Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2

Otevírací doba knihovny

Pondělí  9:00 – 18:00

Úterý     9:00 – 18:00

Středa    9:00 – 18:00

Čtvrtek   9:00 – 18:00

Pátek     9:00 – 17:00

  Od 13. 5. 2024 měníme otevírací dobu čítárny časopisů (Sokolská 31 - Lékařský dům):

Út, St, Čt 9:00 - 18:00

Po, Pá 9:00 - 16:00

Služby v budově Sokolské 54 otevírací dobu nemění.

více informací

Květen 2022

Nové knihy ve fondu NLK

 

nahoru

ADIKTOLOGIE

Alkohol a diabetes mellitus Jan Brož, Ivana Cibulková, Miroslava Pavlíková Peterková ; ilustrace Lukáš Urbánek. — 1. vydání. — Praha : Ing. Slávka Wiesnerová, 2016. — 27 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-87630-17-4

diabetologie ; adiktologie ; zdravotní výchova ; diabetes mellitus ; pití alkoholu : škodlivé účinky ; poruchy způsobené alkoholem ; ethanol

nahoru

ALGEZIOLOGIE

Léčba bolesti : současné přístupy k léčbě bolesti a bolestivých syndromů / Marek Hakl a kolektiv. — 4., přepracované a doplněné vydání. — Praha : Maxdorf, [2022]. — 216 stran : ilustrace, tabulky ; — (Medica) ISBN 978-80-7345-727-3

algeziologie ; bolest ; management bolesti ; analgezie ; analgetika

nahoru

ANATOMIE

Přehled anatomie člověka / Alžběta Holibková, Stanislav Laichman. — 5. vydání. — Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. — 140 stran : ilustrace ; — (Skripta) ISBN 978-80-244-2615-0

anatomie ; anatomie

Memorix anatómie / Radovan Hudák, David Kachlík a kolektív ; preklad: Radovan Hudák, René Novysedlák, Vivien Tóthová, Andrea Trojanová, Paulína Lazová, Natália Šedivá, Martin Macašek, Miroslav Šimánek, Kristína Visnyaiová, Marek Bakala, Terézia Ančicová, Peter Francúz, Ján Galajda, Tibor Čavojský, Adriána Rašiová, Martin Macašek, Anna Vaškovičová ; ilustrácie: Jan Balko, Šárka Zavázalová, Radovan Hudák. — 5. vydanie. — Praha : Triton, 2022. — xxi, 607 stran : ilustrace (převážně barevné) ; ISBN 978-80-7684-030-0

anatomie ; anatomie

nahoru

ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ LÉKAŘSTVÍ

Doporučené postupy pro podávání anestezie dětem a dospělým / Tomáš Vymazal a kolektiv. — 3., přepracované a doplněné vydání. — Praha : Maxdorf, [2022]. — 231 stran : ilustrace, tabulky ; — (Jessenius) ISBN 978-80-7345-724-2

anesteziologie a intenzivní lékařství ; anesteziologie ; anestezie : metody ; anestetika ; dospělí ; dítě

nahoru

ANGIOLOGIE

Jak poznat pacienta s podezřením na PAH / Milan Luknár, Peter Lesný, Jana Malinová, Eva Gonçalvesová. — Praha : I.M.P. – International Medical Publication, 2018. — 7 stran : ilustrace ;

pneumologie a ftizeologie ; angiologie ; echokardiografie ; elektrokardiografie ; rentgendiagnostika hrudníku ; plicní arteriální hypertenze : diagnóza ; praktické lékařství

Postavení hydrochlorothiazidu mezi thiazidovými a thiazidům podobnými diuretiky / Jiří Slíva. — Brno : Facta medica, 2018. — 4 strany ;

farmacie a farmakologie ; angiologie ; vnitřní lékařství ; hydrochlorthiazid : terapeutické užití ; diuretika : terapeutické užití ; hypertenze : farmakoterapie ; thiazidy : terapeutické užití

nahoru

BIOCHEMIE

Nahlédněte do zákulisí výroby vitamínů : katalog produktů 2004 / Walmark. — Třinec : Walkmark, 2004. — 1 CD-ROM (1 textový a 1 videosoubor) ; — (Walmark – divize farmacie)

farmacie a farmakologie ; biochemie ; zemědělství a potravinářství ; vitaminy ; potravní doplňky ; farmaceutický průmysl

nahoru

BIOLOGIE

Biologie pro biomedicínské inženýrství. Veronika Vymětalová. — 4. přepracované vydání. — V Praze : České vysoké učení technické, 2022. — 110 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-01-06950-9

biologie ; biomedicínské inženýrství ; biologie

Lékařská biologie a genetika. Berta Otová a kolektiv. — 3., nezměněné vydání. — Praha : Univerzita Karlova nakladatelství Karolinum, 2022. — 123 stran : ilustrace ; — (Učební texty Univerzity Karlovy v Praze) ISBN 978-80-246-5221-4

biologie ; genetika, lékařská genetika ; biologie ; genetika ; lékařská genetika

nahoru

BIOMEDICÍNSKÉ INŽENÝRSTVÍ

Biologie pro biomedicínské inženýrství. Veronika Vymětalová. — 4. přepracované vydání. — V Praze : České vysoké učení technické, 2022. — 110 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-01-06950-9

biologie ; biomedicínské inženýrství ; biologie

nahoru

CÉVNÍ CHIRURGIE

Chirurgická léčba karcinomu ledviny s nádorovým trombem v žilním řečišti a pravé srdeční síni / Petr Morávek. — 1. vydání. — Hradec Králové : Nucleus HK, 2006. — 52 stran : ilustrace (některé barevné), tabulky ; — (Edice urologických oborů) ISBN 80-87009-11-8

onkochirurgie ; cévní chirurgie ; karcinom z renálních buněk : chirurgie : komplikace ; žilní trombóza : chirurgie ; chirurgická onkologie : metody ; kardiochirurgické výkony ; trombektomie ; nefrektomie ; dysfunkce pravé srdeční komory : chirurgie ; komorbidita

nahoru

DĚJINY LÉKAŘSTVÍ

Rudolf Weigl : zachránce tisíců životů / Mariusz Urbanek ; z polského originálu Profesor Weigl i karmiciele wszy … přeložila Markéta Páralová Tardy. — 1. vydání. — V Brně : CPress, 2022. — 333 stran : ilustrace portréty ; ISBN 978-80-264-4196-0

dějiny lékařství ; infekční lékařství ; preventivní medicína ; dějiny 19. století ; dějiny 20. století ; tyfus epidemický přenášený vešmi : prevence a kontrola ; vakcíny proti tyfu a paratyfu ; vakcinace : dějiny ; biologie : dějiny ; významné osobnosti

nahoru

DERMATOVENEROLOGIE

Péče o nohy diabetikovy / Jan Brož, Daniela Hartmann, Iva Škarpová, Pavla Piťhová ; ilustrace Lukáš Urbánek. — 1. vydání. — Praha : Ing. Slávka Wiesnerová, 2016. — 19 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-87630-18-1

diabetologie ; dermatovenerologie ; zdravotní výchova ; diabetická noha : prevence a kontrola ; péče o sebe ; sekundární prevence

nahoru

DIABETOLOGIE

Péče o nohy diabetikovy / Jan Brož, Daniela Hartmann, Iva Škarpová, Pavla Piťhová ; ilustrace Lukáš Urbánek. — 1. vydání. — Praha : Ing. Slávka Wiesnerová, 2016. — 19 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-87630-18-1

diabetologie ; dermatovenerologie ; zdravotní výchova ; diabetická noha : prevence a kontrola ; péče o sebe ; sekundární prevence

