Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2

Otevírací doba knihovny

Pondělí  9:00 – 18:00

Úterý     9:00 – 18:00

Středa    9:00 – 18:00

Čtvrtek   9:00 – 18:00

Pátek     9:00 – 17:00

V budově Sokolská 31 (Lékařský dům) probíhá rekonstrukce.

Provoz čítárny není přerušen.

více informací

Září 2020

Nové knihy ve fondu NLK

nahoru

ALERGOLOGIE A IMUNOLOGIE

Doporučené postupy pro provádění expozičních testů s potravinami / editorital Václav Špičák. — Praha : Tigis, 2018. — 43 stran : ilustrace, tabulky ; — (Alergie,; ročník 20, supplementum 1, 2018)

alergologie a imunologie ; potravinová alergie : diagnóza ; alergeny : analýza ; imunologické testy : metody ; směrnice pro lékařskou praxi jako téma

Vybraná laboratorní cvičení z imunoanalytických metod / Marcela Slováková, Zuzana Bílková, Lucie Korecká. — Vydání druhé opravené. — Pardubice : Univerzita Pardubice, 2020. — 117 stran : ilustrace (některé barevné) ; ISBN 978-80-7560-310-4

alergologie a imunologie ; imunoanalýza

nahoru

ALTERNATIVNÍ LÉKAŘSTVÍ

Léčba Crohnovy nemoci, ulcerózní kolitidy a artritidy : místo kortizonu mrkvová polévka / Dirk Klante ; třetí vydání německého originálu Möhrensuppe statt Kortison: Morbus Crohn, Colitis Ulcerosa und Arthritis mit natürlichen Alternativen erfolgreich behandeln … přeložil Jan Ciosk. — Olomouc : Fontána, [2020]. — 133 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7336-286-7

alternativní lékařství ; komplementární terapie : metody ; tradiční lékařství : metody ; artritida : terapie ; ulcerózní kolitida : terapie ; Crohnova nemoc : terapie ; zdravá strava

nahoru

ANATOMIE

Byl jednou jeden život. scénář: Jean-Charles Gaudin ; komiksové zpracování podle původního scénáře Alberta Barillého ; kresby a barvy: Minte ; podle kreseb Jeana Barbauda ; z francouzského originálu Il était une fois la vie – Le coeur … přeložila Kateřina Vranová. — 1. vydání. — V Praze : Fragment, 2020. — 46 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-253-4804-8

anatomie ; zdravotní výchova ; humanitní vědy a umění ; anatomie ; srdce ; lidské tělo ; krevní oběh

nahoru

ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ LÉKAŘSTVÍ

Neuroanestezie a základy neurointenzivní péče / Tomáš Tyll, Vlasta Dostálová, David Netuka a kolektiv. — 2., přepracované a doplněné vydání. — Praha : Maxdorf, [2020]. — 360 stran : ilustrace, tabulky ; — (Jessenius) ISBN 978-80-7345-654-2

neurologie ; anesteziologie a intenzivní lékařství ; anestetika : terapeutické užití ; nemoci centrálního nervového systému : terapie ; diagnostické techniky neurologické ; neuroradiografie ; neurochirurgické výkony ; pooperační péče ; neurologické ošetřovatelství

nahoru

ANGIOLOGIE

Rezistence na protidestičkovou léčbu, její etiologie a možnosti ovlivnění / řešitel: Pavel Osmančík ; spoluřešitel: Marek Minárik ; členové řešitelského týmu: Pavel Osmančík, Petr Toušek, Petr Widimský, Viktor Kočka, Petra Paulů, Zuzana Moťovská, František Bednář, Robert Petr, Marek Minárik, Lucie Benešová ; příjemce: Univerzita Karlova v Praze, Genomac International, s.r.o., Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

angiologie ; farmacie a farmakologie ; inhibitory agregace trombocytů ; léková rezistence ; trombocyty ; klopidogrel : terapeutické užití ; tiklopidin : terapeutické užití

Studie na optimalizaci dávky tPA v závislosti na stavu tepenného řečiště u pacientů s akutním mozkovým infarktem / řešitel projektu Robert Mikulík ; příjemce Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Fakultní nemocnice Ostrava. — 1 svazek : tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

farmakoterapie ; angiologie ; mozkový infarkt ; arterie ; tkáňový aktivátor plazminogenu : terapeutické užití ; ultrasonografie dopplerovská transkraniální ; hodnocení léčiv

Gefäß- und Herzhypertrophie : von der Molekularbiologie zur Therapie / Franz Gross Hypertonie Symposium, Schlosshotel Kronberg, 7.-9. März 1991 ; Herausgeber Detlev Ganten, Gerhard Mall. — Stuttgart ; Schattauer, 1992. — x, 222 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 3-7945-1486-6

kardiologie ; angiologie ; kardiomegalie ; hypertrofie ; nemoci cév

Die Zerebrovaskuläre Insuffizienz / G. Ladurner (Hrsg.). — München W. Zuckschwerdt Verlag, [1991]. — vii, 108 stran : ilustrace ISBN 3-88603-355-4

neurologie ; angiologie ; cerebrovaskulární poruchy ; akutní nemoc ; diagnostické techniky neurologické ; diagnostické techniky kardiovaskulární

nahoru

BEHAVIORÁLNÍ VĚDY

Teorie mateřství / Lucie Janauer ; ilustrace Zuzana Bürger. — První vydání. — Praha : Pointa, 2020. — 141 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7650-110-2

perinatologie a neonatologie ; behaviorální vědy ; mateřské chování ; rodičovství ; vztahy mezi matkou a dítětem ; matky ; novorozenec ; výchova dítěte ; ženy

Jak jednat s problematickými lidmi : rychlé a účinné strategie jednání nejen s potížisty / Roy Lilley ; překlad: Tomáš Piňos. — 1. vydání. — V Brně : Lingea, 2020. — 171 stran : ilustrace ; — (Vstříc úspěchu) ISBN 978-80-7508-607-5

behaviorální vědy ; interpersonální vztahy ; interprofesionální vztahy ; řešení problému ; problémové chování ; pracovní uspokojení

nahoru

BIOCHEMIE

Bioorganická chemie / Pavel Drabina. — Vydání první. — Pardubice : Univerzita Pardubice, 2020. — 241 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-7560-316-6

biochemie ; chemie, klinická chemie ; biochemie ; chemie organická

Wissenschaftliche Tabellen Geigy : Somatometrie, Biochemie / Herausgegeben von CIBA-GEIGY AG. — Achte, revidierte und erweiterte Auflage. — Basel : CIBA-GEIGY AG, [1982]. — 252 stran : ilustrace, tabulky ;

biochemie ; biochemické jevy ; biochemie

nahoru

BIOLOGIE

Biomateriály a biotolerance / Vladimír Starý, František Denk. — 1. vydání. — Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2020. — 166 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-01-06741-3

biologie ; biokompatibilní materiály ; biomedicínské inženýrství

nahoru

BIOMEDICÍNSKÉ INŽENÝRSTVÍ

Biomateriály a biotolerance / Vladimír Starý, František Denk. — 1. vydání. — Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2020. — 166 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-01-06741-3

biologie ; biokompatibilní materiály ; biomedicínské inženýrství

nahoru

CYTOLOGIE, KLINICKÁ CYTOLOGIE

Zelluläre Mechanismen der Herz-Kreislaufregulation : pharmakologische und klinische Konsequenzen : Schlosshotel Kronberg, 5.-7. März 1992 / Herausgeber Detlev Ganten. — Stuttgart ; Schattauer, 1993. — xi, 158 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 3-7945-1544-7

kardiologie ; cytologie, klinická cytologie ; krevní oběh ; hypertenze ; kardiovaskulární systém : cytologie ; farmakologické jevy ; buňky – fyziologické jevy

nahoru

DĚJINY LÉKAŘSTVÍ

„Větší-li se, či menší mor“ : raně novověké morové epidemie v českých zemích / Pavla Jirková. — Vydání první. — Praha : Odbor archivní správy a spisové služby MV v Tiskárně Ministerstva vnitra, p.o., 2019. — 302 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7616-045-3

dějiny lékařství ; mor : dějiny ; epidemie : dějiny ; dějiny 16. století ; dějiny 17. století ; dějiny 18. století ; demografie

