Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2

Informace o provozu knihovny

PO - ČT 9:00 - 18:00
PÁ 9:00 - 17:00

více informací

Září 2022

Nové knihy ve fondu NLK

nahoru

ALERGOLOGIE A IMUNOLOGIE

Zaznělo na … kongrese alergologie a klinické imunologie pro praxi / pořadatel: Solen, s.r.o., ve spolupráci s oddělením alergologie a klinické imunologie FN Ostrava. — Olomouc : Solen, s.r.o., [2022]-. — ^^^svazků : barevné ilustrace ;

alergologie a imunologie ; alergie : terapie ; nemoci imunitního systému : terapie ; farmakoterapie ; biologická terapie

Astma bronchiale : doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře 2022 / autoři: František Salajka, Milan Teřl, Michal Prokeš. — Praha : Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře, [2022]. — 13 stran : barevné ilustrace ; — (Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře) ISBN 978-80-88280-35-4

všeobecné lékařství ; pneumologie a ftizeologie ; alergologie a imunologie ; bronchiální astma : diagnóza : terapie ; praktické lékařství

nahoru

ANATOMIE

Anatomischer Atlas des menschlichen Körpers / von Ferenc Kiss, János Szentágothai. — Einundsiebzigste Auflage. — Leipzig : Georg Thieme, 1979. — 3 svazky : ilustrace ;

anatomie ; anatomie

nahoru

ANDROLOGIE

Guidelines Evropské urologické asociace pro mužskou infertilitu (2020) : s aktualizací o hodnoty 6. vydání WHO laboratorního manuálu pro vyšetření a zpracování lidského semene (2021) / A. Salonia, C. Bettocchi, J. Carvalho, G. Corona, T.H. Jones, A. Kadioglu, I. Martinez-Salamanca, S. Minhas, E.C. Serefoglu, P. Verze ; Guidelines Associates: L. Boeri, P. Capogrosso, N.C. Çilesiz, A. Cocci, K. Dimitropoulos, M. Gül, G. Hatzichristodoulou, V. Modgil, U. Milenkovic, G. Russo, T. Tharakan ; přeložil: Ondřej Kočnar. — Olomouc : Solen, Medical education, 2022. — 76 stran ; — (Urologie pro praxi,; Ročník 23, Supplementum A, 2022) ISBN 978-80-7471-394-1

reprodukční lékařství ; urologie ; andrologie ; mužská infertilita : diagnóza : terapie ; analýza spermatu ; rizikové faktory

nahoru

BEHAVIORÁLNÍ VĚDY

Sleep and wakefulness / by Nathaniel Kleitman. — Revised and enlarged edition. — Chicago : University of Chicago Press, 1963. — x, 552 stran : ilustrace ;

behaviorální vědy ; spánek ; bdění ; denní rytmus

nahoru

DĚJINY LÉKAŘSTVÍ

Ohlížím se zpět / Arnold Jirásek ; k vydání připravili Martin Kučera a Jiří Vacek. — První vydání. — Praha : Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2022. — 459 stran, 14 nečíslovaných stran obrazových příloh : portréty, ilustrace, fotografie ; ISBN 978-80-246-4032-7

neurochirurgie ; dějiny lékařství ; dějiny 19. století ; dějiny 20. století ; neurochirurgie : dějiny ; neurochirurgové : dějiny ; významné osobnosti

Africký zápisník mladého medika / Martin Palička. — Vydání první. — Praha : Euromedia Group, 2022. — 111 stran, 64 nečíslovaných stran obrazových příloh : barevné ilustrace, 1 mapa, portréty ; — (Universum) ISBN 978-80-242-8231-2

dějiny lékařství ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století ; lékařství ; kurzy a stáže v nemocnici ; cestování ; lékařské mise ; lékaři ; studenti lékařství

Genetika, aneb, Od hrášku po genom / Zuzana Vitková, Eva Chocholová, Eliška Svobodová, Olga Štaffa, Blanka Křížová, Zdenka Broušková. — Vydání první. — [Brno] : MUNI, Mendelovo muzeum, 2021. — 12 nečíslovaných stran : ilustrace (některé barevné) ; ISBN 978-80-210-9904-3

genetika, lékařská genetika ; dějiny lékařství ; genom : genetika ; genetika : dějiny ; DNA

nahoru

DEMOGRAFIE

Zdravotní stav české populace : výsledky studie EHES 2019 / Naďa Čapková, Michala Lustigová. — 1. vydání. — Praha : Státní zdravotní ústav, 2022. — 48 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-7071-415-7

sociální lékařství ; demografie ; statistika, zdravotnická statistika ; zdravotní stav ; ukazatele zdravotního stavu ; dějiny 21. století

