Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2

Informace o provozu knihovny

PO - ČT 9:00 - 18:00
PÁ 9:00 - 17:00

více informací

Září 2021

Nové knihy ve fondu NLK

nahoru

ADIKTOLOGIE

Chemsex : první pomoc / autoři: David Stuart, Ignacio Labayen De Inza ; přeložila Xenie Uholyeva. — [Praha] : Vydavatelství Centrum pro komunitní práci, 2020. — 19 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-87809-83-9

adiktologie ; urgentní lékařství ; zdravotní výchova ; toxické psychózy : terapie ; sexuální chování ; první pomoc ; snížení rizika poškození ; zdravotně rizikové chování ; sexuální menšiny

Psychóza z chemsexu / autor: David Stuart ; přeložila Xenie Uholyeva. — [Praha] : Vydavatelství Centrum pro komunitní práci, 2020. — 11 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-87809-84-6

psychiatrie ; zdravotní výchova ; adiktologie ; toxické psychózy ; sexuální chování ; snížení rizika poškození ; zdravotně rizikové chování ; sexuální menšiny

nahoru

ALGEZIOLOGIE

Léčba pooperační bolesti / Jiří Málek, Pavel Ševčík a kolektiv. — 4., přepracované a doplněné vydání. — Praha : Maxdorf, [2021]. — 196 stran : ilustrace, tabulky ; — (Jessenius) ISBN 978-80-7345-696-2

algeziologie ; pooperační bolest : terapie ; analgezie : metody ; analgetika : terapeutické užití ; farmakoterapie

nahoru

ALTERNATIVNÍ LÉKAŘSTVÍ

Přírodní lékárna / Nuria Penalva ; ze španělského originálu Farmacia natural přeložila Šárka Tulcová. — Vydání první. — Frýdek-Místek : Alpress, 2019. — 160 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-7543-871-3

alternativní lékařství ; preventivní medicína ; fytoterapie : metody ; léčivé rostliny ; rostlinné extrakty ; bylinné čaje ; oleje rostlin ; podpora zdraví ; primární prevence

Byliny v prevenci a léčbě. Maria Treben ; druhé vydání německého originálu Magen- und Darmkrankheiten: Vorbeugen – erkennen – heilen … přeložila Ivana Kraus. — Vydání první. — Olomouc : Fontána, [2021]. — 189 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7651-065-4

alternativní lékařství ; preventivní medicína ; fytoterapie : metody ; léčivé rostliny ; rostlinné extrakty ; bylinné čaje ; primární prevence : metody ; nemoci žaludku : prevence a kontrola : terapie ; nemoci střev : prevence a kontrola : terapie

nahoru

DĚJINY LÉKAŘSTVÍ

Zázraky jsou logické / Lucie Šilhová, Kateřina Cajthamlová. — Vydání první. — Praha : Vyšehrad, 2021. — 202 stran : ilustrace, portréty ; — (Rozhovory) ISBN 978-80-7601-501-2

psychoterapie ; dějiny lékařství ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století ; lékařky : dějiny ; lékařství ; psychoterapie

nahoru

DERMATOVENEROLOGIE

Kazuistiky z dermatologie / Spyridon Gkalpakiotis a kolektiv. — Praha : Maxdorf, [2021]. — 183 stran : ilustrace, tabulky ; — (Medica) ISBN 978-80-7345-700-6

dermatovenerologie ; kožní nemoci ; farmakoterapie

Průvodce systémovou sklerodermií pro nemocné a jejich blízké. — Praha : [Revma Liga Česká republika, z.s.], 2019. — 17 stran, ilustrace ;

revmatologie ; dermatovenerologie ; zdravotní výchova ; systémová sklerodermie ; životní styl ; pacienti ; rodina

nahoru

DIABETOLOGIE

Malá kniha o jídle : edukační materiál nejen pro osoby s onemocněním diabetes mellitus I. typu / autorka textů: Markéta Karasová. — [Ostrava]: Centrum pro dítě s diabetem, [2016]. — 80 stran : ilustrace, tabulky ;

nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; zdravotní výchova ; diabetologie ; diabetes mellitus 1. typu : dietoterapie ; dietoterapie ; diabetická dieta ; fyziologie výživy

nahoru

ENDOKRINOLOGIE

Klinická pankreatologie / Jan Trna, Zdeněk Kala, Lumír Kunovský a kolektiv. — 2., přepracované a doplněné vydání. — Praha : Maxdorf, [2021]. — 432 stran : ilustrace, tabulky ; — (Jessenius) ISBN 978-80-7345-697-9

gastroenterologie ; endokrinologie ; klinické lékařství ; nemoci slinivky břišní

nahoru

ENVIRONMENTÁLNÍ VĚDY

Dezinfekční zdravotní brány. — Brno : Zdravotní brány s.r.o., [2020]. — 5 nečíslovaných složených stran : ilustrace ;

technika lékařská, zdravotnický materiál a protetika ; environmentální vědy ; dezinfekce : přístrojové vybavení ; vybavení a zásoby nemocnice ; elektrické vybavení a zdroje

Kompendium ochrany kvality ovzduší. Vladimír Adamec, Jiří Dufek, Jiří Jedlička, Jiří Huzlík, Rudolf Cholava, Pavel Machálek ; editor Jiří Kurfürst. — Praha : Občanské sdružení Ochrana kvality ovzduší, 2005. — 27 stran : ilustrace, tabulky ; — (Ochrana ovzduší,; Ročník 17, příloha duben/2005)

environmentální vědy ; znečištění spojené s dopravou : prevence a kontrola : škodlivé účinky ; znečištění ovzduší : prevence a kontrola : škodlivé účinky ; výfukové emise vozidel : prevence a kontrola : toxicita ; látky znečišťující vzduch : toxicita ; monitorování životního prostředí ; zachování přírodních zdrojů

nahoru

ETIKA, BIOETIKA, LÉKAŘSKÁ ETIKA

Letecký motor ve dřezu, aneb, Rozhovory o umírání / Irena Závadová, Martina Špinková. — 1. vydání. — V Praze : Cesta domů, 2021. — 235 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-88126-86-7

psychologie, klinická psychologie ; etika, bioetika, lékařská etika ; smrt ; postoj ke smrti ; umírající ; péče o umírající

Obejmi svou smrtelnost : nelehká rozhodnutí v éře medicínských zázraků / Lawrence J. Schneiderman ; z angličtiny přeložila Lenka Kapsová. — 1. vydání. — V Praze : Cesta domů, 2021. — 172 stran ; ISBN 978-80-88126-83-6

etika, bioetika, lékařská etika ; smrt ; postoj ke smrti ; umírající ; péče o umírající ; medicinalizace ; důstojnost lidského života ; bioetika ; právo na smrt

nahoru

FARMACIE A FARMAKOLOGIE

Beta Glukan : klíč ke zdraví / Václav Větvička. — [Brno] : [Gynpharma s.r.o.], 2015. — 12 stran : ilustrace ;

farmacie a farmakologie ; preventivní medicína ; beta-glukany : terapeutické užití ; potravní doplňky ; imunita ; imunomodulace ; podpora zdraví ; primární prevence

nahoru

GASTROENTEROLOGIE

Klinická pankreatologie / Jan Trna, Zdeněk Kala, Lumír Kunovský a kolektiv. — 2., přepracované a doplněné vydání. — Praha : Maxdorf, [2021]. — 432 stran : ilustrace, tabulky ; — (Jessenius) ISBN 978-80-7345-697-9

gastroenterologie ; endokrinologie ; klinické lékařství ; nemoci slinivky břišní

nahoru

GENETIKA, LÉKAŘSKÁ GENETIKA

Syndrom Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser : diagnolické a terapeutické možnosti / Roman Chmel a kolektiv. — Praha : Maxdorf, [2021]. — 91 stran : ilustrace, tabulky ; — (Medica) ISBN 978-80-7345-701-3

gynekologie a porodnictví ; genetika, lékařská genetika ; poruchy sexuálního vývoje : diagnóza : terapie ; uterus : abnormality ; vagina : abnormality ; sexuální dysfunkce fyziologická ; sexuální dysfunkce psychické ; ženské pohlaví

nahoru

GERIATRIE

Deník ze života s Alzheimerem : skutečný příběh pečující dcery doplněný radami odborníků / organizace Dementia a Markéta Hánová. — Vydání první. — Praha : Euromedia Group, 2021. — 263 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-242-7408-9

neurologie ; psychiatrie ; geriatrie ; Alzheimerova nemoc ; geriatrické ošetřovatelství ; geriatrická psychiatrie ; dějiny 21. století ; vztahy mezi matkou a dítětem ; duševně nemocní ; osoby pečující o pacienty ; domácí ošetřování

Psychosociální adaptace ve stáří a nemoci / Hana Ptáčková, Radek Ptáček a kolektiv. — Vydání 1. — Praha : Grada, 2021. — 184 stran : ilustrace, grafy ; — (Psyché) ISBN 978-80-271-0876-3

psychologie, klinická psychologie ; geriatrie ; staří ; stárnutí ; adaptace psychologická ; sociální přizpůsobení ; samostatný způsob života ; životní změny ; kvalita života

Kapačka, cévka, houkačka : jak jsme zapomněli normálně stárnout a pokojně umírat / Ken Hillman ; z angličtiny přeložila Lenka Kapsová. — 2. vydání. — V Praze : Cesta domů, 2019. — 202 stran : portrét ; ISBN 978-80-88126-59-1

paliativní medicína ; geriatrie ; staří ; stárnutí ; umírající ; postoj ke smrti ; péče o umírající ; paliativní péče ; geriatrické ošetřovatelství ; medicinalizace ; kvalita života

nahoru

GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ

Gynekologické minimum pro praxi / Pavel Čepický. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2021. — 159 stran ; ISBN 978-80-271-3027-6

gynekologie a porodnictví ; pánevní bolest ; antikoncepce ; ženské urogenitální nemoci ; nemoci prsů

Syndrom Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser : diagnolické a terapeutické možnosti / Roman Chmel a kolektiv. — Praha : Maxdorf, [2021]. — 91 stran : ilustrace, tabulky ; — (Medica) ISBN 978-80-7345-701-3

gynekologie a porodnictví ; genetika, lékařská genetika ; poruchy sexuálního vývoje : diagnóza : terapie ; uterus : abnormality ; vagina : abnormality ; sexuální dysfunkce fyziologická ; sexuální dysfunkce psychické ; ženské pohlaví

nahoru

HUMANITNÍ VĚDY A UMĚNÍ

Osobnosti úžasné i porouchané / Radkin Honzák, František Honzák. — První vydání. — Praha : Galén, [2021]. — 235 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7492-553-5

psychologie, klinická psychologie ; psychiatrie ; humanitní vědy a umění ; dějiny 20. století ; významné osobnosti ; osobnost

Vrásky jedné rusovlásky / Ela Mrkvičková. — První vydání. — Pardubice : Knihy s úsměvem, 2021. — 37 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-88412-01-4

psychiatrie ; humanitní vědy a umění ; dějiny 21. století ; schizofrenie : dějiny ; deprese : dějiny ; úzkost : dějiny ; ženy : dějiny : psychologie ; duševně nemocní : dějiny : psychologie

