Členové a zástupci krajských a specializovaných lékařských knihoven

Zástupce Knihovna E-mail
PhDr. Helena Bouzková, Ph.D. Národní lékařská knihovna, Praha bouzkova@nlk.cz
PhDr. Eva Lesenková, Ph.D. Národní lékařská knihovna, Praha lesenkov@nlk.cz
Vlastimila Vlachá Lékařská knihovna Ústí nad Labem, Krajská zdravotní a.s., Ústecký kraj Vlastimila.vlacha@kzcr.czu
Iveta Dobrovolná Lékařská knihovna, Nemocnice Jihlava, Kraj Vysočina iveta.dobrovolna@nemji.cz
PhDr. David Horváth, Ph.D., MBA Ústav vědeckých informací 1. LF UK, Praha david.horvath@lf1.cuni.cz
Mgr. Andrea Hrušovská Lékařská knihovna, Nemocnice Liberec, Liberecký kraj andrea.hrusovska@nemlib.cz
Bc. Jitka Löscherová Lékařská knihovna, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Jihomoravský kraj jitka.loscherova@fnusa.cz
Boženka Oškrdová Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, specializovaná knihovna, Brno oskrdova@nconzo.cz
PhDr. Olga Pitašová Lékařská knihovna Lékařské fakulty v Hradci Králové, Královehradecký kraj pitasovao@lfhk.cuni.cz
Mgr. Manuela Chovancová Středisko vědeckých informací, Krajská nemocnice T. Bati, Zlín, Zlínský kraj Manuela.Chovancova@bnzlin.cz
RNDr. Dana Šubová, Ph.D. Knihovna Lékařské fakulty, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomoucký kraj dana.subova@upol.cz
Mgr. Alena Němečková Pardubická krajská nemocnice a.s., oddělení vzdělávání, Pardubický kraj knihovna.npk@nempk.cz, alena.nemeckova@nempk.cz
Kateřina Cíhová Odborná knihovna Orlickoústecké nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje, a. s., Pardubický kraj katerina.cihova@nempk.cz
PhDr. Zuzana Svobodová Univerzita Palackého v Olomouci – Fakulta zdravotnických věd, Olomoucký kraj zuzana.svobodova@upol.cz
PhDr. Dana Zdeňková Lékařská knihovna, Fakultní nemocnice a LF UK Plzeň, Plzeňský kraj dana.zdenkova@lfp.cuni.cz
Jan Holá Oblastní nemocnice Příbram, Středočeský kraj ostkni@onp.cz
Mgr. Kateřina Hájková, MBA Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví hajkova@ipvz.cz