Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2

Informace o provozu knihovny

PO - ČT 9:00 - 18:00
PÁ 9:00 - 17:00

více informací

Říjen 2021

Nové knihy ve fondu NLK

nahoru

ALTERNATIVNÍ LÉKAŘSTVÍ

Chladová terapie : kompletní průvodce otužováním / Libor Mattuš. — 1. vydání. — V Brně : BizBooks, 2021. — 279 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, grafy, 1 faksimile ; ISBN 978-80-265-1011-6

rehabilitační a fyzikální medicína ; alternativní lékařství ; fyziologie ; kryoterapie : metody ; hydroterapie ; nízká teplota ; aklimatizace ; podpora zdraví ; zdravé chování ; tělesná teplota

Rozhodni se být zdráv / Jan Vojáček ; redakce textu: Věra Keilová ; ilustrace Clara Horak. — 1. vydání. — V Brně : CPress, 2021. — 248 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-264-3784-0

preventivní medicína ; alternativní lékařství ; podpora zdraví ; psychofyziologie ; zdravý životní styl ; holistické zdraví ; duševní zdraví

Ženy v ohrožení : jak na nemoci, kterými trpí ženy více než muži / Jarmila Mandžuková. — První vydání. — Benešov : Start, 2021. — 143 stran : ilustrace, portréty ; ISBN 978-80-86231-68-6

preventivní medicína ; alternativní lékařství ; zdraví žen ; hygiena ; ženy ; ženské pohlaví ; primární prevence ; komplementární terapie ; rizikové faktory

Dech : nové poznatky o ztraceném unění / James Nestor ; přeložila Ažběta Vargová. — První vydání. — Brno : Host, 2021. — 379 stran ; ISBN 978-80-275-0708-5

fyziologie ; alternativní lékařství ; rehabilitační a fyzikální medicína ; dýchání ; dechová cvičení ; holistické zdraví ; psychofyziologie

Jóga a jógová terapie : principy zdravého pohybu / Lenka Oravcová ; ilustrace Kamila Nelibová. — 3. vydání. — Olomouc : Poznání, 2021. — 214 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-88395-06-5

rehabilitační a fyzikální medicína ; alternativní lékařství ; jóga ; cvičení ; fyzioterapie (techniky)

nahoru

ANATOMIE

Pathologická anatomie : část specielní. vydává Jaroslav Hlava. — V Praze : Bursík & Kohout, 1926. — Strana 918-1066, 4 nečíslované listy obrazových příloh : ilustrace ;

anatomie ; ortopedie ; osteologie ; nemoci kostí : patologie ; nemoci kloubů : patologie ; nemoci svalů : patologie ; vrozené vady : patologie

Anatómia človeka pre nelekárske študijné programy / Yvetta Mellová, Gabriela Hešková, Desanka Výbohová, Milan Mello, Lenka Kunertová, Magdaléna Marčeková. — Martin : Osveta, [2010]. — 184 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-8063-335-6

anatomie ; anatomie

nahoru

ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ LÉKAŘSTVÍ

Perioperační anesteziologická péče v kostce / Jitka Zemanová, Miluše Mezenská. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2021. — 163 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-271-1740-6

chirurgie ; anesteziologie a intenzivní lékařství ; ošetřovatelství ; perioperační péče ; anestezie ; anestetika

nahoru

BAKTERIOLOGIE

Timova dobrodružství ve světě bakterií / Máša Kosovskaja, Alla Tjacht, Dima Aleksejev, Saša Tjacht ; z ruského originálu Tim’s adventures in the world of bacteria … přeložila Jitka Dědicová. — První vydání. — Brno : Jota, 2020. — 95 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-7565-727-5

bakteriologie ; mikrobiologie životního prostředí ; Bacteria ; mikrobiologické jevy ; přenos infekční nemoci

nahoru

BEHAVIORÁLNÍ VĚDY

The psychodynamics of abnormal behavior / by J. F. Brown ; with the collaboration of Karl A. Menninger. — First edition. — New York ; McGraw-Hill Book Company, Inc., 1940. — xvi, 484 stran : tabulky ; — (McGraw-Hill publications in psychology)

behaviorální vědy ; psychiatrie ; psychopatologie ; chování ; osobnost ; duševní poruchy

nahoru

BIOCHEMIE

Biochemie pro biomedicínské techniky / Michaela Králíková, Hana Paulová a kolektiv autorů. — 1. vydání. — Brno : Masarykova univerzita, 2021. — 177 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-210-9857-2

biochemie ; biomedicínské inženýrství ; biochemie

Biochemie pro nelékařské zdravotnické obory / Hana Paulová a kolektiv autorů. — 1. vydání. — Brno : Masarykova univerzita, 2021. — 154 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-210-9858-9

biochemie ; biochemie

Klinická biochemie / Jaroslav Racek, Daniel Rajdl et al.. — Třetí, přepracované a rozšířené vydání. — Praha : Galén, [2021]. — 454 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-7492-545-0

lékařství ; biochemie ; klinická chemie ; biochemické jevy ; klinické chemické testy

nahoru

BIOMEDICÍNSKÉ INŽENÝRSTVÍ

Biochemie pro biomedicínské techniky / Michaela Králíková, Hana Paulová a kolektiv autorů. — 1. vydání. — Brno : Masarykova univerzita, 2021. — 177 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-210-9857-2

biochemie ; biomedicínské inženýrství ; biochemie

nahoru

DĚJINY LÉKAŘSTVÍ

Lékařské procesy v Čechách a na Moravě na přelomu tisíciletí / Jan Mach. — První vydání. — Praha : Galén, [2021]. — 301 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7492-559-7

dějiny lékařství ; soudní lékařství ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století ; chybná zdravotní péče : dějiny : zákonodárství a právo ; zanedbání povinné péče : dějiny : zákonodárství a právo ; nesprávné profesionální chování : dějiny : zákonodárství a právo ; právní odpovědnost : dějiny ; znalecký posudek ; lékaři : dějiny ; pacienti : dějiny

Historie hiporehabilitace a ČHS / Česká hiporehabilitační společnost, z.s. ; text: Věra Lantelme-Faisan. — 1. vydání. — Hostivice : Baron, 2021. — 192 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile, grafy ; ISBN 978-80-88121-66-4

dějiny lékařství ; rehabilitační a fyzikální medicína ; psychoterapie ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století ; terapie využívající koní : dějiny ; pouto mezi člověkem a zvířetem ; organizace : dějiny ; postižení

Pasteur : mikrobíální revoluce / texty a kresby Jordi Bayarri ; překlad Kateřina Brouk. — První vydání. — Praha : Grada publishing, a.s., 2021. — 48 nečíslovaných stran : ilustrace ; ISBN 978-80-271-3183-9

mikrobiologie, lékařská mikrobiologie ; dějiny lékařství ; významné osobnosti ; lékaři : dějiny ; mikrobiologie : dějiny ; chemie : dějiny ; infekční nemoci ; výzkum : dějiny ; dějiny 19. století

Eskulapova hůl, lampa a kříž : svatí a věřící lékaři a zdravotníci : (17.-21. století) / Jitka Dominika Krausová. — 1. vydání. — Vranov nad Dyjí : A.M.I.M.S. z.s. : 2021. — 288 stran ; ISBN 978-80-7266-464-1

dějiny lékařství ; významné osobnosti ; zdravotnický personál : dějiny ; náboženství a lékařství ; křesťanství ; poskytování zdravotní péče : dějiny ; dějiny novověku 1601- ; náboženští pracovníci : dějiny ; misie : dějiny ; misionáři : dějiny

Lékařem mezi nebem a horami / Kristina Höschlová. — Druhé vydání. — Praha : Galén, [2021]. — 139 stran : ilustrace, portréty ; ISBN 978-80-7492-548-1

urgentní lékařství ; dějiny lékařství ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století ; lékařky : dějiny ; letecká záchranná služba : dějiny ; urgentní zdravotnické služby : dějiny ; horolezectví ; lyžování ; výška nadmořská ; zdravotničtí záchranáři : dějiny ; sportovní úrazy

Carl Rogers : život a dielo / Howard Kirschenbaum ; preklad Ivan Valkovič. — Bratislava : Vydavateľstvo F, Pro mente sana, [2021]. — ix, 617 stran, 16 nečíslovaných stran obrazové přílohy : ilustrace ; ISBN 978-80-99982-06-3

psychologie, klinická psychologie ; dějiny lékařství ; psychoterapie ; významné osobnosti ; dějiny 20. století ; terapie zaměřená na člověka : dějiny ; osobnost ; psychologie aplikovaná : dějiny

