Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2

Informace o provozu knihovny

PO - ČT 9:00 - 18:00
PÁ 9:00 - 17:00

více informací

Leden 2023

Nové knihy ve fondu NLK

nahoru

ADIKTOLOGIE

Souhrnná zpráva o závislostech v České republice 2021 / Pavla Chomynová, Kateřina Grohmannová, Barbara Janíková, Zdeněk Rous, Tereza Černíková, Jan Cibulka, Viktor Mravčík. — Praha : Úřad vlády České republiky, 2022. — 101 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-7440-294-4

adiktologie ; veřejné zdravotnictví ; poruchy spojené s užíváním psychoaktivních látek ; návykové chování ; sociální problémy

Zpráva o nelegálních drogách v České republice 2021 / Viktor Mravčík, Pavla Chomynová, Kateřina Grohmannová, Barbara Janíková, Tereza Černíková, Zdeněk Rous, Jan Cibulka, Eva Franková, Blanka Nechanská, Hana Fidesová, Jiří Vopravil. — Praha : Úřad vlády České republiky, Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, [2021]. — 256 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy ; ISBN 978-80-7440-279-1

adiktologie ; veřejné zdravotnictví ; poruchy spojené s užíváním psychoaktivních látek ; zakázané drogy ; sociální problémy

Zpráva o alkoholu v České republice 2021 / Viktor Mravčík, Pavla Chomynová, Kateřina Grohmannová, Barbara Janíková, Tereza Černíková, Zdeněk Rous, Jan Cibulka, Eva Franková, Blanka Nechanská, Hana Fidesová. — Praha : Úřad vlády České republiky, Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, [2021]. — 216 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy ; ISBN 978-80-7440-280-7

adiktologie ; veřejné zdravotnictví ; poruchy způsobené alkoholem ; pití alkoholu ; sociální problémy

nahoru

ALERGOLOGIE A IMUNOLOGIE

Autoinflamatorní onemocnění v praxi : jasně, stručně, přehledně / autoři slovenského originálu: Miloš Jeseňák, Katarína Hrubišková ; autoři české modifikace: Hana Malcová, Rudolf Horváth. — [Praha] : [Novartis, s.r.o.], [mezi 2020 a 2022]. — 47 stran : ilustrace ;

alergologie a imunologie ; dermatovenerologie ; dědičné zánětlivé autoimunitní nemoci

nahoru

ALTERNATIVNÍ LÉKAŘSTVÍ

Práce v hliněném poli® : sborník k sympoziu / Anna Víšková (ed.). — 1. vydání. — Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2022. — 98 stran : ilustrace (některé barevné) ; ISBN 978-80-244-6170-0

alternativní lékařství ; rehabilitační a fyzikální medicína ; psychoterapie ; jíl ; stereognózie ; komplementární terapie ; duševní poruchy : terapie ; neurorehabilitace ; fyzikální stimulace

nahoru

ANATOMIE

Lidské tělo : srdce a krev : doplň samolepky. — Praha : AVE Press s.r.o., [2019?]. — 8 nečíslovaných stran : ilustrace ;

anatomie ; fyziologie ; zdravotní výchova ; srdce ; krev ; krevní oběh ; srdce – funkce komor ; srdce – funkce síní

nahoru

ANTROPOLOGIE

Porod v proměnách času a kultur / Alena Lochmannová, Martin Soukup, Eva Hendrych Lorenzová, Kristina Janoušková, Kateřina Ratislavová, Martin Rychlík, Jana Salcmanová ; k vydání připravili Alena Lochmannová a Martin Soukup. — Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2022. — 264 stran : ilustrace, faksimile ; — (Antropos ;; svazek 22) ISBN 978-80-7465-539-5

gynekologie a porodnictví ; antropologie ; porod ; kulturní antropologie ; dějiny

nahoru

BIOCHEMIE

5. Česká lipidomická konference : 21.-22. dubna 2016, Fyziologický ústav AV ČR, Praha : sborník příspěvků / Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. ; [editor Ondřej Kuda]. — Praha : Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, c2016. — 36 stran ; ISBN 978-80-86241-54-8

lipidy ; metabolismus lipidů ; mastné kyseliny ; biochemie ; fyziologie

6. Česká lipidomická konference : 14.-15. června 2018, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR : sborník příspěvků / Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. ; [editor Ondřej Kuda]. — Praha : Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, c2018. — 45 nečíslovaných stran ; ISBN 978-80-86241-59-3

lipidy ; metabolismus lipidů ; mastné kyseliny ; fyziologie ; biochemie ; biochemie ; fyziologie

Mezinárodní panel expertů : stanovení NT-proBNP v klinické praxi. — [Praha] : Roche s.r.o., Diagnostic Division, [ne po 2022]. — 19 stran : ilustrace ;

diagnostika ; kardiologie ; biochemie ; natriuretický peptid typu B : analýza ; kardiovaskulární nemoci : diagnóza ; klinické laboratorní techniky : metody

4. Česká lipidomická konference : 25.-26. června 2014, ÚOCHB AV ČR, Praha : sborník příspěvků / Lipidomická sekce České společnosti pro biochemii a molekulární biologii ; [editor Michal Hoskovec]. — Praha : Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, c2014. — 13 listů ; ISBN 978-80-86241-53-1

lipidy ; metabolismus lipidů ; mastné kyseliny ; biochemie ; fyziologie

nahoru

CESTOVNÍ A TROPICKÁ MEDICÍNA

Molecular tools for epidemiological studies and diagnosis of leishmaniasis and selected other parasitic diseases / edited by Jorge Alvar and J. R. Baker. — London : Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene, 2002. — 250 stran : ilustrace ; — (Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene,; Volume 96 Supplement 1 Apríl 2002)

cestovní a tropická medicína ; molekulární biologie, molekulární medicína ; parazitologie ; leishmanióza : diagnóza ; parazitární nemoci : diagnóza ; epidemiologické studie ; diagnostické techniky molekulární ; tropické lékařství

Facing the challenge : progress through partnership in the diseases of the developing world : based on a symposium of the 53rd annual meeting of the American Society of Tropical Medicine and Hygiene held in Miami, Florida, USA, on 8th November 2004. — London : Elsevier, 2005. — 32 stran : ilustrace ; — (Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene,; Volume 99 Supplement 1 Apríl 2005)

cestovní a tropická medicína ; veřejné zdravotnictví ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; tropické lékařství ; rozvojové země ; partnerství veřejného a soukromého sektoru ; veřejné zdravotnictví

Miltefosine : an oral treatment for the leishmaniases : development, clinical status, future issues / guest editor: Jonathan Berman. — London : Elsevier, 2006. — 44 stran : ilustrace ; — (Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene,; Volume 100 Supplement 1 December 2006)

cestovní a tropická medicína ; parazitologie ; farmacie a farmakologie ; leishmanióza : farmakoterapie ; antiprotozoální látky : terapeutické užití ; aplikace orální ; Leishmania : účinky léků

Program and abstracts of the 52nd annual meeting of the American Society of Tropical Medicine and Hygiene. — Northbrook : American Society of Tropical Medicine and Hygiene, 2003. — 621 stran ; — (American journal of tropical medicine and hygiene,; Volume 69, number 3, supplementum September 2003)

cestovní a tropická medicína ; hygiena ; tropické lékařství ; hygiena ; kongresy jako téma

The western Kenya insecticide-treated bed net trial. — Northbrook : American Society of Tropical Medicine and Hygiene, 2003. — 173 stran : ilustrace, tabulky ; — (American journal of tropical medicine and hygiene,; Volume 68, number 4, supplementum April 2003)

cestovní a tropická medicína ; preventivní medicína ; technika lékařská, zdravotnický materiál a protetika ; sítě nad lůžka napuštěné insekticidy ; kousnutí a bodnutí hmyzem : prevence a kontrola ; malárie : prevence a kontrola ; testování materiálů ; kontrola infekčních nemocí ; permethrin ; tropické lékařství

The intolerable burden of malaria : II. what’s needed / guest editors Joel G. Breman, Martin S. Alilio, Anne Mills. — Northbrook : American Society of Tropical Medicine and Hygiene, 2004. — vi, 282 stran : ilustrace, tabulky ; — (American journal of tropical medicine and hygiene,; Volume 71, number 2, supplementum August 2004)

cestovní a tropická medicína ; parazitologie ; veřejné zdravotnictví ; malárie ; kontrola infekčních nemocí ; tropické lékařství ; rozvojové země ; veřejné zdravotnictví ; odhad potřeb

