Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2

Informace o provozu knihovny

PO - ČT 9:00 - 18:00
PÁ 9:00 - 17:00

více informací

Červenec 2022

Nové knihy ve fondu NLK


nahoru

BIOMEDICÍNSKÉ INŽENÝRSTVÍ

Lepší než člověk / Allen Buchanan ; z anglického originálu Better than human … přeložila Sylva Ficová. — Vydání první. — Praha : Filosofia, 2022. — 265 stran ; — (Dnešní svět ;; svazek 9) ISBN 978-80-7007-707-8

etika, bioetika, lékařská etika ; biomedicínské inženýrství ; bioetická témata ; bioetika ; lékařská etika ; biotechnologie : etika ; genetické inženýrství

nahoru

CESTOVNÍ A TROPICKÁ MEDICÍNA

Ochrana zdraví na cestách : desítky užitečných informací a praktických rad, názorné fotografie, skvělé tipy na cesty, kontakty– : pro běžné cestovatele i rizikové skupiny – včetně malých dětí, těhotných žen, seniorů, chronicky nemocných i fyzicky hendikepovaných– : jak předcházet zdravotním problémům a jak je nejlépe řešit / Rastislav Maďar. — 2. novelizované doplněné vydání. — Martin : Osveta, 2014. — 136 stran, 8 nečíslovaných stran obrazové přílohy : ilustrace ; ISBN 978-80-8063-413-1

cestovní a tropická medicína ; preventivní medicína ; cestovní lékařství ; cestovní nemoci ; primární prevence ; riziko ; péče o sebe ; cestování

nahoru

CYTOLOGIE, KLINICKÁ CYTOLOGIE

Lékařská biologie. Ondřej Slabý a kolektiv autorů. — 1. vydání. — Brno : Masarykova univerzita, 2022. — 268 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-280-0060-8

molekulární biologie, molekulární medicína ; cytologie, klinická cytologie ; lékařství ; molekulární biologie ; biologie buňky ; lékařství

nahoru

DĚJINY LÉKAŘSTVÍ

Historie ORL – 100 let / Ivan Kalivoda, Pavel Komínek, Viktor Chrobok ; editor: Viktor Chrobok. — 1. vydání. — Havlíčkův Brod : Tobiáš, 2021. — 671 stran : ilustrace (některé barevné), mapy, portréty, faksimile ; — (Medicína hlavy a krku) ISBN 978-80-7311-206-6

dějiny lékařství ; otorinolaryngologie ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století ; společnosti lékařské : dějiny ; otorinolaryngologie : dějiny ; otorinolaryngologové : dějiny ; otorinolaryngologické chirurgické výkony : dějiny

70 let Stomatologické kliniky v Plzni / Jan Kilian a kol.. — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2022. — 150 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; ISBN 978-80-246-5216-0

dějiny lékařství ; zubní lékařství ; zubní kliniky : dějiny ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století ; stomatologie : dějiny

Dynamis : Acta Híspanica ad Medícínae Scientiarumque Hístoriam lllustrandam. — Granada : Departamento de Historia de la Medicina, Universidad de Granada, [1981-. — svazky : ilustrace ;

dějiny lékařství ; sociologie ; lékařství ; lékaři ; sociální status ; kultura ; sociální hodnoty ; profesionalita ; zaměstnání ; dějiny 19. století

nahoru

EMBRYOLOGIE A TERATOLOGIE

Učebnice embryologie člověka i obratlovců / sestavil a sepsal Otakar Srdínko. — Třetí pozměněné a rozšířené vydání. — V Praze : Josef Springer, 1930. — xv, 376 stran, 1 nečíslovaný list obrazové přílohy : ilustrace ;

embryologie a teratologie ; embryologie ; obratlovci : embryologie

nahoru

ENDOKRINOLOGIE

Regulation of pituitary hormone secretion / edited by P. Beck-Peccoz. — Bristol : BioScientifica, Ltd, [1999]. — 234 stran : ilustrace ; — (HypoCCS series,; volume 3) ISBN 1-901978-07-9

endokrinologie ; farmakoterapie ; hypopituitarismus : farmakoterapie ; hormonální substituční terapie ; růstový hormon

