Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2

Otevírací doba knihovny

Pondělí  9:00 – 18:00

Úterý     9:00 – 18:00

Středa    9:00 – 18:00

Čtvrtek   9:00 – 18:00

Pátek     9:00 – 17:00

  Ve středu 27. září 2023 otevřeno do 15:30. Na státní svátek 28. 9. je knihovna uzavřena.

více informací

Návštěva ministra zdravotnictví v NLK

Ministr zdravotnictví Mgr. Adam Vojtěch, MHA v doprovodu náměstkyně MUDr. Aleny Šteflové, Ph.D., MPH, Mgr. Dagmar Dolinské z Poslanecké sněmovny ČR a Ing. Olgy Laaksonen – vedoucí oddělení vědy a výzkumu MZ ČR navštívil dne 14. 1. 2020 Národní lékařskou knihovnu.

Při této příležitosti se konalo setkání ve Zdravotnickém muzeu, které je její součástí. Ředitelka knihovny PhDr. Helena Bouzková, Ph.D. v krátké prezentaci seznámila pana ministra a přítomné hosty s posláním a činnostmi knihovny. Mgr. Šimon Krýsl, vedoucí Zdravotnického muzea, ve svém sdělení představil sbírky tohoto muzea a soustředil se na novou expozici, která se věnuje dějinám lékařské praxe v Československu.

Návštěva byla ukončena prohlídkou uživatelských prostor Národní lékařské knihovny v budově Sokolská 54, kde se hosté seznámili s nabídkou knihovnicko-informačních služeb pro odbornou i laickou veřejnost. Zajímali se nejen o způsoby poskytování moderních služeb, zejména elektronických knih a vyhledávání v odborných databázích, o využívání portálů NLK, ale i o unikátní bibliografii Bibliographia medica Čechoslovaca a spolupráci s ostatními zdravotnickými knihovnami v ČR.

Návštěva, která byla projevem zájmu o činnost knihovny, nás velmi potěšila a posílila vědomí významu naší práce.

Foto: O. Horsák, NLK