Přehled činnosti ústavu v roce 1969. — Praha : Ústav klinické a experimentální chirurgie, 1970. — 63 listů ;

chirurgie ; dějiny lékařství ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; dějiny 20. století ; chirurgie : dějiny : organizace a řízení ; klinické lékařství : dějiny : organizace a řízení ; biomedicínský výzkum : dějiny : organizace a řízení ; akademie a ústavy : dějiny : organizace a řízení ; publikace : dějiny

nahoru

DERMATOVENEROLOGIE

Diferenciální diagnostika v dermatologii / Miloslav Salavec a kolektiv. — Praha : Maxdorf, [2021]. — 371 stran : ilustrace ; — (Jessenius) ISBN 978-80-7345-699-3

dermatovenerologie ; kožní nemoci : diagnóza ; diferenciální diagnóza ; dermatologie

nahoru

DIABETOLOGIE

The economics of diabetes care : an international perspective / editors Rhys Williams, Jaakko Tuomilehto, Stefan Björk. — First published. — Oxford : Blackwell Science, 2000. — 79 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 0-632-05945-1

ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; diabetologie ; diabetes mellitus : ekonomika : terapie ; náklady na zdravotní péči ; ekonomika lékařská ; celosvětové zdraví

nahoru

DIAGNOSTIKA

Lehrbuch klinischer Untersuchungsmethoden für Studierende und Ärzte / von Theodor Brugsch und Alfred Schittenhelm. — Dritte, erweiterte Auflage. — Berlin : Urban & Schwarzenberg, 1916. — xvi, 776 stran : ilustrace, tabulky ;

diagnostika ; diagnostické techniky a postupy ; klinické lékařství

nahoru

EKONOMIE, EKONOMIKA, EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

The economics of diabetes care : an international perspective / editors Rhys Williams, Jaakko Tuomilehto, Stefan Björk. — First published. — Oxford : Blackwell Science, 2000. — 79 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 0-632-05945-1

ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; diabetologie ; diabetes mellitus : ekonomika : terapie ; náklady na zdravotní péči ; ekonomika lékařská ; celosvětové zdraví

nahoru

ETIKA, BIOETIKA, LÉKAŘSKÁ ETIKA

Dvojí tvář lékařství dnes : (úvahy o etice, vnitřním lékařství a kardiologii.) / Pavel Lukl. — První vydání. — Olomouc : [nakladatel není známý], 1998. — 123 stran ;

etika, bioetika, lékařská etika ; vnitřní lékařství ; kardiologie ; klinická etika ; role lékaře ; nemoci srdce

nahoru

FARMACIE A FARMAKOLOGIE

Clinical use of combinations of antibiotics / edited by Jean Klastersky ; foreword by Ernest Jawetz. — London : Hodder and Stoughton, [1975]. — 195 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 0-340-19071-X

farmacie a farmakologie ; farmakoterapie ; antibakteriální látky : terapeutické užití ; kombinovaná farmakoterapie : metody

Hormone replacement therapy and the menopause. — 4th edition. — Berlin : Schering AG, [2002]. — xiv, 208 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 3-931914-10-0

gynekologie a porodnictví ; farmacie a farmakologie ; ženské pohlavní orgány ; hormonální substituční terapie ; menopauza ; zdraví žen

Antibiotics in clinical practice / by Augusto Ferreira de Almeida ; edited by Konrad Hell. — Basel : RECOM-Publishers, [1991]. — 141 stran : ilustrace, tabulky ; — (Litera Medica ;; 2) ISBN 3-315-00081-6

farmacie a farmakologie ; farmakoterapie ; antibakteriální látky : terapeutické užití

nahoru

FARMAKOTERAPIE

Antibiotics in clinical practice / by Augusto Ferreira de Almeida ; edited by Konrad Hell. — Basel : RECOM-Publishers, [1991]. — 141 stran : ilustrace, tabulky ; — (Litera Medica ;; 2) ISBN 3-315-00081-6

farmacie a farmakologie ; farmakoterapie ; antibakteriální látky : terapeutické užití

Clinical use of combinations of antibiotics / edited by Jean Klastersky ; foreword by Ernest Jawetz. — London : Hodder and Stoughton, [1975]. — 195 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 0-340-19071-X

farmacie a farmakologie ; farmakoterapie ; antibakteriální látky : terapeutické užití ; kombinovaná farmakoterapie : metody

nahoru

FYZIKA, BIOFYZIKA

Forenzní biomechanika : teoretické, experimentální a empirické metody / Jiří Straus. — Vydání první. — Praha : Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021. — 204 stran : ilustrace, portréty ; — (Sciencepress) ISBN 978-80-7408-219-1

soudní lékařství ; fyzika, biofyzika ; kriminologie ; biomechanika ; úrazy pádem

nahoru

FYZIOLOGIE

Dech : nové poznatky o ztraceném unění / James Nestor ; přeložila Ažběta Vargová. — První vydání. — Brno : Host, 2021. — 379 stran ; ISBN 978-80-275-0708-5

fyziologie ; alternativní lékařství ; rehabilitační a fyzikální medicína ; dýchání ; dechová cvičení ; holistické zdraví ; psychofyziologie

Rozvoj základních pohybů u dětí předškolního věku / J. G. Leviová-Goriněvská ; z ruského originálu Razvitije osnovnych dviženij u detej doškol’nogo vozrasta přeložila Libuše Glosová. — Vydání 1. — Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1959. — 187 stran : ilustrace, tabulky ; — (Na pomoc učiteli)

pedagogika ; tělovýchovné lékařství ; fyziologie ; předškolní dítě : výchova ; výchova dítěte ; vyučování ; tělesná výchova ; vývoj dítěte ; lokomoce ; pohybová aktivita ; motorické dovednosti ; cvičení

Fyziologie dětského věku / Zdeněk Trefný, Božena Trefná ; předmluva: F. Blažek. — Druhé, doplněné vydání. — Praha : Státní zdravotnické nakladatelství, n. p., 1961. — 227 stran : ilustrace, tabulky ;

fyziologie ; pediatrie ; fyziologie ; pediatrie

Chladová terapie : kompletní průvodce otužováním / Libor Mattuš. — 1. vydání. — V Brně : BizBooks, 2021. — 279 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, grafy, 1 faksimile ; ISBN 978-80-265-1011-6

rehabilitační a fyzikální medicína ; alternativní lékařství ; fyziologie ; kryoterapie : metody ; hydroterapie ; nízká teplota ; aklimatizace ; podpora zdraví ; zdravé chování ; tělesná teplota

Vytrvalost : mysl, tělo a pozoruhodně pružné limity lidské výkonosti / Alex Hutchinson ; z anglického originálu Endure: mind, body, and the curiously elastic limits of human perfomance… přeložila Anna Kudrnová. — Vydání první. — Praha : Mladá fronta, 2021. — 326 stran ; ISBN 978-80-204-4889-7

tělovýchovné lékařství ; fyziologie ; fyzická vytrvalost ; sporty ; svaly ; mozek ; fyziologické jevy ; běh ; dějiny 21. století

nahoru

GERIATRIE

Hořím / Simona Bagarová ; redakce, rozhovor s autorkou Michael Treštík ; fotografie Jana Bergerová. — Zlín : Pavel Jungmann Archa, 2021. — 172 stran : ilustrace ; — (Varia ;; svazek 11) ISBN 978-80-87545-83-6

sociologie ; geriatrie ; geriatrické ošetřovatelství ; staří ; sociální práce ; osoby pečující o pacienty ; personál sesterský ; pečovatelské domovy ; dějiny 21. století

Dementia and quality of life / Helena Kisvetrová ; translation Helena Tylšarová. — First edition. — Olomouc : Palacký University Olomouc, 2020. — 138 stran : tabulky ; ISBN 978-80-244-5777-2

geriatrie ; neurologie ; sociologie ; demence ; kvalita života ; staří ; duševně nemocní ; dějiny 21. století ; empirický výzkum ; biomedicínský výzkum ; longitudinální studie ; prospektivní studie

Demence a kvalita života / Helena Kisvetrová. — 1. vydání. — Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2020. — 138 stran : tabulky ; ISBN 978-80-244-5708-6

geriatrie ; neurologie ; sociologie ; dějiny 21. století ; staří ; duševně nemocní ; demence ; kvalita života ; empirický výzkum ; biomedicínský výzkum ; longitudinální studie ; prospektivní studie ; multicentrické studie jako téma

nahoru

GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ

Bezdětná : ilustrovaný příběh o neplodnosti / Monika Baudišová. — 1. vydání. — V Praze : Labyrint, 2020. — 143 nečíslovaných stran : barevné ilustrace ; — (Labyrint komiks ;; 23. svazek) ISBN 978-80-88378-02-0

reprodukční lékařství ; gynekologie a porodnictví ; psychologie, klinická psychologie ; dějiny 21. století ; ženská infertilita ; ženy ; manželé ; životní změny

Hormone replacement therapy and the menopause. — 4th edition. — Berlin : Schering AG, [2002]. — xiv, 208 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 3-931914-10-0

gynekologie a porodnictví ; farmacie a farmakologie ; ženské pohlavní orgány ; hormonální substituční terapie ; menopauza ; zdraví žen

Gynekologie a porodnictví v datech / Richard Průša, Květoslava Petrtýlová, Petr Velebil, Martin Pán, Stanislava Pánová. — Praha : PanMed, [2003]. — 192 stran : tabulky ; ISBN 80-903049-2-3

gynekologie a porodnictví ; statistika, zdravotnická statistika ; diagnostické techniky porodnicko-gynekologické : statistika a číselné údaje ; léčivé přípravky ; protetické prostředky : statistika a číselné údaje ; dámské hygienické výrobky : statistika a číselné údaje ; kompresivní punčochy : statistika a číselné údaje

nahoru

HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ LÉKAŘSTVÍ

Hämatologie/Onkologie : update 2000 / Herausgeber S. Petrasch. — München : W. Zuckschwerdt Verlag, [2000]. — vii, 201 stran : ilustrace, tabulky ; — (Aktuelle onkologie,; Band 110) ISBN 3-88603-721-5

hematologie a transfuzní lékařství ; onkologie ; hematologické nádory ; lymfom ; leukemie ; nádory trávicího systému ; urogenitální nádory ; transplantace

nahoru

HUMANITNÍ VĚDY A UMĚNÍ

O hrochovi, který se bál očkování / Miloš Macourek ; ilustrovala Milada Kudrnová-Papežová. — 1. vydání. — Havlíčkův Brod : Fragment, 1985. — 64 stran : barevné ilustrace ; — (Pohádky) ISBN 80-85768-61-5

humanitní vědy a umění ; lékařství v literatuře ; vakcinace ; zdraví ; zvířata ; odmítnutí očkování ; dítě

Studentské romaneto / Marie Kubátová ; doslov: Jiří Hájek. — První vydání. — Praha : Mladá fronta, 1958. — 170 stran ; — (Boje ;; Sv. 86)

humanitní vědy a umění ; studenti ; učitelé ; interpersonální vztahy ; školy ; dějiny 20. století

Jako člověk : umělá inteligence a problém jejího ovládání / Stuart Russell ; z anglického originálu Human compatible … přeložil Jiří Zlatuška. — První vydání v českém jazyce. — Praha : Argo : 2021. — 271 stran : ilustrace, portréty ; — (Zip ;; svazek 76) ISBN 978-80-7363-810-8

knihovnictví, informační věda a muzeologie ; humanitní vědy a umění ; sociologie ; umělá inteligence ; předpověď ; sociální problémy ; filozofie ; robotika ; inteligence ; moc (psychologie) ; kontrola chování ; riziko

Pro smrt uděláno : živé rozhovory o posledních věcech / Michal Plzák a Lucie Vopálenská ; fotografie František Plzák. — První vydání. — Praha : Kalich, nakladatelství a knihkupectví s. r. o., 2021. — 677 stran : portréty ; ISBN 978-80-7017-298-8

humanitní vědy a umění ; psychologie, klinická psychologie ; sociologie ; smrt ; postoj ke smrti ; umírající ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století ; významné osobnosti ; komunikace

Doktorka za mřížemi : děsivé i srdcervoucí příběhy z lékařské praxe ve věznicích / Amanda Brownová ; z anglického originálu The prison doctor … přeložila Eva Kadlecová. — 1. vydání. — V Brně : CPress, 2021. — 245 stran ; ISBN 978-80-264-3848-9

humanitní vědy a umění ; veřejné zdravotnictví ; poskytování zdravotní péče : dějiny ; lékařky : dějiny ; dějiny 21. století ; vězni : dějiny ; věznice : dějiny

nahoru

CHIRURGIE

Přehled činnosti ústavu v roce 1969. — Praha : Ústav klinické a experimentální chirurgie, 1970. — 63 listů ;

chirurgie ; dějiny lékařství ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; dějiny 20. století ; chirurgie : dějiny : organizace a řízení ; klinické lékařství : dějiny : organizace a řízení ; biomedicínský výzkum : dějiny : organizace a řízení ; akademie a ústavy : dějiny : organizace a řízení ; publikace : dějiny

Perioperační anesteziologická péče v kostce / Jitka Zemanová, Miluše Mezenská. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2021. — 163 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-271-1740-6

chirurgie ; anesteziologie a intenzivní lékařství ; ošetřovatelství ; perioperační péče ; anestezie ; anestetika

nahoru

KARDIOCHIRURGIE

Srdcař v cílové rovince / Jan Pirk a Tomáš Poláček. — 1. vydání. — Brno : BizBooks, 2021. — 231 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-265-1012-3

kardiochirurgie ; kardiologové : dějiny ; chirurgové : dějiny ; kardiochirurgické výkony ; významné osobnosti ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století

nahoru

KARDIOLOGIE

Dvojí tvář lékařství dnes : (úvahy o etice, vnitřním lékařství a kardiologii.) / Pavel Lukl. — První vydání. — Olomouc : [nakladatel není známý], 1998. — 123 stran ;

etika, bioetika, lékařská etika ; vnitřní lékařství ; kardiologie ; klinická etika ; role lékaře ; nemoci srdce

nahoru

KNIHOVNICTVÍ, INFORMAČNÍ VĚDA A MUZEOLOGIE

Jako člověk : umělá inteligence a problém jejího ovládání / Stuart Russell ; z anglického originálu Human compatible … přeložil Jiří Zlatuška. — První vydání v českém jazyce. — Praha : Argo : 2021. — 271 stran : ilustrace, portréty ; — (Zip ;; svazek 76) ISBN 978-80-7363-810-8

knihovnictví, informační věda a muzeologie ; humanitní vědy a umění ; sociologie ; umělá inteligence ; předpověď ; sociální problémy ; filozofie ; robotika ; inteligence ; moc (psychologie) ; kontrola chování ; riziko

nahoru

LÉKAŘSTVÍ

Klinická biochemie / Jaroslav Racek, Daniel Rajdl et al.. — Třetí, přepracované a rozšířené vydání. — Praha : Galén, [2021]. — 454 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-7492-545-0

lékařství ; biochemie ; klinická chemie ; biochemické jevy ; klinické chemické testy

nahoru

LINGVISTIKA, LÉKAŘSKÁ TERMINOLOGIE

Anglicko-český a česko-anglický slovník. Irena Baumruková. — První vydání v ČR. — [Litomyšl] : H.R.G. spol. s r.o., 2021. — 344 stran ; ISBN 978-80-88320-96-8

lingvistika, lékařská terminologie ; pediatrie ; terminologie jako téma ; pediatrie

nahoru

MANAGEMENT, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ

Přehled činnosti ústavu v roce 1969. — Praha : Ústav klinické a experimentální chirurgie, 1970. — 63 listů ;

chirurgie ; dějiny lékařství ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; dějiny 20. století ; chirurgie : dějiny : organizace a řízení ; klinické lékařství : dějiny : organizace a řízení ; biomedicínský výzkum : dějiny : organizace a řízení ; akademie a ústavy : dějiny : organizace a řízení ; publikace : dějiny

nahoru

MIKROBIOLOGIE, LÉKAŘSKÁ MIKROBIOLOGIE

Pasteur : mikrobíální revoluce / texty a kresby Jordi Bayarri ; překlad Kateřina Brouk. — První vydání. — Praha : Grada publishing, a.s., 2021. — 48 nečíslovaných stran : ilustrace ; ISBN 978-80-271-3183-9

mikrobiologie, lékařská mikrobiologie ; dějiny lékařství ; významné osobnosti ; lékaři : dějiny ; mikrobiologie : dějiny ; chemie : dějiny ; infekční nemoci ; výzkum : dějiny ; dějiny 19. století

nahoru

NEFROLOGIE

Brenner & Rector’s the kidney / edited by Maarten W. Taal, Glenn M. Chertow, Philip A. Marsden, Karl Skorecki, Alan S. L. Yu, Bary M. Brenner. — Ninth edition. — Philadelphia : Elsevier-Saunders, [2012]. — 2 svazky : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-1-4160-6193-9

nefrologie ; nemoci ledvin

nahoru

NEUROLOGIE

Demence a kvalita života / Helena Kisvetrová. — 1. vydání. — Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2020. — 138 stran : tabulky ; ISBN 978-80-244-5708-6

geriatrie ; neurologie ; sociologie ; dějiny 21. století ; staří ; duševně nemocní ; demence ; kvalita života ; empirický výzkum ; biomedicínský výzkum ; longitudinální studie ; prospektivní studie ; multicentrické studie jako téma

