National Medical Library | Sokolska 54 Prague 2

Informace o provozu knihovny

PO - ČT 9:00 - 18:00
PÁ 9:00 - 17:00

  Od 1. 6. do 30. 6. 2023 měníme otevírací dobu Čítárny časopisů NLK (Sokolská 31 - Lékařský dům)
Út, St, Čt 9:00 - 18:00 ; Po, Pá 9:00 - 15:30

více informací

Srpen 2022

Nové knihy ve fondu NLK

nahoru

ADIKTOLOGIE

Gambling in the Czech republic in 2019 / written by Zdeněk Rous ; edited by Viktor Mravčík ; translation Jiří Bareš. — Praha : Úřad vlády České republiky, 2021. — 16 stran : ilustrace ; — (Zaostřeno,; Special Edition 2020)

adiktologie ; hráčství ; veřejná politika ; zločin ; sociální problémy

Tobacco, alcohol and illicit drugs in the Czech republic in 2019 / written by Zdeněk Rous, Pavla Chomynová, Viktor Mravčík ; edited by Viktor Mravčík ; translation Jiří Bareš. — Praha : Úřad vlády České republiky, 2021. — 20 stran : ilustrace ; — (Zaostřeno,; Special Edition 2020)

adiktologie ; poruchy vyvolané užíváním tabáku ; poruchy způsobené alkoholem ; zdravotní politika ; primární prevence ; obchodování s drogami

nahoru

ALGEZIOLOGIE

Bolesti hlavy v kazuistikách / Ivana Štětkářová a kolektiv. — Praha : Maxdorf, [2022]. — 368 stran : ilustrace (některé barevné) ; — (Medica) ISBN 978-80-7345-736-5

neurologie ; algeziologie ; bolesti hlavy ; management bolesti ; analgetika

nahoru

ALTERNATIVNÍ LÉKAŘSTVÍ

Zdravie z prírody – Prírodné liečivá : používané pri benígnej hyperplázii prostaty, infekcii močových ciest, gynekologických ochoreniach a na ošetrovanie hemoroidov. — Bratislava : Vydavateľstvo HERBA, spol. s r. o., 2019. — 7 stran : ilustrace ; — (Liečivé rastliny,; Roč. 56, č. 1, príloha 2019)

alternativní lékařství ; fytoterapie ; léčivé rostliny ; hyperplazie prostaty : terapie ; infekce močového ústrojí : terapie ; gynekologická onemocnění : terapie ; hemoroidy : terapie

Konopí proti rakovině : stav vědy a praktické závěry pro léčení / Franjo Grotenhermen ; z prvního vydání německého originálu Cannabis gegen Krebs … přeložila Ivana Kraus. — Vydání první. — Olomouc : Fontána, [2022]. — 197 stran ; ISBN 978-80-7651-090-6

onkologie ; alternativní lékařství ; marihuana pro léčebné účely ; Cannabis ; nádory : terapie ; tetrahydrokanabinol ; kanabidiol

Přírodní antivirotoka / text: Silvie Risová, Zdena Lacková. — Praha : Czech News Center, 2020. — 31 stran : ilustrace ; — (Blesk Zdraví,; Ročník 12, číslo 8, speciál srpen 2020)

preventivní medicína ; alternativní lékařství ; fytoterapie : metody ; léčivé rostliny ; antivirové látky : terapeutické užití ; zdraví

nahoru

ANATOMIE

Masáže – anatomie / Abby Ellsworth, Peggy Altman ; z anglického originálu Massage anatomy … přeložila Miluše Pokorná. — 2. vydání. — V Brně : CPress, 2022. — 158 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-264-4244-8

rehabilitační a fyzikální medicína ; anatomie ; ortopedie ; masáž ; muskuloskeletální systém

nahoru

BIOCHEMIE

Elecsys® PIVKA-II ; Ammonia II (NH3L2) ; Elecsys® Troponin T hs v2 ; Elecsys® Troponin T hs stat v2 ; Elecsys® TSH v2 ; Elecsys® anti TSHR v2. — Praha : Roche s.r.o. Diagnostics Divison, 2019. — 11 stran : ilustrace ; — (Labor aktuell,; 2019, číslo 43, novinky-Product news)

biochemie ; diagnostika ; imunoanalýza : metody ; hepatocelulární karcinom : diagnóza ; nádorové biomarkery : analýza ; techniky in vitro : metody ; amoniak : analýza ; biochemická analýza krve : metody ; krevní plazma ; troponin T ; biotin

nahoru

DĚJINY LÉKAŘSTVÍ

Natural history of infectious disease / by Sir Macfarlane Burnet. — Third edition. — Cambridge : University Press, 1962. — vi, 377 stran : ilustrace ; ISBN 978-0-5210-4392-2

infekční lékařství ; dějiny lékařství ; infekční nemoci ; přenos infekční nemoci ; imunita ; dějiny

