Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2

Informace o provozu knihovny

PO - ČT 9:00 - 18:00
PÁ 9:00 - 17:00

více informací

Červen 2022

Nové knihy ve fondu NLK

nahoru

ALERGOLOGIE A IMUNOLOGIE

Immunology : lecture notes / Ian Todd, Gavin Spickett, Lucy Fairclough. — Seventh edition. — Chichester, West Sussex : Wiley Blackwell, [2015]. — xi, 230 stran : ilustrace ; ISBN 978-1-118-45164-9

alergologie a imunologie ; alergologie a imunologie

Pokoj č. 9 : autentická zpověď matky o nemoci anti-NMDA encefalitidě své dcery / Kateřina Strnadová-Leboutte. — První vydání. — V Praze : Pointa, 2022. — 130 stran : ilustrace, portréty ; ISBN 978-80-7650-715-9

neurologie ; alergologie a imunologie ; humanitní vědy a umění ; encefalitida s protilátkami proti NMDA receptorům : terapie ; vztahy mezi matkou a dítětem ; nukleární rodina ; duševně nemocní ; mladiství ; umění ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století

nahoru

ALGEZIOLOGIE

Bolest na hrudi / Karel Lukáš, Josef Kautzner, Jiří Hoch a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2022. — xxiv, 642 stran : ilustrace (převážně barevné) ; ISBN 978-80-271-3099-3

vnitřní lékařství ; algeziologie ; bolesti na hrudi : diagnóza : patofyziologie : terapie ; management bolesti ; měření bolesti ; diferenciální diagnóza

nahoru

ANGIOLOGIE

Chronic cardiovascular complications of diabetes mellitus and their diagnostics / Anton Lacko, Ján Straka ; English translation: Anna Barnau. — Olomouc : Solen, 2022. — 180 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-7471-402-3

kardiologie ; angiologie ; diabetologie ; rizikové faktory kardiovaskulárních chorob ; komplikace diabetu : diagnóza ; chronická nemoc

nahoru

BEHAVIORÁLNÍ VĚDY

Úspěšný nácvik používání toalety : behaviorální přístupy u osob s vývojovým postižením / Frank Cicero ; z anglického originálu přeložila Petra Diestlerová. — Vydání první. — Praha : Pasparta, 2022. — 67 stran ; ISBN 978-80-88429-30-2

pedagogika ; hygiena ; behaviorální vědy ; nácvik čistoty u dětí ; postižené děti ; chování dětí ; vývojové poruchy u dětí

nahoru

CÉVNÍ CHIRURGIE

Kardiotorakovaskulární chirurgie a ošetřovatelská péče / Vojtěch Kurfirst, Aleš Mokráček a kolektiv. — 1. vydání. — České Budějovice : Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2022. — 172 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7394-916-7

kardiochirurgie ; cévní chirurgie ; ošetřovatelství ; hrudní chirurgie ; kardiovaskulární nemoci : chirurgie ; ošetřovatelství ; pooperační ošetřování

nahoru

DĚJINY LÉKAŘSTVÍ

Tuberkulóza a společnost : obrazy nemoci v 19. a 20. století / Šárka Caitlín Rábová. — Vydání první. — Praha : NLN, 2022. — 447 stran ; ISBN 978-80-7422-846-9

veřejné zdravotnictví ; pneumologie a ftizeologie ; dějiny lékařství ; tuberkulóza : dějiny ; kontrola infekčních nemocí ; ochrana veřejného zdraví ; společnosti pro tuberkulózu ; komunikační média ; veřejné mínění ; lékařská sociologie ; dějiny 19. století ; dějiny 20. století

