National Medical Library | Sokolska 54 Prague 2

Informace o provozu knihovny

PO - ČT 9:00 - 18:00
PÁ 9:00 - 17:00

více informací

8. 12. Pracovní setkání zástupců lékařských knihoven REGLEK

Datum konání:     8. prosince 2016

Místo konání:       Zdravotnické muzeum

Národní lékařská knihovna

Sokolská 54, Praha 2

Program:

9:30 – 9:45 Zahájení

PhDr. Helena Bouzková, NLK

9:45 – 10:00 Ke koncepci knihoven 2016-2020

PhDr. Helena Bouzková, NLK

10:00 – 10:15 Marketing knihovny na příkladu Střediska lékařské knihovny KZ, a. s.

Bc. Martin Černý, MSc., Středisko lékařské knihovny, Krajská zdravotní, a. s.

10:15 – 10:30 Podpora zdravotní gramotnosti občana

– dostupnost ověřených zdrojů informací o zdraví a nemoci ve veřejných knihovnách ČR

1. národní konference o zdravotní gramotnosti 25. ledna 2017

PhDr. Eva Lesenková, Ph.D., NLK

10:30 – 11:45 Průzkum vzdělávání zdravotnických knihovníků

PhDr. Helena Bouzková, NLK

11:45 – 12:45 Informace o činnosti z regionů
12:45 – 13:05 Přestávka
13:05 – 13:20 Nové webové stránky NLK

Klára Mašková, NLK

13:20 – 13:35 Elearning hodnocení 2016

PhDr. Eva Lesenková, Ph.D., NLK

13:35 – 14:00 Diskuze