A doctor’s memories / by Victor C. Vaughan. — Indianapolis : The Bobbs-Merrill Company, [1926]. — 464 stran, 30 nečíslovaných listů obrazové přílohy : ilustrace,

dějiny lékařství ; lékařství ; dějiny 19. století ; dějiny 20. století ; lékaři ; mikrobiologie : dějiny

nahoru

DIABETOLOGIE

Interdisciplinárne štandardy diagnostiky a liečby diabetes mellitus, jeho komplikácií a najvýznamnejších sprievodných ochorení / editori Emil Martinka, Ivan Tkáč, Marián Mokáň ; autori S. Dókušová, Ľ. Fábryová, P. Galajda, E. Goncalvesová, M. Grofik, R. Hatala, E. Huľo, T. Kupcová, E. Martinka, M. Mokáň, M. Molnárová, J. Murín, A. Okša, P. Ponťuch, Z. Schroner, V. Uličiansky, M. Vozár. — Brno : Facta Medica, 2018. — 153 stran : ilustrace (některé barevné) ; — (Forum diabetologicum,; Ročník 7, číslo 2, supplementum 1, 2018) ISBN 978-80-88056-05-8

diabetologie ; diabetes mellitus : diagnóza : terapie ; komorbidita ; mezioborová komunikace

nahoru

DIAGNOSTIKA

Elecsys® PIVKA-II ; Ammonia II (NH3L2) ; Elecsys® Troponin T hs v2 ; Elecsys® Troponin T hs stat v2 ; Elecsys® TSH v2 ; Elecsys® anti TSHR v2. — Praha : Roche s.r.o. Diagnostics Divison, 2019. — 11 stran : ilustrace ; — (Labor aktuell,; 2019, číslo 43, novinky-Product news)

biochemie ; diagnostika ; imunoanalýza : metody ; hepatocelulární karcinom : diagnóza ; nádorové biomarkery : analýza ; techniky in vitro : metody ; amoniak : analýza ; biochemická analýza krve : metody ; krevní plazma ; troponin T ; biotin

nahoru

EKONOMIE, EKONOMIKA, EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

Právní a ekonomický poradce : k novele zákoníku práce : k novele obchodního zákoníku / Jiří Tesař. — Praha : Česká stomatologická komora, 2001. — 4 strany ; — (LKS,; Ročník 11, č. 2 / odborná příloha č. 1 / únor 2001)

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; zaměstnanost : zákonodárství a právo ; obchod : zákonodárství a právo ; zákonodárství jako téma

Právní a ekonomický poradce : vnitřní předpisy nestátního zdravotnického zařízení / Jiří Šusta, Jiří Tesař. — Praha : Česká stomatologická komora, 2001. — 3 svazky ; — (LKS,; Ročník 11, č. 7-10 / odborná příloha č. 4-6 / červenec-říjen 2001)

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; soukromá zdravotnická zařízení ; zaměstnanost ; práce ; řízení zdravotnických zařízení ; účetnictví ; zdravotní sestry ; zákonodárství jako téma

nahoru

ENVIRONMENTÁLNÍ VĚDY

Kategorizace prací. — Praha : Česká stomatologická komora, 2002. — 2 nečíslované strany, 5 stran, 2 nečíslované strany ; — (LKS,; Ročník 11, č. 2 / odborná příloha č. 1 / únor 2001)

pracovní lékařství ; environmentální vědy ; právo, zákonodárství ; zákonodárství stomatologické ; zubní lékařství ; ambulantní zařízení ; hygiena práce ; rizikové faktory ; pracovní expozice : prevence a kontrola ; pracoviště ; zaměstnání : klasifikace : zákonodárství a právo

nahoru

FARMACIE A FARMAKOLOGIE

Arzneimittelversorgung : Lösungen für Lieferengpässe : Ideen, Impulse, Instrumente. — Berlin : KomPart-Verlag, 2020. — 16 stran : ilustrace ; — (Gesundheit und Gesellschaft,; Spezial 12/2020, 23. Jahrgang)

management, organizace a řízení zdravotnictví ; politologie, politika, zdravotní politika ; farmacie a farmakologie ; dostupnost zdravotnických služeb ; léčivé přípravky : zásobování a distribuce ; farmacie – řízení ; reforma zdravotní péče