Dementia and quality of life / Helena Kisvetrová ; translation Helena Tylšarová. — First edition. — Olomouc : Palacký University Olomouc, 2020. — 138 stran : tabulky ; ISBN 978-80-244-5777-2

geriatrie ; neurologie ; sociologie ; demence ; kvalita života ; staří ; duševně nemocní ; dějiny 21. století ; empirický výzkum ; biomedicínský výzkum ; longitudinální studie ; prospektivní studie

Atlas elektroencefalografie dospělých. Zdeněk Vojtěch a kolektiv. — 2. vydání. — Praha : Triton, 2021. — 495 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7553-877-2

neurologie ; radiologie, nukleární medicína a zobrazovací metody ; elektroencefalografie ; dospělí

Atlas elektroencefalografie dospělých. Zdeněk Vojtěch a kolektiv. — 2. vydání. — Praha : Triton, 2021. — 674 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7553-878-9

radiologie, nukleární medicína a zobrazovací metody ; neurologie ; elektroencefalografie ; dospělí

Zatočte s nespavostí : s pomocí mindfulness / Catherine Polan Orzech, William H. Moorcroft ; přeložila Linda Bartošková. — Vydání první. — Praha : Portál, 2021. — 222 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-262-1799-2

neurologie ; psychiatrie ; psychoterapie ; poruchy iniciace a udržování spánku : terapie ; všímavost : metody ; spánek ; spánková hygiena

nahoru

NEUROVĚDY

The process of aging in the nervous system / by thirty-two contributors ; edited by James E. Birren, Henry A. Imus and William F. Windle ; foreword by Pearce Bailey. — Springfield : Charles C Thomas, [1959]. — xii, 224 stran : ilustrace, tabulky ; — (Symposia in neuroanatomical sciences (National Institute of Neurological Diseases and Blindness))

neurovědy ; nervový systém – fyziologické jevy ; stárnutí ; stárnutí buněk

nahoru

ONKOLOGIE

Hämatologie/Onkologie : update 2000 / Herausgeber S. Petrasch. — München : W. Zuckschwerdt Verlag, [2000]. — vii, 201 stran : ilustrace, tabulky ; — (Aktuelle onkologie,; Band 110) ISBN 3-88603-721-5

hematologie a transfuzní lékařství ; onkologie ; hematologické nádory ; lymfom ; leukemie ; nádory trávicího systému ; urogenitální nádory ; transplantace

nahoru

ORTOPEDIE

Pathologická anatomie : část specielní. vydává Jaroslav Hlava. — V Praze : Bursík & Kohout, 1926. — Strana 918-1066, 4 nečíslované listy obrazových příloh : ilustrace ;

anatomie ; ortopedie ; osteologie ; nemoci kostí : patologie ; nemoci kloubů : patologie ; nemoci svalů : patologie ; vrozené vady : patologie

Mechanika zad : tajemství zdravé páteře, jež vám váš lékař zatajil : návod, jak se zbavit bolesti zad pomocí McGillovy metody / Stuart McGill ; z anglického originálu Back mechanic … přeložila Denisa Štrbová. — Vydání třetí. — V Praze : Mladá fronta, 2021. — 181 stran : ilustrace (některé barevné) ; ISBN 978-80-204-5878-0

rehabilitační a fyzikální medicína ; ortopedie ; bolesti zad : rehabilitace ; páteř ; nemoci páteře : rehabilitace ; terapie cvičením : metody ; cvičení ; self-management

nahoru

OSTEOLOGIE

Pathologická anatomie : část specielní. vydává Jaroslav Hlava. — V Praze : Bursík & Kohout, 1926. — Strana 918-1066, 4 nečíslované listy obrazových příloh : ilustrace ;

anatomie ; ortopedie ; osteologie ; nemoci kostí : patologie ; nemoci kloubů : patologie ; nemoci svalů : patologie ; vrozené vady : patologie

Osteoporose : Klinik, Diagnostik, Therapie / Elmar Keck, Hans-Peter Kruse ; mit einem Sonderkapitel zur Krankengymnastik bei Osteoporose von Gabriele Kiesling. — 1. Auflage. — Jena : Gustav Fischer Verlag, 1994. — 149 stran : ilustrace, tabulky ; — (Für die medizinische Praxis,) ISBN 3-334-60466-7

osteologie ; osteoporóza : diagnóza : terapie ; klinické lékařství ; terapie cvičením

nahoru

OŠETŘOVATELSTVÍ

Sebepéče pro pečující : průvodce vědomou péčí / Lise Leblanc ; přeložila Veronika Šilarová. — První vydání. — Praha : Alferia, 2021. — 203 stran ; ISBN 978-80-271-1395-8

sociologie ; ošetřovatelství ; psychologie, klinická psychologie ; sociální práce ; dlouhodobá péče ; osoby pečující o pacienty : psychologie ; péče o sebe : psychologie ; adaptace psychologická ; duševní zdraví ; sebepojetí ; emoce ; zátěž pečovatele : prevence a kontrola : psychologie

Teória ošetrovateľstva : princípy a prax : učebnica pre študentov ošetrovateľstva / Dana Farkašová a kolektív: Dana Farkašová, Zuzana Slezáková, Katarína Gazdíková, Jarmila Kristová, Terézia Krčméryová, Hana Padyšáková, Adriana Repková, Zuzana Bachratá, Mária Idešicová, Emília Miklovičová, Jana Rottková, Zuzana Rybárová ; zostavovateľ: Hana Padyšáková. — Martin : Vydavateľstvo Osveta, 2021. — 361 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-8063-503-9

ošetřovatelství ; ošetřovatelství

Perioperační anesteziologická péče v kostce / Jitka Zemanová, Miluše Mezenská. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2021. — 163 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-271-1740-6

chirurgie ; anesteziologie a intenzivní lékařství ; ošetřovatelství ; perioperační péče ; anestezie ; anestetika

nahoru

OTORINOLARYNGOLOGIE

Ultrazvuk v otorinolaryngologii / Jaromír Astl a kolektiv. — Praha : Maxdorf, [2021]. — 303 stran : ilustrace, tabulky ; — (Jessenius) ISBN 978-80-7345-693-1

otorinolaryngologie ; radiologie, nukleární medicína a zobrazovací metody ; otorinolaryngologické nemoci : diagnostické zobrazování ; ultrasonografie

nahoru

PEDAGOGIKA

Rozvoj základních pohybů u dětí předškolního věku / J. G. Leviová-Goriněvská ; z ruského originálu Razvitije osnovnych dviženij u detej doškol’nogo vozrasta přeložila Libuše Glosová. — Vydání 1. — Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1959. — 187 stran : ilustrace, tabulky ; — (Na pomoc učiteli)

pedagogika ; tělovýchovné lékařství ; fyziologie ; předškolní dítě : výchova ; výchova dítěte ; vyučování ; tělesná výchova ; vývoj dítěte ; lokomoce ; pohybová aktivita ; motorické dovednosti ; cvičení

nahoru

PEDIATRIE

Trauma očima dítěte : probouzení obyčejného zázraku léčení : od raného dětství po dospívání / Peter A. Levine, Maggie Klineová ; z anglického originálu … přeložila Klára Meissnerová. — První vydání v českém jazyce. — Praha : Maitrea, 2012. — 609 stran : ilustrace (převážně barevné) ; ISBN 978-80-87249-27-7

psychoterapie ; pediatrie ; psychické trauma : prevence a kontrola : psychologie : terapie ; sociální problémy : prevence a kontrola : psychologie ; rány a poranění : psychologie ; psychoterapeutické procesy ; dětská psychologie ; dorostová psychologie ; dítě ; mladiství

