National Medical Library | Sokolska 54 Prague 2

Otevírací doba knihovny

  Letní otevírací doba knihovny  

od 1. 7. do 31. 8. 2024

Pondělí     9:00 – 15:30

Úterý         9:00 – 18:00

Středa       9:00 – 15:30

Čtvrtek       9:00 – 15:30

Pátek         9:00 – 15:30

více informací

Květen 2024

Nové knihy ve fondu NLK

 

nahoru

BIOLOGIE

Moderní analýza biologických dat. Stano Pekár, Marek Brabec. — 1. vydání. — Brno : Masarykova univerzita, 2024. — vii, 252 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-280-0366-1

biologie ; statistika, zdravotnická statistika ; přírodní vědy ; analýza dat ; biologie ; biologické modely ; čas

Biostatistika / Jan Lepš, Petr Šmilauer. — Druhé, revidované vydání. — České Budějovice : Nakladatelství Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2024. — 438 stran : ilustrace ; — (Episteme. Natura) ISBN 978-80-7694-066-6

statistika, zdravotnická statistika ; biologie ; biostatistika ; statistika jako téma ; analýza dat ; software

nahoru

GENETIKA, LÉKAŘSKÁ GENETIKA

Vzácná genetická onemocnění v romské populaci: jejich diagnostika a léčba / Milan Macek, Petra Hátlová a kolektiv autorů. — 1. vydání. — Praha : Fakultní nemocnice v Motole, 2024. — 95 stran : barevné ilustrace, mapy ; ISBN 978-80-87347-46-1

vzácné nemoci ; genetika, lékařská genetika ; vzácné nemoci : etnologie : genetika ; genetické nemoci vrozené : etnologie ; Romové

nahoru

GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ

Endometrióza v otázkách a odpovědích / Jan Drahoňovský. — 1. vydání. — V Praze : Mladá fronta, 2024. — 237 stran : ilustrace (převážně barevné) ; ISBN 978-80-204-6318-0

gynekologie a porodnictví ; zdravotní výchova ; endometrióza : diagnóza : terapie ; ženské pohlaví ; fyzioterapie (techniky) ; ženská infertilita : diagnóza : terapie

Moderní gynekologie / Aleš Roztočil, editor. — 2., přepracované a doplněné vydání. — Praha : Grada Publishing, 2024. — xxiii, 767 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile ; ISBN 978-80-271-2005-5

gynekologie a porodnictví ; gynekologie

nahoru

HUMANITNÍ VĚDY A UMĚNÍ

V rytmu tančících stromů / Ivana Štětkářová. — Praha : Maxdorf, [2024]. — 93 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-7345-791-4

humanitní vědy a umění ; umění ; příroda ; duševní procesy

nahoru

KARDIOLOGIE

Atlas EKG v kazuistikách / Čestmír Čihalík, Miloš Táborský. — První vydání. — Praha : EEZY, 2024. — 333 stran : ilustrace (převážně barevné) ; ISBN 978-80-88506-27-0

kardiologie ; radiologie, nukleární medicína a zobrazovací metody ; elektrokardiografie

nahoru

KNIHOVNICTVÍ, INFORMAČNÍ VĚDA A MUZEOLOGIE

Nezapomenu! : navždy vděčná vaše inteligence umělá / František Koukolík. — První vydání. — Praha : Galén, [2024]. — 202 stran ; ISBN 978-80-7492-705-8

technika ; knihovnictví, informační věda a muzeologie ; umělá inteligence ; riziko ; sociální evoluce ; kulturní evoluce ; rozvoj průmyslu

nahoru

LINGVISTIKA, LÉKAŘSKÁ TERMINOLOGIE

Řecká a latinská terminologie pro pomáhající profese / Tibor Vojtko. — Praha : Nakladatesství Karolinum, 2014. — 73 stran ; — (Učební texty Univerzity Karlovy) ISBN 978-80-246-5847-6

lingvistika, lékařská terminologie ; výchova a vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví ; nelékařská zdravotnická povolání ; terminologie jako téma

