Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2

Otevírací doba knihovny

Pondělí  9:00 – 18:00

Úterý     9:00 – 18:00

Středa    9:00 – 18:00

Čtvrtek   9:00 – 18:00

Pátek     9:00 – 17:00

  Od 13. 5. 2024 měníme otevírací dobu čítárny časopisů (Sokolská 31 - Lékařský dům):

Út, St, Čt 9:00 - 18:00

Po, Pá 9:00 - 16:00

Služby v budově Sokolské 54 otevírací dobu nemění.

více informací

Listopad 2018

Nové knihy ve fondu OVI

nahoru

ALTERNATIVNÍ LÉKAŘSTVÍ

Právo přírodního léčitelství / Ivo Telec. — Vydání první. — Praha : Leges, 2018. — 336 stran ; — (Praktik) ISBN 978-80-7502-306-3

alternativní lékařství ; tradiční lékařství ; právo, zákonodárství ; právní vědy ; zákonodárství jako téma ; spirituální terapie : zákonodárství a právo

nahoru

DĚJINY LÉKAŘSTVÍ

Druhá zpráva o nemocech slavných / Ivan Lesný. — 1. vydání. — Praha : Agentura V.P.K., [1994]. — 134 stran : ilustrace ; ISBN 80-85622-35-1

dějiny lékařství ; významné osobnosti ; chorobopisy ; lékařství v literatuře ; neurologie : dějiny

nahoru

FARMACIE A FARMAKOLOGIE

Čisté prostory ve farmaceutické praxi : 2. modul : první série : kurs : 31. října – 3. listopadu 1994, Brno, hotel ‚Myslivna“. — Praha : G.M.Projekt s.r.o., 1994. — 179 listů : ilustrace ;

farmacie a farmakologie ; prostředí kontrolované ; farmacie

nahoru

GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ

Antikoncepce : průvodce ošetřujícího lékaře / Tomáš Fait. — 3. aktualizované vydání. — Praha : Maxdorf, [2018]. — 149 stran : ilustrace, tabulky ; — (Jessenius) ISBN 978-80-7345-587-3

gynekologie a porodnictví ; antikoncepce : klasifikace : metody ; antikoncepční látky ženské : klasifikace ; antikoncepční prostředky ženské ; medikační omyly ; tubární sterilizace

nahoru

LINGVISTIKA, LÉKAŘSKÁ TERMINOLOGIE

Deutsch im EU-Recht : Themen und Sprache / Jana Girmanová. — Vydání první. — Praha : Leges, 2018. — 200 stran : ilustrace, tabulky ; — (Student) ISBN 978-80-7502-255-4

lingvistika, lékařská terminologie ; právo, zákonodárství ; terminologie jako téma ; zákonodárství jako téma

nahoru

NEUROLOGIE

Příručka pro pacienty s roztroušenou sklerózou / Kolektiv autorů. — Olomouc : Solen, s.r.o., [2018]. — 45 stran : barevné ilustrace ; — (Dobrá rada) ISBN 978-80-7471-223-4

roztroušená skleróza : diagnóza : terapie ; neurologie

nahoru

NUTRIČNÍ TERAPIE, DIETOTERAPIE A VÝŽIVA

Skryté nebezpečí zdravých potravin : proč je „zdravá“ strava příčinou nemocí a nadváhy / Steven R. Gundry ; překlad Ivana Sýkorová. — První vydání. — Praha: Grada publishing, a.s., 2019. — 279 stran ; ISBN 978-80-247-4044-7

nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; zdravá strava : škodlivé účinky ; jídelníček ; fyziologie výživy ; lektiny

nahoru

POLITOLOGIE, POLITIKA, ZDRAVOTNÍ POLITIKA

Evropská unie po brexitu : právně-institucionální budoucnost evropské integrace / Václav Šmejkal (ed.), Olga Francová, Michael Kohajda, Richard Král, Tereza Kunertová, Lenka Pítrová, Harald Christian Scheu, Pavel Svoboda, Magdaléna Svobodová, Aneta Vondráčková, Roman Vybíral, Jiří Zemánek. — Vydání první. — Praha : Wolters Kluwer, 2018. — xvi, 223 stran ; — (Právní monografie) ISBN 978-80-7598-098-4

Evropská unie ; politologie, politika, zdravotní politika

nahoru

PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci : státní odborný dozor nad bezpečností práce : redakční uzávěrka 12. 11. 2018. — Ostrava : Sagir, 2018. — 400 stran : ilustrace, tabulky ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1286) ISBN 978-80-7488-319-4

práce : zákonodárství a právo ; řízení bezpečnosti : zákonodárství a právo ; hygiena práce : zákonodárství a právo ; zohlednění rizika : zákonodárství a právo ; ochrana veřejného zdraví ; právo, zákonodárství ; pracovní lékařství

nahoru

PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ

Zákoník práce v praxi : komplexní průvodce s řešením problémů / Jakub Tomšej. — První vydání. — Praha : Grada Publishing, 2018. — 195 stran ; — (Právo pro praxi) ISBN 978-80-247-3471-2

právo, zákonodárství ; práce : zákonodárství a právo ; právní vědy

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci : státní odborný dozor nad bezpečností práce : redakční uzávěrka 12. 11. 2018. — Ostrava : Sagir, 2018. — 400 stran : ilustrace, tabulky ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1286) ISBN 978-80-7488-319-4

práce : zákonodárství a právo ; řízení bezpečnosti : zákonodárství a právo ; hygiena práce : zákonodárství a právo ; zohlednění rizika : zákonodárství a právo ; ochrana veřejného zdraví ; právo, zákonodárství ; pracovní lékařství

