Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2

Knihovna je od 24. 12. 2020 uzavřena pro veřejnost

Využijte našich vzdálených služeb.

více informací

Biological Abstracts (Ovid) – archiv

ovidlogoBáze pokrývající problematiku biologie a biomedicíny (biochemie, biotechnologie, botanika, ekologie, mikrobiologie, farmakologie a další) vyvinutá firmou BIOSIS. Obsahuje databázi Biological Abstracts (periodická literatura s cca 12 milionem záznamů). Pro bázi je zpracováváno cca 4 500 titulů časopisů.

Retrospektiva: 1990-2008, již pouze archiv bez aktualizace

  Licencovaný zdroj

Vzdálený přístup

   OVID Stručný návod