Pituitary and periphery : communication in and out / edited by C. J. Strasburger. — Bristol : BioScientifica, Ltd, [2003]. — 267 stran : ilustrace ; — (HypoCCS series,; volume 7) ISBN 1-901978-22-2

endokrinologie ; růstový hormon ; hypofýza ; nemoci hypofýzy

Pituitary function through the ages / R. Ross, E. M. Erfurth. — Bristol : BioScientifica, Ltd, [2004]. — viii, 275 stran : ilustrace ; — (HypoCCS series,; volume 8) ISBN 1-901978-23-0

endokrinologie ; růstový hormon ; hormonální substituční terapie

Hypothalamic-pituitary disease and obesity / edited by D. R. Clemmons and A. F. Attanasio. — Bristol : BioScientifica, Ltd, [2009]. — viii, 203 stran : ilustrace ; — (HypoCCS series,; volume 11) ISBN 1-901978-29-X

endokrinologie ; obezitologie ; hypopituitarismus : komplikace ; obezita : komplikace ; komorbidita ; růstový hormon ; hormonální substituční terapie

Hormone action : basic and clinical aspects / edited by S. Melmed. — Bristol : BioScientifica, Ltd, [2000]. — 328 stran : ilustrace ; — (HypoCCS series,; volume 4) ISBN 1-901978-12-5

endokrinologie ; růstový hormon ; receptory somatotropinu ; hypopituitarismus

Central and peripheral mechanism in pituitary disease / edited by D. L. Kleinberg and D. R. Clemmons. — Bristol : BioScientifica, Ltd, [2002]. — 271 stran : ilustrace ; — (HypoCCS series,; volume 6) ISBN 1-901978-20-6

endokrinologie ; farmakoterapie ; hypopituitarismus : farmakoterapie ; hormonální substituční terapie ; růstový hormon

nahoru

ENVIRONMENTÁLNÍ VĚDY

Environmental surveillance for SARS-COV-2 to complement public health surveillance : interim guidance, 14 April 2022. — [Geneva] : World Health Organization, 2022. — 47 stran : ilustrace, grafy

veřejné zdravotnictví ; environmentální vědy ; infekční lékařství ; COVID-19 : diagnóza : epidemiologie ; epidemický výskyt choroby ; testování na COVID-19 ; Betacoronavirus ; monitorování životního prostředí ; ochrana veřejného zdraví ; SARS-CoV-2

nahoru

ETIKA, BIOETIKA, LÉKAŘSKÁ ETIKA

COVID-19 and mandatory vaccination: ethical considerations : policy brief, 30 May 2022. — [Geneva] : World Health Organization, ©2022. — 8 stran

veřejné zdravotnictví ; etika, bioetika, lékařská etika ; preventivní medicína ; COVID-19 ; vakcíny proti COVID-19 ; Betacoronavirus ; epidemický výskyt choroby ; etika ; vakcinace

Lepší než člověk / Allen Buchanan ; z anglického originálu Better than human … přeložila Sylva Ficová. — Vydání první. — Praha : Filosofia, 2022. — 265 stran ; — (Dnešní svět ;; svazek 9) ISBN 978-80-7007-707-8

etika, bioetika, lékařská etika ; biomedicínské inženýrství ; bioetická témata ; bioetika ; lékařská etika ; biotechnologie : etika ; genetické inženýrství

nahoru

FARMACIE A FARMAKOLOGIE

Challenges to tackling antimicrobial resistance : economic and policy responses / edited by Michael Anderson, London School of Economics and Political Science, Michele Cecchini, OECD, Elias Mossialos, London School of Economics and Political Science.. — First published. — Cambridge : Cambridge University Press, 2019. — xxi, 250 stran : ilustrace ; — (European Observatory on Health Systems and Policies) ISBN 978-1-108-79945-4

veřejné zdravotnictví ; politologie, politika, zdravotní politika ; farmacie a farmakologie ; poskytování zdravotní péče ; zdravotní politika ; ekonomika ; antibiotická rezistence ; antibakteriální látky ; pozorovací studie jako téma

95 let poznatků : ohlédnutí za historií Ústavu / Státní ústav pro kontrolu léčiv. — První vydání. — Praha : Státní ústav pro kontrolu léčiv, 2013. — 33 stran : ilustrace ISBN 978-80-87916-00-1

kontrola léčiv a omamných látek ; farmacie – řízení ; výzkum v lékárnictví : dějiny ; veřejné zdravotnictví ; dějiny lékárnictví ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století ; farmaceutický průmysl ; farmacie a farmakologie

SÚKL : 1918-2018 / Státní ústav pro kontrolu léčiv. — První vydání. — Praha : Státní ústav pro kontrolu léčiv, 2018. — 56 stran : ilustrace

kontrola léčiv a omamných látek ; farmacie – řízení ; veřejné zdravotnictví ; výzkum v lékárnictví : dějiny ; dějiny lékárnictví ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století ; farmacie a farmakologie ; farmaceutický průmysl

nahoru

FARMAKOTERAPIE

Central and peripheral mechanism in pituitary disease / edited by D. L. Kleinberg and D. R. Clemmons. — Bristol : BioScientifica, Ltd, [2002]. — 271 stran : ilustrace ; — (HypoCCS series,; volume 6) ISBN 1-901978-20-6

endokrinologie ; farmakoterapie ; hypopituitarismus : farmakoterapie ; hormonální substituční terapie ; růstový hormon