Právo přírodního léčitelství / Ivo Telec. — Vydání první. — Praha : Leges, 2018. — 336 stran ; — (Praktik) ISBN 978-80-7502-306-3

alternativní lékařství ; tradiční lékařství ; právo, zákonodárství ; právní vědy ; zákonodárství jako téma ; spirituální terapie : zákonodárství a právo

Civilní právo procesní. Alena Winterová, Alena Macková, kolektiv. — 2. aktualizované vydání. — Praha : Leges, 2018. — 374 stran ; — (Student) ISBN 978-80-7502-299-8

občanská práva : zákonodárství a právo ; právní vědy ; zákonodárství jako téma ; role soudu ; právo, zákonodárství

Praktický průvodce zdravotním pojištěním : (se změnami a doplňky účinnými od 1.7.1993) / Aleš Palkovský. — Ostrava : Aleš, [1993]. — 83 stran ;

právo, zákonodárství ; zdravotní pojištění : zákonodárství a právo ; poskytování zdravotní péče : zákonodárství a právo

Správní právo : (soubor zákonů). — Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., [2018]. — 741 stran ; ISBN 978-80-7380-739-9

správní pracovníci ; právní vědy ; státní správa ; státní správa ; prosazení zákonů ; právo, zákonodárství

Ústavní stížnost / Vojtěch Šimíček. — Vydání čtvrté, v nakladatelství Leges vydání první. — Praha : Leges, 2018. — 296 stran ; — (Praktik) ISBN 978-80-7502-301-8

soudní vědy ; právo, zákonodárství ; právní vědy ; role soudu

Deutsch im EU-Recht : Themen und Sprache / Jana Girmanová. — Vydání první. — Praha : Leges, 2018. — 200 stran : ilustrace, tabulky ; — (Student) ISBN 978-80-7502-255-4

lingvistika, lékařská terminologie ; právo, zákonodárství ; terminologie jako téma ; zákonodárství jako téma

Právna zodpovednosť v medicíne a zdravotníctve / Pavol Kádek. — Druhé doplněné a aktualizované vydanie. — Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. — 222 stran ; ISBN 978-80-8168-918-5

právní vědy ; právní odpovědnost ; právo, zákonodárství ; občanská práva

Právo informačních technologií / Radim Polčák a kol.. — Vydání první. — Praha : Wolters Kluwer, 2018. — xiii, 640 stran ; — (Právní monografie) ISBN 978-80-7598-045-8

právo, zákonodárství ; informační technologie : zákonodárství a právo ; zákonodárství jako téma ; osobní údaje : zákonodárství a právo ; internet : zákonodárství a právo

Skuteční majitelé a vlastnické struktury právnických osob a svěřenských fondů : rozkrývání, evidence a dokládání / Ondřej Vondráček (ve spolupráci s Transparency International Česká republika, o.p.s.). — Vydání první. — V Praze : C.H. Beck, 2018. — xxi, 218 stran : ilustrace ; — (Právní praxe) ISBN 978-80-7400-695-1

právo, zákonodárství ; právní vědy ; organizace ; vlastnictví

nahoru

PSYCHIATRIE

Diagnostika a terapie ADHD : dospělí pacienti a klienti v adiktologii / Michal Miovský a kolektiv. — Vydání 1. — Praha : Grada, 2018. — 204 stran ; — (Psyché) ISBN 978-80-271-0387-4

psychiatrie ; hyperkinetická porucha : diagnóza : komplikace : terapie ; adiktologie ; návykové chování ; dospělí ; komorbidita

Adresář služeb pro lidi s duševním onemocněním v České republice. — [Místo vydání není známé] : VIDA o.s., [2015]. — 235 stran : ilustrace ;

psychiatrie ; služby v oblasti duševního zdraví ; sociální péče ; poradenství ; sociální práce psychiatrická ; psychosociální podpůrné systémy

nahoru

SOCIOLOGIE

Vzdělání jako provokace / Konrad Paul Liessmann ; z německého originálu Bildung als Provokation … přeložil Milan Váňa. — Vydání 1. — Praha : Academia, 2018. — 146 stran ; — (XXI. století ;; sv. 48) ISBN 978-80-200-2875-4

sociologie ; kultura ; filosofie ; stupeň vzdělání

Bezdomovectví ve středním věku : příčiny, souvilosti a perspektivy / Marie Vágnerová, Jakub Marek, Ladislav Csémy. — První vydání. — Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2018. — 303 stra : ilustrace ; ISBN 978-80-246-4054-9

lidé bez domova ; sociologie ; dospělí ; lidé středního věku ; sociální práce ; sociální problémy

nahoru

STÁTNÍ SPRÁVA

Správní právo : (soubor zákonů). — Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., [2018]. — 741 stran ; ISBN 978-80-7380-739-9

správní pracovníci ; právní vědy ; státní správa ; státní správa ; prosazení zákonů ; právo, zákonodárství

nahoru

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

Jak jsme na tom se zdravím v okrese Jihlava / Dagmar Benešová, Alena Dvořáková, Jaroslav Kříž, Eliška Kuntscherová, Hana Pokorná, Eva Sovová, Marta Svačinková, Petr Svačinka, Stanislav Wasserbauer. — 1. vydání. — Jihlava : Okresní hygienická stanice, 1998. — 74 stran : ilustrace ;

veřejné zdravotnictví ; zdraví : statistika a číselné údaje ; mortalita ; morbidita