Pacienti Sigmunda Freuda : 38 životopisných portrétů / Mikel Borch-Jacobsen ; z anglického překladu Freud’s patients … přeložila Kateřina Orlová. — Vydání první. — Frýdek-Místek : Alpress, 2022. — 327 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; — (Klokan) ISBN 978-80-7633-708-4

psychiatrie ; psychoterapie ; dějiny lékařství ; psychoanalýza ; psychoanalytická terapie ; dějiny 19. století ; dějiny 20. století ; duševně nemocní : dějiny : psychologie ; Freudova teorie ; psychiatrie : dějiny ; vztahy mezi lékařem a pacientem ; významné osobnosti

nahoru

DIABETOLOGIE

Chronic cardiovascular complications of diabetes mellitus and their diagnostics / Anton Lacko, Ján Straka ; English translation: Anna Barnau. — Olomouc : Solen, 2022. — 180 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-7471-402-3

kardiologie ; angiologie ; diabetologie ; rizikové faktory kardiovaskulárních chorob ; komplikace diabetu : diagnóza ; chronická nemoc

Algoritmus liečby diabetes mellitus 2. typu / Vladimír Uličiansky. — Prešov : Diabetol, s. r. o., [2008?]. — 285 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-969440-3-3

diabetologie ; diabetes mellitus 2. typu : farmakoterapie ; hypoglykemika : terapeutické užití

Môžem sa opýtať, pán doktor? : najčastejšie otázky v ambulancii diabetológa / Zbynek Schroner. — Vydanie: prvé. — Brno : Facta Medica, s.r.o., [2022]. — 147 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-88056-14-0

diabetologie ; všeobecné lékařství ; diabetes mellitus ; dietoterapie ; ambulantní péče

nahoru

FARMACIE A FARMAKOLOGIE

Pravidla preskripce / zpracoval Miroslav Koška ; revidoval Jaroslav Maršík. — [Praha] : Česká lékárnická komora, [2020]. — 2 nečíslované strany ;

farmacie a farmakologie ; lékové předpisy : normy

Antibiotika v klinické praxi / Marek Štefan. — Druhé vydání. — Praha : Galén, [2022]. — 312 stran ; ISBN 978-80-7492-609-9

farmacie a farmakologie ; farmakoterapie ; antibakteriální látky : terapeutické užití ; fyziologické účinky léků ; klinické lékařství

nahoru

FARMAKOTERAPIE

Antibiotika v klinické praxi / Marek Štefan. — Druhé vydání. — Praha : Galén, [2022]. — 312 stran ; ISBN 978-80-7492-609-9

farmacie a farmakologie ; farmakoterapie ; antibakteriální látky : terapeutické užití ; fyziologické účinky léků ; klinické lékařství

nahoru

FYZIOLOGIE

Vybrané kapitoly z fyziologie / Petr Babula, Marie Nováková a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2022. — 167 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-271-2010-9

fyziologie ; fyziologie

Fyziologie tělesných cvičení / Petr Bahenský, David Marko, Renata Malátová, Miroslav Krajcigr, Jan Schuster. — 1. vydání. — České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, 2021. — 252 stran : ilustrace (některé barevné) ; — (Education) ISBN 978-80-7394-883-2

tělovýchovné lékařství ; fyziologie ; tělovýchovné lékařství ; fyziologie ; gymnastika

nahoru

GASTROENTEROLOGIE

Metastazující kolorektální karcinom : nová paradigmata, nové výzvy / Jan Bauer. — Praha : Maxdorf, [2022]. — 294 stran : barevné ilustrace ; — (Jessenius) ISBN 978-80-7345-730-3

onkologie ; gastroenterologie ; metastázy nádorů ; kolorektální nádory

nahoru

GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ

„Triple“ negativní karcinomy mléčné žlázy / Markéta Kolečková, Katherine Vomáčková a kolektiv. — Praha : Maxdorf, [2022]. — 211 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy ; — (Jessenius) ISBN 978-80-7345-723-5

onkologie ; gynekologie a porodnictví ; triple-negativní karcinom prsu

nahoru

HUMANITNÍ VĚDY A UMĚNÍ

Pokoj č. 9 : autentická zpověď matky o nemoci anti-NMDA encefalitidě své dcery / Kateřina Strnadová-Leboutte. — První vydání. — V Praze : Pointa, 2022. — 130 stran : ilustrace, portréty ; ISBN 978-80-7650-715-9