nahoru

LOGOPEDIE, KLINICKÁ LOGOPEDIE

Rozvoj řeči dětí s PAS, vývojovou dysfázií a dalšími poruchami / America X. Gonzalez, Lois Jean Brady, Jim Elliott ; z anglického originálu Speech in action: interactive activities combining speech language pathology and adaptive psysical education přeložila Maria Arnautovová. — Vydání první. — Praha : Portál, 2024. — 151 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-262-2151-7

logopedie, klinická logopedie ; pediatrie ; postižené děti ; poruchy řeči : terapie ; řečová terapie ; klinická logopedie ; hra a hračky ; sociální psychologie ; pohybová aktivita

nahoru

NEUROLOGIE

Život s Parkinsonovou chorobou : kompletný sprievodca pre pacientov a opatrovateľou / Michael S. Okun, Irene A. Malatyová, Wissam Deeb ; přeložila Martina Cabadová. — Prvé vydanie. — Bratislava : IKAR, a.s. – PRÍRODA, 2024. — 256 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-551-9240-6

neurologie ; psychofarmakologie ; Parkinsonova nemoc : terapie ; antiparkinsonika ; farmakoterapie ; duševně nemocní ; životní styl

nahoru

PALIATIVNÍ MEDICÍNA

Příběhy vyprávěné šeptem : nahlédnutí do provázení pro ty, kteří provázejí / Gražina Kokešová Kleinová. — V Praze : Cesta domů, 2024. — 38 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-88455-20-2

paliativní medicína ; psychologie, klinická psychologie ; pediatrie ; paliativní péče ; péče o umírající ; umírající : psychologie ; psychologie adolescentů ; dětská psychologie ; rodina : psychologie ; psychologie ; dějiny 21. století

nahoru

PEDAGOGIKA

Je smrt školou povinná…?! : rozhovory, články, vzpomínky, kontakty. — Druhé vydání. — V Praze : Cesta domů, 2024. — 75 stran : ilustrace (některé barevné), portréty ; ISBN 978-80-88455-18-9

pedagogika ; psychologie, klinická psychologie ; smrt ; umírající ; zármutek ; rodina ; učitelé ; studenti ; pomáhající chování ; vyučování

nahoru

PEDIATRIE

Rozvoj řeči dětí s PAS, vývojovou dysfázií a dalšími poruchami / America X. Gonzalez, Lois Jean Brady, Jim Elliott ; z anglického originálu Speech in action: interactive activities combining speech language pathology and adaptive psysical education přeložila Maria Arnautovová. — Vydání první. — Praha : Portál, 2024. — 151 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-262-2151-7

logopedie, klinická logopedie ; pediatrie ; postižené děti ; poruchy řeči : terapie ; řečová terapie ; klinická logopedie ; hra a hračky ; sociální psychologie ; pohybová aktivita

Hojivý proces při traumatu u dětí : jak dítě přirozeně zbavit následků traumatu : průvodce pro rodiče / Aletha Solterová ; přeložila Viola Somogyi. — Praha : Stanislav Juhaňák – Triton, 2023. — 178 stran ; ISBN 978-80-7684-215-1

psychoterapie ; sociologie ; pediatrie ; dítě ; vztahy mezi rodiči a dětmi ; dětská psychologie ; psychické trauma : psychologie : terapie ; výchova dítěte ; pomáhající chování ; psychosociální deprivace

Příběhy vyprávěné šeptem : nahlédnutí do provázení pro ty, kteří provázejí / Gražina Kokešová Kleinová. — V Praze : Cesta domů, 2024. — 38 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-88455-20-2

paliativní medicína ; psychologie, klinická psychologie ; pediatrie ; paliativní péče ; péče o umírající ; umírající : psychologie ; psychologie adolescentů ; dětská psychologie ; rodina : psychologie ; psychologie ; dějiny 21. století

nahoru

PERINATOLOGIE A NEONATOLOGIE

Kazuistiky z neonatologie II / Milena Dokoupilová, Miloš Černý a kol.. — První vydání. — Praha : EEZY, 2024. — 364 stran : ilustrace (převážně barevné) ; — (Medicína) ISBN 978-80-88506-24-9

