List of Libraries

 

Lékařské fakulty a jiná VŠ zařízení
Masarykova univerzita. WWW Knihovna univerzitního kampusu. 625 00 Brno, Kamenice 5 mapa Mgr. Zdeňka Dohnálková (vedoucí KUK MU) mimorezortní, VŠ detaily publikace BOD002
Univerzita Karlova – 3. lékařská fakulta. WWW Středisko vědeckých informací 100 00 Praha 10, Ruská 87 mapa PhDr. Martina Hábová (vedoucí SVI) mimorezortní, VŠ detaily publikace ABD008
Univerzita Karlova – Farmaceutická fakulta v Hradci Králové. WWW Středisko vědeckých a knihovnických informací 500 05 Hradec Králové, Heyrovského 1203 mapa Mgr. Kateřina Klamtová (vedoucí SVKI) mimorezortní, VŠ detaily HKD003
Univerzita Karlova v Praze – 1. lékařská fakulta – Ústav vědeckých informací WWW 121 08 Praha 2, U Nemocnice 497/4 mapa PhDr. Hana Skálová (vedoucí ÚVI) integrované detaily ABD006
Univerzita Karlova v Praze – Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice v Plzni. WWW Středisko vědeckých informací LF UK a knihovna FN 301 00 Plzeň, Lidická 517/1 mapa PhDr. Dana Zdeňková (ředitelka) integrované detaily publikace PND001
Univerzita Karlova v Praze – Lékařská fakulta UK v Hradci Králové. WWW Lékařská knihovna LF UK v Hradci Králové 500 01 Hradec Králové, Dlouhá ul. 1B mapa PhDr. Olga Pitašová integrované detaily publikace HKD001
Univerzita obrany – Fakulta vojenského zdravotnictví. WWW Vědecká knihovna 500 01 Hradec Králové 1, Třebešská 1575 mapa PhDr. Zdenka Voplatková (vedoucí knihovny) mimorezortní, VŠ – ev.č. MKČR 4079/2003 detaily publikace HKC005
Univerzita Palackého – Fakulta zdravotnických věd. WWW knihovna 779 00 Olomouc, Hněvotínská 3 mapa PhDr. Irena Daubnerová (vedoucí) mimorezortní detaily publikace OLD015
Univerzita Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice – Knihovna Lékařské fakulty WWW 775 03 Olomouc, Hněvotínská 3 mapa Mgr. Veronika Kopečná (vedoucí knihovny) integrované detaily publikace OLD002
Západočeská univerzita v Plzni. WWW Univerzitní knihovna – Knihovna zdravotnických studií 306 14 Plzeň, Sedláčkova 31 mapa Jana Martínková (vedoucí knihovny) mimorezortní detaily publikace PND009
Fakultní nemocnice
Fakultní nemocnice Brno. WWW Lékařská knihovna a výuka mediků 625 00 Brno – Bohunice, Jihlavská 20 mapa Eva Vystrčilová (vedoucí LK) rezortní detaily publikace BOE213
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. WWW středisko vědeckých informací 100 34 Praha 10, Šrobárova 50 mapa rezortní zrušené detaily publikace ABE286
Fakultní nemocnice Ostrava. WWW Lékařská knihovna 708 52 Ostrava – Poruba, 17. listopadu 1790/5 mapa Bc. Ludmila Stuchlá (vedoucí lékařské knihovny) rezortní detaily publikace OSE201
Fakultní nemocnice u sv.Anny v Brně. WWW Lékařská knihovna 656 91 Brno, Pekařská 53 mapa PhDr. Hana Kovalčuková (vedoucí knihovny) rezortní detaily publikace BOE201
Fakultní nemocnice v Motole – Samostatné oddělení knihovny. WWW Fakultní nemocnice v Motole – Samostatné oddělení knihovny 150 06 Praha 5, V Úvalu 84 mapa Mgr. Zuzana Dobiašová (vedoucí) integrované, příspěvková org. detaily publikace ABE206
Nemocnice Na Bulovce. WWW Středisko vědeckých informací. 180 81 Praha 8 – Libeň, Budínova 2 mapa Martin Flohr (vedoucí SVI) rezortní, příspěvková org. detaily publikace ABE205
Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha. WWW Oddělení vědeckých informací a klinických studií 169 02 Praha 6, U vojenské nemocnice 1200 mapa PhDr. Hana Pessrová (vedoucí oddělení) integrované detaily publikace ABE221
Nemocnice
Domažlická nemocnice, a.s.. WWW lékařská knihovna 344 22 Domažlice, Kozinova 292 mapa Ing. Alena Vyrutová (ředitelka nemocnice) mimorezortní, a.s zrušené detaily DOE201
Chrudimská nemocnice, a.s.. WWW odborná knihovna – SVI 537 27 Chrudim, Václavská 570 mapa Radka Kučerová (knihovník) mimorezortní, a.s detaily CRE201
Karlovarská krajská nemocnice a.s. – nemocnice v Karlových Varech. WWW lékařská knihovna 360 66 Karlovy Vary, Bezručova 19 mapa Oto Nechanský (vedoucí knihovny) mimorezortní, a.s detaily KVE201
Karlovarská krajská nemocnice a.s. – Nemocnice v Sokolově. WWW Středisko vědeckých informací 356 01 Sokolov, Slovenská 545 mapa mimorezortní, a.s zrušené detaily SOE201
Karlovarská krajská nemocnice, a,s. – nemocnice Cheb. WWW SVI – lékařská knihovna 350 02 Cheb, K nemocnici 17 mapa mimorezortní, a.s zrušené detaily CHE201
Karvinská hornická nemocnice, a.s.. Odborná knihovna – Informační středisko 735 06 Karviná – Nové Město, Zakladatelská 975/22 mapa Anna Barberová (vedoucí knihovny) mimorezortní, a.s detaily KAE202
Klatovská nemocnice, a.s.. WWW SVI – lékařská knihovna 339 38 Klatovy, Plzeňská 569/II mapa Irena Pojarová (pracovnice podatelny a knihovnice) mimorezortní, a.s detaily KTE201
Krajská nemocnice Liberec, a.s.. WWW Lékařská knihovna 460 63 Liberec 1, Husova 10 mapa Mgr. Andrea Hušovská (vedoucí knihovny) mimorezortní, a.s – ev.č. MKČR 893/2002 detaily publikace LIE201
Krajská nemocnice T. Bati, a.s.. WWW Středisko vědeckých informací 762 75 Zlín, Havlíčkovo nábřeží 600 mapa Mgr. Josef Šilhavík (vedoucí knihovny) mimorezortní, a.s detaily ZLE201
Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. WWW lékařská knihovna – pobočka Děčín 405 99 Děčín II, U nemocnice 1 mapa Ludmila Hyklová (dílčí knihovna) mimorezortní, a.s detaily DCE201
Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.. WWW lékařská knihovna – pobočka Chomutov 430 12 Chomutov, Kochova 1185 mapa mimorezortní, a.s detaily CVE201
Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.. WWW Lékařská knihovna – pobočka Most 434 64 Most, J.E.Purkyně 323 mapa Jarmila Komendová (vedoucí pobočky LK) mimorezortní, a.s detaily MOE201
Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z.. WWW Lékařská knihovna Ústí nad Labem – pobočka Teplice 415 29 Teplice, Duchcovská 53 mapa mimorezortní, a.s zrušené detaily TPE201
Krajská zdravotní, a.s. Ústí nad Labem. WWW lékařská knihovna 401 13 Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A mapa Mgr. Ludmila Šubrtová (Vedoucí oddělení vědy, výchovy a dalšího vzdělávání) mimorezortní, a.s – ev.č. MKČR 2477 detaily publikace ULE201
Kroměřížská nemocnice a.s.. WWW odborná knihovna 767 01 Kroměříž, Havlíčkova 660/69 mapa Vanda Netopilová (vedoucí knihovny) mimorezortní, a.s detaily KME204
Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. WWW 408 01 Rumburk, Jiráskova 1378/4 mapa Petra Vybíralová (vedoucí knihovny) mimorezortní, a.s detaily DCE701
Mělnická zdravotní, a. s. Nemocnice Mělník. WWW lékařská knihovna – SVI 276 01 Mělník, Pražská 528 mapa Dana Šimralová (vedoucí knihovny) mimorezortní, a.s detaily MEE201