Alkohol a diabetes mellitus Jan Brož, Ivana Cibulková, Miroslava Pavlíková Peterková ; ilustrace Lukáš Urbánek. — 1. vydání. — Praha : Ing. Slávka Wiesnerová, 2016. — 27 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-87630-17-4

diabetologie ; adiktologie ; zdravotní výchova ; diabetes mellitus ; pití alkoholu : škodlivé účinky ; poruchy způsobené alkoholem ; ethanol

Pokračujeme s inzulínem : měření glykémií / Jan Brož, Jana Urbanová ; ilustrace Lukáš Urbánek. — 2. vydání. — [Praha] : Ing. Slávka Wiesnerová, [2015?]. — 27 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-87630-13-6

diabetologie ; zdravotní výchova ; diabetes mellitus : diagnóza : farmakoterapie ; selfmonitoring glykemie : metody ; inzulin : aplikace a dávkování ; rozvrh dávkování léků ; péče o sebe

Léčba diabetika inzulínovou pumpou / Blanka Vlčková. — Praha : A.IMPORT.CZ, [ne po 2005]. — 47 stran : ilustrace ;

diabetologie ; zdravotní výchova ; farmakoterapie ; diabetes mellitus : farmakoterapie ; inzulin : aplikace a dávkování ; inzulinové infuzní systémy ; péče o sebe ; rozvrh dávkování léků

Stručné doporučené postupy při diabetickém onemocnění ledvin / Petr Bouček. — [Místo vydání není známé] : [nakladatel není známý], [2011 nebo 2012]. — 3 nečíslované strany ;

diabetologie ; nefrologie ; diabetické nefropatie : diagnóza : farmakoterapie ; časná diagnóza ; plošný screening ; hypoglykemika : terapeutické užití

Cukrovky se nebojíme … / uspořádal Václav Letocha. — Praha : Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v ČR, [200-]-. — svazků : ilustrace ;

pediatrie ; diabetologie ; zdravotní výchova ; diabetes mellitus : terapie ; dítě ; organizace podporující zdraví

10 tipů pro zdravé stravování u diabetu 1. a 2. typu. — [Místo vydání není známé] : [nakladatel není známý], [2021]. — Leták : ilustrace ;

nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; diabetologie ; zdravotní výchova ; diabetes mellitus : dietoterapie ; diabetická dieta : metody ; zdravá strava : metody ; péče o sebe

nahoru

ENVIRONMENTÁLNÍ VĚDY

Životní podmínky a jejich vliv na zdraví obyvatel Jihomoravského kraje / Zdravotní ústav se sídlem v Brně, Krajský úrad Jihomoravského kraje, Krajská hygienická stanice Jihomoravského keaje se sídlem v Brně. — Brno : Zdravotní ústav se sídlem v Brně, 2006. — 1 CD-ROM (1 textový soubor) ;

veřejné zdravotnictví ; environmentální vědy ; zdravotní stav populace ; zdravotní stav ; znečištění životního prostředí ; rizikové faktory ; dějiny 21. století

nahoru

EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNA

Labauto 2018 : konference NASKL o filozofii automatizace procesů v klinické laboratoři 21. století : Olomouc, 25-26 října 2018 : sborník přednášek : program / kolektiv autorů ; editor Antonín Jabor. — Vydání: 1. — Praha : Venice Praha, s.r.o., 2018. — 39 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-270-4934-9

věda a výzkum ; experimentální medicína ; laboratorní automatizace ; klinické laboratoře ; kongresy jako téma

nahoru

FARMACIE A FARMAKOLOGIE

Paracetamol : monografie výrobku / odborná korektura: Jan Švihovec. — [Místo vydání není známé] : [nakladatel není známý], [1993]. — 52 stran : ilustrace ;

farmacie a farmakologie ; paracetamol ; analgetika ; antipyretika ; farmakokinetika

Antibiotika ztrácejí sílu! : nesprávné užívání posiluje odolnost bakterií. — Praha : Státní zdravotní ústav, [mezi 2014 a 2021?]. — Leták : ilustrace ;

farmacie a farmakologie ; bakteriální léková rezistence ; antibakteriální látky ; adherence k farmakoterapii

Nahlédněte do zákulisí výroby vitamínů : katalog produktů 2004 / Walmark. — Třinec : Walkmark, 2004. — 1 CD-ROM (1 textový a 1 videosoubor) ; — (Walmark – divize farmacie)

farmacie a farmakologie ; biochemie ; zemědělství a potravinářství ; vitaminy ; potravní doplňky ; farmaceutický průmysl

Transthyretinová polyneuropatie (ATTR-PN) je život ohrožující onemocnění. — Praha : Pfizer, [2019]. — Leták : ilustrace ;

neurologie ; farmacie a farmakologie ; polyneuropatie : diagnóza : farmakoterapie ; prealbumin ; léčivé přípravky

Postavení hydrochlorothiazidu mezi thiazidovými a thiazidům podobnými diuretiky / Jiří Slíva. — Brno : Facta medica, 2018. — 4 strany ;

farmacie a farmakologie ; angiologie ; vnitřní lékařství ; hydrochlorthiazid : terapeutické užití ; diuretika : terapeutické užití ; hypertenze : farmakoterapie ; thiazidy : terapeutické užití

nahoru

FARMAKOTERAPIE

Léčba diabetika inzulínovou pumpou / Blanka Vlčková. — Praha : A.IMPORT.CZ, [ne po 2005]. — 47 stran : ilustrace ;

diabetologie ; zdravotní výchova ; farmakoterapie ; diabetes mellitus : farmakoterapie ; inzulin : aplikace a dávkování ; inzulinové infuzní systémy ; péče o sebe ; rozvrh dávkování léků

nahoru

FYZIOLOGIE

Postupy v ošetřovatelské péči. Ilona Plevová, Miroslava Kachlová. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, a.s., 2022. — 160 stran : ilustrace, tabulky ; — (Sestra) ISBN 978-80-271-3032-0

ošetřovatelství ; fyziologie ; fyzikální vyšetření : metody ; ošetřovatelská péče : metody ; fyziologické jevy