The history of cardiology / Louis J. Acierno. — First published. — London ; Parthenon Publihing Group Limited, 1994. — x, 758 stran : ilustrace ; ISBN 1-85070-339-6

kardiologie ; dějiny lékařství ; kardiologie : dějiny ; kardiovaskulární nemoci

nahoru

DIABETOLOGIE

Kardiabetes / ediorial Jaroslava Sladká. — Speciální vydání. — Praha : A11 s.r.o., 2018. — 34 stran : ilustrace ; — (ZN plus)

kardiologie ; diabetologie ; komplikace diabetu ; kardiovaskulární nemoci ; farmakoterapie ; léčivé přípravky

Bolestivá diabetická neuropatie : 2008-2011 / řešitel: Josef Bednařík ; příjemce: Masarykova univerzita v Brně ; 1.spolupříjemce: Fakultní nemocnice Brno. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

diabetologie ; neurologie ; diabetické neuropatie ; neuralgie ; diabetes mellitus 2. typu ; prediabetes

Suliqua se představuje : zpráva z odborného sympozia společnosti Sanofi, Praha, 8. června 2018 / předsedající Milan Kvapil. — Semily : Nakladatelství GEUM, s.r.o., 2018. — 7 stran : ilustrace ; — (Kazuistiky v diabetologii,; Ročník 16, MS1, 2018) ISBN 978-80-87969-40-3

diabetologie ; farmacie a farmakologie ; diabetes mellitus 2. typu : farmakoterapie ; hypoglykemika ; hodnocení léčiv ; inzulin glargin ; receptor pro glukagonu podobný peptid 1 ; farmakoterapie : metody : trendy

nahoru

DIAGNOSTIKA

Introduction to internal medicine / Jitka Mlíková Seidlerová et al. ; translation Jeremy Marc King, Alena Holá. — First edition. — Praha : Stanislav Juhaňák – Triton, 2020. — 495 stran : ilustrace (převážně barevné) ; ISBN 978-80-7553-834-5

vnitřní lékařství ; diagnostika ; diagnostické techniky a postupy ; vnitřní lékařství

nahoru

FARMACIE A FARMAKOLOGIE

Die zentrale Neurotransmission und psychische Erkrankungen im Lichte neuer Erkenntnisse. — Wien : Sandoz Gesellschaft m. b. H, [1981?]. — 124 stran : ilustrace, tabulky ;

neurologie ; farmacie a farmakologie ; nemoci nervového systému ; farmakoterapie ; duševní poruchy ; nervový přenos ; antipsychotika ; thioridazin

Suliqua se představuje : zpráva z odborného sympozia společnosti Sanofi, Praha, 8. června 2018 / předsedající Milan Kvapil. — Semily : Nakladatelství GEUM, s.r.o., 2018. — 7 stran : ilustrace ; — (Kazuistiky v diabetologii,; Ročník 16, MS1, 2018) ISBN 978-80-87969-40-3

diabetologie ; farmacie a farmakologie ; diabetes mellitus 2. typu : farmakoterapie ; hypoglykemika ; hodnocení léčiv ; inzulin glargin ; receptor pro glukagonu podobný peptid 1 ; farmakoterapie : metody : trendy

Rezistence na protidestičkovou léčbu, její etiologie a možnosti ovlivnění / řešitel: Pavel Osmančík ; spoluřešitel: Marek Minárik ; členové řešitelského týmu: Pavel Osmančík, Petr Toušek, Petr Widimský, Viktor Kočka, Petra Paulů, Zuzana Moťovská, František Bednář, Robert Petr, Marek Minárik, Lucie Benešová ; příjemce: Univerzita Karlova v Praze, Genomac International, s.r.o., Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

angiologie ; farmacie a farmakologie ; inhibitory agregace trombocytů ; léková rezistence ; trombocyty ; klopidogrel : terapeutické užití ; tiklopidin : terapeutické užití

nahoru

FARMAKOTERAPIE

Studie na optimalizaci dávky tPA v závislosti na stavu tepenného řečiště u pacientů s akutním mozkovým infarktem / řešitel projektu Robert Mikulík ; příjemce Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Fakultní nemocnice Ostrava. — 1 svazek : tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

farmakoterapie ; angiologie ; mozkový infarkt ; arterie ; tkáňový aktivátor plazminogenu : terapeutické užití ; ultrasonografie dopplerovská transkraniální ; hodnocení léčiv

nahoru

GASTROENTEROLOGIE

Selhání střeva u dětí : etiopatogeneze a terapie / Filip Fencl, Jan Lebl, Jiří Froněk, Barbora Obermannová, Michaela Šibíková, Richard Škába, Karolina Špičáková, Jana Tejnická. — První vydání. — Praha : Galén, [2020]. — 134 stran : ilustrace (některé barevné) ; — (Motolské pediatrické semináře ;; 6) ISBN 978-80-7492-491-0

gastroenterologie ; pediatrie ; gastrointestinální nemoci : etiologie : terapie ; dítě

nahoru

GERIATRIE

Rozmluvy ze Šafránku : s úsměvem o životě, stárnutí a stáří / Libuše Čeledová (ed.) a kolektiv. — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2020. — 180 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-246-4710-4

geriatrie ; stárnutí ; staří ; lékařství ; lékaři ; postoj

Ti, kteří se starají : podpora neformální péče o seniory / Eva Dragomirecká a kolektiv. — První vydání. — Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2020. — 319 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-246-4598-8

geriatrie ; sociologie ; geriatrické ošetřovatelství ; osoby pečující o pacienty ; staří ; rodinné vztahy ; stárnutí

Neurogenně podmíněné poruchy komunikace u seniorů v sociálně-zdravotní péči / Lenka Neubauerová, Karel Neubauer. — První vydání. — Hradec Králové : Gaudeamus, 2020. — 125 stran : barevné ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-7435-794-7

geriatrie ; nemoci nervového systému ; komunikační poruchy ; geriatrické ošetřovatelství ; sociální péče ; staří ; průzkumy a dotazníky

nahoru

GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ

Blaustein’s pathology of the female genital tract / Robert J. Kurman, Lora Hedrick Ellenson and Brigitte M. Ronnett (Eds.). — Sixth edition. — New York : Springer, [2011]. — xv, 1246 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-1-4419-0488-1

gynekologie a porodnictví ; gynekologická onemocnění ; ženské pohlavní orgány : patologie

nahoru

HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ LÉKAŘSTVÍ

Posttranslační modifikace bílkovin v aktivovaných krevních destičkách řešitel: Jiří Suttnar, řešitelský kolektiv: Kristýna Pimková, Jan Evangelista Dyr, Martin Malý ; příjemce: Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

hematologie a transfuzní lékařství ; proteiny – úpravy post-translační ; aktivace trombocytů ; trombocyty ; stabilní angina pectoris ; akutní koronární syndrom

nahoru

HOMEOPATIE

Homeopatie pro dospělé / J. T. Holub. — Brno : CPress, 2020. — 295 stran ; ISBN 978-80-264-3234-0

homeopatie ; homeopatie ; materia medica ; dospělí ; péče o sebe

nahoru

HUMANITNÍ VĚDY A UMĚNÍ

Byl jednou jeden život. scénář: Jean-Charles Gaudin ; komiksové zpracování podle původního scénáře Alberta Barillého ; kresby a barvy: Minte ; podle kreseb Jeana Barbauda ; z francouzského originálu Il était une fois la vie – Le coeur … přeložila Kateřina Vranová. — 1. vydání. — V Praze : Fragment, 2020. — 46 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-253-4804-8

anatomie ; zdravotní výchova ; humanitní vědy a umění ; anatomie ; srdce ; lidské tělo ; krevní oběh