neurologie ; alergologie a imunologie ; humanitní vědy a umění ; encefalitida s protilátkami proti NMDA receptorům : terapie ; vztahy mezi matkou a dítětem ; nukleární rodina ; duševně nemocní ; mladiství ; umění ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století

nahoru

HYGIENA

Úspěšný nácvik používání toalety : behaviorální přístupy u osob s vývojovým postižením / Frank Cicero ; z anglického originálu přeložila Petra Diestlerová. — Vydání první. — Praha : Pasparta, 2022. — 67 stran ; ISBN 978-80-88429-30-2

pedagogika ; hygiena ; behaviorální vědy ; nácvik čistoty u dětí ; postižené děti ; chování dětí ; vývojové poruchy u dětí

nahoru

CHIRURGIE

Povolání chirurg : specifická pomáhající profese / Vlastimil Švec. — 1. vydání. — Brno : Masarykova univerzita, 2022. — 129 stran : ilustrace ; — (Reflexe ;; svazek 6) ISBN 978-80-280-0029-5

chirurgie ; chirurgie operační ; chirurgové ; nelékařská zdravotnická povolání ; pomocný zdravotnický personál ; pomáhající chování ; postoj zdravotnického personálu ; klinické kompetence ; odborný výcvik ; studium lékařství ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století

Život s bariatrickou operací / Kristýna Čmerdová, Aneta Sadílková, Martin Matoulek. — 1. vydání. — Praha : NOL – nakladatelství odborné literatury s.r.o., [2021]. — 56 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-907764-4-9

chirurgie ; obezitologie ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; bariatrická chirurgie ; redukční dieta ; hmotnostní úbytek ; obezita : chirurgie : dietoterapie ; životní styl ; fyziologie výživy ; předoperační období ; pooperační období

Předoperační vyšetření dospělých / Luboš Kotík. — 4., přepracované a doplněné vydání. — Praha : Maxdorf, [2022]. — 167 stran ; — (Jessenius) ISBN 978-80-7345-714-3

chirurgie ; předoperační vyšetření ; předoperační období ; hodnocení rizik ; nežádoucí účinky léčiv ; individualizovaná medicína

Manual of surgery (Rose and Carless) for students and practitioners / by Albert Carless and Cecil P. G. Wakeley. — Twelfth edition. — New York : William Wood and company, 1927. — xii, 1544 stran, 19 listů obrazové přílohy, 29 nečíslovaných stran obrazové přílohy : ilustrace ;

chirurgie ; chirurgie operační : metody

nahoru

KARDIOCHIRURGIE

Kardiotorakovaskulární chirurgie a ošetřovatelská péče / Vojtěch Kurfirst, Aleš Mokráček a kolektiv. — 1. vydání. — České Budějovice : Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2022. — 172 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7394-916-7

kardiochirurgie ; cévní chirurgie ; ošetřovatelství ; hrudní chirurgie ; kardiovaskulární nemoci : chirurgie ; ošetřovatelství ; pooperační ošetřování

nahoru

KARDIOLOGIE

Chronic cardiovascular complications of diabetes mellitus and their diagnostics / Anton Lacko, Ján Straka ; English translation: Anna Barnau. — Olomouc : Solen, 2022. — 180 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-7471-402-3

kardiologie ; angiologie ; diabetologie ; rizikové faktory kardiovaskulárních chorob ; komplikace diabetu : diagnóza ; chronická nemoc

Měl/a jste infarkt myokardu? : jak předejít další příhodě… / připraveno ve spolupráci s Pavlem Rutarem a Marií Skalskou. — Praha : Servier, s. r. o., [mezi 2019 a 2022?]. — 6 nečíslovaných stran, 6 nečíslovaných stran tabulek : ilustrace ;

preventivní medicína ; kardiologie ; infarkt : prevence a kontrola ; sekundární prevence ; měření krevního tlaku ; jídelníček ; zdravý životní styl