Pohybový vývoj dítěte s láskou a respektem : fyzioterapeutky dětem / Michaela Kačírková, Zuzana Rybová. — Vydání první. — Praha : Euromedia Group, 2022. — 167 stran : barevné ilustrace ; — (Esence) ISBN 978-80-242-8004-2

fyziologie ; rehabilitační a fyzikální medicína ; pediatrie ; vývoj dítěte ; psychomotorický výkon ; pohybová aktivita ; péče o dítě ; výchova dítěte ; kojenec ; předškolní dítě ; fyzioterapie (techniky) ; noha (od hlezna dolů)

nahoru

GENETIKA, LÉKAŘSKÁ GENETIKA

Lékařská biologie a genetika. Berta Otová a kolektiv. — 3., nezměněné vydání. — Praha : Univerzita Karlova nakladatelství Karolinum, 2022. — 123 stran : ilustrace ; — (Učební texty Univerzity Karlovy v Praze) ISBN 978-80-246-5221-4

biologie ; genetika, lékařská genetika ; biologie ; genetika ; lékařská genetika

nahoru

GERIATRIE

Nefarmakologické cesty k lepšímu životu s demencí / Blanka Jirkovská. — Praha : Česká alzheimerovská společnost, 2022. — 177 stran : ilustrace, grafy ; ISBN 978-80-86541-66-2

psychoterapie ; geriatrie ; demence : psychologie : terapie ; Alzheimerova nemoc : psychologie : terapie ; staří ; geriatrické ošetřovatelství ; činnosti denního života ; dějiny 21. století ; hodnotící studie jako téma

Dobrovolný bezdomovec – senior / Juraj Kalnický. — Vydání 1. — Praha : Grada, 2022. — 150 stran ; — (Psyché) ISBN 978-80-271-3079-5

sociologie ; geriatrie ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století ; lidé bez domova : dějiny ; kvalita života ; životní styl ; staří ; longitudinální studie

nahoru

GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ

Moderný cisársky rez / Erik Dosedla a kolektiv ; spoluautori Peter Kováč, Ján Slávik. — Martin : Vydavateľstvo Osveta spol. s. r. o., 2022. — 141 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-8063-507-7

chirurgie ; gynekologie a porodnictví ; císařský řez ; těhotenství ; pooperační komplikace

nahoru

HUMANITNÍ VĚDY A UMĚNÍ

Na autismus jedině autibiotika / Eliška Antošová. — První vydání. — Valašské Meziříčí : Igor Indruch, 2021. — 215 stran : ilustrace (některé barevné) ; ISBN 978-80-88392-14-9

humanitní vědy a umění ; psychologie, klinická psychologie ; psychiatrie ; autistická porucha : dějiny ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století ; postižené děti ; matky ; nukleární rodina ; péče o dítě ; výchova dítěte ; vztahy mezi matkou a dítětem

nahoru

CHIRURGIE

Moderný cisársky rez / Erik Dosedla a kolektiv ; spoluautori Peter Kováč, Ján Slávik. — Martin : Vydavateľstvo Osveta spol. s. r. o., 2022. — 141 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-8063-507-7

chirurgie ; gynekologie a porodnictví ; císařský řez ; těhotenství ; pooperační komplikace

Základní chirurgické intervence a výkony I. / Peter Ihnát, Lubomír Tulinský. — Vydání první. — Ostrava : Ostravská univerzita, 2022. — 144 stran : ilustrace (některé barevné) ; ISBN 978-80-7599-301-4

chirurgie ; chirurgie operační ; anestezie ; chirurgické nástroje

nahoru

INFEKČNÍ LÉKAŘSTVÍ

Hypertension and COVID-19 : scientific brief, 17 June 2021. — [Geneva] : World Health Organization, [2021]. — 6 stran

infekční lékařství ; vnitřní lékařství ; hypertenze ; COVID-19 : komplikace ; Betacoronavirus ; epidemický výskyt choroby ; metaanalýza jako téma ; rizikové faktory

Rudolf Weigl : zachránce tisíců životů / Mariusz Urbanek ; z polského originálu Profesor Weigl i karmiciele wszy … přeložila Markéta Páralová Tardy. — 1. vydání. — V Brně : CPress, 2022. — 333 stran : ilustrace portréty ; ISBN 978-80-264-4196-0

dějiny lékařství ; infekční lékařství ; preventivní medicína ; dějiny 19. století ; dějiny 20. století ; tyfus epidemický přenášený vešmi : prevence a kontrola ; vakcíny proti tyfu a paratyfu ; vakcinace : dějiny ; biologie : dějiny ; významné osobnosti

Očkovanie v kontexte ochrany zdravia nielen v boji s pandémiou COVID-19 : právne, etické a medicínske aspekty / Alexandra Bražinová, Boris Klempa, Lilla Garayová, Andrea Erdősová, Stanislav Ďurica, Peter Kováč, Filip Stripaj. — Prvé vydanie. — Bratislava : Wolters Kluwer SR, s.r.o., 2022. — 306 stran ; ISBN 978-80-571-0475-9

preventivní medicína ; infekční lékařství ; právo, zákonodárství ; vakcinace ; vakcíny ; COVID-19 : prevence a kontrola ; zákonodárství lékařské ; právní vědy ; klinická etika

Infection prevention and control in the context of coronavirus disease (?COVID-19) ?: a living guideline, 7 March 2022 / World Health Organization. — Geneva : World Health Organization, 2022. — 56 stran : ilustrace

infekční lékařství ; veřejné zdravotnictví ; COVID-19 ; Betacoronavirus ; koronavirové infekce ; epidemický výskyt choroby ; kontrola infekce ; masky ; osobní ochranné prostředky

Use of SARS-CoV-2 antigen-detection rapid diagnostic tests for COVID-19 : interim guidance, 9 March 2022. — [Geneva] : World Health Organization, 2022. — 15 stran

infekční lékařství ; veřejné zdravotnictví ; COVID-19 ; testování na COVID-19 ; Betacoronavirus ; epidemický výskyt choroby ; diagnostické testy rutinní ; senzitivita a specificita ; reagenční diagnostické soupravy ; samotestování

nahoru

KARDIOLOGIE

Prevence kardiovaskulárních onemocnění : doporučený diagnostický a terapeutický postup pro všeobecné praktické lékaře 2022 / autoři: Miloš Táborský, Michal Vrablík. — Praha : Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře, 2022. — 13 stran : barevné ilustrace, 1 mapa ; — (Doporučené postupy pro praktické lékaře) ISBN 978-80-88280-34-7

preventivní medicína ; kardiologie ; všeobecné lékařství ; primární prevence ; kardiovaskulární nemoci : prevence a kontrola ; rizikové faktory kardiovaskulárních chorob ; hodnocení rizik ; praktické lékařství

nahoru

KNIHOVNICTVÍ, INFORMAČNÍ VĚDA A MUZEOLOGIE

INSPO … : internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami : … Kongresové centrum Praha. — [Praha] : [BMI sdružení], [2000]-. — svazky : ilustrace ;

zdravotně postižení ; knihovnictví, informační věda a muzeologie ; internet ; informační systémy ; informační technologie ; postižení ; automatizace ; speciální vzdělávání

nahoru

LINGVISTIKA, LÉKAŘSKÁ TERMINOLOGIE

Anglicko-český a česko-anglický slovník. Irena Baumruková. — První vydání. — [Litomyšl] : H.R.G. spol. s r.o., 2022. — 280 stran ; ISBN 978-80-7490-235-2

lingvistika, lékařská terminologie ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; dietoterapie ; terminologie jako téma

nahoru

NEFROLOGIE

Stručné doporučené postupy při diabetickém onemocnění ledvin / Petr Bouček. — [Místo vydání není známé] : [nakladatel není známý], [2011 nebo 2012]. — 3 nečíslované strany ;

diabetologie ; nefrologie ; diabetické nefropatie : diagnóza : farmakoterapie ; časná diagnóza ; plošný screening ; hypoglykemika : terapeutické užití

nahoru

NEUROLOGIE

O životě s dětskou mozkovou obrnou. — Praha : SDMO, [2007?]. — 36 stran : ilustrace ;

neurologie ; rehabilitační a fyzikální medicína ; pediatrie ; mozková obrna : terapie ; dítě v ústavní péči ; postižené děti ; rehabilitace ; ústavy pro duševně nemocné ; nemocnice pro chronická onemocnění ; dětské nemocnice