Towards a strategic plan for research to support the global program to elimimate lymphatic filariasis : summary of immediate needs and opportunities for research on lymphatic filariasis. — Northbrook : American Society of Tropical Medicine and Hygiene, 2004. — iii, 46 stran : ilustrace ; — (American journal of tropical medicine and hygiene,; Volume 71, number 5, supplementum November 2004)

cestovní a tropická medicína ; parazitologie ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; elefantiáza filariová ; strategické plánování ; biomedicínský výzkum ; kontrola infekčních nemocí ; veřejné zdravotnictví ; celosvětové zdraví ; tropické lékařství

nahoru

DERMATOVENEROLOGIE

Bactroban (Mupirocin) : mast : ojedinělý preparát pro léčbu kožních infekcí : lékový profil. — Praha : Léčiva, [mezi 1992 a 1995]. — 64 stran : tabulky, grafy ;

farmacie a farmakologie ; dermatovenerologie ; mupirocin : terapeutické užití ; infekční nemoci kůže : farmakoterapie ; antibakteriální látky : terapeutické užití ; masti : terapeutické užití

Autoinflamatorní onemocnění v praxi : jasně, stručně, přehledně / autoři slovenského originálu: Miloš Jeseňák, Katarína Hrubišková ; autoři české modifikace: Hana Malcová, Rudolf Horváth. — [Praha] : [Novartis, s.r.o.], [mezi 2020 a 2022]. — 47 stran : ilustrace ;

alergologie a imunologie ; dermatovenerologie ; dědičné zánětlivé autoimunitní nemoci

nahoru

DIABETOLOGIE

Léčba hyperglykémie u pacientů s diabetem 2. typu: konsensus EASD a ADA / Tomáš Doležal. — Praha : Farmakon Press, [2007?]. — 83-85 stran : ilustrace ;

diabetologie ; vnitřní lékařství ; farmakoterapie ; diabetes mellitus 2. typu : komplikace ; komplikace diabetu : farmakoterapie ; hyperglykemie : farmakoterapie ; hypoglykemika : terapeutické užití

Zabraňte komplikacím u diabetických infekcí nohou. — [Místo vydání není známé] : [Upjohn], [1990?]. — 13 nečíslovaných stran : ilustrace ;

preventivní medicína ; diabetologie ; podiatrie ; diabetická noha : prevence a kontrola ; primární prevence ; rizikové faktory ; antibakteriální látky : terapeutické užití ; kontrola infekce

Sitagliptin/metformin-fixní kombinace / Marek Honka. — Praha : Remedia, s.r.o., [2009?]. — 84-90 stran : ilustrace ;

farmacie a farmakologie ; farmakoterapie ; diabetologie ; diabetes mellitus 2. typu : farmakoterapie ; hypoglykemika : terapeutické užití ; kombinace léků sitagliptin a metformin

Udržení dlouhodobé kompenzace monoterapií rosiglitazonem, metforminem či glibenclamidem – studie ADOPT. Komentář ke studii ADOPT / Milan Kvapil. — [Praha] : [Farmakon Press], [2007?]. — 3 nečíslované strany : ilustrace ;

diabetologie ; farmacie a farmakologie ; diabetes mellitus 2. typu : farmakoterapie ; hypoglykemika : terapeutické užití ; rosiglitazon : terapeutické užití ; metformin : terapeutické užití ; glibenklamid : terapeutické užití ; klinické zkoušky jako téma

Kombinace rosiglitazon+metformin v léčbě diabetes mellitus 2. typu / Jindřich Olšovský. — Praha : Farmakon Press, [2006?]. — 5 nečíslovaných stran : ilustrace ;

diabetologie ; farmakoterapie ; diabetes mellitus 2. typu : farmakoterapie ; hypoglykemika : terapeutické užití ; fixní kombinace léků ; metformin : terapeutické užití ; rosiglitazon : terapeutické užití

Kombinace metforminu a sitagliptinu u diabetu 2. typu / Eva Račická. — [Praha] : [Medical Tribune CZ], [2008]. — 2 nečíslované strany ;

farmacie a farmakologie ; farmakoterapie ; diabetologie ; diabetes mellitus 2. typu : farmakoterapie ; hypoglykemika : terapeutické užití ; kombinace léků sitagliptin a metformin : terapeutické užití ; lidé středního věku ; mužské pohlaví ; lidé

Profil doplňku stravy Dialevel®. — [Praha] : [Edukafarm], [mezi 2004 a 2011]. — 6 nečíslovaných stran : ilustrace ;

diabetologie ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; diabetes mellitus 2. typu : dietoterapie ; obezita : terapie ; hypoglykemika : terapeutické užití ; potravní doplňky ; kyselina lipoová : terapeutické užití ; Cinnamomum zeylanicum ; chrom : terapeutické užití ; rostlinné extrakty : terapeutické užití

Odborníci mají se sitagliptinem dobré zkušenosti / Tomáš Novotný. — Praha : Medical Tribune CZ, [2008?]. — 2 nečíslované strany : ilustrace ;

farmacie a farmakologie ; farmakoterapie ; diabetologie ; diabetes mellitus 2. typu : farmakoterapie ; hypoglykemika : terapeutické užití ; sitagliptin fosfát : terapeutické užití ; inkretiny : terapeutické užití

nahoru

DIAGNOSTIKA

Diferenciálna diagnostika v normálnej histológii / Elisco Richard Meitner a kolektív. — Prvé vydanie. — Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 1979. — 161 stran : ilustrace, tabulky ; — (Vysokoškolské skriptá)

histologie ; diagnostika ; histologie ; diferenciální diagnóza ; mikroskopie

Mezinárodní panel expertů : stanovení NT-proBNP v klinické praxi. — [Praha] : Roche s.r.o., Diagnostic Division, [ne po 2022]. — 19 stran : ilustrace ;

diagnostika ; kardiologie ; biochemie ; natriuretický peptid typu B : analýza ; kardiovaskulární nemoci : diagnóza ; klinické laboratorní techniky : metody

nahoru

EKONOMIE, EKONOMIKA, EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

Rozdíly v počtu hypoglykemických příhod u pacientů léčených dlouhodobě působícím inzulinem glarginem a NPH ve spojení s cenovým důsledkem této léčby / M. F. Bullano, I. S. Al-Zakwani, M. D. Físher, et al.. Komentář: Je dražší vždy drahé? / Milan Kvapil. — [Praha] : Farmakon Press, [2006?]. — 29-32 stran ;

farmakoterapie ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; vnitřní lékařství ; komplikace diabetu ; hypoglykemie : epidemiologie ; inzulin glargin ; NPH inzulin lidský ; prevalence ; hypoglykemika : ekonomika ; náklady na léky ; ekonomika farmaceutická

Facing the challenge : progress through partnership in the diseases of the developing world : based on a symposium of the 53rd annual meeting of the American Society of Tropical Medicine and Hygiene held in Miami, Florida, USA, on 8th November 2004. — London : Elsevier, 2005. — 32 stran : ilustrace ; — (Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene,; Volume 99 Supplement 1 Apríl 2005)

cestovní a tropická medicína ; veřejné zdravotnictví ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; tropické lékařství ; rozvojové země ; partnerství veřejného a soukromého sektoru ; veřejné zdravotnictví

nahoru

EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNA

Hrdinové covidu / Michal Pohludka. — Vydání první. — [Praha] : Marmer Media, 2023. — 255 stran : ilustrace, potréty ; ISBN 978-80-11-02400-0

veřejné zdravotnictví ; experimentální medicína ; dějiny 21. století ; klinické laboratoře : dějiny ; pracovníci laboratoře : dějiny ; testování na COVID-19 : dějiny ; COVID-19 : dějiny

nahoru

FARMACIE A FARMAKOLOGIE

Kombinace metforminu a sitagliptinu u diabetu 2. typu / Eva Račická. — [Praha] : [Medical Tribune CZ], [2008]. — 2 nečíslované strany ;

farmacie a farmakologie ; farmakoterapie ; diabetologie ; diabetes mellitus 2. typu : farmakoterapie ; hypoglykemika : terapeutické užití ; kombinace léků sitagliptin a metformin : terapeutické užití ; lidé středního věku ; mužské pohlaví ; lidé

Nitrendipin / Jan Filipovský, Tomáš Doležal, Radovan Přikryl. — [Praha] : [Farmakon Press], [2008?]. — 373-380 stran : ilustrace ;

farmacie a farmakologie ; farmakoterapie ; kardiologie ; antihypertenziva : terapeutické užití ; blokátory kalciových kanálů : terapeutické užití ; hypertenze : farmakoterapie ; angina pectoris : farmakoterapie ; klinická studie jako téma ; nitrendipin : terapeutické užití

Nová strategie léčby vysoce rizikových nemocných : klinický dopad studie Heart Protection Study / Václav Chaloupka. — [Místo vydání není známé] : [nakladatel není známý], [2005?]. — 2 nečíslované strany : tabulky ;

kardiologie ; farmacie a farmakologie ; farmakoterapie ; klinické zkoušky jako téma ; ischemická choroba srdeční : farmakoterapie ; simvastatin : terapeutické užití ; rizikové faktory kardiovaskulárních chorob ; sekundární prevence ; statiny : terapeutické užití

