Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2

Informace o provozu knihovny

PO - ČT 9:00 - 18:00
PÁ 9:00 - 17:00

více informací

OVI Duben 2017

Nové knihy ve fondu OVI

nahoru

ADIKTOLOGIE

Totální rauš : drogy ve třetí říši / Norman Ohler ; z německého originálu Der totale Rausch … přeložila Nina Fojtů. — První vydání. — Brno : Host – vydavatelství, s.r.o., 2016. — 340 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; ISBN 978-80-7491-790-5

adiktologie ; farmacie a farmakologie ; nacionální socialismus ; 2. světová válka ; vojenský personál ; poruchy spojené s užíváním psychoaktivních látek ; uživatelé drog ; farmaceutický průmysl ; návykové chování ; dějiny 20. století ; humanitní vědy a umění

nahoru

ALTERNATIVNÍ LÉKAŘSTVÍ

Zakázané zdraví : nevyléčitelné bylo včera / Andreas Ludwig Kalcker ; překlad ze španělského originálu: Alfa.cz translation. — [Praha] : New Technologies, [2016]. — 392 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile ; ISBN 978-80-905161-8-2

alternativní lékařství ; komplementární terapie ; nemoc ; příznaky a symptomy ; oxidy : terapeutické užití

nahoru

EKONOMIE, EKONOMIKA, EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

Poplatky : správní, soudní, místní, ostatní : redakční uzávěrka 3. 4. 2017. — Ostrava : Sagit, 2017. — 176 stran : tabulky ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1191) ISBN 978-80-7488-223-4

ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; státní správa ; právo, zákonodárství ; veřejný sektor : ekonomika : zákonodárství a právo ; poplatky a výdaje : zákonodárství a právo ; právní služby : ekonomika : zákonodárství a právo ; vlastnictví : ekonomika : zákonodárství a právo ; autorské právo : ekonomika

nahoru

FARMACIE A FARMAKOLOGIE

Totální rauš : drogy ve třetí říši / Norman Ohler ; z německého originálu Der totale Rausch … přeložila Nina Fojtů. — První vydání. — Brno : Host – vydavatelství, s.r.o., 2016. — 340 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; ISBN 978-80-7491-790-5

adiktologie ; farmacie a farmakologie ; nacionální socialismus ; 2. světová válka ; vojenský personál ; poruchy spojené s užíváním psychoaktivních látek ; uživatelé drog ; farmaceutický průmysl ; návykové chování ; dějiny 20. století ; humanitní vědy a umění

nahoru

HUMANITNÍ VĚDY A UMĚNÍ

Totální rauš : drogy ve třetí říši / Norman Ohler ; z německého originálu Der totale Rausch … přeložila Nina Fojtů. — První vydání. — Brno : Host – vydavatelství, s.r.o., 2016. — 340 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; ISBN 978-80-7491-790-5

adiktologie ; farmacie a farmakologie ; nacionální socialismus ; 2. světová válka ; vojenský personál ; poruchy spojené s užíváním psychoaktivních látek ; uživatelé drog ; farmaceutický průmysl ; návykové chování ; dějiny 20. století ; humanitní vědy a umění

nahoru

PEDAGOGIKA

Náročné otcovství : být otcem dítěte s postižením / Monika Kunhartová, Miloň Potměšil, Petra Potměšilová. — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. — 218 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-246-3600-9

sociologie ; pedagogika ; psychologie, klinická psychologie ; postižené děti ; výchova dítěte ; vztahy mezi otcem a dítětem ; rodinné vztahy ; rodičovství ; výzkum

