National Medical Library | Sokolska 54 Prague 2

Informace o provozu knihovny

PO - ČT 9:00 - 18:00
PÁ 9:00 - 17:00

více informací

Listopad 2021

Nové knihy ve fondu NLK

nahoru

ADIKTOLOGIE

Můj syn feťák : skutečný příběh / Eva, Petr a Luboš Hacalovi. — 1. vydání. — V Brně : CPress, 2021. — 260 stran ; ISBN 978-80-264-3753-6

adiktologie ; psychologie, klinická psychologie ; psychoterapie ; dějiny 21. století ; poruchy spojené s užíváním psychoaktivních látek : dějiny : terapie ; uživatelé drog : dějiny ; vztahy mezi matkou a dítětem ; matky : dějiny ; nukleární rodina : dějiny ; psychoterapie ; ústavy pro duševně nemocné ; interpersonální vztahy

nahoru

ALERGOLOGIE A IMUNOLOGIE

Imunopatologické stavy v kazuistikách / Zuzana Humlová a kolektiv. — 2., přepracované a doplněné vydání. — Praha : Maxdorf, [2021]. — 279 stran : ilustrace, tabulky ; — (Jessenius) ISBN 978-80-7345-705-1

alergologie a imunologie ; nemoci imunitního systému

nahoru

ALTERNATIVNÍ LÉKAŘSTVÍ

Cvičenie ako liek : zdravie a čchi-kung / Zuna Vesan Kozánková ; ilustrácie Peter Žuffa. — Prvé vydanie. — Bratislava : IKAR, a.s., 2021. — 215 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-551-8025-0

tělovýchovné lékařství ; alternativní lékařství ; terapie cvičením : metody ; qigong : metody ; tradiční čínská medicína ; cvičení

Cesta Ledového muže / Wim Hof, Koen de Jong ; z anglického vydání Way of the iceman … přeložil Jakub Futera. — Vydání první. — Brno : Jota, 2021. — 181 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-7565-886-9

alternativní lékařství ; rehabilitační a fyzikální medicína ; preventivní medicína ; dechová cvičení ; podpora zdraví ; zdravé chování ; nízká teplota ; aklimatizace ; psychofyziologie ; kryoterapie ; významné osobnosti ; sportovci ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století

Manuál léčivých vůní / text: Silvie Risová, Zdena Lacková. — Praha : Czech News Center, 2019. — 31 stran . ilustrace ; — (Blesk Zdraví,; Ročník 11, číslo 8, příloha srpen 2019)

alternativní lékařství ; aromaterapie : metody ; odoranty ; podpora zdraví ; péče o sebe

Žena & hormony / text: Silvie Risová, Zdena Lacková. — Praha : Czech News Center, 2019. — 31 stran . ilustrace ; — (Blesk Zdraví,; Ročník 11, číslo 6, příloha srpen 2019)

alternativní lékařství ; preventivní medicína ; fytoterapie : metody ; léčivé rostliny ; podpora zdraví ; hormony ; ženské pohlaví ; péče o sebe

nahoru

ANGIOLOGIE

Nemoci končetinových cév / Karel Roztočil, Jan Piťha a kolektiv. — 2., přepracované a doplněné vydání. — Praha : Maxdorf, [2021]. — 399 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, tabulky ; — (Medica) ISBN 978-80-7345-707-5

angiologie ; nemoci cév ; končetiny : krevní zásobení : patologie ; lymfedém

nahoru

BEHAVIORÁLNÍ VĚDY

Etiketa pro lékaře, zdravotníky a pomáhající profese / Ladislav Špaček. — První vydání. — Praha : EEZY, 2021. — 267 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-908101-4-3

behaviorální vědy ; psychologie, klinická psychologie ; etika, bioetika, lékařská etika ; vztahy mezi zdravotnickým pracovníkem a pacientem ; komunikace ; klinická etika ; chování ; práva pacientů ; postoj zdravotnického personálu ; zdravotnický personál : psychologie ; sociální pracovníci : psychologie

nahoru

BIOLOGIE

Toxikologie a ekotoxikologie I / Lenka McGachy, Pavla Tomášová, Zuzana Rošková. — Vydání první. — Praha : Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2021. — 328 stran : ilustrace (částečně barevné), tabulky ; ISBN 978-80-7592-097-3

toxikologie ; biologie ; environmentální vědy ; ekotoxikologie ; toxikologie

nahoru

DĚJINY LÉKAŘSTVÍ

Můj rodný blázinec : životní příběh známého českého psychiatra / Daniela Brůhová, Radkin Honzák. — Vydání první. — Praha : Bílá pole, 2021. — 157 stran : ilustrace, portréty ; ISBN 978-80-908288-0-3

psychiatrie ; dějiny lékařství ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století ; psychiatrie : dějiny ; psychoterapie : dějiny ; lékaři : dějiny ; významné osobnosti

Tomáš Zima: lékař zdravého rozumu / rozhovor vedl Jan Januš. — První vydání. — Praha : Galén, [2021]. — 377 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7492-578-8

dějiny lékařství ; pedagogika ; lékaři : dějiny ; významné osobnosti ; biochemie ; klinická chemie ; univerzity ; akademický sbor ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století

Milena Černá : dobří lidé drží svět / Monka Hodáčová, Milena Černá. — První vydání. — Praha : Galén, [2021]. — 237 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7492-564-1

dějiny lékařství ; humanitní vědy a umění ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století ; lékařky : dějiny ; dermatologové : dějiny ; nadace

nahoru

DIAGNOSTIKA

Diferenciální diagnostika v chirurgii / Jan Fanta ; editor Petr Herle. — Bratislava : Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., [2016]. — 70 stran : ilustrace ; — (Diferenciální diagnostika) ISBN 978-80-8140-486-3

chirurgie ; diagnostika ; diferenciální diagnóza ; bolesti břicha : diagnóza

nahoru

ENVIRONMENTÁLNÍ VĚDY

Toxikologie a ekotoxikologie I / Lenka McGachy, Pavla Tomášová, Zuzana Rošková. — Vydání první. — Praha : Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2021. — 328 stran : ilustrace (částečně barevné), tabulky ; ISBN 978-80-7592-097-3

toxikologie ; biologie ; environmentální vědy ; ekotoxikologie ; toxikologie

nahoru

EPIDEMIOLOGIE

Epidemie virové hepatitidy C v rizikových populacích : diagnostika, léčba a eliminační strategie / Laura Krekulová. — Praha : Stanislav Juhaňák – Triton, 2021. — 182 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-7553-931-1

epidemiologie ; hepatologie ; infekční lékařství ; uživatelé drog ; injekce intravenózní ; rizikové faktory ; chronická hepatitida C : diagnóza : epidemiologie : terapie ; koordinovaný terapeutický postup ; vymýcení nemoci

nahoru

ETIKA, BIOETIKA, LÉKAŘSKÁ ETIKA

Spiritualita lékaře a bioetika / Karel Sládek. — Praha : Stanislav Juhaňák – Triton, 2021. — 187 stran ; ISBN 978-80-7553-966-3

etika, bioetika, lékařská etika ; spiritualita ; lékařská etika ; bioetika ; bioetická témata ; psychologie : etika ; holistické zdraví : etika ; biotechnologie : etika ; lékaři : etika ; role lékaře

