Zdraví 2020

Program Zdraví 2020 byl schválen 62. zasedáním Regionálního výboru WHO pro Evropu v září 2012 a zaměřuje se na zlepšení zdraví pro všechny a na překonávání nerovností ve zdraví cestou lepšího vedení a řízení v oblasti péče o zdraví.

Klíčové dokumenty:

Související odkazy:

Ministerstvo zdravotnictví ČR – Zdraví 2020

WHO/Europe – Health 2020