Zázračné medicínské případy / Martina Freiová ; přeložila Libuše Staňková. — Vydání první. — Praha : Euromedia Group, 2020. — 275 stran ; ISBN 978-80-242-6407-3

lékařství ; humanitní vědy a umění ; lékařství v literatuře ; pacienti ; lékaři

Záhada nemoci Karla IV. : osobnosti českých dějin z perspektivy obličejové chirurgie / Jiří Ramba. — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2020. — 265 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-246-3895-9

humanitní vědy a umění ; dějiny středověku ; významné osobnosti ; dějiny lékařství ; lékařská antropologie ; paralýza : dějiny ; fraktury kostí : dějiny ; sportovní úrazy : dějiny

nahoru

HYGIENA

Zpráva o činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví za rok 2015 / kolektiv autorů. — První vydání. — Praha : Ministerstvo zdravotnictví České republiky, 2016. — 112 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-85047-53-0

veřejné zdravotnictví ; hygiena ; hygiena prostředí ; podpora zdraví ; služby preventivní péče

nahoru

CHEMIE, KLINICKÁ CHEMIE

Bioorganická chemie / Pavel Drabina. — Vydání první. — Pardubice : Univerzita Pardubice, 2020. — 241 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-7560-316-6

biochemie ; chemie, klinická chemie ; biochemie ; chemie organická

nahoru

CHIRURGIE

Fractures and dislocations of the talus and calcaneus : a case-based approach / Mark R. Adams, Stephen K. Benirschke editors. — Cham : Springer, [2020]. — xi, 356 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-3-030-37362-7

ortopedie ; chirurgie ; ortopedické výkony : metody ; ortopedické fixační pomůcky ; fraktury kostí : chirurgie ; talus : chirurgie : zranění ; patní kost : chirurgie : zranění ; poranění nohy (od hlezna dolů) : chirurgie ; dislokace kloubu : chirurgie

Manual of fracture management – foot and ankle / Stefan Rammelt, Michael P. Swords, Mandeep S. Dhillon, Andrew K. Sands. — Stuttgart : Thieme, [2019]. — xviii, 642 stran : ilustrace ; — (AO Trauma) ISBN 978-3-13-243458-5

ortopedie ; chirurgie ; ortopedické výkony : metody ; ortopedické fixační pomůcky ; poranění nohy (od hlezna dolů) : chirurgie ; poranění kotníku : chirurgie ; fraktury kotníku : chirurgie ; poranění měkkých tkání : chirurgie

Ophthalmic microsurgical suturing techniques / Marian S. Macsai (ed.).. — Heidelberg ; Springer, [2007]. — xiv, 149 stran : ilustrace ; ISBN 978-3-540-28069-9

chirurgie ; oftalmologie ; oftalmologické chirurgické výkony : metody ; mikrochirurgie : metody ; šicí techniky ; sutura ; oční nemoci : chirurgie

Chirurgie očnice / Petr Matoušek, Radim Lipina, Pavel Diblík, Petr Čelakovský a kolektiv ; editor: Viktor Chrobok. — 1. vydání. — Havlíčkův Brod : Tobiáš, 2020. — 437 stran : ilustrace (převážně barevné) ; — (Medicína hlavy a krku) ISBN 978-80-7311-198-4

oftalmologie ; chirurgie ; chirurgie operační ; nemoci orbity : chirurgie ; pooperační péče ; diagnostické techniky oftalmologické

nahoru

KARDIOLOGIE

Léčba kardiovaskulárních onemocnění / Jiří Vítovec, Jindřich Špinar, Lenka Špinarová, Ondřej Ludka a kolektiv. — 2., aktualizované a doplněné vydání. — Praha : Grada Publishing, 2020. — xxii, 234 stran : ilustrace (některé barevné), tabulky ; ISBN 978-80-271-2931-7

kardiologie ; kardiovaskulární nemoci : terapie

The heart and cardiovascular system : scientific edition / editors Harry A. Fozzard, Robert B. Jennings, Edgar Haber, Arnold M. Katz, Howard E. Morgan. — Second edition. — New York : Raven Press, [1991]. — 2 svazky : ilustrace, tabulky ; ISBN 0-88167-747-7

kardiologie ; kardiovaskulární systém ; kardiovaskulární nemoci ; biomedicínský výzkum ; biologie buňky ; molekulární biologie

Principles of clinical electrocardiography / Mervin J. Goldman. — 10th edition. — Los Altos : Lange Medical Publications, 1979. — 415 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 0-87041-081-4

kardiologie ; radiologie, nukleární medicína a zobrazovací metody ; elektrokardiografie : metody ; nemoci srdce : diagnostické zobrazování

Heart rate slowing by If current inhibition / volume editors: A. John Camm, Michal Tendera. — Basel ; Karger, [2006]. — viii, 115 stran : ilustrace, tabuky ; — (Advances in cardiology,; vol. 43) ISBN 978-3-8055-8160-8

kardiologie ; srdeční frekvence : fyziologie : účinky léků ; nemoci srdce : farmakoterapie ; farmakoterapie ; iontové kanály ; membránové potenciály : účinky léků ; fyziologické účinky léků

Managing cardiovascular risk / edited by Ian M. Graham and Ralph B. D’Agostino, Sr.. — First published. — Oxford : Clinical Publishing, 2007. — viii, 111 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-1-84692-004-2

kardiologie ; preventivní medicína ; kardiovaskulární nemoci : prevence a kontrola ; primární prevence ; hodnocení rizik

Zelluläre Mechanismen der Herz-Kreislaufregulation : pharmakologische und klinische Konsequenzen : Schlosshotel Kronberg, 5.-7. März 1992 / Herausgeber Detlev Ganten. — Stuttgart ; Schattauer, 1993. — xi, 158 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 3-7945-1544-7

kardiologie ; cytologie, klinická cytologie ; krevní oběh ; hypertenze ; kardiovaskulární systém : cytologie ; farmakologické jevy ; buňky – fyziologické jevy

Herzrhythmusstörungen / Ch. Büchner, H. Steim, W. Drägert. — Ingelheim : Boehringer, [1972]. — 79 stran : ilustrace ;

kardiologie ; srdeční arytmie : diagnostické zobrazování ; elektrokardiografie : metody ; radiologie, nukleární medicína a zobrazovací metody