Manažerská etika ve zdravotnické praxi / Iveta Ondriová, Terézia Fertaľová. — 1. vydání. — Praha : Grada, 2021. — 98 stran ; ISBN 978-80-271-1728-4

etika, bioetika, lékařská etika ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; poskytování zdravotní péče : etika : organizace a řízení ; profesionální etika ; organizace a řízení

Etiketa pro lékaře, zdravotníky a pomáhající profese / Ladislav Špaček. — První vydání. — Praha : EEZY, 2021. — 267 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-908101-4-3

behaviorální vědy ; psychologie, klinická psychologie ; etika, bioetika, lékařská etika ; vztahy mezi zdravotnickým pracovníkem a pacientem ; komunikace ; klinická etika ; chování ; práva pacientů ; postoj zdravotnického personálu ; zdravotnický personál : psychologie ; sociální pracovníci : psychologie

Etické problémy a dilemata v ošetřovatelské praxi / Iveta Ondriová ; překlad: Ludmila Míčová. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2021. — 141 stran ; — (Sestra) ISBN 978-80-271-1696-6

etika, bioetika, lékařská etika ; ošetřovatelství ; ošetřovatelská etika ; ošetřovatelská péče : etika

nahoru

FARMACIE A FARMAKOLOGIE

Praktická cvičení z farmakognosie / Jaroslav Dušek, Marie Kašparová, Tomáš Siatka, Jiřina Spilková, Lenka Tůmová. — 4., nezměněné vydání. — Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2021. — 94 stran : ilustrace, tabulky ; — (Učební texty Univerzity Karlovy v Praze) ISBN 978-80-246-5043-2

farmacie a farmakologie ; farmakognozie

nahoru

FYZIKA, BIOFYZIKA

Praktická cvičení z biofyziky / Monika Kuchařová, Pavel Bárta, Veronika Nováková. — 4. vydání. — Praha : Karolinum, 2021. — 50 stran : ilustrace, tabulky ; — (Učební texty Univerzity Karlovy v Praze) ISBN 978-80-246-4987-0

fyzika, biofyzika ; biofyzika

Akustický seminář / České vysoké učení technické v Praze, Česká akustická společnost. — V Praze : České vysoké učení technické, [1999?]-. — ^^^svazků : ilustrace ;

fyzika, biofyzika ; akustika ; akustika řeči ; zvuk

nahoru

FYZIOLOGIE

Workbook fyziologie protokoly : biomedicínská technika a nelékařské obory / Jana Hrušková a kolektiv autorů. — 1. vydání. — Brno : Masarykova univerzita, 2021. — 178 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-210-9897-8

fyziologie ; fyziologie

Plodnost : cesta k mateřství / Helena Máslová. — 1. vydání. — V Brně : CPress, 2021. — 269 stran : ilustrace (převážně barevné) ; ISBN 978-80-264-3945-5

reprodukční lékařství ; fyziologie ; psychologie, klinická psychologie ; infertilita ; fertilita ; dějiny ; asistovaná reprodukce ; sociologické faktory ; psychosomatické poruchy ; psychosomatické a relaxační terapie

nahoru

GASTROENTEROLOGIE

Intraoperační a perioperační endoskopie a kombinované výkony na trávicí trubici / Martin Stašek, Ondřej Urban a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2021. — 247 stran : barevné ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-271-2290-5

gastroenterologie ; chirurgie ; gastrointestinální endoskopie ; gastrointestinální nemoci : diagnóza ; perioperační období ; perioperační péče

Akútna apendicitída : včasná diagnostika a predoperačná rozvaha / Vítezslav Marek a kolektív. — 1. vydanie. — Bratislava : Grada Slovakia s.r.o. ; 2021. — 119 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-271-3343-7

gastroenterologie ; apendicitida : diagnóza ; akutní nemoc ; předoperační období ; časná diagnóza

nahoru

GENETIKA, LÉKAŘSKÁ GENETIKA

Základy lékařské genetiky / Dorian J. Pritchard, Bruce R. Korf ; překladatelé Petr Goetz, Petra Hedvičáková, Viktor Kožich, Milan Macek jr., Jaroslav Mareš, Radek Klubal, Ivan Šubrt ; editorka překladu Radka Kremlíková Pourová. — Druhé české vydání. — Praha : Galén, [2021]. — 242 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-7492-513-9

genetika, lékařská genetika ; lékařská genetika

nahoru

GERIATRIE

Cvičte si svůj mozek : pracovní sešit pro pacienty s mírnou kognitivní poruchou : vyšší úroveň obtížnosti / Jitka Suchá. — Praha : Pfizer : [2010]. — 30 stran : ilustrace

geriatrie ; kognitivní poruchy : rehabilitace ; paměť ; staří : psychologie ; psychologie, klinická psychologie

Cvičte si svůj mozek : Jitka Suchá. — Praha : Pfizer : [2014]. — 36 stran : ilustrace

psychologie, klinická psychologie ; geriatrie ; staří ; paměť ; kognitivní poruchy : rehabilitace

nahoru

GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ

Gynekológia : učebné texty pre medikov / Igor Rusňák a kolektiv. — Prvé vydanie. — Bratislava : Herba, 2021. — 152 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-8229-016-8

gynekologie a porodnictví ; gynekologie

nahoru

HEPATOLOGIE

Epidemie virové hepatitidy C v rizikových populacích : diagnostika, léčba a eliminační strategie / Laura Krekulová. — Praha : Stanislav Juhaňák – Triton, 2021. — 182 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-7553-931-1

epidemiologie ; hepatologie ; infekční lékařství ; uživatelé drog ; injekce intravenózní ; rizikové faktory ; chronická hepatitida C : diagnóza : epidemiologie : terapie ; koordinovaný terapeutický postup ; vymýcení nemoci

nahoru

HUMANITNÍ VĚDY A UMĚNÍ

Milena Černá : dobří lidé drží svět / Monka Hodáčová, Milena Černá. — První vydání. — Praha : Galén, [2021]. — 237 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7492-564-1

dějiny lékařství ; humanitní vědy a umění ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století ; lékařky : dějiny ; dermatologové : dějiny ; nadace