Atorvastatin v dávce 80 mg v klinické praxi / Richard Češka. Porovnání bezpečnosti atorvastatinu v dávce 80 mg a 10 mg – analýza 49 studií s 14 236 pacienty. — Praha : Farmakon Press, [2006?]. — 215-219 stran, 159 ilustrace ;

farmacie a farmakologie ; farmakoterapie ; kardiologie ; kardiovaskulární nemoci : farmakoterapie ; kardiovaskulární látky : aplikace a dávkování ; atorvastatin : aplikace a dávkování ; statiny : aplikace a dávkování ; vztah mezi dávkou a účinkem léčiva ; klinické zkoušky jako téma

Fenofibrát a jeho lékové formy / Jaromíra Gajdová, Karel Urbánek. — [Olomouc] : Solen, [2013?]. — 7 stran : tabulky ;

farmacie a farmakologie ; farmakoterapie ; fenofibrát : farmakologie ; hypolipidemika : farmakologie

Potenciál kombinace ezetimibu se statinem pro zlepšení úrovně kontroly dyslipidemie v klinické praxi / Otto Mayer Jr.. — [Praha] : MedProGo, [2005?]. — 2 nečíslované strany ;

farmacie a farmakologie ; farmakoterapie ; vnitřní lékařství ; dyslipidemie : farmakoterapie ; fixní kombinace léků ; ezetimib : terapeutické užití ; statiny : terapeutické užití ; hypolipidemika : terapeutické užití ; klinické zkoušky jako téma

Fixní kombinace ramiprilu s felodipinem / Tomáš Doležal, Jiří Widimský. — Praha : Farmakon Press, [2006?]. — 379-381 stran : ilustrace, tabulky ;

farmacie a farmakologie ; farmakoterapie ; kardiologie ; hypertenze : farmakoterapie ; antihypertenziva : terapeutické užití ; ramipril : terapeutické užití ; felodipin : terapeutické užití ; fixní kombinace léků

Udržení dlouhodobé kompenzace monoterapií rosiglitazonem, metforminem či glibenclamidem – studie ADOPT. Komentář ke studii ADOPT / Milan Kvapil. — [Praha] : [Farmakon Press], [2007?]. — 3 nečíslované strany : ilustrace ;

diabetologie ; farmacie a farmakologie ; diabetes mellitus 2. typu : farmakoterapie ; hypoglykemika : terapeutické užití ; rosiglitazon : terapeutické užití ; metformin : terapeutické užití ; glibenklamid : terapeutické užití ; klinické zkoušky jako téma

Sitagliptin/metformin-fixní kombinace / Marek Honka. — Praha : Remedia, s.r.o., [2009?]. — 84-90 stran : ilustrace ;

farmacie a farmakologie ; farmakoterapie ; diabetologie ; diabetes mellitus 2. typu : farmakoterapie ; hypoglykemika : terapeutické užití ; kombinace léků sitagliptin a metformin

Odborníci mají se sitagliptinem dobré zkušenosti / Tomáš Novotný. — Praha : Medical Tribune CZ, [2008?]. — 2 nečíslované strany : ilustrace ;

farmacie a farmakologie ; farmakoterapie ; diabetologie ; diabetes mellitus 2. typu : farmakoterapie ; hypoglykemika : terapeutické užití ; sitagliptin fosfát : terapeutické užití ; inkretiny : terapeutické užití

Bactroban (Mupirocin) : mast : ojedinělý preparát pro léčbu kožních infekcí : lékový profil. — Praha : Léčiva, [mezi 1992 a 1995]. — 64 stran : tabulky, grafy ;

farmacie a farmakologie ; dermatovenerologie ; mupirocin : terapeutické užití ; infekční nemoci kůže : farmakoterapie ; antibakteriální látky : terapeutické užití ; masti : terapeutické užití

Jsou blokátory receptorů pro angiotenzin II renoprotektivní? / Vladimír Tesař. — Praha : Panax, [200?]. — 293-296 stran : ilustrace, tabulky,

farmacie a farmakologie ; farmakoterapie ; nefrologie ; nemoci ledvin : farmakoterapie : prevence a kontrola ; blokátory receptoru 1 pro angiotenzin II : terapeutické užití ; progrese nemoci

Isradipinum / Jiří Vlček, Vladimír Pidrman, Jiří Widimský. — Praha : Panax, 1992. — 138-142 stran : ilustrace, tabulky ;

farmacie a farmakologie ; farmakoterapie ; kardiologie ; blokátory kalciových kanálů : terapeutické užití ; kardiovaskulární nemoci : farmakoterapie ; isradipin : terapeutické užití ; kardiovaskulární látky : terapeutické užití

Inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE) / Jindřich Špinar, Jiří Vítovec. — [Místo vydání není známé] : [nakladatel není známý], [2000?]. — 20 stran : ilustrace, tabulky ;

farmacie a farmakologie ; kardiologie ; farmakoterapie ; inhibitory ACE : terapeutické užití ; antihypertenziva : terapeutické užití ; hypertenze ; srdeční selhání ; ischemická choroba srdeční

Miltefosine : an oral treatment for the leishmaniases : development, clinical status, future issues / guest editor: Jonathan Berman. — London : Elsevier, 2006. — 44 stran : ilustrace ; — (Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene,; Volume 100 Supplement 1 December 2006)

cestovní a tropická medicína ; parazitologie ; farmacie a farmakologie ; leishmanióza : farmakoterapie ; antiprotozoální látky : terapeutické užití ; aplikace orální ; Leishmania : účinky léků

nahoru

FARMAKOTERAPIE

Inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE) / Jindřich Špinar, Jiří Vítovec. — [Místo vydání není známé] : [nakladatel není známý], [2000?]. — 20 stran : ilustrace, tabulky ;

farmacie a farmakologie ; kardiologie ; farmakoterapie ; inhibitory ACE : terapeutické užití ; antihypertenziva : terapeutické užití ; hypertenze ; srdeční selhání ; ischemická choroba srdeční

Isradipinum / Jiří Vlček, Vladimír Pidrman, Jiří Widimský. — Praha : Panax, 1992. — 138-142 stran : ilustrace, tabulky ;

farmacie a farmakologie ; farmakoterapie ; kardiologie ; blokátory kalciových kanálů : terapeutické užití ; kardiovaskulární nemoci : farmakoterapie ; isradipin : terapeutické užití ; kardiovaskulární látky : terapeutické užití

Jsou blokátory receptorů pro angiotenzin II renoprotektivní? / Vladimír Tesař. — Praha : Panax, [200?]. — 293-296 stran : ilustrace, tabulky,

farmacie a farmakologie ; farmakoterapie ; nefrologie ; nemoci ledvin : farmakoterapie : prevence a kontrola ; blokátory receptoru 1 pro angiotenzin II : terapeutické užití ; progrese nemoci

Léčba hyperglykémie u pacientů s diabetem 2. typu: konsensus EASD a ADA / Tomáš Doležal. — Praha : Farmakon Press, [2007?]. — 83-85 stran : ilustrace ;

diabetologie ; vnitřní lékařství ; farmakoterapie ; diabetes mellitus 2. typu : komplikace ; komplikace diabetu : farmakoterapie ; hyperglykemie : farmakoterapie ; hypoglykemika : terapeutické užití

Odborníci mají se sitagliptinem dobré zkušenosti / Tomáš Novotný. — Praha : Medical Tribune CZ, [2008?]. — 2 nečíslované strany : ilustrace ;

farmacie a farmakologie ; farmakoterapie ; diabetologie ; diabetes mellitus 2. typu : farmakoterapie ; hypoglykemika : terapeutické užití ; sitagliptin fosfát : terapeutické užití ; inkretiny : terapeutické užití

Sitagliptin/metformin-fixní kombinace / Marek Honka. — Praha : Remedia, s.r.o., [2009?]. — 84-90 stran : ilustrace ;

farmacie a farmakologie ; farmakoterapie ; diabetologie ; diabetes mellitus 2. typu : farmakoterapie ; hypoglykemika : terapeutické užití ; kombinace léků sitagliptin a metformin

Fixní kombinace ramiprilu s felodipinem / Tomáš Doležal, Jiří Widimský. — Praha : Farmakon Press, [2006?]. — 379-381 stran : ilustrace, tabulky ;

farmacie a farmakologie ; farmakoterapie ; kardiologie ; hypertenze : farmakoterapie ; antihypertenziva : terapeutické užití ; ramipril : terapeutické užití ; felodipin : terapeutické užití ; fixní kombinace léků

Potenciál kombinace ezetimibu se statinem pro zlepšení úrovně kontroly dyslipidemie v klinické praxi / Otto Mayer Jr.. — [Praha] : MedProGo, [2005?]. — 2 nečíslované strany ;

farmacie a farmakologie ; farmakoterapie ; vnitřní lékařství ; dyslipidemie : farmakoterapie ; fixní kombinace léků ; ezetimib : terapeutické užití ; statiny : terapeutické užití ; hypolipidemika : terapeutické užití ; klinické zkoušky jako téma