nahoru

DIABETOLOGIE

Diabetik 2. typu. — Praha : Merck Sharp & Dohmes.r.o., [2021]. — 4 nečíslované strany : ilustrace ;

diabetologie ; diabetes mellitus 2. typu : diagnóza : farmakoterapie ; hypoglykemika : terapeutické užití ; metformin : terapeutické užití ; zdravotní pojištění

nahoru

ENDOKRINOLOGIE

Understanding SHOX deficiency and its role in growth disorders : a reference guide / Gudrun A. Rappold, Judith L. Ross, Rüdinger J. Blaschke and Werner F. Blum. — Abingdon : TMG Healthcare Communications Ltd, 2002. — viii, 121 stran : ilustrace ; — (Lilly genesis : next step for growth) ISBN 1-85113-265-1

endokrinologie ; genetika, lékařská genetika ; lékařská genetika ; protein SHOX : nedostatek ; poruchy růstu : genetika ; molekulární biologie

Neoplasia, growth and growth hormone treatment : a reference guide / Jürgen Brämswig, Raymond Hintz, Michael Preece, Werner F. Blum and John Chipman. — Abingdon : TMG Healthcare Communications Ltd, 2004. — viii, 128 stran : ilustrace ; — (Lilly genesis : next step for growth) ISBN 1-85113-278-3

endokrinologie ; genetika, lékařská genetika ; onkologie ; lékařská genetika ; lékařská onkologie ; nádory : genetika ; hormonální substituční terapie ; buňky – růstové procesy ; dítě ; lidský růstový hormon : nedostatek ; poruchy růstu : genetika

MRI in congenital hypopituitarism : a reference guide / Cheri Deal, editor. — London ; Remedica Medical Education and Publishing, [2007]. — vi, 162 stran : ilustrace ; — (Lilly genesis : next step for growth) ISBN 978-1-905721-41-2

endokrinologie ; genetika, lékařská genetika ; radiologie, nukleární medicína a zobrazovací metody ; lékařská genetika ; hypopituitarismus : diagnostické zobrazování ; magnetická rezonanční tomografie ; lidský růstový hormon : nedostatek ; poruchy růstu : genetika

nahoru

ENVIRONMENTÁLNÍ VĚDY

Existuje čistá voda? : o tom, co laboratoře objevují ve vodním prostředí / Zbyněk Hrkal. — Praha : Metcenas, o.p.s., 2022. — 31 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-11-00421-7

environmentální vědy ; chemické znečištění vody : analýza ; chemické látky znečišťující vodu : analýza ; pesticidy : analýza : toxicita ; nežádoucí účinky léčiv ; voda : analýza

nahoru

ETIKA, BIOETIKA, LÉKAŘSKÁ ETIKA

Etické problémy v onkologii / Marie Opatrná. — 3. vydání. — Praha : Maxdorf, [2022]. — 104 stran ; — (Medica) ISBN 978-80-7345-726-6

etika, bioetika, lékařská etika ; onkologie ; lékařská etika ; lékařská onkologie : etika ; vztahy mezi lékařem a pacientem ; bioetická témata

nahoru

FARMACIE A FARMAKOLOGIE

Farmaceutická chemie : návody k praktickým cvičením / Petr Zimčík a kolektiv. — 3., upravené vydání. — Praha : Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2022. — 76 stran : ilustrace ; — (Učební texty Univerzity Karlovy v Praze) ISBN 978-80-246-5158-3

chemie, klinická chemie ; farmacie a farmakologie ; chemie farmaceutická

Význam a současné postavení přípravků s hemovým železem u osob s deplecí železa / Jiří Slíva. — [Místo vydání není známé] : [nakladatel není známý], [2022]. — 3 strany : ilustrace ;

farmacie a farmakologie ; farmakoterapie ; vnitřní lékařství ; deficit železa : farmakoterapie ; železo dietní : terapeutické užití ; hem ; potravní doplňky

nahoru

FARMAKOTERAPIE

Význam a současné postavení přípravků s hemovým železem u osob s deplecí železa / Jiří Slíva. — [Místo vydání není známé] : [nakladatel není známý], [2022]. — 3 strany : ilustrace ;

farmacie a farmakologie ; farmakoterapie ; vnitřní lékařství ; deficit železa : farmakoterapie ; železo dietní : terapeutické užití ; hem ; potravní doplňky

nahoru

FYZIOLOGIE

Klinická fyziologie lidské reprodukce / Pavel Trávník. — Praha : Grada Publishing, 2022. — viii, 302 stran : ilustrace (převážně barevné) ; ISBN 978-80-271-1275-3

fyziologie ; rozmnožování ; pohlavní orgány ; klinické lékařství ; embryologie

nahoru

GENETIKA, LÉKAŘSKÁ GENETIKA

Genetika, aneb, Od hrášku po genom / Zuzana Vitková, Eva Chocholová, Eliška Svobodová, Olga Štaffa, Blanka Křížová, Zdenka Broušková. — Vydání první. — [Brno] : MUNI, Mendelovo muzeum, 2021. — 12 nečíslovaných stran : ilustrace (některé barevné) ; ISBN 978-80-210-9904-3

genetika, lékařská genetika ; dějiny lékařství ; genom : genetika ; genetika : dějiny ; DNA

