Publikace o databázi BMČ

 1. MAIXNEROVÁ, Lenka a Michal ZÁVIŠKA. Bibliographia medica Čechoslovaca – aktuální stav. Lékařská knihovna. 2015, 20(1-2). ISSN 1211-3255.
 2. MAIXNEROVÁ, Lenka, Eva LESENKOVÁ a Filip KŘÍŽ. Analytické zpracování kolektivních monografií do databáze Bibliographia medica Čechoslovaca. Lékařská knihovna. 2013, 18(1-2). ISSN 1211-3255.
 3. MAIXNEROVÁ, Lenka, Filip KŘÍŽ, Helena BOUZKOVÁ, Eva LESENKOVÁ, Ondřej HORSÁK, Adéla JAROLÍMKOVÁ a Michal. ZÁVIŠKA. Databáze Bibliographia medica Čechoslovaca jako zdroj informací o publikačních výstupech vědy a výzkumu ve zdravotnictví. In: MEDSOFT .. 2013, s. 131-139. ISSN 1803-8115.
 4. MAIXNEROVÁ, Lenka. Bibliographia medica Čechoslovaca – historie, současnost a budoucnost. Lékařská knihovna. 2011, 16(1-2). ISSN 1211-3255.
 5. KŘÍŽ, Filip a Lenka MAIXNEROVÁ. Propojení článků v BMČ na plné texty v Digitálním archivu NLK. Lékařská knihovna. 2010, (1-2). ISSN 1211-3255.
 6. HERCOVÁ, Jana. Bibliographia medica čechoslovaca – důležitý domácí zdroj informací. Praktický lékař. 2002, 82(8), 503-504. ISSN 0032-6739.
 7. VOTÍPKOVÁ, Marie a Eva WEICHETOVÁ. Databáze BMČ na Internetu. Lékařská knihovna. 2000, 5(3), 2-9. ISSN 1211-3255.
 8. VOTÍPKOVÁ, Marie. Národní lékařská knihovna se představuje. Část 5. Národní lékařská bibliografie – Bibliographia medica čechoslovaca. Praktický lékař. 2000, 80(5), 288-289. ISSN 0032-6739.
 9. DRBÁLEK, Jiří. Výročí Národní lékařské bibliografie. Časopis lékařů českých. 1996, 135(21), 700-701. ISSN 0008-7335.
 10. DRBÁLEK, Jiří. Možnosti a perspektivy využívání automatizované báze národní lékařské literatury: předneseno na 3. národní konferenci o bibliografii v ČSR (Hradec Králové, 3.-4. března 1987). ZDRAV.DOK. 1987, 26(1/2), 53-55. ISSN 0139-6587.
 11. VOTÍPKOVÁ, Marie. Národní lékařská bibliografie v ČSSR. ZDRAV.DOK. 1986, 25(1/2), 23-26. ISSN 0139-6587.
 12. PALČOVÁ, Alena. Automatizovaná Bibliographia medica čechoslovaca a možnost zpracování oborových výběrových soupisů. ZDRAV.DOK. 1981, 20(1/2), 47-54.
 13. PEŠKA, Jan, Eva BLEHOVÁ, Otakar PINKAS a Zorka KOVÁŘÍKOVÁ. Prováděcí projekt automatizovaného informačního systému – Bibliographia medica Čechoslovaca. Praha: Ústav vědeckých lékařských informací, 1977.