Městská nemocnice Čáslav. WWW lékařská knihovna 286 01 Čáslav, Jeníkovská 348 mapa Jaroslava Smažíková (knihovnice) mimorezortní detaily KHE701
Městská nemocnice Hustopeče WWW 693 01 Hustopeče u Brna, Brněnská 41 mapa Halka Korábová (sekretariát) mimorezortní, příspěvková org. detaily XXX075
Městská nemocnice Litoměřice. WWW středisko vědeckých informací 412 01 Litoměřice, Žitenická 18 mapa Vladimíra Holubová (vedoucí knihovna) mimorezortní, příspěvková org. zrušené detaily LTE201
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace. WWW Lékařská knihovna 728 80 Ostrava, Nemocniční 20 mapa Renata Pejšová (vedoucí knihovny) mimorezortní, příspěvková org. detaily publikace OSE202
Nemocnice Blansko. WWW Odborná lékařská knihovna 678 31 Blansko, Sadová 33 mapa Jitka Ševčíková (knihovnice) mimorezortní, příspěvková org. detaily BKE201
Nemocnice Boskovice, s.r.o.. WWW lékařská knihovna 680 01 Boskovice, Ot. Kubína 179 mapa Kateřina Žáčková (vedoucí knihovny) mimorezortní, s.r.o detaily BKE701
Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace. WWW lékařská knihovna 690 74 Břeclav, U nemocnice 1 mapa Vlasta Šebestová (vedoucí knihovny) mimorezortní, příspěvková org. zrušené detaily BVE201
Nemocnice České Budějovice, a.s.. WWW lékařská knihovna 370 87 České Budějovice, B. Němcové 585/54 mapa PhDr. Helena Dvořáková (ved.) mimorezortní, a.s detaily CBE201
Nemocnice Český Krumlov. WWW středisko vědeckých informací 381 27 Český Krumlov, Horní Brána 429 mapa Dana Podholová (vedoucí knihovny) mimorezortní, a.s detaily CKE201
Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace. WWW lékařská knihovna 580 22 Havlíčkův Brod, Husova 2624 mapa Mgr. Petra Černo (vedoucí knihovny) mimorezortní, příspěvková org. detaily HBE201
Nemocnice Ivančice WWW 664 95 Ivančice, Široká 16 mapa Jana Blovská mimorezortní, příspěvková org. detaily
Nemocnice Jablonec n.N., p.o.. WWW lékařská knihovna 466 60 Jablonec n.N., Nemocniční 15 mapa Zdenka Jelínková (vedoucí knihovny) mimorezortní, příspěvková org. detaily JNE201
Nemocnice Jihlava, přísp.org.. WWW lékařská knihovna 586 33 Jihlava, Vrchlického 59 mapa Iveta Dobrovolná (vedoucí knihovny) mimorezortní, příspěvková org. detaily JIE201
Nemocnice Jindřichův Hradec,a.s.. WWW Středisko vědeckých informací 377 38 Jindřichův Hradec, U Nemocnice 380/III mapa Miriam Koutová (vedoucí knihovny) mimorezortní, a.s detaily JHE201
Nemocnice Kadaň s.r.o. WWW 432 01 Kadaň, Golovinova 1559 mapa Jana Říhová (odpovědný pracovník (knihovna)) mimorezortní, s.r.o detaily CVE701
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace. WWW lékařská knihovna 697 33 Kyjov, Strážovská 1247 mapa Marie Jurasová (sekretářka a knihovnice) mimorezortní, příspěvková org. detaily HOE201
Nemocnice Na Homolce. WWW Lékařská knihovna 150 30 Praha 5 – Motol, Roentgenova 37/2 mapa Mgr. Daniela Tumpachová (vedoucí knihovny) rezortní detaily publikace ABE207
Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace. WWW lékařská knihovna 592 31 Nové Město na Moravě, Žďárská 610 mapa BBus(Hons) Taňa Bejblová (vedoucí knihovny) mimorezortní, příspěvková org. detaily ZRE701
Nemocnice Nymburk, s.r.o.. WWW lékařská knihovna 288 37 Nymburk, Boleslavská 425 mapa Květa Voničková (vedoucí knihovny) mimorezortní, s.r.o detaily NBE201
Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, knihovna WWW 393 38 Pelhřimov, Slovanského bratrství 710 mapa Ing. Katarína Truplová (vedoucí knihovny) mimorezortní, příspěvková org. detaily PEE201
Nemocnice Písek, a.s.. WWW Středisko vědeckých informací 397 23 Písek, Karla Čapka 589 mapa Hana Vyternová (vedoucí knihovny) mimorezortní, a.s detaily PIE201
Nemocnice Rudolfa a Stefanie, nemocnice Středočeského kraje. WWW lékařská knihovna 256 30 Benešov u Prahy, Máchova 400 mapa Jana Fraňková (vedoucí knihovny) mimorezortní, a.s detaily BNE201
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa. WWW lékařská knihovna 470 77 Česká Lípa, Purkyňova 1849 mapa Mgr. Lenka Zajícová (správce knihovny) mimorezortní, a.s detaily CLE201
Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace. WWW lékařská knihovna a vědecké informace 736 01 Havířov-Město, Dělnická 1132/24 mapa Mgr. Silvie Skotnicová (vedoucí lékařské knihovny) mimorezortní, příspěvková org. detaily KAE701
Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace. WWW SVI – odborná knihovna 734 12 Karviná-Ráj, Vydmuchov 399/5 mapa Marie Ponczová (vedoucí knihovny) mimorezortní, příspěvková org. detaily KAE201
Nemocnice s poliklinikou Semily WWW 513 31 Semily, 3.května 421 mapa Jitka Brůnová mimorezortní, příspěvková org. detaily
Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně. WWW lékařská knihovna 741 11 Nový Jičín, K nemocnici 78 mapa Irena Jašíková (bývalá vedoucí knihovny) mimorezortní zrušené detaily NJE201
Nemocnice Strakonice, a. s.. WWW středisko vědeckých informací 386 29 Strakonice, Radomyšlská 336 mapa Renata Kovářová (knihovnice) mimorezortní, a.s detaily STE201
Nemocnice Tábor,a.s. WWW lékařská knihovna 390 03 Tábor, tř. kpt. Jaroše 2000 mapa PhDr. Alena Buzková (vedoucí knihovny) mimorezortní, a.s detaily TAE201
Nemocnice TGM Hodonín. WWW vzděl.středisko s odbornou knihovnou 695 26 Hodonín, Purkyňova 11 mapa mimorezortní, příspěvková org. zrušené detaily HOE202
Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace. WWW lékařská knihovna – SVI 674 01 Třebíč, Purkyňovo nám. 2 mapa Karla Novotná (vedoucí knihovny) mimorezortní, příspěvková org. detaily TRE201
Nemocnice Třinec, příspěvková organizace. WWW Lékařská knihovna 739 61 Třinec, Kaštanová 268 mapa Bc. Irena Liberdová (vedoucí knihovny) mimorezortní, příspěvková org. detaily FME702
Nemocnice Valašské Meziříčí a. s.. WWW lékařská knihovna 757 42 Valašské Meziříčí, U nemocnice 980 mapa Bronislava Kantorová (správce knihovny) mimorezortní, a.s detaily VSE702
Nemocnice Valtice, s.r.o.. WWW lékařská knihovna 691 42 Valtice, Klášterní 4 mapa Bc. Lenka Kudlová (hlavní sestra a dočasný správce knihovny) mimorezortní, s.r.o zrušené detaily BVE701
Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.. WWW odborná lékařská knihovna 738 18 Frýdek-Místek, E. Krásnohorské 321 mapa Marta Wiejowská (vedoucí knihovny) mimorezortní, příspěvková org. detaily FME201
Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace. WWW lékařská knihovna 682 01 Vyškov, Purkyňova 36 mapa Jana Nohejlová (vedoucí knihovny) mimorezortní, příspěvková org. detaily publikace VYE201
Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace. WWW lékařská knihovna 669 02 Znojmo, MUDr. Jana Janského 11 mapa Eva Čadová (správce knihovny a archivu) mimorezortní, příspěvková org. detaily ZNE201
Oblastní nemocnice Jičín, a.s.. WWW lékařská knihovna 506 43 Jičín, Bolzanova 512 mapa Jiřina Jarešová (vedoucí knihovny) mimorezortní, a.s detaily JCE201
Oblastní nemocnice Kladno, a. s. – Nemocnice Středočeského kraje. WWW SVI – lékařská knihovna 272 59 Kladno, Vančurova 1548 mapa Marie Jírová (vedoucí knihovny) mimorezortní, a.s detaily publikace KLE201
Oblastní nemocnice Kolín, a.s.. WWW lékařská knihovna 280 02 Kolín III, Žižkova 146 mapa Ivana Červinková (vedoucí knihovny) mimorezortní, a.s detaily KOE201
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje. WWW SVI-Lékařská knihovna 293 50 Mladá Boleslav, Jiráskova 1320 mapa Helena Dostálová (vedoucí knihovny) mimorezortní, a.s detaily MBE201
Oblastní nemocnice Náchod, a.s.. WWW Odborná knihovna 547 69 Náchod, Purkyňova 446 mapa Zuzana Maurová mimorezortní, a.s – ev.č. MKČR 2121/2002 detaily NAE201
Oblastní nemocnice Příbram, a.s.. WWW Odborná knihovna 261 01 Příbram V, Podbrdská 269 mapa Jana Holá (vedoucí) mimorezortní, a.s detaily PBE201
Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou, a.s.. WWW Lékařská knihovna 516 23 Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 506 mapa Helena Rufferová (PAM a správa knihovny) mimorezortní, a.s detaily RKE201
Orlickoústecká nemocnice, a.s.. WWW odborná knihovna 562 18 Ústí n. Orlicí, Čs. armády 1076 mapa Miloslava Dvořáková (vedoucí knihovny) mimorezortní, a.s detaily UOE201
Pardubická krajská nemocnice a.s.. WWW SVI – lékařská knihovna, specializovaná knihovna 532 03 Pardubice, Kyjevská 44 mapa Dana Tlapáková (vedoucí knihovny) mimorezortní, a.s – ev.č. MKČR 1875/2002 detaily publikace PAE201
PRIVAMED Healthia s r.o. – Masarykova nemocnice v Rakovníku. WWW lékařská knihovna 269 01 Rakovník, Dukelských hrdinů 200 mapa mimorezortní, s.r.o zrušené detaily RAE201
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p.o.. WWW odborná knihovna 794 01 Krnov, I.P.Pavlova 9 mapa Jarmila Sklenská (vedoucí knihovny) mimorezortní, příspěvková org. detaily BRE701
Slezská nemocnice v Opavě. WWW oddělení vědeckých informací 746 79 Opava, Olomoucká 86 mapa Mgr. Barbara Dušková (vedoucí knihovny) mimorezortní detaily OPE201
Středomoravská nemocniční a.s., odštěpný závod Nemocnice Přerov. WWW lékařská knihovna 751 52 Přerov, Dvořákova 75 mapa Eva Čecháková (vedoucí knihovny) mimorezortní, a.s zrušené detaily PRE201
Středomoravská nemocniční, a.s. – odštěpný závod Nemocnice Prostějov. WWW Lékařská knihovna 796 04 Prostějov, Mathonova 291/1 mapa Viera Bezoušková (referent technického oddělení) mimorezortní, a.s zrušené detaily publikace PVE201
Svitavská nemocnice, a.s.. WWW lékařská knihovna 568 25 Svitavy, Milady Horákové 6 mapa Hana Jurková (knihovnice) mimorezortní, a.s detaily SVE201
Uherskohradišťská nemocnice a.s.. WWW SVI – lékařská knihovna 686 68 Uherské Hradiště, J. E. Purkyně 365 mapa PhDr. Vlastimil Langer (SVI) mimorezortní, a.s detaily UHE201
Vsetínská nemocnice, a.s. WWW 755 32 Vsetín, Nemocniční 955 mapa Milena Štíchová (vedoucí knihovny) mimorezortní, a.s detaily VSE201
Ostatní lůžková zařízení
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie. WWW odborná knihovna 656 91 Brno, Pekařská 53 mapa Jana Jurásková (vedoucí knihovny) rezortní detaily publikace BOC049