Understanding SHOX deficiency and its role in growth disorders : a reference guide / Gudrun A. Rappold, Judith L. Ross, Rüdinger J. Blaschke and Werner F. Blum. — Abingdon : TMG Healthcare Communications Ltd, 2002. — viii, 121 stran : ilustrace ; — (Lilly genesis : next step for growth) ISBN 1-85113-265-1

endokrinologie ; genetika, lékařská genetika ; lékařská genetika ; protein SHOX : nedostatek ; poruchy růstu : genetika ; molekulární biologie

MRI in congenital hypopituitarism : a reference guide / Cheri Deal, editor. — London ; Remedica Medical Education and Publishing, [2007]. — vi, 162 stran : ilustrace ; — (Lilly genesis : next step for growth) ISBN 978-1-905721-41-2

endokrinologie ; genetika, lékařská genetika ; radiologie, nukleární medicína a zobrazovací metody ; lékařská genetika ; hypopituitarismus : diagnostické zobrazování ; magnetická rezonanční tomografie ; lidský růstový hormon : nedostatek ; poruchy růstu : genetika

Neoplasia, growth and growth hormone treatment : a reference guide / Jürgen Brämswig, Raymond Hintz, Michael Preece, Werner F. Blum and John Chipman. — Abingdon : TMG Healthcare Communications Ltd, 2004. — viii, 128 stran : ilustrace ; — (Lilly genesis : next step for growth) ISBN 1-85113-278-3

endokrinologie ; genetika, lékařská genetika ; onkologie ; lékařská genetika ; lékařská onkologie ; nádory : genetika ; hormonální substituční terapie ; buňky – růstové procesy ; dítě ; lidský růstový hormon : nedostatek ; poruchy růstu : genetika

nahoru

GERIATRIE

Včelka : senior care. —

geriatrie ; ošetřovatelství ; domácí ošetřovatelství ; geriatrické ošetřovatelství ; staří ; služby domácí péče ; organizace nevýdělečné

Včelka : domácí péče. — [Praha] : [Včelka], [mezi 2018 a 2022]. — 4 nečísované strany : ilustrace ;

geriatrie ; ošetřovatelství ; domácí ošetřovatelství ; geriatrické ošetřovatelství ; služby domácí péče ; staří ; organizace nevýdělečné

nahoru

HUMANITNÍ VĚDY A UMĚNÍ

Popraviště v parku / Jan Cimický. — Vydání první. — Brno : MOBA, 2001. — 223 stran ; — (Původní česká detektivka) ISBN 80-243-0599-2

humanitní vědy a umění ; vražda ; policie ; kriminální psychologie

Od lékaře ke spisovateli : nacházení tvaru života / Vladimír Novotný, Bohumil Ždichynec. — Vydání první. — Praha : Aesculapus, 2022. — 135 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; ISBN 978-80-87200-15-5

lékařství ; humanitní vědy a umění ; lékaři : dějiny ; dějiny lékařství ; psaní ; poezie jako téma ; dějiny 20. století

nahoru

CHEMIE, KLINICKÁ CHEMIE

Farmaceutická chemie : návody k praktickým cvičením / Petr Zimčík a kolektiv. — 3., upravené vydání. — Praha : Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2022. — 76 stran : ilustrace ; — (Učební texty Univerzity Karlovy v Praze) ISBN 978-80-246-5158-3

chemie, klinická chemie ; farmacie a farmakologie ; chemie farmaceutická

nahoru

CHIRURGIE

Ortopedická chirurgie pánve a dolní končetiny : vzácnější kapitoly / Radek Hart. — Praha : Galén, [2022]. — 446 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7492-611-2

ortopedie ; chirurgie ; dolní končetina : chirurgie ; pánev : chirurgie ; ortopedické výkony

nahoru

INFEKČNÍ LÉKAŘSTVÍ

Nenechte se zastavit chřipkou. — Praha : MYLAN HEALTHCARE CZ s.r.o., [2021 nebo 2022]. — 6 nečíslovaných stran : ilustrace ;

preventivní medicína ; infekční lékařství ; pneumologie a ftizeologie ; chřipka lidská : prevence a kontrola ; primární prevence ; kontrola infekčních nemocí ; rizikové faktory