Pro léčbu chronické ICHS neplatí buď, anebo. — Praha : Medical Tribune CZ, 2010. — 4 strany : ilustrace ;

kardiologie ; ischemická choroba srdeční ; farmakoterapie

nahoru

LÉKAŘSTVÍ

The principles and practice of medicine : designed for the use of practitioners and students of medicine / William Osler ; revised by Thomas McCrae. — Tenth edition. — New York ; D. Appleton and company, 1928. — xxviii, 1233 stran : ilustrace ;

lékařství ; klinické lékařství ; odborná praxe

nahoru

LINGVISTIKA, LÉKAŘSKÁ TERMINOLOGIE

Latinská terminologie pro zubní lékařství / Jiřina Plašilová, Irena Kašparová. — 1. vydání. — Praha : Nakladatelství Karolinum, Univerzita Karlova 2022. — 249 stran ; — (Učební texty Univerzity Karlovy) ISBN 978-80-246-5038-8

lingvistika, lékařská terminologie ; zubní lékařství ; lingvistika ; zubní lékařství ; terminologie jako téma

Anglicko-český a česko-anglický slovník. Irena Baumruková. — První vydání v ČR. — [Litomyšl] : H.R.G. spol. s r.o., 2021. — 490 stran ; ISBN 978-80-7490-221-5

lingvistika, lékařská terminologie ; urgentní lékařství ; urgentní lékařství ; terminologie jako téma

nahoru

NEFROLOGIE

Vybrané doporučené postupy v nefrologii / Romana Ryšavá, Ondřej Viklický a kolektiv. — Praha : Maxdorf Jessenius, [2022]. — 264 stran : barevné ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-7345-729-7

nefrologie ; nemoci ledvin

nahoru

NEUROLOGIE

Pokoj č. 9 : autentická zpověď matky o nemoci anti-NMDA encefalitidě své dcery / Kateřina Strnadová-Leboutte. — První vydání. — V Praze : Pointa, 2022. — 130 stran : ilustrace, portréty ; ISBN 978-80-7650-715-9

neurologie ; alergologie a imunologie ; humanitní vědy a umění ; encefalitida s protilátkami proti NMDA receptorům : terapie ; vztahy mezi matkou a dítětem ; nukleární rodina ; duševně nemocní ; mladiství ; umění ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století

nahoru

NUTRIČNÍ TERAPIE, DIETOTERAPIE A VÝŽIVA

Přirozená strava našich předků. Spalování tuků jako energie / Nora Gedgaudas ; předmluva David Perlmutter ; podle druhého vydání anglického originálu Primal fat burner … přeložila Libuše Hornová. — Vydání první. — Olomouc : Fontána, [2022]. — 375 stran ; ilustrace ; ISBN 978-80-7651-112-5

nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; dieta s vysokým obsahem tuků ; nízkoproteinová dieta ; dieta s omezením sacharidů ; fyziologie výživy ; energetický metabolismus ; dietní tuky ; zdravý životní styl

Život s bariatrickou operací / Kristýna Čmerdová, Aneta Sadílková, Martin Matoulek. — 1. vydání. — Praha : NOL – nakladatelství odborné literatury s.r.o., [2021]. — 56 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-907764-4-9

chirurgie ; obezitologie ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; bariatrická chirurgie ; redukční dieta ; hmotnostní úbytek ; obezita : chirurgie : dietoterapie ; životní styl ; fyziologie výživy ; předoperační období ; pooperační období

nahoru

OBEZITOLOGIE

Život s bariatrickou operací / Kristýna Čmerdová, Aneta Sadílková, Martin Matoulek. — 1. vydání. — Praha : NOL – nakladatelství odborné literatury s.r.o., [2021]. — 56 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-907764-4-9

chirurgie ; obezitologie ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; bariatrická chirurgie ; redukční dieta ; hmotnostní úbytek ; obezita : chirurgie : dietoterapie ; životní styl ; fyziologie výživy ; předoperační období ; pooperační období

nahoru

OFTALMOLOGIE

Zlínský oční festival kazuistiky : … ročník, Kongresové centrum Zlín : průvodce festivalem / úvodní slovo Pavel Stodůlka. — Zlín : [nakladatel není známý], [2007?]-. — svazky : ilustrace ;