Když není čas na smutek : 35 + 1 hřejivých příběhů z těžkých časů COVIDU / Michala Jendruchová. — Vydání první. — Praha : Práh, 2021. — 326 stran ; ISBN 978-80-7252-908-7

humanitní vědy a umění ; COVID-19 : dějiny ; dějiny 21. století

Naučte se psát zprávy a návrhy : jak jasně a efektivně reportovat a připravovat přesvědčivé návrhy / Patrick Forsyth ; překlad: Petr Florian. — 1. vydání. — V Brně : Lingea s. r.o., 2021. — 140 stran : ilustrace ; — (Vstříc úspěchu) ISBN 978-80-7508-719-5

humanitní vědy a umění ; lingvistika, lékařská terminologie ; psaní ; lingvistika

Bezruký Frantík : životní příběh Františka Filipa / Richard Sobotka. — Vydání druhé. — [Česko] : Evženie Malá : 2020. — 222 stran : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; ISBN 978-80-270-8324-4

humanitní vědy a umění ; zdravotně postižení ; dějiny 20. století ; postižení : dějiny ; psaní ; řešení problému ; životní styl ; vrozené vady : dějiny ; speciální vzdělávání

Deník šílenství : konec alkoholičky / Veronika Saforková. — Praha : Dobrovský s.r.o., 2021. — 331 stran ; — (Kontrast) ISBN 978-80-277-0273-2

humanitní vědy a umění ; psychiatrie ; dějiny 21. století ; alkoholismus : dějiny : terapie ; duševně nemocní : dějiny ; alkoholová abstinence : dějiny

Deníček psychiatričky, aneb, Pro (d)uši neslyšíš / Anna Moricová. — První vydání. — Praha : Cosmopolis, 2021. — 238 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-271-3446-5

psychiatrie ; humanitní vědy a umění ; dějiny 21. století ; lékařky ; psychiatrie ; blogování

nahoru

CHIRURGIE

Rekonstrukce končetin vaskularizovanými laloky / Tomáš Kempný a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, a.s., 2021. — 218 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-271-3101-3

ortopedie ; traumatologie ; chirurgie ; rekonstrukční chirurgické výkony : metody ; fraktury kostí : chirurgie ; poranění měkkých tkání : chirurgie ; chirurgické laloky : chirurgie ; perioperační péče ; neovaskularizace fyziologická

Intraoperační a perioperační endoskopie a kombinované výkony na trávicí trubici / Martin Stašek, Ondřej Urban a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2021. — 247 stran : barevné ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-271-2290-5

gastroenterologie ; chirurgie ; gastrointestinální endoskopie ; gastrointestinální nemoci : diagnóza ; perioperační období ; perioperační péče

Diferenciální diagnostika v chirurgii / Jan Fanta ; editor Petr Herle. — Bratislava : Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., [2016]. — 70 stran : ilustrace ; — (Diferenciální diagnostika) ISBN 978-80-8140-486-3

chirurgie ; diagnostika ; diferenciální diagnóza ; bolesti břicha : diagnóza

nahoru

INFEKČNÍ LÉKAŘSTVÍ

Vademékum očkovania proti Covid-19 / Miloš Jeseňák, Ingrid Urbančíková, Radovan Košturiak. — Bratislava : A-medi management, s.r.o., [2021]. — 187 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-89797-63-9

preventivní medicína ; infekční lékařství ; COVID-19 : prevence a kontrola ; vakcinace ; vakcíny proti COVID-19 : terapeutické užití

Epidemie virové hepatitidy C v rizikových populacích : diagnostika, léčba a eliminační strategie / Laura Krekulová. — Praha : Stanislav Juhaňák – Triton, 2021. — 182 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-7553-931-1

epidemiologie ; hepatologie ; infekční lékařství ; uživatelé drog ; injekce intravenózní ; rizikové faktory ; chronická hepatitida C : diagnóza : epidemiologie : terapie ; koordinovaný terapeutický postup ; vymýcení nemoci

Oční infekce / Jana Nekolová et al.. — Praha : Galén, [2021]. — 278 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-7492-514-6

oftalmologie ; infekční lékařství ; oční infekce

nahoru

KNIHOVNICTVÍ, INFORMAČNÍ VĚDA A MUZEOLOGIE

Citování kartografických dokumentů : chicagský styl a ISO 690 / Christine Kollenová, Wangyal Shawa, Mary Larsgaardová. — První české vydání. — Praha : Knihovna geografie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy : 2021. — 51 stran ; ISBN 978-80-7050-744-5

věda a výzkum ; knihovnictví, informační věda a muzeologie ; geografická kartografie ; publikace : normy ; publikování : normy ; mapy jako téma ; psaní : normy ; referenční standardy ; bibliografie jako téma

Jak si dělat chytré poznámky : čtěte, pište a přemýšlejte s pomocí legendární metody zettelkasten / Sönke Ahrens ; překlad Kateřina Ešnerová. — Vydání první. — V Brně : Jan Melvil Publishing, 2021. — 229 stran : ilustrace ; — (Žádná velká věda) ISBN 978-80-7555-146-7

knihovnictví, informační věda a muzeologie ; psychologie, klinická psychologie ; pedagogika ; psaní ; čtení ; myšlení ; publikace ; vyučování

nahoru

LINGVISTIKA, LÉKAŘSKÁ TERMINOLOGIE

Naučte se psát zprávy a návrhy : jak jasně a efektivně reportovat a připravovat přesvědčivé návrhy / Patrick Forsyth ; překlad: Petr Florian. — 1. vydání. — V Brně : Lingea s. r.o., 2021. — 140 stran : ilustrace ; — (Vstříc úspěchu) ISBN 978-80-7508-719-5

humanitní vědy a umění ; lingvistika, lékařská terminologie ; psaní ; lingvistika

nahoru

MANAGEMENT, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ

Manažerská etika ve zdravotnické praxi / Iveta Ondriová, Terézia Fertaľová. — 1. vydání. — Praha : Grada, 2021. — 98 stran ; ISBN 978-80-271-1728-4

etika, bioetika, lékařská etika ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; poskytování zdravotní péče : etika : organizace a řízení ; profesionální etika ; organizace a řízení

nahoru

NEUROCHIRURGIE

Schmidek & Sweet operative neurosurgical techniques : indications, methods, and results / Aldredo Quinones-Hinojosa. — Seventh edition. — Philadelphia : Elsevier, [2022]. — 2 svazky : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-0-323-41479-1

neurochirurgie ; nemoci nervového systému : chirurgie ; neurochirurgické výkony : metody

nahoru

NEUROLOGIE

Dětská neurologie / Soňa Nevšímalová, Vladimír Komárek, Jan Hadač, Pavel Kršek et al.. — První vydání. — Praha : Galén, [2021]. — 444 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-7492-557-3

pediatrie ; neurologie ; nemoci nervového systému ; dítě

Vývojová dysfázie : průvodce pro rodiče a další zájemce o tuto problematiku / Markéta Doležalová, Michaela Chotěborová. — Vydání první. — V Praze : Pasparta, 2021. — 87 stran : ilustrace (některé barevné) ; ISBN 978-80-88429-11-1