nahoru

KARDIOCHIRURGIE

Kardiovaskulární a hrudní chirurgie / Vojtěch Kurfist, Aleš Mokráček, Vladislav Hytych a kolektiv. — Praha : Maxdorf, [2022]. — 232 stran : ilustrace ; — (Jessenius) ISBN 978-80-7345-732-7

kardiochirurgie ; hrudní chirurgie ; kardiovaskulární chirurgické výkony ; transplantace

nahoru

LÉKAŘSTVÍ

Zrození a stárnutí : dvě životní etapy optikou konceptu zranitelnosti / Alena Glajchová. — Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, [2022]. — ix, 174 stran ; ISBN 978-80-261-1089-7

sociologie ; lékařství ; sociální zranitelnost ; zranitelné populace ; geriatrie ; perinatální péče ; staří ; stárnutí ; etnicita ; emigranti a imigranti ; ženy

Od lékaře ke spisovateli : nacházení tvaru života / Vladimír Novotný, Bohumil Ždichynec. — Vydání první. — Praha : Aesculapus, 2022. — 135 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; ISBN 978-80-87200-15-5

lékařství ; humanitní vědy a umění ; lékaři : dějiny ; dějiny lékařství ; psaní ; poezie jako téma ; dějiny 20. století

nahoru

LOGOPEDIE, KLINICKÁ LOGOPEDIE

Logopedie včas : otázky a odpovědi : všechno, co rodiče potřebují vědět o vývoji dětské řeči / Jana Pečarková ; překlad do českého jazyka: Hana Borovská. — 1. vydání. — Praha : Raabe, 2022. — 140 stran, 18 nečíslovaných stran obrazových příloh : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-7496-502-9

logopedie, klinická logopedie ; klinická logopedie ; dětská řeč ; poruchy řeči ; vývoj dítěte ; dětská psychologie

nahoru

NEFROLOGIE

Inspektor Vyšetřil – Záhada krvavé masky / napsal: Petr Stančík ; nakreslil: Martin Šťastný. — [Praha] : AstraZeneca, [2022]. — 8 nečíslovaných stran : ilustrace ;

zdravotní výchova ; nefrologie ; nemoci ledvin : diagnóza ; časná diagnóza ; rizikové faktory

nahoru

NEUROCHIRURGIE

Ohlížím se zpět / Arnold Jirásek ; k vydání připravili Martin Kučera a Jiří Vacek. — První vydání. — Praha : Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2022. — 459 stran, 14 nečíslovaných stran obrazových příloh : portréty, ilustrace, fotografie ; ISBN 978-80-246-4032-7

neurochirurgie ; dějiny lékařství ; dějiny 19. století ; dějiny 20. století ; neurochirurgie : dějiny ; neurochirurgové : dějiny ; významné osobnosti

nahoru

NEUROLOGIE

Zaznělo na 34. českém a slovenském neurologickém sjezdu : Clarion Congress Hotel Olomouc, 29.-31.3.2022 / zpracovala Zuzana Zafarová. — Olomouc : Solen, Medical education, 2022. — 33 stran : barevné ilustrace, grafy ; — (Neurologie pro praxi,; Ročník 2022, Supplementum D) ISBN 978-80-7471-406-1

neurologie ; nemoci nervového systému : diagnóza : terapie

Nespavost : doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře 2017 / autoři: Martin Pretl, Petr Smolík, Stanislav Konštacký. — Praha : Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře, Společnost všeobecného lékařství, [2017]. — 13 stran ; — (Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře) ISBN 978-80-86998-93-0

všeobecné lékařství ; neurologie ; psychiatrie ; poruchy iniciace a udržování spánku : diagnóza : farmakoterapie ; farmakoterapie ; praktické lékařství

nahoru

ONKOLOGIE

Zaznělo na … moravském mezikrajském semináři pro pneumology a … beskydských pneumologických dnech. — Olomouc : Solen, s.r.o., [2018]-. — ^^^svazků : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-7471-409-2

pneumologie a ftizeologie ; onkologie ; nádory plic : terapie ; antitumorózní látky : terapeutické užití ; farmakoterapie

Neoplasia, growth and growth hormone treatment : a reference guide / Jürgen Brämswig, Raymond Hintz, Michael Preece, Werner F. Blum and John Chipman. — Abingdon : TMG Healthcare Communications Ltd, 2004. — viii, 128 stran : ilustrace ; — (Lilly genesis : next step for growth) ISBN 1-85113-278-3

endokrinologie ; genetika, lékařská genetika ; onkologie ; lékařská genetika ; lékařská onkologie ; nádory : genetika ; hormonální substituční terapie ; buňky – růstové procesy ; dítě ; lidský růstový hormon : nedostatek ; poruchy růstu : genetika

