diabetes in children, adolescents and adults : how to become an expert on your own diabetes / Ragnar Hanas. — First edition. — Uddevalla : Piara HB, 1998. — 268 stran : ilustrace ; ISBN 91-630-6261-5

diabetologie ; pediatrie ; zdravotní výchova ; diabetická dieta ; hypoglykemie ; inzuliny ; dítě ; mladiství ; dospělí ; management nemoci ; diabetes mellitus 1. typu : terapie

Practical endocrinology and diabetes in children / Joseph E. Raine, Malcolm D.C. Donaldson, John W. Gregory, Martin O. Savage, Raymond L. Hintz. — Second edition. — Malden : Blackwell Publishing, 2006. — xi, 237 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-1-4051-2233-7

pediatrie ; endokrinologie ; diabetologie ; dítě ; nemoci endokrinního systému ; diabetes mellitus ; klinické lékařství

Dialogy ze života dětí s psychickými problémy / Nora Gavendová. — 1. vydání. — Praha : Grada, 2021. — 119 stran : ilustrace, tabulky ; — (Pedagogika) ISBN 978-80-271-3241-6

psychiatrie ; psychoterapie ; pediatrie ; dětská psychiatrie ; duševní poruchy ; dítě ; výchova dítěte ; psychoterapeutické procesy

nahoru

PODIATRIE

Zdravé nohy za čtyři týdny : program pro zdravější a spokojenější nohy / Yamuna Zake ; z anglického originálu The foot fix … přeložila Kateřina Knišová. — Vydání první. — Praha : Euromedia Group, 2021. — 183 stran : ilustrace ; — (Esence) ISBN 978-80-242-7526-0

rehabilitační a fyzikální medicína ; podiatrie ; preventivní medicína ; nemoci nohy (od hlezna dolů) : prevence a kontrola ; cvičení ; techniky cvičení a pohybu ; primární prevence ; bolest : prevence a kontrola

nahoru

PREVENTIVNÍ MEDICÍNA

Zdravé nohy za čtyři týdny : program pro zdravější a spokojenější nohy / Yamuna Zake ; z anglického originálu The foot fix … přeložila Kateřina Knišová. — Vydání první. — Praha : Euromedia Group, 2021. — 183 stran : ilustrace ; — (Esence) ISBN 978-80-242-7526-0

rehabilitační a fyzikální medicína ; podiatrie ; preventivní medicína ; nemoci nohy (od hlezna dolů) : prevence a kontrola ; cvičení ; techniky cvičení a pohybu ; primární prevence ; bolest : prevence a kontrola

Argumenty proti rouškám : deset důvodů, proč by se mělo omezit používání roušek / Judy A. Mikovits, Kent Heckenlively. — [Brno] : Bodyartbook, [2021]. — 83 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-87525-76-0

veřejné zdravotnictví ; technika lékařská, zdravotnický materiál a protetika ; preventivní medicína ; COVID-19 : prevence a kontrola ; masky : škodlivé účinky ; podpora zdraví ; hodnocení rizik ; přenos infekční nemoci : prevence a kontrola ; postoj ke zdraví

Očkování proti onemocnění covid-19 u těhotných a kojících žen : konsenzuální stanovisko České vakcinologické společnosti České lékařské společnosti (ČLS) Jana Evangelisty Purkyně (JEP) a České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP : 3. 6. 2021. — Praha : Česká vakcinologická společnost ČLS JEP, 2021. — 3 strany

preventivní medicína ; infekční lékařství ; COVID-19 : prevence a kontrola ; vakcinace ; těhotenství ; těhotné ženy ; ženské pohlaví ; kojení

Informace k očkování proti COVID-19 nezletilých zájemců o očkování (věková skupina 16+). — Praha : Ministerstvo zdravotnictví České republiky, 2021. — 1 nečíslovaná strana

preventivní medicína ; infekční lékařství ; vakcinace ; informovaný souhlas u nezletilých ; mladiství ; COVID-19 : prevence a kontrola ; koronavirové infekce : prevence a kontrola

Informace k očkování proti COVID-19 nezletilých zájemců o očkování (věková skupina 12–15 let). — Praha : Ministerstvo zdravotnictví České republiky, 2021. — 2 nečíslované strany

preventivní medicína ; infekční lékařství ; informovaný souhlas u nezletilých ; vakcinace ; mladiství ; COVID-19 : prevence a kontrola ; koronavirové infekce : prevence a kontrola ; rodiče ; pediatři