Fyziologie dětského věku / Zdeněk Trefný, Božena Trefná ; předmluva: F. Blažek. — Druhé, doplněné vydání. — Praha : Státní zdravotnické nakladatelství, n. p., 1961. — 227 stran : ilustrace, tabulky ;

fyziologie ; pediatrie ; fyziologie ; pediatrie

Dětská přednemocniční a urgentní péče / Vladimír Mixa, Pavel Heinige, Václav Votruba a kolektiv. — Druhé, přepracované a doplněné vydání. — Praha : Grada Publishing, 2021. — xxxv, 596 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; ISBN 978-80-271-3088-7

pediatrie ; urgentní lékařství ; urgentní zdravotnické služby ; dětská urgentní medicína ; péče o pacienty v kritickém stavu ; ambulantní péče

Mé dítě má autismus : jak o tom mluvit s ním, rodinou i okolím / Raelene Dundon ; z anglického originálu Talking with your child about their autism diagnosis přeložila Maria Arnautovová. — Vydání první. — Praha : Portál, 2021. — 142 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-262-1835-7

psychiatrie ; pediatrie ; autistická porucha ; postižené děti ; psychologie ; komunikace

Anglicko-český a česko-anglický slovník. Irena Baumruková. — První vydání v ČR. — [Litomyšl] : H.R.G. spol. s r.o., 2021. — 344 stran ; ISBN 978-80-88320-96-8

lingvistika, lékařská terminologie ; pediatrie ; terminologie jako téma ; pediatrie

nahoru

PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ

Sociální a pracovní rehabilitace / Petra Sládková. — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2021. — 101 stran : ilustrace, tabulka ; — (Učební texty Univerzity Karlovy) ISBN 978-80-246-4986-3

sociologie ; pracovní lékařství ; rehabilitační a fyzikální medicína ; rehabilitace ; sociální práce ; postižení ; sociální zabezpečení ; rehabilitace pracovní

nahoru

PREVENTIVNÍ MEDICÍNA

Rozhodni se být zdráv / Jan Vojáček ; redakce textu: Věra Keilová ; ilustrace Clara Horak. — 1. vydání. — V Brně : CPress, 2021. — 248 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-264-3784-0

preventivní medicína ; alternativní lékařství ; podpora zdraví ; psychofyziologie ; zdravý životní styl ; holistické zdraví ; duševní zdraví

Ženy v ohrožení : jak na nemoci, kterými trpí ženy více než muži / Jarmila Mandžuková. — První vydání. — Benešov : Start, 2021. — 143 stran : ilustrace, portréty ; ISBN 978-80-86231-68-6

preventivní medicína ; alternativní lékařství ; zdraví žen ; hygiena ; ženy ; ženské pohlaví ; primární prevence ; komplementární terapie ; rizikové faktory

nahoru

PŘÍRODNÍ VĚDY

Pravděpodobnost a matematická statistika / Václav Dupač, Marie Hušková. — 2., upravené vydání. — Praha : Karolinum, 2013. — 162 stran : ilusterace, tabulky ; — (Učební texty Univerzity Karlovy v Praze) ISBN 978-80-246-2208-8

přírodní vědy ; statistika, zdravotnická statistika ; matematika ; statistika jako téma ; teorie pravděpodobnosti

nahoru

PSYCHIATRIE

The psychodynamics of abnormal behavior / by J. F. Brown ; with the collaboration of Karl A. Menninger. — First edition. — New York ; McGraw-Hill Book Company, Inc., 1940. — xvi, 484 stran : tabulky ; — (McGraw-Hill publications in psychology)

behaviorální vědy ; psychiatrie ; psychopatologie ; chování ; osobnost ; duševní poruchy

Obsedantně-kompulzivní porucha a jak se jí bránit : příručka pro klienta a jeho rodinu / Ján Praško, Beata Pašková, Hana Prašková, Miloš Šlepecký, Richard Záleský. — Vydání čtvrté. — Praha : Portál, 2016. — 115 stran : ilustrace, tabulky ; — (Rádci pro zdraví) ISBN 978-80-262-1155-6

psychiatrie ; psychoterapie ; obsedantně kompulzivní porucha ; behaviorální terapie

Zatočte s nespavostí : s pomocí mindfulness / Catherine Polan Orzech, William H. Moorcroft ; přeložila Linda Bartošková. — Vydání první. — Praha : Portál, 2021. — 222 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-262-1799-2

neurologie ; psychiatrie ; psychoterapie ; poruchy iniciace a udržování spánku : terapie ; všímavost : metody ; spánek ; spánková hygiena

Mé dítě má autismus : jak o tom mluvit s ním, rodinou i okolím / Raelene Dundon ; z anglického originálu Talking with your child about their autism diagnosis přeložila Maria Arnautovová. — Vydání první. — Praha : Portál, 2021. — 142 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-262-1835-7

psychiatrie ; pediatrie ; autistická porucha ; postižené děti ; psychologie ; komunikace

Speciální psychiatrie / Vladimír Vondráček. — Praha : Státní pedagogické nakladatelstvi, 1965. — 184 stran : ilustrace, tabulky ; — (Učební texty vysokých škol)

psychiatrie ; psychiatrie

nahoru

PSYCHOLOGIE, KLINICKÁ PSYCHOLOGIE

Nesnesitelná rychlost života : jak zpomalit ve světě, který se řití kolem nás / Svend Brinkmann ; přeložila Magdalena Jírková. — Vydání první. — Praha : Portál, 2021. — 143 stran ; ISBN 978-80-262-1839-5

psychologie, klinická psychologie ; self-management ; filozofie ; život ; pesimismus ; optimismus ; sebepojetí

Nesmělost / Philip G. Zimbardo ; z anglického originálu Shyness přeložil Ivo Müller. — Vydání první. — Praha : Portál, 2021. — 215 stran ; ISBN 978-80-262-1801-2

psychologie, klinická psychologie ; plachost ; osobnost ; interpersonální vztahy ; sebepojetí ; self-management ; rozvoj osobnosti

Carl Rogers : život a dielo / Howard Kirschenbaum ; preklad Ivan Valkovič. — Bratislava : Vydavateľstvo F, Pro mente sana, [2021]. — ix, 617 stran, 16 nečíslovaných stran obrazové přílohy : ilustrace ; ISBN 978-80-99982-06-3

psychologie, klinická psychologie ; dějiny lékařství ; psychoterapie ; významné osobnosti ; dějiny 20. století ; terapie zaměřená na člověka : dějiny ; osobnost ; psychologie aplikovaná : dějiny

Cesta životem : vývojová psychologie / Pavel Říčan. — 4., doplněné vydání. — Praha : Portál, 2021. — 399 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-262-1783-1

psychologie, klinická psychologie ; vývojová psychologie ; sociální psychologie ; psychoanalytická teorie ; rozvoj osobnosti

Základy psychologie : (učební text pro prezenční i kombinovanou formu studia) / Helena Záškodná (editorka). — 1. vydání. — České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2021. — 129 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7394-850-4

psychologie, klinická psychologie ; psychologie ; vývojová psychologie ; lékařská psychologie ; sociální psychologie ; osobnost

Komunikace v pomáhajících profesích / Martin Dlabal. — Vydání první. — Praha : Portál, 2021. — 135 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-262-1806-7

sociologie ; psychologie, klinická psychologie ; komunikace ; rozhovory jako téma ; sociální práce ; pomáhající chování ; optimismus ; kooperační chování ; nelékařská zdravotnická povolání ; vztahy mezi zdravotnickým pracovníkem a pacientem

Sebepéče pro pečující : průvodce vědomou péčí / Lise Leblanc ; přeložila Veronika Šilarová. — První vydání. — Praha : Alferia, 2021. — 203 stran ; ISBN 978-80-271-1395-8

sociologie ; ošetřovatelství ; psychologie, klinická psychologie ; sociální práce ; dlouhodobá péče ; osoby pečující o pacienty : psychologie ; péče o sebe : psychologie ; adaptace psychologická ; duševní zdraví ; sebepojetí ; emoce ; zátěž pečovatele : prevence a kontrola : psychologie

Usmát se a poodstoupit / Karel Nešpor. — Vydání první. — V Praze : Vyšehrad, 2021. — 190 stran : ilustrace, portréty ; ISBN 978-80-7601-518-0

psychologie, klinická psychologie ; duševní zdraví ; psychologie aplikovaná ; životní styl ; vtip a humor jako téma ; optimismus ; self-management

Pro smrt uděláno : živé rozhovory o posledních věcech / Michal Plzák a Lucie Vopálenská ; fotografie František Plzák. — První vydání. — Praha : Kalich, nakladatelství a knihkupectví s. r. o., 2021. — 677 stran : portréty ; ISBN 978-80-7017-298-8

humanitní vědy a umění ; psychologie, klinická psychologie ; sociologie ; smrt ; postoj ke smrti ; umírající ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století ; významné osobnosti ; komunikace

