Adresář knihoven

Adresář knihoven a informačních středisek zdravotnických zařízení České republiky

Adresář knihoven a informačních institucí ČR
Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS)