Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2

Otevírací doba knihovny

Pondělí  9:00 – 18:00

Úterý     9:00 – 18:00

Středa    9:00 – 18:00

Čtvrtek   9:00 – 18:00

Pátek     9:00 – 17:00

více informací

Říjen 2020

Nové knihy ve fondu NLK

nahoru

AKUPUNKTURA A TRADIČNÍ MEDICÍNA

Sborník semináře Léčivé rostliny tradiční čínské medicíny : V Praze 2. října 1996 / Institut tropického a subtropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze, Kontinenty – sdružení pro spolupráci se zeměmi Asie, Afriky a Latinské Ameriky a Česko-čínská společnost. — Praha : Česká zemědělská univerzita, 1996. — 171 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 80-213-0331-X

akupunktura a tradiční medicína ; botanika ; léčivé rostliny ; tradiční čínská medicína ; fytoterapie

nahoru

ALERGOLOGIE A IMUNOLOGIE

Vliv časného postnatálního osídlení novorozenců E. coli na výskyt alergie, vybraných imunologických charakteristik a složení střevní mikrobioty / řešitel Jiří Hrdý, příjemce Univerzita Karlova. — — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Agentury pro zdravotnický výzkum MZ ČR)

perinatologie a neonatologie ; alergologie a imunologie ; alergie ; fetální krev : imunologie ; dendritické buňky : imunologie ; regulační T-lymfocyty : imunologie ; cytokiny : imunologie ; novorozenec ; dítě ; probiotika : terapeutické užití ; vakcíny ; imunologické faktory ; rizikové faktory

Monoklonální gamapatie u pacientů po transplantaci solidních orgánů. Vztah mezi potransplantační imunosupresí a lymfoproliferativními onemocněními. / řešitel Antonín Jabor, příjemce Institut klinické a experimentální medicíny. — — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Agentury pro zdravotnický výzkum MZ ČR)

transplantologie ; alergologie a imunologie ; paraproteinemie ; lymfoproliferativní nemoci : diagnóza ; reakce štěpu proti příjemci ; transplantace orgánů : škodlivé účinky ; imunosuprese ; biologické markery ; incidence

Imunologické biomarkery pro neinvazivní diagnostiku, volbu vhodné léčby a predikci komplikací idiopatických střevních zánětů / řešitel Pavel Drastich, příjemce Institut klinické a experimentální medicíny. — — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Agentury pro zdravotnický výzkum MZ ČR)

gastroenterologie ; alergologie a imunologie ; idiopatické střevní záněty : diagnóza ; imunologické testy ; mikrobiologické techniky ; biologické markery ; imunitní systém – jevy ; střevní mikroflóra ; časná diagnóza

Monitorování nádorového mikroprostředí a imunoreaktivity při posuzování prognózy a úspěšnosti léčby u pacientů s vybranými solidními nádory / řešitel Luboš Petruželka, příjemce Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. — — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Agentury pro zdravotnický výzkum MZ ČR)

onkologie ; nádory : imunologie : terapie ; mikroprostředí nádoru : imunologie ; imunologický dozor ; imunologické techniky ; T-lymfocyty : imunologie ; buňky NK : imunologie ; cytokiny : imunologie ; biologické markery ; prognóza ; alergologie a imunologie

Dysregulace imunitního systému: vlastnosti lymfocytů u pacientů s immunodeficiencí a autoimunitními projevy / řešitel Tomáš Kalina, příjemce Univerzita Karlova. — — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Agentury pro zdravotnický výzkum MZ ČR)

alergologie a imunologie ; primární imunodeficience : diagnóza ; lymfocyty ; průtoková cytometrie ; molekulární biologie ; imunitní systém – jevy ; genetické testování ; časná diagnóza

Prognostické faktory rozvoje orgánového a tkáňového postižení u vybraných systémových chorob pojiva / řešitel Pavel Horák, příjemce Univerzita Palackého v Olomouci. — — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Agentury pro zdravotnický výzkum MZ ČR)

alergologie a imunologie ; dermatovenerologie ; systémový lupus erythematodes ; systémová sklerodermie ; revmatoidní artritida ; nemoci cév ; klinické laboratorní techniky ; prognóza ; časná diagnóza ; biologické markery

Vliv granulocytů a monocytů na vznik a rozvoj imunodeficitních chorob a dalších imunopatologických dějů / řešitel Marcela Vlková, příjemce Masarykova univerzita. — — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Agentury pro zdravotnický výzkum MZ ČR)

alergologie a imunologie ; syndromy imunologické nedostatečnosti ; imunitní systém – jevy ; monocyty ; granulocyty ; průtoková cytometrie ; exprese genu : imunologie ; cytokiny

nahoru

ALTERNATIVNÍ LÉKAŘSTVÍ

Čaje z léčivých rostlin : jak správně sbírat, sušit a míchat / Michaela Girschová ; z německého originálu Heilpflanzen-Tee – richtig sammeln, trocken und mischen … přeložil Rudolf Rada. — První vydání. — Praha : Mladá fronta, 2020. — 158 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-204-5438-6

alternativní lékařství ; fytoterapie : metody ; léčivé čaje ; léčivé rostliny

Domácí lékárna : léčba častých potíží a virových onemocnění / Iza Czajková. — Ostrava : Bookmedia, s.r.o., 2020. — 189 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-7639-060-7

alternativní lékařství ; fytoterapie : metody ; léčivé rostliny ; zdravý životní styl ; tradiční lékařství ; rostlinné přípravky

nahoru

ANATOMIE

Somatologie : učebnice pro obor ošetřovatel / Markéta Křivánková. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2020. — 256 stran, xvi stran obrazových příloh : ilustrace (převážně barevné) ; ISBN 978-80-271-2467-1

anatomie ; fyziologie ; anatomie ; fyziologie

nahoru

BAKTERIOLOGIE

Účinek nových antimikrobních látek proti Burkholderia cenocepacia: studium genomu a transkriptomu s ohledem na bakteriální evoluci v lidském hostiteli / řešitel Pavel Dřevínek, příjemce Univerzita Karlova. — — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Agentury pro zdravotnický výzkum MZ ČR)

genetika, lékařská genetika ; bakteriologie ; antibakteriální látky : terapeutické užití ; cystická fibróza ; Burkholderia cenocepacia ; infekce bakteriemi rodu Burkholderia : terapie ; genom ; transkriptom ; sekvenční analýza

nahoru

BEHAVIORÁLNÍ VĚDY

Jak si nenechat ublížit / Jana Goldmanová ; z angličtiny přeložila Veronika Konečná. — První vydání. — Praha : Portál, 1996. — 142 stran ; ISBN 80-7178-090-1

behaviorální vědy ; prevence úrazů : metody ; chování snižující riziko ; chování mladistvých ; nebezpečné chování ; mladiství

nahoru

BIOCHEMIE

Kyslík : molekula, která stvořila svět / Nick Lane ; přeložil Pavel Pecháček. — První vydání v českém jazyce. — Praha : Dokořán, 2020. — 358 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7363-878-8

biochemie ; biologie ; kyslík ; fotosyntéza ; atmosféra ; antioxidancia ; biogeneze ; stárnutí ; biochemické jevy ; molekulární biologie

Mitochondriální dysfunkce při bipolární afektivní poruše / řešitel Jana Hroudová, příjemce Univerzita Karlova. — — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Agentury pro zdravotnický výzkum MZ ČR)

biochemie ; psychiatrie ; bipolární porucha : diagnóza ; poruchy nálady : diagnóza ; mitochondriální nemoci ; DNA mitochondriální ; buněčné dýchání ; biologické markery ; biochemická analýza krve ; komplexy proteinů řetězce elektronového transportu ; monoaminoxidasa ; průzkumy a dotazníky

Validace biomarkerů chemosensitivity karcinomu prsu / řešitel Pavel Souček, příjemce Státní zdravotní ústav. — — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Agentury pro zdravotnický výzkum MZ ČR)

onkologie ; biochemie ; chemorezistence ; adjuvantní chemoterapie ; nádory prsu ; prognóza ; nádorové biomarkery : chemie

Bilirubin jako rizikový faktor kardiovaskulárního onemocnění. / řešitel Jaroslav Hubáček, příjemce Institut klinické a experimentální medicíny. — — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Agentury pro zdravotnický výzkum MZ ČR)

kardiologie ; biochemie ; bilirubin ; rizikové faktory ; kardiovaskulární nemoci ; časná diagnóza ; genotyp ; hemová oxygenasa (decyklizující) ; glukuronosyltransferasa

nahoru

BIOLOGIE

Kyslík : molekula, která stvořila svět / Nick Lane ; přeložil Pavel Pecháček. — První vydání v českém jazyce. — Praha : Dokořán, 2020. — 358 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7363-878-8

biochemie ; biologie ; kyslík ; fotosyntéza ; atmosféra ; antioxidancia ; biogeneze ; stárnutí ; biochemické jevy ; molekulární biologie

The biology of aplastic anemia and paroxysmal nocturnal hemoglobinuria : impact on diagnosis, management, and emerging therapies : participant guide. — Secaucus : Thomson Professional Postgraduate Services®, [2006]. — 1 svazek : ilustrace ;

hematologie a transfuzní lékařství ; aplastická anemie ; paroxysmální hemoglobinurie ; molekulární biologie ; biologie

nahoru

BOTANIKA

Sborník semináře Léčivé rostliny tradiční čínské medicíny : V Praze 2. října 1996 / Institut tropického a subtropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze, Kontinenty – sdružení pro spolupráci se zeměmi Asie, Afriky a Latinské Ameriky a Česko-čínská společnost. — Praha : Česká zemědělská univerzita, 1996. — 171 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 80-213-0331-X

akupunktura a tradiční medicína ; botanika ; léčivé rostliny ; tradiční čínská medicína ; fytoterapie

nahoru

CYTOLOGIE, KLINICKÁ CYTOLOGIE

Národní program studia mutací a klonality leukemických buněk u pacientů s akutní myeloidní leukémií / řešitel Zdeněk Ráčil, příjemce Fakultní nemocnice Brno. — — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Agentury pro zdravotnický výzkum MZ ČR)

cytologie, klinická cytologie ; onkologie ; akutní myeloidní leukemie : diagnóza : terapie ; sekvenční analýza DNA : metody ; klonální evoluce ; myši ; transplantace heterologní ; metylace DNA ; prognóza ; mutace

Analýza interakcí nádorových buněk s mikroprostředím metodami hmotnostní cytometrie a proteinových arrays / řešitel Jan Starý, příjemce Univerzita Karlova. — — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Agentury pro zdravotnický výzkum MZ ČR)

onkologie ; cytologie, klinická cytologie ; cytodiagnostika : metody ; hmotnostní spektrometrie : metody ; proteomika : metody ; mikroprostředí nádoru ; nádory : diagnóza ; leukemie ; nádory centrálního nervového systému ; B-lymfocyty : cytologie ; nádorové biomarkery ; nádorová transformace buněk

nahoru

DĚJINY LÉKAŘSTVÍ

Mor 1480-1730 : epidemie v lékařských traktátech raného novověku Karel Černý. — Vydání druhé. — Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2020. — 504 stran ; ISBN 978-80-246-4691-6

infekční lékařství ; epidemiologie ; dějiny lékařství ; epidemie : dějiny ; dějiny raného novověku 1451-1600 ; dějiny 17. století ; dějiny 18. století ; mor : dějiny ; preventivní lékařství : dějiny ; postoj

nahoru

DERMATOVENEROLOGIE

Prognostické faktory rozvoje orgánového a tkáňového postižení u vybraných systémových chorob pojiva / řešitel Pavel Horák, příjemce Univerzita Palackého v Olomouci. — — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Agentury pro zdravotnický výzkum MZ ČR)

alergologie a imunologie ; dermatovenerologie ; systémový lupus erythematodes ; systémová sklerodermie ; revmatoidní artritida ; nemoci cév ; klinické laboratorní techniky ; prognóza ; časná diagnóza ; biologické markery

nahoru

DIABETOLOGIE

Vliv hyperinzulinémie a postprandiální hyperglykémie na endoteliální funkci u nemocných s diabetem 2. typu a u zdravých kontrol / řešitel Terezie Pelikánová, příjemce Institut klinické a experimentální medicíny. — — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Agentury pro zdravotnický výzkum MZ ČR)

diabetologie ; inzulinová rezistence ; hyperinzulinismus ; hyperglykemie ; cévní endotel : patologie ; nemoci cév ; diabetes mellitus 2. typu : komplikace ; biologické markery

Úloha endokrinní funkce tukové tkáně v etiopatogenezi gestačního diabetu. / řešitel Michal Kršek, příjemce Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. — — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Agentury pro zdravotnický výzkum MZ ČR)

diabetologie ; gestační diabetes : etiologie ; tuková tkáň ; inzulinová rezistence ; imunokompetence ; rizikové faktory ; komplikace těhotenství ; receptory somatomedinů ; proteiny vázající insulinu podobné růstové faktory

