Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2

Otevírací doba knihovny

Pondělí  9:00 – 18:00

Úterý     9:00 – 18:00

Středa    9:00 – 18:00

Čtvrtek   9:00 – 18:00

Pátek     9:00 – 17:00

  Od 13. 5. 2024 měníme otevírací dobu čítárny časopisů (Sokolská 31 - Lékařský dům):

Út, St, Čt 9:00 - 18:00

Po, Pá 9:00 - 16:00

Služby v budově Sokolské 54 otevírací dobu nemění.


  Letní otevírací doba knihovny  

od 1. 7. do 31. 8. 2024

Po, St, Čt, Pá         9:00 – 15:30

Út                            9:00 – 18:00

více informací

MedLike

Spolehlivé informace o zdraví a nemocech

Vstup do portálu

Co je MedLike?

MedLike je webový portál na podporu zdravotní gramotnosti vytvářený NLK pro potřeby široké veřejnosti. Jeho hlavním cílem je soustředit odkazy na spolehlivé informace o zdraví a nemocech pro pacienty i jejich blízké. Výběr zdrojů probíhá dle vlastní metodiky hodnocení kvality, která byla sestavena na základě již existujících a dostupných metodik s přihlédnutím ke specifikům elektronických a tištěných zdrojů medicínských informací. Výběr probíhá ve dvou fázích, nejprve jsou identifikovány vhodné zdroje na úrovni „domén“ (veřejnoprávní média, webové portály odborných společností apod.), z nichž jsou pak získávány odkazy na konkrétní dokumenty, které jsou opět hodnoceny podle stanovených kritérií a zařazeny do databáze.

V portálu naleznete odkazy na informace o vybraných zdravotních tématech, která jsou vnímána jako důležitá z hlediska nemocnosti a celkové úmrtnosti v České republice (např. podle Zprávy o zdraví obyvatel české republiky, vydané Ministerstvem zdravotnictví v roce 2014), a jsou také předmětem národních i mezinárodních šetření, jako je např. Evropské výběrové šetření o zdraví (EHIS 2014). Vybírat témata je možné prostřednictvím rozbalovací nabídky nebo pomocí kategorií orgánových soustav a skupin nemocí.

Součástí portálu je také vyhledávací pole „Prohledejte důvěryhodné weby“, které umožňuje širší vyhledání požadovaného obsahu ve vybraných webových stránkách se zdravotnickou tématikou.
Ikona Napište nám