Transthyretinová polyneuropatie (ATTR-PN) je život ohrožující onemocnění. — Praha : Pfizer, [2019]. — Leták : ilustrace ;

neurologie ; farmacie a farmakologie ; polyneuropatie : diagnóza : farmakoterapie ; prealbumin ; léčivé přípravky

Neinvazivní mozková stimulace v psychiatrii : od experimentálního výzkumu ke klinické aplikaci / Monika Klírová. — Praha : Maxdorf, [2022]. — 104 stran : ilustrace, tabulky ; — (Jessenius) ISBN 978-80-7345-719-8

psychiatrie ; neurologie ; radiologie, nukleární medicína a zobrazovací metody ; transkraniální magnetická stimulace : metody ; duševní poruchy : terapie

nahoru

NEUROVĚDY

Základy neurověd / Jaromír Mysliveček a kol. ; ilustrace Jiří Hlaváček. — 3., aktualizované vydání. — Praha : Stanislav Juhaňák – Triton, 2022. — 438 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-7684-007-2

neurovědy ; nervový systém ; neurologie

nahoru

NUTRIČNÍ TERAPIE, DIETOTERAPIE A VÝŽIVA

10 tipů pro zdravé stravování u diabetu 1. a 2. typu. — [Místo vydání není známé] : [nakladatel není známý], [2021]. — Leták : ilustrace ;

nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; diabetologie ; zdravotní výchova ; diabetes mellitus : dietoterapie ; diabetická dieta : metody ; zdravá strava : metody ; péče o sebe

Anglicko-český a česko-anglický slovník. Irena Baumruková. — První vydání. — [Litomyšl] : H.R.G. spol. s r.o., 2022. — 280 stran ; ISBN 978-80-7490-235-2

lingvistika, lékařská terminologie ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; dietoterapie ; terminologie jako téma

nahoru

OBEZITOLOGIE

O obezitě a její léčbě pod dohledem lékaře. — [Místo vydání není známé] : [nakladatel není známý], [mezi 2000 a 2020?]. — 5 stran : ilustrace ;

obezitologie ; zdravotní výchova ; léčba obezity ; programy na snížení hmotnosti ; hmotnostní úbytek ; látky proti obezitě

nahoru

ONKOCHIRURGIE

Chirurgická léčba karcinomu ledviny s nádorovým trombem v žilním řečišti a pravé srdeční síni / Petr Morávek. — 1. vydání. — Hradec Králové : Nucleus HK, 2006. — 52 stran : ilustrace (některé barevné), tabulky ; — (Edice urologických oborů) ISBN 80-87009-11-8

onkochirurgie ; cévní chirurgie ; karcinom z renálních buněk : chirurgie : komplikace ; žilní trombóza : chirurgie ; chirurgická onkologie : metody ; kardiochirurgické výkony ; trombektomie ; nefrektomie ; dysfunkce pravé srdeční komory : chirurgie ; komorbidita

nahoru

ONKOLOGIE

Pane doktore, máte chvilku? : hovory o životě s (pokročilou) onkologickou diagnózou / Ondřej Sláma, Martina Špinková. — 1. vydání. — [Praha] : Cesta domů, 2021. — 11 nečíslovaných stran ;

paliativní medicína ; onkologie ; paliativní péče ; péče o umírající ; umírající ; nádory

Teď jde o tebe : návod na MammaCare – speciální metoda hmatového samovyšetření prsu / Anna K., Miroslava Skovajsová. — [Praha?] : [Breast Unit Prague?], [2016?]. — 1 DVD

onkologie ; nádory prsu : diagnóza ; samovyšetření prsu : metody ; ženské pohlaví

Nádorová onemocnění dětského věku / Bohuslav Mrzena. — Praha : Liga proti rakovině Praha,, [ne před 2006]. — 16 stran ;

pediatrie ; onkologie ; zdravotní výchova ; nádory ; dítě

nahoru

ORTOPEDIE

Zdravá chůze po celý život : trénink místo operace : nejlepší cvičení ze Spiraldynamik / Christian Larsen ; přeložila Mária Schwingerová. — 3. vydání. — Olomouc : Poznání, 2022. — 192 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-88395-09-6

ortopedie ; rehabilitační a fyzikální medicína ; podiatrie ; noha (od hlezna dolů) ; terapie cvičením : metody ; nemoci nohy (od hlezna dolů) : rehabilitace ; chůze

Co dělat, aby tělo nebolelo : rady fyzioterapeuta při bolestech pohybového aparátu / Radka Doktorová ; fotografie Radka Doktorová ; ilustrace Ivana Sýkorová. — První vydání. — Olomouc : Agentura Rubico, s.r.o., 2022. — 123 stran : barevné ilustrace ; — (Zdraví) ISBN 978-80-7346-295-6

rehabilitační a fyzikální medicína ; ortopedie ; muskuloskeletální nemoci : rehabilitace ; muskuloskeletální bolest : rehabilitace ; terapie cvičením : metody

nahoru

OŠETŘOVATELSTVÍ

Standardní pracovní postupy ošetřovatelské péče / Marie Hejtmánková. — Zlín : Baťova krajská nemocnice Zlín, [2005?]. — 297 stran : ilustrace ;

ošetřovatelství ; ošetřovatelská péče ; péče o pacienta

Postupy v ošetřovatelské péči. Ilona Plevová, Miroslava Kachlová. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, a.s., 2022. — 160 stran : ilustrace, tabulky ; — (Sestra) ISBN 978-80-271-3032-0

ošetřovatelství ; fyziologie ; fyzikální vyšetření : metody ; ošetřovatelská péče : metody ; fyziologické jevy

Teleošetřovatelství / Zuzana Slezáková, Jarmila Kristová, Zuzana Bachratá. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2022. — 103 stran : ilustrace ; — (Sestra) ISBN 978-80-271-3175-4

ošetřovatelství ; ošetřovatelská péče : metody ; telemedicína : metody

nahoru

PALIATIVNÍ MEDICÍNA

Perinatální paliativní péče o vážně nemocné děti před a po narození / Sára Balabánová, Eliška Mlynáriková. — [Praha] : Cesta domů, 2021. — 12 nečíslovaných stran ;

paliativní medicína ; perinatologie a neonatologie ; paliativní péče ; perinatální péče ; odumření plodu ; smrt kojence ; péče o umírající ; ztráta blízké osoby ; rodiče