Institut klinické a experimentální medicíny. WWW Vědecká lékařská knihovna 140 21 Praha 4 – Krč, Vídeňská 1958/9 mapa PhDr. Zuzana Fialová (vedoucí) rezortní – ev.č. MKČR 2044/2002 detaily publikace ABC048
Masarykův onkologický ústav. WWW odborná knihovna 656 53 Brno, Žlutý kopec 7 mapa PhDr. Eliška Štaudová (vedoucí knihovny) rezortní detaily publikace BOC011
Revmatologický ústav. WWW středisko administrativy, výzkumu, informací a vzdělávání 128 50 Praha 2, Na Slupi 4 mapa Mgr. Barbora Smetanová (ved. SAVIV) rezortní detaily publikace ABC042
Úrazová nemocnice v Brně. WWW Lékařská knihovna 662 50 Brno, Ponávka 6 mapa Bc., DiS. Seda Melikyan (vedoucí knihovny) rezortní detaily publikace BOC017
Ústav hematologie a krevní transfuze. WWW Středisko vědeckých lékařských informací 128 20 Praha 2, U Nemocnice 1 mapa Mgr. Verona Miletinová (vedoucí SVLI) rezortní – ev.č. MKČR 3839/2003 detaily publikace ABC011
Ústav pro péči o matku a dítě. WWW lékařská knihovna SVI 147 10 Praha 4 – Podolí, Podolské nábř. 157 mapa Ivana Nyčová (vedoucí knihovny) rezortní detaily publikace ABC017
Odborné léčebné ústavy
Dětská psychiatrická nemocnice Opařany WWW 391 61 Opařany mapa Helena Stachová (knihovnice) rezortní, příspěvková org. detaily TAE701
Hospicové občanské sdružení Cesta domů WWW 170 00 Praha 7, Bubenská 421/3 mapa Ludmila Nohýnková mimorezortní detaily
Léčebna tuberkulózy a respiračních nemocí Janov. WWW knihovna 338 43 Mirošov, U léčebny 500 – Janov mapa MUDr. Roman Mudra (ředitel léčebny) rezortní detaily ROE701
Národní ústav duševního zdraví WWW Informační středisko 250 67 Klecany, Topolová 748 mapa PhDr. Alena Palčová (vedoucí IS) rezortní detaily publikace ABC079
Psychiatrická léčebna Šternberk. WWW odborná lékařská knihovna 785 17 Šternberk, Olomoucká 173 mapa Jana Michalská (vedoucí knihovny) rezortní detaily OLE701
Psychiatrická nemocnice Brno. WWW lékařská knihovna 618 32 Brno, Húskova 2 mapa Bronislava Blažková (vedoucí knihovny) rezortní detaily BOE204
Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod. WWW lékařská knihovna 580 23 Havlíčkův Brod, Rozkošská 2322 mapa Jitka Marišková (knihovnice) rezortní detaily HBE202
Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice. WWW odborná knihovna 411 85 Horní Beřkovice 1, Podřipská 1 mapa Jiří Kňazovčík (archivář a správce knihovny) rezortní detaily LTE701
Psychiatrická nemocnice Kosmonosy. WWW lékařská knihovna 293 06 Kosmonosy, Lípy 15 mapa Romana Šikolová (vedoucí knihovny) rezortní detaily MBE702
Psychiatrická nemocnice Kroměříž. WWW ústavní knihovna 767 40 Kroměříž, Havlíčkova 1265 mapa Blanka Křížová (vedoucí knihovny) rezortní detaily KME202
Psychiatrická nemocnice Opava. WWW lékařská knihovna 746 01 Opava, Olomoucká 88 mapa Jana Kociánová (vedoucí knihovny) rezortní detaily OPE202
Psychiatrická nemocnice v Dobřanech. WWW Knihovna VLI 334 41 Dobřany, Ústavní 2 mapa Irena Berková (vedoucí knihovny) rezortní, příspěvková org. detaily PNE701
Psychiatrická nemocnice. Odborná knihovna PL 181 02 Praha 8 – Bohnice, Ústavní 91 mapa Dana Frýdlová (vedoucí knihovny) rezortní detaily ABE274
Rehabilitační ústav Kladruby. WWW lékařská knihovna 257 62 Kladruby u Vlašimi, Kladruby 30 mapa Mgr. Josef Lahoda (kulturní referent, knihovnice) rezortní detaily BNE701