Život s panikou : deník spisovatelky bojující z úzkostnou poruchou / Alžběta Bublanová. — Vydání první. — Praha : Ikar, 2021. — 151 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-249-4576-7

humanitní vědy a umění ; psychiatrie ; úzkost ; panika ; panická porucha ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století ; psaní

nahoru

HYGIENA

Zpráva o činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví za rok 2014 / kolektiv autorů. — První vydání. — Praha : Ministerstvo zdravotnictví, 2015. — 32 stran : ilustrce, tabulky ; ISBN 978-80-85047-51-6

veřejné zdravotnictví ; hygiena ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; služby preventivní péče : dějiny ; kontrola infekčních nemocí ; bezpečnost ; hygiena prostředí ; výrobky pro domácnost ; epidemiologické faktory ; dějiny 21. století

nahoru

INFEKČNÍ LÉKAŘSTVÍ

Diferenciální diagnostika varioly : Očkovací látky proti variole / Jiří Beran, Jiří Havlík. — Hradec Králové : Fakultní nemocnice Hradec Králové, [2003?]. — 59, 96 stran : ilustrace, tabulky ;

infekční lékařství ; preventivní medicína ; diferenciální diagnóza ; pravé neštovice : diagnóza : prevence a kontrola ; vakcinace ; vakcína proti pravým neštovicím : terapeutické užití

Nákazy zvířat přenosné na člověka a bezpečnost potravin / Petr Šatrán, Josef Duben. — Praha : Ministerstvo zemědělství, 2018. — 31 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-7434-466-4

infekční lékařství ; zemědělství a potravinářství ; zoonózy : epidemiologie : přenos : prevence a kontrola ; nemoci přenášené potravou : epidemiologie : prevence a kontrola ; parazitární nemoci : epidemiologie : přenos : prevence a kontrola ; přenos infekční nemoci : prevence a kontrola ; kontaminace potravin : prevence a kontrola ; hygiena

nahoru

KLINICKÁ VÝŽIVA A INTENZIVNÍ METABOLICKÁ PÉČE

Klinická výživa / hlavní editor Pavel Kohout ; editoři Eduard Havel, Martin Matějovič, Míchal Šenkyřík. — První vydání. — Praha : Galén, [2021]. — 944 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-7492-555-9

klinická výživa a intenzivní metabolická péče ; nutriční podpora : metody ; metody výživy ; fyziologie výživy ; klinické lékařství

nahoru

KNIHOVNICTVÍ, INFORMAČNÍ VĚDA A MUZEOLOGIE

Oborová analytická bibliografie : metodika zpracování / Vojtěch Malínek. — Vydání první. — Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i., 2020. — 196 stran ; — (Bibliographica ;; 3) ISBN 978-80-7658-007-7

knihovnictví, informační věda a muzeologie ; bibliografie registrující

nahoru

LÉKAŘSTVÍ

111 výjimečných lékařů. — Praha : Empresa Media, a. s., 2019. — 98 stran . ilustrace ; — (Týden,; ročník 26, květen 2019, mimořádné vydání)

lékařství ; lékaři ; významné osobnosti ; poskytování zdravotní péče ; lékařství

nahoru

LINGVISTIKA, LÉKAŘSKÁ TERMINOLOGIE

Bulšit : o žvanění v organizacích, médiích, politice a vědě / František Koukolík. — První vydání. — Praha : Galén, [2021]. — 139 stran ; ISBN 978-80-7492-558-0

psychologie, klinická psychologie ; sociologie ; lingvistika, lékařská terminologie ; jazyk (prostředek komunikace) ; přesvědčovací komunikace ; machiavelismus ; komunikační média ; politika ; věda ; organizace

Specifické znaky / Petr Vysuček, Jitka Motejzíková. — Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav českého jazyka a teorie komunikace : 2003. — 75 stran : ilustrace ;

lingvistika, lékařská terminologie ; zdravotně postižení ; znaková řeč ; slovní zásoba ; terminologie jako téma ; sluchově postižení

Jazyk latinský I : pro střední zdravotnické školy / Jan Kábrt. — Vydání sedmé, nezměněné. — Praha : Informatorium, 2013. — 163 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7333-103-0

lingvistika, lékařská terminologie ; lékařství ; terminologie jako téma

nahoru

LOGOPEDIE, KLINICKÁ LOGOPEDIE

CMP a problematika afázií. Varia : celostátní zasedání Asociace klinických logopedů : Karviná, 7.-8. ledna 1999 : sborník přednášek. — [Praha] : Asociace klinických logopedů ČR, 1999. — 33 stran ; — (Diagnostika a terapie poruch komunikace,; 1999, ročník II, supplementum 2)

logopedie, klinická logopedie ; afázie : diagnóza : terapie ; poruchy řeči ; klinická logopedie ; řečová terapie ; cévní mozková příhoda

nahoru

MANAGEMENT, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ

Zpráva o činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví za rok 2014 / kolektiv autorů. — První vydání. — Praha : Ministerstvo zdravotnictví, 2015. — 32 stran : ilustrce, tabulky ; ISBN 978-80-85047-51-6

veřejné zdravotnictví ; hygiena ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; služby preventivní péče : dějiny ; kontrola infekčních nemocí ; bezpečnost ; hygiena prostředí ; výrobky pro domácnost ; epidemiologické faktory ; dějiny 21. století

nahoru

MIKROBIOLOGIE, LÉKAŘSKÁ MIKROBIOLOGIE

Fifteenth annual meeting of the Czechoslovak society for microbiology : Gottwaldov, October 7-9, 1980 ; abstracts of communications. — [Praha] : [Institute of Microbiology, Academy of Sciences of the Czech Republic], [1980]. — 105 stran ; — (Folia microbiologica,; příloha 1980, ročník 25)