perinatologie a neonatologie ; neonatologie ; novorozenec ; nemoci novorozenců

Atlas novorozeneckých patologií / Miloš Černý, Miroslava Balaščaková, Tomáš Fait a kolektiv. — Praha : Maxdorf, [2024]. — 475 stran : ilustrace ; — (Jessenius) ISBN 978-80-7345-757-0

perinatologie a neonatologie ; neonatologie ; nemoci novorozenců ; novorozenec

nahoru

PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ

Řešení medicínskoprávních sporů a lege artis / Martin Horvát. — Vydání první. — Praha : Leges, 2024. — 253 stran ; — (Praktik) ISBN 978-80-7502-731-3

právo, zákonodárství ; zákonodárství lékařské ; péče o pacienta ; znalecký posudek : zákonodárství a právo ; nesouhlas a spor : zákonodárství a právo ; role soudu ; poškození pacienta : zákonodárství a právo

nahoru

PŘÍRODNÍ VĚDY

Moderní analýza biologických dat. Stano Pekár, Marek Brabec. — 1. vydání. — Brno : Masarykova univerzita, 2024. — vii, 252 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-280-0366-1

biologie ; statistika, zdravotnická statistika ; přírodní vědy ; analýza dat ; biologie ; biologické modely ; čas

nahoru

PSYCHOFARMAKOLOGIE

Život s Parkinsonovou chorobou : kompletný sprievodca pre pacientov a opatrovateľou / Michael S. Okun, Irene A. Malatyová, Wissam Deeb ; přeložila Martina Cabadová. — Prvé vydanie. — Bratislava : IKAR, a.s. – PRÍRODA, 2024. — 256 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-551-9240-6

neurologie ; psychofarmakologie ; Parkinsonova nemoc : terapie ; antiparkinsonika ; farmakoterapie ; duševně nemocní ; životní styl

nahoru

PSYCHOLOGIE, KLINICKÁ PSYCHOLOGIE

Je smrt školou povinná…?! : rozhovory, články, vzpomínky, kontakty. — Druhé vydání. — V Praze : Cesta domů, 2024. — 75 stran : ilustrace (některé barevné), portréty ; ISBN 978-80-88455-18-9

pedagogika ; psychologie, klinická psychologie ; smrt ; umírající ; zármutek ; rodina ; učitelé ; studenti ; pomáhající chování ; vyučování

Příběhy vyprávěné šeptem : nahlédnutí do provázení pro ty, kteří provázejí / Gražina Kokešová Kleinová. — V Praze : Cesta domů, 2024. — 38 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-88455-20-2

paliativní medicína ; psychologie, klinická psychologie ; pediatrie ; paliativní péče ; péče o umírající ; umírající : psychologie ; psychologie adolescentů ; dětská psychologie ; rodina : psychologie ; psychologie ; dějiny 21. století

nahoru

PSYCHOTERAPIE

Hojivý proces při traumatu u dětí : jak dítě přirozeně zbavit následků traumatu : průvodce pro rodiče / Aletha Solterová ; přeložila Viola Somogyi. — Praha : Stanislav Juhaňák – Triton, 2023. — 178 stran ; ISBN 978-80-7684-215-1

psychoterapie ; sociologie ; pediatrie ; dítě ; vztahy mezi rodiči a dětmi ; dětská psychologie ; psychické trauma : psychologie : terapie ; výchova dítěte ; pomáhající chování ; psychosociální deprivace

nahoru

RADIOLOGIE, NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA A ZOBRAZOVACÍ METODY

