National Medical Library | Sokolska 54 Prague 2

Od 16. 2. otevřeno výdejní okénko

pro výdej všech předem objednaných dokumentů, zhotovených kopií a pro vracení všech výpůjček
UPOZORŇUJEME NA ZMĚNU OTEVÍRACÍ DOBY:
PO-PÁ 10:00 – 15:00

více informací

Návštěva ministra zdravotnictví v NLK

Ministr zdravotnictví Mgr. Adam Vojtěch, MHA v doprovodu náměstkyně MUDr. Aleny Šteflové, Ph.D., MPH, Mgr. Dagmar Dolinské z Poslanecké sněmovny ČR a Ing. Olgy Laaksonen – vedoucí oddělení vědy a výzkumu MZ ČR navštívil dne 14. 1. 2020 Národní lékařskou knihovnu.

Při této příležitosti se konalo setkání ve Zdravotnickém muzeu, které je její součástí. Ředitelka knihovny PhDr. Helena Bouzková, Ph.D. v krátké prezentaci seznámila pana ministra a přítomné hosty s posláním a činnostmi knihovny. Mgr. Šimon Krýsl, vedoucí Zdravotnického muzea, ve svém sdělení představil sbírky tohoto muzea a soustředil se na novou expozici, která se věnuje dějinám lékařské praxe v Československu.

Návštěva byla ukončena prohlídkou uživatelských prostor Národní lékařské knihovny v budově Sokolská 54, kde se hosté seznámili s nabídkou knihovnicko-informačních služeb pro odbornou i laickou veřejnost. Zajímali se nejen o způsoby poskytování moderních služeb, zejména elektronických knih a vyhledávání v odborných databázích, o využívání portálů NLK, ale i o unikátní bibliografii Bibliographia medica Čechoslovaca a spolupráci s ostatními zdravotnickými knihovnami v ČR.

Návštěva, která byla projevem zájmu o činnost knihovny, nás velmi potěšila a posílila vědomí významu naší práce.

Foto: O. Horsák, NLK