oftalmologie ; oftalmologie ; kongresy jako téma

nahoru

ONKOLOGIE

Metastazující kolorektální karcinom : nová paradigmata, nové výzvy / Jan Bauer. — Praha : Maxdorf, [2022]. — 294 stran : barevné ilustrace ; — (Jessenius) ISBN 978-80-7345-730-3

onkologie ; gastroenterologie ; metastázy nádorů ; kolorektální nádory

„Triple“ negativní karcinomy mléčné žlázy / Markéta Kolečková, Katherine Vomáčková a kolektiv. — Praha : Maxdorf, [2022]. — 211 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy ; — (Jessenius) ISBN 978-80-7345-723-5

onkologie ; gynekologie a porodnictví ; triple-negativní karcinom prsu

nahoru

OŠETŘOVATELSTVÍ

Kardiotorakovaskulární chirurgie a ošetřovatelská péče / Vojtěch Kurfirst, Aleš Mokráček a kolektiv. — 1. vydání. — České Budějovice : Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2022. — 172 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7394-916-7

kardiochirurgie ; cévní chirurgie ; ošetřovatelství ; hrudní chirurgie ; kardiovaskulární nemoci : chirurgie ; ošetřovatelství ; pooperační ošetřování

nahoru

PEDAGOGIKA

Úspěšný nácvik používání toalety : behaviorální přístupy u osob s vývojovým postižením / Frank Cicero ; z anglického originálu přeložila Petra Diestlerová. — Vydání první. — Praha : Pasparta, 2022. — 67 stran ; ISBN 978-80-88429-30-2

pedagogika ; hygiena ; behaviorální vědy ; nácvik čistoty u dětí ; postižené děti ; chování dětí ; vývojové poruchy u dětí

Jak na sexuální výchovu u dětí a dospívajících s PAS / Věra Petlanová Zychová. — Vydání první. — V Praze : Pasparta, 2022. — 147 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-88429-34-0

pedagogika ; zdravotní výchova ; psychiatrie ; poruchy autistického spektra ; sexuální výchova ; speciální vzdělávání ; postižené děti ; sexuální chování ; dětská psychologie ; dorostová psychologie ; pedagogická psychologie

nahoru

PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE

Tuberkulóza a společnost : obrazy nemoci v 19. a 20. století / Šárka Caitlín Rábová. — Vydání první. — Praha : NLN, 2022. — 447 stran ; ISBN 978-80-7422-846-9

veřejné zdravotnictví ; pneumologie a ftizeologie ; dějiny lékařství ; tuberkulóza : dějiny ; kontrola infekčních nemocí ; ochrana veřejného zdraví ; společnosti pro tuberkulózu ; komunikační média ; veřejné mínění ; lékařská sociologie ; dějiny 19. století ; dějiny 20. století

nahoru

PREVENTIVNÍ MEDICÍNA

Prevence úrazů hravě / autoři: Eva Uličná, Lenka Švábová ; grafické zpracovování: Daniela Jansíková. — 2. vydání. — Praha : Státní zdravotní ústav, [2019]. — 12 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-7071-379-2

preventivní medicína ; prevence úrazů ; předškolní dítě ; hra a hračky

Měl/a jste infarkt myokardu? : jak předejít další příhodě… / připraveno ve spolupráci s Pavlem Rutarem a Marií Skalskou. — Praha : Servier, s. r. o., [mezi 2019 a 2022?]. — 6 nečíslovaných stran, 6 nečíslovaných stran tabulek : ilustrace ;

preventivní medicína ; kardiologie ; infarkt : prevence a kontrola ; sekundární prevence ; měření krevního tlaku ; jídelníček ; zdravý životní styl

nahoru

PSYCHIATRIE

Assessment scales in depression and anxiety / Raymond W. Lam, Erin E. Michalak, Richard P. Swinson ; foreword by Sidney H. Kennedy. — First published. — London : Informa Healthcare, 2006. — x, 194 stran ; ISBN 978-0-415-41495-1

psychiatrie ; psychiatrické posuzovací škály ; deprese : diagnóza ; úzkost : diagnóza ; mánie : diagnóza ; depresivní poruchy : diagnóza ; úzkostné poruchy : diagnóza ; bipolární porucha : diagnóza

