National Medical Library | Sokolska 54 Prague 2

Muzeum – předmět měsíce:

Elektroakupunkturní přístroj Stimul-3
Více o předmětu měsíce se dozvíte na stránkách našeho Zdravotnického muzea
https://muzeum.nlk.cz/2019/10/predmet-mesice-rijen-2019/.