Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2

Informace o provozu knihovny

PO - ČT 9:00 - 18:00
PÁ 9:00 - 17:00

více informací

Duben 2019

Nové knihy ve fondu NLK

nahoru

ADIKTOLOGIE

Adiktologie pro všeobecné praktické lékaře / Karel Nešpor ; Petr Herle (ed.). — 1. vydání. — Praha : Raabe, [2019]. — 132 stran ; — (Ediční řada pro VPL ;; IV.) ISBN 978-80-7496-410-7

adiktologie ; adiktologie ; všeobecné lékařství

I know what I’m doing : experiences of women who use methamphetamine / Magda Frišaufová. — 1st edition. — Brno : Masaryk University, 2016. — 238 stran ; — (EDIS : publication series – Faculty of Social Studies, Masaryk University ;; volume 15) ISBN 978-80-210-8315-8

uživatelé drog ; ženy ; sociální práce ; methamfetamin ; adiktologie

Drogy : poznej svého nepřítele / [odborný poradce Jiří Presl]. — Přepracované a doplněné vydání. — [Praha] : Medea Kultur, [2012?]. — 27 stran : ilustrace ;

adiktologie ; poruchy spojené s užíváním psychoaktivních látek : diagnóza ; uživatelé drog : statistika a číselné údaje ; designérské drogy : aplikace a dávkování : farmakologie : klasifikace ; poradenství ; krizové intervence ; horké linky

nahoru

AKUPUNKTURA A TRADIČNÍ MEDICÍNA

Každodenní terapie : tradiční čínská medicína v praxi / Georg Weidinger ; z přepracovaného 2. vydání německého originálu Die tägliche Heilung … přeložila Ivana Kraus ; fotografie Georg a Gabrielle Weidinger. — Vydání první. — Olomouc : Fontána, [2019]. — 136 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7336-957-6

chůze ; běh ; obuv ; tradiční čínská medicína ; pohybová aktivita ; akupunktura a tradiční medicína

nahoru

ALERGOLOGIE A IMUNOLOGIE

Isoprinosine : zkušenosti českých lékařů. — Semily : Nakladatelství Geum, s.r.o., 2017. — 35 stran : ilustrace, tabulky ; — (Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL,; Ročník 14, MS1, 2017)

isoprinosin ; alergologie a imunologie ; alergologie a imunologie

nahoru

ALTERNATIVNÍ LÉKAŘSTVÍ

Kalendář zdraví 2017 / text Zdena Lacková, Silvie Risová. — [Praha] : [Czech News Center], 2016. — 31 stran : ilustrace ; — (Blesk Zdraví,; Ročník 9, číslo 12, speciál prosinec 2016)

alternativní lékařství ; komplementární terapie

Antichřipkový podzimní manuál / připravily Zdena Lacková, Silvie Risová, Lucie Protivanská ; odborná spolupráce Kateřina Nesejtová. — [Praha] : [Czech News Center], 2016. — 31 stran : ilustrace ; — (Blesk Zdraví,; Ročník 9, číslo 10, speciál říjen 2016)

chřipka lidská : prevence a kontrola : terapie ; alternativní lékařství ; komplementární terapie

Nej rady našich babiček / text: Zdena Lacková, Silvie Risová, Lucie Protivanská. — [Praha] : [Czech News Center], 2016. — 31 stran : ilustrace ; — (Blesk Zdraví,; Ročník 9, číslo 8, speciál srpen 2016)

alternativní lékařství ; komplementární terapie

Nej léky z přírody / text Zdena Lacková, Silvie Risová, Olga Trešlová. — [Praha] : [Czech News Center], 2016. — 31 stran : ilustrace ; — (Blesk Zdraví,; Ročník 9, číslo 6, speciál červen 2016)

alternativní lékařství ; komplementární terapie ; fytoterapie

Jak se nastartovat / text: Zdena Lacková, Silvie Risová, Lucie Protivanská. — [Praha] : [Czech News Center], 2016. — 31 stran : ilustrace ; — (Blesk Zdraví,; Ročník 9, číslo 2, speciál únor 2016)

alternativní lékařství ; komplementární terapie ; fytoterapie

Zelená lékárna / V. G. Rubcov ; z ruštiny přeložil, upravil a doplnil Karel Beneš ; ilustroval František Severa. — 2. vydání. — Praha : Lidové nakladatelství, 1985. — 308 stran : ilustrace, tabulky ; — (Planeta. Malá řada ;; Svazek 1)