Gefäß- und Herzhypertrophie : von der Molekularbiologie zur Therapie / Franz Gross Hypertonie Symposium, Schlosshotel Kronberg, 7.-9. März 1991 ; Herausgeber Detlev Ganten, Gerhard Mall. — Stuttgart ; Schattauer, 1992. — x, 222 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 3-7945-1486-6

kardiologie ; angiologie ; kardiomegalie ; hypertrofie ; nemoci cév

The history of cardiology / Louis J. Acierno. — First published. — London ; Parthenon Publihing Group Limited, 1994. — x, 758 stran : ilustrace ; ISBN 1-85070-339-6

kardiologie ; dějiny lékařství ; kardiologie : dějiny ; kardiovaskulární nemoci

The cardiac arrhythmias / Ch. Büchner, H.Steim, W. Drägert ; englich edition by L. Schamroth. — Ingelheim : Boehringer, [1977]. — 75 stran : ilustrace ;

kardiologie ; srdeční arytmie : diagnostické zobrazování ; elektrokardiografie : metody ; radiologie, nukleární medicína a zobrazovací metody

Pacemaker electrocardiograms : an introduction to practical analysis / Hans Schüller, Thomas Fahraeus. — Solna, Sweden : Siemens-Elema AB, Pacemaker Division, [1983]. — 182 stran : ilustrace ; ISBN 91-86068-10-5

kardiologie ; kardiostimulátor ; elektrokardiografie : metody ; srdeční arytmie : diagnostické zobrazování ; radiologie, nukleární medicína a zobrazovací metody

Kardiabetes / ediorial Jaroslava Sladká. — Speciální vydání. — Praha : A11 s.r.o., 2018. — 34 stran : ilustrace ; — (ZN plus)

kardiologie ; diabetologie ; komplikace diabetu ; kardiovaskulární nemoci ; farmakoterapie ; léčivé přípravky

Detekce klinicky němých nestabilních plátů pomocí optické koherentní tomografie u nemocných s akutními koronárními syndromy a posouzení účinnosti současné doporučené terapie na stabilizaci těchto plátů a zhodnocení rizika recidivy akutních koronárních symptomů / řešitel projektu Radim Špaček ; příjemce Krajská zdravotní, a.s.. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

radiologie, nukleární medicína a zobrazovací metody ; kardiologie ; optická koherenční tomografie ; akutní koronární syndrom ; aterosklerotický plát : terapie ; výsledek terapie ; hodnocení rizik ; recidiva

nahoru

LÉKAŘSKÁ INFORMATIKA

Elektronická preskripce v České republice v evropském kontextu = The electronic prescription in the Czech republic and in european context / Jan Bruthans. — Olomouc : Nakladatelství ANAG, [2020]. — 191 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7554-284-7

veřejné zdravotnictví ; lékařská informatika ; elektronické předepisování ; telemedicína ; veřejné lékárenské služby ; lékové předpisy ; Evropská unie

nahoru

LÉKAŘSTVÍ

Zázračné medicínské případy / Martina Freiová ; přeložila Libuše Staňková. — Vydání první. — Praha : Euromedia Group, 2020. — 275 stran ; ISBN 978-80-242-6407-3

lékařství ; humanitní vědy a umění ; lékařství v literatuře ; pacienti ; lékaři

Almanach für die ärztliche Fortbildung. — München : J.F. Lehmanns, 1956-1976. — 21 svazků : ilustrace

lékařství ; lékařství ; studium lékařství

nahoru

LINGVISTIKA, LÉKAŘSKÁ TERMINOLOGIE

English for medical students / Alena Holá, Tamara Kopřivová. — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2020. — 175 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-246-4679-4

lingvistika, lékařská terminologie ; terminologie jako téma ; lékařství

Výkladový slovník základních pojmů školské prevence rizikového chování / Michal Miovský a kolektiv ; autorský kolektiv Michal Miovský, Tereza Adámková, Miroslav Barták, Lenka Čablová, Tomáš Čech, Pavla Doležalová, Lenka Endrödiová, Roman Gabrhelík, Miroslav Charvát, Lucie Jurystová, Lenka Macková, Veronika Pavlas Martanová, Marie Nejedlá, Monika Nevoralová, Petr Novák, Oľga Orosová, Lenka Skácelová, Lenka Šťastná, Michaela Širůčková, Michaela Štefunková, Jaroslav Vacek, Jana Zapletalová. — 2., přepracované a doplněné vydání. — Praha : Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN v Praze, 2015. — 272 stran : ilustrace ; — (Monografie) ISBN 978-80-7422-391-4

lingvistika, lékařská terminologie ; pedagogika ; sociologie ; školy ; sociální problémy : prevence a kontrola ; zdravotně rizikové chování ; chování dětí ; chování mladistvých ; terminologie jako téma

Základy lékařské terminologie pro nelékařské zdravotnické obory / Ivana Argayová, Dana Rebeka Ralbovská, Roman Zazula. — Druhé, přepracované a doplněné vydání, v Grada Publishing první. — Praha : Grada Publishing, [2020]. — 158 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-271-1716-1

lingvistika, lékařská terminologie ; terminologie jako téma ; lékařství ; slovní zásoba

nahoru

NEUROLOGIE

Die Zerebrovaskuläre Insuffizienz / G. Ladurner (Hrsg.). — München W. Zuckschwerdt Verlag, [1991]. — vii, 108 stran : ilustrace ISBN 3-88603-355-4

neurologie ; angiologie ; cerebrovaskulární poruchy ; akutní nemoc ; diagnostické techniky neurologické ; diagnostické techniky kardiovaskulární

Die zentrale Neurotransmission und psychische Erkrankungen im Lichte neuer Erkenntnisse. — Wien : Sandoz Gesellschaft m. b. H, [1981?]. — 124 stran : ilustrace, tabulky ;

neurologie ; farmacie a farmakologie ; nemoci nervového systému ; farmakoterapie ; duševní poruchy ; nervový přenos ; antipsychotika ; thioridazin

Bolestivá diabetická neuropatie : 2008-2011 / řešitel: Josef Bednařík ; příjemce: Masarykova univerzita v Brně ; 1.spolupříjemce: Fakultní nemocnice Brno. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

diabetologie ; neurologie ; diabetické neuropatie ; neuralgie ; diabetes mellitus 2. typu ; prediabetes

Neuroanestezie a základy neurointenzivní péče / Tomáš Tyll, Vlasta Dostálová, David Netuka a kolektiv. — 2., přepracované a doplněné vydání. — Praha : Maxdorf, [2020]. — 360 stran : ilustrace, tabulky ; — (Jessenius) ISBN 978-80-7345-654-2

neurologie ; anesteziologie a intenzivní lékařství ; anestetika : terapeutické užití ; nemoci centrálního nervového systému : terapie ; diagnostické techniky neurologické ; neuroradiografie ; neurochirurgické výkony ; pooperační péče ; neurologické ošetřovatelství

nahoru

NEUROVĚDY

Průvodce mozkem : neuroanatomie : pro neurology, neurochirurgy a pro studium anatomie na lékařských fakultách : dráhy mozkové hemisféry a jejich význam pro operace gliomů insuly a hippocampu / Robert Bartoš, Ingrid J. Concepción, Veronika Němcová a kolektiv. — Praha : Maxdorf, 2020. — 223 stran : ilustrace, tabulky ; — (Jessenius) ISBN 978-80-7345-656-6

neurovědy ; neuroanatomie ; mozek : anatomie a histologie ; neurochirurgie ; neurochirurgické výkony

nahoru

NUTRIČNÍ TERAPIE, DIETOTERAPIE A VÝŽIVA

Bakterie mléčného kvašení, probiotika a fermentované mléčné výrobky / recenzent Jan Krejsek. — 2. vydání. — Praha : Potravinářská komora České republiky, Česká technologická platforma pro potraviny, 2019. — 43 stran : barevné ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-88019-37-4

nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; kysané mléčné výrobky ; probiotika ; zdravá strava ; Lactobacillus

nahoru

OFTALMOLOGIE

Willsův oční manuál : diagnostika a léčba očních chorob v praxi / editoři: Nika Bagheriová, Brynn N. Wajdová ; přeložili Gabriela Mahelková, Martina Kodetová, Nina Ondrová a Václav Petr. — 7. vydání. — Praha : Stanislav Juhaňák – Triton, 2020. — xvi, 365 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-7553-808-6

oftalmologie ; oční nemoci : diagnóza : terapie ; diagnostické techniky oftalmologické