Regulation of pituitary hormone secretion / edited by P. Beck-Peccoz. — Bristol : BioScientifica, Ltd, [1999]. — 234 stran : ilustrace ; — (HypoCCS series,; volume 3) ISBN 1-901978-07-9

endokrinologie ; farmakoterapie ; hypopituitarismus : farmakoterapie ; hormonální substituční terapie ; růstový hormon

nahoru

FYZIOLOGIE

Byl jednou jeden život. scénář: Jean-Charles Gaudin ; kresby a barvy: Minte ; z francouzského originálu Il était une fois la vie – Les os et squelette … přeložila Kateřina Vranová. — 1. vydání. — V Praze : Fragment, 2021. — 48 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-253-5298-4

fyziologie ; zdravotní výchova ; kosti a kostní tkáň ; lidské tělo

„Nové perspektivy výzkumu a praxe v kinantropologii“ : sborník příspěvků mezinárodní studentské konference konané na UK FTVS 20. – 21. března 2003 v rámci oslav 50. výročí ITVS – FTVS / Jiří Kirchner, Petr Kavalíř, Milena Adámková (editoři). — Praha : Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2003. — 151 stran : grafy, tabulky, schémata ISBN 80-903285-1-2

sporty ; kineziologie aplikovaná ; fyziologie ; tělovýchovné lékařství ; fyzioterapie (techniky) ; pohyb

Nové tváře ve vědě 2004 : sborník příspěvků studentské vědecké konference [14.-15.4.2005] / editor Kamil Kotlík. — Praha : Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2005. — 185 listů : ilustrace, tabulky, grafy ; ISBN 80-86317-36-6

sporty ; fyziologie ; tělovýchovné lékařství ; fyzioterapie (techniky) ; pohyb

Mladí Evropané ve vědě 2005 : sborník příspěvků mezinárodní studentské vědecké konference : [Praha 13.-14.4.2005] / editor Kamil Kotlík. — Praha : Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006. — 233 stran : schémata, grafy ; ISBN 80-86317-41-2

sporty ; fyziologie ; tělovýchovné lékařství ; fyzioterapie (techniky) ; pohyb

nahoru

GENETIKA, LÉKAŘSKÁ GENETIKA

Iconographia Mendeliana II. : život a dílo Gregora Johanna Mendela v obrazech a dokumentech / Jiří Sekerák, Pavlína Pončíková (eds.). — První vydání. — Brno : Moravské zemské muzeum, 2020. — 123 stran : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; ISBN 978-80-7028-542-8

genetika, lékařská genetika ; dějiny 19. století ; genetika : dějiny ; mniši

nahoru

HISTOLOGIE

Mikroskopická technika / napsal Jan Wolf ; kresby a fotografie autorovy. — Vydání II. — V Praze : Vesmír, nakladatelská a vydavatelská společnost s r. o., 1944. — vii, 549 stran : ilustrace ;

mikrobiologie, lékařská mikrobiologie ; histologie ; technika lékařská, zdravotnický materiál a protetika ; mikroskopie ; histologické techniky

nahoru

HUMANITNÍ VĚDY A UMĚNÍ

Operační sál : rozhodující okamžiky v životě chirurga / Christian Cabrol ; z francouzského originálu … přeložil Michal Šťovíček. — Vydání první. — Frýdek-Místek : Alpress, 2005. — 154 stran ; — (Klokan) ISBN 80-7362-155-X

chirurgie ; humanitní vědy a umění ; chirurgové : dějiny ; chirurgie operační ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století ; lékařství v literatuře

nahoru

HYGIENA

Postupy v ošetřovatelské péči. Miroslava Kachlová, Ilona Plevová. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, a.s., 2022. — 111 stran : ilustrace ; — (Sestra) ISBN 978-80-271-1243-2

ošetřovatelství ; hygiena ; ošetřovatelská péče ; hygiena ; ochranné prostředky ; sterilizace ; dekontaminace ; antisepse ; sanitace

nahoru

CHIRURGIE

Operační sál : rozhodující okamžiky v životě chirurga / Christian Cabrol ; z francouzského originálu … přeložil Michal Šťovíček. — Vydání první. — Frýdek-Místek : Alpress, 2005. — 154 stran ; — (Klokan) ISBN 80-7362-155-X

chirurgie ; humanitní vědy a umění ; chirurgové : dějiny ; chirurgie operační ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století ; lékařství v literatuře

nahoru

INFEKČNÍ LÉKAŘSTVÍ

Interim recommendations for use of the Bharat Biotech BBV152 COVAXIN® vaccine against COVID-19 : interim guidance, first issued 3 November 2021, updated 15 March 2022. — [Geneva] : World Health Organization, 2022. — 10 stran, 31 stran příloh