Prostaglandine bei Glaukom, Entzündungshemmer bei Trockenem Auge : – ein aktuelles Update / Autor: R. D. Gerste. — Heidelberg : Kaden Verlag, 2020. — 3 strany, 1 nečíslovaná strana : ilustrace ; — (Zeitschrift für praktische Augenheilkunde & augenärztliche Fortbildung,; 41 Suppl. 2, 2020)

oftalmologie ; farmacie a farmakologie ; glaukom : farmakoterapie ; syndromy suchého oka : farmakoterapie ; antiflogistika : terapeutické užití ; prostaglandiny : terapeutické užití

nahoru

FYZIOLOGIE

Koagulační kaskáda ve schématu / Jaroslav Šebek. — Praha : ROCHE, s.r.o. Diagnostics Division, 2019. — 2 nečíslované strany : ilustrace ; — (Labor aktuell,; Ročník 23, číslo 3/2019, příloha)

fyziologie ; hemokoagulace ; faktory krevní koagulace

Mladí ve vědě na počátku nového tisíciletí : sborník příspěvků studentské vědecké konference, 12.-13. dubna 2006 / editor Karel Kovář, Martin Šefl. — V Praze : Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2007. — 160 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-86317-47-2

sporty ; fyziologie ; tělovýchovné lékařství ; fyzioterapie (techniky) ; pohyb

Sport & věda 2007 : studentská vědecká konference [UK FTVS v Praze, 11. dubna 2007] / Landa Pavel, Šmídová Jana (editoři). — Praha : Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2007. — 125 stran : ilustrace, tabulky, grafy ; ISBN 978-80-86317-50-2

sporty ; fyziologie ; tělovýchovné lékařství ; fyzioterapie (techniky) ; pohyb

Sleep / by Gay Gaer Luce and Julius Segal. — New York : Coward-McCann, Inc., [1966]. — 335 stran : ilustrace ;

psychologie, klinická psychologie ; fyziologie ; poruchy spánku a bdění ; psychofyziologie ; spánek

nahoru

GASTROENTEROLOGIE

Vaše střeva rozhodují o zdraví! / text: Silvie Risová, Zdena Lacková. — Praha : Czech News Center, 2020. — 31 stran : ilustrace ; — (Blesk Zdraví,; Ročník 12, číslo 12, speciál říjen 2020)

preventivní medicína ; gastroenterologie ; zdraví ; primární prevence ; nemoci trávicího systému : prevence a kontrola ; zdravá strava ; střevní mikroflóra

nahoru

GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ

Diseases of women / by Harry Sturgeon Crossen. — Sixth edition, revised and enlarged. — St. Louis : The C. V. Mosby, 1926. — xxxii, 1005 stran : ilustrace ;

gynekologie a porodnictví ; gynekologická onemocnění

nahoru

INFEKČNÍ LÉKAŘSTVÍ

Natural history of infectious disease / by Sir Macfarlane Burnet. — Third edition. — Cambridge : University Press, 1962. — vi, 377 stran : ilustrace ; ISBN 978-0-5210-4392-2

infekční lékařství ; dějiny lékařství ; infekční nemoci ; přenos infekční nemoci ; imunita ; dějiny

Léčba invazivních mykotických onemocnění – update doporučení odborníků s podporou CELL / pořadatelé/editors Zdeněk Ráčil, Iva Kocmanová, Luboš Drgoňa, Jan Haber, Naďa Mallátová, Pavel Žák, Michal Kouba, Jiří Mayer ; autoři/authors Luboš Drgoňa, Zdeněk Ráčil, Jiří Mayer, Barbora Weinbergerová, Jan Haber, Michal Kouba, Petr Cetkovský, Pavel Žák, Alžběta Zavřelová, Jakub Radocha, Petr Sedláček, Petra Keslová, Peter Múdry, Jaroslav Štěrba, Iva Kocmanová, Naďa Mallátová, Martin Mistr[í]k, Tomáš Guman, Júlia Horáková, Daniela Sejnová, Samuel Vokurka, Pavel Timr, Vanda Chrenková, Petr Hubáček. — Praha : Mladá fronta a. s., 2014. — 26 stran : tabulky ; — (Postgraduální medicína,; Ročník 16, příloha 3/2014)

infekční lékařství ; mykózy : terapie ; hostitel s imunodeficiencí ; komorbidita

nahoru

KARDIOLOGIE

EKG stručně, jasně, přehledně / John R. Hampton, Joanna Hampton ; překlad: Leoš Landa. — 1. české vydání. — Praha : Grada Publishing, 2022. — 286 stran : ilustrace (převážně barevné) ; ISBN 978-80-271-1317-0

kardiologie ; elektrokardiografie : metody

nahoru

MANAGEMENT, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ

Betriebliche Gesundheitsförderung : erste Hilfe für die Pflege : Ideen, Konzepte, Projekte. — Berlin : KomPart-Verlag, 2020. — 16 stran : ilustrace ; — (Gesundheit und Gesellschaft,; Spezial 3/2020, 23. Jahrgang)

management, organizace a řízení zdravotnictví ; politologie, politika, zdravotní politika ; pracovní lékařství ; podpora zdraví ; hygiena práce ; primární prevence ; reforma zdravotní péče