Chirurgie očnice / Petr Matoušek, Radim Lipina, Pavel Diblík, Petr Čelakovský a kolektiv ; editor: Viktor Chrobok. — 1. vydání. — Havlíčkův Brod : Tobiáš, 2020. — 437 stran : ilustrace (převážně barevné) ; — (Medicína hlavy a krku) ISBN 978-80-7311-198-4

oftalmologie ; chirurgie ; chirurgie operační ; nemoci orbity : chirurgie ; pooperační péče ; diagnostické techniky oftalmologické

Ophthalmic microsurgical suturing techniques / Marian S. Macsai (ed.).. — Heidelberg ; Springer, [2007]. — xiv, 149 stran : ilustrace ; ISBN 978-3-540-28069-9

chirurgie ; oftalmologie ; oftalmologické chirurgické výkony : metody ; mikrochirurgie : metody ; šicí techniky ; sutura ; oční nemoci : chirurgie

nahoru

OKULTNÍ VĚDY

Paranormality / Richard Wiseman. — First published in paperback. — London : Pan books, 2012. — 340 stran : ilustrace ; ISBN 978-1-4472-0816-7

okultní vědy ; věda a výzkum ; psychologie, klinická psychologie ; parapsychologie ; okultismus ; metafyzické vztahy mezi duší a tělem ; spiritualismus ; věda ; duševní procesy

nahoru

ONKOLOGIE

Nádory mediastina / Josef Chudáček, David Vávra a kolektiv. — První vydání. — Praha : Farmakon Press, spol. s r.o., 2020. — 164 stran : ilustrace (převážně barevné) ; ISBN 978-80-907656-2-7

onkologie ; nádory hrudníku ; hrudní chirurgie ; mediastinum : patologie ; diagnostické techniky a postupy

nahoru

ORTOPEDIE

Manual of fracture management – foot and ankle / Stefan Rammelt, Michael P. Swords, Mandeep S. Dhillon, Andrew K. Sands. — Stuttgart : Thieme, [2019]. — xviii, 642 stran : ilustrace ; — (AO Trauma) ISBN 978-3-13-243458-5

ortopedie ; chirurgie ; ortopedické výkony : metody ; ortopedické fixační pomůcky ; poranění nohy (od hlezna dolů) : chirurgie ; poranění kotníku : chirurgie ; fraktury kotníku : chirurgie ; poranění měkkých tkání : chirurgie

Fractures and dislocations of the talus and calcaneus : a case-based approach / Mark R. Adams, Stephen K. Benirschke editors. — Cham : Springer, [2020]. — xi, 356 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-3-030-37362-7

ortopedie ; chirurgie ; ortopedické výkony : metody ; ortopedické fixační pomůcky ; fraktury kostí : chirurgie ; talus : chirurgie : zranění ; patní kost : chirurgie : zranění ; poranění nohy (od hlezna dolů) : chirurgie ; dislokace kloubu : chirurgie

Jak jsme zaplatili za dvě nohy : rozhovory s lékaři, fyzioterapeuty a biology o lidském těle, hlavně o kostrči a svalstvu pánevního dna / Zuzana Pechová. — Vydání první. — Praha : Malvern, 2020. — 128 stran ; ISBN 978-80-7530-250-2

ortopedie ; kostrč : patologie ; pánevní dno : patologie ; syndrom ; pánevní bolest ; biologická evoluce

nahoru

PALIATIVNÍ MEDICÍNA

Nemocné rozhovory : komunikace a narativní terapie s nevyléčitelně nemocnými pacienty a jejich blízkými / Ladislav Kabelka. — Praha : Grada Publishing, 2020. — 237 stran : ilustrace (některé barevné) ; ISBN 978-80-271-1688-1

psychoterapie ; narativní terapie ; komunikace ; umírající ; rodinné vztahy : psychologie ; paliativní péče ; chronická nemoc : psychologie ; paliativní medicína

nahoru

PEDAGOGIKA

Autismus : praktická příručka pro rodiče / Alan Yau ; přeložil Miklós Csémy. — První vydání v českém jazyce. — Praha : Csémy Miklós ve spolupráci s Janou Czémy, 2016. — 71 stran ; ISBN 978-80-906078-1-1

pedagogika ; zdravotně postižení ; pediatrie ; speciální vzdělávání : metody ; autistická porucha : terapie ; výchova dítěte ; postižené děti ; vztahy mezi rodiči a dětmi ; komunikace

Prevence rizikového chování ve školství / Michal Miovský a kolektiv ; autorský kolektiv Michal Miovský, Lenka Skácelová, Jana Zapletalová, Petr Novák, Miroslav Barták, Pavel Bártík, Martina Budinská, Lenka Čablová, Milan Černý, Pavla Doležalová, Roman Gabrhelík, Naďa Holická, Miroslav Charvát, Martina Jindrová, Lucie Jurystová, Michal Kolář, Sylva Majtnerová Kolářová, Pavel Kubů, Lenka Macková, Veronika Pavlas Martanová, Monika Nevoralová, Oľga Orosová, Jiří Pilař, Ivana Slavíková, Michaela Širůčková, Stanislav Štech, Lenka Šťastná, Barbora Václavková, Michaela Veselá. — 2., přepracované a doplněné vydání. — Praha : Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN v Praze, 2015. — 328 stran : ilustrace ; — (Monografie) ISBN 978-80-7422-391-4

sociální problémy : prevence a kontrola ; výchova, vzdělávání ; chování dětí ; chování mladistvých ; zdravotně rizikové chování ; dějiny 21. století ; pedagogika ; sociologie

Výkladový slovník základních pojmů školské prevence rizikového chování / Michal Miovský a kolektiv ; autorský kolektiv Michal Miovský, Tereza Adámková, Miroslav Barták, Lenka Čablová, Tomáš Čech, Pavla Doležalová, Lenka Endrödiová, Roman Gabrhelík, Miroslav Charvát, Lucie Jurystová, Lenka Macková, Veronika Pavlas Martanová, Marie Nejedlá, Monika Nevoralová, Petr Novák, Oľga Orosová, Lenka Skácelová, Lenka Šťastná, Michaela Širůčková, Michaela Štefunková, Jaroslav Vacek, Jana Zapletalová. — 2., přepracované a doplněné vydání. — Praha : Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN v Praze, 2015. — 272 stran : ilustrace ; — (Monografie) ISBN 978-80-7422-391-4

lingvistika, lékařská terminologie ; pedagogika ; sociologie ; školy ; sociální problémy : prevence a kontrola ; zdravotně rizikové chování ; chování dětí ; chování mladistvých ; terminologie jako téma