Kombinace rosiglitazon+metformin v léčbě diabetes mellitus 2. typu / Jindřich Olšovský. — Praha : Farmakon Press, [2006?]. — 5 nečíslovaných stran : ilustrace ;

diabetologie ; farmakoterapie ; diabetes mellitus 2. typu : farmakoterapie ; hypoglykemika : terapeutické užití ; fixní kombinace léků ; metformin : terapeutické užití ; rosiglitazon : terapeutické užití

Fenofibrát a jeho lékové formy / Jaromíra Gajdová, Karel Urbánek. — [Olomouc] : Solen, [2013?]. — 7 stran : tabulky ;

farmacie a farmakologie ; farmakoterapie ; fenofibrát : farmakologie ; hypolipidemika : farmakologie

Atorvastatin v dávce 80 mg v klinické praxi / Richard Češka. Porovnání bezpečnosti atorvastatinu v dávce 80 mg a 10 mg – analýza 49 studií s 14 236 pacienty. — Praha : Farmakon Press, [2006?]. — 215-219 stran, 159 ilustrace ;

farmacie a farmakologie ; farmakoterapie ; kardiologie ; kardiovaskulární nemoci : farmakoterapie ; kardiovaskulární látky : aplikace a dávkování ; atorvastatin : aplikace a dávkování ; statiny : aplikace a dávkování ; vztah mezi dávkou a účinkem léčiva ; klinické zkoušky jako téma

Nová strategie léčby vysoce rizikových nemocných : klinický dopad studie Heart Protection Study / Václav Chaloupka. — [Místo vydání není známé] : [nakladatel není známý], [2005?]. — 2 nečíslované strany : tabulky ;

kardiologie ; farmacie a farmakologie ; farmakoterapie ; klinické zkoušky jako téma ; ischemická choroba srdeční : farmakoterapie ; simvastatin : terapeutické užití ; rizikové faktory kardiovaskulárních chorob ; sekundární prevence ; statiny : terapeutické užití

Nitrendipin / Jan Filipovský, Tomáš Doležal, Radovan Přikryl. — [Praha] : [Farmakon Press], [2008?]. — 373-380 stran : ilustrace ;

farmacie a farmakologie ; farmakoterapie ; kardiologie ; antihypertenziva : terapeutické užití ; blokátory kalciových kanálů : terapeutické užití ; hypertenze : farmakoterapie ; angina pectoris : farmakoterapie ; klinická studie jako téma ; nitrendipin : terapeutické užití

Kombinace metforminu a sitagliptinu u diabetu 2. typu / Eva Račická. — [Praha] : [Medical Tribune CZ], [2008]. — 2 nečíslované strany ;

farmacie a farmakologie ; farmakoterapie ; diabetologie ; diabetes mellitus 2. typu : farmakoterapie ; hypoglykemika : terapeutické užití ; kombinace léků sitagliptin a metformin : terapeutické užití ; lidé středního věku ; mužské pohlaví ; lidé

Rozdíly v počtu hypoglykemických příhod u pacientů léčených dlouhodobě působícím inzulinem glarginem a NPH ve spojení s cenovým důsledkem této léčby / M. F. Bullano, I. S. Al-Zakwani, M. D. Físher, et al.. Komentář: Je dražší vždy drahé? / Milan Kvapil. — [Praha] : Farmakon Press, [2006?]. — 29-32 stran ;

farmakoterapie ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; vnitřní lékařství ; komplikace diabetu ; hypoglykemie : epidemiologie ; inzulin glargin ; NPH inzulin lidský ; prevalence ; hypoglykemika : ekonomika ; náklady na léky ; ekonomika farmaceutická

Sborník referátů přednesených na VIII. československých farmakoterapeutických dnech v Gottwaldově 17. a 18.4. 1985 / kolektiv autorů. — [Místo vydání není známé] : [nakladatel není známý], [1985?]. — 147 stran : ilustrace ;

farmakoterapie ; farmakoterapie

Současný pohled na nemocného se zvýšeným kardiovaskulárním rizikem / Jiří Vítovec, Jindřich Špinar. — [Olomouc] : Solen, [2006?]. — 211-214 stran : ilustrace ;

kardiologie ; farmakoterapie ; rizikové faktory kardiovaskulárních chorob ; kardiovaskulární nemoci : farmakoterapie ; sekundární prevence ; kardiovaskulární látky : terapeutické užití ; klinické zkoušky jako téma

Ezetimib – terapeutický přínos v léčbě dyslipidemií / Václav Chaloupka. — [Praha] : MedProGO, [2005?]. — 315-318 stran : ilustrace ;

vnitřní lékařství ; farmakoterapie ; dyslipidemie : farmakoterapie ; ezetimib : terapeutické užití ; anticholesteremika : terapeutické užití ; statiny : terapeutické užití ; kombinovaná farmakoterapie

nahoru

FYZIOLOGIE

Lidské tělo : srdce a krev : doplň samolepky. — Praha : AVE Press s.r.o., [2019?]. — 8 nečíslovaných stran : ilustrace ;

anatomie ; fyziologie ; zdravotní výchova ; srdce ; krev ; krevní oběh ; srdce – funkce komor ; srdce – funkce síní

5. Česká lipidomická konference : 21.-22. dubna 2016, Fyziologický ústav AV ČR, Praha : sborník příspěvků / Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. ; [editor Ondřej Kuda]. — Praha : Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, c2016. — 36 stran ; ISBN 978-80-86241-54-8

lipidy ; metabolismus lipidů ; mastné kyseliny ; biochemie ; fyziologie

6. Česká lipidomická konference : 14.-15. června 2018, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR : sborník příspěvků / Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. ; [editor Ondřej Kuda]. — Praha : Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, c2018. — 45 nečíslovaných stran ; ISBN 978-80-86241-59-3

lipidy ; metabolismus lipidů ; mastné kyseliny ; fyziologie ; biochemie ; biochemie ; fyziologie

Proč chodíme : proč je to pro nás důležité, proč bychom měli chodit více / Shane O’Mara ; překlad: Dagmar Maillot Moravcová. — První vydání. — Praha : Audiolibrix, 2022. — 224 stran ; ISBN 978-80-88407-80-5

fyziologie ; psychologie, klinická psychologie ; chůze ; zdraví ; duševní zdraví ; psychofyziologie

4. Česká lipidomická konference : 25.-26. června 2014, ÚOCHB AV ČR, Praha : sborník příspěvků / Lipidomická sekce České společnosti pro biochemii a molekulární biologii ; [editor Michal Hoskovec]. — Praha : Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, c2014. — 13 listů ; ISBN 978-80-86241-53-1

lipidy ; metabolismus lipidů ; mastné kyseliny ; biochemie ; fyziologie

nahoru

GERIATRIE

Potřeby starších vulnerabilních lidí v domácí a nemocniční péči / Vladimíra Dostálová, Alžběta Bártová, Hana Bláhová, Iva Holmerová. — První vydání. — Praha : Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2022. — 148 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-7571-104-5

geriatrie ; sociologie ; zranitelné populace ; kvalita života ; odhad potřeb ; služby domácí péče ; geriatrické ošetřovatelství ; zdravotnické služby pro staré lidi ; nemocnice ; staří

Chirurgie u seniorů a interní příprava k operaci / Robert Gürlich, Vladimír Teplan, Věra Adámková a kolektiv. — Praha : Maxdorf, [2022]. — 292 stran : ilustrace (některé barevné) ; — (Jessenius) ISBN 978-80-7345-745-7

chirurgie ; geriatrie ; staří ; předoperační vyšetření ; předoperační péče ; pooperační péče ; chirurgie operační

nahoru

GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ

Porod v proměnách času a kultur / Alena Lochmannová, Martin Soukup, Eva Hendrych Lorenzová, Kristina Janoušková, Kateřina Ratislavová, Martin Rychlík, Jana Salcmanová ; k vydání připravili Alena Lochmannová a Martin Soukup. — Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2022. — 264 stran : ilustrace, faksimile ; — (Antropos ;; svazek 22) ISBN 978-80-7465-539-5

gynekologie a porodnictví ; antropologie ; porod ; kulturní antropologie ; dějiny

Soubor textů pro kursy nastávajících matek / Napsala Libuše Manglová. — Vydání I. — Praha : Ústřední ústav zdravotnické osvěty, 1958. — 47 stran ; — (Na pomoc přednášejícím ;; svazek 89)

gynekologie a porodnictví ; pediatrie ; zdravotní výchova ; těhotenství ; péče o kojence ; rodičovství ; matky ; příprava pro nastávající rodiče

