National Medical Library | Sokolska 54 Prague 2

Od 14. 4. 2021 obnovujeme část služeb

v 1. patře budovy Sokolská 54
(výdej předem objednaných dokumentů, zhotovených kopií a rešerší, vracení výpůjček, prodloužení a zhotovení uživatelských průkazů)

ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY:
PO, ST, ČT, PÁ 10:00 – 15:00
ÚT 10:00 – 18:00

více informací

Zavádíme nové poplatky

za nevyzvednutí objednané knihy ze vzdáleného skladu mimo Prahu a za vrácení mírně poškozené knihy.

Poplatek za nevyzvednutý dokument ze vzdálených skladů

Čl 2 odst. 6 knihovního řádu NLK:

Objednávku dokumentu ze skladu lze provést elektronicky prostřednictvím katalogu v portálu Medvik (www.medvik.cz). Uživatel je povinen objednaný dokument vyzvednout v příslušném výpůjčním protokolu do 5 pracovních dnů od odeslání on-line objednávky, poté je objednávka stornována. U objednávek ze vzdálených skladů do 10 pracovních dnů po obdržení emailu o vyřízení objednávky. V případě nevyzvednutí objednávek ze vzdálených skladů je uživateli naúčtován poplatek 10,- korun za jeden dokument.

Uživatel se může o průběhu vyřizování své objednávky informovat prostřednictvím uživatelského konta v portálu Medvik nebo na e-mailové adrese prolong@nlk.cz a citarna@nlk.cz Na objednávky zaslané jinak, např. prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky, nebude brán zřetel.

ID Položka Cena v Kč Poznámka
107 Poplatek za nevyzvednutý dokument ze vzdálených skladů 10,-

Poplatek za mírné poškození dokumentu

Čl. 4 odst. 1 knihovního řádu NLK:

Uživatel je povinen neprodleně ohlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu podle ustanovení občanského zákoníku § 442, odst. 2 Občanského zákoníku o způsobu náhrady škody.

Čl. 4 odst. 3-e knihovního řádu NLK:

Při drobném poškození dokumentu (mírné polití, zkrabatělé stránky, ohnuté rohy apod.) zaplatí
uživatel poplatek 50,- korun za dokument.

ID Položka Cena v Kč Poznámka
810 Mírné poškození dokumentu 50,-

Více informací naleznete v knihovním řádu NLK.