Programy a intervence školské prevence rizikového chování v praxi / Michal Miovský a kolektiv ; autorský kolektiv Michal Miovský, Anna Aujezká, Iva Burešová, Lenka Čablová, Eva Červenková, Markéta Jírová Exnerová, Helena Fialová, Roman Gabrhelík, Pavol Hašan, Kristýna Hrichová, Miroslav Charvát, Lucie Jurystová, Tereza Kaufová, Pavlína Kolářová, Petra Kubišová, Lenka Macková, Eva Maierová, Kateřina Melánová, Veronika Pavlas Martanová, Marie Nejedlá, Markéta Rodryčová, Lenka Skácelová, Kateřina Smutná, Michaela Širůčková, Jitka Škarohlídová, Jana Udatná, Michaela Veselá, Eliška Vodráčková, Kateřina Zaplatilová, Jana Zapletalová, Iva Žaloudíková. — 2., přepracované a doplněné vydání. — Praha : Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN v Praze, 2015. — 405 stran : ilustrace ; — (Monografie) ISBN 978-80-7422-391-4

pedagogika ; sociologie ; sociální problémy : prevence a kontrola ; chování mladistvých ; chování dětí ; zdravotně rizikové chování ; školy ; výchova, vzdělávání : metody ; dějiny 21. století

Kvalita a efektivita v prevenci rizikového chování dětí a dospívajících / Michal Miovský a kolektiv ; autorský kolektiv Michal Miovský, Roman Gabrhelík, Miroslav Charvát, Lenka Šťastná, Lucie Jurystová, Veronika Pavlas Martanová. — První vydání. — Praha : Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN v Praze, 2015. — 167 stran : ilustrace, tabulky ; — (Monografie) ISBN 978-80-7422-391-4

pedagogika ; sociologie ; školy ; zdravotně rizikové chování ; sociální problémy : prevence a kontrola ; chování dětí ; chování mladistvých ; hodnotící studie jako téma ; dějiny 21. století

nahoru

PEDIATRIE

Selhání střeva u dětí : etiopatogeneze a terapie / Filip Fencl, Jan Lebl, Jiří Froněk, Barbora Obermannová, Michaela Šibíková, Richard Škába, Karolina Špičáková, Jana Tejnická. — První vydání. — Praha : Galén, [2020]. — 134 stran : ilustrace (některé barevné) ; — (Motolské pediatrické semináře ;; 6) ISBN 978-80-7492-491-0

gastroenterologie ; pediatrie ; gastrointestinální nemoci : etiologie : terapie ; dítě

Autismus : praktická příručka pro rodiče / Alan Yau ; přeložil Miklós Csémy. — První vydání v českém jazyce. — Praha : Csémy Miklós ve spolupráci s Janou Czémy, 2016. — 71 stran ; ISBN 978-80-906078-1-1

pedagogika ; zdravotně postižení ; pediatrie ; speciální vzdělávání : metody ; autistická porucha : terapie ; výchova dítěte ; postižené děti ; vztahy mezi rodiči a dětmi ; komunikace

nahoru

PERINATOLOGIE A NEONATOLOGIE

Teorie mateřství / Lucie Janauer ; ilustrace Zuzana Bürger. — První vydání. — Praha : Pointa, 2020. — 141 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7650-110-2

perinatologie a neonatologie ; behaviorální vědy ; mateřské chování ; rodičovství ; vztahy mezi matkou a dítětem ; matky ; novorozenec ; výchova dítěte ; ženy

nahoru

PREVENTIVNÍ MEDICÍNA

Managing cardiovascular risk / edited by Ian M. Graham and Ralph B. D’Agostino, Sr.. — First published. — Oxford : Clinical Publishing, 2007. — viii, 111 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-1-84692-004-2

kardiologie ; preventivní medicína ; kardiovaskulární nemoci : prevence a kontrola ; primární prevence ; hodnocení rizik

nahoru

PŘÍRODNÍ VĚDY

Wissenschaftliche Tabellen Geigy : Einheiten im Meßwesen, Körperflüssigkeiten, Organe, Energiehaushalt, Ernährung / Herausgegeben von CIBA-GEIGY AG. — Achte, revidierte und erweiterte Auflage. — Basel : CIBA-GEIGY AG, [1977]. — 290 stran : ilustrace, tabulky ;

matematické pojmy ; matematika ; fyzika ; tělesné tekutiny ; váhy a míry ; chemie ; přírodní vědy ; statistika, zdravotnická statistika ; statistika jako téma

Wissenschaftliche Tabellen Geigy : Physikalische Chemie, Blut, Humangenetik, Stoffwechsel von Xenobiotika / Herausgegeben von CIBA-GEIGY AG. — Achte, revidierte und erweiterte Auflage. — Basel : CIBA-GEIGY AG, [1979]. — 331 stran : ilustrace, tabulky ;

přírodní vědy ; statistika, zdravotnická statistika ; fyzika ; chemie ; krev ; genetika člověka ; xenobiotika ; metabolismus ; statistika jako téma

nahoru

PSYCHIATRIE

Psychopatologie : nauka o nemocech duše / Miroslav Orel a kolektiv. — 3., aktualizované a doplněné vydání. — Praha : Grada, 2020. — 430 stran : ilustrace ; — (Psyché) ISBN 978-80-271-2529-6

psychiatrie ; psychopatologie ; duševní poruchy

nahoru

PSYCHOLOGIE, KLINICKÁ PSYCHOLOGIE

Emoce od A do P / Radkin Honzák. — Praha : Galén, [2020]. — 195 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-7492-492-7

psychologie, klinická psychologie ; emoce ; psychofyziologie

Úsměvy, zkušenosti, výstřednosti / Karel Nešpor. — Vydání první. — Praha : Portál, 2020. — 215 stran : ilustrace, portréty ; ISBN 978-80-262-1669-8

psychologie, klinická psychologie ; smích : psychologie ; optimismus : psychologie ; duševní zdraví ; zdravý životní styl ; vtip a humor jako téma : psychologie

Když narcisté zestárnou : jak vyjít se sebestřednými rodiči / Nina W. Brown ; z anglického originálu Children of the aging self-absorbed: a guide to coping with difficult, narcisstic parents & grandparents přeložila Lucie Šavlíková. — Vydání první. — Praha : Portál, 2020. — 174 stran ; ISBN 978-80-262-1642-1

psychologie, klinická psychologie ; stárnutí ; vztahy mezi rodiči a dětmi ; konflikt v rodině : psychologie ; komunikace ; osobnost ; narcismus ; řešení problému ; geriatrické ošetřovatelství ; staří : psychologie

Klinische Entwicklungspsychologie : ein Lehrbuch / Rolf Oerter, Cornelia von Hagen, Gisela Röper, Gil Noam. — Weinheim : Beltz, Psychologie Verglas Union, [1999]. — xvi, 804 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 3-621-27419-7

psychologie, klinická psychologie ; vývojová psychologie ; klinická psychologie

Učení s pomocí vědomé pozornosti / Craig Hassed, Richard Chambers ; přeložila Martina Valentová. — Vydání první. — Praha : Alpha Book, 2020. — 325 stran : ilustrace ; — (Dobrý život ;; svazek 12) ISBN 978-80-87529-45-4

psychologie, klinická psychologie ; učení ; pozornost ; psychický stres : terapie ; sebepojetí ; sebekontrola

Paranormality / Richard Wiseman. — First published in paperback. — London : Pan books, 2012. — 340 stran : ilustrace ; ISBN 978-1-4472-0816-7

okultní vědy ; věda a výzkum ; psychologie, klinická psychologie ; parapsychologie ; okultismus ; metafyzické vztahy mezi duší a tělem ; spiritualismus ; věda ; duševní procesy