Hygienické stanice
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni. WWW odborná knihovna 303 22 Plzeň 1, Skrétova 15 mapa Anna Blažková (asistentka ředitele, odborná knihovna) rezortní detaily publikace PNE205
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje. WWW odborná knihovna KHS 128 01 Praha 2, Dittrichova 17 mapa Helena Pečenková (podatelna a dočasná správa knihovny) rezortní zrušené detaily publikace ABE276
Krajská hygienická stanice Zlín WWW 760 01 Zlín, Havlíčkovo nábřeží 600 mapa Alena Gawlasová rezortní zrušené detaily
Státní zdravotní ústav. WWW SVI – knihovna 100 42 Praha 10, Šrobárova 48 mapa Mgr. Jana Veselá (vedoucí SVI) rezortní detaily publikace ABC004
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě. WWW odborná knihovna 702 00 Ostrava, Partyzánské nám. 7 mapa Bc. Martina Džambová (odpovědný pracovník) rezortní detaily publikace OSE203
Léčebné lázně
Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik WWW 793 24 Karlova Studánka mapa Bc. Andrea Adamová rezortní detaily
Lázně Aurora WWW 379 13 Třeboň, Lázeňská 1001 mapa Marie Hajnová mimorezortní, s.r.o detaily
Lázně Darkov, a.s. – Rehabilitační sanatorium. WWW Odborná lékařská knihovna 733 12 Karviná – Hranice, Čsl. Armády 2954/2 mapa Liběna Polková (hlavní sestra a správce knihovny) mimorezortní, a.s detaily KAE203
Vyšší a střední zdravotnické školy
Mendelova střední škola WWW 741 01 Nový Jičín, Divadelní 4 mapa Mgr. Karla Csengeová mimorezortní, příspěvková org. detaily
Střední odborná škola zdravotnická a sociální Kyjov WWW 697 01 Kyjov, Komenského 46 mapa Lenka Zicháčková mimorezortní detaily
Střední zdravotnická škola a VOŠZ WWW 280 50 Kolín, Karolíny Světlé 135 mapa Marie Charvátová mimorezortní detaily
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod WWW 580 02 Havlíčkův Brod, Masarykova 2033 mapa Jana Zoubková mimorezortní detaily
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Liberec WWW 460 31 Liberec 2, Kostelní 9 mapa Mgr. Kateřina Sassmann mimorezortní, příspěvková org. detaily
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Olomouc WWW 771 00 Olomouc, Pöttingova 2 mapa Dana Masařová mimorezortní detaily
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Příbram WWW 261 01 Příbram I, Jiráskovy sady 113 mapa Helena Minaříková mimorezortní detaily
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Znojmo WWW 669 33 Znojmo, Jana Palacha 8 mapa Bohumila Bulínová mimorezortní detaily
Střední zdravotnická škola a VZŠ Brno WWW 613 00 Brno, Merhautova 15 mapa Veronika Macíková mimorezortní, příspěvková org. detaily
Střední zdravotnická škola a VZŠ Hradec Králové WWW 500 03 Hradec Králové, Komenského 268 mapa Alena Beránková mimorezortní, příspěvková org. detaily
Střední zdravotnická škola a VZŠ Jihlava WWW 586 01 Jihlava, Husova 54 mapa Naděžda Hauserová mimorezortní detaily
Střední zdravotnická škola a VZŠ Kladno WWW 272 00 Kladno, Havířská 1141 mapa Iva Chvojková mimorezortní detaily
Střední zdravotnická škola a VZŠ Pardubice WWW 531 21 Pardubice, Průmyslová 395 mapa Kateřina Hodná mimorezortní, příspěvková org. detaily PAG301
Střední zdravotnická škola a VZŠ Praha 1 WWW 110 00 Praha 1, Alšovo nábřeží 6 mapa Helena Fikejzová mimorezortní detaily ABG316