pediatrie ; neurologie ; pedagogika ; vývojové poruchy řeči ; vývojové poruchy u dětí ; řečová terapie ; speciální vzdělávání ; postižené děti

nahoru

NEUROVĚDY

Sedm a půl kapitoly o mozku / Lisa Feldman Barrettová ; přeložila Veronika Němcová. — Vydání první. — [Praha] : Nakladatelství Slovart, s. r. o., 2021. — 168 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-276-0396-1

neurovědy ; psychologie, klinická psychologie ; mozek : fyziologie ; duševní procesy : fyziologie

nahoru

NUTRIČNÍ TERAPIE, DIETOTERAPIE A VÝŽIVA

Super jídelníček : velký plán na 4 týdny od Petra Havlíčka. — Praha : Czech News Center a.s., 2019. — — (Dieta,; Ročník 16, speciál, 2019)

nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; preventivní medicína ; dietoterapie : metody ; jídelníček : metody ; zdravá strava : metody ; podpora zdraví ; redukční dieta : metody

13 českých super potravin z našich regionů / text: Silvie Risová, Zdena Lacková. — Praha : Czech News Center, 2019. — 31 stran . ilustrace ; — (Blesk Zdraví,; Ročník 11, číslo 10, příloha říjen 2019)

nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; potraviny ; vaření

Jediná kniha o jídle, kterou potřebujete / Karolína Fourová. — Vydání první. — Praha : Euromedia Group, 2020. — 198 stran : barevné ilustrace ; — (Esence) ISBN 978-80-242-7157-6

nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; zdravá strava ; zdravý životní styl ; vaření ; potraviny ; nutriční nároky

nahoru

OFTALMOLOGIE

Oční infekce / Jana Nekolová et al.. — Praha : Galén, [2021]. — 278 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-7492-514-6

oftalmologie ; infekční lékařství ; oční infekce

Cornea / Mark J. Mannis, Edward J. Holland. — Fifth edition. — London : Elsevier, 2022. — 2 svazky : ilustrace ; ISBN 978-0-323-67240-5

oftalmologie ; nemoci rohovky : diagnóza : terapie

nahoru

ONKOLOGIE

#Příběhy o rakovině : praktický průvodce pro všechny, kteří s rakovinou příchází do styku / Nina Formánek Jaganjacová, Barbora Hájková, Marie Tormová ; ilustrace Anna Niklová. — [Praha] : [Sifty 52], [2021]. — 130 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-11-00175-9

onkologie ; nádory : terapie ; přežívající onkologičtí pacienti : dějiny ; dějiny 21. století

Screening a diagnostika karcinomu prsu : pro každodenní praxi / Jan Daneš a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2021. — 207 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-271-1239-5

onkologie ; nádory prsu : diagnóza ; plošný screening

nahoru

ORTOPEDIE

Rekonstrukce končetin vaskularizovanými laloky / Tomáš Kempný a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, a.s., 2021. — 218 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-271-3101-3

ortopedie ; traumatologie ; chirurgie ; rekonstrukční chirurgické výkony : metody ; fraktury kostí : chirurgie ; poranění měkkých tkání : chirurgie ; chirurgické laloky : chirurgie ; perioperační péče ; neovaskularizace fyziologická

nahoru

OŠETŘOVATELSTVÍ

Etické problémy a dilemata v ošetřovatelské praxi / Iveta Ondriová ; překlad: Ludmila Míčová. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2021. — 141 stran ; — (Sestra) ISBN 978-80-271-1696-6

etika, bioetika, lékařská etika ; ošetřovatelství ; ošetřovatelská etika ; ošetřovatelská péče : etika

Péče o rány pro sestry a ostatní nelékařské profese / Soňa Brabcová. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2021. — 181 stran : ilustrace, tabulky ; — (Sestra) ISBN 978-80-271-3133-4

ošetřovatelství ; traumatologie ; rány a poranění : ošetřování ; dekubity : ošetřování ; hojení ran ; zdravotní sestry ; pomocný zdravotnický personál

nahoru

OTORINOLARYNGOLOGIE

Speciální otorinolaryngologie / Jan Klozar et al.. — Druhé, přepracované vydání. — Praha : Galén, [2021]. — 136 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-7492-560-3

otorinolaryngologie ; otorinolaryngologie

nahoru

PEDAGOGIKA

Jak si dělat chytré poznámky : čtěte, pište a přemýšlejte s pomocí legendární metody zettelkasten / Sönke Ahrens ; překlad Kateřina Ešnerová. — Vydání první. — V Brně : Jan Melvil Publishing, 2021. — 229 stran : ilustrace ; — (Žádná velká věda) ISBN 978-80-7555-146-7

knihovnictví, informační věda a muzeologie ; psychologie, klinická psychologie ; pedagogika ; psaní ; čtení ; myšlení ; publikace ; vyučování

Tomáš Zima: lékař zdravého rozumu / rozhovor vedl Jan Januš. — První vydání. — Praha : Galén, [2021]. — 377 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7492-578-8

dějiny lékařství ; pedagogika ; lékaři : dějiny ; významné osobnosti ; biochemie ; klinická chemie ; univerzity ; akademický sbor ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století

Vývojová dysfázie : průvodce pro rodiče a další zájemce o tuto problematiku / Markéta Doležalová, Michaela Chotěborová. — Vydání první. — V Praze : Pasparta, 2021. — 87 stran : ilustrace (některé barevné) ; ISBN 978-80-88429-11-1

pediatrie ; neurologie ; pedagogika ; vývojové poruchy řeči ; vývojové poruchy u dětí ; řečová terapie ; speciální vzdělávání ; postižené děti

nahoru

PEDIATRIE

Vývojová dysfázie : průvodce pro rodiče a další zájemce o tuto problematiku / Markéta Doležalová, Michaela Chotěborová. — Vydání první. — V Praze : Pasparta, 2021. — 87 stran : ilustrace (některé barevné) ; ISBN 978-80-88429-11-1

pediatrie ; neurologie ; pedagogika ; vývojové poruchy řeči ; vývojové poruchy u dětí ; řečová terapie ; speciální vzdělávání ; postižené děti

Psychodiagnostika dětí a dospívajících / Mojmír Svoboda, Marie Vágnerová, Dana Krejčířová. — Vydání čtvrté. — Praha : Portál, 2021. — 791 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-262-1851-7

psychologie, klinická psychologie ; pediatrie ; dětská psychologie ; dětská psychiatrie ; dorostová psychologie ; dorostová psychiatrie ; psychologické techniky ; psychologické testy ; dítě ; mladiství

