National Medical Library | Sokolska 54 Prague 2

Muzeum – předmět měsíce:

Kuli-kabátek, počátek 80.let

Více o předmětu měsíce se dozvíte na stránkách našeho Zdravotnického muzea
https://muzeum.nlk.cz/2019/01/predmet-mesice-leden-2019/.