Gymnastika svalů pánevního dna : soubor pěti základních cviků při problémech s inkontinencí (nekontrolovatelným únikem moči), pro správné držení těla a vzhled břicha, pro intenzivnější sexuální zážitek, pro snazší porod a zpevnění ochablého svalstva po porodu / autor textu Jaroslav Feyereisl, Jan Zmrhal ; autor cviků Marie Babičková ; ilustrace Petr Pačes. — Praha : Incoforum, o. s., 2018. — 6 nečíslovaných stran : ilustrace ;

rehabilitační a fyzikální medicína ; gynekologie a porodnictví ; zdravotní výchova ; pánevní dno ; cvičení ; gymnastika ; inkontinence moči : rehabilitace ; svalová hypotonie : rehabilitace ; ženské pohlaví

nahoru

HEPATOLOGIE

Karcinom jater / odborná garance textu: Jiří Tomášek. — [Praha] : MEDICAL TRIBUNE CZ, [2010]. — 23 stran : ilustrace ;

onkologie ; hepatologie ; hepatocelulární karcinom

nahoru

HISTOLOGIE

Diferenciálna diagnostika v normálnej histológii / Elisco Richard Meitner a kolektív. — Prvé vydanie. — Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 1979. — 161 stran : ilustrace, tabulky ; — (Vysokoškolské skriptá)

histologie ; diagnostika ; histologie ; diferenciální diagnóza ; mikroskopie

nahoru

HUMANITNÍ VĚDY A UMĚNÍ

Střípky z Nákelské historie / Marie Turková. — Náklo : Obec Náklo, 2021. — 278 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-11-00804-8

humanitní vědy a umění ; dějiny ; venkovské obyvatelstvo : dějiny ; kultura ; náboženství : dějiny ; životní styl : dějiny

Nejlepším se neodpouští / Pavel Jansa. — Vydání první. — Třebíč : Akcent, 2012. — 234 stran ; ISBN 978-80-7268-899-9

humanitní vědy a umění ; lékařství v literatuře ; studenti ; studium vysokoškolské ; zločin ; dějiny 20. století

nahoru

HYGIENA

Program and abstracts of the 52nd annual meeting of the American Society of Tropical Medicine and Hygiene. — Northbrook : American Society of Tropical Medicine and Hygiene, 2003. — 621 stran ; — (American journal of tropical medicine and hygiene,; Volume 69, number 3, supplementum September 2003)

cestovní a tropická medicína ; hygiena ; tropické lékařství ; hygiena ; kongresy jako téma

nahoru

CHIRURGIE

Chirurgie u seniorů a interní příprava k operaci / Robert Gürlich, Vladimír Teplan, Věra Adámková a kolektiv. — Praha : Maxdorf, [2022]. — 292 stran : ilustrace (některé barevné) ; — (Jessenius) ISBN 978-80-7345-745-7

chirurgie ; geriatrie ; staří ; předoperační vyšetření ; předoperační péče ; pooperační péče ; chirurgie operační

Extracapsular cataract microsurgery and posterior chamber intraocular lenses / Lucio Buratto ; drawing by Bianca Manfredi ; translation of the Italian texts by Mariacristina Massa ; translation and review of contributors texts by Mark Rubin and Robert Steigerwalt. — Milano : Centro ambrosiano microchirurgia oculare, 1989. — 756 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 88-85904-06-8

oftalmologie ; chirurgie ; mikrochirurgie ; extrakce katarakty ; implantace nitrooční čočky ; nitrooční čočky

nahoru

KARDIOLOGIE

Klinická kardiologie / Jan Vojáček, Jiří Kettner. — 5. vydání. — Praha : Maxdorf, [2022]. — 1329 stran : ilustrace (některé barevné), mapy ; — (Jessenius) ISBN 978-80-7345-744-0

kardiologie ; kardiovaskulární nemoci

Současný pohled na nemocného se zvýšeným kardiovaskulárním rizikem / Jiří Vítovec, Jindřich Špinar. — [Olomouc] : Solen, [2006?]. — 211-214 stran : ilustrace ;

kardiologie ; farmakoterapie ; rizikové faktory kardiovaskulárních chorob ; kardiovaskulární nemoci : farmakoterapie ; sekundární prevence ; kardiovaskulární látky : terapeutické užití ; klinické zkoušky jako téma

Mezinárodní panel expertů : stanovení NT-proBNP v klinické praxi. — [Praha] : Roche s.r.o., Diagnostic Division, [ne po 2022]. — 19 stran : ilustrace ;

diagnostika ; kardiologie ; biochemie ; natriuretický peptid typu B : analýza ; kardiovaskulární nemoci : diagnóza ; klinické laboratorní techniky : metody

Isradipinum / Jiří Vlček, Vladimír Pidrman, Jiří Widimský. — Praha : Panax, 1992. — 138-142 stran : ilustrace, tabulky ;

farmacie a farmakologie ; farmakoterapie ; kardiologie ; blokátory kalciových kanálů : terapeutické užití ; kardiovaskulární nemoci : farmakoterapie ; isradipin : terapeutické užití ; kardiovaskulární látky : terapeutické užití

Inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE) / Jindřich Špinar, Jiří Vítovec. — [Místo vydání není známé] : [nakladatel není známý], [2000?]. — 20 stran : ilustrace, tabulky ;

farmacie a farmakologie ; kardiologie ; farmakoterapie ; inhibitory ACE : terapeutické užití ; antihypertenziva : terapeutické užití ; hypertenze ; srdeční selhání ; ischemická choroba srdeční

Fixní kombinace ramiprilu s felodipinem / Tomáš Doležal, Jiří Widimský. — Praha : Farmakon Press, [2006?]. — 379-381 stran : ilustrace, tabulky ;

farmacie a farmakologie ; farmakoterapie ; kardiologie ; hypertenze : farmakoterapie ; antihypertenziva : terapeutické užití ; ramipril : terapeutické užití ; felodipin : terapeutické užití ; fixní kombinace léků

Nová strategie léčby vysoce rizikových nemocných : klinický dopad studie Heart Protection Study / Václav Chaloupka. — [Místo vydání není známé] : [nakladatel není známý], [2005?]. — 2 nečíslované strany : tabulky ;

kardiologie ; farmacie a farmakologie ; farmakoterapie ; klinické zkoušky jako téma ; ischemická choroba srdeční : farmakoterapie ; simvastatin : terapeutické užití ; rizikové faktory kardiovaskulárních chorob ; sekundární prevence ; statiny : terapeutické užití

Nitrendipin / Jan Filipovský, Tomáš Doležal, Radovan Přikryl. — [Praha] : [Farmakon Press], [2008?]. — 373-380 stran : ilustrace ;

farmacie a farmakologie ; farmakoterapie ; kardiologie ; antihypertenziva : terapeutické užití ; blokátory kalciových kanálů : terapeutické užití ; hypertenze : farmakoterapie ; angina pectoris : farmakoterapie ; klinická studie jako téma ; nitrendipin : terapeutické užití

Atorvastatin v dávce 80 mg v klinické praxi / Richard Češka. Porovnání bezpečnosti atorvastatinu v dávce 80 mg a 10 mg – analýza 49 studií s 14 236 pacienty. — Praha : Farmakon Press, [2006?]. — 215-219 stran, 159 ilustrace ;

farmacie a farmakologie ; farmakoterapie ; kardiologie ; kardiovaskulární nemoci : farmakoterapie ; kardiovaskulární látky : aplikace a dávkování ; atorvastatin : aplikace a dávkování ; statiny : aplikace a dávkování ; vztah mezi dávkou a účinkem léčiva ; klinické zkoušky jako téma

nahoru

KNIHOVNICTVÍ, INFORMAČNÍ VĚDA A MUZEOLOGIE

Digitální medicína 2022 / Miloš Táborský et al.. — První vydání. — Praha : EEZY, 2022. — 479 stran : ilustrace (převážně barevné) ; — (Medicína) ISBN 978-80-908638-8-0

lékařství ; knihovnictví, informační věda a muzeologie ; telemedicína ; poskytování zdravotní péče ; elektronické zdravotní záznamy ; elektronické předepisování ; diagnóza ; terapie

nahoru

LÉKAŘSTVÍ

Digitální medicína 2022 / Miloš Táborský et al.. — První vydání. — Praha : EEZY, 2022. — 479 stran : ilustrace (převážně barevné) ; — (Medicína) ISBN 978-80-908638-8-0

lékařství ; knihovnictví, informační věda a muzeologie ; telemedicína ; poskytování zdravotní péče ; elektronické zdravotní záznamy ; elektronické předepisování ; diagnóza ; terapie