Etické problémy v onkologii / Marie Opatrná. — 3. vydání. — Praha : Maxdorf, [2022]. — 104 stran ; — (Medica) ISBN 978-80-7345-726-6

etika, bioetika, lékařská etika ; onkologie ; lékařská etika ; lékařská onkologie : etika ; vztahy mezi lékařem a pacientem ; bioetická témata

nahoru

ORTOPEDIE

Poškození pohybového aparátu při práci v kanceláři / Jana Martinková. — 2. vydání. — Praha : Mladá fronta, 2010. — 35 stran : barevné ilustrace ; — (Lékař a pacient) ISBN 978-80-204-2341-2

ortopedie ; zdravotní výchova ; pracovní lékařství ; hygiena práce ; ergonomie ; muskuloskeletální nemoci ; nemoci z povolání ; pracoviště ; terapie cvičením

Ortopedická chirurgie pánve a dolní končetiny : vzácnější kapitoly / Radek Hart. — Praha : Galén, [2022]. — 446 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7492-611-2

ortopedie ; chirurgie ; dolní končetina : chirurgie ; pánev : chirurgie ; ortopedické výkony

nahoru

OŠETŘOVATELSTVÍ

Včelka : senior care. —

geriatrie ; ošetřovatelství ; domácí ošetřovatelství ; geriatrické ošetřovatelství ; staří ; služby domácí péče ; organizace nevýdělečné

Včelka : domácí péče. — [Praha] : [Včelka], [mezi 2018 a 2022]. — 4 nečísované strany : ilustrace ;

geriatrie ; ošetřovatelství ; domácí ošetřovatelství ; geriatrické ošetřovatelství ; služby domácí péče ; staří ; organizace nevýdělečné

nahoru

PEDAGOGIKA

Jednotlivec s nevyliečiteľnou chorobou v kontexte pedagogiky telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených / Kristína Tkáčová, Terézia Harčaríková. — Vydanie prvé. — Praha : Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2022. — 133 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-246-5056-2

pedagogika ; zdravotně postižení ; speciální vzdělávání ; umírající ; postižení ; dorostová psychologie ; pedagogická psychologie

Zdravotní tělesná výchova / Pavel Strnad, Květa Prajerová. — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2022. — 226 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-246-5340-2

tělovýchovné lékařství ; pedagogika ; tělesná výchova ; speciální vzdělávání

Diagnostika dítěte předškolního věku : co by dítě mělo umět ve věku od 3 do 6 let / Jiřina Bednářová, Vlasta Šmardová ; ilustrace Richard Šmarda. — 1. vydání. — Brno : Computer Press, 2007-2022. — 2 svazky (iv, 212; 183 stran) : ilustrace (převážně barevné) ; — (Moderní metodika pro rodiče a učitele. Předškoláci) ISBN 978-80-251-1829-0

psychologie, klinická psychologie ; pedagogika ; předškolní dítě : výchova ; výchova a vzdělávání ; vývoj dítěte ; psychologické testy ; znalosti ; duševní schopnost ; pedagogická psychologie ; dětská psychologie

nahoru

PEDIATRIE

Teze přednášek VII. vědecké konference fakulty dětského lékařství University Karlovy v Praze : pořádané u příležitosti 40. výročí založení KSČ : ve dnech 21. a 22. dubna 1961 ve velkém sále Domu dopravy Praha-Vinohrady, Náměstí míru 9. — [Praha] : [Fakulta dětského lékařství University Karlovy v Praze], [1961]. — 56 stran ;

pediatrie ; pediatrie

nahoru

PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE

Idiopatická plicní fibróza : informace (nejen) pro pacienty a jejich blízké / Martina Šterclová a kolektiv. — 2. vydání. — Praha : Maxdorf, [2022]. — 71 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-7345-725-9

pneumologie a ftizeologie ; idiopatická plicní fibróza

Zaznělo na … moravském mezikrajském semináři pro pneumology a … beskydských pneumologických dnech. — Olomouc : Solen, s.r.o., [2018]-. — ^^^svazků : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-7471-409-2

pneumologie a ftizeologie ; onkologie ; nádory plic : terapie ; antitumorózní látky : terapeutické užití ; farmakoterapie

Astma bronchiale : doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře 2022 / autoři: František Salajka, Milan Teřl, Michal Prokeš. — Praha : Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře, [2022]. — 13 stran : barevné ilustrace ; — (Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře) ISBN 978-80-88280-35-4

všeobecné lékařství ; pneumologie a ftizeologie ; alergologie a imunologie ; bronchiální astma : diagnóza : terapie ; praktické lékařství