Dotazník před očkováním proti onemocnění Covid-19 : určen pro očkování nezletilých ve věku 12-15 let včetně : (dotazník vyplní zákonný zástupce). — Praha : Ministerstvo zdravotnictví České republiky, 2021. — 1 nečíslovaná strana

preventivní medicína ; infekční lékařství ; vakcinace ; COVID-19 : prevence a kontrola ; koronavirové infekce : prevence a kontrola ; mladiství

Public health and preventive medicine / Dana Müllerová, Monika Bludovská, Iva Kladnická, Jana Langmajerová, Iveta Plavinová, and Pavel Sedláček. — First English edition. — Prague : Charles University, Karolinum Press, 2021. — 175 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-246-4863-7

veřejné zdravotnictví ; preventivní medicína ; veřejné zdravotnictví ; preventivní lékařství

Kdy si mohu stáhnout certifikát : OCKO.UZIS.CZ. — Praha : Ministerstvo zdravotnictví České republiky, 2021. — Leták : ilustrace

preventivní medicína ; infekční lékařství ; COVID-19 : prevence a kontrola ; vakcíny proti COVID-19 ; testování na COVID-19

Background document on the inactivated vaccine Sinovac-CoronaVac against COVID-19 : background document to the WHO interim recommendations for use of the inactivated COVID-19 vaccine, CoronaVac, developed by Sinovac : 24 May 2021. — [Geneva] : World Health Organization : [2021]. — 30 stran

infekční lékařství ; preventivní medicína ; vakcinace ; vakcíny proti COVID-19 ; COVID-19 ; Betacoronavirus ; epidemický výskyt choroby

Prevence onemocnění z potravin / Jolana Rambousková, Dana Hrnčířová. — Praha : Ministerstvo zemědělství, 2008. — 14 stran : ilustrace ;

preventivní medicína ; zemědělství a potravinářství ; bakteriální infekce : prevence a kontrola ; virové nemoci : prevence a kontrola ; parazitární nemoci : prevence a kontrola ; primární prevence ; kontaminace potravin : prevence a kontrola ; zdravá strava ; fyziologie výživy

nahoru

PSYCHIATRIE

Dialogy ze života dětí s psychickými problémy / Nora Gavendová. — 1. vydání. — Praha : Grada, 2021. — 119 stran : ilustrace, tabulky ; — (Pedagogika) ISBN 978-80-271-3241-6

psychiatrie ; psychoterapie ; pediatrie ; dětská psychiatrie ; duševní poruchy ; dítě ; výchova dítěte ; psychoterapeutické procesy

Kdo opil Jiřího? Radkin Honzák., Jiří Koťátko. — První vydání. — Praha : Galén, [2021]. — 103 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7492-544-3

dějiny lékařství ; psychiatrie ; zubní lékařství ; lékaři : dějiny ; psychiatrická péče : dějiny ; stomatologie : dějiny ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století ; významné osobnosti

nahoru

PSYCHOLOGIE, KLINICKÁ PSYCHOLOGIE

Kritické myšlení / Jiří Šedý. — První vydání. — Praha : Galén, [2021]. — 328 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-7492-543-6

psychologie, klinická psychologie ; myšlení

Tajemství ve vaší hlavě, aneb, Co nevíte, že víte / Lenka Šnajdrová. — Vydání první. — Praha : Portál, 2021. — 222 stran ; ISBN 978-80-262-1791-6

psychologie, klinická psychologie ; nevědomí (psychologie) ; sny : psychologie ; sebepojetí

Psychická odolnost předškoláků / Maike Rönnau-Böse, Klaus Fröhlich-Gildhoff ; přeložila Alena Bezděková. — Vydání první. — Praha : Portál, 2021. — 119 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-262-1790-9

psychologie, klinická psychologie ; pedagogika ; pediatrie ; předškolní dítě ; dětská psychologie ; pedagogická psychologie ; psychická odolnost ; rozvoj osobnosti ; duševní zdraví ; socializace ; školky ; vyučování

Pražská verze Stroopova testu / Ondřej Bezdíček, Hana Georgi, Tomáš Nikolai, Miloslav Kopeček. — Praha : Karolinum, 2021. — 50 stran, 9 nečíslovaných volně vložených listů přílohy : tabulky ; ISBN 978-80-246-4778-4

psychologie, klinická psychologie ; neurovědy ; Stroopův test ; kognice ; zraková percepce ; pozornost ; barva