Identifikace individuální dynamiky glykemických exkurzí u pacientů s diabetem pro zlepšení rozhodovacích postupů ovlivňujících dávkování inzulínu / řešitel Kateřina Štechová, příjemce Fakultní nemocnice v Motole. — — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Agentury pro zdravotnický výzkum MZ ČR)

diabetologie ; diabetes mellitus 1. typu : farmakoterapie ; inzulinové infuzní systémy : trendy ; inzulin : aplikace a dávkování ; selfmonitoring glykemie : metody : trendy ; mobilní aplikace : trendy ; výživové doporučené dávky ; analýza potravin

Transplantační léčba diabetu pomocí inzulín produkujících buněk získaných přeprogramováním neendokrinních pankreatických buněk / řešitel Tomáš Koblas, příjemce Institut klinické a experimentální medicíny. — — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Agentury pro zdravotnický výzkum MZ ČR)

diabetologie ; transplantologie ; diabetes mellitus : chirurgie ; inzulin : terapeutické užití ; transplantace buněk : metody : veterinární ; beta-buňky : transplantace ; přeprogramování buněk ; messenger RNA : terapeutické užití ; transdiferenciace buněk ; transkripční faktory

nahoru

EKONOMIE, EKONOMIKA, EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

Ekonomické hodnocení ve zdravotnictví : zaměřeno na duševní zdraví / Hana Marie Broulíková, Martin Dlouhý, Petr Winkler. — 1. vydání. — Klecany : Národní ústav duševního zdraví, 2020. — 119 stran : ilustrace (některé barevné) ; ISBN 978-80-87142-40-0

ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; psychiatrie ; duševní zdraví : ekonomika ; psychiatrická péče : ekonomika ; náklady na zdravotní péči ; výdaje na zdravotnictví ; hodnocení programu : ekonomika

nahoru

ENDOKRINOLOGIE

Úloha gastrointestinálních hormonů a endokrinní dysfunkce střeva v etiopatogenezi syndromu krátkého střeva / řešitel Martin Haluzík, příjemce Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. — — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Agentury pro zdravotnický výzkum MZ ČR)

gastroenterologie ; endokrinologie ; syndrom krátkého střeva : etiologie ; gastrointestinální hormony ; inkretiny ; nemoci endokrinního systému ; parenterální výživa ; chirurgie trávicího traktu ; fyziologická adaptace ; podvýživa

nahoru

EPIDEMIOLOGIE

Estimating mortality from COVID-19 scientific brief : 4 August 2020. — [Geneva] : World Health Organization, [2020]. — 4 strany

epidemiologie ; veřejné zdravotnictví ; koronavirové infekce : mortalita ; Betacoronavirus ; propuknutí nemoci ; mortalita

COVID-19 essential supplies forecasting tool : interim guidance : 25 August 2020. — [Geneva] : World Health Organization, [2020]. — 13 stran

Betacoronavirus ; propuknutí nemoci ; vybavení a zásoby nemocnice ; koronavirové infekce : epidemiologie ; osobní ochranné prostředky ; reagenční soupravy diagnostické ; zdravotničtí pracovníci ; lůžková kapacita nemocnice ; epidemiologické monitorování ; veřejné zdravotnictví ; epidemiologie

Pandemie / Michal Kubal, Vojtěch Gibiš. — Vydání první. — Praha : KNIHA ZLIN, 2020. — 643 stran : barevné ilustrace ; — (In ;; svazek 3) ISBN 978-80-7662-047-6

epidemiologie ; sociologie ; pandemie ; koronavirové infekce ; Betacoronavirus ; sociální změna ; sociologické faktory ; dějiny 21. století ; politika

Mor 1480-1730 : epidemie v lékařských traktátech raného novověku Karel Černý. — Vydání druhé. — Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2020. — 504 stran ; ISBN 978-80-246-4691-6

infekční lékařství ; epidemiologie ; dějiny lékařství ; epidemie : dějiny ; dějiny raného novověku 1451-1600 ; dějiny 17. století ; dějiny 18. století ; mor : dějiny ; preventivní lékařství : dějiny ; postoj

nahoru

EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNA

Cílená inhibice BCL2 proteinů v experimentální terapii difuzního velkobuněčného B- lymfomu (DLBCL) / řešitel Pavel Klener, příjemce Univerzita Karlova. — — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Agentury pro zdravotnický výzkum MZ ČR)

onkologie ; experimentální medicína ; difúzní velkobuněčný B-lymfom : terapie ; protoonkogenní proteiny c-bcl-2 : antagonisté a inhibitory ; protein MCL-1 : antagonisté a inhibitory ; inhibitory proteinu aktivujícího 5-lipoxygenasu ; apoptóza ; homoharringtonin : terapeutické užití ; transplantace heterologní ; myši ; modely nemocí na zvířatech

nahoru

FARMACIE A FARMAKOLOGIE

Využití neantigenního rybího kolagenu při konstrukci implantátů a jako nosiče léků / řešitel Tomáš Grus, příjemce Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. — — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Agentury pro zdravotnický výzkum MZ ČR)

farmacie a farmakologie ; kolagen : farmakokinetika ; rybí proteiny : farmakokinetika ; antigeny ; nosiče léků : farmakokinetika ; cévní protézy ; léky s prodlouženým účinkem

Molekulárně-epidemiologická typizace multirezistentních kmenů Enterobacteriaceae a Pseudomonas spp. se zaměřením na jejich skryté zdroje / řešitel Jaroslav Hrabák, příjemce Univerzita Karlova. — — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Agentury pro zdravotnický výzkum MZ ČR)

molekulární biologie, molekulární medicína ; farmacie a farmakologie ; farmakoepidemiologie ; bakteriální léková rezistence ; karbapenemy ; fluorochinolony ; Enterobacteriaceae rezistentní na karbapenemy ; Enterobacteriaceae ; Pseudomonas

Mechanismy vzniku a šíření glykopeptidové rezistence u Staphylococcus haemolyticus / řešitel Gabriela Balíková Novotná, příjemce Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.. — — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Agentury pro zdravotnický výzkum MZ ČR)

farmacie a farmakologie ; mikrobiologie, lékařská mikrobiologie ; antibakteriální látky ; glykopeptidy ; bakteriální léková rezistence ; Staphylococcus haemolyticus ; vankomycin ; teikoplanin ; sekvenční analýza ; epidemiologické metody ; hmotnostní spektrometrie ; mutace

nahoru

FARMAKOTERAPIE

Pharmacotherapy of Alzheimer’s disease / edited by Serge Gauthier ; foreword by Claudio Cuello. — London : Martin Dunitz, [1998]. — xviii, 166 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 1-85317-583-8

farmakoterapie ; neurologie ; Alzheimerova nemoc : farmakoterapie ; léčivé přípravky

nahoru

FYZIOLOGIE

O tom se nemluví : proč má naše dokonalé tělo tolik nedokonalostí? / Yael Adlerová ; přeložil Vladimír Čadský ; ilustrace Katja Spitzerová. — Vydání první. — Praha : Euromedia Group, a. s., 2020. — 326 stran : ilustrace ; — (Esence) ISBN 978-80-242-6705-0

fyziologie ; lidské tělo ; tabu

Somatologie : učebnice pro obor ošetřovatel / Markéta Křivánková. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2020. — 256 stran, xvi stran obrazových příloh : ilustrace (převážně barevné) ; ISBN 978-80-271-2467-1

anatomie ; fyziologie ; anatomie ; fyziologie

nahoru

GASTROENTEROLOGIE

Proximální resekce žaludku / Petr Lochman. — Praha : Maxdorf, [2020]. — 104 stran : ilustrace, tabulky ; — (Jessenius) ISBN 978-80-7345-575-0

gastroenterologie ; chirurgie ; gastrektomie ; gastroezofageální junkce ; nádory jícnu

Úloha gastrointestinálních hormonů a endokrinní dysfunkce střeva v etiopatogenezi syndromu krátkého střeva / řešitel Martin Haluzík, příjemce Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. — — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Agentury pro zdravotnický výzkum MZ ČR)

gastroenterologie ; endokrinologie ; syndrom krátkého střeva : etiologie ; gastrointestinální hormony ; inkretiny ; nemoci endokrinního systému ; parenterální výživa ; chirurgie trávicího traktu ; fyziologická adaptace ; podvýživa

Imunologické biomarkery pro neinvazivní diagnostiku, volbu vhodné léčby a predikci komplikací idiopatických střevních zánětů / řešitel Pavel Drastich, příjemce Institut klinické a experimentální medicíny. — — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Agentury pro zdravotnický výzkum MZ ČR)

gastroenterologie ; alergologie a imunologie ; idiopatické střevní záněty : diagnóza ; imunologické testy ; mikrobiologické techniky ; biologické markery ; imunitní systém – jevy ; střevní mikroflóra ; časná diagnóza

nahoru

GENETIKA, LÉKAŘSKÁ GENETIKA

Účinek nových antimikrobních látek proti Burkholderia cenocepacia: studium genomu a transkriptomu s ohledem na bakteriální evoluci v lidském hostiteli / řešitel Pavel Dřevínek, příjemce Univerzita Karlova. — — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Agentury pro zdravotnický výzkum MZ ČR)

genetika, lékařská genetika ; bakteriologie ; antibakteriální látky : terapeutické užití ; cystická fibróza ; Burkholderia cenocepacia ; infekce bakteriemi rodu Burkholderia : terapie ; genom ; transkriptom ; sekvenční analýza

Fenotypová plasticita leukemických buněk a její genetický podklad – vztah k terapii a detekci minimální reziduální nemoci / řešitel Ester Mejstříková, příjemce Univerzita Karlova. — — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Agentury pro zdravotnický výzkum MZ ČR)

onkologie ; genetika, lékařská genetika ; leukemie B-buněčná ; reziduální nádor ; fyziologická adaptace : genetika ; průtoková cytometrie ; genetické testování ; rizikové faktory ; genom lidský

Určení příčin vzácných geneticky podmíněných nemocí pomocí metod analýzy genomu a zhodnocení přínosů tohoto přístupu pro klinicko-diagnostickou praxi / řešitel Stanislav Kmoch, příjemce Univerzita Karlova. — — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Agentury pro zdravotnický výzkum MZ ČR)

genetika, lékařská genetika ; vzácné nemoci ; vzácné nemoci : etiologie ; genetická predispozice k nemoci : etiologie ; genom lidský ; diagnostické techniky molekulární ; prognóza ; genomika ; dítě

Využití genového LDL skóre v diagnostice primárních hypercholesterolemií a odhadu kardiovaskulárního rizika / řešitel Michal Vrablík, příjemce Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. — — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Agentury pro zdravotnický výzkum MZ ČR)

genetika, lékařská genetika ; vnitřní lékařství ; hypercholesterolemie : diagnóza ; rizikové faktory ; kardiovaskulární nemoci ; LDL-cholesterol ; receptory LDL ; genetické testování ; telomery ; genová knihovna

Fenotyp vaskulární rejekce po transplantaci ledviny a izolovaná v-léze / řešitel Mariana Wohlfahrtová, příjemce Institut klinické a experimentální medicíny. — — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Agentury pro zdravotnický výzkum MZ ČR)

genetika, lékařská genetika ; transplantologie ; rejekce štěpu : terapie ; akutní nemoc : terapie ; transplantace ledvin ; nemoci cév : terapie ; transkriptom : genetika ; léková rezistence : genetika ; fenotyp

Úloha genetických změn v genech microRNA a ve vazebných místech pro microRNA u kolorektálního karcinomu ve vztahu k individuální terapii / řešitel Veronika Vymetálková, příjemce Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.. — — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Agentury pro zdravotnický výzkum MZ ČR)

genetika, lékařská genetika ; onkologie ; kolorektální nádory : terapie ; adjuvantní chemoterapie ; mikro RNA : genetika ; karcinogeneze : genetika ; mutace : genetika ; rizikové faktory

Analýza genetické predispozice ke vzniku karcinomu ovaria pomocí Next Gene sekvenování / řešitel Petra Kleiblová, příjemce Univerzita Karlova. — — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Agentury pro zdravotnický výzkum MZ ČR)

genetika, lékařská genetika ; onkologie ; nádory vaječníků : genetika ; genetické nemoci vrozené : genetika ; sekvenční analýza ; diagnostické techniky porodnicko-gynekologické ; techniky in vitro ; poruchy opravy DNA ; mutace

Identifikace genů podmiňujících alteraci peritoneální membrány při chronické léčbě peritoneální dialýzou / řešitel Alena Paříková, příjemce Institut klinické a experimentální medicíny. — — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Agentury pro zdravotnický výzkum MZ ČR)

genetika, lékařská genetika ; nefrologie ; peritoneální dialýza : škodlivé účinky ; exprese genu ; dialyzační roztoky : škodlivé účinky ; cytokiny : genetika ; mezibuněčné signální peptidy a proteiny : genetika ; permeabilita buněčné membrány : genetika : účinky léků