mikrobiologie, lékařská mikrobiologie ; mikrobiologie

Praktická cvičení z lékařské mikrobiologie II. / Dittmar Chmelař, Jozef Kuzma. — Vydání: první. — Ostrava : Ostravská univerzita, 2021. — 185 stran : ilustrace (převážně barevné), faksimile ; ISBN 978-80-7599-235-2

mikrobiologie, lékařská mikrobiologie ; mikrobiologie ; lékařství

nahoru

NEUROLOGIE

Deník ze života s Alzheimerem : skutečný příběh pečující dcery doplněný radami odborníků / organizace Dementia a Markéta Hánová. — Vydání první. — Praha : Euromedia Group, 2021. — 263 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-242-7408-9

neurologie ; psychiatrie ; geriatrie ; Alzheimerova nemoc ; geriatrické ošetřovatelství ; geriatrická psychiatrie ; dějiny 21. století ; vztahy mezi matkou a dítětem ; duševně nemocní ; osoby pečující o pacienty ; domácí ošetřování

Jiní …ne horší : inspirující příběhy o úspěchu a úspěšném zaměstnání dospělých s autismem, Aspergerovým syndromem a ADHD / Temple Grandin ; přeložil Marek Čtrnáct. — První vydání v českém jazyce. — Praha : Csémy Miklós ve spolupráci se Za sklem o.s., 2016. — 414 stran : ilustrace, portréty ; ISBN 978-80-906078-2-8

neurologie ; zdravotně postižení ; duševně nemocní : dějiny ; poruchy autistického spektra : dějiny ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století ; úspěšnost ; zaměstnání ; sebepojetí

Nespavost : doporučený diagnostický a terapeutický postup pro všeobecné praktické lékaře 2021 / autoři: Martin Pretl, Petr Smolík. — Praha : Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře, Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, 2021. — 13 stran : tabulky ; — (Diagnostícké a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře) ISBN 978-80-88280-32-3

všeobecné lékařství ; neurologie ; psychiatrie ; poruchy iniciace a udržování spánku : diagnóza : terapie ; praktické lékařství ; diferenciální diagnóza

nahoru

NEUROVĚDY

Mozek a ticho / Michel Le Van Quyen ; z francouzštiny přeložil Tomáš Havel. — Vydání první. — Praha : Garamond, 2021. — 220 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7407-493-6

psychoterapie ; neurovědy ; nemoci mozku : prevence a kontrola ; regenerace mozku ; hluk : škodlivé účinky ; mozek ; zdraví ; meditace ; odpočinek ; neuropsychologie

nahoru

NUTRIČNÍ TERAPIE, DIETOTERAPIE A VÝŽIVA

Malá kniha o jídle : edukační materiál nejen pro osoby s onemocněním diabetes mellitus I. typu / autorka textů: Markéta Karasová. — [Ostrava]: Centrum pro dítě s diabetem, [2016]. — 80 stran : ilustrace, tabulky ;

nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; zdravotní výchova ; diabetologie ; diabetes mellitus 1. typu : dietoterapie ; dietoterapie ; diabetická dieta ; fyziologie výživy

nahoru

ONKOLOGIE

Protonová radioterapie / Pavel Vítek a kolektiv. — Praha : Maxdorf, [2021]. — 247 stran : ilustrace, tabulky ; — (Jessenius) ISBN 978-80-7345-698-6

radiologie, nukleární medicína a zobrazovací metody ; onkologie ; protonová terapie : metody ; nádory : radioterapie ; radiační onkologie

Onkologické onemocnění prsu. — Praha : Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, [mezi 2010 a 2021]. — 16 stran : ilustrace ; — (Průvodce pro pacienty ;; 4)

onkologie ; nádory prsu : chirurgie ; mastektomie ; pooperační období ; rehabilitace ; chirurgická onkologie ; ženské pohlaví

nahoru

ORTOPEDIE

Spirální stabilizace páteře : léčba a prevence bolestí zad : metoda SPS – spirální stabilizace páteře : stabilizace páteře a celého těla spirálními svalovými řetězci : SMíšek systém – funkční stabilizace a mobilizace páteře : systém výuky, léčby, regenerace, prevence, organizace rehabilitační péče / Richard Smíšek, Kateřina Smíšková, Zuzana Smíšková. — 9. vydání. — [Praha] : MUDr. Richard Smíšek, 2020. — 207 stran : ilustrace (převážně barevné) ; ISBN 978-80-88267-60-7

rehabilitační a fyzikální medicína ; ortopedie ; skolióza : rehabilitace ; bolesti zad : prevence a kontrola : terapie ; postura těla ; terapie cvičením : metody ; techniky cvičení a pohybu

Nová klasifikace pletencových svalových dystrofií. — Praha : [sanofi-aventis, s.r.o.], [2021]. — 3 nečíslované strany : tabulky ;

ortopedie ; vnitřní lékařství ; pletencové svalové dystrofie : klasifikace ; glykogenóza typu II : klasifikace ; terminologie jako téma ; klasifikace

nahoru

PALIATIVNÍ MEDICÍNA

Kapačka, cévka, houkačka : jak jsme zapomněli normálně stárnout a pokojně umírat / Ken Hillman ; z angličtiny přeložila Lenka Kapsová. — 2. vydání. — V Praze : Cesta domů, 2019. — 202 stran : portrét ; ISBN 978-80-88126-59-1

paliativní medicína ; geriatrie ; staří ; stárnutí ; umírající ; postoj ke smrti ; péče o umírající ; paliativní péče ; geriatrické ošetřovatelství ; medicinalizace ; kvalita života