Když i úsměv bolí, aneb, Život s člověkem s poruchou osobnosti / Dita Louvarová. — První vydání. — Praha : Powerprint, 2020. — 71 stran ; ISBN 978-80-7568-294-9

psychiatrie ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století ; hraniční porucha osobnosti ; duševně nemocní

Jak na sexuální výchovu u dětí a dospívajících s PAS / Věra Petlanová Zychová. — Vydání první. — V Praze : Pasparta, 2022. — 147 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-88429-34-0

pedagogika ; zdravotní výchova ; psychiatrie ; poruchy autistického spektra ; sexuální výchova ; speciální vzdělávání ; postižené děti ; sexuální chování ; dětská psychologie ; dorostová psychologie ; pedagogická psychologie

The etiology of mental disorders : concise, clear and synoptical / Ladislav Hosák, Mohammad Malekirad, Klára Látalová. — First edition. — Prague : published by Charles University, Karolinum Press, 2022. — 112 stran ; ISBN 978-80-246-5147-7

psychiatrie ; duševní poruchy : etiologie ; psychiatrie

Deprese a jak ji zvládat : stop zoufalství a beznaději / Ján Praško, Hana Prašková, Jana Prašková. — Vydání třetí. — Praha : Portál, 2015. — 180 stran : ilustrace ; — (Rádci pro zdraví) ISBN 978-80-262-0859-4

psychiatrie ; deprese : psychologie : terapie ; management nemoci ; self-management ; péče o sebe ; životní styl ; duševně nemocní

Život bez úzkosti : jak se vymotat z úzkostných stavů a znovu se nadechnout / Judson Brewer ; překlad: Marta Bětáková. — První vydání. — Praha : Audiolibrix, 2022. — 349 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-88407-25-6

psychiatrie ; psychoterapie ; úzkost : terapie ; behaviorální terapie ; terapie zaměřená na emoce ; neuropsychiatrie

ÁDéHáĎáci : kteří to vlastně jsou a co s nimi? : určeno všem, kteří s ADHD někdy přijdou do styku, tedy úplně všem / Radomír Šlapal. — Vydání první. — Brno : Facta Medica, s.r.o., 2022. — 54 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-88056-13-3

psychiatrie ; zdravotně postižení ; hyperkinetická porucha ; duševně nemocní

Pacienti Sigmunda Freuda : 38 životopisných portrétů / Mikel Borch-Jacobsen ; z anglického překladu Freud’s patients … přeložila Kateřina Orlová. — Vydání první. — Frýdek-Místek : Alpress, 2022. — 327 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; — (Klokan) ISBN 978-80-7633-708-4

psychiatrie ; psychoterapie ; dějiny lékařství ; psychoanalýza ; psychoanalytická terapie ; dějiny 19. století ; dějiny 20. století ; duševně nemocní : dějiny : psychologie ; Freudova teorie ; psychiatrie : dějiny ; vztahy mezi lékařem a pacientem ; významné osobnosti

nahoru

PSYCHOLOGIE, KLINICKÁ PSYCHOLOGIE

Naslouchat je umění : jak účinně a pozitivně komunikovat / Annika Telléus ; ze švédského originálu Konsten att lyssna přeložila Helena Stiessová. — Vydání první. — Praha : Portál, 2022. — 143 stran ; ISBN 978-80-262-1869-2

psychologie, klinická psychologie ; komunikace ; interpersonální vztahy ; rozvoj osobnosti ; emoční inteligence

Jak být sám sebou : pocit vlastní hodnoty a zkušenost identity / Verena Kast ; přeložil Petr Patočka. — Vydání druhé, v Portále první. — Praha : Portál, 2022. — 199 stran ; — (Spektrum ;; 134) ISBN 978-80-262-1917-0

psychologie, klinická psychologie ; sebepojetí ; životní smysluplnost ; identifikace (psychologie) ; individualizace ; individualita