Nenechte se zastavit chřipkou. — Praha : MYLAN HEALTHCARE CZ s.r.o., [2021 nebo 2022]. — 6 nečíslovaných stran : ilustrace ;

preventivní medicína ; infekční lékařství ; pneumologie a ftizeologie ; chřipka lidská : prevence a kontrola ; primární prevence ; kontrola infekčních nemocí ; rizikové faktory

nahoru

PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ

Poškození pohybového aparátu při práci v kanceláři / Jana Martinková. — 2. vydání. — Praha : Mladá fronta, 2010. — 35 stran : barevné ilustrace ; — (Lékař a pacient) ISBN 978-80-204-2341-2

ortopedie ; zdravotní výchova ; pracovní lékařství ; hygiena práce ; ergonomie ; muskuloskeletální nemoci ; nemoci z povolání ; pracoviště ; terapie cvičením

nahoru

PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ

Stručný přehled problematiky korupce v českém zdravotnictví / Rudolf Kramář ; předmluva Pavel Pafko. — Vydání první. — Praha : Wolters Kluwer, 2022. — xiv, 162 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7676-438-5

právo, zákonodárství ; veřejné zdravotnictví ; zákonodárství lékařské ; právní vědy ; podvod : zákonodárství a právo ; poskytování zdravotní péče : zákonodárství a právo ; nesprávné profesionální chování

nahoru

PREVENTIVNÍ MEDICÍNA

Nenechte se zastavit chřipkou. — Praha : MYLAN HEALTHCARE CZ s.r.o., [2021 nebo 2022]. — 6 nečíslovaných stran : ilustrace ;

preventivní medicína ; infekční lékařství ; pneumologie a ftizeologie ; chřipka lidská : prevence a kontrola ; primární prevence ; kontrola infekčních nemocí ; rizikové faktory

Sportem ku zdraví, aneb, Každý krok se počítá! / ve spolupráci s Marií Skalskou. — Praha : Servier, s. r. o., [mezi 2020 a 2022]. — 12 nečíslovaných stran : ilustrace ;

preventivní medicína ; zdravotní výchova ; obezita : terapie ; hypertenze : terapie ; sporty ; cvičení ; zdravá strava

nahoru

PSYCHIATRIE

Nespavost : doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře 2017 / autoři: Martin Pretl, Petr Smolík, Stanislav Konštacký. — Praha : Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře, Společnost všeobecného lékařství, [2017]. — 13 stran ; — (Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře) ISBN 978-80-86998-93-0

všeobecné lékařství ; neurologie ; psychiatrie ; poruchy iniciace a udržování spánku : diagnóza : farmakoterapie ; farmakoterapie ; praktické lékařství

nahoru

PSYCHOLOGIE, KLINICKÁ PSYCHOLOGIE

Jak se úspěšně učit : nejlepší strategie a techniky / Eberhardt Hofmann, Monika Löhle ; překlad Iva Michňová. — První vydání. — Praha : Grada, 2017. — 189 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-271-0286-0

psychologie, klinická psychologie ; učení ; paměť ; organizace času ; komunikace ; relaxační terapie

Psychologický ústav. — Vydání 1. — [Praha] : Středisko společných činností AV ČR, v.v.i., 2021. — 19 stran : barevné ilustrace ; — (Věda kolem nás,; 113.)

psychologie, klinická psychologie ; věda a výzkum ; akademie a ústavy ; výzkum : organizace a řízení ; psychologie

Jak se bránit toxickým lidem, manipulátorům a sociopatům : příručka nejen pro vysoce citlivé lidi / Shahida Arabi. — První české vydání. — Praha : Grada, 2022. — 205 stran ; ISBN 978-80-271-3404-5

psychologie, klinická psychologie ; sociologie ; sociální psychologie ; interpersonální vztahy ; emoční inteligence ; machiavelismus ; asociální osobnost ; emocionální zneužívání

Diagnostika dítěte předškolního věku : co by dítě mělo umět ve věku od 3 do 6 let / Jiřina Bednářová, Vlasta Šmardová ; ilustrace Richard Šmarda. — 1. vydání. — Brno : Computer Press, 2007-2022. — 2 svazky (iv, 212; 183 stran) : ilustrace (převážně barevné) ; — (Moderní metodika pro rodiče a učitele. Předškoláci) ISBN 978-80-251-1829-0

psychologie, klinická psychologie ; pedagogika ; předškolní dítě : výchova ; výchova a vzdělávání ; vývoj dítěte ; psychologické testy ; znalosti ; duševní schopnost ; pedagogická psychologie ; dětská psychologie

nahoru

PSYCHOTERAPIE

Jak selhat jako terapeut : 57 způsobů, jak ztratit nebo poškodit svého klienta / Bernard Schwartz, John V. Flowers ; přeložili Silvie Struková a Dan Liška. — Vydání druhé, přepracované a rozšířené. — Praha : Portál, s. r. o., 2022. — 191 stran ; — (Spektrum ;; 136) ISBN 978-80-262-1984-2

psychoterapie ; psychoterapeuti : psychologie ; psychoterapie : metody ; vztahy mezi lékařem a pacientem ; chybná zdravotní péče : psychologie ; lékařská etika ; psychologie práce

nahoru

RADIOLOGIE, NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA A ZOBRAZOVACÍ METODY