Gesundheits- und Pflegenavigator : Qualität sichtbar machen : Ideen, Innovationen, Instrumente. — Berlin : KomPart-Verlag, 2020. — 16 stran : ilustrace ; — (Gesundheit und Gesellschaft,; Spezial 11/2020, 23. Jahrgang)

management, organizace a řízení zdravotnictví ; politologie, politika, zdravotní politika ; kvalita zdravotní péče ; reforma zdravotní péče ; poskytování zdravotní péče

Arzneimittelversorgung : Lösungen für Lieferengpässe : Ideen, Impulse, Instrumente. — Berlin : KomPart-Verlag, 2020. — 16 stran : ilustrace ; — (Gesundheit und Gesellschaft,; Spezial 12/2020, 23. Jahrgang)

management, organizace a řízení zdravotnictví ; politologie, politika, zdravotní politika ; farmacie a farmakologie ; dostupnost zdravotnických služeb ; léčivé přípravky : zásobování a distribuce ; farmacie – řízení ; reforma zdravotní péče

nahoru

NEUROLOGIE

Bolesti hlavy v kazuistikách / Ivana Štětkářová a kolektiv. — Praha : Maxdorf, [2022]. — 368 stran : ilustrace (některé barevné) ; — (Medica) ISBN 978-80-7345-736-5

neurologie ; algeziologie ; bolesti hlavy ; management bolesti ; analgetika

nahoru

NUTRIČNÍ TERAPIE, DIETOTERAPIE A VÝŽIVA

Nenechte se zabít cukrem : užitečné rady a tipy, jak sladit zdravě : recepty na skvělé sladkosti bez cukru / Jarmila Mandžuková. — Vydání první. — V Praze : Vyšehrad, 2022. — 120 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7601-633-0

nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; cukry : škodlivé účinky ; zdravá strava ; dieta s omezením sacharidů ; vaření ; zdravotně rizikové chování

Do jara 5 kilo dole! / text: Silvie Risová, Zdena Lacková. — Praha : Czech News Center, 2020. — 31 stran : ilustrace ; — (Blesk Zdraví,; Ročník 12, číslo 2, speciál únor 2020)

preventivní medicína ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; redukční dieta : metody ; vaření : metody ; somatotypy ; ájurvéda ; zdraví

Výběr článků pro pediatry / úvodní slovo Petr Tláskal. — Praha : Výživaservis s.r.o., 2019. — 60 stran : ilustrace ; — (Výživa a potraviny,; Ročník 74, mimořádné číslo 1/2019)

pediatrie ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; fyziologie výživy dětí ; zdraví dítěte ; potraviny

nahoru

OFTALMOLOGIE

Prostaglandine bei Glaukom, Entzündungshemmer bei Trockenem Auge : – ein aktuelles Update / Autor: R. D. Gerste. — Heidelberg : Kaden Verlag, 2020. — 3 strany, 1 nečíslovaná strana : ilustrace ; — (Zeitschrift für praktische Augenheilkunde & augenärztliche Fortbildung,; 41 Suppl. 2, 2020)

oftalmologie ; farmacie a farmakologie ; glaukom : farmakoterapie ; syndromy suchého oka : farmakoterapie ; antiflogistika : terapeutické užití ; prostaglandiny : terapeutické užití

AMD im Zeitalter der digitalen Diagnostik : intelligente Wege für die Früherkennung und Therapie / Autor: Ronald D. Gerste. — Heidelberg : Kaden Verlag, 2020. — 5 stran : ilustrace ; — (Zeitschrift für praktische Augenheilkunde & augenärztliche Fortbildung,; 41 Suppl. 1, 2020)

oftalmologie ; makulární degenerace : diagnóza : terapie ; časná diagnóza ; diagnóza počítačová