alternativní lékařství ; fytoterapie ; léčivé rostliny

nahoru

ANATOMIE

Lidské tělo : orgány, tělní systémy, funkce / překlad z německého jazyka Jana Krausová. — Köln, Německo : Naumann & Göbel Verlagsgesellschaft, [2012?]. — 96 stran : barevné ilustrace ; — (Vědomosti v kostce) ISBN 978-3-625-12052-0

anatomie ; anatomie ; fyziologie ; fyziologie

nahoru

DERMATOVENEROLOGIE

Nepřátelé kůže : jak správně pečovat o pokožku / Sandy Skotnicki, Christopher Shulgan ; z anglického originálu Beyond soap … přeložila Tereza Pavcová. — Vydání první. — Praha : Euromedia Group, 2018. — 303 stran ; — (Esence) ISBN 978-80-7617-195-4

kosmetické přípravky ; kosmetika ; péče o kůži ; dermatologie ; dermatovenerologie

nahoru

DIABETOLOGIE

Diabetes mellitus : léčba u starších pacientů v ČR : doporučený diagnostický a terapeutický postup pro všeobecné praktické lékaře / hlavní autoři: Igor Karen, Štěpán Svačina, Božena Jurašková ; spoluautoři: Iva Holmerová, Martin Prázný, Alena Šmahelová, Josef Štolfa. — Praha : Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře, Společnost všeobecného lékařství, 2019. — 16 stran : tabulky ; — (Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře) ISBN 978-80-88280-12-5

diabetologie ; diabetes mellitus : terapie ; staří ; geriatrie ; praktické lékařství ; všeobecné lékařství

Návrat ke kořenům diabetologie : případové studie mikrovaskulárních komplikací. — Semily : Nakladatelství GEUM, s.r.o., 2017. — 32 stran : tabulky ; — (Kazuistiky v diabetologii,; Ročník 15, MS1, 2017)

diabetologie ; diabetes mellitus

nahoru

ENDOKRINOLOGIE

Symposium international sur la neuro-endocrinologie : sous la direction de H. P. Klotz avec la collaboration de J. Axelrod. — Paris, Expansion scientifique française, [1966]. — 354 stran : ilustrace ; — (Problemes actuels d’endocrinologie et de nutrition ;; série no. 10)

endokrinologie ; neuroendokrinologie

nahoru

ENVIRONMENTÁLNÍ VĚDY

Je voda víc než H2O? : živel mezi mýtem a molekulou / Joan S. Davisová ; z německého originálu Ist Wasser mehr als H2O? Das Lebenselement zwischen Mythos und Molekül … přeložila Yveta Kožíšková. — [Praha] : Malvern, 2019. — 67 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7530-158-1

voda ; věda a výzkum ; environmentální vědy

nahoru

ETIKA, BIOETIKA, LÉKAŘSKÁ ETIKA

Etika vědy v České republice: od historických kořenů k současné bioetice / Wendy Drozenová et al.. — Vydání první. — Praha : Filosofia, 2010. — 376 stran ; ISBN 978-80-7007-348-3

etika, bioetika, lékařská etika ; etika ; bioetika : dějiny ; věda : etika

nahoru

FARMACIE A FARMAKOLOGIE

Německy pro lékárníky = Tschechisch für Apotheken / Kurt Just. — První vydání =. — Praha : Česká grafická Unie, 1943. — 486 stran ;

farmacie a farmakologie ; farmacie ; lingvistika, lékařská terminologie ; lingvistika

nahoru

FARMAKOTERAPIE

Fenmetrazin. — Praha : Spofa, [1959]. — 5 nečíslovaných stran : ilustrace ;

fenmetrazin ; farmakoterapie ; farmakoterapie

Metodické pokyny pro farmakoterapii bolesti – speciální část / autoři Jitka Fricová, Marek Hakl ; konzultant a oponent Jan Lejčko ; editor Richard Rokyta. — Praha : Tigis, 2017. — 20 stran : portrét, grafy, tabulky ; — (Bolest,; Ročník 20, supplementum 1, 2017)

farmakoterapie ; bolest : farmakoterapie

nahoru

FYZIOLOGIE

Lidské tělo : orgány, tělní systémy, funkce / překlad z německého jazyka Jana Krausová. — Köln, Německo : Naumann & Göbel Verlagsgesellschaft, [2012?]. — 96 stran : barevné ilustrace ; — (Vědomosti v kostce) ISBN 978-3-625-12052-0

anatomie ; anatomie ; fyziologie ; fyziologie

nahoru

GASTROENTEROLOGIE

Rakovina slinivky břišní : obecné informace pro pacienty / Evžen Skala ; aktualizace Alexandra Aschermannová. — Praha : Liga proti rakovině Praha, [2018]. — 14 stran : ilustrace