Diagnostika syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte / Eva Mydlíková (ed.) ; Jaroslav Slaný, Mariana Kováčová ; výjimkou kapitoly 1 ze slovenského originálu přeložila Milada Holičková. — Vydání první. — Praha : Portál, 2021. — 134 stran, 16 nečíslovaných stran obrazové přílohy : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-262-1834-0

sociologie ; psychologie, klinická psychologie ; pediatrie ; zneužívané dítě : diagnóza : psychologie ; malířství : psychologie ; diagnostické techniky a postupy : psychologie ; dětská psychologie

Dětská neurologie / Soňa Nevšímalová, Vladimír Komárek, Jan Hadač, Pavel Kršek et al.. — První vydání. — Praha : Galén, [2021]. — 444 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-7492-557-3

pediatrie ; neurologie ; nemoci nervového systému ; dítě

Fuhrman and Zimmerman’s pediatric critical care / Jerry Zimmerman, Alexander T. Rotta, Robert S. B. Clark, Bradley P. Fuhrman, Sapna Ravi Kudchadkar, Monica Relvas, Joseph D. Tobias. — Sixth edition. — Philadelphia : Elsevier, Inc., [2022]. — xxxi, 1671 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-0-323-67269-6

pediatrie ; urgentní lékařství ; péče o pacienty v kritickém stavu ; terapie náhlých příhod ; dítě

nahoru

PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE

Pneumologie pro magistry a bakaláře / Monika Žurková, Petr Jakubec a kol.. — 1. vydání. — Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2021. — 112 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-244-5985-1

pneumologie a ftizeologie ; pneumologie

Essential pulmonology / Miloš Pešek et al. ; translated by Božena Hosnedlová ; illustrations Jaroslav Nachtigal, Veronika Mrázová. — Prague : Maxdorf s.r.o., [2021]. — 394 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-7345-708-2

pneumologie a ftizeologie ; pneumologie

Bronchoalveolárna laváž : manuál pre prax / Miloš Jeseňák, Peter Ďurdík, Martina Vašáková a kolektív. — Bratislava : A-medi management, [2020]. — 122 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-89797-58-5

pneumologie a ftizeologie ; bronchoalveolární laváž : metody ; plicní nemoci : diagnóza

nahoru

PREVENTIVNÍ MEDICÍNA

Vademékum očkovania proti Covid-19 / Miloš Jeseňák, Ingrid Urbančíková, Radovan Košturiak. — Bratislava : A-medi management, s.r.o., [2021]. — 187 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-89797-63-9

preventivní medicína ; infekční lékařství ; COVID-19 : prevence a kontrola ; vakcinace ; vakcíny proti COVID-19 : terapeutické užití

Cesta Ledového muže / Wim Hof, Koen de Jong ; z anglického vydání Way of the iceman … přeložil Jakub Futera. — Vydání první. — Brno : Jota, 2021. — 181 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-7565-886-9

alternativní lékařství ; rehabilitační a fyzikální medicína ; preventivní medicína ; dechová cvičení ; podpora zdraví ; zdravé chování ; nízká teplota ; aklimatizace ; psychofyziologie ; kryoterapie ; významné osobnosti ; sportovci ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století

Žena & hormony / text: Silvie Risová, Zdena Lacková. — Praha : Czech News Center, 2019. — 31 stran . ilustrace ; — (Blesk Zdraví,; Ročník 11, číslo 6, příloha srpen 2019)

alternativní lékařství ; preventivní medicína ; fytoterapie : metody ; léčivé rostliny ; podpora zdraví ; hormony ; ženské pohlaví ; péče o sebe

113 nejlepších tipů pro zdravá záda text: Silvie Risová, Zdena Lacková. — Praha : Czech News Center, 2019. — 31 stran . ilustrace ; — (Blesk Zdraví,; Ročník 11, číslo 4, příloha duben 2019)

preventivní medicína ; záda ; bolesti zad : terapie ; podpora zdraví ; zdravý životní styl ; péče o sebe

Jak se zbavit únavy : je to nemoc nebo únava? / text: Silvie Risová, Zdena Lacková ; editorial Zdena Lacková. — Praha : Czech News Center, 2019. — 31 stran . ilustrace ; — (Blesk Zdraví,; Ročník 11, číslo 2, příloha únor 2019)

preventivní medicína ; únava : prevence a kontrola : terapie ; podpora zdraví ; zdravý životní styl ; péče o sebe

Super jídelníček : velký plán na 4 týdny od Petra Havlíčka. — Praha : Czech News Center a.s., 2019. — — (Dieta,; Ročník 16, speciál, 2019)

nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; preventivní medicína ; dietoterapie : metody ; jídelníček : metody ; zdravá strava : metody ; podpora zdraví ; redukční dieta : metody

Silní naboso = Barefoot strong : objevte tajemství pohybové dlouhověkosti / Emily Splichal ; z anglického originálu přeložil Štěpán Haškovec. — První české vydání. — Praha : Move Lab, [2021]. — 107 stran ; ISBN 978-80-908116-2-1

preventivní medicína ; rehabilitační a fyzikální medicína ; noha (od hlezna dolů) ; obuv : škodlivé účinky ; podpora zdraví ; dlouhověkost ; chůze ; antropologie ; biologická evoluce ; pohybová aktivita : fyziologie

nahoru

PSYCHIATRIE

Můj rodný blázinec : životní příběh známého českého psychiatra / Daniela Brůhová, Radkin Honzák. — Vydání první. — Praha : Bílá pole, 2021. — 157 stran : ilustrace, portréty ; ISBN 978-80-908288-0-3

psychiatrie ; dějiny lékařství ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století ; psychiatrie : dějiny ; psychoterapie : dějiny ; lékaři : dějiny ; významné osobnosti

Deník šílenství : konec alkoholičky / Veronika Saforková. — Praha : Dobrovský s.r.o., 2021. — 331 stran ; — (Kontrast) ISBN 978-80-277-0273-2

humanitní vědy a umění ; psychiatrie ; dějiny 21. století ; alkoholismus : dějiny : terapie ; duševně nemocní : dějiny ; alkoholová abstinence : dějiny

Deníček psychiatričky, aneb, Pro (d)uši neslyšíš / Anna Moricová. — První vydání. — Praha : Cosmopolis, 2021. — 238 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-271-3446-5

psychiatrie ; humanitní vědy a umění ; dějiny 21. století ; lékařky ; psychiatrie ; blogování

Neříkej autista, to se nehodí : z deníku Zrzavé holky / Natálie Ficencová. — 1. vydání. — V Brně : CPress, 2021. — 255 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-264-3792-5

psychiatrie ; psychologie, klinická psychologie ; zdravotně postižení ; autistická porucha : dějiny ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století ; blogování