Střední zdravotnická škola a VZŠ Třebíč WWW 674 23 Třebíč, Žižkova 505 mapa Kateřina Čermáková mimorezortní detaily
Střední zdravotnická škola Benešov u Prahy WWW 256 80 Benešov u Prahy, Máchova 400 mapa Hana Gruberová mimorezortní detaily
Střední zdravotnická škola Hranice WWW 753 01 Hranice, Studentská 1095 mapa Jana Dančáková mimorezortní detaily
Střední zdravotnická škola Karviná WWW 733 01 Karviná-Mizerov, Borovského 2315/1 mapa Jaroslava Svrčková mimorezortní, příspěvková org. detaily
Střední zdravotnická škola Kroměříž WWW 767 26 Kroměříž, Albertova 4261 mapa Ivana Mikšíková mimorezortní detaily KMG302
Střední zdravotnická škola Mladá Boleslav WWW 293 01 Mladá Boleslav, Boženy Němcové 482 mapa Stanislava Pavlíčková mimorezortní detaily
Střední zdravotnická škola Opava WWW 746 21 Opava, Dvořákovy sady 2 mapa mimorezortní detaily
Střední zdravotnická škola Písek WWW 397 11 Písek, Národní svobody 420 mapa Dana Hrkalová mimorezortní, příspěvková org. detaily
Střední zdravotnická škola Praha – Ruská WWW 100 00 Praha 10, Ruská 91 mapa Věra Eiseltova mimorezortní detaily ABG310
Střední zdravotnická škola Tábor WWW 390 41 Tábor, Mostecká 1912 mapa Alena Zákostelecká mimorezortní, příspěvková org. detaily
Vysoká škola zdravotnická WWW 150 00 Praha 5, Duškova 7 mapa Jaroslava Daňková mimorezortní, o.p.s. detaily
Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola WWW knihovna 680 01 Boskovice, Hybešova 53 mapa Simona Jedličková (knihovnice) mimorezortní detaily BKG801
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická WWW 415 01 Teplice, Kapelní 2 mapa Dana Bačkovská mimorezortní, příspěvková org. detaily TPE203
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola WWW školní knihovna 110 00 Praha 1, Alšovo nábřeží 6 mapa Helena Fikejzová mimorezortní detaily
Vyšší odborná škola zdravotnická Brno. WWW Mediální centrum 602 00 Brno, Kounicova 16 mapa Iva Jakoubková mimorezortní detaily
Ostatní zařízení
Endokrinologický ústav. WWW knihovna 116 94 Praha 1, Národní tř. 8 mapa Eva Velebná (knihovnice) rezortní detaily publikace ABC036
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. WWW Vědecká knihovna 140 00 Praha 4 -Michle, Budějovická 15 mapa rezortní zrušené detaily publikace ABE202
Medindex o.p.s WWW Lékařská knihovna 143 00 Praha 4 – Modřany, Mezi Vodami 205/29 mapa Bc. Iveta Lodrová (správce knihovního fondu) mimorezortní detaily ABE291
Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů WWW 603 00 Brno, Vinařská 6 mapa PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková (náměstek pro úsek regulace nelékařských povolání) rezortní – ev.č. MKČR 261 detaily publikace BOE205
Národní lékařská knihovna WWW 121 32 Praha 2, Sokolská 54 mapa PhDr. Helena Bouzková (ředitelka) rezortní, o.s.s. – ev.č. MKČR 3415 detaily publikace ABA008
Státní ústav pro kontrolu léčiv. WWW Tiskové a informační oddělení SÚKL – Knihovna 100 41 Praha 10, Šrobárova 48 mapa Mgr. Soňa Ždimerová (správce knihovny) rezortní detaily publikace ABE283
Zdravotnická záchranná služba hl.m. Prahy – ÚSZS. WWW středisko vědeckých informací ZZSHMP 101 00 Praha 10, Korunní 98 mapa MUDr. Zdenek Schwarz (ředitel Záchranné služby) mimorezortní zrušené detaily publikace ABE251