National Medical Library | Sokolska 54 Prague 2

Národní lékařská knihovna je od 22. října 2020 pro veřejnost uzavřena

více informací

Uncategorized

Rukopis „Lékařství koňských“ (1668)

MedLike

Nový portál s odkazy na spolehlivé informace o zdraví a nemocech pro pacienty i jejich blízké.

Seminář je určený především pro knihovníky ze zdravotnických knihoven

Diplom porodní báby Anny Semerádové, Praha, 1882

NLK-OVI při MZ ČR navštívil pan ministr.

Seminář je určený především pro knihovníky ze zdravotnických knihoven

New MeSH translation 2018 is available We provide data for Czech translation of MeSH under Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Data is available as: Native XML Marc21 XML and ISO 2709 Unimarc ISO 2709 CSV – headings changes only Information for downloading the files is provided after filling the registration form.

Seminář je určený především pro knihovníky ze zdravotnických knihoven.

Nabízíme zájemcům zdarma nevyužité dary a vyřazované publikace z fondu knihovny.

Vyšlo zimní dvojčíslo e-časopisu Lékařská knihovna,