Tajemství vůní a chutí : jak působí na naši psychiku / Hanns Hatt, Regine Dee ; přeložila Alena Bezděková. — Vydání první. — Praha : Portál, 2021. — 143 stran ; ISBN 978-80-262-1788-6

psychologie, klinická psychologie ; čich ; čichová percepce ; odoranty ; chuť ; chuťová percepce ; potraviny ; nápoje

Bála jsem se usnout : o holčičce, která uměla snít, o začarovaném dětství a o hledání naděje / Barbora Janáková. — Praha : Stanislav Juhaňák – Triton, 2021. — 169 stran ; ISBN 978-80-7553-899-4

sociologie ; psychologie, klinická psychologie ; pediatrie ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století ; zneužívané dítě : dějiny ; sexuální zneužívání dítěte ; rodinné vztahy ; učitelé ; školy ; dospělí s anamnézou domácího násilí nebo sexuálního zneužívání v dětství : dějiny ; posttraumatický růst

Jak být asertivní a říkat ne bez pocitu viny / Damon Zahariades ; překlad René Souček. — První vydání. — Praha : Grada, 2021. — 126 stran ; ISBN 978-80-271-3301-7

psychologie, klinická psychologie ; rozvoj osobnosti ; interpersonální vztahy ; komunikace ; asertivita ; vina

nahoru

PSYCHOTERAPIE

Dialogy ze života dětí s psychickými problémy / Nora Gavendová. — 1. vydání. — Praha : Grada, 2021. — 119 stran : ilustrace, tabulky ; — (Pedagogika) ISBN 978-80-271-3241-6

psychiatrie ; psychoterapie ; pediatrie ; dětská psychiatrie ; duševní poruchy ; dítě ; výchova dítěte ; psychoterapeutické procesy

nahoru

RADIOLOGIE, NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA A ZOBRAZOVACÍ METODY

Praktische Elektrokardiographie und Elektrophysiologie des Herzens : ein diagnostischer und therapeutischer Leitfaden für Studenten und Ärzte / Michael Wehr. — Stuttgart : Gustav Fischer Verlag, 1988. — x, 207 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 3-437-00536-7

kardiologie ; fyziologie ; radiologie, nukleární medicína a zobrazovací metody ; elektrokardiografie ; elektrofyziologie ; elektrofyziologické jevy ; kardiovaskulární fyziologické jevy ; nemoci srdce : diagnostické zobrazování : terapie

nahoru

REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA

Léčíme si záda sami / Robin McKenzie ; překlad: Simona Šeclová, Eva Nováková. — Druhé přepracované vydání. — Praha : McKenzie Institut Czech Republic, 2011. — xviii, 124 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-904693-1-0

rehabilitační a fyzikální medicína ; ortopedie ; bolesti zad : rehabilitace ; lumbalgie : rehabilitace ; self-management ; terapie cvičením

Spiraldynamik® : bez bolesti v pohybu : nejlepší cviky pro celé tělo / Christian Larsen, Bea Miescher ; překlad Jaroslava Černohlávková. — 2. vydání. — Olomouc : Poznání, 2021. — 271 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-88395-03-4

rehabilitační a fyzikální medicína ; bolest : rehabilitace ; self-management ; postura těla ; terapie cvičením : metody ; pohybová aktivita ; psychomotorický výkon

Příručka pro trénink funkce horní končetiny po cévní mozkové příhodě / Marcela Grünerová Lippertová, Kamila Řasová, Simona Koutná Ježková, Petra Krůtová, Michaela Maxová ; foto Jan Juračka. — [Praha] : [Fakultní nemocnice Královské Vinohrady], [mezi 2015 a 2019?]. — 29 stran : ilustrace ;

rehabilitační a fyzikální medicína ; neurologie ; cévní mozková příhoda : terapie ; horní končetina ; postižení : rehabilitace ; samoléčba ; terapie cvičením : metody ; psychomotorický výkon

Zdravé nohy za čtyři týdny : program pro zdravější a spokojenější nohy / Yamuna Zake ; z anglického originálu The foot fix … přeložila Kateřina Knišová. — Vydání první. — Praha : Euromedia Group, 2021. — 183 stran : ilustrace ; — (Esence) ISBN 978-80-242-7526-0

rehabilitační a fyzikální medicína ; podiatrie ; preventivní medicína ; nemoci nohy (od hlezna dolů) : prevence a kontrola ; cvičení ; techniky cvičení a pohybu ; primární prevence ; bolest : prevence a kontrola

