National Medical Library | Sokolska 54 Prague 2

Muzeum – předmět měsíce:

Igráčci s rouškami
Více o předmětu měsíce se dozvíte na stránkách našeho Zdravotnického muzea
https://muzeum.nlk.cz/2020/06/predmet-mesice-cerven-2020/.