nahoru

PEDIATRIE

ProCit o autismu / tým autorů Irena Vítovcová, Lenka Vaňačová, Věra Knappová, Barbora Jindrová, Petra Koukolíková, Lenka Říhová, Michaela Paikrtová, Filip Řežábek, Markéta Sonntagová, Jana Pittnerová, Matouš Křiváček, Kateřina Šámalová, Alena Siváková, Iveta Týblová, Michaela Voltrová, Kateřina Thorová, Jitka Rumlová, Alena Šebková, Marcela Drobná, Hana Válková. — První vydání. — Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2021. — 227 stran : barevné ilustrace, portréty ; ISBN 978-80-261-1015-6

psychiatrie ; pediatrie ; sociologie ; spolupráce organizací a občanů ; poruchy autistického spektra ; postižené děti ; výchova dítěte ; speciální vzdělávání ; dětská psychologie

nahoru

PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ

Právo ve zdravotnictví / Svejkovský, Řípa a kol.. — Vydání první. — V Praze : C.H. Beck, 2021. — xxi, 225 stran ; — (Právní praxe) ISBN 978-80-7400-835-1

právo, zákonodárství ; veřejné zdravotnictví ; zákonodárství lékařské ; veřejné zdravotnictví : zákonodárství a právo

nahoru

PREVENTIVNÍ MEDICÍNA

Diferenciální diagnostika varioly : Očkovací látky proti variole / Jiří Beran, Jiří Havlík. — Hradec Králové : Fakultní nemocnice Hradec Králové, [2003?]. — 59, 96 stran : ilustrace, tabulky ;

infekční lékařství ; preventivní medicína ; diferenciální diagnóza ; pravé neštovice : diagnóza : prevence a kontrola ; vakcinace ; vakcína proti pravým neštovicím : terapeutické užití

Beta Glukan : klíč ke zdraví / Václav Větvička. — [Brno] : [Gynpharma s.r.o.], 2015. — 12 stran : ilustrace ;

farmacie a farmakologie ; preventivní medicína ; beta-glukany : terapeutické užití ; potravní doplňky ; imunita ; imunomodulace ; podpora zdraví ; primární prevence

Byliny v prevenci a léčbě. Maria Treben ; druhé vydání německého originálu Magen- und Darmkrankheiten: Vorbeugen – erkennen – heilen … přeložila Ivana Kraus. — Vydání první. — Olomouc : Fontána, [2021]. — 189 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7651-065-4

alternativní lékařství ; preventivní medicína ; fytoterapie : metody ; léčivé rostliny ; rostlinné extrakty ; bylinné čaje ; primární prevence : metody ; nemoci žaludku : prevence a kontrola : terapie ; nemoci střev : prevence a kontrola : terapie

Přírodní lékárna / Nuria Penalva ; ze španělského originálu Farmacia natural přeložila Šárka Tulcová. — Vydání první. — Frýdek-Místek : Alpress, 2019. — 160 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-7543-871-3

alternativní lékařství ; preventivní medicína ; fytoterapie : metody ; léčivé rostliny ; rostlinné extrakty ; bylinné čaje ; oleje rostlin ; podpora zdraví ; primární prevence

Preventivní medicína / Tomáš Fait, Michal Vrablík, Richard Češka a kolektiv. — 3. aktualizované vydání. — Praha : Maxdorf, [2021]. — 431 stran : ilustrace, tabulky ; — (Jessenius) ISBN 978-80-7345-680-1

preventivní medicína ; služby preventivní péče

nahoru

PSYCHIATRIE

Život s panikou : deník spisovatelky bojující z úzkostnou poruchou / Alžběta Bublanová. — Vydání první. — Praha : Ikar, 2021. — 151 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-249-4576-7

humanitní vědy a umění ; psychiatrie ; úzkost ; panika ; panická porucha ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století ; psaní

Nespavost : doporučený diagnostický a terapeutický postup pro všeobecné praktické lékaře 2021 / autoři: Martin Pretl, Petr Smolík. — Praha : Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře, Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, 2021. — 13 stran : tabulky ; — (Diagnostícké a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře) ISBN 978-80-88280-32-3

všeobecné lékařství ; neurologie ; psychiatrie ; poruchy iniciace a udržování spánku : diagnóza : terapie ; praktické lékařství ; diferenciální diagnóza

Psychóza z chemsexu / autor: David Stuart ; přeložila Xenie Uholyeva. — [Praha] : Vydavatelství Centrum pro komunitní práci, 2020. — 11 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-87809-84-6

psychiatrie ; zdravotní výchova ; adiktologie ; toxické psychózy ; sexuální chování ; snížení rizika poškození ; zdravotně rizikové chování ; sexuální menšiny

Deník ze života s Alzheimerem : skutečný příběh pečující dcery doplněný radami odborníků / organizace Dementia a Markéta Hánová. — Vydání první. — Praha : Euromedia Group, 2021. — 263 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-242-7408-9

neurologie ; psychiatrie ; geriatrie ; Alzheimerova nemoc ; geriatrické ošetřovatelství ; geriatrická psychiatrie ; dějiny 21. století ; vztahy mezi matkou a dítětem ; duševně nemocní ; osoby pečující o pacienty ; domácí ošetřování

ProCit o autismu / tým autorů Irena Vítovcová, Lenka Vaňačová, Věra Knappová, Barbora Jindrová, Petra Koukolíková, Lenka Říhová, Michaela Paikrtová, Filip Řežábek, Markéta Sonntagová, Jana Pittnerová, Matouš Křiváček, Kateřina Šámalová, Alena Siváková, Iveta Týblová, Michaela Voltrová, Kateřina Thorová, Jitka Rumlová, Alena Šebková, Marcela Drobná, Hana Válková. — První vydání. — Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2021. — 227 stran : barevné ilustrace, portréty ; ISBN 978-80-261-1015-6

psychiatrie ; pediatrie ; sociologie ; spolupráce organizací a občanů ; poruchy autistického spektra ; postižené děti ; výchova dítěte ; speciální vzdělávání ; dětská psychologie