Liečebné metodiky v rehabilitácii : učebnica určená pre fyzioterapeutov, rehabilitačných pracovníkov, rehabilitačných asistentov a iných študujúcich v oblasti rehabilitace. Anton Gúth a kolektiv ; schémy a kresby Anton Gúth a Vladimír Lánik. — Bratislava : LIEČREH, [2018]. — 420 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-88932-43-7

rehabilitační a fyzikální medicína ; rehabilitace

Zdravé otužování / Renata Raduševa Herber. — Vydání první. — Praha : Euromedia Group, 2021. — 181 stran : ilustrace ; — (Esence) ISBN 978-80-242-7542-0

rehabilitační a fyzikální medicína ; alternativní lékařství ; kryoterapie ; hydroterapie ; zdravé chování ; podpora zdraví ; nízká teplota ; tělesná teplota ; aklimatizace ; fytoterapie ; léčivé rostliny

Fyziológia – neurofyziológia : vybrané kapitoly pre študentov v oblasti rehabilitácie a ošetrovatelstva / Anton Gúth. — III. vydanie. — Bratislava : LIEČREH, [2016]. — 112 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-88932-39-0

neurovědy ; rehabilitační a fyzikální medicína ; neurofyziologie ; rehabilitace

Putování za Františkem Vélem / Zuzana Pechová. — Praha : Malvern, 2021. — 84 stran ; ISBN 978-80-7530-311-0

dějiny lékařství ; rehabilitační a fyzikální medicína ; neurologie ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století ; lékaři : dějiny ; významné osobnosti ; kineziologie aplikovaná ; neurofyziologie ; rehabilitace ; fyzioterapie (obor)

nahoru

SOCIOLOGIE

The development, conceptualisation and implementation of quality in disability support services / Jan Šiška, Julie Beadle-Brown et al.. — First edition. — Prague : Karolinum Press, 2021. — 344 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-246-4953-5

zdravotně postižení ; sociologie ; postižení ; sociální práce ; zdravotní služby pro osoby s postižením ; charakteristiky bydlení ; kvalita zdravotní péče ; zdravotnické plány – realizace

Bála jsem se usnout : o holčičce, která uměla snít, o začarovaném dětství a o hledání naděje / Barbora Janáková. — Praha : Stanislav Juhaňák – Triton, 2021. — 169 stran ; ISBN 978-80-7553-899-4

sociologie ; psychologie, klinická psychologie ; pediatrie ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století ; zneužívané dítě : dějiny ; sexuální zneužívání dítěte ; rodinné vztahy ; učitelé ; školy ; dospělí s anamnézou domácího násilí nebo sexuálního zneužívání v dětství : dějiny ; posttraumatický růst

Možná to jde i jinak : teorie a metody v sociální práci / Petr Fabián. — Vydání první. — Pardubice : Univerzita Pardubice, 2021. — 172 stran ; ISBN 978-80-7560-368-5

sociologie ; sociální práce : metody

Životné perspektívy, zmysel života, spokojnosť a sociálna saturácia seniorov žijúcich na Slovensku a v zahraničí : zborník vedeckých prác / Búgelová, Tatiana – Baník, Gabriel (eds.). — 1. vydanie. — Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2014. — 268 stran : ilustrace ; — (Acta Facultatis philosophicae Universitatis Prešoviensis. Spoločenskovedný zborník ;; 36, 2014) ISBN 978-80-555-1205-1

geriatrie ; sociologie ; sociální opora ; sociální péče ; kvalita života ; životní smysluplnost ; životní styl ; staří ; stárnutí

nahoru

STATISTIKA, ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA

Statistické metody / Jiří Anděl. — Páté vydání. — Praha : Matfyzpress, 2019. — 299 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-7378-381-5

statistika, zdravotnická statistika ; statistika jako téma

nahoru

TECHNIKA LÉKAŘSKÁ, ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL A PROTETIKA

Argumenty proti rouškám : deset důvodů, proč by se mělo omezit používání roušek / Judy A. Mikovits, Kent Heckenlively. — [Brno] : Bodyartbook, [2021]. — 83 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-87525-76-0

veřejné zdravotnictví ; technika lékařská, zdravotnický materiál a protetika ; preventivní medicína ; COVID-19 : prevence a kontrola ; masky : škodlivé účinky ; podpora zdraví ; hodnocení rizik ; přenos infekční nemoci : prevence a kontrola ; postoj ke zdraví

