National Medical Library | Sokolska 54 Prague 2

Muzeum – předmět měsíce:

Leyserův lékařský teploměr
Více o předmětu měsíce se dozvíte na stránkách našeho Zdravotnického muzea
https://muzeum.nlk.cz/2020/03/predmet-mesice-brezen-2020/.