Rozchod jako nový začátek : jak rozchod dokončit, otevřít se novým začátkům a žít ještě lepší život než dřív / Dagmar Kožinová. — Vydání 1. — Praha : Grada, 2020. — 204 stran ; ISBN 978-80-271-1692-8

psychologie, klinická psychologie ; sociologie

nahoru

PSYCHOTERAPIE

Nemocné rozhovory : komunikace a narativní terapie s nevyléčitelně nemocnými pacienty a jejich blízkými / Ladislav Kabelka. — Praha : Grada Publishing, 2020. — 237 stran : ilustrace (některé barevné) ; ISBN 978-80-271-1688-1

psychoterapie ; narativní terapie ; komunikace ; umírající ; rodinné vztahy : psychologie ; paliativní péče ; chronická nemoc : psychologie ; paliativní medicína

Gestalt terapie : vzrušení a růst lidské osobnosti / Frederick Perls, Ralph F. Hefferline, Paul Goodman ; přeložil Anton Polák. — 2., upravené vydání. — V Praze : Stanislav Juhaňák – TRITON, 2020. — 420 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7553-798-0

psychoterapie ; psychoterapeutické procesy ; gestalt teorie ; gestalt terapie ; ego

Život v zrcadle psychoterapie / Tatiana Neves ; z portugalského originálu A Vida num Grao de Psicoterapia … přeložila Julie Lukaštíková. — 1. vydání. — V Praze : Stanislav Juhaňák – TRITON, 2020. — ^^^svazky : ilustrace ; ISBN 978-80-7553-799-7

psychoterapie ; emoce ; psychoterapeutické procesy

nahoru

RADIOLOGIE, NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA A ZOBRAZOVACÍ METODY

Herzrhythmusstörungen / Ch. Büchner, H. Steim, W. Drägert. — Ingelheim : Boehringer, [1972]. — 79 stran : ilustrace ;

kardiologie ; srdeční arytmie : diagnostické zobrazování ; elektrokardiografie : metody ; radiologie, nukleární medicína a zobrazovací metody

Pacemaker electrocardiograms : an introduction to practical analysis / Hans Schüller, Thomas Fahraeus. — Solna, Sweden : Siemens-Elema AB, Pacemaker Division, [1983]. — 182 stran : ilustrace ; ISBN 91-86068-10-5

kardiologie ; kardiostimulátor ; elektrokardiografie : metody ; srdeční arytmie : diagnostické zobrazování ; radiologie, nukleární medicína a zobrazovací metody

The cardiac arrhythmias / Ch. Büchner, H.Steim, W. Drägert ; englich edition by L. Schamroth. — Ingelheim : Boehringer, [1977]. — 75 stran : ilustrace ;

kardiologie ; srdeční arytmie : diagnostické zobrazování ; elektrokardiografie : metody ; radiologie, nukleární medicína a zobrazovací metody

Nová metoda využití magnetické navigace a endovaskulárního mozkového katetrizačního mapování pro léčbu epilepsie a cévních mozkových příhod / řešitel projektu: Samuel J. Asirvatham a kol. ; příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Veterinárni a farmaceutická univerzita v Brně, Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

radiologie, nukleární medicína a zobrazovací metody ; epilepsie : terapie ; cévní mozková příhoda : terapie ; mapování mozku : metody ; endovaskulární výkony : metody ; katetrizace centrálních vén : metody ; magnetismus : metody

Detekce klinicky němých nestabilních plátů pomocí optické koherentní tomografie u nemocných s akutními koronárními syndromy a posouzení účinnosti současné doporučené terapie na stabilizaci těchto plátů a zhodnocení rizika recidivy akutních koronárních symptomů / řešitel projektu Radim Špaček ; příjemce Krajská zdravotní, a.s.. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ; — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR)

radiologie, nukleární medicína a zobrazovací metody ; kardiologie ; optická koherenční tomografie ; akutní koronární syndrom ; aterosklerotický plát : terapie ; výsledek terapie ; hodnocení rizik ; recidiva

Principles of clinical electrocardiography / Mervin J. Goldman. — 10th edition. — Los Altos : Lange Medical Publications, 1979. — 415 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 0-87041-081-4

kardiologie ; radiologie, nukleární medicína a zobrazovací metody ; elektrokardiografie : metody ; nemoci srdce : diagnostické zobrazování

nahoru

REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA

Vodní procedury ve wellness / Romana Andělová, Dobroslava Jandová, Milan Šmíd, Ludmila Vacková. — 1. vydání. — Praha : Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s.r.o., 2012. — 91 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-87723-01-2

fitness centrum ; podpora zdraví ; koupele ; hydroterapie ; terapie cvičením ; rehabilitační a fyzikální medicína

nahoru

REPRODUKČNÍ LÉKAŘSTVÍ

New horizons in reproductive medicine : the proceedings of the IX World Congress on Human Reproduction, Philadelphia, 1996 / edited by C. Coutifaris and L. Mastroianni. — First published. — New York ; The Partheon Publishing Group, 1997. — xxi, 598 stran : ilustrace, tabulky ; — (International congress, symposium, and seminar series ;; volume 12) ISBN 1-85070-793-6

reprodukční lékařství ; infertilita ; rozmnožování ; reprodukční techniky

nahoru

SOCIOLOGIE

Kvalita a efektivita v prevenci rizikového chování dětí a dospívajících / Michal Miovský a kolektiv ; autorský kolektiv Michal Miovský, Roman Gabrhelík, Miroslav Charvát, Lenka Šťastná, Lucie Jurystová, Veronika Pavlas Martanová. — První vydání. — Praha : Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN v Praze, 2015. — 167 stran : ilustrace, tabulky ; — (Monografie) ISBN 978-80-7422-391-4

pedagogika ; sociologie ; školy ; zdravotně rizikové chování ; sociální problémy : prevence a kontrola ; chování dětí ; chování mladistvých ; hodnotící studie jako téma ; dějiny 21. století

Programy a intervence školské prevence rizikového chování v praxi / Michal Miovský a kolektiv ; autorský kolektiv Michal Miovský, Anna Aujezká, Iva Burešová, Lenka Čablová, Eva Červenková, Markéta Jírová Exnerová, Helena Fialová, Roman Gabrhelík, Pavol Hašan, Kristýna Hrichová, Miroslav Charvát, Lucie Jurystová, Tereza Kaufová, Pavlína Kolářová, Petra Kubišová, Lenka Macková, Eva Maierová, Kateřina Melánová, Veronika Pavlas Martanová, Marie Nejedlá, Markéta Rodryčová, Lenka Skácelová, Kateřina Smutná, Michaela Širůčková, Jitka Škarohlídová, Jana Udatná, Michaela Veselá, Eliška Vodráčková, Kateřina Zaplatilová, Jana Zapletalová, Iva Žaloudíková. — 2., přepracované a doplněné vydání. — Praha : Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN v Praze, 2015. — 405 stran : ilustrace ; — (Monografie) ISBN 978-80-7422-391-4

pedagogika ; sociologie ; sociální problémy : prevence a kontrola ; chování mladistvých ; chování dětí ; zdravotně rizikové chování ; školy ; výchova, vzdělávání : metody ; dějiny 21. století