COVID-19 ; vakcíny proti COVID-19 ; Betacoronavirus ; epidemický výskyt choroby ; vakcíny ; veřejné zdravotnictví ; infekční lékařství ; preventivní medicína

Interim recommendations for use of the inactivated COVID-19 vaccine, CoronaVac, developed by Sinovac : interim guidance, first issued 24 May 2021, updated 21 October 2021, updated 15 March 2022. — [Geneva] : World Health Organization, 2022. — 10 stran, 38 stran příloh

COVID-19 ; vakcíny proti COVID-19 ; Betacoronavirus ; epidemický výskyt choroby ; veřejné zdravotnictví ; infekční lékařství ; preventivní medicína

Pandemie : anatomie krize / Michal Kubal, Vojtěch Gibiš. — Vydání první. — Praha : Kniha Zlin, 2021. — 851 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, portréty, faksimile ; — (IN ;; svazek 10) ISBN 978-80-7662-241-8

sociologie ; veřejné zdravotnictví ; infekční lékařství ; COVID-19 : dějiny ; dějiny 21. století ; přenos infekční nemoci : prevence a kontrola ; kontrola infekčních nemocí ; zdravotní politika

Infekce v ortopedii / David Musil, Jiří Gallo, Aleš Chrdle a kolektiv. — Praha : Maxdorf, [2022]. — 842 stran : barevné ilustrace ; — (Jessenius) ISBN 978-80-7345-703-7

ortopedie ; infekční lékařství ; infekce : komplikace ; muskuloskeletální nemoci : komplikace

Environmental surveillance for SARS-COV-2 to complement public health surveillance : interim guidance, 14 April 2022. — [Geneva] : World Health Organization, 2022. — 47 stran : ilustrace, grafy

veřejné zdravotnictví ; environmentální vědy ; infekční lékařství ; COVID-19 : diagnóza : epidemiologie ; epidemický výskyt choroby ; testování na COVID-19 ; Betacoronavirus ; monitorování životního prostředí ; ochrana veřejného zdraví ; SARS-CoV-2

nahoru

LÉKAŘSTVÍ

Lékařská biologie. Ondřej Slabý a kolektiv autorů. — 1. vydání. — Brno : Masarykova univerzita, 2022. — 268 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-280-0060-8

molekulární biologie, molekulární medicína ; cytologie, klinická cytologie ; lékařství ; molekulární biologie ; biologie buňky ; lékařství

Naslouchej : jak najít slova pro citlivý rozhovor / Kathryn Mannix ; z angličtiny přeložila Zora Freiová. — 1. vydání. — Praha : Cesta domů, 2022. — 211 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-88126-93-5

psychologie, klinická psychologie ; lékařství ; rozhovory jako téma ; komunikace ; vztahy mezi lékařem a pacientem ; empatie

nahoru

MIKROBIOLOGIE, LÉKAŘSKÁ MIKROBIOLOGIE

Mikroskopická technika / napsal Jan Wolf ; kresby a fotografie autorovy. — Vydání II. — V Praze : Vesmír, nakladatelská a vydavatelská společnost s r. o., 1944. — vii, 549 stran : ilustrace ;

mikrobiologie, lékařská mikrobiologie ; histologie ; technika lékařská, zdravotnický materiál a protetika ; mikroskopie ; histologické techniky

nahoru

MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE, MOLEKULÁRNÍ MEDICÍNA

Lékařská biologie. Ondřej Slabý a kolektiv autorů. — 1. vydání. — Brno : Masarykova univerzita, 2022. — 268 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-280-0060-8

molekulární biologie, molekulární medicína ; cytologie, klinická cytologie ; lékařství ; molekulární biologie ; biologie buňky ; lékařství

nahoru

NEUROLOGIE

Léčebná rehabilitace u neurologických diagnóz. kolektiv autorů. — 2. vydání. — Praha : Raabe, [2022]. — 268 stran : černobílé ilustrace ; — (Rehabilitační a fyzikální terapie) ISBN 978-80-7496-491-6

neurologie ; rehabilitační a fyzikální medicína ; rehabilitace ; neurorehabilitace ; nemoci nervového systému : rehabilitace