Mýty o sebevraždě : jak o ni přemýšlet a mluvit / Derek de Beurs ; přeložila Milena Nováková. — Praha : Portál, s. r. o., 2021. — 167 stran : ilustrace ; — (Spektrum ;; 131) ISBN 978-80-262-1812-8

psychiatrie ; psychologie, klinická psychologie ; sociologie ; sebevražda : psychologie ; předsudek ; veřejné mínění ; komunikace ; postoj

nahoru

PSYCHOLOGIE, KLINICKÁ PSYCHOLOGIE

Mýty o sebevraždě : jak o ni přemýšlet a mluvit / Derek de Beurs ; přeložila Milena Nováková. — Praha : Portál, s. r. o., 2021. — 167 stran : ilustrace ; — (Spektrum ;; 131) ISBN 978-80-262-1812-8

psychiatrie ; psychologie, klinická psychologie ; sociologie ; sebevražda : psychologie ; předsudek ; veřejné mínění ; komunikace ; postoj

Psychodiagnostika dětí a dospívajících / Mojmír Svoboda, Marie Vágnerová, Dana Krejčířová. — Vydání čtvrté. — Praha : Portál, 2021. — 791 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-262-1851-7

psychologie, klinická psychologie ; pediatrie ; dětská psychologie ; dětská psychiatrie ; dorostová psychologie ; dorostová psychiatrie ; psychologické techniky ; psychologické testy ; dítě ; mladiství

Můj syn feťák : skutečný příběh / Eva, Petr a Luboš Hacalovi. — 1. vydání. — V Brně : CPress, 2021. — 260 stran ; ISBN 978-80-264-3753-6

adiktologie ; psychologie, klinická psychologie ; psychoterapie ; dějiny 21. století ; poruchy spojené s užíváním psychoaktivních látek : dějiny : terapie ; uživatelé drog : dějiny ; vztahy mezi matkou a dítětem ; matky : dějiny ; nukleární rodina : dějiny ; psychoterapie ; ústavy pro duševně nemocné ; interpersonální vztahy

Mentální odolnost : klíč k budoucnosti / Radim Valigura. — První české vydání. — Praha : pro Radima Valiguru Svojtka & Co., s.r.o., 2021. — 284 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-256-3077-8

psychologie, klinická psychologie ; tělovýchovné lékařství ; psychická odolnost ; sebepojetí ; rozvoj osobnosti ; mentoring ; psychologie sportu ; dějiny 21. století

Jak si dělat chytré poznámky : čtěte, pište a přemýšlejte s pomocí legendární metody zettelkasten / Sönke Ahrens ; překlad Kateřina Ešnerová. — Vydání první. — V Brně : Jan Melvil Publishing, 2021. — 229 stran : ilustrace ; — (Žádná velká věda) ISBN 978-80-7555-146-7

knihovnictví, informační věda a muzeologie ; psychologie, klinická psychologie ; pedagogika ; psaní ; čtení ; myšlení ; publikace ; vyučování

Cvičte si svůj mozek : pracovní sešit pro pacienty s mírnou kognitivní poruchou : vyšší úroveň obtížnosti / Jitka Suchá. — Praha : Pfizer : [2010]. — 30 stran : ilustrace

geriatrie ; kognitivní poruchy : rehabilitace ; paměť ; staří : psychologie ; psychologie, klinická psychologie

Cvičte si svůj mozek : Jitka Suchá. — Praha : Pfizer : [2014]. — 36 stran : ilustrace

psychologie, klinická psychologie ; geriatrie ; staří ; paměť ; kognitivní poruchy : rehabilitace

Sedm a půl kapitoly o mozku / Lisa Feldman Barrettová ; přeložila Veronika Němcová. — Vydání první. — [Praha] : Nakladatelství Slovart, s. r. o., 2021. — 168 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-276-0396-1

neurovědy ; psychologie, klinická psychologie ; mozek : fyziologie ; duševní procesy : fyziologie

Nestyďte se! : jak se osvobodit od paralyzujících pocitů studu / Stephan Konrad Niederwieser ; z německého originálu Nie mehr schämen … přeložila Martina Nováková. — Olomouc : Nakladatelství ANAG, [2021]. — 198 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-7554-338-7

psychologie, klinická psychologie ; hanba ; sebepojetí ; adaptace psychologická ; kognitivně behaviorální terapie

Neříkej autista, to se nehodí : z deníku Zrzavé holky / Natálie Ficencová. — 1. vydání. — V Brně : CPress, 2021. — 255 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-264-3792-5

psychiatrie ; psychologie, klinická psychologie ; zdravotně postižení ; autistická porucha : dějiny ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století ; blogování

Když vylétnou děti z hnízda : od symbiózy k samostatnosti / Adelheid Müller-Lissner ; z německého originálu Empty Nest – wenn die Kinder ausziehen přeložila Alena Bezděková. — Vydání první. — Praha : Portál, 2021. — 191 stran ; ISBN 978-80-262-1833-3

psychologie, klinická psychologie ; vztahy mezi rodiči a dětmi ; rodinné vztahy : psychologie ; adaptace psychologická ; životní změny ; vztahy mezi generacemi ; osamocení : psychologie

Podívejte se na sebe laskavě : jak se osvobodit od přehnané viny / Ilse Sand ; z dánského originálu Venlige ojne pa dig selv přeložila Markéta Kliková. — Vydání první. — Praha : Portál, 2021. — 119 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-262-1809-8

psychologie, klinická psychologie ; psychoterapie ; vina ; svědomí ; sebepojetí ; adaptace psychologická ; terapie zaměřená na emoce : metody

Plodnost : cesta k mateřství / Helena Máslová. — 1. vydání. — V Brně : CPress, 2021. — 269 stran : ilustrace (převážně barevné) ; ISBN 978-80-264-3945-5

reprodukční lékařství ; fyziologie ; psychologie, klinická psychologie ; infertilita ; fertilita ; dějiny ; asistovaná reprodukce ; sociologické faktory ; psychosomatické poruchy ; psychosomatické a relaxační terapie

Psychologie štěstí / Anton A. Bucher ; z německého originálu Psychologie des Glücks přeložil Ivan Ryšavý. — Vydání první. — Praha : Portál, 2021. — 367 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-262-1737-4

psychologie, klinická psychologie ; štěstí ; emoce ; osobní uspokojení

Etiketa pro lékaře, zdravotníky a pomáhající profese / Ladislav Špaček. — První vydání. — Praha : EEZY, 2021. — 267 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-908101-4-3

behaviorální vědy ; psychologie, klinická psychologie ; etika, bioetika, lékařská etika ; vztahy mezi zdravotnickým pracovníkem a pacientem ; komunikace ; klinická etika ; chování ; práva pacientů ; postoj zdravotnického personálu ; zdravotnický personál : psychologie ; sociální pracovníci : psychologie

Temné matky a jejich dcery / Lucie Jandová, Dana Kaplanová. — Druhé vydání. — Praha : Nakladatelka Lucie Jandová, 2019. — 141 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-270-5445-9

psychologie, klinická psychologie ; sociologie ; rodinné vztahy : psychologie ; konflikt v rodině : psychologie ; vztahy mezi matkou a dítětem : psychologie ; emocionální zneužívání : psychologie ; zneužívané dítě : psychologie ; mateřské chování : psychologie ; matky : psychologie ; nukleární rodina : etnologie ; ženy : psychologie ; dospělí traumatizovaní v dětství : psychologie ; dějiny 20. století