Vzdělávání dospělých 2016 – východiska a inspirace pro teorii a praxi = Adult Education 2016 – bases and inspiration for theory and practice : proceedings of the 6th International Adult Education Conference, 13-14th December 2016, Prague, Czech Republic / editor Jaroslav Veteška. — Prague : Česká andragogická společnost, 2017. — 377 stran : ilustrace, faksimile ; ISBN 978-80-905460-6-6

pedagogika ; výchova, vzdělávání ; vzdělávání odborné ; kontinuální vzdělávání ; dospělí ; staří

nahoru

PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ

Vzory smluv, petitů a zakládacích listin dle nového občanského zákoníku / Svejkovský, Kabelková, Vychopeň a kol.. — 2., upravené a rozšířené vydání. — V Praze : C.H. Beck, 2017. — xxxi, 714 stran ; ISBN 978-80-7400-648-7

právo, zákonodárství ; občanská práva ; smlouvy : zákonodárství a právo ; právní vědy

Obce, kraje, hl. město Praha : územní samospráva, přenesená působnost, odměny zastupitelů, kroniky obcí, okresy ; Úředníci obcí a krajů ; Obecní policie ; Střet zájmů : velká novela zákona o střetu zájmů : redakční uzávěrka 3. 4. 2017. — Ostrava : Sagit, 2017. — 319 stran : tabulky ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1192) ISBN 978-80-7488-224-1

státní správa ; právo, zákonodárství ; státní správa ; politika ; policie ; zákonodárství jako téma

Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem : komentář / Karel Ištvánek, Pavel Simon, František Korbel. — Vydání první. — Praha : Wolters Kluwer, 2017. — xvii, 356 stran ; — (Komentáře Wolters Kluwer) ISBN 978-80-7552-521-5

státní správa ; právo, zákonodárství ; státní správa ; veřejný sektor : zákonodárství a právo ; právní odpovědnost : ekonomika ; kompenzace a odškodnění : zákonodárství a právo

Právo pro zdravotnické pracovníky / Lukáš Prudil. — 2., doplněné a upravené vydání. — Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s., 2017. — xvi, 155 stran ; — (Právo prakticky) ISBN 978-80-7552-507-9

právo, zákonodárství ; veřejné zdravotnictví ; zdravotničtí pracovníci : zákonodárství a právo ; práva pacientů ; poskytování zdravotní péče : zákonodárství a právo ; právní odpovědnost

Správní řád : 10 let v akci / Jiří Rajchl (ed.) a kolektiv. — Praha : Eva Rozkotová, 2016. — 296 stran ; ISBN 978-80-87975-57-2

právo, zákonodárství ; státní správa ; státní správa ; soudní vědy ; právní vědy ; zákonodárství jako téma ; Evropská unie

Trestní předpisy : trestní zákoník, trestní řád, výkon trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence, výkon vazby, Probační a mediační služba, Rejstřík trestů, soudnictví ve věcech mládeže, zajištění majetku, oběti trestných činů, amnestie 2013, zákon o trestní odpovědnosti právnických osob ; novelizovaný trestní zákoník a trestní řád k 18. 3. 2017 : redakční uzávěrka 6. 3.2017. — Ostrava : Sagit, 2017. — 464 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1187) ISBN 978-80-7488-219-7

právo, zákonodárství ; trestní zákon ; právní vědy ; soudní vědy ; právní odpovědnost

Zákon o zadávání veřejných zakázek : praktický komentář s judikaturou / Ivo Macek, Romana Derková, Daniel Bartoň, Karel Košťál, Eva Marečková, Petr Zatloukal. — Vydání první. — Praha : Leges, s. r. o. ; 2017. — 844 stran ; — (Komentátor) ISBN 978-80-7502-171-7

právo, zákonodárství ; státní správa ; podnikání ; veřejný sektor ; zákonodárství jako téma ; soudní vědy ; Evropská unie

Poplatky : správní, soudní, místní, ostatní : redakční uzávěrka 3. 4. 2017. — Ostrava : Sagit, 2017. — 176 stran : tabulky ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1191) ISBN 978-80-7488-223-4

ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; státní správa ; právo, zákonodárství ; veřejný sektor : ekonomika : zákonodárství a právo ; poplatky a výdaje : zákonodárství a právo ; právní služby : ekonomika : zákonodárství a právo ; vlastnictví : ekonomika : zákonodárství a právo ; autorské právo : ekonomika

nahoru

PSYCHOLOGIE, KLINICKÁ PSYCHOLOGIE

Náročné otcovství : být otcem dítěte s postižením / Monika Kunhartová, Miloň Potměšil, Petra Potměšilová. — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. — 218 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-246-3600-9

sociologie ; pedagogika ; psychologie, klinická psychologie ; postižené děti ; výchova dítěte ; vztahy mezi otcem a dítětem ; rodinné vztahy ; rodičovství ; výzkum

nahoru

SOCIOLOGIE

Náročné otcovství : být otcem dítěte s postižením / Monika Kunhartová, Miloň Potměšil, Petra Potměšilová. — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. — 218 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-246-3600-9

sociologie ; pedagogika ; psychologie, klinická psychologie ; postižené děti ; výchova dítěte ; vztahy mezi otcem a dítětem ; rodinné vztahy ; rodičovství ; výzkum

nahoru

STÁTNÍ SPRÁVA

Obce, kraje, hl. město Praha : územní samospráva, přenesená působnost, odměny zastupitelů, kroniky obcí, okresy ; Úředníci obcí a krajů ; Obecní policie ; Střet zájmů : velká novela zákona o střetu zájmů : redakční uzávěrka 3. 4. 2017. — Ostrava : Sagit, 2017. — 319 stran : tabulky ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1192) ISBN 978-80-7488-224-1

státní správa ; právo, zákonodárství ; státní správa ; politika ; policie ; zákonodárství jako téma

Poplatky : správní, soudní, místní, ostatní : redakční uzávěrka 3. 4. 2017. — Ostrava : Sagit, 2017. — 176 stran : tabulky ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1191) ISBN 978-80-7488-223-4

ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; státní správa ; právo, zákonodárství ; veřejný sektor : ekonomika : zákonodárství a právo ; poplatky a výdaje : zákonodárství a právo ; právní služby : ekonomika : zákonodárství a právo ; vlastnictví : ekonomika : zákonodárství a právo ; autorské právo : ekonomika

Zákon o zadávání veřejných zakázek : praktický komentář s judikaturou / Ivo Macek, Romana Derková, Daniel Bartoň, Karel Košťál, Eva Marečková, Petr Zatloukal. — Vydání první. — Praha : Leges, s. r. o. ; 2017. — 844 stran ; — (Komentátor) ISBN 978-80-7502-171-7

právo, zákonodárství ; státní správa ; podnikání ; veřejný sektor ; zákonodárství jako téma ; soudní vědy ; Evropská unie

Správní řád : 10 let v akci / Jiří Rajchl (ed.) a kolektiv. — Praha : Eva Rozkotová, 2016. — 296 stran ; ISBN 978-80-87975-57-2

právo, zákonodárství ; státní správa ; státní správa ; soudní vědy ; právní vědy ; zákonodárství jako téma ; Evropská unie

Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem : komentář / Karel Ištvánek, Pavel Simon, František Korbel. — Vydání první. — Praha : Wolters Kluwer, 2017. — xvii, 356 stran ; — (Komentáře Wolters Kluwer) ISBN 978-80-7552-521-5

státní správa ; právo, zákonodárství ; státní správa ; veřejný sektor : zákonodárství a právo ; právní odpovědnost : ekonomika ; kompenzace a odškodnění : zákonodárství a právo

nahoru

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

Právo pro zdravotnické pracovníky / Lukáš Prudil. — 2., doplněné a upravené vydání. — Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s., 2017. — xvi, 155 stran ; — (Právo prakticky) ISBN 978-80-7552-507-9

právo, zákonodárství ; veřejné zdravotnictví ; zdravotničtí pracovníci : zákonodárství a právo ; práva pacientů ; poskytování zdravotní péče : zákonodárství a právo ; právní odpovědnost