Využití genového HTG skóre v diagnostice primárních hypertriglyceridemií a odhadu rizika gastrointestinálních a kardiovaskulárních komplikací / řešitel Richard Češka, příjemce Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. — — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Agentury pro zdravotnický výzkum MZ ČR)

vnitřní lékařství ; genetika, lékařská genetika ; hypertriglyceridemie : diagnóza ; rizikové faktory ; kardiovaskulární nemoci ; gastrointestinální nemoci ; genetické testování ; polymorfismus genetický ; genová knihovna

Identifikace genetických faktorů podílejících se na vzniku a prognóze dědičné formy karcinomu prsu / řešitel Zdeněk Kleibl, příjemce Univerzita Karlova. — — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Agentury pro zdravotnický výzkum MZ ČR)

genetika, lékařská genetika ; onkologie ; dědičný syndrom nádoru prsu a vaječníků : genetika ; genetická predispozice k nemoci ; prognóza ; sekvenční analýza DNA ; exom ; mutace ; rizikové faktory ; ženské pohlaví

nahoru

GERIATRIE

Konec stárnutí : proč stárneme a proč už nemusíme / David A. Sinclair a Matthew D. LaPlante ; ilustrovala Catherine L. Delphia ; překlad Helena Mirovská. — Vydání první. — V Brně : Jan Melvil Publishing, 2020. — 384 stran : ilustrace, portréty ; — (Pod povrchem) ISBN 978-80-7555-109-2

geriatrie ; stárnutí ; stárnutí buněk ; dlouhověkost ; předpověď ; zdravé stárnutí ; kvalita života ; život

Náročné, krizové a mimořádné situace v kontextu rezidenčních služeb : umírání, doprovázení a smrt uživatelů se zdravotním postižením / Jan Chrastina, Naděžda Špatenková a Bianka Hudcová. — 1. vydání. — Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2020. — 160 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-244-5725-3

sociologie ; geriatrie ; staří ; zdravotně postižení ; smrt ; umírající ; sociální práce ; pomáhající chování ; krizové intervence ; odborná způsobilost

100 chyb při práci o lidi s demencí / Jutta König, Claudia Zemlin ; z německého originálu přeložila Lucie Simonová. — Vydání druhé. — Praha : Portál, 2020. — 119 stran ; ISBN 978-80-262-1706-0

geriatrie ; psychiatrie ; neurologie ; geriatrické ošetřovatelství ; geriatrická psychiatrie ; demence ; staří ; chybná zdravotní péče ; zajištění kvality zdravotní péče

nahoru

GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ

Propojení teorie a praxe v ošetřovatelství a porodní asistenci : Brno, 30. listopadu 2018 : sborník příspěvků / editorka: Liana Greiffeneggová. — 1., elektronické vydání. — Brno : Masarykova univerzita, 2019. — 99 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-210-9181-8

ošetřovatelství ; gynekologie a porodnictví ; ošetřovatelská péče ; porodní asistentky ; mezinárodní spolupráce

Životopis bez cenzury / Radim Uzel. — 1. vydání. — Praha : TAXUS International s.r.o., [2020]. — 255 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; ISBN 978-80-87717-36-3

sexuologie ; humanitní vědy a umění ; sexuologie : dějiny ; sexuální poradenství : dějiny ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století ; lékaři : dějiny ; gynekologie a porodnictví ; gynekologie : dějiny

Svědectví porodní asistentky z Osvětimi / Stanisława Leszczyńská ; z polského originálu Nie, nigdy! Nie wolno zabijać dzieci … přeložila Markéta Páralová – Tardy. — [Líbeznice] : Víkend, 2020. — 87 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace, portréty , faksimile ; ISBN 978-80-7433-292-0

humanitní vědy a umění ; gynekologie a porodnictví ; dějiny 19. století ; dějiny 20. století ; 2. světová válka ; porodní asistentky : dějiny ; koncentrační tábory : dějiny

Antikoncepce / Daniel Driák. — První vydání. — Praha : Galén, [2020]. — 467 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-7492-488-0

reprodukční lékařství ; antikoncepce ; antikoncepční látky ; antikoncepční prostředky ; antikoncepční chování ; rozmnožování ; pohlavní orgány ; gynekologie a porodnictví

nahoru

HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ LÉKAŘSTVÍ

Guidance on maintaining a safe and adequate blood supply during the coronavirus disease 2019 (??COVID-19)?? pandemic and on the collection of COVID-19 convalescent plasma : interim guidance : 10 July 2020. — [Geneva] : World Health Organization, [2020]. — 6 stran

Betacoronavirus ; propuknutí nemoci ; koronavirové infekce ; krevní banky ; krevní plazma ; veřejné zdravotnictví ; hematologie a transfuzní lékařství

The biology of aplastic anemia and paroxysmal nocturnal hemoglobinuria : impact on diagnosis, management, and emerging therapies : participant guide. — Secaucus : Thomson Professional Postgraduate Services®, [2006]. — 1 svazek : ilustrace ;

hematologie a transfuzní lékařství ; aplastická anemie ; paroxysmální hemoglobinurie ; molekulární biologie ; biologie

nahoru

HEPATOLOGIE

Nutriční terapie nemocí jater různé etiologie: vliv n-3 mastných kyselin / řešitel Monika Cahová, příjemce Institut klinické a experimentální medicíny. — — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Agentury pro zdravotnický výzkum MZ ČR)

nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; hepatologie ; nealkoholová steatóza jater : dietoterapie ; kyseliny mastné omega-3 : terapeutické užití ; modely nemocí na zvířatech ; parenterální výživa úplná ; hodnocení léčiv ; metabolomika

nahoru

HUMANITNÍ VĚDY A UMĚNÍ

V zákulisí srdce : zpovědi a povídky kardiologa / Petr Neužil ; ilustrace Tomáš Bím. — Praha : Kniha Zlín, 2020. — 290 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7662-056-8

humanitní vědy a umění ; kardiologie ; kardiologové : dějiny ; kardiologie : dějiny ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století

Životopis bez cenzury / Radim Uzel. — 1. vydání. — Praha : TAXUS International s.r.o., [2020]. — 255 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; ISBN 978-80-87717-36-3

sexuologie ; humanitní vědy a umění ; sexuologie : dějiny ; sexuální poradenství : dějiny ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století ; lékaři : dějiny ; gynekologie a porodnictví ; gynekologie : dějiny

Svědectví porodní asistentky z Osvětimi / Stanisława Leszczyńská ; z polského originálu Nie, nigdy! Nie wolno zabijać dzieci … přeložila Markéta Páralová – Tardy. — [Líbeznice] : Víkend, 2020. — 87 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace, portréty , faksimile ; ISBN 978-80-7433-292-0

humanitní vědy a umění ; gynekologie a porodnictví ; dějiny 19. století ; dějiny 20. století ; 2. světová válka ; porodní asistentky : dějiny ; koncentrační tábory : dějiny

(H)různé básně / Radkin Honzák ; ilustrace, typografie a sazba Luboš Drtina. — První vydání. — Praha : Galén, [2020]. — 85 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7492-487-3

humanitní vědy a umění ; lékařství v literatuře ; kultura

nahoru

HYGIENA

Operational considerations for COVID-19 management in the accommodation sector : interim guidance : 25 August 2020. — [Geneva] : World Health Organization, [2020]. — 8 stran

Betacoronavirus ; propuknutí nemoci ; soukromá zařízení ; koronavirové infekce : prevence a kontrola ; veřejné zdravotnictví ; hygiena

Chraňte sebe i své blízké s aplikací eRouška. — Praha : Ministerstvo zdravotnictví České republiky, 2020. — 1 nečíslovaná strana

hygiena ; lékařská informatika ; mobilní aplikace ; koronavirové infekce : prevence a kontrola ; kontrola infekce

Test na COVID-19 – můj výsledek je: negativní. — Praha : Ministerstvo zdravotnictví České republiky, 2020. — 1 nečíslovaná strana

infekční lékařství ; hygiena ; koronavirové infekce : prevence a kontrola ; kontrola infekce

Pravidlo 3R : Ruce Roušky Rozestupy. — Praha : Ministerstvo zdravotnictví České republiky, 2020. — 1 nečíslovaná strana

hygiena ; koronavirové infekce : prevence a kontrola ; dezinfekce rukou ; prostředky na ochranu dýchání

Pravidla pro návštěvu odběrového místa. — Praha : Ministerstvo zdravotnictví České republiky, 2020. — 1 nečíslovaná strana

hygiena ; koronavirové infekce ; odběr biologického vzorku

Jednotný postup testování osob na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 : a pravidla pro nařízení a ukončení domácí karantény, domácí izolace a hospitalizace. — [Praha] : [Ministerstvo zdravotnictví České republiky], 2020. — 8 nečíslovaných stran

hygiena ; veřejné zdravotnictví ; koronavirové infekce : diagnóza : prevence a kontrola ; kontrola infekce ; karanténa ; izolace pacientů ; hospitalizace

Chraňte sebe + chraňte ostatní! : eRouška : vybudujme společně síť, která nám pomůže efektivně čelit epidemii COVID-19. — Praha : Ministerstvo zdravotnictví České republiky, 2020. — 1 nečíslovaná strana

hygiena ; lékařská informatika ; mobilní aplikace ; koronavirové infekce : prevence a kontrola ; kontrola infekce

Test na COVID-19 – můj výsledek je: pozitivní. — Praha : Ministerstvo zdravotnictví České republiky, 2020. — 1 nečíslovaná strana

infekční lékařství ; hygiena ; koronavirové infekce ; kontrola infekce ; izolace pacientů

COVID-19 : chřipka : jak vyzrát nad COVIDEM-19?. — Praha : Státní zdravotní ústav, 2020. — 2 nečíslované strany

hygiena ; infekční lékařství ; koronavirové infekce : diagnóza : prevence a kontrola ; chřipka lidská : diagnóza ; přenos infekční nemoci : prevence a kontrola

Home care for patients with suspected or confirmed COVID-19 and management of their contacts : interim guidance : 13 August 2020. — [Geneva] : World Health Organization, [2020]. — 9 stran

Betacoronavirus ; propuknutí nemoci ; karanténní nemocnice ; izolace pacientů ; domácí ošetřování ; koronavirové infekce ; veřejné zdravotnictví ; hygiena

Considerations for quarantine of contacts of COVID-19 cases : interim guidance : 19 August 2020. — [Geneva] : World Health Organization, [2020]. — 6 stran

veřejné zdravotnictví ; hygiena ; koronavirové infekce : prevence a kontrola ; Betacoronavirus ; propuknutí nemoci ; karanténa ; pandemie

Criteria for releasing COVID-19 patients from isolation : scientific brief : 17 June 2020. — [Geneva] : World Health Organization, [2020]. — 5 stran

hygiena ; veřejné zdravotnictví ; Betacoronavirus ; propuknutí nemoci ; koronavirové infekce ; propuštění pacienta ; izolace pacientů

Antibakteriální úprava povrchu ortopedických implantátů na bázi nanotrubic a nanostříbra / řešitel Jiří Gallo, příjemce Univerzita Palackého v Olomouci. — — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Agentury pro zdravotnický výzkum MZ ČR)

hygiena ; technika lékařská, zdravotnický materiál a protetika ; protézy a implantáty : trendy ; infekce spojené s protézou : prevence a kontrola ; ortopedické fixační pomůcky : trendy ; sterilizace : trendy ; antibakteriální látky ; nanostruktury ; stříbro ; biofilmy

nahoru

CHEMIE, KLINICKÁ CHEMIE

Příručka laboratorní organické chemie / Jan Veselý, Aleš Machara. — První vydání. — Praha : Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020. — 184 stran : ilustrace (některé barevné), tabulky ; ISBN 978-80-7444-076-2

chemie, klinická chemie ; chemie organická ; klinické laboratorní techniky

Informační příručka ke COVID-19 : publikovaná na webových stránkách IFCC (Mezinárodní federace klinické chemie a laboratorní medicíny). — [Praha] : Česká internistická společnost, 2020. — 2 nečíslované strany : ilustrace

chemie, klinická chemie ; koronavirové infekce : diagnóza ; klinické laboratorní techniky ; plošný screening : metody ; biochemická analýza krve ; klinické chemické testy

nahoru

CHIRURGIE

Proximální resekce žaludku / Petr Lochman. — Praha : Maxdorf, [2020]. — 104 stran : ilustrace, tabulky ; — (Jessenius) ISBN 978-80-7345-575-0

gastroenterologie ; chirurgie ; gastrektomie ; gastroezofageální junkce ; nádory jícnu

nahoru

INFEKČNÍ LÉKAŘSTVÍ

COVID-19 : chřipka : jak vyzrát nad COVIDEM-19?. — Praha : Státní zdravotní ústav, 2020. — 2 nečíslované strany

hygiena ; infekční lékařství ; koronavirové infekce : diagnóza : prevence a kontrola ; chřipka lidská : diagnóza ; přenos infekční nemoci : prevence a kontrola