Osobnosti úžasné i porouchané / Radkin Honzák, František Honzák. — První vydání. — Praha : Galén, [2021]. — 235 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7492-553-5

psychologie, klinická psychologie ; psychiatrie ; humanitní vědy a umění ; dějiny 20. století ; významné osobnosti ; osobnost

Vrásky jedné rusovlásky / Ela Mrkvičková. — První vydání. — Pardubice : Knihy s úsměvem, 2021. — 37 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-88412-01-4

psychiatrie ; humanitní vědy a umění ; dějiny 21. století ; schizofrenie : dějiny ; deprese : dějiny ; úzkost : dějiny ; ženy : dějiny : psychologie ; duševně nemocní : dějiny : psychologie

nahoru

PSYCHOLOGIE, KLINICKÁ PSYCHOLOGIE

Preventure – jak se naučit zvládat přecitlivělost : pracovní sešit / autoři: Patricia J. Conrod, M. Nancy Comeau, Sherry H. Stewart ; editoři českého vydání Lenka Šťastná, Miroslav Charvát, Matúš Šucha, Martin Dolejš ; překlad Jiří Bareš ; ilustrace: Martin Dvořák, Barbora Hlavatá. — 1. vydání. — Praha : Centrum adiktologie, Psychiatrické kliniky, 1. lékařské fakulty a VFN, Univerzity Karlovy v Praze ; 2010. — 35 stran : ilustrace ;

psychologie, klinická psychologie ; zdravotní výchova ; úzkost : psychologie : terapie ; psychická odolnost ; dorostová psychologie ; mladiství ; self-management : metody : psychologie ; sebepojetí

Osobnosti úžasné i porouchané / Radkin Honzák, František Honzák. — První vydání. — Praha : Galén, [2021]. — 235 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7492-553-5

psychologie, klinická psychologie ; psychiatrie ; humanitní vědy a umění ; dějiny 20. století ; významné osobnosti ; osobnost

Luciferův efekt : jak se z dobrých lidí stávají lidé zlí / Philip Zimbardo ; z anglického originálu … přeložili Radek Kašpar a Marika Králíková. — Vydání 2. — Praha : Academia, 2021. — 625 stran : ilustrace ; — (Společnost ;; sv. 3) ISBN 978-80-200-3281-2

psychologie, klinická psychologie ; sociální psychologie ; psychologie experimentální ; kriminální psychologie ; násilí ; sebekontrola : psychologie ; mravy ; osobnost

Psychosociální adaptace ve stáří a nemoci / Hana Ptáčková, Radek Ptáček a kolektiv. — Vydání 1. — Praha : Grada, 2021. — 184 stran : ilustrace, grafy ; — (Psyché) ISBN 978-80-271-0876-3

psychologie, klinická psychologie ; geriatrie ; staří ; stárnutí ; adaptace psychologická ; sociální přizpůsobení ; samostatný způsob života ; životní změny ; kvalita života

Krize v životě, život v krizi / Radkin Honzák, Vladimíra Novotná. — Druhé, revidované a doplněné vydání. — Praha : Euromedia Group, 2021. — 204 stran : ilustrace ; — (Universum) ISBN 978-80-242-7585-7

psychologie, klinická psychologie ; životní změny ; psychický stres ; krize identity ; osobnost ; interpersonální vztahy ; vtip a humor jako téma : psychologie

Bulšit : o žvanění v organizacích, médiích, politice a vědě / František Koukolík. — První vydání. — Praha : Galén, [2021]. — 139 stran ; ISBN 978-80-7492-558-0

psychologie, klinická psychologie ; sociologie ; lingvistika, lékařská terminologie ; jazyk (prostředek komunikace) ; přesvědčovací komunikace ; machiavelismus ; komunikační média ; politika ; věda ; organizace

Letecký motor ve dřezu, aneb, Rozhovory o umírání / Irena Závadová, Martina Špinková. — 1. vydání. — V Praze : Cesta domů, 2021. — 235 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-88126-86-7

psychologie, klinická psychologie ; etika, bioetika, lékařská etika ; smrt ; postoj ke smrti ; umírající ; péče o umírající

nahoru

PSYCHOTERAPIE

Zázraky jsou logické / Lucie Šilhová, Kateřina Cajthamlová. — Vydání první. — Praha : Vyšehrad, 2021. — 202 stran : ilustrace, portréty ; — (Rozhovory) ISBN 978-80-7601-501-2

psychoterapie ; dějiny lékařství ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století ; lékařky : dějiny ; lékařství ; psychoterapie

Mozek a ticho / Michel Le Van Quyen ; z francouzštiny přeložil Tomáš Havel. — Vydání první. — Praha : Garamond, 2021. — 220 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7407-493-6

psychoterapie ; neurovědy ; nemoci mozku : prevence a kontrola ; regenerace mozku ; hluk : škodlivé účinky ; mozek ; zdraví ; meditace ; odpočinek ; neuropsychologie

Logoterapie v životním cyklu / Martina Kosová a kol.. — Praha : Stanislav Juhaňák – Triton, 2021. — 330 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7553-909-0

psychoterapie ; vývojová psychologie ; psychoterapeutické procesy ; životní smysluplnost ; existencialismus

Lékařská péče o duši / Viktor E. Frankl ; z německého originálu Ärztliche Seelsorge Grundlagen der Logotherapie und Existenzanalyse přeložil Vladimír Jochmann. — Brno : Cesta, [2015]. — 237 stran ; ISBN 978-80-7295-195-6

psychoterapie ; existencialismus : psychologie ; psychoterapeutické procesy

nahoru

RADIOLOGIE, NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA A ZOBRAZOVACÍ METODY

