National Medical Library | Sokolska 54 Prague 2

Muzeum – předmět měsíce:

Elektrokardiograf Biocard, Chirana Stará Turá, 1980-1990
Více o předmětu měsíce se dozvíte na stránkách našeho Zdravotnického muzea
https://muzeum.nlk.cz/2019/11/predmet-mesice-listopad-2019/.