Cvičení pro lepší učení : vysvětlení a rady pro rodiče, pedagogy, asistenty a jiné odborníky, jak cvičit s dětmi / Eva Vingrálková ; fotografie Jan Chlebníček. — Vydání první. — Olomouc : Fontána, [2018]. — 136 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7336-932-3

rehabilitační a fyzikální medicína ; psychologie, klinická psychologie ; předškolní dítě ; vývoj dítěte ; terapie cvičením : metody ; reflexní terapie : metody ; cvičení ; učení ; čití, cítění ; reflex ; jazykové techniky

Born unwanted : developmental effects of denied abortion / editors Henry P. David, Zdeněk Dytrych, Zdeněk Matějček, Vratislav Schüller. — Vydání 1. — Praha : Avicenum, zdravotnické nakladatelství, n. p., 1988. — 143 stran : ilustrace. tabulky ;

sociologie ; psychologie, klinická psychologie ; dětská psychologie ; dorostová psychologie ; rodina ; nechtěné dítě ; vývoj dítěte ; vývoj mladistvých ; těhotenství nechtěné ; indukovaný potrat ; kohortové studie

Bezdětná : ilustrovaný příběh o neplodnosti / Monika Baudišová. — 1. vydání. — V Praze : Labyrint, 2020. — 143 nečíslovaných stran : barevné ilustrace ; — (Labyrint komiks ;; 23. svazek) ISBN 978-80-88378-02-0

reprodukční lékařství ; gynekologie a porodnictví ; psychologie, klinická psychologie ; dějiny 21. století ; ženská infertilita ; ženy ; manželé ; životní změny

Rozvoj duševní pohody u transgender klientů : poznatky a holisticky orientovaný terapeutický přístup = Wellbeing among transgender and non-binary clients of therapy services : a knowledge-based and holistically-oriented herapeutic approach / P. Doležalová, V. Heumann, B. Orlíková, G. Hull-Rochelle, K. Pavlica, J. Procházka, P. Escotorin-Soza, M. Graglia, M. Baione, F. Bonvicini, M. Malkova, C. Brando-Garrido, N. Cardoner, C. Casoni, F. Catilino, C. Espelt, S. Giuliani, X. Goldberg, M. Marino, E. Moscano, B. Riboldi, O. R. Roche, V. I. Roche, I. Z. Simonova, I. Tedesco, M. Campanino, A. M. Aragón, S. Salzillo. — Klecany : Národní ústav duševního zdraví, 2021. — 116 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-87142-44-8

psychologie, klinická psychologie ; psychoterapie ; sociální lékařství ; holistické zdraví ; duševní zdraví ; zdraví menšin ; zdravotnické služby pro transsexuály ; poskytování zdravotní péče ; transgender ; pohlavní identita ; transsexualismus ; psychoterapeutické procesy

Obecná psychologie / Věra Čechová, Marie Rozsypalová. — Vydání čtvrté nezměněné. — Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1998. — 105 stran : ilustrace ; — (Učební text pro střední zdravotnické školy) ISBN 80-7013-268-X

psychologie, klinická psychologie ; psychologie

nahoru

PSYCHOTERAPIE

Rozvoj duševní pohody u transgender klientů : poznatky a holisticky orientovaný terapeutický přístup = Wellbeing among transgender and non-binary clients of therapy services : a knowledge-based and holistically-oriented herapeutic approach / P. Doležalová, V. Heumann, B. Orlíková, G. Hull-Rochelle, K. Pavlica, J. Procházka, P. Escotorin-Soza, M. Graglia, M. Baione, F. Bonvicini, M. Malkova, C. Brando-Garrido, N. Cardoner, C. Casoni, F. Catilino, C. Espelt, S. Giuliani, X. Goldberg, M. Marino, E. Moscano, B. Riboldi, O. R. Roche, V. I. Roche, I. Z. Simonova, I. Tedesco, M. Campanino, A. M. Aragón, S. Salzillo. — Klecany : Národní ústav duševního zdraví, 2021. — 116 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-87142-44-8

psychologie, klinická psychologie ; psychoterapie ; sociální lékařství ; holistické zdraví ; duševní zdraví ; zdraví menšin ; zdravotnické služby pro transsexuály ; poskytování zdravotní péče ; transgender ; pohlavní identita ; transsexualismus ; psychoterapeutické procesy

Historie hiporehabilitace a ČHS / Česká hiporehabilitační společnost, z.s. ; text: Věra Lantelme-Faisan. — 1. vydání. — Hostivice : Baron, 2021. — 192 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile, grafy ; ISBN 978-80-88121-66-4

dějiny lékařství ; rehabilitační a fyzikální medicína ; psychoterapie ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století ; terapie využívající koní : dějiny ; pouto mezi člověkem a zvířetem ; organizace : dějiny ; postižení

Trauma očima dítěte : probouzení obyčejného zázraku léčení : od raného dětství po dospívání / Peter A. Levine, Maggie Klineová ; z anglického originálu … přeložila Klára Meissnerová. — První vydání v českém jazyce. — Praha : Maitrea, 2012. — 609 stran : ilustrace (převážně barevné) ; ISBN 978-80-87249-27-7

psychoterapie ; pediatrie ; psychické trauma : prevence a kontrola : psychologie : terapie ; sociální problémy : prevence a kontrola : psychologie ; rány a poranění : psychologie ; psychoterapeutické procesy ; dětská psychologie ; dorostová psychologie ; dítě ; mladiství

Obsedantně-kompulzivní porucha a jak se jí bránit : příručka pro klienta a jeho rodinu / Ján Praško, Beata Pašková, Hana Prašková, Miloš Šlepecký, Richard Záleský. — Vydání čtvrté. — Praha : Portál, 2016. — 115 stran : ilustrace, tabulky ; — (Rádci pro zdraví) ISBN 978-80-262-1155-6

psychiatrie ; psychoterapie ; obsedantně kompulzivní porucha ; behaviorální terapie

Zmena života pomocou Terapie novým rozhodnutím / Mary McClure Goulding, Robert L. Goulding ; predslov Virgina M. Satir ; doplnenia: Srdce Terapie novým rozhodnutím John R. McNeel, tabuľky John a Penny McNeel ; preklad: Gustáv Matijek. — Revidované a aktualizované vydanie. — Bratislava : F, Pro mente sana, [2021]. — xiv, 307 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-99982-05-6

psychoterapie ; psychoterapeutické procesy ; rozhodování ; emoce ; duševní poruchy : psychologie : terapie

Zatočte s nespavostí : s pomocí mindfulness / Catherine Polan Orzech, William H. Moorcroft ; přeložila Linda Bartošková. — Vydání první. — Praha : Portál, 2021. — 222 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-262-1799-2

neurologie ; psychiatrie ; psychoterapie ; poruchy iniciace a udržování spánku : terapie ; všímavost : metody ; spánek ; spánková hygiena

Carl Rogers : život a dielo / Howard Kirschenbaum ; preklad Ivan Valkovič. — Bratislava : Vydavateľstvo F, Pro mente sana, [2021]. — ix, 617 stran, 16 nečíslovaných stran obrazové přílohy : ilustrace ; ISBN 978-80-99982-06-3

psychologie, klinická psychologie ; dějiny lékařství ; psychoterapie ; významné osobnosti ; dějiny 20. století ; terapie zaměřená na člověka : dějiny ; osobnost ; psychologie aplikovaná : dějiny

nahoru

RADIOLOGIE, NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA A ZOBRAZOVACÍ METODY

Atlas elektroencefalografie dospělých. Zdeněk Vojtěch a kolektiv. — 2. vydání. — Praha : Triton, 2021. — 495 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7553-877-2

neurologie ; radiologie, nukleární medicína a zobrazovací metody ; elektroencefalografie ; dospělí

Atlas elektroencefalografie dospělých. Zdeněk Vojtěch a kolektiv. — 2. vydání. — Praha : Triton, 2021. — 674 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7553-878-9

radiologie, nukleární medicína a zobrazovací metody ; neurologie ; elektroencefalografie ; dospělí

