Seznam spolupracujících nakladatelů

 1. Nemocnice České Budějovice
 2. MUDr. Jaroslav Jeníček
 3. MeDitorial
 4. Mediprax CB
 5. Medical Tribune CZ
 6. Medica Healthworld
 7. Medibay
 8. Medakta
 9. LORM – Společnost pro hluchoslepé
 10. Lékařská fakulta v Hradci Králové, UK Praha
 11. Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
 12. Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci
 13. Facta Medica
 14. EuroMISE
 15. Českomoravská psychologická společnost
 16. Česká společnost tělovýchovného lékařství
 17. Česká společnost pro ortopedii a traumatologii
 18. Česká společnost HPB chirurgie
 19. Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
 20. Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP
 21. Česká akustická společnost
 22. Česká akupunkturistická společnost ČLS JEP
 23. Aprofema
 24. Ambulantní centrum pro vady pohybového aparátu
 25. Ambit Media
 26. Osveta
 27. PhDr. Jana Marsová
 28. Promediamotion
 29. Rekesh Comp
 30. Remedia
 31. Sdružení SCAN
 32. Solen
 33. Státní ústav pro kontrolu léčiv
 34. Státní zdravotní ústav
 35. Univerzita Palackého v Olomouci
 36. Ústav státu a práva AV ČR
 37. Výzkumný ústav pro farmacii a biochemii