Zuverlässige Differentialdiagnostik mit Spectralis. — Heidelberg : Kaden Verlag, 2020. — 4 strany : ilustrace ; — (Zeitschrift für praktische Augenheilkunde & augenärztliche Fortbildung,; 41 Suppl. 2, 2020)

oftalmologie ; oční nemoci : diagnóza ; diferenciální diagnóza ; diagnóza počítačová ; diagnostické techniky oftalmologické

nahoru

ONKOLOGIE

Konopí proti rakovině : stav vědy a praktické závěry pro léčení / Franjo Grotenhermen ; z prvního vydání německého originálu Cannabis gegen Krebs … přeložila Ivana Kraus. — Vydání první. — Olomouc : Fontána, [2022]. — 197 stran ; ISBN 978-80-7651-090-6

onkologie ; alternativní lékařství ; marihuana pro léčebné účely ; Cannabis ; nádory : terapie ; tetrahydrokanabinol ; kanabidiol

nahoru

ORTOPEDIE

Masáže – anatomie / Abby Ellsworth, Peggy Altman ; z anglického originálu Massage anatomy … přeložila Miluše Pokorná. — 2. vydání. — V Brně : CPress, 2022. — 158 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-264-4244-8

rehabilitační a fyzikální medicína ; anatomie ; ortopedie ; masáž ; muskuloskeletální systém

Léčebná rehabilitace ve vybraných oborech. kolektiv autorů: Dobroslava Jandová, Tomáš Mixa. — 2. vydání. — Praha : Raabe, [2022]. — 148 stran : ilustrace ; — (Rehabilitační a fyzikální terapie ;; 8) ISBN 978-80-7496-486-2

rehabilitační a fyzikální medicína ; ortopedie ; rehabilitace ; balneologie ; tělesná výchova ; podpora zdraví ; tělesná výkonnost ; management bolesti ; postura těla

nahoru

PEDAGOGIKA

Dětský výtvarný projev : v pedagogické praxi / Irena Plevová, Michaela Pugnerová. — Vydání 1. — Praha : Grada, 2022. — 208 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-271-0218-1

pedagogika ; psychologie, klinická psychologie ; pedagogická psychologie ; vývojová psychologie ; dětská psychologie ; malířství ; kreativita

nahoru

PEDIATRIE

Výběr článků pro pediatry / úvodní slovo Petr Tláskal. — Praha : Výživaservis s.r.o., 2019. — 60 stran : ilustrace ; — (Výživa a potraviny,; Ročník 74, mimořádné číslo 1/2019)

pediatrie ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; fyziologie výživy dětí ; zdraví dítěte ; potraviny

Handbuch der Kinderheilkunde; ein Buch für den praktischen Arzt, herausgegeben von M. v. Pfaundler und A. Schlossmann. — Vierte Auflage. — Berlin : F. C. W. Vogel, 1931-1935. — svazky : ilustrace ;

pediatrie ; pediatrie

nahoru

POJIŠŤOVNICTVÍ

Kooperativa pojišťovna a.s. : rámcová pojistná smlouva č. 599009233. — [Praha] : [Kooperativa pojišťovna a.s.], [2001]. — 11 stran, 12 nečíslovaných stran ; — (LKS,; Ročník 11, č. 11/ listopad 2001 příloha)

pojišťovnictví ; zubní lékařství ; právo, zákonodárství ; pojištění ; společnosti stomatologické

nahoru

POLITOLOGIE, POLITIKA, ZDRAVOTNÍ POLITIKA

Arzneimittelversorgung : Lösungen für Lieferengpässe : Ideen, Impulse, Instrumente. — Berlin : KomPart-Verlag, 2020. — 16 stran : ilustrace ; — (Gesundheit und Gesellschaft,; Spezial 12/2020, 23. Jahrgang)

management, organizace a řízení zdravotnictví ; politologie, politika, zdravotní politika ; farmacie a farmakologie ; dostupnost zdravotnických služeb ; léčivé přípravky : zásobování a distribuce ; farmacie – řízení ; reforma zdravotní péče

Gesundheits- und Pflegenavigator : Qualität sichtbar machen : Ideen, Innovationen, Instrumente. — Berlin : KomPart-Verlag, 2020. — 16 stran : ilustrace ; — (Gesundheit und Gesellschaft,; Spezial 11/2020, 23. Jahrgang)

management, organizace a řízení zdravotnictví ; politologie, politika, zdravotní politika ; kvalita zdravotní péče ; reforma zdravotní péče ; poskytování zdravotní péče

Betriebliche Gesundheitsförderung : erste Hilfe für die Pflege : Ideen, Konzepte, Projekte. — Berlin : KomPart-Verlag, 2020. — 16 stran : ilustrace ; — (Gesundheit und Gesellschaft,; Spezial 3/2020, 23. Jahrgang)

management, organizace a řízení zdravotnictví ; politologie, politika, zdravotní politika ; pracovní lékařství ; podpora zdraví ; hygiena práce ; primární prevence ; reforma zdravotní péče

nahoru

PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ

Betriebliche Gesundheitsförderung : erste Hilfe für die Pflege : Ideen, Konzepte, Projekte. — Berlin : KomPart-Verlag, 2020. — 16 stran : ilustrace ; — (Gesundheit und Gesellschaft,; Spezial 3/2020, 23. Jahrgang)

management, organizace a řízení zdravotnictví ; politologie, politika, zdravotní politika ; pracovní lékařství ; podpora zdraví ; hygiena práce ; primární prevence ; reforma zdravotní péče

