National Medical Library | Sokolska 54 Prague 2

Muzeum – předmět měsíce:

 “Studentův sen” Eugena Normanda (1932)

Více o předmětu měsíce se dozvíte na stránkách našeho Zdravotnického muzea
https://muzeum.nlk.cz/2018/11/predmet-mesice-listopad-2018/.