Výkladový slovník základních pojmů školské prevence rizikového chování / Michal Miovský a kolektiv ; autorský kolektiv Michal Miovský, Tereza Adámková, Miroslav Barták, Lenka Čablová, Tomáš Čech, Pavla Doležalová, Lenka Endrödiová, Roman Gabrhelík, Miroslav Charvát, Lucie Jurystová, Lenka Macková, Veronika Pavlas Martanová, Marie Nejedlá, Monika Nevoralová, Petr Novák, Oľga Orosová, Lenka Skácelová, Lenka Šťastná, Michaela Širůčková, Michaela Štefunková, Jaroslav Vacek, Jana Zapletalová. — 2., přepracované a doplněné vydání. — Praha : Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN v Praze, 2015. — 272 stran : ilustrace ; — (Monografie) ISBN 978-80-7422-391-4

lingvistika, lékařská terminologie ; pedagogika ; sociologie ; školy ; sociální problémy : prevence a kontrola ; zdravotně rizikové chování ; chování dětí ; chování mladistvých ; terminologie jako téma

Prevence rizikového chování ve školství / Michal Miovský a kolektiv ; autorský kolektiv Michal Miovský, Lenka Skácelová, Jana Zapletalová, Petr Novák, Miroslav Barták, Pavel Bártík, Martina Budinská, Lenka Čablová, Milan Černý, Pavla Doležalová, Roman Gabrhelík, Naďa Holická, Miroslav Charvát, Martina Jindrová, Lucie Jurystová, Michal Kolář, Sylva Majtnerová Kolářová, Pavel Kubů, Lenka Macková, Veronika Pavlas Martanová, Monika Nevoralová, Oľga Orosová, Jiří Pilař, Ivana Slavíková, Michaela Širůčková, Stanislav Štech, Lenka Šťastná, Barbora Václavková, Michaela Veselá. — 2., přepracované a doplněné vydání. — Praha : Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN v Praze, 2015. — 328 stran : ilustrace ; — (Monografie) ISBN 978-80-7422-391-4

sociální problémy : prevence a kontrola ; výchova, vzdělávání ; chování dětí ; chování mladistvých ; zdravotně rizikové chování ; dějiny 21. století ; pedagogika ; sociologie

Ti, kteří se starají : podpora neformální péče o seniory / Eva Dragomirecká a kolektiv. — První vydání. — Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2020. — 319 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-246-4598-8

geriatrie ; sociologie ; geriatrické ošetřovatelství ; osoby pečující o pacienty ; staří ; rodinné vztahy ; stárnutí

Rozchod jako nový začátek : jak rozchod dokončit, otevřít se novým začátkům a žít ještě lepší život než dřív / Dagmar Kožinová. — Vydání 1. — Praha : Grada, 2020. — 204 stran ; ISBN 978-80-271-1692-8

psychologie, klinická psychologie ; sociologie

nahoru

STATISTIKA, ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA

Wissenschaftliche Tabellen Geigy : Physikalische Chemie, Blut, Humangenetik, Stoffwechsel von Xenobiotika / Herausgegeben von CIBA-GEIGY AG. — Achte, revidierte und erweiterte Auflage. — Basel : CIBA-GEIGY AG, [1979]. — 331 stran : ilustrace, tabulky ;

přírodní vědy ; statistika, zdravotnická statistika ; fyzika ; chemie ; krev ; genetika člověka ; xenobiotika ; metabolismus ; statistika jako téma

Wissenschaftliche Tabellen Geigy : Einheiten im Meßwesen, Körperflüssigkeiten, Organe, Energiehaushalt, Ernährung / Herausgegeben von CIBA-GEIGY AG. — Achte, revidierte und erweiterte Auflage. — Basel : CIBA-GEIGY AG, [1977]. — 290 stran : ilustrace, tabulky ;

matematické pojmy ; matematika ; fyzika ; tělesné tekutiny ; váhy a míry ; chemie ; přírodní vědy ; statistika, zdravotnická statistika ; statistika jako téma

nahoru

STOMATOCHIRURGIE

Stomatochirurgie : klinické aspekty MKN-10 / Daniel Hrušák a kolektiv. — Druhé rozšířené vydání. — Praha : Current Media, [2020]. — 351 stran : ilustrace (převážně barevné) ; — (Medicus) ISBN 978-80-88129-51-6

stomatochirurgie ; stomatochirurgie ; stomatologické nemoci : terapie

nahoru

VĚDA A VÝZKUM

Paranormality / Richard Wiseman. — First published in paperback. — London : Pan books, 2012. — 340 stran : ilustrace ; ISBN 978-1-4472-0816-7

okultní vědy ; věda a výzkum ; psychologie, klinická psychologie ; parapsychologie ; okultismus ; metafyzické vztahy mezi duší a tělem ; spiritualismus ; věda ; duševní procesy

Kniha o vědě : od Darwina k temné hmotě: 250 milníků v dějinách přírodních věd / Clifford A. Pickover ; z anglického originálu The science book. From Darwin to dark energy, 250 milestones in the history of science … přeložili Petr Holčák, Ivan Štoll, Jan Klíma a Pavel Pecháček. — První vydání v českém jazyce. — Praha : Argo : 2020. — 535 stran : barevné ilustrace, portréty, faksimile ; — (Zip ;; svazek 70) ISBN 978-80-7363-965-5

věda a výzkum ; přírodní vědy : dějiny ; humanitní vědy : dějiny ; vynálezy : dějiny ; dějiny

nahoru

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

Zpráva o činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví za rok 2015 / kolektiv autorů. — První vydání. — Praha : Ministerstvo zdravotnictví České republiky, 2016. — 112 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-85047-53-0

veřejné zdravotnictví ; hygiena ; hygiena prostředí ; podpora zdraví ; služby preventivní péče

Elektronická preskripce v České republice v evropském kontextu = The electronic prescription in the Czech republic and in european context / Jan Bruthans. — Olomouc : Nakladatelství ANAG, [2020]. — 191 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7554-284-7

veřejné zdravotnictví ; lékařská informatika ; elektronické předepisování ; telemedicína ; veřejné lékárenské služby ; lékové předpisy ; Evropská unie

nahoru

VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ

Introduction to internal medicine / Jitka Mlíková Seidlerová et al. ; translation Jeremy Marc King, Alena Holá. — First edition. — Praha : Stanislav Juhaňák – Triton, 2020. — 495 stran : ilustrace (převážně barevné) ; ISBN 978-80-7553-834-5

vnitřní lékařství ; diagnostika ; diagnostické techniky a postupy ; vnitřní lékařství

nahoru

VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ

Čriepky z môjho života / Štefan Mýtnik. — První vydání. — Mlečice : Axonite CZ, 2020. — 79 stran : fotografie, portrét ; ISBN 978-80-88046-20-2

všeobecné lékařství ; praktické lékařství : dějiny ; praktičtí lékaři : dějiny ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století

nahoru

ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ

Autismus : praktická příručka pro rodiče / Alan Yau ; přeložil Miklós Csémy. — První vydání v českém jazyce. — Praha : Csémy Miklós ve spolupráci s Janou Czémy, 2016. — 71 stran ; ISBN 978-80-906078-1-1

pedagogika ; zdravotně postižení ; pediatrie ; speciální vzdělávání : metody ; autistická porucha : terapie ; výchova dítěte ; postižené děti ; vztahy mezi rodiči a dětmi ; komunikace

nahoru

ZDRAVOTNÍ VÝCHOVA

Byl jednou jeden život. scénář: Jean-Charles Gaudin ; komiksové zpracování podle původního scénáře Alberta Barillého ; kresby a barvy: Minte ; podle kreseb Jeana Barbauda ; z francouzského originálu Il était une fois la vie – Le coeur … přeložila Kateřina Vranová. — 1. vydání. — V Praze : Fragment, 2020. — 46 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-253-4804-8

anatomie ; zdravotní výchova ; humanitní vědy a umění ; anatomie ; srdce ; lidské tělo ; krevní oběh