Kategorizace prací. — Praha : Česká stomatologická komora, 2002. — 2 nečíslované strany, 5 stran, 2 nečíslované strany ; — (LKS,; Ročník 11, č. 2 / odborná příloha č. 1 / únor 2001)

pracovní lékařství ; environmentální vědy ; právo, zákonodárství ; zákonodárství stomatologické ; zubní lékařství ; ambulantní zařízení ; hygiena práce ; rizikové faktory ; pracovní expozice : prevence a kontrola ; pracoviště ; zaměstnání : klasifikace : zákonodárství a právo

nahoru

PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ

Právní a ekonomický poradce : vnitřní předpisy nestátního zdravotnického zařízení / Jiří Šusta, Jiří Tesař. — Praha : Česká stomatologická komora, 2001. — 3 svazky ; — (LKS,; Ročník 11, č. 7-10 / odborná příloha č. 4-6 / červenec-říjen 2001)

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; soukromá zdravotnická zařízení ; zaměstnanost ; práce ; řízení zdravotnických zařízení ; účetnictví ; zdravotní sestry ; zákonodárství jako téma

Kategorizace prací. — Praha : Česká stomatologická komora, 2002. — 2 nečíslované strany, 5 stran, 2 nečíslované strany ; — (LKS,; Ročník 11, č. 2 / odborná příloha č. 1 / únor 2001)

pracovní lékařství ; environmentální vědy ; právo, zákonodárství ; zákonodárství stomatologické ; zubní lékařství ; ambulantní zařízení ; hygiena práce ; rizikové faktory ; pracovní expozice : prevence a kontrola ; pracoviště ; zaměstnání : klasifikace : zákonodárství a právo

Kooperativa pojišťovna a.s. : rámcová pojistná smlouva č. 599009233. — [Praha] : [Kooperativa pojišťovna a.s.], [2001]. — 11 stran, 12 nečíslovaných stran ; — (LKS,; Ročník 11, č. 11/ listopad 2001 příloha)

pojišťovnictví ; zubní lékařství ; právo, zákonodárství ; pojištění ; společnosti stomatologické

Právní a ekonomický poradce : k novele zákoníku práce : k novele obchodního zákoníku / Jiří Tesař. — Praha : Česká stomatologická komora, 2001. — 4 strany ; — (LKS,; Ročník 11, č. 2 / odborná příloha č. 1 / únor 2001)

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; zaměstnanost : zákonodárství a právo ; obchod : zákonodárství a právo ; zákonodárství jako téma

Zákon o lékařských povoláních (zákon č. 95/2004 Sb.) : praktický komentář / Zdeněk Stuchlík, Štefan Rehák, Ivo Krýsa. — Vydání první. — Praha : Wolters Kluwer, 2022. — x, 252 stran : tabulky ; — (Praktický komentář) ISBN 978-80-7676-335-7

právo, zákonodárství ; zákonodárství lékařské ; zdravotnická povolání : zákonodárství a právo ; zdravotnický personál : zákonodárství a právo ; pracovní síly ; zaměstnání : zákonodárství a právo ; odborná způsobilost : zákonodárství a právo

nahoru

PREVENTIVNÍ MEDICÍNA

Do jara 5 kilo dole! / text: Silvie Risová, Zdena Lacková. — Praha : Czech News Center, 2020. — 31 stran : ilustrace ; — (Blesk Zdraví,; Ročník 12, číslo 2, speciál únor 2020)

preventivní medicína ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; redukční dieta : metody ; vaření : metody ; somatotypy ; ájurvéda ; zdraví

Co funguje na únavu? / text: Silvie Risová, Zdena Lacková. — Praha : Czech News Center, 2020. — 31 stran : ilustrace ; — (Blesk Zdraví,; Ročník 12, číslo 4, speciál duben 2020)

preventivní medicína ; zdraví ; zdravý životní styl ; zdravá strava ; primární prevence ; únava : prevence a kontrola

Jak se vyhnout klíšťatům? / texty: Marcela Kašpárková. — Praha : Czech News Center, 2020. — 31 stran : ilustrace ; — (Blesk Zdraví,; Ročník 12, číslo 5, speciál květen 2020)

preventivní medicína ; nemoci přenášené klíšťaty : prevence a kontrola ; primární prevence ; lymeská nemoc : prevence a kontrola ; klíšťová encefalitida : prevence a kontrola ; vakcinace ; virové vakcíny ; kousnutí klíštětem : prevence a kontrola ; zdraví