nahoru

OBEZITOLOGIE

Hypothalamic-pituitary disease and obesity / edited by D. R. Clemmons and A. F. Attanasio. — Bristol : BioScientifica, Ltd, [2009]. — viii, 203 stran : ilustrace ; — (HypoCCS series,; volume 11) ISBN 1-901978-29-X

endokrinologie ; obezitologie ; hypopituitarismus : komplikace ; obezita : komplikace ; komorbidita ; růstový hormon ; hormonální substituční terapie

nahoru

ONKOLOGIE

21 dní : motivační a inspirativní příručka (nejen) pro onkologické pacientky / Adriana Krnáčová. — Vydání první. — Praha : Euromedia Group, 2022. — 156 stran ; — (Universum) ISBN 978-80-242-8251-0

psychologie, klinická psychologie ; onkologie ; nádory : psychologie ; duševní zdraví ; sebepojetí ; psychická odolnost ; ženy : psychologie ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století

nahoru

ORTOPEDIE

Infekce v ortopedii / David Musil, Jiří Gallo, Aleš Chrdle a kolektiv. — Praha : Maxdorf, [2022]. — 842 stran : barevné ilustrace ; — (Jessenius) ISBN 978-80-7345-703-7

ortopedie ; infekční lékařství ; infekce : komplikace ; muskuloskeletální nemoci : komplikace

nahoru

OŠETŘOVATELSTVÍ

Postupy v ošetřovatelské péči. Miroslava Kachlová, Ilona Plevová. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, a.s., 2022. — 111 stran : ilustrace ; — (Sestra) ISBN 978-80-271-1243-2

ošetřovatelství ; hygiena ; ošetřovatelská péče ; hygiena ; ochranné prostředky ; sterilizace ; dekontaminace ; antisepse ; sanitace

nahoru

OTORINOLARYNGOLOGIE

Historie ORL – 100 let / Ivan Kalivoda, Pavel Komínek, Viktor Chrobok ; editor: Viktor Chrobok. — 1. vydání. — Havlíčkův Brod : Tobiáš, 2021. — 671 stran : ilustrace (některé barevné), mapy, portréty, faksimile ; — (Medicína hlavy a krku) ISBN 978-80-7311-206-6

dějiny lékařství ; otorinolaryngologie ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století ; společnosti lékařské : dějiny ; otorinolaryngologie : dějiny ; otorinolaryngologové : dějiny ; otorinolaryngologické chirurgické výkony : dějiny

nahoru

PEDAGOGIKA

Zkušenosti učitelů s výchovou vztahující se ke smrti / Veronika Plachá. — 1. vydání. — České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, 2021. — 175 stran ; — (Education) ISBN 978-80-7394-876-4

pedagogika ; smrt ; postoj ke smrti ; zármutek ; thanatologie ; pomáhající chování ; studenti ; učitelé ; vyučování ; výchova dítěte ; výzkum

nahoru

PEDIATRIE

Zdravotník – první pomoc pro pedagogické pracovníky a pořadatele dětských táborů / František Kolek a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2022. — 224 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-271-3685-8

urgentní lékařství ; pediatrie ; dítě ; táboření ; zdraví dítěte ; učitelé ; první pomoc ; náhlé příhody ; hygiena ; dětská urgentní medicína

COMIRNATY® (Tozinameran), COVID-19 mRNA vaccine (nucleoside modified, 10 micrograms/dose) – paediatric Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine : COVID-19 vaccine explainer : 03 June 2022. — [Geneva] : World Health Oragnization, 2022. — 6 stran

veřejné zdravotnictví ; preventivní medicína ; pediatrie ; COVID-19 ; vakcíny proti COVID-19 ; vakcíny

nahoru

POLITOLOGIE, POLITIKA, ZDRAVOTNÍ POLITIKA

Ageing and health : the politics of better policies / Scott L. Greer, Julia Lynch, Aaron Reeves, Michelle Falkenbach, Jane Gingrich, Jonathan Cylus, Clare Bambra. — Cambridge : Cambridge University Press, 2021. — xvii, 167 stran : ilustrace ; — (European observatory on health systems and policies) ISBN 978-1-108-97287-1

veřejné zdravotnictví ; politologie, politika, zdravotní politika ; poskytování zdravotní péče ; zdravotní politika ; stárnutí ; zdraví ; staří ; pozorovací studie jako téma