Infromace pro zdravotníky i pacienty : psychosomatická medicína, její charakteristika, vědecké základy, metody a využití. — [Místo vydání není známé] : Společnost psychosomatické medicíny, [2015]. — 5 stran ;

psychiatrie ; lékařství ; psychosomatické lékařství

nahoru

LINGVISTIKA, LÉKAŘSKÁ TERMINOLOGIE

1000+ : česko-ukrajinský slovník : slovensko-ukrajinský slovník : polsko-ukrajinský slovník : základní zdravotnické terminologie Marcela Grünerová-Lippertová, Ilona Benková, Kateřina Macháčková, Kristýna Hoidekrová, Šárka Bílá, Dominika Bočanová, Elena Žiaková, Ivica Gulášová, Kania Elźbieta, Anatolii Grishanov. — První vydání. — Praha : Galén, [2022]. — 83 stran ; ISBN 978-80-7492-635-8

lingvistika, lékařská terminologie ; terminologie jako téma ; lékařství

nahoru

MANAGEMENT, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ

Towards a strategic plan for research to support the global program to elimimate lymphatic filariasis : summary of immediate needs and opportunities for research on lymphatic filariasis. — Northbrook : American Society of Tropical Medicine and Hygiene, 2004. — iii, 46 stran : ilustrace ; — (American journal of tropical medicine and hygiene,; Volume 71, number 5, supplementum November 2004)

cestovní a tropická medicína ; parazitologie ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; elefantiáza filariová ; strategické plánování ; biomedicínský výzkum ; kontrola infekčních nemocí ; veřejné zdravotnictví ; celosvětové zdraví ; tropické lékařství

nahoru

MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE, MOLEKULÁRNÍ MEDICÍNA

Molecular tools for epidemiological studies and diagnosis of leishmaniasis and selected other parasitic diseases / edited by Jorge Alvar and J. R. Baker. — London : Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene, 2002. — 250 stran : ilustrace ; — (Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene,; Volume 96 Supplement 1 Apríl 2002)

cestovní a tropická medicína ; molekulární biologie, molekulární medicína ; parazitologie ; leishmanióza : diagnóza ; parazitární nemoci : diagnóza ; epidemiologické studie ; diagnostické techniky molekulární ; tropické lékařství

nahoru

NEFROLOGIE

Jsou blokátory receptorů pro angiotenzin II renoprotektivní? / Vladimír Tesař. — Praha : Panax, [200?]. — 293-296 stran : ilustrace, tabulky,

farmacie a farmakologie ; farmakoterapie ; nefrologie ; nemoci ledvin : farmakoterapie : prevence a kontrola ; blokátory receptoru 1 pro angiotenzin II : terapeutické užití ; progrese nemoci

nahoru

NEUROCHIRURGIE

Neurochirurgie / Vladimír Přibáň, Jan Mraček (ed.). — Druhé, přepracované vydání. — Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2022. — 284 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; ISBN 978-80-246-3688-7

neurochirurgie ; neurochirurgie

nahoru

NEUROLOGIE

Obecná neurologie a vyšetřovací metody v neurologii / Petr Kaňovský, Andrea Bártková a kol.. — 2. doplněné vydání. — Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2022. — 340 stran : ilustrace (některé barevné) ; ISBN 978-80-244-6111-3

neurologie ; neurologie ; diagnostické techniky neurologické ; nemoci nervového systému

nahoru

NUTRIČNÍ TERAPIE, DIETOTERAPIE A VÝŽIVA

Profil doplňku stravy Dialevel®. — [Praha] : [Edukafarm], [mezi 2004 a 2011]. — 6 nečíslovaných stran : ilustrace ;

diabetologie ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; diabetes mellitus 2. typu : dietoterapie ; obezita : terapie ; hypoglykemika : terapeutické užití ; potravní doplňky ; kyselina lipoová : terapeutické užití ; Cinnamomum zeylanicum ; chrom : terapeutické užití ; rostlinné extrakty : terapeutické užití

nahoru

OFTALMOLOGIE

Stereoscopic atlas of macular diseases : diagnosis and treatment / J. Donald M. Gass. — Fourth edition. — St. Louis : Mosby, 1997. — 2 svazky : ilustrace ; ISBN 0-8151-3416-9

oftalmologie ; nemoci retiny ; macula lutea : patologie ; percepce hloubky ; diagnostické techniky oftalmologické

Extracapsular cataract microsurgery and posterior chamber intraocular lenses / Lucio Buratto ; drawing by Bianca Manfredi ; translation of the Italian texts by Mariacristina Massa ; translation and review of contributors texts by Mark Rubin and Robert Steigerwalt. — Milano : Centro ambrosiano microchirurgia oculare, 1989. — 756 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 88-85904-06-8

oftalmologie ; chirurgie ; mikrochirurgie ; extrakce katarakty ; implantace nitrooční čočky ; nitrooční čočky

nahoru

ONKOLOGIE

Respirační papilomatóza / Martin Formánek, Karol Zeleník, Roman Chlíbek, Vladimír Koblížek, Ruth Tachezy a kolektiv. — 1. vydání. — Havlíčkův Brod : Tobiáš, 2022. — 255 stran : ilustrace (převážně barevné) ; — (Medicína hlavy a krku) ISBN 978-80-7311-207-3

pneumologie a ftizeologie ; onkologie ; papilom ; nádory dýchací soustavy ; infekce papilomavirem ; Papillomaviridae

Karcinom jater / odborná garance textu: Jiří Tomášek. — [Praha] : MEDICAL TRIBUNE CZ, [2010]. — 23 stran : ilustrace ;

onkologie ; hepatologie ; hepatocelulární karcinom

nahoru

OŠETŘOVATELSTVÍ

Sociální a právní problematika v práci dětské sestry : určeno pro PSS [pomaturitní specializační studium oboru] dětských sester. Jiří Dunovský, Helena Karabelová. — Vydání první. — Brno : Ústav pro další vzdělávání středních zdravotnických pracovmníků, 1978. — 56 stran ; — (Učební texty)

sociologie ; pediatrie ; ošetřovatelství ; sociální práce ; zákonodárství ošetřovatelské ; pediatrické ošetřovatelství

Stomatologická röntgenológia pre zdravotné a detské sestry stomatologických oddělení / spracovali: Vojtech Duránik, Zdena Gáborová, Zuzana Slimáková. — Bratislava : Útav pre ďalšie vzdelávanie stredných zdravotníckych pracovníkov v Bratislavě, Katedra zubných laborantov, 1978. — 27 stran : ilustrace ;

radiologie, nukleární medicína a zobrazovací metody ; zubní lékařství ; ošetřovatelství ; rentgendiagnostika zubní ; stomatologie ; ošetřovatelství ; pediatrie

nahoru

PARAZITOLOGIE

Molecular tools for epidemiological studies and diagnosis of leishmaniasis and selected other parasitic diseases / edited by Jorge Alvar and J. R. Baker. — London : Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene, 2002. — 250 stran : ilustrace ; — (Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene,; Volume 96 Supplement 1 Apríl 2002)

cestovní a tropická medicína ; molekulární biologie, molekulární medicína ; parazitologie ; leishmanióza : diagnóza ; parazitární nemoci : diagnóza ; epidemiologické studie ; diagnostické techniky molekulární ; tropické lékařství

Miltefosine : an oral treatment for the leishmaniases : development, clinical status, future issues / guest editor: Jonathan Berman. — London : Elsevier, 2006. — 44 stran : ilustrace ; — (Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene,; Volume 100 Supplement 1 December 2006)

cestovní a tropická medicína ; parazitologie ; farmacie a farmakologie ; leishmanióza : farmakoterapie ; antiprotozoální látky : terapeutické užití ; aplikace orální ; Leishmania : účinky léků

The intolerable burden of malaria : II. what’s needed / guest editors Joel G. Breman, Martin S. Alilio, Anne Mills. — Northbrook : American Society of Tropical Medicine and Hygiene, 2004. — vi, 282 stran : ilustrace, tabulky ; — (American journal of tropical medicine and hygiene,; Volume 71, number 2, supplementum August 2004)

cestovní a tropická medicína ; parazitologie ; veřejné zdravotnictví ; malárie ; kontrola infekčních nemocí ; tropické lékařství ; rozvojové země ; veřejné zdravotnictví ; odhad potřeb

Towards a strategic plan for research to support the global program to elimimate lymphatic filariasis : summary of immediate needs and opportunities for research on lymphatic filariasis. — Northbrook : American Society of Tropical Medicine and Hygiene, 2004. — iii, 46 stran : ilustrace ; — (American journal of tropical medicine and hygiene,; Volume 71, number 5, supplementum November 2004)

cestovní a tropická medicína ; parazitologie ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; elefantiáza filariová ; strategické plánování ; biomedicínský výzkum ; kontrola infekčních nemocí ; veřejné zdravotnictví ; celosvětové zdraví ; tropické lékařství

nahoru

PEDIATRIE

Sociální a právní problematika v práci dětské sestry : určeno pro PSS [pomaturitní specializační studium oboru] dětských sester. Jiří Dunovský, Helena Karabelová. — Vydání první. — Brno : Ústav pro další vzdělávání středních zdravotnických pracovmníků, 1978. — 56 stran ; — (Učební texty)

sociologie ; pediatrie ; ošetřovatelství ; sociální práce ; zákonodárství ošetřovatelské ; pediatrické ošetřovatelství