Řešení pro Vaše hormony / text: Silvie Risová, Zdena Lacková. — Praha : Czech News Center, 2020. — 31 stran : ilustrace ; — (Blesk Zdraví,; Ročník 12, číslo 6, speciál červen 2020)

preventivní medicína ; hormony ; menopauza ; zdraví ; hormonální substituční terapie

Přírodní antivirotoka / text: Silvie Risová, Zdena Lacková. — Praha : Czech News Center, 2020. — 31 stran : ilustrace ; — (Blesk Zdraví,; Ročník 12, číslo 8, speciál srpen 2020)

preventivní medicína ; alternativní lékařství ; fytoterapie : metody ; léčivé rostliny ; antivirové látky : terapeutické užití ; zdraví

Jak na život bez stresu / text: Silvie Risová, Zdena Lacková. — Praha : Czech News Center, 2020. — 31 stran : ilustrace ; — (Blesk Zdraví,; Ročník 12, číslo 11, speciál listopad 2020)

preventivní medicína ; psychický stres : prevence a kontrola ; zdravý životní styl ; roční období ; primární prevence ; zdraví

Vaše střeva rozhodují o zdraví! / text: Silvie Risová, Zdena Lacková. — Praha : Czech News Center, 2020. — 31 stran : ilustrace ; — (Blesk Zdraví,; Ročník 12, číslo 12, speciál říjen 2020)

preventivní medicína ; gastroenterologie ; zdraví ; primární prevence ; nemoci trávicího systému : prevence a kontrola ; zdravá strava ; střevní mikroflóra

nahoru

PSYCHIATRIE

Evaluation of quality of care in psychiatry : proceedings of a symposium held at the Queen Street Mental Health Centre, Toronto, Canada 1979 / edited by A. G. Awad, H. B. Durost, W. O. McCormick. — Toronto : Pergamon Press, [1980]. — xv, 123 stran : ilustrace ; ISBN 0-08-025364-4

psychiatrie ; zajištění kvality zdravotní péče ; psychiatrická péče

Život na houpačce / Martina Kulhánková. — Vydání první. — Mratín : Rosier, 2022. — 229 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-88467-18-2

psychiatrie ; psychologie, klinická psychologie ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století ; duševně nemocní ; hraniční porucha osobnosti ; interpersonální vztahy

nahoru

PSYCHOFARMAKOLOGIE

Psychedelika a psychonautika. Vojtěch Cink a kol.. — První vydání. — Praha : Dybbuk, 2022. — 335 stran : ilustrace (některé barevné) ; ISBN 978-80-7690-000-4

psychofarmakologie ; halucinogeny ; etnobotanika ; etnofarmakologie ; dějiny lékařství ; psychoterapie ; farmakoterapie

Psychedelika a psychonautika. Vojtěch Cink a kol.. — První vydání. — Praha : Dybbuk, 2022. — 263 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7690-001-1

psychofarmakologie ; halucinogeny ; snížení rizika poškození ; náboženství ; spiritualita ; klinická etika ; zákonodárství lékové

nahoru

PSYCHOLOGIE, KLINICKÁ PSYCHOLOGIE

Je v pořádku, že nejsi v pořádku : jak se vyrovnat se ztrátou a zármutkem / Megan Devine ; překlad René Souček. — První české vydání. — Praha : Grada, 2022. — 277 stran ; ISBN 978-80-271-3498-4

psychologie, klinická psychologie ; zármutek ; ztráta blízké osoby ; terapie zaměřená na emoce ; životní styl

Sova byla pekařova dcera : jak souvisí obezita a anorexie s potlačeným ženstvím / Marion Woodmanová ; přeložil Ondřej Fafejta. — Vydání první. — Praha : Alpha Book, 2020. — 196 stran ; — (Astra ;; svazek 5) ISBN 978-80-87529-37-9

psychologie, klinická psychologie ; ženy ; ženskost ; identifikace (psychologie) ; mentální anorexie ; obezita ; psychoanalytická teorie ; psychosomatické poruchy

Dobrá myslivna / Veronika Nešporová. — První vydání. — Praha : Pointa, 2020. — 268 stran ; ISBN 978-80-7650-155-3

psychoterapie ; psychologie, klinická psychologie ; paměť ; poruchy paměti : prevence a kontrola ; učení ; staří

Dobrodružství sebeobjevování / Stanislav Grof ; z anglického originálu The adventure of self-discovery přeložila Lenka Volavková. — Vydání třetí, v Portále první. — Praha : Portál, 2022. — 404 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-262-1859-3

psychologie, klinická psychologie ; psychoterapie ; sebepojetí ; halucinogeny ; vědomí ; psychologie ; psychoterapie ; komplementární terapie