MRI in congenital hypopituitarism : a reference guide / Cheri Deal, editor. — London ; Remedica Medical Education and Publishing, [2007]. — vi, 162 stran : ilustrace ; — (Lilly genesis : next step for growth) ISBN 978-1-905721-41-2

endokrinologie ; genetika, lékařská genetika ; radiologie, nukleární medicína a zobrazovací metody ; lékařská genetika ; hypopituitarismus : diagnostické zobrazování ; magnetická rezonanční tomografie ; lidský růstový hormon : nedostatek ; poruchy růstu : genetika

nahoru

REPRODUKČNÍ LÉKAŘSTVÍ

Guidelines Evropské urologické asociace pro mužskou infertilitu (2020) : s aktualizací o hodnoty 6. vydání WHO laboratorního manuálu pro vyšetření a zpracování lidského semene (2021) / A. Salonia, C. Bettocchi, J. Carvalho, G. Corona, T.H. Jones, A. Kadioglu, I. Martinez-Salamanca, S. Minhas, E.C. Serefoglu, P. Verze ; Guidelines Associates: L. Boeri, P. Capogrosso, N.C. Çilesiz, A. Cocci, K. Dimitropoulos, M. Gül, G. Hatzichristodoulou, V. Modgil, U. Milenkovic, G. Russo, T. Tharakan ; přeložil: Ondřej Kočnar. — Olomouc : Solen, Medical education, 2022. — 76 stran ; — (Urologie pro praxi,; Ročník 23, Supplementum A, 2022) ISBN 978-80-7471-394-1

reprodukční lékařství ; urologie ; andrologie ; mužská infertilita : diagnóza : terapie ; analýza spermatu ; rizikové faktory

nahoru

REVMATOLOGIE

Revmatologie v klinických scénářích / Jakub Závada, Heřmann Mann a kolektiv. — 2., přepracované a doplněné vydání. — Praha : Maxdorf, [2022]. — 327 stran : ilustrace (převážně barevné) ; — (Jessenius) ISBN 978-80-7345-738-9

revmatologie ; revmatické nemoci : diagnóza : terapie ; klinické lékařství

nahoru

SOCIÁLNÍ LÉKAŘSTVÍ

Zdravotní stav české populace : výsledky studie EHES 2019 / Naďa Čapková, Michala Lustigová. — 1. vydání. — Praha : Státní zdravotní ústav, 2022. — 48 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-7071-415-7

sociální lékařství ; demografie ; statistika, zdravotnická statistika ; zdravotní stav ; ukazatele zdravotního stavu ; dějiny 21. století

nahoru

SOCIOLOGIE

Zrození a stárnutí : dvě životní etapy optikou konceptu zranitelnosti / Alena Glajchová. — Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, [2022]. — ix, 174 stran ; ISBN 978-80-261-1089-7

sociologie ; lékařství ; sociální zranitelnost ; zranitelné populace ; geriatrie ; perinatální péče ; staří ; stárnutí ; etnicita ; emigranti a imigranti ; ženy

Jak se bránit toxickým lidem, manipulátorům a sociopatům : příručka nejen pro vysoce citlivé lidi / Shahida Arabi. — První české vydání. — Praha : Grada, 2022. — 205 stran ; ISBN 978-80-271-3404-5

psychologie, klinická psychologie ; sociologie ; sociální psychologie ; interpersonální vztahy ; emoční inteligence ; machiavelismus ; asociální osobnost ; emocionální zneužívání

nahoru

STATISTIKA, ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA

Zdravotní stav české populace : výsledky studie EHES 2019 / Naďa Čapková, Michala Lustigová. — 1. vydání. — Praha : Státní zdravotní ústav, 2022. — 48 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-7071-415-7

sociální lékařství ; demografie ; statistika, zdravotnická statistika ; zdravotní stav ; ukazatele zdravotního stavu ; dějiny 21. století

nahoru

TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ

Zdravotní tělesná výchova / Pavel Strnad, Květa Prajerová. — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2022. — 226 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-246-5340-2