Challenges to tackling antimicrobial resistance : economic and policy responses / edited by Michael Anderson, London School of Economics and Political Science, Michele Cecchini, OECD, Elias Mossialos, London School of Economics and Political Science.. — First published. — Cambridge : Cambridge University Press, 2019. — xxi, 250 stran : ilustrace ; — (European Observatory on Health Systems and Policies) ISBN 978-1-108-79945-4

veřejné zdravotnictví ; politologie, politika, zdravotní politika ; farmacie a farmakologie ; poskytování zdravotní péče ; zdravotní politika ; ekonomika ; antibiotická rezistence ; antibakteriální látky ; pozorovací studie jako téma

nahoru

PREVENTIVNÍ MEDICÍNA

COMIRNATY® (Tozinameran), COVID-19 mRNA vaccine (nucleoside modified, 10 micrograms/dose) – paediatric Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine : COVID-19 vaccine explainer : 03 June 2022. — [Geneva] : World Health Oragnization, 2022. — 6 stran

veřejné zdravotnictví ; preventivní medicína ; pediatrie ; COVID-19 ; vakcíny proti COVID-19 ; vakcíny

Ochrana zdraví na cestách : desítky užitečných informací a praktických rad, názorné fotografie, skvělé tipy na cesty, kontakty– : pro běžné cestovatele i rizikové skupiny – včetně malých dětí, těhotných žen, seniorů, chronicky nemocných i fyzicky hendikepovaných– : jak předcházet zdravotním problémům a jak je nejlépe řešit / Rastislav Maďar. — 2. novelizované doplněné vydání. — Martin : Osveta, 2014. — 136 stran, 8 nečíslovaných stran obrazové přílohy : ilustrace ; ISBN 978-80-8063-413-1

cestovní a tropická medicína ; preventivní medicína ; cestovní lékařství ; cestovní nemoci ; primární prevence ; riziko ; péče o sebe ; cestování

COVID-19 and mandatory vaccination: ethical considerations : policy brief, 30 May 2022. — [Geneva] : World Health Organization, ©2022. — 8 stran

veřejné zdravotnictví ; etika, bioetika, lékařská etika ; preventivní medicína ; COVID-19 ; vakcíny proti COVID-19 ; Betacoronavirus ; epidemický výskyt choroby ; etika ; vakcinace

Interim recommendations for use of the inactivated COVID-19 vaccine, CoronaVac, developed by Sinovac : interim guidance, first issued 24 May 2021, updated 21 October 2021, updated 15 March 2022. — [Geneva] : World Health Organization, 2022. — 10 stran, 38 stran příloh

COVID-19 ; vakcíny proti COVID-19 ; Betacoronavirus ; epidemický výskyt choroby ; veřejné zdravotnictví ; infekční lékařství ; preventivní medicína

Interim recommendations for use of the Bharat Biotech BBV152 COVAXIN® vaccine against COVID-19 : interim guidance, first issued 3 November 2021, updated 15 March 2022. — [Geneva] : World Health Organization, 2022. — 10 stran, 31 stran příloh

COVID-19 ; vakcíny proti COVID-19 ; Betacoronavirus ; epidemický výskyt choroby ; vakcíny ; veřejné zdravotnictví ; infekční lékařství ; preventivní medicína

nahoru

PSYCHIATRIE

Dysthymie : lidé s temnou duší a jejich blízcí / Jeroným Klimeš, Zdeněk Adam. — Vydání první. — Praha : Novela bohemica, 2022. — 281 stran : ilustrace; ISBN 978-80-88322-28-3

psychiatrie ; dystymie ; interpersonální vztahy ; machiavelismus ; duševně nemocní

nahoru

PSYCHOLOGIE, KLINICKÁ PSYCHOLOGIE

21 dní : motivační a inspirativní příručka (nejen) pro onkologické pacientky / Adriana Krnáčová. — Vydání první. — Praha : Euromedia Group, 2022. — 156 stran ; — (Universum) ISBN 978-80-242-8251-0

psychologie, klinická psychologie ; onkologie ; nádory : psychologie ; duševní zdraví ; sebepojetí ; psychická odolnost ; ženy : psychologie ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století

Psychodiagnostika dospělých / Mojmír Svoboda (ed.), Pavel Humpolíček, Václav Šnorek. — Vydání druhé, opravené. — Praha : portál, 2022. — 487 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-262-1919-4

psychologie, klinická psychologie ; dospělí ; psychologické testy ; rozhovory jako téma ; klinická psychologie