Odolnost : přežít těžkou dobu / František Koukolík. — První vydání. — Praha : Galén, [2022]. — 111 stran ; ISBN 978-80-7492-616-7

psychologie, klinická psychologie ; psychický stres : prevence a kontrola ; psychická odolnost ; adaptace psychologická ; životní změny

Sleep / by Gay Gaer Luce and Julius Segal. — New York : Coward-McCann, Inc., [1966]. — 335 stran : ilustrace ;

psychologie, klinická psychologie ; fyziologie ; poruchy spánku a bdění ; psychofyziologie ; spánek

Život na houpačce / Martina Kulhánková. — Vydání první. — Mratín : Rosier, 2022. — 229 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-88467-18-2

psychiatrie ; psychologie, klinická psychologie ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století ; duševně nemocní ; hraniční porucha osobnosti ; interpersonální vztahy

Dětský výtvarný projev : v pedagogické praxi / Irena Plevová, Michaela Pugnerová. — Vydání 1. — Praha : Grada, 2022. — 208 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-271-0218-1

pedagogika ; psychologie, klinická psychologie ; pedagogická psychologie ; vývojová psychologie ; dětská psychologie ; malířství ; kreativita

nahoru

PSYCHOTERAPIE

Dobrodružství sebeobjevování / Stanislav Grof ; z anglického originálu The adventure of self-discovery přeložila Lenka Volavková. — Vydání třetí, v Portále první. — Praha : Portál, 2022. — 404 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-262-1859-3

psychologie, klinická psychologie ; psychoterapie ; sebepojetí ; halucinogeny ; vědomí ; psychologie ; psychoterapie ; komplementární terapie

Dobrá myslivna / Veronika Nešporová. — První vydání. — Praha : Pointa, 2020. — 268 stran ; ISBN 978-80-7650-155-3

psychoterapie ; psychologie, klinická psychologie ; paměť ; poruchy paměti : prevence a kontrola ; učení ; staří

nahoru

REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA

Léčebná rehabilitace ve vybraných oborech. kolektiv autorů: Vítězslav Hradil, Jan Kálal, Tereza Knoppová, Michaela Havlíčková, Tomáš Křížek. — 2. vydání. — Praha : Raabe, [2022]. — 234 stran : ilustrace ; — (Rehabilitační a fyzikální terapie ;; 7) ISBN 978-80-7496-494-7

rehabilitační a fyzikální medicína ; rehabilitace ; nádory : rehabilitace ; pahýl po amputaci ; popálení : rehabilitace ; hemofilie A : rehabilitace ; hemofilie B : rehabilitace ; gynekologická onemocnění : rehabilitace ; onemocnění dna pánevního : rehabilitace

Léčebná rehabilitace ve vybraných oborech. kolektiv autorů: Dobroslava Jandová, Tomáš Mixa. — 2. vydání. — Praha : Raabe, [2022]. — 148 stran : ilustrace ; — (Rehabilitační a fyzikální terapie ;; 8) ISBN 978-80-7496-486-2

rehabilitační a fyzikální medicína ; ortopedie ; rehabilitace ; balneologie ; tělesná výchova ; podpora zdraví ; tělesná výkonnost ; management bolesti ; postura těla

Masáže – anatomie / Abby Ellsworth, Peggy Altman ; z anglického originálu Massage anatomy … přeložila Miluše Pokorná. — 2. vydání. — V Brně : CPress, 2022. — 158 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-264-4244-8

rehabilitační a fyzikální medicína ; anatomie ; ortopedie ; masáž ; muskuloskeletální systém

nahoru

TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ

Sport & věda 2007 : studentská vědecká konference [UK FTVS v Praze, 11. dubna 2007] / Landa Pavel, Šmídová Jana (editoři). — Praha : Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2007. — 125 stran : ilustrace, tabulky, grafy ; ISBN 978-80-86317-50-2

sporty ; fyziologie ; tělovýchovné lékařství ; fyzioterapie (techniky) ; pohyb

Mladí ve vědě na počátku nového tisíciletí : sborník příspěvků studentské vědecké konference, 12.-13. dubna 2006 / editor Karel Kovář, Martin Šefl. — V Praze : Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2007. — 160 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-86317-47-2

sporty ; fyziologie ; tělovýchovné lékařství ; fyzioterapie (techniky) ; pohyb

nahoru

ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ

Kooperativa pojišťovna a.s. : rámcová pojistná smlouva č. 599009233. — [Praha] : [Kooperativa pojišťovna a.s.], [2001]. — 11 stran, 12 nečíslovaných stran ; — (LKS,; Ročník 11, č. 11/ listopad 2001 příloha)

pojišťovnictví ; zubní lékařství ; právo, zákonodárství ; pojištění ; společnosti stomatologické