Mor 1480-1730 : epidemie v lékařských traktátech raného novověku Karel Černý. — Vydání druhé. — Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2020. — 504 stran ; ISBN 978-80-246-4691-6

infekční lékařství ; epidemiologie ; dějiny lékařství ; epidemie : dějiny ; dějiny raného novověku 1451-1600 ; dějiny 17. století ; dějiny 18. století ; mor : dějiny ; preventivní lékařství : dějiny ; postoj

Test na COVID-19 – můj výsledek je: negativní. — Praha : Ministerstvo zdravotnictví České republiky, 2020. — 1 nečíslovaná strana

infekční lékařství ; hygiena ; koronavirové infekce : prevence a kontrola ; kontrola infekce

Test na COVID-19 – můj výsledek je: pozitivní. — Praha : Ministerstvo zdravotnictví České republiky, 2020. — 1 nečíslovaná strana

infekční lékařství ; hygiena ; koronavirové infekce ; kontrola infekce ; izolace pacientů

Corticosteroids for COVID-19 : living guidance : 2 September 2020. — [Geneva] : World Health Organization, [2020]. — 25 stran

veřejné zdravotnictví ; infekční lékařství ; Betacoronavirus ; propuknutí nemoci ; koronavirové infekce : farmakoterapie ; hormony kůry nadledvin : aplikace a dávkování ; výsledek terapie

Antigen-detection in the diagnosis of SARS-CoV-2 infection using rapid immunoassays : interim guidance : 11 September 2020. — [Geneva] : World Health Organization, [2020]. — 9 stran : grafy

infekční lékařství ; veřejné zdravotnictví ; Betacoronavirus ; propuknutí nemoci ; koronavirové infekce : diagnóza ; antigeny virové ; imunoanalýza : metody ; klinické laboratorní techniky : metody

Transmission of SARS-CoV-2 : implications for infection prevention precautions : scientific brief, 09 July 2020. — [Geneva] : World Health Organization, [2020]. — 10 stran

Betacoronavirus ; propuknutí nemoci ; kontrola infekce ; koronavirové infekce ; přenos infekční nemoci ; veřejné zdravotnictví ; infekční lékařství

WHO COVID-19 case definition : updated in Public health surveillance for COVID-19, published 7 August 2020. — [Geneva] : World Health Organization, [2020]. — 1 stana

infekční lékařství ; veřejné zdravotnictví ; koronavirové infekce : diagnóza ; Betacoronavirus ; propuknutí nemoci ; koordinovaný terapeutický postup ; určení symptomu ; stupeň závažnosti nemoci ; ochrana veřejného zdraví

Včasná detekce mikrobiálních agens způsobujících zvlášť závažné infekční stavy pomocí nejnovějších molekulárně mikrobiologických technologií / řešitel Pavel Dřevínek, příjemce Univerzita Karlova. — — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Agentury pro zdravotnický výzkum MZ ČR)

infekční lékařství ; mikrobiologie, lékařská mikrobiologie ; nemoci cév : diagnóza ; bakteriální infekce : diagnóza ; časná diagnóza ; endokarditida ; hmotnostní spektrometrie s elektrosprejovou ionizací ; kritický stav ; pertuse : diagnóza ; pneumonie pneumokoková ; herpetická encefalitida : diagnóza ; hematologické nádory

nahoru

KARDIOLOGIE

Význam epikardiální tukové tkáně u onemocnění srdce: nové mechanizmy působení a jejich terapeutické ovlivnění / řešitel Martin Haluzík, příjemce Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. — — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Agentury pro zdravotnický výzkum MZ ČR)

kardiologie ; tuková tkáň ; rizikové faktory ; obezita : etiologie ; diabetes mellitus 2. typu : etiologie ; perikard : patologie ; nemoci srdce : komplikace ; zánět ; imunokompetence

Kvantitativní mapování myokardu a dynamiky proudění pomocí MR zobrazování u pacientů s neischemickým postižením srdce – rozvoj metodiky / řešitel Jaroslav Tintěra, příjemce Institut klinické a experimentální medicíny. — — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Agentury pro zdravotnický výzkum MZ ČR)

kardiologie ; magnetická rezonanční tomografie ; nemoci srdce : diagnostické zobrazování ; myokard ; rychlost průtoku krve ; teoretické modely ; zobrazování trojrozměrné ; elektrofyziologické techniky kardiologické

V zákulisí srdce : zpovědi a povídky kardiologa / Petr Neužil ; ilustrace Tomáš Bím. — Praha : Kniha Zlín, 2020. — 290 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7662-056-8

humanitní vědy a umění ; kardiologie ; kardiologové : dějiny ; kardiologie : dějiny ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století

Clues in the diagnosis and treatment of heart disease / by Paul D. White. — Second edition. — Springfield : Charles Thomas, 1956. — xv, 190 stran : ilustrace ; — (American lecture series ;; publication number 295)

kardiologie ; nemoci srdce : diagnóza ; diagnostické techniky kardiovaskulární ; určení symptomu ; praktické lékařství ; všeobecné lékařství

Bilirubin jako rizikový faktor kardiovaskulárního onemocnění. / řešitel Jaroslav Hubáček, příjemce Institut klinické a experimentální medicíny. — — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Agentury pro zdravotnický výzkum MZ ČR)

kardiologie ; biochemie ; bilirubin ; rizikové faktory ; kardiovaskulární nemoci ; časná diagnóza ; genotyp ; hemová oxygenasa (decyklizující) ; glukuronosyltransferasa

Patologická anatomie vývojových vad srdce Ondřej Fabián, David Kachlík. — Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2020. — 73 stran : ilustrace ; — (Učební texty) ISBN 978-80-246-4605-3

kardiologie ; vrozené srdeční vady ; embryologie

nahoru

LÉKAŘSKÁ INFORMATIKA

Chraňte sebe + chraňte ostatní! : eRouška : vybudujme společně síť, která nám pomůže efektivně čelit epidemii COVID-19. — Praha : Ministerstvo zdravotnictví České republiky, 2020. — 1 nečíslovaná strana

hygiena ; lékařská informatika ; mobilní aplikace ; koronavirové infekce : prevence a kontrola ; kontrola infekce

Chraňte sebe i své blízké s aplikací eRouška. — Praha : Ministerstvo zdravotnictví České republiky, 2020. — 1 nečíslovaná strana

hygiena ; lékařská informatika ; mobilní aplikace ; koronavirové infekce : prevence a kontrola ; kontrola infekce

nahoru

MIKROBIOLOGIE, LÉKAŘSKÁ MIKROBIOLOGIE

Obecná a klinická mikrobiologie / Libuše Kolářová et al.. — Praha : Galén, [2020]. — xxiii, 441 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-7492-477-4

mikrobiologie, lékařská mikrobiologie ; Bacteria ; viry ; houby ; mykózy ; paraziti ; parazitární nemoci ; virové nemoci ; bakteriální infekce ; farmakoterapie ; mikrobiologické techniky

Lékařská mikrobiologie : repetitorium / Jakub Hurych, Roman Štícha et al. ; ve spolupráci s Ústavem lékařské mikrobiologie 2. LF UK ; ilustrace Petr Jarušek, Roman Štícha. — Vydání 1. — Praha : Stanislav Juhaňák – Triton, 2020. — xii, 621 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; ISBN 978-80-7553-844-4

mikrobiologie, lékařská mikrobiologie ; mikrobiologie ; parazitologie ; bakteriologie ; mikrobiologické techniky

Včasná detekce mikrobiálních agens způsobujících zvlášť závažné infekční stavy pomocí nejnovějších molekulárně mikrobiologických technologií / řešitel Pavel Dřevínek, příjemce Univerzita Karlova. — — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Agentury pro zdravotnický výzkum MZ ČR)

infekční lékařství ; mikrobiologie, lékařská mikrobiologie ; nemoci cév : diagnóza ; bakteriální infekce : diagnóza ; časná diagnóza ; endokarditida ; hmotnostní spektrometrie s elektrosprejovou ionizací ; kritický stav ; pertuse : diagnóza ; pneumonie pneumokoková ; herpetická encefalitida : diagnóza ; hematologické nádory

Mechanismy vzniku a šíření glykopeptidové rezistence u Staphylococcus haemolyticus / řešitel Gabriela Balíková Novotná, příjemce Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.. — — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Agentury pro zdravotnický výzkum MZ ČR)

farmacie a farmakologie ; mikrobiologie, lékařská mikrobiologie ; antibakteriální látky ; glykopeptidy ; bakteriální léková rezistence ; Staphylococcus haemolyticus ; vankomycin ; teikoplanin ; sekvenční analýza ; epidemiologické metody ; hmotnostní spektrometrie ; mutace

nahoru

MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE, MOLEKULÁRNÍ MEDICÍNA

Molekulárně-epidemiologická typizace multirezistentních kmenů Enterobacteriaceae a Pseudomonas spp. se zaměřením na jejich skryté zdroje / řešitel Jaroslav Hrabák, příjemce Univerzita Karlova. — — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Agentury pro zdravotnický výzkum MZ ČR)

molekulární biologie, molekulární medicína ; farmacie a farmakologie ; farmakoepidemiologie ; bakteriální léková rezistence ; karbapenemy ; fluorochinolony ; Enterobacteriaceae rezistentní na karbapenemy ; Enterobacteriaceae ; Pseudomonas

nahoru

NEFROLOGIE

Identifikace genů podmiňujících alteraci peritoneální membrány při chronické léčbě peritoneální dialýzou / řešitel Alena Paříková, příjemce Institut klinické a experimentální medicíny. — — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Agentury pro zdravotnický výzkum MZ ČR)

genetika, lékařská genetika ; nefrologie ; peritoneální dialýza : škodlivé účinky ; exprese genu ; dialyzační roztoky : škodlivé účinky ; cytokiny : genetika ; mezibuněčné signální peptidy a proteiny : genetika ; permeabilita buněčné membrány : genetika : účinky léků

nahoru

NEUROLOGIE

Vliv zpracovávaného masa na oblasti mozku spojené s pocity odměny a závislosti u pacientů s diabetem 2. typu, obézních a zdravých kontrol / řešitel Terezie Pelikánová, příjemce Institut klinické a experimentální medicíny. — — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Agentury pro zdravotnický výzkum MZ ČR)

neurologie ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; dieta vegetariánská ; masné výrobky ; fyziologie výživy ; magnetická rezonanční tomografie ; gastrointestinální hormony ; nucleus accumbens : diagnostické zobrazování ; odměna ; závislost na jídle : etiologie ; oxidační stres ; diabetes mellitus 2. typu ; obezita

Poruchy řeči a analýza jejich mechanismů u Parkinsonovy nemoci a dalších extrapyramidových onemocnění. / řešitel Jan Rusz, příjemce Univerzita Karlova. — — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Agentury pro zdravotnický výzkum MZ ČR)

neurologie ; poruchy řeči ; poruchy hlasu ; nemoci bazálních ganglií ; Parkinsonova nemoc ; akustika ; měření tvorby řeči ; fenotyp

100 chyb při práci o lidi s demencí / Jutta König, Claudia Zemlin ; z německého originálu přeložila Lucie Simonová. — Vydání druhé. — Praha : Portál, 2020. — 119 stran ; ISBN 978-80-262-1706-0

geriatrie ; psychiatrie ; neurologie ; geriatrické ošetřovatelství ; geriatrická psychiatrie ; demence ; staří ; chybná zdravotní péče ; zajištění kvality zdravotní péče

Pharmacotherapy of Alzheimer’s disease / edited by Serge Gauthier ; foreword by Claudio Cuello. — London : Martin Dunitz, [1998]. — xviii, 166 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 1-85317-583-8

farmakoterapie ; neurologie ; Alzheimerova nemoc : farmakoterapie ; léčivé přípravky

Epilepsy in young people : Portsmouth Symposium, June, 1986 / edited by Euan Ross, David Chadwick, Robert Crawford. — Chichester : John Wiley & Sons, [1987]. — xi, 169 stran : ilustrace, tabulky ; — (A Wiley medical publication) ISBN 0-471-91469-X

neurologie ; pediatrie ; epilepsie ; dítě ; mladiství

Alzheimerova nemoc : patofyziologie – klinika – farmakoterapie / Jan Korábečný, Ondřej Soukup, Martin Vališ a kolektiv. — Praha : Maxdorf, 2020. — 198 stran : ilustrace, tabulky ; — (Jessenius) ISBN 978-80-7345-643-6

neurologie ; Alzheimerova nemoc ; experimentální terapie ; klinické lékařství

nahoru

NUTRIČNÍ TERAPIE, DIETOTERAPIE A VÝŽIVA

Nutriční terapie nemocí jater různé etiologie: vliv n-3 mastných kyselin / řešitel Monika Cahová, příjemce Institut klinické a experimentální medicíny. — — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Agentury pro zdravotnický výzkum MZ ČR)

nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; hepatologie ; nealkoholová steatóza jater : dietoterapie ; kyseliny mastné omega-3 : terapeutické užití ; modely nemocí na zvířatech ; parenterální výživa úplná ; hodnocení léčiv ; metabolomika

