Lékařská knihovna

Časopis pro knihovny a informační střediska ve zdravotnictví

Periodikum s podtitulem Časopis pro knihovny a informační střediska ve zdravotnictví poskytuje informace především síti VISZ (Veřejné informační služby ve zdravotnictví). Přináší odborné informace, aktuality a zajímavosti z dění v lékařských a zdravotnických knihovnách a informačních střediscích, zprávy z konferencí a workshopů z domova i ze zahraničí. Vychází on-line 2x ročně.

Historie vydávání časopisu sahá do začátku šedesátých let minulého století, kdy Státní ústav pro zdravotnickou dokumentační a knihovnickou službu začal v roce 1962 vydávat periodikum Zdravotnická dokumentace. O třicet let později jej nahradil Zpravodaj Národní lékařské knihovny. Poslední změna proběhla v roce 1996. Časopis od té doby vychází pod názvem Lékařská knihovna.


Redakční rada

PhDr. Helena Bouzková Ph.D., Mgr. Šimon Krýsl, Mgr. Filip Kříž, PhDr. Eva Lesenková Ph.D., Bc. Vladimíra Procházková, Mgr. Alexandra Surá Ph.D.

Vydává

Národní lékařská knihovna Sokolská 54 121 32 Praha 2

ISSN 1211-3255 (Print) – do roku 2008 ISSN 1804-2031 (Online) – od 2009

Indexováno v BMČ: http://www.medvik.cz/link/MED00011034