tělovýchovné lékařství ; pedagogika ; tělesná výchova ; speciální vzdělávání

nahoru

UROLOGIE

Guidelines Evropské urologické asociace pro mužskou infertilitu (2020) : s aktualizací o hodnoty 6. vydání WHO laboratorního manuálu pro vyšetření a zpracování lidského semene (2021) / A. Salonia, C. Bettocchi, J. Carvalho, G. Corona, T.H. Jones, A. Kadioglu, I. Martinez-Salamanca, S. Minhas, E.C. Serefoglu, P. Verze ; Guidelines Associates: L. Boeri, P. Capogrosso, N.C. Çilesiz, A. Cocci, K. Dimitropoulos, M. Gül, G. Hatzichristodoulou, V. Modgil, U. Milenkovic, G. Russo, T. Tharakan ; přeložil: Ondřej Kočnar. — Olomouc : Solen, Medical education, 2022. — 76 stran ; — (Urologie pro praxi,; Ročník 23, Supplementum A, 2022) ISBN 978-80-7471-394-1

reprodukční lékařství ; urologie ; andrologie ; mužská infertilita : diagnóza : terapie ; analýza spermatu ; rizikové faktory

nahoru

VĚDA A VÝZKUM

Psychologický ústav. — Vydání 1. — [Praha] : Středisko společných činností AV ČR, v.v.i., 2021. — 19 stran : barevné ilustrace ; — (Věda kolem nás,; 113.)

psychologie, klinická psychologie ; věda a výzkum ; akademie a ústavy ; výzkum : organizace a řízení ; psychologie

nahoru

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

Stručný přehled problematiky korupce v českém zdravotnictví / Rudolf Kramář ; předmluva Pavel Pafko. — Vydání první. — Praha : Wolters Kluwer, 2022. — xiv, 162 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7676-438-5

právo, zákonodárství ; veřejné zdravotnictví ; zákonodárství lékařské ; právní vědy ; podvod : zákonodárství a právo ; poskytování zdravotní péče : zákonodárství a právo ; nesprávné profesionální chování

nahoru

VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ

Význam a současné postavení přípravků s hemovým železem u osob s deplecí železa / Jiří Slíva. — [Místo vydání není známé] : [nakladatel není známý], [2022]. — 3 strany : ilustrace ;

farmacie a farmakologie ; farmakoterapie ; vnitřní lékařství ; deficit železa : farmakoterapie ; železo dietní : terapeutické užití ; hem ; potravní doplňky

nahoru

VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ

Nespavost : doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře 2017 / autoři: Martin Pretl, Petr Smolík, Stanislav Konštacký. — Praha : Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře, Společnost všeobecného lékařství, [2017]. — 13 stran ; — (Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře) ISBN 978-80-86998-93-0

všeobecné lékařství ; neurologie ; psychiatrie ; poruchy iniciace a udržování spánku : diagnóza : farmakoterapie ; farmakoterapie ; praktické lékařství

Astma bronchiale : doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře 2022 / autoři: František Salajka, Milan Teřl, Michal Prokeš. — Praha : Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře, [2022]. — 13 stran : barevné ilustrace ; — (Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře) ISBN 978-80-88280-35-4

všeobecné lékařství ; pneumologie a ftizeologie ; alergologie a imunologie ; bronchiální astma : diagnóza : terapie ; praktické lékařství

nahoru

ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ

Jednotlivec s nevyliečiteľnou chorobou v kontexte pedagogiky telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených / Kristína Tkáčová, Terézia Harčaríková. — Vydanie prvé. — Praha : Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2022. — 133 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-246-5056-2

pedagogika ; zdravotně postižení ; speciální vzdělávání ; umírající ; postižení ; dorostová psychologie ; pedagogická psychologie

nahoru

ZDRAVOTNÍ VÝCHOVA

Inspektor Vyšetřil – Záhada krvavé masky / napsal: Petr Stančík ; nakreslil: Martin Šťastný. — [Praha] : AstraZeneca, [2022]. — 8 nečíslovaných stran : ilustrace ;

zdravotní výchova ; nefrologie ; nemoci ledvin : diagnóza ; časná diagnóza ; rizikové faktory

Poškození pohybového aparátu při práci v kanceláři / Jana Martinková. — 2. vydání. — Praha : Mladá fronta, 2010. — 35 stran : barevné ilustrace ; — (Lékař a pacient) ISBN 978-80-204-2341-2

ortopedie ; zdravotní výchova ; pracovní lékařství ; hygiena práce ; ergonomie ; muskuloskeletální nemoci ; nemoci z povolání ; pracoviště ; terapie cvičením

Sportem ku zdraví, aneb, Každý krok se počítá! / ve spolupráci s Marií Skalskou. — Praha : Servier, s. r. o., [mezi 2020 a 2022]. — 12 nečíslovaných stran : ilustrace ;

preventivní medicína ; zdravotní výchova ; obezita : terapie ; hypertenze : terapie ; sporty ; cvičení ; zdravá strava