Ultrazvuk v otorinolaryngologii / Jaromír Astl a kolektiv. — Praha : Maxdorf, [2021]. — 303 stran : ilustrace, tabulky ; — (Jessenius) ISBN 978-80-7345-693-1

otorinolaryngologie ; radiologie, nukleární medicína a zobrazovací metody ; otorinolaryngologické nemoci : diagnostické zobrazování ; ultrasonografie

nahoru

REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA

Chladová terapie : kompletní průvodce otužováním / Libor Mattuš. — 1. vydání. — V Brně : BizBooks, 2021. — 279 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, grafy, 1 faksimile ; ISBN 978-80-265-1011-6

rehabilitační a fyzikální medicína ; alternativní lékařství ; fyziologie ; kryoterapie : metody ; hydroterapie ; nízká teplota ; aklimatizace ; podpora zdraví ; zdravé chování ; tělesná teplota

Historie hiporehabilitace a ČHS / Česká hiporehabilitační společnost, z.s. ; text: Věra Lantelme-Faisan. — 1. vydání. — Hostivice : Baron, 2021. — 192 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile, grafy ; ISBN 978-80-88121-66-4

dějiny lékařství ; rehabilitační a fyzikální medicína ; psychoterapie ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století ; terapie využívající koní : dějiny ; pouto mezi člověkem a zvířetem ; organizace : dějiny ; postižení

Cvičení pro lepší učení : vysvětlení a rady pro rodiče, pedagogy, asistenty a jiné odborníky, jak cvičit s dětmi / Eva Vingrálková ; fotografie Jan Chlebníček. — Vydání první. — Olomouc : Fontána, [2018]. — 136 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7336-932-3

rehabilitační a fyzikální medicína ; psychologie, klinická psychologie ; předškolní dítě ; vývoj dítěte ; terapie cvičením : metody ; reflexní terapie : metody ; cvičení ; učení ; čití, cítění ; reflex ; jazykové techniky

Jóga a jógová terapie : principy zdravého pohybu / Lenka Oravcová ; ilustrace Kamila Nelibová. — 3. vydání. — Olomouc : Poznání, 2021. — 214 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-88395-06-5

rehabilitační a fyzikální medicína ; alternativní lékařství ; jóga ; cvičení ; fyzioterapie (techniky)

Mechanika zad : tajemství zdravé páteře, jež vám váš lékař zatajil : návod, jak se zbavit bolesti zad pomocí McGillovy metody / Stuart McGill ; z anglického originálu Back mechanic … přeložila Denisa Štrbová. — Vydání třetí. — V Praze : Mladá fronta, 2021. — 181 stran : ilustrace (některé barevné) ; ISBN 978-80-204-5878-0

rehabilitační a fyzikální medicína ; ortopedie ; bolesti zad : rehabilitace ; páteř ; nemoci páteře : rehabilitace ; terapie cvičením : metody ; cvičení ; self-management

Dech : nové poznatky o ztraceném unění / James Nestor ; přeložila Ažběta Vargová. — První vydání. — Brno : Host, 2021. — 379 stran ; ISBN 978-80-275-0708-5

fyziologie ; alternativní lékařství ; rehabilitační a fyzikální medicína ; dýchání ; dechová cvičení ; holistické zdraví ; psychofyziologie

Sociální a pracovní rehabilitace / Petra Sládková. — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2021. — 101 stran : ilustrace, tabulka ; — (Učební texty Univerzity Karlovy) ISBN 978-80-246-4986-3

sociologie ; pracovní lékařství ; rehabilitační a fyzikální medicína ; rehabilitace ; sociální práce ; postižení ; sociální zabezpečení ; rehabilitace pracovní

nahoru

REPRODUKČNÍ LÉKAŘSTVÍ

Bezdětná : ilustrovaný příběh o neplodnosti / Monika Baudišová. — 1. vydání. — V Praze : Labyrint, 2020. — 143 nečíslovaných stran : barevné ilustrace ; — (Labyrint komiks ;; 23. svazek) ISBN 978-80-88378-02-0

reprodukční lékařství ; gynekologie a porodnictví ; psychologie, klinická psychologie ; dějiny 21. století ; ženská infertilita ; ženy ; manželé ; životní změny

nahoru

SEXUOLOGIE

Sborník prací přednesených na vědecko-pracovní schůzi České sexuologické společnosti s mezinárodní účastí : Opava, červen 1982 redakce Albert Topiař. — Ostrava : Krajský ústav národního zdraví ; [1982]. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ;

sexuologie ; sexuální chování ; sexuální dysfunkce psychické ; sexuální dysfunkce fyziologická

nahoru

SOCIÁLNÍ LÉKAŘSTVÍ

Rozvoj duševní pohody u transgender klientů : poznatky a holisticky orientovaný terapeutický přístup = Wellbeing among transgender and non-binary clients of therapy services : a knowledge-based and holistically-oriented herapeutic approach / P. Doležalová, V. Heumann, B. Orlíková, G. Hull-Rochelle, K. Pavlica, J. Procházka, P. Escotorin-Soza, M. Graglia, M. Baione, F. Bonvicini, M. Malkova, C. Brando-Garrido, N. Cardoner, C. Casoni, F. Catilino, C. Espelt, S. Giuliani, X. Goldberg, M. Marino, E. Moscano, B. Riboldi, O. R. Roche, V. I. Roche, I. Z. Simonova, I. Tedesco, M. Campanino, A. M. Aragón, S. Salzillo. — Klecany : Národní ústav duševního zdraví, 2021. — 116 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-87142-44-8

psychologie, klinická psychologie ; psychoterapie ; sociální lékařství ; holistické zdraví ; duševní zdraví ; zdraví menšin ; zdravotnické služby pro transsexuály ; poskytování zdravotní péče ; transgender ; pohlavní identita ; transsexualismus ; psychoterapeutické procesy

nahoru

SOCIOLOGIE

Dementia and quality of life / Helena Kisvetrová ; translation Helena Tylšarová. — First edition. — Olomouc : Palacký University Olomouc, 2020. — 138 stran : tabulky ; ISBN 978-80-244-5777-2

geriatrie ; neurologie ; sociologie ; demence ; kvalita života ; staří ; duševně nemocní ; dějiny 21. století ; empirický výzkum ; biomedicínský výzkum ; longitudinální studie ; prospektivní studie

Demence a kvalita života / Helena Kisvetrová. — 1. vydání. — Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2020. — 138 stran : tabulky ; ISBN 978-80-244-5708-6

geriatrie ; neurologie ; sociologie ; dějiny 21. století ; staří ; duševně nemocní ; demence ; kvalita života ; empirický výzkum ; biomedicínský výzkum ; longitudinální studie ; prospektivní studie ; multicentrické studie jako téma

Hořím / Simona Bagarová ; redakce, rozhovor s autorkou Michael Treštík ; fotografie Jana Bergerová. — Zlín : Pavel Jungmann Archa, 2021. — 172 stran : ilustrace ; — (Varia ;; svazek 11) ISBN 978-80-87545-83-6

sociologie ; geriatrie ; geriatrické ošetřovatelství ; staří ; sociální práce ; osoby pečující o pacienty ; personál sesterský ; pečovatelské domovy ; dějiny 21. století

Born unwanted : developmental effects of denied abortion / editors Henry P. David, Zdeněk Dytrych, Zdeněk Matějček, Vratislav Schüller. — Vydání 1. — Praha : Avicenum, zdravotnické nakladatelství, n. p., 1988. — 143 stran : ilustrace. tabulky ;

sociologie ; psychologie, klinická psychologie ; dětská psychologie ; dorostová psychologie ; rodina ; nechtěné dítě ; vývoj dítěte ; vývoj mladistvých ; těhotenství nechtěné ; indukovaný potrat ; kohortové studie

Pro smrt uděláno : živé rozhovory o posledních věcech / Michal Plzák a Lucie Vopálenská ; fotografie František Plzák. — První vydání. — Praha : Kalich, nakladatelství a knihkupectví s. r. o., 2021. — 677 stran : portréty ; ISBN 978-80-7017-298-8

humanitní vědy a umění ; psychologie, klinická psychologie ; sociologie ; smrt ; postoj ke smrti ; umírající ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století ; významné osobnosti ; komunikace

Sociální a pracovní rehabilitace / Petra Sládková. — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2021. — 101 stran : ilustrace, tabulka ; — (Učební texty Univerzity Karlovy) ISBN 978-80-246-4986-3

sociologie ; pracovní lékařství ; rehabilitační a fyzikální medicína ; rehabilitace ; sociální práce ; postižení ; sociální zabezpečení ; rehabilitace pracovní