Život na uzdě / Renata Červenková, Marian Jelínek ; ilustrace Kurt Gebauer. — Vydání první. — V Praze : Vyšehrad, 2021. — 237 stran : ilustrace ; — (Rozhovory) ISBN 978-80-7601-531-9

psychologie, klinická psychologie ; tělovýchovné lékařství ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století ; hokej ; sportovci ; tělovýchovné lékařství ; psychologie sportu ; významné osobnosti ; konzultanti

Krize je výzva : pozitivní přístup k osudovým zvratům / Bärbel Wardetzki ; přeložila Kateřina Prešlová. — Vydání první. — Praha : Portál, 2021. — 223 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-262-1811-1

psychologie, klinická psychologie ; psychoterapie ; životní změny ; optimismus : psychologie ; rozvoj osobnosti ; krizové intervence ; adaptace psychologická

Diagnostika syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte / Eva Mydlíková (ed.) ; Jaroslav Slaný, Mariana Kováčová ; výjimkou kapitoly 1 ze slovenského originálu přeložila Milada Holičková. — Vydání první. — Praha : Portál, 2021. — 134 stran, 16 nečíslovaných stran obrazové přílohy : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-262-1834-0

sociologie ; psychologie, klinická psychologie ; pediatrie ; zneužívané dítě : diagnóza : psychologie ; malířství : psychologie ; diagnostické techniky a postupy : psychologie ; dětská psychologie

nahoru

PSYCHOTERAPIE

Krize je výzva : pozitivní přístup k osudovým zvratům / Bärbel Wardetzki ; přeložila Kateřina Prešlová. — Vydání první. — Praha : Portál, 2021. — 223 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-262-1811-1

psychologie, klinická psychologie ; psychoterapie ; životní změny ; optimismus : psychologie ; rozvoj osobnosti ; krizové intervence ; adaptace psychologická

Teorie a praxe skupinové psychoterapie / Irvin D. Yalom, Molyn Leszcz ; z angličtiny přeložili Hana Drábková a Martin Hajný. — Vydání čtvrté, v Portále třetí. — Praha : Portál, 2021. — 734 stran : tabulky ; ISBN 978-80-262-1848-7

psychoterapie ; skupinová psychoterapie : metody ; psychoterapeutické procesy

Preferovaný příběh : jak být autorem svého života : prvni český průvodce narativni terapií / Markéta Závěrková, Jan Hesoun, Chana Rachel Frumin ; ilustrace: Kateřina Týcová. — Vydání první. — V Praze : Pasparta Publishing, s.r.o., 2021. — 135 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-88429-07-4

psychoterapie ; narativní terapie : metody ; vyprávění ; interview psychologický

Podívejte se na sebe laskavě : jak se osvobodit od přehnané viny / Ilse Sand ; z dánského originálu Venlige ojne pa dig selv přeložila Markéta Kliková. — Vydání první. — Praha : Portál, 2021. — 119 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-262-1809-8

psychologie, klinická psychologie ; psychoterapie ; vina ; svědomí ; sebepojetí ; adaptace psychologická ; terapie zaměřená na emoce : metody

Můj syn feťák : skutečný příběh / Eva, Petr a Luboš Hacalovi. — 1. vydání. — V Brně : CPress, 2021. — 260 stran ; ISBN 978-80-264-3753-6

adiktologie ; psychologie, klinická psychologie ; psychoterapie ; dějiny 21. století ; poruchy spojené s užíváním psychoaktivních látek : dějiny : terapie ; uživatelé drog : dějiny ; vztahy mezi matkou a dítětem ; matky : dějiny ; nukleární rodina : dějiny ; psychoterapie ; ústavy pro duševně nemocné ; interpersonální vztahy

nahoru

REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA

Labyrint pohybu / Renata Červenková, Pavel Kolář ; ilustrace Radek Petříček. — Vydání druhé. — Praha : Vyšehrad, 2021. — 264 stran : ilustrace, ISBN 978-80-7601-533-3

rehabilitační a fyzikální medicína ; fyzioterapeuti ; významné osobnosti ; rehabilitace ; fyzioterapie (obor) ; pohybová aktivita ; nervový systém ; zdraví ; tělovýchovné lékařství ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století

Cesta Ledového muže / Wim Hof, Koen de Jong ; z anglického vydání Way of the iceman … přeložil Jakub Futera. — Vydání první. — Brno : Jota, 2021. — 181 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-7565-886-9

alternativní lékařství ; rehabilitační a fyzikální medicína ; preventivní medicína ; dechová cvičení ; podpora zdraví ; zdravé chování ; nízká teplota ; aklimatizace ; psychofyziologie ; kryoterapie ; významné osobnosti ; sportovci ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století

Zdravé fascie : tréninkový program : méně bolesti – více pohyblivosti / Kristin Adler, Arndt Fengler ; přeložila Maria Schwingerová. — 1. vydání. — Olomouc : Poznání, 2021. — 182 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-88395-07-2

rehabilitační a fyzikální medicína ; fascie ; podpora zdraví : metody ; muskuloskeletální bolest : rehabilitace ; kinestezie ; kineziologie aplikovaná ; cvičení

Silní naboso = Barefoot strong : objevte tajemství pohybové dlouhověkosti / Emily Splichal ; z anglického originálu přeložil Štěpán Haškovec. — První české vydání. — Praha : Move Lab, [2021]. — 107 stran ; ISBN 978-80-908116-2-1

preventivní medicína ; rehabilitační a fyzikální medicína ; noha (od hlezna dolů) ; obuv : škodlivé účinky ; podpora zdraví ; dlouhověkost ; chůze ; antropologie ; biologická evoluce ; pohybová aktivita : fyziologie

nahoru

REPRODUKČNÍ LÉKAŘSTVÍ

Plodnost : cesta k mateřství / Helena Máslová. — 1. vydání. — V Brně : CPress, 2021. — 269 stran : ilustrace (převážně barevné) ; ISBN 978-80-264-3945-5

reprodukční lékařství ; fyziologie ; psychologie, klinická psychologie ; infertilita ; fertilita ; dějiny ; asistovaná reprodukce ; sociologické faktory ; psychosomatické poruchy ; psychosomatické a relaxační terapie

nahoru

SOCIOLOGIE

Temné matky a jejich dcery / Lucie Jandová, Dana Kaplanová. — Druhé vydání. — Praha : Nakladatelka Lucie Jandová, 2019. — 141 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-270-5445-9

psychologie, klinická psychologie ; sociologie ; rodinné vztahy : psychologie ; konflikt v rodině : psychologie ; vztahy mezi matkou a dítětem : psychologie ; emocionální zneužívání : psychologie ; zneužívané dítě : psychologie ; mateřské chování : psychologie ; matky : psychologie ; nukleární rodina : etnologie ; ženy : psychologie ; dospělí traumatizovaní v dětství : psychologie ; dějiny 20. století