Bezpečné používání osobních ochranných prostředků (OOP) při poskytování lůžkové zdravotní péče pacientům s COVID-19 : společný výukový materiál pro nemocnice České republiky. — [Praha] : Státní zdravotná ústav, 2020. — 17 nečíslovaných listů : ilustrace ;

hygiena ; technika lékařská, zdravotnický materiál a protetika ; výchova a vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví ; osobní ochranné prostředky : normy ; COVID-19 : prevence a kontrola ; přenos infekční nemoci : prevence a kontrola ; hygiena práce ; řízení bezpečnosti ; péče o pacienta ; vyšetření u lůžka ; lékaři na lůžkových odděleních

nahoru

TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ

Regenerace a výživa ve sportu / Martina Bernaciková, Jan Cacek, Lenka Dovrtělová, Iva Hrnčiříková, Tomáš Hlinský, Kateřina Kapounková, Jitka Kopřivová, Michal Kumstát, Dagmar Moc Králová, Jan Novotný, Petr Pospíšil, Jana Řezaninová, Michal Šafář, Ivan Struhár. — 3., doplněné vydání. — Brno : Masarykova univerzita, 2020. — 262 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-210-9725-4

tělovýchovné lékařství ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; regenerace ; únava ; tělesná námaha ; fyziologie sportovní výživy ; sporty ; cvičení

nahoru

URGENTNÍ LÉKAŘSTVÍ

Volali ste záchranku? : 20 rokov praxe záchranára vo veselých aj smutných príbehoch / Viliam Dobiáš. — Druhé doplnené vydanie. — [Bratislava] : Dixit, 2020. — 205 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-89662-35-7

urgentní lékařství ; dějiny lékařství ; urgentní zdravotnické služby : dějiny ; zdravotničtí záchranáři : dějiny ; terapie náhlých příhod ; úrazy a nehody ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století

nahoru

VĚDA A VÝZKUM

Základy odborné práce včetně základů informační etiky / Věra Radváková, Tomáš Sigmund. — Druhé aktualizované a rozšířené vydání. — Praha : Oeconomica, nakladatelství VŠE, 2020. — 163 stran : ilustrace, mapy, tabulka ; ISBN 978-80-245-2404-7

knihovnictví, informační věda a muzeologie ; etika, bioetika, lékařská etika ; věda a výzkum ; etika ; informační věda ; výzkum ; disertace jako téma

nahoru

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

Public health and preventive medicine / Dana Müllerová, Monika Bludovská, Iva Kladnická, Jana Langmajerová, Iveta Plavinová, and Pavel Sedláček. — First English edition. — Prague : Charles University, Karolinum Press, 2021. — 175 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-246-4863-7

veřejné zdravotnictví ; preventivní medicína ; veřejné zdravotnictví ; preventivní lékařství

Argumenty proti rouškám : deset důvodů, proč by se mělo omezit používání roušek / Judy A. Mikovits, Kent Heckenlively. — [Brno] : Bodyartbook, [2021]. — 83 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-87525-76-0

veřejné zdravotnictví ; technika lékařská, zdravotnický materiál a protetika ; preventivní medicína ; COVID-19 : prevence a kontrola ; masky : škodlivé účinky ; podpora zdraví ; hodnocení rizik ; přenos infekční nemoci : prevence a kontrola ; postoj ke zdraví

Guidance on developing a national deployment and vaccination plan for COVID-19 vaccines : interim guidance : 1 June 2021. — [Geneva] : World Health Organization, [2021]. — xii, 96 stran : ilustrace, grafy

veřejné zdravotnictví ; infekční lékařství ; COVID-19 ; vakcíny proti COVID-19 ; vakcinace ; Betacoronavirus ; epidemický výskyt choroby ; pandemie