Naslouchej : jak najít slova pro citlivý rozhovor / Kathryn Mannix ; z angličtiny přeložila Zora Freiová. — 1. vydání. — Praha : Cesta domů, 2022. — 211 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-88126-93-5

psychologie, klinická psychologie ; lékařství ; rozhovory jako téma ; komunikace ; vztahy mezi lékařem a pacientem ; empatie

nahoru

REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA

Léčebná rehabilitace u neurologických diagnóz. kolektiv autorů. — 2. vydání. — Praha : Raabe, [2022]. — 268 stran : černobílé ilustrace ; — (Rehabilitační a fyzikální terapie) ISBN 978-80-7496-491-6

neurologie ; rehabilitační a fyzikální medicína ; rehabilitace ; neurorehabilitace ; nemoci nervového systému : rehabilitace

nahoru

SOCIOLOGIE

Dynamis : Acta Híspanica ad Medícínae Scientiarumque Hístoriam lllustrandam. — Granada : Departamento de Historia de la Medicina, Universidad de Granada, [1981-. — svazky : ilustrace ;

dějiny lékařství ; sociologie ; lékařství ; lékaři ; sociální status ; kultura ; sociální hodnoty ; profesionalita ; zaměstnání ; dějiny 19. století

Pandemie : anatomie krize / Michal Kubal, Vojtěch Gibiš. — Vydání první. — Praha : Kniha Zlin, 2021. — 851 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, portréty, faksimile ; — (IN ;; svazek 10) ISBN 978-80-7662-241-8

sociologie ; veřejné zdravotnictví ; infekční lékařství ; COVID-19 : dějiny ; dějiny 21. století ; přenos infekční nemoci : prevence a kontrola ; kontrola infekčních nemocí ; zdravotní politika

nahoru

TECHNIKA LÉKAŘSKÁ, ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL A PROTETIKA

Mikroskopická technika / napsal Jan Wolf ; kresby a fotografie autorovy. — Vydání II. — V Praze : Vesmír, nakladatelská a vydavatelská společnost s r. o., 1944. — vii, 549 stran : ilustrace ;

mikrobiologie, lékařská mikrobiologie ; histologie ; technika lékařská, zdravotnický materiál a protetika ; mikroskopie ; histologické techniky

nahoru

TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ

Nové tváře ve vědě 2004 : sborník příspěvků studentské vědecké konference [14.-15.4.2005] / editor Kamil Kotlík. — Praha : Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2005. — 185 listů : ilustrace, tabulky, grafy ; ISBN 80-86317-36-6

sporty ; fyziologie ; tělovýchovné lékařství ; fyzioterapie (techniky) ; pohyb

„Nové perspektivy výzkumu a praxe v kinantropologii“ : sborník příspěvků mezinárodní studentské konference konané na UK FTVS 20. – 21. března 2003 v rámci oslav 50. výročí ITVS – FTVS / Jiří Kirchner, Petr Kavalíř, Milena Adámková (editoři). — Praha : Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2003. — 151 stran : grafy, tabulky, schémata ISBN 80-903285-1-2

sporty ; kineziologie aplikovaná ; fyziologie ; tělovýchovné lékařství ; fyzioterapie (techniky) ; pohyb

Mladí Evropané ve vědě 2005 : sborník příspěvků mezinárodní studentské vědecké konference : [Praha 13.-14.4.2005] / editor Kamil Kotlík. — Praha : Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006. — 233 stran : schémata, grafy ; ISBN 80-86317-41-2

sporty ; fyziologie ; tělovýchovné lékařství ; fyzioterapie (techniky) ; pohyb

nahoru

URGENTNÍ LÉKAŘSTVÍ

Zdravotník – první pomoc pro pedagogické pracovníky a pořadatele dětských táborů / František Kolek a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2022. — 224 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-271-3685-8

urgentní lékařství ; pediatrie ; dítě ; táboření ; zdraví dítěte ; učitelé ; první pomoc ; náhlé příhody ; hygiena ; dětská urgentní medicína

nahoru

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

Pandemie : anatomie krize / Michal Kubal, Vojtěch Gibiš. — Vydání první. — Praha : Kniha Zlin, 2021. — 851 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, portréty, faksimile ; — (IN ;; svazek 10) ISBN 978-80-7662-241-8

sociologie ; veřejné zdravotnictví ; infekční lékařství ; COVID-19 : dějiny ; dějiny 21. století ; přenos infekční nemoci : prevence a kontrola ; kontrola infekčních nemocí ; zdravotní politika

Interim recommendations for use of the inactivated COVID-19 vaccine, CoronaVac, developed by Sinovac : interim guidance, first issued 24 May 2021, updated 21 October 2021, updated 15 March 2022. — [Geneva] : World Health Organization, 2022. — 10 stran, 38 stran příloh

COVID-19 ; vakcíny proti COVID-19 ; Betacoronavirus ; epidemický výskyt choroby ; veřejné zdravotnictví ; infekční lékařství ; preventivní medicína