Soubor textů pro kursy nastávajících matek / Napsala Libuše Manglová. — Vydání I. — Praha : Ústřední ústav zdravotnické osvěty, 1958. — 47 stran ; — (Na pomoc přednášejícím ;; svazek 89)

gynekologie a porodnictví ; pediatrie ; zdravotní výchova ; těhotenství ; péče o kojence ; rodičovství ; matky ; příprava pro nastávající rodiče

nahoru

PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE

Respirační papilomatóza / Martin Formánek, Karol Zeleník, Roman Chlíbek, Vladimír Koblížek, Ruth Tachezy a kolektiv. — 1. vydání. — Havlíčkův Brod : Tobiáš, 2022. — 255 stran : ilustrace (převážně barevné) ; — (Medicína hlavy a krku) ISBN 978-80-7311-207-3

pneumologie a ftizeologie ; onkologie ; papilom ; nádory dýchací soustavy ; infekce papilomavirem ; Papillomaviridae

nahoru

PODIATRIE

Zabraňte komplikacím u diabetických infekcí nohou. — [Místo vydání není známé] : [Upjohn], [1990?]. — 13 nečíslovaných stran : ilustrace ;

preventivní medicína ; diabetologie ; podiatrie ; diabetická noha : prevence a kontrola ; primární prevence ; rizikové faktory ; antibakteriální látky : terapeutické užití ; kontrola infekce

nahoru

PREVENTIVNÍ MEDICÍNA

Zabraňte komplikacím u diabetických infekcí nohou. — [Místo vydání není známé] : [Upjohn], [1990?]. — 13 nečíslovaných stran : ilustrace ;

preventivní medicína ; diabetologie ; podiatrie ; diabetická noha : prevence a kontrola ; primární prevence ; rizikové faktory ; antibakteriální látky : terapeutické užití ; kontrola infekce

The western Kenya insecticide-treated bed net trial. — Northbrook : American Society of Tropical Medicine and Hygiene, 2003. — 173 stran : ilustrace, tabulky ; — (American journal of tropical medicine and hygiene,; Volume 68, number 4, supplementum April 2003)

cestovní a tropická medicína ; preventivní medicína ; technika lékařská, zdravotnický materiál a protetika ; sítě nad lůžka napuštěné insekticidy ; kousnutí a bodnutí hmyzem : prevence a kontrola ; malárie : prevence a kontrola ; testování materiálů ; kontrola infekčních nemocí ; permethrin ; tropické lékařství

Krotitelé pandemie : příručka pro přežití : 22 jednoduchých domácích prostředků k posílení imunity / Eddie Ramirez, Cari Hausová. — Vydání první. — Praha : Prameny zdraví z. s., 2022. — 96 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-903780-8-7

preventivní medicína ; primární prevence ; podpora zdraví ; zdravý životní styl ; péče o sebe ; imunita ; pandemie : prevence a kontrola

nahoru

PSYCHIATRIE

Infromace pro zdravotníky i pacienty : psychosomatická medicína, její charakteristika, vědecké základy, metody a využití. — [Místo vydání není známé] : Společnost psychosomatické medicíny, [2015]. — 5 stran ;

psychiatrie ; lékařství ; psychosomatické lékařství

nahoru

PSYCHOLOGIE, KLINICKÁ PSYCHOLOGIE

Proč chodíme : proč je to pro nás důležité, proč bychom měli chodit více / Shane O’Mara ; překlad: Dagmar Maillot Moravcová. — První vydání. — Praha : Audiolibrix, 2022. — 224 stran ; ISBN 978-80-88407-80-5

fyziologie ; psychologie, klinická psychologie ; chůze ; zdraví ; duševní zdraví ; psychofyziologie

nahoru

PSYCHOTERAPIE

Práce v hliněném poli® : sborník k sympoziu / Anna Víšková (ed.). — 1. vydání. — Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2022. — 98 stran : ilustrace (některé barevné) ; ISBN 978-80-244-6170-0

alternativní lékařství ; rehabilitační a fyzikální medicína ; psychoterapie ; jíl ; stereognózie ; komplementární terapie ; duševní poruchy : terapie ; neurorehabilitace ; fyzikální stimulace

nahoru

RADIOLOGIE, NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA A ZOBRAZOVACÍ METODY

Stomatologická röntgenológia pre zdravotné a detské sestry stomatologických oddělení / spracovali: Vojtech Duránik, Zdena Gáborová, Zuzana Slimáková. — Bratislava : Útav pre ďalšie vzdelávanie stredných zdravotníckych pracovníkov v Bratislavě, Katedra zubných laborantov, 1978. — 27 stran : ilustrace ;

radiologie, nukleární medicína a zobrazovací metody ; zubní lékařství ; ošetřovatelství ; rentgendiagnostika zubní ; stomatologie ; ošetřovatelství ; pediatrie

nahoru

REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA

Práce v hliněném poli® : sborník k sympoziu / Anna Víšková (ed.). — 1. vydání. — Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2022. — 98 stran : ilustrace (některé barevné) ; ISBN 978-80-244-6170-0

alternativní lékařství ; rehabilitační a fyzikální medicína ; psychoterapie ; jíl ; stereognózie ; komplementární terapie ; duševní poruchy : terapie ; neurorehabilitace ; fyzikální stimulace

Léčivá síla chladu : otužováním ke snížení stresu a zvýšení výkonnosti / Josephine Worsecková ; s předmluvou Wima Hofa ; z německého originálu Die Heilkraft der Kälte … přeložil Tomáš Kurka. — Vydání první. — Praha : Euromedia Group, 2023. — 189 stran : ilustrace (převážně barevné), 1 mapa, portréty ; — (Esence) ISBN 978-80-242-7945-9

rehabilitační a fyzikální medicína ; zdravotní výchova ; nízká teplota ; aklimatizace ; kryoterapie ; zdravé chování ; podpora zdraví ; komplementární terapie ; psychický stres ; výkonnost

Gymnastika svalů pánevního dna : soubor pěti základních cviků při problémech s inkontinencí (nekontrolovatelným únikem moči), pro správné držení těla a vzhled břicha, pro intenzivnější sexuální zážitek, pro snazší porod a zpevnění ochablého svalstva po porodu / autor textu Jaroslav Feyereisl, Jan Zmrhal ; autor cviků Marie Babičková ; ilustrace Petr Pačes. — Praha : Incoforum, o. s., 2018. — 6 nečíslovaných stran : ilustrace ;

rehabilitační a fyzikální medicína ; gynekologie a porodnictví ; zdravotní výchova ; pánevní dno ; cvičení ; gymnastika ; inkontinence moči : rehabilitace ; svalová hypotonie : rehabilitace ; ženské pohlaví

nahoru

SOCIOLOGIE

Sport bez dopingu / zpracoval Jaroslav Nekola, Jan Chlumský. — Praha : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 1997. — 9 stran : ilustrace ;

sociologie ; tělovýchovné lékařství ; doping ve sportu ; léčivé přípravky ; kontrola léčiv a omamných látek

Potřeby starších vulnerabilních lidí v domácí a nemocniční péči / Vladimíra Dostálová, Alžběta Bártová, Hana Bláhová, Iva Holmerová. — První vydání. — Praha : Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2022. — 148 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-7571-104-5

geriatrie ; sociologie ; zranitelné populace ; kvalita života ; odhad potřeb ; služby domácí péče ; geriatrické ošetřovatelství ; zdravotnické služby pro staré lidi ; nemocnice ; staří

Sociální a právní problematika v práci dětské sestry : určeno pro PSS [pomaturitní specializační studium oboru] dětských sester. Jiří Dunovský, Helena Karabelová. — Vydání první. — Brno : Ústav pro další vzdělávání středních zdravotnických pracovmníků, 1978. — 56 stran ; — (Učební texty)

sociologie ; pediatrie ; ošetřovatelství ; sociální práce ; zákonodárství ošetřovatelské ; pediatrické ošetřovatelství

nahoru

STÁTNÍ SPRÁVA

Krizový management, krizová připravenost, medicína katastrof / Josef Štorek. — Vydanie prvé. — Bratislava : Kartprint, 2015. — 227 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-89553-31-0

státní správa ; urgentní lékařství ; plánování postupu v případě katastrof ; katastrofy ; řízení rizik ; civilní obrana ; medicína katastrof

nahoru

TECHNIKA LÉKAŘSKÁ, ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL A PROTETIKA