Pane doktore, máte chvilku? : hovory o životě s (pokročilou) onkologickou diagnózou / Ondřej Sláma, Martina Špinková. — 1. vydání. — [Praha] : Cesta domů, 2021. — 11 nečíslovaných stran ;

paliativní medicína ; onkologie ; paliativní péče ; péče o umírající ; umírající ; nádory

nahoru

PEDAGOGIKA

Asistent pedagoga : profese utvářená v dialogu / Vanda Hájková a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2018. — 1 CD-ROM (1 textový soubor) ; ISBN 978-80-7603-009-1

pedagogika ; speciální vzdělávání ; vyučování ; učitelé ; empirický výzkum ; zaměstnání

nahoru

PEDIATRIE

O životě s dětskou mozkovou obrnou. — Praha : SDMO, [2007?]. — 36 stran : ilustrace ;

neurologie ; rehabilitační a fyzikální medicína ; pediatrie ; mozková obrna : terapie ; dítě v ústavní péči ; postižené děti ; rehabilitace ; ústavy pro duševně nemocné ; nemocnice pro chronická onemocnění ; dětské nemocnice

Léčebná rehabilitace v pediatrii / kolektiv autorů: Olga Dyrhonová, Miloš Máček, Libuše Smolíková, Blanka Vlčková. — 2. vydání. — Praha : Raabe, [2022]. — 96 stran : ilustrace, tabulky ; — (Rehabilitační a fyzikální terapie) ISBN 978-80-7496-493-0

pediatrie ; rehabilitační a fyzikální medicína ; dítě ; fyzioterapie (techniky) ; reflexní terapie ; obezita : rehabilitace ; nemoci dýchací soustavy : rehabilitace ; poruchy motorických dovedností : rehabilitace

Cukrovky se nebojíme … / uspořádal Václav Letocha. — Praha : Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v ČR, [200-]-. — svazků : ilustrace ;

pediatrie ; diabetologie ; zdravotní výchova ; diabetes mellitus : terapie ; dítě ; organizace podporující zdraví

Nádorová onemocnění dětského věku / Bohuslav Mrzena. — Praha : Liga proti rakovině Praha,, [ne před 2006]. — 16 stran ;

pediatrie ; onkologie ; zdravotní výchova ; nádory ; dítě

Pohybový vývoj dítěte s láskou a respektem : fyzioterapeutky dětem / Michaela Kačírková, Zuzana Rybová. — Vydání první. — Praha : Euromedia Group, 2022. — 167 stran : barevné ilustrace ; — (Esence) ISBN 978-80-242-8004-2

fyziologie ; rehabilitační a fyzikální medicína ; pediatrie ; vývoj dítěte ; psychomotorický výkon ; pohybová aktivita ; péče o dítě ; výchova dítěte ; kojenec ; předškolní dítě ; fyzioterapie (techniky) ; noha (od hlezna dolů)

nahoru

PERINATOLOGIE A NEONATOLOGIE

Perinatální paliativní péče o vážně nemocné děti před a po narození / Sára Balabánová, Eliška Mlynáriková. — [Praha] : Cesta domů, 2021. — 12 nečíslovaných stran ;

paliativní medicína ; perinatologie a neonatologie ; paliativní péče ; perinatální péče ; odumření plodu ; smrt kojence ; péče o umírající ; ztráta blízké osoby ; rodiče

nahoru

PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE

Fyzioterapie a pohybová léčba u chronické obstrukční plicní nemoci / Miloš Máček, Libuše Smolíková. — Vydání první. — Praha : Vltavín, 2002. — 128 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 80-86587-00-2

rehabilitační a fyzikální medicína ; pneumologie a ftizeologie ; chronická obstrukční plicní nemoc : rehabilitace ; terapie cvičením ; fyzioterapie (techniky) ; dechová terapie ; dechová cvičení

Jak poznat pacienta s podezřením na PAH / Milan Luknár, Peter Lesný, Jana Malinová, Eva Gonçalvesová. — Praha : I.M.P. – International Medical Publication, 2018. — 7 stran : ilustrace ;

pneumologie a ftizeologie ; angiologie ; echokardiografie ; elektrokardiografie ; rentgendiagnostika hrudníku ; plicní arteriální hypertenze : diagnóza ; praktické lékařství

nahoru

PODIATRIE

Zdravá chůze po celý život : trénink místo operace : nejlepší cvičení ze Spiraldynamik / Christian Larsen ; přeložila Mária Schwingerová. — 3. vydání. — Olomouc : Poznání, 2022. — 192 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-88395-09-6

ortopedie ; rehabilitační a fyzikální medicína ; podiatrie ; noha (od hlezna dolů) ; terapie cvičením : metody ; nemoci nohy (od hlezna dolů) : rehabilitace ; chůze

nahoru

PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ

Očkovanie v kontexte ochrany zdravia nielen v boji s pandémiou COVID-19 : právne, etické a medicínske aspekty / Alexandra Bražinová, Boris Klempa, Lilla Garayová, Andrea Erdősová, Stanislav Ďurica, Peter Kováč, Filip Stripaj. — Prvé vydanie. — Bratislava : Wolters Kluwer SR, s.r.o., 2022. — 306 stran ; ISBN 978-80-571-0475-9

preventivní medicína ; infekční lékařství ; právo, zákonodárství ; vakcinace ; vakcíny ; COVID-19 : prevence a kontrola ; zákonodárství lékařské ; právní vědy ; klinická etika

nahoru

PREVENTIVNÍ MEDICÍNA

Očkovanie v kontexte ochrany zdravia nielen v boji s pandémiou COVID-19 : právne, etické a medicínske aspekty / Alexandra Bražinová, Boris Klempa, Lilla Garayová, Andrea Erdősová, Stanislav Ďurica, Peter Kováč, Filip Stripaj. — Prvé vydanie. — Bratislava : Wolters Kluwer SR, s.r.o., 2022. — 306 stran ; ISBN 978-80-571-0475-9

preventivní medicína ; infekční lékařství ; právo, zákonodárství ; vakcinace ; vakcíny ; COVID-19 : prevence a kontrola ; zákonodárství lékařské ; právní vědy ; klinická etika

Prevence kardiovaskulárních onemocnění : doporučený diagnostický a terapeutický postup pro všeobecné praktické lékaře 2022 / autoři: Miloš Táborský, Michal Vrablík. — Praha : Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře, 2022. — 13 stran : barevné ilustrace, 1 mapa ; — (Doporučené postupy pro praktické lékaře) ISBN 978-80-88280-34-7

preventivní medicína ; kardiologie ; všeobecné lékařství ; primární prevence ; kardiovaskulární nemoci : prevence a kontrola ; rizikové faktory kardiovaskulárních chorob ; hodnocení rizik ; praktické lékařství

Rudolf Weigl : zachránce tisíců životů / Mariusz Urbanek ; z polského originálu Profesor Weigl i karmiciele wszy … přeložila Markéta Páralová Tardy. — 1. vydání. — V Brně : CPress, 2022. — 333 stran : ilustrace portréty ; ISBN 978-80-264-4196-0

dějiny lékařství ; infekční lékařství ; preventivní medicína ; dějiny 19. století ; dějiny 20. století ; tyfus epidemický přenášený vešmi : prevence a kontrola ; vakcíny proti tyfu a paratyfu ; vakcinace : dějiny ; biologie : dějiny ; významné osobnosti

nahoru

PŘÍRODNÍ VĚDY

Základy matematické statistiky / Jiří Anděl. — Vydání 3. — Praha : Matfyzpress, 2011. — 358 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7378-162-0

přírodní vědy ; statistika, zdravotnická statistika ; matematika ; statistika jako téma

nahoru

PSYCHIATRIE

Deprese není depka / Radkin Honzák, Agáta Pilátová, Aleš Cibulka ; ilustrace Sabina Chalupová. — Vydání první. — V Praze : Vyšehrad, 2022. — 217 stran : ilustrace ; — (Destigma) ISBN 978-80-7601-616-3

psychiatrie ; psychologie, klinická psychologie ; deprese ; dějiny 20. století ; významné osobnosti