Protonová radioterapie / Pavel Vítek a kolektiv. — Praha : Maxdorf, [2021]. — 247 stran : ilustrace, tabulky ; — (Jessenius) ISBN 978-80-7345-698-6

radiologie, nukleární medicína a zobrazovací metody ; onkologie ; protonová terapie : metody ; nádory : radioterapie ; radiační onkologie

nahoru

REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA

Spirální stabilizace páteře : léčba a prevence bolestí zad : metoda SPS – spirální stabilizace páteře : stabilizace páteře a celého těla spirálními svalovými řetězci : SMíšek systém – funkční stabilizace a mobilizace páteře : systém výuky, léčby, regenerace, prevence, organizace rehabilitační péče / Richard Smíšek, Kateřina Smíšková, Zuzana Smíšková. — 9. vydání. — [Praha] : MUDr. Richard Smíšek, 2020. — 207 stran : ilustrace (převážně barevné) ; ISBN 978-80-88267-60-7

rehabilitační a fyzikální medicína ; ortopedie ; skolióza : rehabilitace ; bolesti zad : prevence a kontrola : terapie ; postura těla ; terapie cvičením : metody ; techniky cvičení a pohybu

nahoru

REVMATOLOGIE

Průvodce systémovou sklerodermií pro nemocné a jejich blízké. — Praha : [Revma Liga Česká republika, z.s.], 2019. — 17 stran, ilustrace ;

revmatologie ; dermatovenerologie ; zdravotní výchova ; systémová sklerodermie ; životní styl ; pacienti ; rodina

nahoru

SOCIOLOGIE

Model náhradní rodinné péče pro děti se zdravotním znevýhodněním / Jan Paleček a kolektiv autorů. — Praha : Středisko náhradní péče, spolek, 2018. — 22 stran ;

sociologie ; zdravotně postižení ; postižené děti ; pěstounství : metody ; sociální péče o dítě ; výchova dítěte ; modely výchovné ; dítě v pěstounské péči

Z kola ven : příběhy dobrovolníků / ilustrace a foto Václav Šípoš. — První vydání. — Frýdek Místek : ADRA, 2014. — 93 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-905085-1-4

sociologie ; dobrovolní pracovníci : dějiny ; pomáhající chování ; dějiny 21. století ; sociální práce

Bulšit : o žvanění v organizacích, médiích, politice a vědě / František Koukolík. — První vydání. — Praha : Galén, [2021]. — 139 stran ; ISBN 978-80-7492-558-0

psychologie, klinická psychologie ; sociologie ; lingvistika, lékařská terminologie ; jazyk (prostředek komunikace) ; přesvědčovací komunikace ; machiavelismus ; komunikační média ; politika ; věda ; organizace

ProCit o autismu / tým autorů Irena Vítovcová, Lenka Vaňačová, Věra Knappová, Barbora Jindrová, Petra Koukolíková, Lenka Říhová, Michaela Paikrtová, Filip Řežábek, Markéta Sonntagová, Jana Pittnerová, Matouš Křiváček, Kateřina Šámalová, Alena Siváková, Iveta Týblová, Michaela Voltrová, Kateřina Thorová, Jitka Rumlová, Alena Šebková, Marcela Drobná, Hana Válková. — První vydání. — Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2021. — 227 stran : barevné ilustrace, portréty ; ISBN 978-80-261-1015-6

psychiatrie ; pediatrie ; sociologie ; spolupráce organizací a občanů ; poruchy autistického spektra ; postižené děti ; výchova dítěte ; speciální vzdělávání ; dětská psychologie

Tak tohle ne! : analýza násilí v sexbyznysu a jeho řešení / Petra Kutálková, Hana Malinová, Jana Poláková, Lucie Šídová a Jan Losenický. — Brno : Rozkoš bez rizika, 2016. — 189 stran : ilustrace (některé barevné), portréty ; ISBN 978-80-260-9638-2

sociologie ; dějiny 21. století ; empirický výzkum ; prostituce ; sexuální pracovníci ; násilí : prevence a kontrola ; sexuální delikty : prevence a kontrola ; bité ženy ; sociální problémy : prevence a kontrola ; primární prevence ; snížení rizika poškození ; hygiena práce

nahoru

TECHNIKA LÉKAŘSKÁ, ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL A PROTETIKA

Dezinfekční zdravotní brány. — Brno : Zdravotní brány s.r.o., [2020]. — 5 nečíslovaných složených stran : ilustrace ;

technika lékařská, zdravotnický materiál a protetika ; environmentální vědy ; dezinfekce : přístrojové vybavení ; vybavení a zásoby nemocnice ; elektrické vybavení a zdroje

nahoru

URGENTNÍ LÉKAŘSTVÍ

Chemsex : první pomoc / autoři: David Stuart, Ignacio Labayen De Inza ; přeložila Xenie Uholyeva. — [Praha] : Vydavatelství Centrum pro komunitní práci, 2020. — 19 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-87809-83-9

adiktologie ; urgentní lékařství ; zdravotní výchova ; toxické psychózy : terapie ; sexuální chování ; první pomoc ; snížení rizika poškození ; zdravotně rizikové chování ; sexuální menšiny

nahoru

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

Zpráva o činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví za rok 2014 / kolektiv autorů. — První vydání. — Praha : Ministerstvo zdravotnictví, 2015. — 32 stran : ilustrce, tabulky ; ISBN 978-80-85047-51-6

veřejné zdravotnictví ; hygiena ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; služby preventivní péče : dějiny ; kontrola infekčních nemocí ; bezpečnost ; hygiena prostředí ; výrobky pro domácnost ; epidemiologické faktory ; dějiny 21. století