The western Kenya insecticide-treated bed net trial. — Northbrook : American Society of Tropical Medicine and Hygiene, 2003. — 173 stran : ilustrace, tabulky ; — (American journal of tropical medicine and hygiene,; Volume 68, number 4, supplementum April 2003)

cestovní a tropická medicína ; preventivní medicína ; technika lékařská, zdravotnický materiál a protetika ; sítě nad lůžka napuštěné insekticidy ; kousnutí a bodnutí hmyzem : prevence a kontrola ; malárie : prevence a kontrola ; testování materiálů ; kontrola infekčních nemocí ; permethrin ; tropické lékařství

nahoru

TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ

Sport bez dopingu / zpracoval Jaroslav Nekola, Jan Chlumský. — Praha : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 1997. — 9 stran : ilustrace ;

sociologie ; tělovýchovné lékařství ; doping ve sportu ; léčivé přípravky ; kontrola léčiv a omamných látek

nahoru

URGENTNÍ LÉKAŘSTVÍ

Krizový management, krizová připravenost, medicína katastrof / Josef Štorek. — Vydanie prvé. — Bratislava : Kartprint, 2015. — 227 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-89553-31-0

státní správa ; urgentní lékařství ; plánování postupu v případě katastrof ; katastrofy ; řízení rizik ; civilní obrana ; medicína katastrof

nahoru

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

Zpráva o alkoholu v České republice 2021 / Viktor Mravčík, Pavla Chomynová, Kateřina Grohmannová, Barbara Janíková, Tereza Černíková, Zdeněk Rous, Jan Cibulka, Eva Franková, Blanka Nechanská, Hana Fidesová. — Praha : Úřad vlády České republiky, Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, [2021]. — 216 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy ; ISBN 978-80-7440-280-7

adiktologie ; veřejné zdravotnictví ; poruchy způsobené alkoholem ; pití alkoholu ; sociální problémy

Zpráva o nelegálních drogách v České republice 2021 / Viktor Mravčík, Pavla Chomynová, Kateřina Grohmannová, Barbara Janíková, Tereza Černíková, Zdeněk Rous, Jan Cibulka, Eva Franková, Blanka Nechanská, Hana Fidesová, Jiří Vopravil. — Praha : Úřad vlády České republiky, Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, [2021]. — 256 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy ; ISBN 978-80-7440-279-1

adiktologie ; veřejné zdravotnictví ; poruchy spojené s užíváním psychoaktivních látek ; zakázané drogy ; sociální problémy

Souhrnná zpráva o závislostech v České republice 2021 / Pavla Chomynová, Kateřina Grohmannová, Barbara Janíková, Zdeněk Rous, Tereza Černíková, Jan Cibulka, Viktor Mravčík. — Praha : Úřad vlády České republiky, 2022. — 101 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-7440-294-4

adiktologie ; veřejné zdravotnictví ; poruchy spojené s užíváním psychoaktivních látek ; návykové chování ; sociální problémy

The intolerable burden of malaria : II. what’s needed / guest editors Joel G. Breman, Martin S. Alilio, Anne Mills. — Northbrook : American Society of Tropical Medicine and Hygiene, 2004. — vi, 282 stran : ilustrace, tabulky ; — (American journal of tropical medicine and hygiene,; Volume 71, number 2, supplementum August 2004)

cestovní a tropická medicína ; parazitologie ; veřejné zdravotnictví ; malárie ; kontrola infekčních nemocí ; tropické lékařství ; rozvojové země ; veřejné zdravotnictví ; odhad potřeb

Facing the challenge : progress through partnership in the diseases of the developing world : based on a symposium of the 53rd annual meeting of the American Society of Tropical Medicine and Hygiene held in Miami, Florida, USA, on 8th November 2004. — London : Elsevier, 2005. — 32 stran : ilustrace ; — (Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene,; Volume 99 Supplement 1 Apríl 2005)

cestovní a tropická medicína ; veřejné zdravotnictví ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; tropické lékařství ; rozvojové země ; partnerství veřejného a soukromého sektoru ; veřejné zdravotnictví

Hrdinové covidu / Michal Pohludka. — Vydání první. — [Praha] : Marmer Media, 2023. — 255 stran : ilustrace, potréty ; ISBN 978-80-11-02400-0

veřejné zdravotnictví ; experimentální medicína ; dějiny 21. století ; klinické laboratoře : dějiny ; pracovníci laboratoře : dějiny ; testování na COVID-19 : dějiny ; COVID-19 : dějiny

nahoru

VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ

Ezetimib – terapeutický přínos v léčbě dyslipidemií / Václav Chaloupka. — [Praha] : MedProGO, [2005?]. — 315-318 stran : ilustrace ;

vnitřní lékařství ; farmakoterapie ; dyslipidemie : farmakoterapie ; ezetimib : terapeutické užití ; anticholesteremika : terapeutické užití ; statiny : terapeutické užití ; kombinovaná farmakoterapie

Léčba hyperglykémie u pacientů s diabetem 2. typu: konsensus EASD a ADA / Tomáš Doležal. — Praha : Farmakon Press, [2007?]. — 83-85 stran : ilustrace ;

diabetologie ; vnitřní lékařství ; farmakoterapie ; diabetes mellitus 2. typu : komplikace ; komplikace diabetu : farmakoterapie ; hyperglykemie : farmakoterapie ; hypoglykemika : terapeutické užití

Akutní stavy ve vnitřním lékařství / Jan Vachek, Vít Motáň, Oskar Zakiyanov, Jiří Motáň, Hana Ciferská, Zdeněk Hess, Vladimír Tesař a kolektiv. — 2. vydání. — Praha : Maxdorf, [2022]. — 536 stran : ilustrace (převážně barevné) ; — (Jessenius) ISBN 978-80-7345-746-4

vnitřní lékařství ; vnitřní lékařství ; náhlé příhody ; terapie náhlých příhod

Rozdíly v počtu hypoglykemických příhod u pacientů léčených dlouhodobě působícím inzulinem glarginem a NPH ve spojení s cenovým důsledkem této léčby / M. F. Bullano, I. S. Al-Zakwani, M. D. Físher, et al.. Komentář: Je dražší vždy drahé? / Milan Kvapil. — [Praha] : Farmakon Press, [2006?]. — 29-32 stran ;

farmakoterapie ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; vnitřní lékařství ; komplikace diabetu ; hypoglykemie : epidemiologie ; inzulin glargin ; NPH inzulin lidský ; prevalence ; hypoglykemika : ekonomika ; náklady na léky ; ekonomika farmaceutická

Potenciál kombinace ezetimibu se statinem pro zlepšení úrovně kontroly dyslipidemie v klinické praxi / Otto Mayer Jr.. — [Praha] : MedProGo, [2005?]. — 2 nečíslované strany ;

farmacie a farmakologie ; farmakoterapie ; vnitřní lékařství ; dyslipidemie : farmakoterapie ; fixní kombinace léků ; ezetimib : terapeutické užití ; statiny : terapeutické užití ; hypolipidemika : terapeutické užití ; klinické zkoušky jako téma

nahoru

ZDRAVOTNÍ VÝCHOVA

Soubor textů pro kursy nastávajících matek / Napsala Libuše Manglová. — Vydání I. — Praha : Ústřední ústav zdravotnické osvěty, 1958. — 47 stran ; — (Na pomoc přednášejícím ;; svazek 89)

gynekologie a porodnictví ; pediatrie ; zdravotní výchova ; těhotenství ; péče o kojence ; rodičovství ; matky ; příprava pro nastávající rodiče

Gymnastika svalů pánevního dna : soubor pěti základních cviků při problémech s inkontinencí (nekontrolovatelným únikem moči), pro správné držení těla a vzhled břicha, pro intenzivnější sexuální zážitek, pro snazší porod a zpevnění ochablého svalstva po porodu / autor textu Jaroslav Feyereisl, Jan Zmrhal ; autor cviků Marie Babičková ; ilustrace Petr Pačes. — Praha : Incoforum, o. s., 2018. — 6 nečíslovaných stran : ilustrace ;

rehabilitační a fyzikální medicína ; gynekologie a porodnictví ; zdravotní výchova ; pánevní dno ; cvičení ; gymnastika ; inkontinence moči : rehabilitace ; svalová hypotonie : rehabilitace ; ženské pohlaví

Lidské tělo : srdce a krev : doplň samolepky. — Praha : AVE Press s.r.o., [2019?]. — 8 nečíslovaných stran : ilustrace ;

anatomie ; fyziologie ; zdravotní výchova ; srdce ; krev ; krevní oběh ; srdce – funkce komor ; srdce – funkce síní

Léčivá síla chladu : otužováním ke snížení stresu a zvýšení výkonnosti / Josephine Worsecková ; s předmluvou Wima Hofa ; z německého originálu Die Heilkraft der Kälte … přeložil Tomáš Kurka. — Vydání první. — Praha : Euromedia Group, 2023. — 189 stran : ilustrace (převážně barevné), 1 mapa, portréty ; — (Esence) ISBN 978-80-242-7945-9

rehabilitační a fyzikální medicína ; zdravotní výchova ; nízká teplota ; aklimatizace ; kryoterapie ; zdravé chování ; podpora zdraví ; komplementární terapie ; psychický stres ; výkonnost

nahoru

ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ

Stomatologická röntgenológia pre zdravotné a detské sestry stomatologických oddělení / spracovali: Vojtech Duránik, Zdena Gáborová, Zuzana Slimáková. — Bratislava : Útav pre ďalšie vzdelávanie stredných zdravotníckych pracovníkov v Bratislavě, Katedra zubných laborantov, 1978. — 27 stran : ilustrace ;

radiologie, nukleární medicína a zobrazovací metody ; zubní lékařství ; ošetřovatelství ; rentgendiagnostika zubní ; stomatologie ; ošetřovatelství ; pediatrie