Na autismus jedině autibiotika / Eliška Antošová. — První vydání. — Valašské Meziříčí : Igor Indruch, 2021. — 215 stran : ilustrace (některé barevné) ; ISBN 978-80-88392-14-9

humanitní vědy a umění ; psychologie, klinická psychologie ; psychiatrie ; autistická porucha : dějiny ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století ; postižené děti ; matky ; nukleární rodina ; péče o dítě ; výchova dítěte ; vztahy mezi matkou a dítětem

Neinvazivní mozková stimulace v psychiatrii : od experimentálního výzkumu ke klinické aplikaci / Monika Klírová. — Praha : Maxdorf, [2022]. — 104 stran : ilustrace, tabulky ; — (Jessenius) ISBN 978-80-7345-719-8

psychiatrie ; neurologie ; radiologie, nukleární medicína a zobrazovací metody ; transkraniální magnetická stimulace : metody ; duševní poruchy : terapie

Mám to o sobě říct? : jak se vypořádat se stigmatem duševní nemoci / Anita Hubner ; z nizozemského originálu přeložila Milena Nováková. — Vydání první. — Praha : Portál, 2022. — 222 stran ; ISBN 978-80-262-1870-8

psychiatrie ; psychologie, klinická psychologie ; sociologie ; duševní poruchy ; duševně nemocní ; společenské stigma ; předsudek ; komunikace ; zveřejnění ; psychosociální podpůrné systémy ; sociální psychologie

Nedoceněný valproát? : (souborné sdělení) / E. Češková. — Praha : Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2001. — 5 stran ;

psychofarmakologie ; psychiatrie ; poruchy nálady : farmakoterapie ; antikonvulzíva : terapeutické užití ; kyselina valproová : terapeutické užití ; bipolární porucha : farmakoterapie ; mánie : farmakoterapie ; klinická studie jako téma

nahoru

PSYCHOFARMAKOLOGIE

Nedoceněný valproát? : (souborné sdělení) / E. Češková. — Praha : Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2001. — 5 stran ;

psychofarmakologie ; psychiatrie ; poruchy nálady : farmakoterapie ; antikonvulzíva : terapeutické užití ; kyselina valproová : terapeutické užití ; bipolární porucha : farmakoterapie ; mánie : farmakoterapie ; klinická studie jako téma

nahoru

PSYCHOLOGIE, KLINICKÁ PSYCHOLOGIE

Základy psychologie a sociologie : hybridní kniha / Ilona Gillerrnová, Jiří Buriánek. — 1. vydání (podle textového vydání Nakladatelství Fortuna za roku 2003). — Praha : TEREZA FJFI ČVUT ; 2004. — 1 CD-ROM (1 textový soubor) ;

psychologie, klinická psychologie ; sociologie ; psychologie ; sociologie

Mám to o sobě říct? : jak se vypořádat se stigmatem duševní nemoci / Anita Hubner ; z nizozemského originálu přeložila Milena Nováková. — Vydání první. — Praha : Portál, 2022. — 222 stran ; ISBN 978-80-262-1870-8

psychiatrie ; psychologie, klinická psychologie ; sociologie ; duševní poruchy ; duševně nemocní ; společenské stigma ; předsudek ; komunikace ; zveřejnění ; psychosociální podpůrné systémy ; sociální psychologie

Terapie duše : umění provázejícího rozhovoru / Thomas Moore ; z anglického originálu Soul therapy přeložil Pavel Kolmačka. — Vydání první. — Praha : Portál, 2022. — 263 stran ; ISBN 978-80-262-1877-7

psychoterapie ; psychologie, klinická psychologie ; duševní zdraví ; spiritualita ; psychoterapie ; psychologie ; interview psychologický

Naše dítě : před narozením, první rok dítěte, dítě po prvním roce / Mirka Klímová-Fügnerová ; ilustrace Eva Řežábková ; fotografie Milada Einhornová. — Vydání 10. (v SZdN 5.), přepracované. — Praha : Státní zdravotnické nakladatelství, 1963. — 422 stran, 22 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace ;

zdravotní výchova ; sociologie ; psychologie, klinická psychologie ; vývoj dítěte ; výchova dítěte ; péče o dítě ; těhotenství ; rodičovství ; kojenec ; předškolní dítě

Na autismus jedině autibiotika / Eliška Antošová. — První vydání. — Valašské Meziříčí : Igor Indruch, 2021. — 215 stran : ilustrace (některé barevné) ; ISBN 978-80-88392-14-9

humanitní vědy a umění ; psychologie, klinická psychologie ; psychiatrie ; autistická porucha : dějiny ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století ; postižené děti ; matky ; nukleární rodina ; péče o dítě ; výchova dítěte ; vztahy mezi matkou a dítětem

Zrádná paměť : proč si pamatujeme i zapomínáme / Lisa Genova ; přeložila Karina Matějů. — Vydání první. — Praha : Práh, 2022. — 247 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7252-928-5

psychologie, klinická psychologie ; paměť ; poruchy paměti ; myšlení ; neurovědy

Deprese není depka / Radkin Honzák, Agáta Pilátová, Aleš Cibulka ; ilustrace Sabina Chalupová. — Vydání první. — V Praze : Vyšehrad, 2022. — 217 stran : ilustrace ; — (Destigma) ISBN 978-80-7601-616-3

psychiatrie ; psychologie, klinická psychologie ; deprese ; dějiny 20. století ; významné osobnosti

Velmi citlivá maminka / Brigitte Schorr ; z německého originálu Hochsensible Mütter … přeložila Veronika Francová. — Vydání 1. — Praha : Grada, 2022. — 141 stran ; ISBN 978-80-271-3100-6

psychologie, klinická psychologie ; psychická odolnost ; sebepojetí ; rodičovství ; mateřské chování ; matky ; výchova dítěte ; péče o dítě

nahoru

PSYCHOTERAPIE

Terapie duše : umění provázejícího rozhovoru / Thomas Moore ; z anglického originálu Soul therapy přeložil Pavel Kolmačka. — Vydání první. — Praha : Portál, 2022. — 263 stran ; ISBN 978-80-262-1877-7

psychoterapie ; psychologie, klinická psychologie ; duševní zdraví ; spiritualita ; psychoterapie ; psychologie ; interview psychologický