Vliv zpracovávaného masa na oblasti mozku spojené s pocity odměny a závislosti u pacientů s diabetem 2. typu, obézních a zdravých kontrol / řešitel Terezie Pelikánová, příjemce Institut klinické a experimentální medicíny. — — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Agentury pro zdravotnický výzkum MZ ČR)

neurologie ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; dieta vegetariánská ; masné výrobky ; fyziologie výživy ; magnetická rezonanční tomografie ; gastrointestinální hormony ; nucleus accumbens : diagnostické zobrazování ; odměna ; závislost na jídle : etiologie ; oxidační stres ; diabetes mellitus 2. typu ; obezita

nahoru

ONKOLOGIE

Analýza genetické predispozice ke vzniku karcinomu ovaria pomocí Next Gene sekvenování / řešitel Petra Kleiblová, příjemce Univerzita Karlova. — — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Agentury pro zdravotnický výzkum MZ ČR)

genetika, lékařská genetika ; onkologie ; nádory vaječníků : genetika ; genetické nemoci vrozené : genetika ; sekvenční analýza ; diagnostické techniky porodnicko-gynekologické ; techniky in vitro ; poruchy opravy DNA ; mutace

Incidence kožních nádorů u příjemců transplantátů ledvin v transplantačním centru Institutu Klinické a Experimentální Medicíny (IKEM). / řešitel Zdeněk Šmerhovský, příjemce Univerzita Karlova. — — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Agentury pro zdravotnický výzkum MZ ČR)

transplantologie ; onkologie ; nádory kůže : etiologie ; transplantace ledvin ; příjemce transplantátu ; kohortové studie ; časná detekce nádoru : metody ; terciární prevence ; incidence ; imunosuprese

Validace biomarkerů chemosensitivity karcinomu prsu / řešitel Pavel Souček, příjemce Státní zdravotní ústav. — — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Agentury pro zdravotnický výzkum MZ ČR)

onkologie ; biochemie ; chemorezistence ; adjuvantní chemoterapie ; nádory prsu ; prognóza ; nádorové biomarkery : chemie

Úloha genetických změn v genech microRNA a ve vazebných místech pro microRNA u kolorektálního karcinomu ve vztahu k individuální terapii / řešitel Veronika Vymetálková, příjemce Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.. — — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Agentury pro zdravotnický výzkum MZ ČR)

genetika, lékařská genetika ; onkologie ; kolorektální nádory : terapie ; adjuvantní chemoterapie ; mikro RNA : genetika ; karcinogeneze : genetika ; mutace : genetika ; rizikové faktory

Analýza interakcí nádorových buněk s mikroprostředím metodami hmotnostní cytometrie a proteinových arrays / řešitel Jan Starý, příjemce Univerzita Karlova. — — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Agentury pro zdravotnický výzkum MZ ČR)

onkologie ; cytologie, klinická cytologie ; cytodiagnostika : metody ; hmotnostní spektrometrie : metody ; proteomika : metody ; mikroprostředí nádoru ; nádory : diagnóza ; leukemie ; nádory centrálního nervového systému ; B-lymfocyty : cytologie ; nádorové biomarkery ; nádorová transformace buněk

Nová nádorová diagnostika na bázi glykogenu jako tělu vlastního nanostrukturovaného nosiče / řešitel Daniel Jirák, příjemce Institut klinické a experimentální medicíny. — — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Agentury pro zdravotnický výzkum MZ ČR)

onkologie ; radiologie, nukleární medicína a zobrazovací metody ; nádory : diagnostické zobrazování ; glykogen ; magnetická rezonanční tomografie : metody ; karcinom : diagnostické zobrazování ; melanom : diagnostické zobrazování ; polysacharidy

Národní program studia mutací a klonality leukemických buněk u pacientů s akutní myeloidní leukémií / řešitel Zdeněk Ráčil, příjemce Fakultní nemocnice Brno. — — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Agentury pro zdravotnický výzkum MZ ČR)

cytologie, klinická cytologie ; onkologie ; akutní myeloidní leukemie : diagnóza : terapie ; sekvenční analýza DNA : metody ; klonální evoluce ; myši ; transplantace heterologní ; metylace DNA ; prognóza ; mutace

Fenotypová plasticita leukemických buněk a její genetický podklad – vztah k terapii a detekci minimální reziduální nemoci / řešitel Ester Mejstříková, příjemce Univerzita Karlova. — — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Agentury pro zdravotnický výzkum MZ ČR)

onkologie ; genetika, lékařská genetika ; leukemie B-buněčná ; reziduální nádor ; fyziologická adaptace : genetika ; průtoková cytometrie ; genetické testování ; rizikové faktory ; genom lidský

Cílená inhibice BCL2 proteinů v experimentální terapii difuzního velkobuněčného B- lymfomu (DLBCL) / řešitel Pavel Klener, příjemce Univerzita Karlova. — — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Agentury pro zdravotnický výzkum MZ ČR)

onkologie ; experimentální medicína ; difúzní velkobuněčný B-lymfom : terapie ; protoonkogenní proteiny c-bcl-2 : antagonisté a inhibitory ; protein MCL-1 : antagonisté a inhibitory ; inhibitory proteinu aktivujícího 5-lipoxygenasu ; apoptóza ; homoharringtonin : terapeutické užití ; transplantace heterologní ; myši ; modely nemocí na zvířatech

Monitorování nádorového mikroprostředí a imunoreaktivity při posuzování prognózy a úspěšnosti léčby u pacientů s vybranými solidními nádory / řešitel Luboš Petruželka, příjemce Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. — — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Agentury pro zdravotnický výzkum MZ ČR)

onkologie ; nádory : imunologie : terapie ; mikroprostředí nádoru : imunologie ; imunologický dozor ; imunologické techniky ; T-lymfocyty : imunologie ; buňky NK : imunologie ; cytokiny : imunologie ; biologické markery ; prognóza ; alergologie a imunologie

Co je dobré vědět o maligním lymfomu II : informační příručka pro pacienty / Kolektiv autorů Kooperativní lymfomové skupiny, z. s. ; editor publikace David Belada. — [Praha] : Kooperativní lymfomová skupina, z. s., 2019. — 92 stran : ilustrace ;

onkologie ; zdravotní výchova ; vzdělávání pacientů jako téma ; lymfom : terapie ; nádory : terapie

Diagnostické a léčebné postupy u nemocných s maligními lymfomy V / David Belada, Marek Trněný a kolektiv autorů Kooperativní lymfomové skupiny. — Sedmé, (5. tištěné), doplněné a přepracované vydání. — Hradec Králové : HK Credit s.r.o., 2013. — 176 stran : tabulky ; ISBN 978-80-86780-51-1

onkologie ; lymfom : diagnóza : terapie ; klinická studie jako téma ; diferenciální diagnóza ; staging nádorů

Identifikace genetických faktorů podílejících se na vzniku a prognóze dědičné formy karcinomu prsu / řešitel Zdeněk Kleibl, příjemce Univerzita Karlova. — — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Agentury pro zdravotnický výzkum MZ ČR)

genetika, lékařská genetika ; onkologie ; dědičný syndrom nádoru prsu a vaječníků : genetika ; genetická predispozice k nemoci ; prognóza ; sekvenční analýza DNA ; exom ; mutace ; rizikové faktory ; ženské pohlaví

Zvýšení citlivosti leukemických pacientů na léčbu L-asparaginázou ovlivněním metabolických drah / řešitel Júlia Starková, příjemce Univerzita Karlova. — — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Agentury pro zdravotnický výzkum MZ ČR)

onkologie ; asparaginasa : terapeutické užití ; léková rezistence ; akutní myeloidní leukemie : terapie ; akutní lymfatická leukemie ; metabolické sítě a dráhy

nahoru

ORTODONCIE

Ortodoncie / Milan Kamínek et al.. — Druhé vydání. — Praha : Galén, [2020]. — xi, 246 stran : ilustrace (některé barevné) ; — (Zubní lékařství) ISBN 978-80-7492-490-3

ortodoncie ; ortodoncie ; malokluze : diagnóza : terapie

nahoru

ORTOPEDIE

Bolesti zad a kloubů / Marek Hakl a kol.. — 2., přepracované a doplněné vydání. — Praha : Maxdorf, [2020]. — 176 stran : ilustrace, tabulky ; — (Jessenius) ISBN 978-80-7345-659-7

ortopedie ; revmatologie ; bolesti zad : terapie ; chronická bolest : terapie ; nemoci kloubů : terapie

Vývoj a komplexní preklinické testování nových kompozitních materiálů pro kostní chirurgii / řešitel Marie Hubálek Kalbáčová, příjemce Univerzita Karlova. — — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Agentury pro zdravotnický výzkum MZ ČR)

ortopedie ; technika lékařská, zdravotnický materiál a protetika ; nanokompozity ; mezenchymální kmenové buňky ; regenerace kostí ; vstřebatelné implantáty ; fosforečnany vápenaté : terapeutické užití ; kolagen : terapeutické užití ; polyestery : terapeutické užití ; testování materiálů

nahoru

OŠETŘOVATELSTVÍ

Propojení teorie a praxe v ošetřovatelství a porodní asistenci : Brno, 30. listopadu 2018 : sborník příspěvků / editorka: Liana Greiffeneggová. — 1., elektronické vydání. — Brno : Masarykova univerzita, 2019. — 99 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-210-9181-8

ošetřovatelství ; gynekologie a porodnictví ; ošetřovatelská péče ; porodní asistentky ; mezinárodní spolupráce

Proceedings of the 5th International Conference Quality and Its Perspectives with the subtittle: multidisciplinary approach to patient care. — Pardubice : University of Pardubice, Faculty of Health Studies, 2018. — 95 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-7560-149-0

ošetřovatelství ; ošetřovatelská péče ; mezisektorová spolupráce

nahoru

PALIATIVNÍ MEDICÍNA

Paliativní péče v kostce : základy kvalitní péče o pacienty na konci života pro praktické lékaře / Jana Michlová, Irena Závadová ; kresby Martina Špinková. — 4. vydání. — Praha : Cesta domů, 2018. — 5 nečíslovaných stran : ilustrace ;

paliativní medicína ; všeobecné lékařství ; praktické lékařství ; paliativní péče ; péče o umírající

nahoru

PEDIATRIE

Epilepsy in young people : Portsmouth Symposium, June, 1986 / edited by Euan Ross, David Chadwick, Robert Crawford. — Chichester : John Wiley & Sons, [1987]. — xi, 169 stran : ilustrace, tabulky ; — (A Wiley medical publication) ISBN 0-471-91469-X

neurologie ; pediatrie ; epilepsie ; dítě ; mladiství

Dítě traumatizované v blízkých vztazích : manuál pro profesionály a rodiny / Oldřich Matoušek (ed.). — Vydání druhé. — Praha : Portál, 2020. — 207 stran ; ISBN 978-80-262-1707-7

psychiatrie ; psychoterapie ; pediatrie ; psychické trauma ; zneužívané dítě ; dětská psychiatrie ; dětská psychologie ; psychopatologie ; ochrana práv dítěte ; interpersonální vztahy ; dítě ; psychoterapie

nahoru

PERINATOLOGIE A NEONATOLOGIE

Vliv časného postnatálního osídlení novorozenců E. coli na výskyt alergie, vybraných imunologických charakteristik a složení střevní mikrobioty / řešitel Jiří Hrdý, příjemce Univerzita Karlova. — — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Agentury pro zdravotnický výzkum MZ ČR)

perinatologie a neonatologie ; alergologie a imunologie ; alergie ; fetální krev : imunologie ; dendritické buňky : imunologie ; regulační T-lymfocyty : imunologie ; cytokiny : imunologie ; novorozenec ; dítě ; probiotika : terapeutické užití ; vakcíny ; imunologické faktory ; rizikové faktory