Atlas EKG v kazuistikách / Čestmír Čihalík, Miloš Táborský. — První vydání. — Praha : EEZY, 2024. — 333 stran : ilustrace (převážně barevné) ; ISBN 978-80-88506-27-0

kardiologie ; radiologie, nukleární medicína a zobrazovací metody ; elektrokardiografie

nahoru

REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA

Základy fyzioterapie / Kamila Kociová a kolektív. — 2. doplnené a prepracované vydanie. — Martin : Vydavateľstvo Osveta, 2022. — 276 stran : ilustrace ; — (Vysokoškolská učebnica) ISBN 978-80-8063-514-5

rehabilitační a fyzikální medicína ; fyzioterapie (obor)

nahoru

SOCIOLOGIE

Pod rouškou šikany / Blažena Hlasová. — První vydání. — V Praze : Pointa, 2024. — 156 stran ; ISBN 978-80-7691-302-8

sociologie ; šikana ; pracovní stres ; zdravotní sestry ; dějiny 21. století ; interprofesionální vztahy

Hojivý proces při traumatu u dětí : jak dítě přirozeně zbavit následků traumatu : průvodce pro rodiče / Aletha Solterová ; přeložila Viola Somogyi. — Praha : Stanislav Juhaňák – Triton, 2023. — 178 stran ; ISBN 978-80-7684-215-1

psychoterapie ; sociologie ; pediatrie ; dítě ; vztahy mezi rodiči a dětmi ; dětská psychologie ; psychické trauma : psychologie : terapie ; výchova dítěte ; pomáhající chování ; psychosociální deprivace

nahoru

STATISTIKA, ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA

Biostatistika / Jan Lepš, Petr Šmilauer. — Druhé, revidované vydání. — České Budějovice : Nakladatelství Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2024. — 438 stran : ilustrace ; — (Episteme. Natura) ISBN 978-80-7694-066-6

statistika, zdravotnická statistika ; biologie ; biostatistika ; statistika jako téma ; analýza dat ; software

Moderní analýza biologických dat. Stano Pekár, Marek Brabec. — 1. vydání. — Brno : Masarykova univerzita, 2024. — vii, 252 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-280-0366-1

biologie ; statistika, zdravotnická statistika ; přírodní vědy ; analýza dat ; biologie ; biologické modely ; čas

nahoru

TECHNIKA

Nezapomenu! : navždy vděčná vaše inteligence umělá / František Koukolík. — První vydání. — Praha : Galén, [2024]. — 202 stran ; ISBN 978-80-7492-705-8

technika ; knihovnictví, informační věda a muzeologie ; umělá inteligence ; riziko ; sociální evoluce ; kulturní evoluce ; rozvoj průmyslu

nahoru

URGENTNÍ LÉKAŘSTVÍ

Urgentní medicína / Robin Šín, Petr Štourač et al.. — Praha : Galén, [2024]. — 645 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7492-706-5

urgentní lékařství ; urgentní lékařství ; terapie náhlých příhod

nahoru

VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ

Řecká a latinská terminologie pro pomáhající profese / Tibor Vojtko. — Praha : Nakladatesství Karolinum, 2014. — 73 stran ; — (Učební texty Univerzity Karlovy) ISBN 978-80-246-5847-6

lingvistika, lékařská terminologie ; výchova a vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví ; nelékařská zdravotnická povolání ; terminologie jako téma

nahoru

VZÁCNÉ NEMOCI

Vzácná genetická onemocnění v romské populaci: jejich diagnostika a léčba / Milan Macek, Petra Hátlová a kolektiv autorů. — 1. vydání. — Praha : Fakultní nemocnice v Motole, 2024. — 95 stran : barevné ilustrace, mapy ; ISBN 978-80-87347-46-1

vzácné nemoci ; genetika, lékařská genetika ; vzácné nemoci : etnologie : genetika ; genetické nemoci vrozené : etnologie ; Romové

nahoru

ZDRAVOTNÍ VÝCHOVA

Endometrióza v otázkách a odpovědích / Jan Drahoňovský. — 1. vydání. — V Praze : Mladá fronta, 2024. — 237 stran : ilustrace (převážně barevné) ; ISBN 978-80-204-6318-0

gynekologie a porodnictví ; zdravotní výchova ; endometrióza : diagnóza : terapie ; ženské pohlaví ; fyzioterapie (techniky) ; ženská infertilita : diagnóza : terapie