National Medical Library | Sokolska 54 Prague 2

Muzeum – předmět měsíce:

Označení lékařského automobilu, 30. léta 20. století

Více o předmětu měsíce se dozvíte na stránkách našeho Zdravotnického muzea
https://muzeum.nlk.cz/2019/02/predmet-mesice-unor-2019/.