Darovaný čas : čekáme dítě, jehož život bude jen krátký / Amy Kuebelbeck, Deborah L. Davis ; z angličtiny přeložila Zora Freiová. — 1. vydání. — Praha : Cesta domů, 2020. — 438 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-88126-75-1

psychologie, klinická psychologie ; perinatologie a neonatologie ; komplikace těhotenství ; péče o umírající : psychologie ; hospicová a paliativní péče ; vztahy mezi rodiči a dětmi ; dítě ; novorozenec ; rodiče : psychologie ; umírající : psychologie ; ztráta blízké osoby

nahoru

PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ

Zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním / Barbora Vráblová, Klára Dvořáková, Lenka Švarcová. — Vydání první. — Praha : Wolters Kluwer ČR, 2020. — xvi, 71 stran ; — (Praktický komentář) ISBN 978-80-7598-868-3

právo, zákonodárství ; kompenzace a odškodnění : zákonodárství a právo ; vakcinace : zákonodárství a právo ; právní odpovědnost ; zákonodárství jako téma

nahoru

PREVENTIVNÍ MEDICÍNA

Očkování / Michal Křupka, Jana Vlčková, Ondřej Holý. — 1. vydání. — Olomouc : Univerzita Palackého, 2020. — 96 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-244-5735-2

preventivní medicína ; vakcinace ; nemoci, jimž lze předcházet očkováním ; vakcíny

nahoru

PSYCHIATRIE

Cesta k zotavení / sebrané texty Marka Raginse ; z angličtiny přeložili Jan Růžička a Martin Fojtíček. — Praha : Fokus, 2018. — 75 stran : portrét, — (Marco Cavallo) ISBN 978-80-902741-1-2

psychiatrie ; psychiatrická péče ; ústavy pro duševně nemocné ; duševní zdraví ; vztahy mezi lékařem a pacientem ; deinstitucionalizace ; zotavení z duševní nemoci

Ekonomické hodnocení ve zdravotnictví : zaměřeno na duševní zdraví / Hana Marie Broulíková, Martin Dlouhý, Petr Winkler. — 1. vydání. — Klecany : Národní ústav duševního zdraví, 2020. — 119 stran : ilustrace (některé barevné) ; ISBN 978-80-87142-40-0

ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; psychiatrie ; duševní zdraví : ekonomika ; psychiatrická péče : ekonomika ; náklady na zdravotní péči ; výdaje na zdravotnictví ; hodnocení programu : ekonomika

Tobacco use and mental health : a policy brief. — Copenhagen : World Health Organization, Regional Office for Europe, [2020]. — iv, 11 stran : ilustrace

duševní zdraví ; zdravotnické služby ; poruchy vyvolané užíváním tabáku : prevence a kontrola ; užívání tabáku : škodlivé účinky ; ukončení užívání tabáku ; veřejné zdravotnictví ; psychiatrie

Long-stay mental health care institutions and the COVID-19 crisis : identifying and addressing the challenges for better response and preparedness. — Copenhagen : World Health Organization, Regional Office for Europe, 2020. — v, 12 stran : ilustrace, grafy

koronavirové infekce : prevence a kontrola ; kontrola infekce ; propuknutí nemoci ; Betacoronavirus ; duševní zdraví ; psychiatrická péče ; veřejné zdravotnictví ; psychiatrie

SVR-20 : manuál rizika sexuálního násilí 20 verze 2 : pokyny pro strukturované odborné posouzení v oblasti hodnocení a řízení rizika sexuálního násilí / Lenka Halouzková, Petra Sejbalová, Parek Páv, Martina Vňuková, Radek Ptáček, Slavoj Brichcín. — [Praha] : [Ministerstvo zdravotnictví ČR], [2020]. — 96 stran : tabulky ; ISBN 978-80-85047-60-8

psychiatrie ; psychopatologie ; násilí : prevence a kontrola ; sexuální delikty : prevence a kontrola ; poruchy sociálního chování : prevence a kontrola ; nebezpečné chování ; hodnocení rizik : metody ; psychologické techniky ; soudní psychiatrie

HCR-20v3 : hodnocení rizika násilí / Martina Vňuková, Radek Ptáček, Marek Páv, Jan Vevera. — [Praha] : [Ministerstvo zdravotnictví ČR], [2020]. — 152 stran : tabulky ; ISBN 978-80-85047-61-5

psychiatrie ; psychopatologie ; násilí : prevence a kontrola ; poruchy sociálního chování : prevence a kontrola ; nebezpečné chování ; hodnocení rizik : metody ; psychologické techniky ; soudní psychiatrie

SAPROF : strukturované posouzení protektivních faktorů při posuzování rizika násilného chování / Marek Páv, Radek Ptáček, Martina Vňuková. — [Praha] : [Ministerstvo zdravotnictví ČR], [2020]. — 84 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-85047-59-2

psychiatrie ; psychopatologie ; násilí : prevence a kontrola ; poruchy sociálního chování : prevence a kontrola ; nebezpečné chování ; hodnocení rizik : metody ; psychologické techniky ; ochranné faktory ; soudní psychiatrie

Dítě traumatizované v blízkých vztazích : manuál pro profesionály a rodiny / Oldřich Matoušek (ed.). — Vydání druhé. — Praha : Portál, 2020. — 207 stran ; ISBN 978-80-262-1707-7

psychiatrie ; psychoterapie ; pediatrie ; psychické trauma ; zneužívané dítě ; dětská psychiatrie ; dětská psychologie ; psychopatologie ; ochrana práv dítěte ; interpersonální vztahy ; dítě ; psychoterapie

100 chyb při práci o lidi s demencí / Jutta König, Claudia Zemlin ; z německého originálu přeložila Lucie Simonová. — Vydání druhé. — Praha : Portál, 2020. — 119 stran ; ISBN 978-80-262-1706-0

geriatrie ; psychiatrie ; neurologie ; geriatrické ošetřovatelství ; geriatrická psychiatrie ; demence ; staří ; chybná zdravotní péče ; zajištění kvality zdravotní péče

Mitochondriální dysfunkce při bipolární afektivní poruše / řešitel Jana Hroudová, příjemce Univerzita Karlova. — — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Agentury pro zdravotnický výzkum MZ ČR)

biochemie ; psychiatrie ; bipolární porucha : diagnóza ; poruchy nálady : diagnóza ; mitochondriální nemoci ; DNA mitochondriální ; buněčné dýchání ; biologické markery ; biochemická analýza krve ; komplexy proteinů řetězce elektronového transportu ; monoaminoxidasa ; průzkumy a dotazníky

nahoru

PSYCHOLOGIE, KLINICKÁ PSYCHOLOGIE

Učitelské vyhoření : proč vzniká a jak se proti němu bránit / Irena Smetáčková, Stanislav Štech, Ida Viktorová, Veronika Pavlas Martanová, Anna Páchová, Veronika Francová. — Vydání první. — Praha : Portál, 2020. — 244 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-262-1668-1

psychologie, klinická psychologie ; profesionální vyhoření ; výchova, vzdělávání ; psychický stres ; sebepojetí ; interpersonální vztahy ; učitelé : psychologie ; školy ; průzkumy a dotazníky ; dějiny 21. století

Pozitivní myšlení : jak změnit svůj přístup a dívat se na život optimisticky / Sue Hadfield ; překlad Ivana Sýkorová. — První vydání. — Praha : Grada, 2013. — 172 stran ; ISBN 978-80-247-4848-1

psychologie, klinická psychologie ; emoce ; motivace ; duševní zdraví ; optimismus : psychologie ; myšlení ; sebekontrola : psychologie

Brány vnímání / Aldous Huxley ; přeložil Milan Procházka ; doslov Jiří Horáček a Lumír Kolíbal. — Praha : DharmaGaia : 1996. — 106 stran, 7 nečíslovaných stran obrazové přílohy : ilustrace ; — (Nové trendy. Malá řada ;; svazek 1) ISBN 80-85905-28-0

psychologie, klinická psychologie ; meskalin ; percepce ; halucinogeny ; halucinace ; psychofyziologie ; mysticismus

Láska, vztahy, konstelace : partnerství jako možnost růstu a transformace / Jan Bílý. — První vydání. — Praha : Maitrea, 2008. — 240 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-903761-9-9

psychologie, klinická psychologie ; rozvoj osobnosti ; interpersonální vztahy ; skupinová psychoterapie : metody ; spirituální terapie : metody ; heterosexualita : psychologie

Citliví, a přesto šťastní : příručka přežití pro citlivé lidi / Christine Rose Elle ; překlad Lenka Vlčková. — První vydání. — Praha : Grada Publishing, a. s., 2020. — 144 stran ; ISBN 978-80-271-1722-2

psychologie, klinická psychologie ; emoce ; empatie ; odolnost psychická ; percepce ; čití, cítění ; interpersonální vztahy ; sebepojetí ; štěstí

Manuál k soužití s problémovým partnerem / Dana Benešová, Tomáš Novák. — Vydání první. — Brno : Nadační fond Holar, 2020. — 153 stran ; ISBN 978-80-907905-0-6

psychologie, klinická psychologie ; interpersonální vztahy ; adaptace psychologická ; duševní poruchy : psychologie ; duševně nemocní : psychologie ; problémové chování : psychologie

Darovaný čas : čekáme dítě, jehož život bude jen krátký / Amy Kuebelbeck, Deborah L. Davis ; z angličtiny přeložila Zora Freiová. — 1. vydání. — Praha : Cesta domů, 2020. — 438 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-88126-75-1

psychologie, klinická psychologie ; perinatologie a neonatologie ; komplikace těhotenství ; péče o umírající : psychologie ; hospicová a paliativní péče ; vztahy mezi rodiči a dětmi ; dítě ; novorozenec ; rodiče : psychologie ; umírající : psychologie ; ztráta blízké osoby

Mental health, men and culture: how do sociocultural constructions of masculinities relate to men’s mental health help-seeking behaviour in the WHO European Region? / Brendan Gough, Irina Novikova. — Copenhagen : World Health Organization, Regional Office for Europe, [2020]. — xx, 58 stran : grafy — (WHO Health Evidence Network synthesis report,; 70) ISBN 978-92-890-5513-0

muži ; mužskost ; duševní zdraví ; kultura ; socioekonomické faktory ; chování ; pohlavní identita ; psychologie, klinická psychologie

Maminko, nekřič! : jak zkrotit emoce a porozumět dětem / Jeannine Mik, Sandra Teml-Jetter. — První vydání. — Praha : Grada, 2020. — 189 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-271-2436-7

psychologie, klinická psychologie ; sociální psychologie ; vztahy mezi matkou a dítětem : psychologie ; výchova dítěte : psychologie ; emoce ; matky : psychologie

Jak vycházet s problémovými lidmi : domluvte se s choleriky, věčnými kritiky a dalšími nevyrovnanými lidmi / Silke Weinig ; překlad Gabriela Thödlová. — Prvnní české vydání. — Praha : Grada, 2020. — 158 stran ; ISBN 978-80-271-1777-2

psychologie, klinická psychologie ; sociální psychologie ; vyjednávání : psychologie ; problémové chování : psychologie ; nesouhlas a spor ; sebepojetí ; motivace

Chci se dostat na psychologii! : cvičebnice k přijímacím zkouškám na psychologii / Petr Pavlík. — Druhé vydání. — Brno : Barrister & Principal, 2002. — 116 stran ; ISBN 80-86598-07-1

psychologie, klinická psychologie ; psychologie ; univerzity ; přijímací zkouška na vysokou školu

Úsměv a smích u pomáhajících profesí / Karel Nešpor. — 1. vydání. — Praha : Raabe, [2020]. — 155 stran : ilustrace, portréty ; ISBN 978-80-7496-470-1

psychologie, klinická psychologie ; pomáhající chování ; sociální práce ; komunikace ; sociální psychologie ; smích : psychologie ; terapie smíchem ; vtip a humor jako téma : psychologie ; psychický stres : terapie

Můj hrdina jsi ty : jak mohou děti bojovat s COVID-19!. — [Místo vydání není známé] : Inter-Agency Standing Committee, [2020]. — 22 stran : ilustrace

veřejné zdravotnictví ; psychologie, klinická psychologie ; koronavirové infekce : psychologie ; dítě ; dětská psychologie ; výchova dítěte ; přenos infekční nemoci : prevence a kontrola ; pandemie : prevence a kontrola

Babi, dědo, pojďte si hrát, aneb, Co si zahrát v době koronaviru / Jana Fikrlová, Tereza Kašková. — [Brno] : MUNI FSS, [2020]. — 4 strany : ilustrace

sociologie ; psychologie, klinická psychologie ; sociální izolace ; dítě ; staří : psychologie ; interpersonální vztahy ; počítače ; mobilní telefon ; komunikace ; koronavirové infekce : prevence a kontrola ; prarodiče

Jak nabídnout pomoc seniorům ve vlastní rodině v situaci pandemie koronaviru / Jana Fikrlová, Tereza Kašková. — [Brno] : MUNI, Fakulta sociálních studií, [2020]. — 3 strany

psychologie, klinická psychologie ; sociologie ; interpersonální vztahy ; staří : psychologie ; sociální péče ; komunikace