Interim recommendations for use of the Bharat Biotech BBV152 COVAXIN® vaccine against COVID-19 : interim guidance, first issued 3 November 2021, updated 15 March 2022. — [Geneva] : World Health Organization, 2022. — 10 stran, 31 stran příloh

COVID-19 ; vakcíny proti COVID-19 ; Betacoronavirus ; epidemický výskyt choroby ; vakcíny ; veřejné zdravotnictví ; infekční lékařství ; preventivní medicína

Environmental surveillance for SARS-COV-2 to complement public health surveillance : interim guidance, 14 April 2022. — [Geneva] : World Health Organization, 2022. — 47 stran : ilustrace, grafy

veřejné zdravotnictví ; environmentální vědy ; infekční lékařství ; COVID-19 : diagnóza : epidemiologie ; epidemický výskyt choroby ; testování na COVID-19 ; Betacoronavirus ; monitorování životního prostředí ; ochrana veřejného zdraví ; SARS-CoV-2

COMIRNATY® (Tozinameran), COVID-19 mRNA vaccine (nucleoside modified, 10 micrograms/dose) – paediatric Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine : COVID-19 vaccine explainer : 03 June 2022. — [Geneva] : World Health Oragnization, 2022. — 6 stran

veřejné zdravotnictví ; preventivní medicína ; pediatrie ; COVID-19 ; vakcíny proti COVID-19 ; vakcíny

COVID-19 and mandatory vaccination: ethical considerations : policy brief, 30 May 2022. — [Geneva] : World Health Organization, ©2022. — 8 stran

veřejné zdravotnictví ; etika, bioetika, lékařská etika ; preventivní medicína ; COVID-19 ; vakcíny proti COVID-19 ; Betacoronavirus ; epidemický výskyt choroby ; etika ; vakcinace

Ageing and health : the politics of better policies / Scott L. Greer, Julia Lynch, Aaron Reeves, Michelle Falkenbach, Jane Gingrich, Jonathan Cylus, Clare Bambra. — Cambridge : Cambridge University Press, 2021. — xvii, 167 stran : ilustrace ; — (European observatory on health systems and policies) ISBN 978-1-108-97287-1

veřejné zdravotnictví ; politologie, politika, zdravotní politika ; poskytování zdravotní péče ; zdravotní politika ; stárnutí ; zdraví ; staří ; pozorovací studie jako téma

SÚKL : 1918-2018 / Státní ústav pro kontrolu léčiv. — První vydání. — Praha : Státní ústav pro kontrolu léčiv, 2018. — 56 stran : ilustrace

kontrola léčiv a omamných látek ; farmacie – řízení ; veřejné zdravotnictví ; výzkum v lékárnictví : dějiny ; dějiny lékárnictví ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století ; farmacie a farmakologie ; farmaceutický průmysl

Challenges to tackling antimicrobial resistance : economic and policy responses / edited by Michael Anderson, London School of Economics and Political Science, Michele Cecchini, OECD, Elias Mossialos, London School of Economics and Political Science.. — First published. — Cambridge : Cambridge University Press, 2019. — xxi, 250 stran : ilustrace ; — (European Observatory on Health Systems and Policies) ISBN 978-1-108-79945-4

veřejné zdravotnictví ; politologie, politika, zdravotní politika ; farmacie a farmakologie ; poskytování zdravotní péče ; zdravotní politika ; ekonomika ; antibiotická rezistence ; antibakteriální látky ; pozorovací studie jako téma

95 let poznatků : ohlédnutí za historií Ústavu / Státní ústav pro kontrolu léčiv. — První vydání. — Praha : Státní ústav pro kontrolu léčiv, 2013. — 33 stran : ilustrace ISBN 978-80-87916-00-1

kontrola léčiv a omamných látek ; farmacie – řízení ; výzkum v lékárnictví : dějiny ; veřejné zdravotnictví ; dějiny lékárnictví ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století ; farmaceutický průmysl ; farmacie a farmakologie

nahoru

ZDRAVOTNÍ VÝCHOVA

Byl jednou jeden život. scénář: Jean-Charles Gaudin ; kresby a barvy: Minte ; z francouzského originálu Il était une fois la vie – Les os et squelette … přeložila Kateřina Vranová. — 1. vydání. — V Praze : Fragment, 2021. — 48 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-253-5298-4

fyziologie ; zdravotní výchova ; kosti a kostní tkáň ; lidské tělo

nahoru

ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ

70 let Stomatologické kliniky v Plzni / Jan Kilian a kol.. — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2022. — 150 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; ISBN 978-80-246-5216-0

dějiny lékařství ; zubní lékařství ; zubní kliniky : dějiny ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století ; stomatologie : dějiny