Mise Haiti / Tomáš Šebek. — Vydání páté. — Praha : Mladá fronta, 2021. — 251 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; ISBN 978-80-204-5852-0

cestovní a tropická medicína ; veřejné zdravotnictví ; dobrovolní pracovníci : dějiny ; lékaři : dějiny ; lékařské mise : dějiny ; pomoc v nouzi : dějiny ; poskytování zdravotní péče ; organizace nevýdělečné : dějiny ; cestování : dějiny ; dějiny 21. století

nahoru

VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ

Bezpečné používání osobních ochranných prostředků (OOP) při poskytování lůžkové zdravotní péče pacientům s COVID-19 : společný výukový materiál pro nemocnice České republiky. — [Praha] : Státní zdravotná ústav, 2020. — 17 nečíslovaných listů : ilustrace ;

hygiena ; technika lékařská, zdravotnický materiál a protetika ; výchova a vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví ; osobní ochranné prostředky : normy ; COVID-19 : prevence a kontrola ; přenos infekční nemoci : prevence a kontrola ; hygiena práce ; řízení bezpečnosti ; péče o pacienta ; vyšetření u lůžka ; lékaři na lůžkových odděleních

nahoru

ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ

Život s postižením, aneb, Průvodce po cestách hledání / Pavel Bráborec ; ilustrace Mirek Vostrý. — První vydání. — Praha : EEZY Publishing, 2021. — 135 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-908101-2-9

zdravotně postižení ; výchova dítěte : dějiny ; domácí ošetřování ; postižené děti : dějiny ; rodičovství ; rodina ; otcové : dějiny ; vztahy mezi otcem a dítětem ; životní styl ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století

IUESD – Integrated university education system for disabled : workshops 2000 proceedings / edited by Dušan Šimšík. — Košice : Technical University, 2000. — 84 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 80-7099-507-6

pedagogika ; zdravotně postižení ; postižení : výchova ; studenti ; studium vysokoškolské : organizace a řízení ; integrovaná výuka

The development, conceptualisation and implementation of quality in disability support services / Jan Šiška, Julie Beadle-Brown et al.. — First edition. — Prague : Karolinum Press, 2021. — 344 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-246-4953-5

zdravotně postižení ; sociologie ; postižení ; sociální práce ; zdravotní služby pro osoby s postižením ; charakteristiky bydlení ; kvalita zdravotní péče ; zdravotnické plány – realizace

nahoru

ZDRAVOTNÍ VÝCHOVA

Insulin-dependent diabetes in children, adolescents and adults : how to become an expert on your own diabetes / Ragnar Hanas. — First edition. — Uddevalla : Piara HB, 1998. — 268 stran : ilustrace ; ISBN 91-630-6261-5

diabetologie ; pediatrie ; zdravotní výchova ; diabetická dieta ; hypoglykemie ; inzuliny ; dítě ; mladiství ; dospělí ; management nemoci ; diabetes mellitus 1. typu : terapie

Učeň ledu: šest dnů s Wimem Hofem : cesta za sílou, zdravím a štěstím s držitelem 26 světových rekordů / Hana Moravčíková. — První české vydání. — Bratislava : Plejády, 2019. — 129 stran, 3 nečíslované strany obrazových příloh : fotografie, portréty ; ISBN 978-80-89801-08-4

hygiena ; zdravotní výchova ; alternativní lékařství ; cvičení ; dechová cvičení ; podpora zdraví ; nízká teplota ; aklimatizace ; zdravé chování ; kryoterapie ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století ; významné osobnosti

Otužování : plavání ve studené vodě pro zdraví / Ewa Zwierzchowska ; z polského originálu Morsowanie … přeložila Svatava Navrátilová. — Vydání první. — Olomouc : Fontána, [2021]. — 218 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7651-069-2

hygiena ; zdravotní výchova ; alternativní lékařství ; podpora zdraví ; zdravé chování ; kryoterapie ; nízká teplota ; plavání ; aklimatizace

nahoru

ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ

Prevence onemocnění z potravin / Jolana Rambousková, Dana Hrnčířová. — Praha : Ministerstvo zemědělství, 2008. — 14 stran : ilustrace ;

preventivní medicína ; zemědělství a potravinářství ; bakteriální infekce : prevence a kontrola ; virové nemoci : prevence a kontrola ; parazitární nemoci : prevence a kontrola ; primární prevence ; kontaminace potravin : prevence a kontrola ; zdravá strava ; fyziologie výživy

nahoru

ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ

Kdo opil Jiřího? Radkin Honzák., Jiří Koťátko. — První vydání. — Praha : Galén, [2021]. — 103 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7492-544-3

dějiny lékařství ; psychiatrie ; zubní lékařství ; lékaři : dějiny ; psychiatrická péče : dějiny ; stomatologie : dějiny ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století ; významné osobnosti