National Medical Library | Sokolska 54 Prague 2

Knihovna je od 24. 12. 2020 uzavřena pro veřejnost

Využijte našich vzdálených služeb.

více informací

New in Stock

Nové dokumenty v našich fondech

Únor 2020

Nové knihy ve fondu NLK

Leden 2020

Nové knihy ve fondu NLK

Nové knihy ve fondu NLK

Nové knihy ve fondu NLK

Nové knihy ve fondu NLK

Nové knihy ve fondu NLK

Srpen 2019

Nové knihy ve fondu NLK

Nové knihy ve fondu NLK

Nové knihy ve fondu NLK

Nové knihy ve fondu NLK