Jako člověk : umělá inteligence a problém jejího ovládání / Stuart Russell ; z anglického originálu Human compatible … přeložil Jiří Zlatuška. — První vydání v českém jazyce. — Praha : Argo : 2021. — 271 stran : ilustrace, portréty ; — (Zip ;; svazek 76) ISBN 978-80-7363-810-8

knihovnictví, informační věda a muzeologie ; humanitní vědy a umění ; sociologie ; umělá inteligence ; předpověď ; sociální problémy ; filozofie ; robotika ; inteligence ; moc (psychologie) ; kontrola chování ; riziko

Sebepéče pro pečující : průvodce vědomou péčí / Lise Leblanc ; přeložila Veronika Šilarová. — První vydání. — Praha : Alferia, 2021. — 203 stran ; ISBN 978-80-271-1395-8

sociologie ; ošetřovatelství ; psychologie, klinická psychologie ; sociální práce ; dlouhodobá péče ; osoby pečující o pacienty : psychologie ; péče o sebe : psychologie ; adaptace psychologická ; duševní zdraví ; sebepojetí ; emoce ; zátěž pečovatele : prevence a kontrola : psychologie

Komunikace v pomáhajících profesích / Martin Dlabal. — Vydání první. — Praha : Portál, 2021. — 135 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-262-1806-7

sociologie ; psychologie, klinická psychologie ; komunikace ; rozhovory jako téma ; sociální práce ; pomáhající chování ; optimismus ; kooperační chování ; nelékařská zdravotnická povolání ; vztahy mezi zdravotnickým pracovníkem a pacientem

nahoru

SOUDNÍ LÉKAŘSTVÍ

Forenzní biomechanika : teoretické, experimentální a empirické metody / Jiří Straus. — Vydání první. — Praha : Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021. — 204 stran : ilustrace, portréty ; — (Sciencepress) ISBN 978-80-7408-219-1

soudní lékařství ; fyzika, biofyzika ; kriminologie ; biomechanika ; úrazy pádem

Lékařské procesy v Čechách a na Moravě na přelomu tisíciletí / Jan Mach. — První vydání. — Praha : Galén, [2021]. — 301 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7492-559-7

dějiny lékařství ; soudní lékařství ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století ; chybná zdravotní péče : dějiny : zákonodárství a právo ; zanedbání povinné péče : dějiny : zákonodárství a právo ; nesprávné profesionální chování : dějiny : zákonodárství a právo ; právní odpovědnost : dějiny ; znalecký posudek ; lékaři : dějiny ; pacienti : dějiny

nahoru

STATISTIKA, ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA

Pravděpodobnost a matematická statistika / Václav Dupač, Marie Hušková. — 2., upravené vydání. — Praha : Karolinum, 2013. — 162 stran : ilusterace, tabulky ; — (Učební texty Univerzity Karlovy v Praze) ISBN 978-80-246-2208-8

přírodní vědy ; statistika, zdravotnická statistika ; matematika ; statistika jako téma ; teorie pravděpodobnosti

Gynekologie a porodnictví v datech / Richard Průša, Květoslava Petrtýlová, Petr Velebil, Martin Pán, Stanislava Pánová. — Praha : PanMed, [2003]. — 192 stran : tabulky ; ISBN 80-903049-2-3

gynekologie a porodnictví ; statistika, zdravotnická statistika ; diagnostické techniky porodnicko-gynekologické : statistika a číselné údaje ; léčivé přípravky ; protetické prostředky : statistika a číselné údaje ; dámské hygienické výrobky : statistika a číselné údaje ; kompresivní punčochy : statistika a číselné údaje

nahoru

TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ

Rozvoj základních pohybů u dětí předškolního věku / J. G. Leviová-Goriněvská ; z ruského originálu Razvitije osnovnych dviženij u detej doškol’nogo vozrasta přeložila Libuše Glosová. — Vydání 1. — Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1959. — 187 stran : ilustrace, tabulky ; — (Na pomoc učiteli)

pedagogika ; tělovýchovné lékařství ; fyziologie ; předškolní dítě : výchova ; výchova dítěte ; vyučování ; tělesná výchova ; vývoj dítěte ; lokomoce ; pohybová aktivita ; motorické dovednosti ; cvičení

Vytrvalost : mysl, tělo a pozoruhodně pružné limity lidské výkonosti / Alex Hutchinson ; z anglického originálu Endure: mind, body, and the curiously elastic limits of human perfomance… přeložila Anna Kudrnová. — Vydání první. — Praha : Mladá fronta, 2021. — 326 stran ; ISBN 978-80-204-4889-7

tělovýchovné lékařství ; fyziologie ; fyzická vytrvalost ; sporty ; svaly ; mozek ; fyziologické jevy ; běh ; dějiny 21. století

nahoru

URGENTNÍ LÉKAŘSTVÍ

Klinická propedeutika v urgentní medicíně / Viliam Dobiáš, Táňa Bulíková. — 2., přepracované a doplněné vydání. — Praha : Grada Publishing, a.s., 2021. — 271 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-271-3020-7

urgentní lékařství ; urgentní lékařství ; propedeutika lékařská

Lékařem mezi nebem a horami / Kristina Höschlová. — Druhé vydání. — Praha : Galén, [2021]. — 139 stran : ilustrace, portréty ; ISBN 978-80-7492-548-1

urgentní lékařství ; dějiny lékařství ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století ; lékařky : dějiny ; letecká záchranná služba : dějiny ; urgentní zdravotnické služby : dějiny ; horolezectví ; lyžování ; výška nadmořská ; zdravotničtí záchranáři : dějiny ; sportovní úrazy

Dětská přednemocniční a urgentní péče / Vladimír Mixa, Pavel Heinige, Václav Votruba a kolektiv. — Druhé, přepracované a doplněné vydání. — Praha : Grada Publishing, 2021. — xxxv, 596 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; ISBN 978-80-271-3088-7

pediatrie ; urgentní lékařství ; urgentní zdravotnické služby ; dětská urgentní medicína ; péče o pacienty v kritickém stavu ; ambulantní péče

nahoru

VĚDA A VÝZKUM

Jak pracuje věda / Jan Novotný, Jindřiška Svobodová ; ilustrace Marta Kovářová. — 2. upravené a doplněné vydání. — Olomouc : Burian aTichák, s. r. o., 2021. — 132 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-87274-55-2

věda a výzkum ; věda : metody ; metody ; myšlení

nahoru

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

Doktorka za mřížemi : děsivé i srdcervoucí příběhy z lékařské praxe ve věznicích / Amanda Brownová ; z anglického originálu The prison doctor … přeložila Eva Kadlecová. — 1. vydání. — V Brně : CPress, 2021. — 245 stran ; ISBN 978-80-264-3848-9

humanitní vědy a umění ; veřejné zdravotnictví ; poskytování zdravotní péče : dějiny ; lékařky : dějiny ; dějiny 21. století ; vězni : dějiny ; věznice : dějiny

nahoru

VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ

Dvojí tvář lékařství dnes : (úvahy o etice, vnitřním lékařství a kardiologii.) / Pavel Lukl. — První vydání. — Olomouc : [nakladatel není známý], 1998. — 123 stran ;

etika, bioetika, lékařská etika ; vnitřní lékařství ; kardiologie ; klinická etika ; role lékaře ; nemoci srdce

nahoru

VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ

Sborník výukových materiálů pro nelékaře : projekt Celoživotní vzdělávání, prohlubování a udržování kvalifikace zaměstnanců ve zdravotnických zařízeních zřizovaných hl. m. Prahou. — Praha : Městská poliklinika Praha, 2012. — 160 stran : ilustrace ;

výchova a vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví ; kontinuální vzdělávání ; pomocný zdravotnický personál : výchova ; poskytování zdravotní péče

nahoru

ZDRAVOTNÍ VÝCHOVA

Jak se dělají děti? / Anna Fiskeová ; přeložila Kateřina Krištůfková. — Vydání první. — Praha : Argo, 2021. — 73 nečíslovaných stran : ilustrace ; ISBN 978-80-257-3558-9

zdravotní výchova ; rozmnožování ; těhotenství ; porod ; interpersonální vztahy ; pohlavní orgány ; embryonální a fetální vývoj ; sexuální výchova

Vybrané kapitoly ze zdravotnické výchovy / vypracoval kolektiv autorů: Jiří Fišer, Juraj Groch, Alena Kelišová, Jaromír Mayer, Jan Mečíř, Jaroslav Suchý a Rudolf Vodrážka ; sestavil Jaroslav Suchý. — Vydání první. — Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1965. — 47 stran ; — (Učební texty vysokých škol)

zdravotní výchova ; zdravotní výchova