Členové a zástupci krajských a specializovaných lékařských knihoven

Zástupce Knihovna
E-mail
PhDr. Helena Bouzková Národní lékařská knihovna, Praha bouzkova@nlk.cz
PhDr. Eva Lesenková, Ph.D. Národní lékařská knihovna, Praha lesenkov@nlk.cz
Ing. Černá Andrea Krajská zdravotní a.s., lékařská knihovna Ústí n Labem andrea.cerna@krcz.eu
Dobrovolná Iveta Lékařská knihovna, Nemocnice Jihlava, Kraj Vysočina iveta.dobrovolna@nemji.cz
PhDr. Horváth David, Ph.D. Ústav vědeckých informací 1. LF UK, Praha david.horvath@lf1.cuni.cz
Mgr. Hrušovská Andrea Lékařská knihovna, Nemocnice Liberec, Liberecký kraj andrea.hrusovska@nemlib.cz
Bc. Löscherová Jitka Lékařská knihovna, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Jihomoravský kraj jitka.loscherova@fnusa.cz
Nechanský Otto Lékařská knihovna, Karlovarská krajská nemocnice, Karlovarský kraj otto.nechansky@kkn.cz
Oškrdová Boženka Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, specializovaná knihovna, Brno oskrdova@nconzo.cz
PhDr. Pitašová Olga Fakultní nemocnice, lékařská knihovna, Hradec Králové, Královehradecký kraj pitasova@lfhk.cuni.cz
Mgr. Stuchlá Ludmila Fakultní nemocnice, lékařská knihovna Ostrava, Moravskoslezský kraj ludmila.stuchla@fno.cz
Mgr. Manuela Chovancová Krajská nemocnice T. Bati, Středisko vědeckých informací, Zlín, Zlínský kraj Manuela.Chovancova@bnzlin.cz
RNDr. Šubová Dana, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci, Knihovna Lékařské fakulty UP, Olomoucký kraj dana.subova@upol.cz
Tlapáková Dana Středisko vědeckých informací, Pardubická krajská nemocnice, Pardubický kraj knihovna.npk.@nempk.cz
PhDr. Zuzana Svobodová Univerzita Palackého v Olomouci –  Fakulta zdravotnických věd, Olomoucký kraj zuzana.svobodova@upol.cz
PhDr. Zdeňková Dana Fakultní nemocnice a LF UK, lékařská knihovna, Plzeň, Plzeňský kraj dana.zdenkova@lfp.cuni.cz