Diagnostika syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte / Eva Mydlíková (ed.) ; Jaroslav Slaný, Mariana Kováčová ; výjimkou kapitoly 1 ze slovenského originálu přeložila Milada Holičková. — Vydání první. — Praha : Portál, 2021. — 134 stran, 16 nečíslovaných stran obrazové přílohy : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-262-1834-0

sociologie ; psychologie, klinická psychologie ; pediatrie ; zneužívané dítě : diagnóza : psychologie ; malířství : psychologie ; diagnostické techniky a postupy : psychologie ; dětská psychologie

Když běžné postupy selhávají : jak hledat reálná řešení složitých situací v sociálních službách / Hynek Jůn. — Vydání první. — V Praze : Pasparta Publishing, s. r. o., 2021. — 52 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-88429-05-0

sociologie ; sociální práce : metody ; sociální pracovníci ; problémové chování ; duševně nemocní ; mentálně postižení ; zátěž pečovatele ; krizové intervence ; řešení problému ; teoretické modely

Mýty o sebevraždě : jak o ni přemýšlet a mluvit / Derek de Beurs ; přeložila Milena Nováková. — Praha : Portál, s. r. o., 2021. — 167 stran : ilustrace ; — (Spektrum ;; 131) ISBN 978-80-262-1812-8

psychiatrie ; psychologie, klinická psychologie ; sociologie ; sebevražda : psychologie ; předsudek ; veřejné mínění ; komunikace ; postoj

nahoru

STATISTIKA, ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA

Základy počtu pravděpodobnosti a metod matematické statistiky / Karel Hron, Pavla Kunderová, Ondřej Vencálek. — 4. doplněné vydání. — Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, 2021. — 346 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-244-5990-5

statistika, zdravotnická statistika ; statistika jako téma ; matematika ; pravděpodobnost

nahoru

TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ

Život na uzdě / Renata Červenková, Marian Jelínek ; ilustrace Kurt Gebauer. — Vydání první. — V Praze : Vyšehrad, 2021. — 237 stran : ilustrace ; — (Rozhovory) ISBN 978-80-7601-531-9

psychologie, klinická psychologie ; tělovýchovné lékařství ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století ; hokej ; sportovci ; tělovýchovné lékařství ; psychologie sportu ; významné osobnosti ; konzultanti

Cvičenie ako liek : zdravie a čchi-kung / Zuna Vesan Kozánková ; ilustrácie Peter Žuffa. — Prvé vydanie. — Bratislava : IKAR, a.s., 2021. — 215 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-551-8025-0

tělovýchovné lékařství ; alternativní lékařství ; terapie cvičením : metody ; qigong : metody ; tradiční čínská medicína ; cvičení

Mentální odolnost : klíč k budoucnosti / Radim Valigura. — První české vydání. — Praha : pro Radima Valiguru Svojtka & Co., s.r.o., 2021. — 284 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-256-3077-8

psychologie, klinická psychologie ; tělovýchovné lékařství ; psychická odolnost ; sebepojetí ; rozvoj osobnosti ; mentoring ; psychologie sportu ; dějiny 21. století

nahoru

TOXIKOLOGIE

Toxikologie a ekotoxikologie I / Lenka McGachy, Pavla Tomášová, Zuzana Rošková. — Vydání první. — Praha : Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2021. — 328 stran : ilustrace (částečně barevné), tabulky ; ISBN 978-80-7592-097-3

toxikologie ; biologie ; environmentální vědy ; ekotoxikologie ; toxikologie

nahoru

TRAUMATOLOGIE

Rekonstrukce končetin vaskularizovanými laloky / Tomáš Kempný a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, a.s., 2021. — 218 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-271-3101-3

ortopedie ; traumatologie ; chirurgie ; rekonstrukční chirurgické výkony : metody ; fraktury kostí : chirurgie ; poranění měkkých tkání : chirurgie ; chirurgické laloky : chirurgie ; perioperační péče ; neovaskularizace fyziologická

Péče o rány pro sestry a ostatní nelékařské profese / Soňa Brabcová. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2021. — 181 stran : ilustrace, tabulky ; — (Sestra) ISBN 978-80-271-3133-4

ošetřovatelství ; traumatologie ; rány a poranění : ošetřování ; dekubity : ošetřování ; hojení ran ; zdravotní sestry ; pomocný zdravotnický personál

nahoru

URGENTNÍ LÉKAŘSTVÍ

Fuhrman and Zimmerman’s pediatric critical care / Jerry Zimmerman, Alexander T. Rotta, Robert S. B. Clark, Bradley P. Fuhrman, Sapna Ravi Kudchadkar, Monica Relvas, Joseph D. Tobias. — Sixth edition. — Philadelphia : Elsevier, Inc., [2022]. — xxxi, 1671 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-0-323-67269-6

pediatrie ; urgentní lékařství ; péče o pacienty v kritickém stavu ; terapie náhlých příhod ; dítě

nahoru

VĚDA A VÝZKUM

Citování kartografických dokumentů : chicagský styl a ISO 690 / Christine Kollenová, Wangyal Shawa, Mary Larsgaardová. — První české vydání. — Praha : Knihovna geografie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy : 2021. — 51 stran ; ISBN 978-80-7050-744-5

věda a výzkum ; knihovnictví, informační věda a muzeologie ; geografická kartografie ; publikace : normy ; publikování : normy ; mapy jako téma ; psaní : normy ; referenční standardy ; bibliografie jako téma

nahoru

ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ

Neříkej autista, to se nehodí : z deníku Zrzavé holky / Natálie Ficencová. — 1. vydání. — V Brně : CPress, 2021. — 255 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-264-3792-5

psychiatrie ; psychologie, klinická psychologie ; zdravotně postižení ; autistická porucha : dějiny ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století ; blogování

Bezruký Frantík : životní příběh Františka Filipa / Richard Sobotka. — Vydání druhé. — [Česko] : Evženie Malá : 2020. — 222 stran : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; ISBN 978-80-270-8324-4

humanitní vědy a umění ; zdravotně postižení ; dějiny 20. století ; postižení : dějiny ; psaní ; řešení problému ; životní styl ; vrozené vady : dějiny ; speciální vzdělávání

nahoru

ZDRAVOTNÍ VÝCHOVA

Co vám lékaři neřeknou? / text: Silvie Risová, Zdena Lacková. — Praha : Czech News Center, 2019. — 31 stran . ilustrace ; — (Blesk Zdraví,; Ročník 11, číslo 11, příloha listopad 2019)

zdravotní výchova ; zdraví – znalosti, postoje, praxe ; znalosti