Jak to zvládnout? : jak si poradit se situací, kdy jeden z rodičů zůstal v cizí zemi? / Zuzana Minarik, Barbora Břežná. — [Brno] : MUNI, Fakulta sociálních studií, [2020]. — 11 stran

psychologie, klinická psychologie ; vztahy mezi rodiči a dětmi ; komunikace ; dítě ; mladiství ; rodiče ; koronavirové infekce : psychologie ; pandemie

nahoru

PSYCHOTERAPIE

Psychoterapeutická práce s původci domácího násilí : zvládaní vzteku, agrese a násilných projevů / Veronika Stočesová, David Čáp. — Vydání první. — Praha : Portál, 2020. — 182 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-262-1655-1

psychoterapie ; domácí násilí : psychologie ; adaptace psychologická ; vztek ; agrese : psychologie ; násilí : prevence a kontrola : psychologie ; interpersonální psychoterapie : metody

Dítě traumatizované v blízkých vztazích : manuál pro profesionály a rodiny / Oldřich Matoušek (ed.). — Vydání druhé. — Praha : Portál, 2020. — 207 stran ; ISBN 978-80-262-1707-7

psychiatrie ; psychoterapie ; pediatrie ; psychické trauma ; zneužívané dítě ; dětská psychiatrie ; dětská psychologie ; psychopatologie ; ochrana práv dítěte ; interpersonální vztahy ; dítě ; psychoterapie

nahoru

RADIOLOGIE, NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA A ZOBRAZOVACÍ METODY

Nová nádorová diagnostika na bázi glykogenu jako tělu vlastního nanostrukturovaného nosiče / řešitel Daniel Jirák, příjemce Institut klinické a experimentální medicíny. — — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Agentury pro zdravotnický výzkum MZ ČR)

onkologie ; radiologie, nukleární medicína a zobrazovací metody ; nádory : diagnostické zobrazování ; glykogen ; magnetická rezonanční tomografie : metody ; karcinom : diagnostické zobrazování ; melanom : diagnostické zobrazování ; polysacharidy

nahoru

REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA

Biodynamická kraniosakrální terapie / Ged Sumner a Steve Haines ; z prvního vydání anglického originálu Cranial intelligence: a practical guide to biodynamic craniosacral therapy … přeložil Jan Kozák. — Vydání první. — Olomouc : Fontána, [2020]. — 382 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7651-017-3

rehabilitační a fyzikální medicína ; muskuloskeletální manipulace ; lebka ; fyziologické jevy ; anatomie ; energetický metabolismus

nahoru

REPRODUKČNÍ LÉKAŘSTVÍ

Antikoncepce / Daniel Driák. — První vydání. — Praha : Galén, [2020]. — 467 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-7492-488-0

reprodukční lékařství ; antikoncepce ; antikoncepční látky ; antikoncepční prostředky ; antikoncepční chování ; rozmnožování ; pohlavní orgány ; gynekologie a porodnictví

nahoru

REVMATOLOGIE

Bolesti zad a kloubů / Marek Hakl a kol.. — 2., přepracované a doplněné vydání. — Praha : Maxdorf, [2020]. — 176 stran : ilustrace, tabulky ; — (Jessenius) ISBN 978-80-7345-659-7

ortopedie ; revmatologie ; bolesti zad : terapie ; chronická bolest : terapie ; nemoci kloubů : terapie

nahoru

SEXUOLOGIE

Životopis bez cenzury / Radim Uzel. — 1. vydání. — Praha : TAXUS International s.r.o., [2020]. — 255 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; ISBN 978-80-87717-36-3

sexuologie ; humanitní vědy a umění ; sexuologie : dějiny ; sexuální poradenství : dějiny ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století ; lékaři : dějiny ; gynekologie a porodnictví ; gynekologie : dějiny

nahoru

SOCIOLOGIE

Domácí násilí : nebezpečné rodinné vztahy ve 21. století / Ludmila Čírtková. — Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2020. — 307 stran ; ISBN 978-80-7380-806-8

sociologie ; interpersonální vztahy ; rodinné vztahy ; domácí násilí : prevence a kontrola ; primární prevence

Náročné, krizové a mimořádné situace v kontextu rezidenčních služeb : umírání, doprovázení a smrt uživatelů se zdravotním postižením / Jan Chrastina, Naděžda Špatenková a Bianka Hudcová. — 1. vydání. — Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2020. — 160 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-244-5725-3

sociologie ; geriatrie ; staří ; zdravotně postižení ; smrt ; umírající ; sociální práce ; pomáhající chování ; krizové intervence ; odborná způsobilost

Preventing and managing COVID-19 across long-term care services : policy brief : 24 July 2020. — [Geneva] : World Health Organization, [2020]. — vi, 45 stran : ilustrace

veřejné zdravotnictví ; sociologie ; Betacoronavirus ; propuknutí nemoci ; koronavirové infekce ; dlouhodobá péče ; poskytování zdravotní péče

Trauma-informovaný přístup v sociální práci / Olga Klepáčková, Zuzana Krejčí, Martina Černá. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2020. — 135 stran ; ISBN 978-80-271-1049-0

sociologie ; sociální práce : metody ; psychické trauma ; sociální problémy

Pandemie / Michal Kubal, Vojtěch Gibiš. — Vydání první. — Praha : KNIHA ZLIN, 2020. — 643 stran : barevné ilustrace ; — (In ;; svazek 3) ISBN 978-80-7662-047-6

epidemiologie ; sociologie ; pandemie ; koronavirové infekce ; Betacoronavirus ; sociální změna ; sociologické faktory ; dějiny 21. století ; politika

Jak nabídnout pomoc seniorům ve vlastní rodině v situaci pandemie koronaviru / Jana Fikrlová, Tereza Kašková. — [Brno] : MUNI, Fakulta sociálních studií, [2020]. — 3 strany

psychologie, klinická psychologie ; sociologie ; interpersonální vztahy ; staří : psychologie ; sociální péče ; komunikace

Babi, dědo, pojďte si hrát, aneb, Co si zahrát v době koronaviru / Jana Fikrlová, Tereza Kašková. — [Brno] : MUNI FSS, [2020]. — 4 strany : ilustrace

sociologie ; psychologie, klinická psychologie ; sociální izolace ; dítě ; staří : psychologie ; interpersonální vztahy ; počítače ; mobilní telefon ; komunikace ; koronavirové infekce : prevence a kontrola ; prarodiče

nahoru

TECHNIKA LÉKAŘSKÁ, ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL A PROTETIKA

Tyflografika : reliéfní grafika a jeji role v žívotě osob se zrakovým postižením / Veronika Růžičková, Kateřina Kroupová. — 1. vydání. — Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2020. — 150 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-244-5732-1

zdravotně postižení ; technika lékařská, zdravotnický materiál a protetika ; pomůcky pro komunikaci postižených ; zrakově postižení ; smyslové pomůcky ; percepce ; tiskařství ; povrchové vlastnosti

Vývoj a komplexní preklinické testování nových kompozitních materiálů pro kostní chirurgii / řešitel Marie Hubálek Kalbáčová, příjemce Univerzita Karlova. — — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Agentury pro zdravotnický výzkum MZ ČR)

ortopedie ; technika lékařská, zdravotnický materiál a protetika ; nanokompozity ; mezenchymální kmenové buňky ; regenerace kostí ; vstřebatelné implantáty ; fosforečnany vápenaté : terapeutické užití ; kolagen : terapeutické užití ; polyestery : terapeutické užití ; testování materiálů

Antibakteriální úprava povrchu ortopedických implantátů na bázi nanotrubic a nanostříbra / řešitel Jiří Gallo, příjemce Univerzita Palackého v Olomouci. — — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Agentury pro zdravotnický výzkum MZ ČR)

hygiena ; technika lékařská, zdravotnický materiál a protetika ; protézy a implantáty : trendy ; infekce spojené s protézou : prevence a kontrola ; ortopedické fixační pomůcky : trendy ; sterilizace : trendy ; antibakteriální látky ; nanostruktury ; stříbro ; biofilmy

nahoru

TRANSPLANTOLOGIE

Monoklonální gamapatie u pacientů po transplantaci solidních orgánů. Vztah mezi potransplantační imunosupresí a lymfoproliferativními onemocněními. / řešitel Antonín Jabor, příjemce Institut klinické a experimentální medicíny. — — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Agentury pro zdravotnický výzkum MZ ČR)

transplantologie ; alergologie a imunologie ; paraproteinemie ; lymfoproliferativní nemoci : diagnóza ; reakce štěpu proti příjemci ; transplantace orgánů : škodlivé účinky ; imunosuprese ; biologické markery ; incidence

Fenotyp vaskulární rejekce po transplantaci ledviny a izolovaná v-léze / řešitel Mariana Wohlfahrtová, příjemce Institut klinické a experimentální medicíny. — — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Agentury pro zdravotnický výzkum MZ ČR)

genetika, lékařská genetika ; transplantologie ; rejekce štěpu : terapie ; akutní nemoc : terapie ; transplantace ledvin ; nemoci cév : terapie ; transkriptom : genetika ; léková rezistence : genetika ; fenotyp

Transplantační léčba diabetu pomocí inzulín produkujících buněk získaných přeprogramováním neendokrinních pankreatických buněk / řešitel Tomáš Koblas, příjemce Institut klinické a experimentální medicíny. — — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Agentury pro zdravotnický výzkum MZ ČR)

diabetologie ; transplantologie ; diabetes mellitus : chirurgie ; inzulin : terapeutické užití ; transplantace buněk : metody : veterinární ; beta-buňky : transplantace ; přeprogramování buněk ; messenger RNA : terapeutické užití ; transdiferenciace buněk ; transkripční faktory

Alloreaktivita u transplantací ledvin u žijících dárců / řešitel Ondřej Viklický, příjemce Institut klinické a experimentální medicíny. — — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Agentury pro zdravotnický výzkum MZ ČR)

transplantologie ; transplantace ledvin : škodlivé účinky ; rejekce štěpu : diagnóza ; žijící dárci ; ELISPOT ; T-lymfocyty ; B-lymfocyty ; protilátky : škodlivé účinky ; monitorování imunologické

Incidence kožních nádorů u příjemců transplantátů ledvin v transplantačním centru Institutu Klinické a Experimentální Medicíny (IKEM). / řešitel Zdeněk Šmerhovský, příjemce Univerzita Karlova. — — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Agentury pro zdravotnický výzkum MZ ČR)

transplantologie ; onkologie ; nádory kůže : etiologie ; transplantace ledvin ; příjemce transplantátu ; kohortové studie ; časná detekce nádoru : metody ; terciární prevence ; incidence ; imunosuprese

nahoru

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

Transmission of SARS-CoV-2 : implications for infection prevention precautions : scientific brief, 09 July 2020. — [Geneva] : World Health Organization, [2020]. — 10 stran

Betacoronavirus ; propuknutí nemoci ; kontrola infekce ; koronavirové infekce ; přenos infekční nemoci ; veřejné zdravotnictví ; infekční lékařství

Medical certification, ICD mortality coding, and reporting mortality associated with COVID-19 : technical note : 7 June 2020. — [Geneva] : World Health Organization, [2020]. — 13 s. : tabulky

veřejné zdravotnictví ; Betacoronavirus ; propuknutí nemoci ; mezinárodní klasifikace nemocí ; příčina smrti ; koronavirové infekce ; úmrtní listy

Criteria for releasing COVID-19 patients from isolation : scientific brief : 17 June 2020. — [Geneva] : World Health Organization, [2020]. — 5 stran

hygiena ; veřejné zdravotnictví ; Betacoronavirus ; propuknutí nemoci ; koronavirové infekce ; propuštění pacienta ; izolace pacientů

Breastfeeding and COVID-19 : scientific brief : 23 June 2020. — [Geneva] : World Health Organization, [2020]. — 3 strany

veřejné zdravotnictví ; Betacoronavirus ; propuknutí nemoci ; kojení ; kojenec ; novorozenec ; vertikální přenos infekce ; koronavirové infekce

Considerations for the provision of essential oral health services in the context of COVID-19 : interim guidance : 3 August 2020. — [Geneva] : World Health Organization, [2020]. — 5 stran

veřejné zdravotnictví ; zubní lékařství ; Betacoronavirus ; propuknutí nemoci ; koronavirové infekce ; stomatologické služby ; zubní kliniky ; přenos infekce ze zdravotnického pracovníka na pacienta ; přenos infekce z pacienta na zdravotnického pracovníka ; stomatologie ; urgentní zdravotnické služby

Practical actions in cities to strengthen preparedness for the COVID-19 pandemic and beyond : an interim checklist for local authorities : 17 July 2020. — [Geneva] : World Health Organization, [2020]. — iv, 23 stran : ilustrace

veřejné zdravotnictví ; Betacoronavirus ; propuknutí nemoci ; koronavirové infekce ; velkoměsta ; plošný screening ; kontrolní seznam