Hypnotické světy : klinická hypnóza a nepřímé sugesce / Milton H. Erickson, Ernest L. Rossi ; přeložili Tomáš Kohoutek a Kateřina Kleinová-Erbenová. — Vydání druhé, v Portále první. — Praha : Portál, 2022. — 383 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-262-1889-0

psychologie, klinická psychologie ; psychoterapie ; hypnóza

Klidná mysl v dobách zlých : co duši dnešního člověka ničí a co ji uzdravuje / Martina Hrnčířová ; s doslovem Václava Cílka. — První vydání. — Praha : Dokořán, 2022. — 310 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné) ; ISBN 978-80-7675-070-8

psychologie, klinická psychologie ; duševní zdraví ; sociální problémy ; internacionalita ; sebepojetí ; postoj ; mezioborová komunikace

Dospívání kluků / Geoff Price ; [z anglického originálu … přeložila Hana Loupová]. — Vydání druhé. — Praha : Portál, 2014. — 127 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-262-0453-4

psychologie, klinická psychologie ; puberta ; muži ; mužské pohlaví ; mladiství ; vývoj mladistvých ; dorostová psychologie

nahoru

PSYCHOTERAPIE

Hypnotické světy : klinická hypnóza a nepřímé sugesce / Milton H. Erickson, Ernest L. Rossi ; přeložili Tomáš Kohoutek a Kateřina Kleinová-Erbenová. — Vydání druhé, v Portále první. — Praha : Portál, 2022. — 383 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-262-1889-0

psychologie, klinická psychologie ; psychoterapie ; hypnóza

Život bez úzkosti : jak se vymotat z úzkostných stavů a znovu se nadechnout / Judson Brewer ; překlad: Marta Bětáková. — První vydání. — Praha : Audiolibrix, 2022. — 349 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-88407-25-6

psychiatrie ; psychoterapie ; úzkost : terapie ; behaviorální terapie ; terapie zaměřená na emoce ; neuropsychiatrie

Pacienti Sigmunda Freuda : 38 životopisných portrétů / Mikel Borch-Jacobsen ; z anglického překladu Freud’s patients … přeložila Kateřina Orlová. — Vydání první. — Frýdek-Místek : Alpress, 2022. — 327 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; — (Klokan) ISBN 978-80-7633-708-4

psychiatrie ; psychoterapie ; dějiny lékařství ; psychoanalýza ; psychoanalytická terapie ; dějiny 19. století ; dějiny 20. století ; duševně nemocní : dějiny : psychologie ; Freudova teorie ; psychiatrie : dějiny ; vztahy mezi lékařem a pacientem ; významné osobnosti

nahoru

REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA

Léčebná rehabilitace ve vybraných oborech. autoři: Dobroslava Jandová, Tomáš Mixa. — Druhé doplněné vydání. — Bratislava : Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o., [2022]. — 148 stran : ilustrace ; — (Rehabilitační a fyzikální terapie) ISBN 978-80-8140-688-1

rehabilitační a fyzikální medicína ; rehabilitace ; management bolesti ; terapie cvičením ; balneologie ; sedavý životní styl

nahoru

SOCIOLOGIE

Geografie bariér : příklady dobrých bezbariérových realizací / Robert Osman (ed.). — První vydání. — Brno : Masarykova univerzita, 2021. — 477 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, plány ; ISBN 978-80-210-9909-8

sociologie ; technika ; architektonická přístupnost ; univerzální design ; velkoměsta ; obnova měst ; zeměpis ; disability studies ; postižení