Právo ve zdravotnictví / Svejkovský, Řípa a kol.. — Vydání první. — V Praze : C.H. Beck, 2021. — xxi, 225 stran ; — (Právní praxe) ISBN 978-80-7400-835-1

právo, zákonodárství ; veřejné zdravotnictví ; zákonodárství lékařské ; veřejné zdravotnictví : zákonodárství a právo

nahoru

VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ

Nová klasifikace pletencových svalových dystrofií. — Praha : [sanofi-aventis, s.r.o.], [2021]. — 3 nečíslované strany : tabulky ;

ortopedie ; vnitřní lékařství ; pletencové svalové dystrofie : klasifikace ; glykogenóza typu II : klasifikace ; terminologie jako téma ; klasifikace

nahoru

VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ

Nespavost : doporučený diagnostický a terapeutický postup pro všeobecné praktické lékaře 2021 / autoři: Martin Pretl, Petr Smolík. — Praha : Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře, Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, 2021. — 13 stran : tabulky ; — (Diagnostícké a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře) ISBN 978-80-88280-32-3

všeobecné lékařství ; neurologie ; psychiatrie ; poruchy iniciace a udržování spánku : diagnóza : terapie ; praktické lékařství ; diferenciální diagnóza

nahoru

ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ

Jiní …ne horší : inspirující příběhy o úspěchu a úspěšném zaměstnání dospělých s autismem, Aspergerovým syndromem a ADHD / Temple Grandin ; přeložil Marek Čtrnáct. — První vydání v českém jazyce. — Praha : Csémy Miklós ve spolupráci se Za sklem o.s., 2016. — 414 stran : ilustrace, portréty ; ISBN 978-80-906078-2-8

neurologie ; zdravotně postižení ; duševně nemocní : dějiny ; poruchy autistického spektra : dějiny ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století ; úspěšnost ; zaměstnání ; sebepojetí

Specifické znaky / Petr Vysuček, Jitka Motejzíková. — Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav českého jazyka a teorie komunikace : 2003. — 75 stran : ilustrace ;

lingvistika, lékařská terminologie ; zdravotně postižení ; znaková řeč ; slovní zásoba ; terminologie jako téma ; sluchově postižení

Model náhradní rodinné péče pro děti se zdravotním znevýhodněním / Jan Paleček a kolektiv autorů. — Praha : Středisko náhradní péče, spolek, 2018. — 22 stran ;

sociologie ; zdravotně postižení ; postižené děti ; pěstounství : metody ; sociální péče o dítě ; výchova dítěte ; modely výchovné ; dítě v pěstounské péči

nahoru

ZDRAVOTNÍ VÝCHOVA

Průvodce systémovou sklerodermií pro nemocné a jejich blízké. — Praha : [Revma Liga Česká republika, z.s.], 2019. — 17 stran, ilustrace ;

revmatologie ; dermatovenerologie ; zdravotní výchova ; systémová sklerodermie ; životní styl ; pacienti ; rodina

Preventure – jak se naučit zvládat přecitlivělost : pracovní sešit / autoři: Patricia J. Conrod, M. Nancy Comeau, Sherry H. Stewart ; editoři českého vydání Lenka Šťastná, Miroslav Charvát, Matúš Šucha, Martin Dolejš ; překlad Jiří Bareš ; ilustrace: Martin Dvořák, Barbora Hlavatá. — 1. vydání. — Praha : Centrum adiktologie, Psychiatrické kliniky, 1. lékařské fakulty a VFN, Univerzity Karlovy v Praze ; 2010. — 35 stran : ilustrace ;

psychologie, klinická psychologie ; zdravotní výchova ; úzkost : psychologie : terapie ; psychická odolnost ; dorostová psychologie ; mladiství ; self-management : metody : psychologie ; sebepojetí

Malá kniha o jídle : edukační materiál nejen pro osoby s onemocněním diabetes mellitus I. typu / autorka textů: Markéta Karasová. — [Ostrava]: Centrum pro dítě s diabetem, [2016]. — 80 stran : ilustrace, tabulky ;

nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; zdravotní výchova ; diabetologie ; diabetes mellitus 1. typu : dietoterapie ; dietoterapie ; diabetická dieta ; fyziologie výživy

Dítě – kojenec / napsal Jiří Brdlík. — 15. vydání. — Praha : Bursík & Kohout, 1945. — 81 s. : tab., 10 obr. ;

péče o kojence ; fyziologie výživy kojenců ; chování kojenců ; potrava pro kojence ; kojení ; změny tělesné hmotnosti ; vakcinace ; kojenec ; zdravotní výchova

Chemsex : první pomoc / autoři: David Stuart, Ignacio Labayen De Inza ; přeložila Xenie Uholyeva. — [Praha] : Vydavatelství Centrum pro komunitní práci, 2020. — 19 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-87809-83-9

adiktologie ; urgentní lékařství ; zdravotní výchova ; toxické psychózy : terapie ; sexuální chování ; první pomoc ; snížení rizika poškození ; zdravotně rizikové chování ; sexuální menšiny

Psychóza z chemsexu / autor: David Stuart ; přeložila Xenie Uholyeva. — [Praha] : Vydavatelství Centrum pro komunitní práci, 2020. — 11 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-87809-84-6

psychiatrie ; zdravotní výchova ; adiktologie ; toxické psychózy ; sexuální chování ; snížení rizika poškození ; zdravotně rizikové chování ; sexuální menšiny

nahoru

ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ

Nákazy zvířat přenosné na člověka a bezpečnost potravin / Petr Šatrán, Josef Duben. — Praha : Ministerstvo zemědělství, 2018. — 31 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-7434-466-4

infekční lékařství ; zemědělství a potravinářství ; zoonózy : epidemiologie : přenos : prevence a kontrola ; nemoci přenášené potravou : epidemiologie : prevence a kontrola ; parazitární nemoci : epidemiologie : přenos : prevence a kontrola ; přenos infekční nemoci : prevence a kontrola ; kontaminace potravin : prevence a kontrola ; hygiena