Guidance on maintaining a safe and adequate blood supply during the coronavirus disease 2019 (??COVID-19)?? pandemic and on the collection of COVID-19 convalescent plasma : interim guidance : 10 July 2020. — [Geneva] : World Health Organization, [2020]. — 6 stran

Betacoronavirus ; propuknutí nemoci ; koronavirové infekce ; krevní banky ; krevní plazma ; veřejné zdravotnictví ; hematologie a transfuzní lékařství

Investing in and building longer-term health emergency preparedness during the COVID-19 pandemic : interim guidance for WHO Member States : 6 July 2020. — [Geneva] : World Health Organization, [2020]. — 28 stran : ilustrace, grafy

Betacoronavirus ; propuknutí nemoci ; koronavirové infekce ; civilní obrana ; plánování postupu v případě katastrof ; budování kapacit ; veřejné zdravotnictví

WHO COVID-19 case definition : updated in Public health surveillance for COVID-19, published 7 August 2020. — [Geneva] : World Health Organization, [2020]. — 1 stana

infekční lékařství ; veřejné zdravotnictví ; koronavirové infekce : diagnóza ; Betacoronavirus ; propuknutí nemoci ; koordinovaný terapeutický postup ; určení symptomu ; stupeň závažnosti nemoci ; ochrana veřejného zdraví

Home care for patients with suspected or confirmed COVID-19 and management of their contacts : interim guidance : 13 August 2020. — [Geneva] : World Health Organization, [2020]. — 9 stran

Betacoronavirus ; propuknutí nemoci ; karanténní nemocnice ; izolace pacientů ; domácí ošetřování ; koronavirové infekce ; veřejné zdravotnictví ; hygiena

COVID-19 essential supplies forecasting tool : interim guidance : 25 August 2020. — [Geneva] : World Health Organization, [2020]. — 13 stran

Betacoronavirus ; propuknutí nemoci ; vybavení a zásoby nemocnice ; koronavirové infekce : epidemiologie ; osobní ochranné prostředky ; reagenční soupravy diagnostické ; zdravotničtí pracovníci ; lůžková kapacita nemocnice ; epidemiologické monitorování ; veřejné zdravotnictví ; epidemiologie

Considerations for quarantine of contacts of COVID-19 cases : interim guidance : 19 August 2020. — [Geneva] : World Health Organization, [2020]. — 6 stran

veřejné zdravotnictví ; hygiena ; koronavirové infekce : prevence a kontrola ; Betacoronavirus ; propuknutí nemoci ; karanténa ; pandemie

Preventing and managing COVID-19 across long-term care services : policy brief : 24 July 2020. — [Geneva] : World Health Organization, [2020]. — vi, 45 stran : ilustrace

veřejné zdravotnictví ; sociologie ; Betacoronavirus ; propuknutí nemoci ; koronavirové infekce ; dlouhodobá péče ; poskytování zdravotní péče

Estimating mortality from COVID-19 scientific brief : 4 August 2020. — [Geneva] : World Health Organization, [2020]. — 4 strany

epidemiologie ; veřejné zdravotnictví ; koronavirové infekce : mortalita ; Betacoronavirus ; propuknutí nemoci ; mortalita

Status of environmental surveillance for SARS-CoV-2 virus : scientific brief : 5 August 2020. — [Geneva] : World Health Organization, [2020]. — 4 strany

veřejné zdravotnictví ; Betacoronavirus ; propuknutí nemoci ; monitorování životního prostředí ; odpadní voda ; RNA virová ; prevalence ; koronavirové infekce : prevence a kontrola

Jednotný postup testování osob na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 : a pravidla pro nařízení a ukončení domácí karantény, domácí izolace a hospitalizace. — [Praha] : [Ministerstvo zdravotnictví České republiky], 2020. — 8 nečíslovaných stran

hygiena ; veřejné zdravotnictví ; koronavirové infekce : diagnóza : prevence a kontrola ; kontrola infekce ; karanténa ; izolace pacientů ; hospitalizace

Infection prevention and control for the safe management of a dead body in the context of COVID-19 : interim guidance : 4 September 2020. — [Geneva] : World Health Organization, [2020]. — 7 stran

veřejné zdravotnictví ; Betacoronavirus ; propuknutí nemoci ; koronavirové infekce : prevence a kontrola ; mrtvola ; pohřbívání ; kontrola infekce

Operational considerations for COVID-19 management in the accommodation sector : interim guidance : 25 August 2020. — [Geneva] : World Health Organization, [2020]. — 8 stran

Betacoronavirus ; propuknutí nemoci ; soukromá zařízení ; koronavirové infekce : prevence a kontrola ; veřejné zdravotnictví ; hygiena

Pulse survey on continuity of essential health services during the COVID-19 pandemic : interim report : 27 August 2020. — [Geneva] : World Health Organization, [2020]. — vi, 21 stran : grafy

Betacoronavirus ; propuknutí nemoci ; zdravotnické služby – potřeby a požadavky ; poskytování zdravotní péče ; pandemie ; zdravotnické přehledy ; průzkumy zdravotní péče ; urgentní zdravotnické služby ; veřejné zdravotnictví

Preventing and managing COVID-19 across long-term care services : web annex. — [Geneva] : World Health Organization, [2020]. — 8 stran : ilustrace

veřejné zdravotnictví ; Betacoronavirus ; propuknutí nemoci ; koronavirové infekce : prevence a kontrola ; dlouhodobá péče ; poskytování zdravotní péče

Corticosteroids for COVID-19 : living guidance : 2 September 2020. — [Geneva] : World Health Organization, [2020]. — 25 stran

veřejné zdravotnictví ; infekční lékařství ; Betacoronavirus ; propuknutí nemoci ; koronavirové infekce : farmakoterapie ; hormony kůry nadledvin : aplikace a dávkování ; výsledek terapie

Antigen-detection in the diagnosis of SARS-CoV-2 infection using rapid immunoassays : interim guidance : 11 September 2020. — [Geneva] : World Health Organization, [2020]. — 9 stran : grafy

infekční lékařství ; veřejné zdravotnictví ; Betacoronavirus ; propuknutí nemoci ; koronavirové infekce : diagnóza ; antigeny virové ; imunoanalýza : metody ; klinické laboratorní techniky : metody

COVID-19 : operationalization of the global response strategy in the WHO European Region : September 2020. — Copenhagen : World Health Organization, Regional Office for Europe, 2020. — 34 stran : ilustrace

veřejné zdravotnictví ; Betacoronavirus ; propuknutí nemoci ; pandemie ; koronavirové infekce

Disability considerations during the COVID-19 outbreak. — [Geneva] : World Health Organization, [2020]. — 14 nečíslovaných stran

veřejné zdravotnictví ; zdravotně postižení ; Betacoronavirus ; propuknutí nemoci ; koronavirové infekce ; postižení

Long-stay mental health care institutions and the COVID-19 crisis : identifying and addressing the challenges for better response and preparedness. — Copenhagen : World Health Organization, Regional Office for Europe, 2020. — v, 12 stran : ilustrace, grafy

koronavirové infekce : prevence a kontrola ; kontrola infekce ; propuknutí nemoci ; Betacoronavirus ; duševní zdraví ; psychiatrická péče ; veřejné zdravotnictví ; psychiatrie

Tobacco use and mental health : a policy brief. — Copenhagen : World Health Organization, Regional Office for Europe, [2020]. — iv, 11 stran : ilustrace

duševní zdraví ; zdravotnické služby ; poruchy vyvolané užíváním tabáku : prevence a kontrola ; užívání tabáku : škodlivé účinky ; ukončení užívání tabáku ; veřejné zdravotnictví ; psychiatrie

Strengthening the health systems response to COVID-19 : policy brief : recommendations for the WHO European Region (??1 April 2020)??. — Copenhagen : World Health Organization, Regional Office for Europe, [2020]. — 7 stran

veřejné zdravotnictví ; Betacoronavirus ; propuknutí nemoci ; koronavirové infekce

Můj hrdina jsi ty : jak mohou děti bojovat s COVID-19!. — [Místo vydání není známé] : Inter-Agency Standing Committee, [2020]. — 22 stran : ilustrace

veřejné zdravotnictví ; psychologie, klinická psychologie ; koronavirové infekce : psychologie ; dítě ; dětská psychologie ; výchova dítěte ; přenos infekční nemoci : prevence a kontrola ; pandemie : prevence a kontrola

nahoru

VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ

Využití genového HTG skóre v diagnostice primárních hypertriglyceridemií a odhadu rizika gastrointestinálních a kardiovaskulárních komplikací / řešitel Richard Češka, příjemce Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. — — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Agentury pro zdravotnický výzkum MZ ČR)

vnitřní lékařství ; genetika, lékařská genetika ; hypertriglyceridemie : diagnóza ; rizikové faktory ; kardiovaskulární nemoci ; gastrointestinální nemoci ; genetické testování ; polymorfismus genetický ; genová knihovna

Využití genového LDL skóre v diagnostice primárních hypercholesterolemií a odhadu kardiovaskulárního rizika / řešitel Michal Vrablík, příjemce Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. — — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Agentury pro zdravotnický výzkum MZ ČR)

genetika, lékařská genetika ; vnitřní lékařství ; hypercholesterolemie : diagnóza ; rizikové faktory ; kardiovaskulární nemoci ; LDL-cholesterol ; receptory LDL ; genetické testování ; telomery ; genová knihovna

nahoru

VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ

Paliativní péče v kostce : základy kvalitní péče o pacienty na konci života pro praktické lékaře / Jana Michlová, Irena Závadová ; kresby Martina Špinková. — 4. vydání. — Praha : Cesta domů, 2018. — 5 nečíslovaných stran : ilustrace ;

paliativní medicína ; všeobecné lékařství ; praktické lékařství ; paliativní péče ; péče o umírající

Clues in the diagnosis and treatment of heart disease / by Paul D. White. — Second edition. — Springfield : Charles Thomas, 1956. — xv, 190 stran : ilustrace ; — (American lecture series ;; publication number 295)

kardiologie ; nemoci srdce : diagnóza ; diagnostické techniky kardiovaskulární ; určení symptomu ; praktické lékařství ; všeobecné lékařství

nahoru

VZÁCNÉ NEMOCI

Určení příčin vzácných geneticky podmíněných nemocí pomocí metod analýzy genomu a zhodnocení přínosů tohoto přístupu pro klinicko-diagnostickou praxi / řešitel Stanislav Kmoch, příjemce Univerzita Karlova. — — (Závěrečná zpráva o řešení grantu Agentury pro zdravotnický výzkum MZ ČR)

genetika, lékařská genetika ; vzácné nemoci ; vzácné nemoci : etiologie ; genetická predispozice k nemoci : etiologie ; genom lidský ; diagnostické techniky molekulární ; prognóza ; genomika ; dítě

nahoru

ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ

Náročné, krizové a mimořádné situace v kontextu rezidenčních služeb : umírání, doprovázení a smrt uživatelů se zdravotním postižením / Jan Chrastina, Naděžda Špatenková a Bianka Hudcová. — 1. vydání. — Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2020. — 160 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-244-5725-3

sociologie ; geriatrie ; staří ; zdravotně postižení ; smrt ; umírající ; sociální práce ; pomáhající chování ; krizové intervence ; odborná způsobilost

Disability considerations during the COVID-19 outbreak. — [Geneva] : World Health Organization, [2020]. — 14 nečíslovaných stran

veřejné zdravotnictví ; zdravotně postižení ; Betacoronavirus ; propuknutí nemoci ; koronavirové infekce ; postižení

Tyflografika : reliéfní grafika a jeji role v žívotě osob se zrakovým postižením / Veronika Růžičková, Kateřina Kroupová. — 1. vydání. — Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2020. — 150 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-244-5732-1

zdravotně postižení ; technika lékařská, zdravotnický materiál a protetika ; pomůcky pro komunikaci postižených ; zrakově postižení ; smyslové pomůcky ; percepce ; tiskařství ; povrchové vlastnosti

nahoru

ZDRAVOTNÍ VÝCHOVA

Co je dobré vědět o maligním lymfomu II : informační příručka pro pacienty / Kolektiv autorů Kooperativní lymfomové skupiny, z. s. ; editor publikace David Belada. — [Praha] : Kooperativní lymfomová skupina, z. s., 2019. — 92 stran : ilustrace ;

onkologie ; zdravotní výchova ; vzdělávání pacientů jako téma ; lymfom : terapie ; nádory : terapie

nahoru

ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ

Considerations for the provision of essential oral health services in the context of COVID-19 : interim guidance : 3 August 2020. — [Geneva] : World Health Organization, [2020]. — 5 stran

veřejné zdravotnictví ; zubní lékařství ; Betacoronavirus ; propuknutí nemoci ; koronavirové infekce ; stomatologické služby ; zubní kliniky ; přenos infekce ze zdravotnického pracovníka na pacienta ; přenos infekce z pacienta na zdravotnického pracovníka ; stomatologie ; urgentní zdravotnické služby