Gestalt terapie doslova / Frederick S. Perls ; z anglického originálu Gestalt therapy verbatim přeložil Petr Jochmann ; doslov napsal Martin Jára. — Vydání druhé, upravené, v Portále první. — Praha : Portál, 2022. — 343 stran ; — (Klasici) ISBN 978-80-262-1861-6

psychoterapie ; gestalt terapie ; výchova a vzdělávání ; sny

Nefarmakologické cesty k lepšímu životu s demencí / Blanka Jirkovská. — Praha : Česká alzheimerovská společnost, 2022. — 177 stran : ilustrace, grafy ; ISBN 978-80-86541-66-2

psychoterapie ; geriatrie ; demence : psychologie : terapie ; Alzheimerova nemoc : psychologie : terapie ; staří ; geriatrické ošetřovatelství ; činnosti denního života ; dějiny 21. století ; hodnotící studie jako téma

nahoru

RADIOLOGIE, NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA A ZOBRAZOVACÍ METODY

Neinvazivní mozková stimulace v psychiatrii : od experimentálního výzkumu ke klinické aplikaci / Monika Klírová. — Praha : Maxdorf, [2022]. — 104 stran : ilustrace, tabulky ; — (Jessenius) ISBN 978-80-7345-719-8

psychiatrie ; neurologie ; radiologie, nukleární medicína a zobrazovací metody ; transkraniální magnetická stimulace : metody ; duševní poruchy : terapie

nahoru

REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA

Fyzioterapie a pohybová léčba u chronické obstrukční plicní nemoci / Miloš Máček, Libuše Smolíková. — Vydání první. — Praha : Vltavín, 2002. — 128 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 80-86587-00-2

rehabilitační a fyzikální medicína ; pneumologie a ftizeologie ; chronická obstrukční plicní nemoc : rehabilitace ; terapie cvičením ; fyzioterapie (techniky) ; dechová terapie ; dechová cvičení

Co dělat, aby tělo nebolelo : rady fyzioterapeuta při bolestech pohybového aparátu / Radka Doktorová ; fotografie Radka Doktorová ; ilustrace Ivana Sýkorová. — První vydání. — Olomouc : Agentura Rubico, s.r.o., 2022. — 123 stran : barevné ilustrace ; — (Zdraví) ISBN 978-80-7346-295-6

rehabilitační a fyzikální medicína ; ortopedie ; muskuloskeletální nemoci : rehabilitace ; muskuloskeletální bolest : rehabilitace ; terapie cvičením : metody

Pohybový vývoj dítěte s láskou a respektem : fyzioterapeutky dětem / Michaela Kačírková, Zuzana Rybová. — Vydání první. — Praha : Euromedia Group, 2022. — 167 stran : barevné ilustrace ; — (Esence) ISBN 978-80-242-8004-2

fyziologie ; rehabilitační a fyzikální medicína ; pediatrie ; vývoj dítěte ; psychomotorický výkon ; pohybová aktivita ; péče o dítě ; výchova dítěte ; kojenec ; předškolní dítě ; fyzioterapie (techniky) ; noha (od hlezna dolů)

Zdravá chůze po celý život : trénink místo operace : nejlepší cvičení ze Spiraldynamik / Christian Larsen ; přeložila Mária Schwingerová. — 3. vydání. — Olomouc : Poznání, 2022. — 192 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-88395-09-6

ortopedie ; rehabilitační a fyzikální medicína ; podiatrie ; noha (od hlezna dolů) ; terapie cvičením : metody ; nemoci nohy (od hlezna dolů) : rehabilitace ; chůze

Léčebná rehabilitace v pediatrii / kolektiv autorů: Olga Dyrhonová, Miloš Máček, Libuše Smolíková, Blanka Vlčková. — 2. vydání. — Praha : Raabe, [2022]. — 96 stran : ilustrace, tabulky ; — (Rehabilitační a fyzikální terapie) ISBN 978-80-7496-493-0

pediatrie ; rehabilitační a fyzikální medicína ; dítě ; fyzioterapie (techniky) ; reflexní terapie ; obezita : rehabilitace ; nemoci dýchací soustavy : rehabilitace ; poruchy motorických dovedností : rehabilitace

O životě s dětskou mozkovou obrnou. — Praha : SDMO, [2007?]. — 36 stran : ilustrace ;

neurologie ; rehabilitační a fyzikální medicína ; pediatrie ; mozková obrna : terapie ; dítě v ústavní péči ; postižené děti ; rehabilitace ; ústavy pro duševně nemocné ; nemocnice pro chronická onemocnění ; dětské nemocnice

nahoru

SOCIOLOGIE

Dobrovolný bezdomovec – senior / Juraj Kalnický. — Vydání 1. — Praha : Grada, 2022. — 150 stran ; — (Psyché) ISBN 978-80-271-3079-5

sociologie ; geriatrie ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století ; lidé bez domova : dějiny ; kvalita života ; životní styl ; staří ; longitudinální studie

Základy psychologie a sociologie : hybridní kniha / Ilona Gillerrnová, Jiří Buriánek. — 1. vydání (podle textového vydání Nakladatelství Fortuna za roku 2003). — Praha : TEREZA FJFI ČVUT ; 2004. — 1 CD-ROM (1 textový soubor) ;

psychologie, klinická psychologie ; sociologie ; psychologie ; sociologie

Naše dítě : před narozením, první rok dítěte, dítě po prvním roce / Mirka Klímová-Fügnerová ; ilustrace Eva Řežábková ; fotografie Milada Einhornová. — Vydání 10. (v SZdN 5.), přepracované. — Praha : Státní zdravotnické nakladatelství, 1963. — 422 stran, 22 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace ;

zdravotní výchova ; sociologie ; psychologie, klinická psychologie ; vývoj dítěte ; výchova dítěte ; péče o dítě ; těhotenství ; rodičovství ; kojenec ; předškolní dítě

Potencialita dětí v náhradní rodinné péči : …od očekávání k autonomii / Karel Řezáč. — První vydání. — Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2022. — x, 377 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-261-1073-6

sociologie ; pěstounství ; dítě v pěstounské péči ; mladiství ; sociální pracovníci ; rozvoj osobnosti ; osobní autonomie ; průzkumy a dotazníky ; hodnotící studie jako téma

Mám to o sobě říct? : jak se vypořádat se stigmatem duševní nemoci / Anita Hubner ; z nizozemského originálu přeložila Milena Nováková. — Vydání první. — Praha : Portál, 2022. — 222 stran ; ISBN 978-80-262-1870-8

psychiatrie ; psychologie, klinická psychologie ; sociologie ; duševní poruchy ; duševně nemocní ; společenské stigma ; předsudek ; komunikace ; zveřejnění ; psychosociální podpůrné systémy ; sociální psychologie

nahoru

STATISTIKA, ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA

Základy matematické statistiky / Jiří Anděl. — Vydání 3. — Praha : Matfyzpress, 2011. — 358 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7378-162-0

přírodní vědy ; statistika, zdravotnická statistika ; matematika ; statistika jako téma

nahoru

VĚDA A VÝZKUM

Labauto 2018 : konference NASKL o filozofii automatizace procesů v klinické laboratoři 21. století : Olomouc, 25-26 října 2018 : sborník přednášek : program / kolektiv autorů ; editor Antonín Jabor. — Vydání: 1. — Praha : Venice Praha, s.r.o., 2018. — 39 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-270-4934-9

věda a výzkum ; experimentální medicína ; laboratorní automatizace ; klinické laboratoře ; kongresy jako téma

nahoru

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

Životní podmínky a jejich vliv na zdraví obyvatel Jihomoravského kraje / Zdravotní ústav se sídlem v Brně, Krajský úrad Jihomoravského kraje, Krajská hygienická stanice Jihomoravského keaje se sídlem v Brně. — Brno : Zdravotní ústav se sídlem v Brně, 2006. — 1 CD-ROM (1 textový soubor) ;

veřejné zdravotnictví ; environmentální vědy ; zdravotní stav populace ; zdravotní stav ; znečištění životního prostředí ; rizikové faktory ; dějiny 21. století