Sociální práce na příkladech z praxe / Olga Klepáčková, Zuzana Krejčí, Martina Černá. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2022. — 135 cm : ilustrace ; ISBN 978-80-271-3074-0

sociologie ; sociální práce ; sociální pracovníci ; sociální problémy ; dějiny 21. století

nahoru

TECHNIKA

Geografie bariér : příklady dobrých bezbariérových realizací / Robert Osman (ed.). — První vydání. — Brno : Masarykova univerzita, 2021. — 477 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, plány ; ISBN 978-80-210-9909-8

sociologie ; technika ; architektonická přístupnost ; univerzální design ; velkoměsta ; obnova měst ; zeměpis ; disability studies ; postižení

nahoru

TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ

Fyziologie tělesných cvičení / Petr Bahenský, David Marko, Renata Malátová, Miroslav Krajcigr, Jan Schuster. — 1. vydání. — České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, 2021. — 252 stran : ilustrace (některé barevné) ; — (Education) ISBN 978-80-7394-883-2

tělovýchovné lékařství ; fyziologie ; tělovýchovné lékařství ; fyziologie ; gymnastika

nahoru

URGENTNÍ LÉKAŘSTVÍ

Anglicko-český a česko-anglický slovník. Irena Baumruková. — První vydání v ČR. — [Litomyšl] : H.R.G. spol. s r.o., 2021. — 490 stran ; ISBN 978-80-7490-221-5

lingvistika, lékařská terminologie ; urgentní lékařství ; urgentní lékařství ; terminologie jako téma

nahoru

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

Tuberkulóza a společnost : obrazy nemoci v 19. a 20. století / Šárka Caitlín Rábová. — Vydání první. — Praha : NLN, 2022. — 447 stran ; ISBN 978-80-7422-846-9

veřejné zdravotnictví ; pneumologie a ftizeologie ; dějiny lékařství ; tuberkulóza : dějiny ; kontrola infekčních nemocí ; ochrana veřejného zdraví ; společnosti pro tuberkulózu ; komunikační média ; veřejné mínění ; lékařská sociologie ; dějiny 19. století ; dějiny 20. století

nahoru

VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ

Bolest na hrudi / Karel Lukáš, Josef Kautzner, Jiří Hoch a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2022. — xxiv, 642 stran : ilustrace (převážně barevné) ; ISBN 978-80-271-3099-3

vnitřní lékařství ; algeziologie ; bolesti na hrudi : diagnóza : patofyziologie : terapie ; management bolesti ; měření bolesti ; diferenciální diagnóza

nahoru

VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ

Môžem sa opýtať, pán doktor? : najčastejšie otázky v ambulancii diabetológa / Zbynek Schroner. — Vydanie: prvé. — Brno : Facta Medica, s.r.o., [2022]. — 147 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-88056-14-0

diabetologie ; všeobecné lékařství ; diabetes mellitus ; dietoterapie ; ambulantní péče

nahoru

ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ

Sosna / Eva Tesárková. — Vydání první. — Praha : Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel (ASNEP), [2002]. — 74 stran : ilustrace, portréty ; ISBN 80-254-9400-4

zdravotně postižení ; hluchota ; sluchově postižení : dějiny ; dějiny 20. století

ÁDéHáĎáci : kteří to vlastně jsou a co s nimi? : určeno všem, kteří s ADHD někdy přijdou do styku, tedy úplně všem / Radomír Šlapal. — Vydání první. — Brno : Facta Medica, s.r.o., 2022. — 54 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-88056-13-3

psychiatrie ; zdravotně postižení ; hyperkinetická porucha ; duševně nemocní

nahoru

ZDRAVOTNÍ VÝCHOVA

Jak na sexuální výchovu u dětí a dospívajících s PAS / Věra Petlanová Zychová. — Vydání první. — V Praze : Pasparta, 2022. — 147 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-88429-34-0

pedagogika ; zdravotní výchova ; psychiatrie ; poruchy autistického spektra ; sexuální výchova ; speciální vzdělávání ; postižené děti ; sexuální chování ; dětská psychologie ; dorostová psychologie ; pedagogická psychologie

nahoru

ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ

Latinská terminologie pro zubní lékařství / Jiřina Plašilová, Irena Kašparová. — 1. vydání. — Praha : Nakladatelství Karolinum, Univerzita Karlova 2022. — 249 stran ; — (Učební texty Univerzity Karlovy) ISBN 978-80-246-5038-8

lingvistika, lékařská terminologie ; zubní lékařství ; lingvistika ; zubní lékařství ; terminologie jako téma