Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2

Otevírací doba knihovny

  Letní otevírací doba knihovny  

od 1. 7. do 31. 8. 2024

Pondělí     9:00 – 15:30

Úterý         9:00 – 18:00

Středa       9:00 – 15:30

Čtvrtek       9:00 – 15:30

Pátek         9:00 – 15:30

více informací

Journal Citation Reports

Tento zdroj poskytuje přehled o titulech časopisů, které jsou zpracovávány v citační databázi Web of Science. Je zde možno sledovat tituly časopisů podle jednotlivých zemí, vydavatelů a oborů. Pro jednotlivé tituly je kromě jiných parametrů vypočítáván tzv. Impakt Faktor. IF se vypočítává jako podíl mezi celkovým počtem citací v daném roce vztahujících se ke všem článkům publikovaným v časopisu v předchozích dvou letech, a celkovým počtem článků publikovaných v časopisu v předchozích dvou letech.

  Licencovaný zdroj

Vzdálený přístup

Přístup ze sítě NLK