Use of SARS-CoV-2 antigen-detection rapid diagnostic tests for COVID-19 : interim guidance, 9 March 2022. — [Geneva] : World Health Organization, 2022. — 15 stran

infekční lékařství ; veřejné zdravotnictví ; COVID-19 ; testování na COVID-19 ; Betacoronavirus ; epidemický výskyt choroby ; diagnostické testy rutinní ; senzitivita a specificita ; reagenční diagnostické soupravy ; samotestování

Infection prevention and control in the context of coronavirus disease (?COVID-19) ?: a living guideline, 7 March 2022 / World Health Organization. — Geneva : World Health Organization, 2022. — 56 stran : ilustrace

infekční lékařství ; veřejné zdravotnictví ; COVID-19 ; Betacoronavirus ; koronavirové infekce ; epidemický výskyt choroby ; kontrola infekce ; masky ; osobní ochranné prostředky

nahoru

VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ

Postavení hydrochlorothiazidu mezi thiazidovými a thiazidům podobnými diuretiky / Jiří Slíva. — Brno : Facta medica, 2018. — 4 strany ;

farmacie a farmakologie ; angiologie ; vnitřní lékařství ; hydrochlorthiazid : terapeutické užití ; diuretika : terapeutické užití ; hypertenze : farmakoterapie ; thiazidy : terapeutické užití

Hypertension and COVID-19 : scientific brief, 17 June 2021. — [Geneva] : World Health Organization, [2021]. — 6 stran

infekční lékařství ; vnitřní lékařství ; hypertenze ; COVID-19 : komplikace ; Betacoronavirus ; epidemický výskyt choroby ; metaanalýza jako téma ; rizikové faktory

nahoru

VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ

Prevence kardiovaskulárních onemocnění : doporučený diagnostický a terapeutický postup pro všeobecné praktické lékaře 2022 / autoři: Miloš Táborský, Michal Vrablík. — Praha : Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře, 2022. — 13 stran : barevné ilustrace, 1 mapa ; — (Doporučené postupy pro praktické lékaře) ISBN 978-80-88280-34-7

preventivní medicína ; kardiologie ; všeobecné lékařství ; primární prevence ; kardiovaskulární nemoci : prevence a kontrola ; rizikové faktory kardiovaskulárních chorob ; hodnocení rizik ; praktické lékařství

nahoru

ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ

INSPO … : internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami : … Kongresové centrum Praha. — [Praha] : [BMI sdružení], [2000]-. — svazky : ilustrace ;

zdravotně postižení ; knihovnictví, informační věda a muzeologie ; internet ; informační systémy ; informační technologie ; postižení ; automatizace ; speciální vzdělávání

nahoru

ZDRAVOTNÍ VÝCHOVA

Léčba diabetika inzulínovou pumpou / Blanka Vlčková. — Praha : A.IMPORT.CZ, [ne po 2005]. — 47 stran : ilustrace ;

diabetologie ; zdravotní výchova ; farmakoterapie ; diabetes mellitus : farmakoterapie ; inzulin : aplikace a dávkování ; inzulinové infuzní systémy ; péče o sebe ; rozvrh dávkování léků

Pokračujeme s inzulínem : měření glykémií / Jan Brož, Jana Urbanová ; ilustrace Lukáš Urbánek. — 2. vydání. — [Praha] : Ing. Slávka Wiesnerová, [2015?]. — 27 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-87630-13-6

diabetologie ; zdravotní výchova ; diabetes mellitus : diagnóza : farmakoterapie ; selfmonitoring glykemie : metody ; inzulin : aplikace a dávkování ; rozvrh dávkování léků ; péče o sebe

Alkohol a diabetes mellitus Jan Brož, Ivana Cibulková, Miroslava Pavlíková Peterková ; ilustrace Lukáš Urbánek. — 1. vydání. — Praha : Ing. Slávka Wiesnerová, 2016. — 27 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-87630-17-4

diabetologie ; adiktologie ; zdravotní výchova ; diabetes mellitus ; pití alkoholu : škodlivé účinky ; poruchy způsobené alkoholem ; ethanol

Péče o nohy diabetikovy / Jan Brož, Daniela Hartmann, Iva Škarpová, Pavla Piťhová ; ilustrace Lukáš Urbánek. — 1. vydání. — Praha : Ing. Slávka Wiesnerová, 2016. — 19 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-87630-18-1

diabetologie ; dermatovenerologie ; zdravotní výchova ; diabetická noha : prevence a kontrola ; péče o sebe ; sekundární prevence

Nádorová onemocnění dětského věku / Bohuslav Mrzena. — Praha : Liga proti rakovině Praha,, [ne před 2006]. — 16 stran ;

pediatrie ; onkologie ; zdravotní výchova ; nádory ; dítě

Cukrovky se nebojíme … / uspořádal Václav Letocha. — Praha : Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v ČR, [200-]-. — svazků : ilustrace ;

pediatrie ; diabetologie ; zdravotní výchova ; diabetes mellitus : terapie ; dítě ; organizace podporující zdraví

O obezitě a její léčbě pod dohledem lékaře. — [Místo vydání není známé] : [nakladatel není známý], [mezi 2000 a 2020?]. — 5 stran : ilustrace ;

obezitologie ; zdravotní výchova ; léčba obezity ; programy na snížení hmotnosti ; hmotnostní úbytek ; látky proti obezitě

10 tipů pro zdravé stravování u diabetu 1. a 2. typu. — [Místo vydání není známé] : [nakladatel není známý], [2021]. — Leták : ilustrace ;

nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; diabetologie ; zdravotní výchova ; diabetes mellitus : dietoterapie ; diabetická dieta : metody ; zdravá strava : metody ; péče o sebe

Naše dítě : před narozením, první rok dítěte, dítě po prvním roce / Mirka Klímová-Fügnerová ; ilustrace Eva Řežábková ; fotografie Milada Einhornová. — Vydání 10. (v SZdN 5.), přepracované. — Praha : Státní zdravotnické nakladatelství, 1963. — 422 stran, 22 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace ;

zdravotní výchova ; sociologie ; psychologie, klinická psychologie ; vývoj dítěte ; výchova dítěte ; péče o dítě ; těhotenství ; rodičovství ; kojenec ; předškolní dítě

nahoru

ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ

Nahlédněte do zákulisí výroby vitamínů : katalog produktů 2004 / Walmark. — Třinec : Walkmark, 2004. — 1 CD-ROM (1 textový a 1 videosoubor) ; — (Walmark – divize farmacie)

farmacie a farmakologie ; biochemie ; zemědělství a potravinářství ; vitaminy ; potravní doplňky ; farmaceutický průmysl