onkologie ; gastroenterologie ; nádory slinivky břišní

nahoru

GERIATRIE

Diabetes mellitus : léčba u starších pacientů v ČR : doporučený diagnostický a terapeutický postup pro všeobecné praktické lékaře / hlavní autoři: Igor Karen, Štěpán Svačina, Božena Jurašková ; spoluautoři: Iva Holmerová, Martin Prázný, Alena Šmahelová, Josef Štolfa. — Praha : Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře, Společnost všeobecného lékařství, 2019. — 16 stran : tabulky ; — (Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře) ISBN 978-80-88280-12-5

diabetologie ; diabetes mellitus : terapie ; staří ; geriatrie ; praktické lékařství ; všeobecné lékařství

nahoru

GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ

Edukace v porodní asistenci / Bohdana Dušová, Martina Hermannová, Eva Janíková, Radka Saloňová. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2019. — 144 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-271-0836-7

gynekologie a porodnictví ; porodnictví ; porodní asistentky : výchova

Praktické repetitorium gynekologie a porodnictví / Olga Dubová, Michal Zikán. — Praha : Maxdorf, [2019]. — 863 stran : ilustrace ; — (Jessenius) ISBN 978-80-7345-599-6

gynekologie a porodnictví ; gynekologie ; porodnictví

Vybrané kapitoly z gynekologie / Jiří Špaček, Ivo Kalousek, Petr Jílek et al.. — První vydání. — Praha : Mladá fronta, 2018. — 676 stran : barevné ilustrace, grafy ; — (Edice Postgraduální medicíny) ISBN 978-80-204-4646-6

gynekologie a porodnictví ; gynekologie ; gynekologická onemocnění

nahoru

HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ LÉKAŘSTVÍ

Trombocytopenie v dětském věku / Barbora Ludíková, Jana Volejníková, Dagmar Pospíšilová. — 1. vydání. — Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. — 101 stran : ilustrace (převážně barevné) ; — (Monografie) ISBN 978-80-244-5477-1

trombocytopenie ; hematologie a transfuzní lékařství ; dítě

OHD : XXXI. Olomoucké hematologické dny. — Praha : Ambit Media, a. s., 2017. — 9 stran : ilustrace ; — (AM Review,; příloha AM Review 14-15/2017)

hematologie a transfuzní lékařství ; hematologie

nahoru

KARDIOLOGIE

Zkušenosti českých lékařů s léčbou ezetimibem. — Semily : Nakladatelství GEUM, s.r.o., 2017. — 31 stran : grafy, tabulky ; — (Kazuistiky v diabetologii,; Ročník 15, MS2, 2017)

hyperlipidemie ; ezetimib ; kardiologie

Compendium of abridged ESC guidelines : ESC guidelines desk reference : cardiovascular medicine / ESC Committee for Practical Guidelines. — London Springer Healthcare 2010. — 391 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-1-907673-00-9

kardiologie ; kardiologie

Le dislipidemie / G. Crepaldi, E. Manzato, G. Baggio ; esemplificazioni scientifiche A. Fedini. — Seconda edizione. — Milano : Pragma editrice, 1993. — 149 stran : ilustrace, tabulky ;

dyslipidemie ; kardiologie

Základy srdeční resynchronizační léčby / Alan Bulava, Martin Eisenberger a kol.. — Vydání první. — Praha : NLN, s. r. o., 2018. — 217 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-7422-671-7

srdeční resynchronizační terapie ; srdeční selhání ; srdeční arytmie ; kardiostimulace umělá ; ošetřovatelská péče ; srdeční elektrofyziologie ; kardiologie

nahoru

LÉKAŘSKÁ INFORMATIKA

Medical informatics Europe ’99 / edited by Peter Kokol, Blaž Zupan, Janez Stare, Marjan Premik, Rolf Engelbrecht. — Amsterdam ; IOS Press ; [1999]. — xvii, 1009 stran : ilustrace, tabulky ; — (Studies in health technology and informatics,; volume 68) ISBN 0-9673355-1-5

lékařská informatika ; lékařská informatika

European telemedicine glossary of concepts, standards, technologies and users : a decade of European Commission : support for research in telemedicine / editor Luciano Beolchi ; co-editors Julian Ellis, Peter Fatelning, Mary Fitzgerald, Andreas Lymberis ; assistant to the editorial board Tuula Hyörinen. — 3rd edition. — [Brussels] : [European Commission], 2001. — 364 stran : tabulky ;

telemedicína ; lékařská informatika ; lékařská informatika

European telemedicine glossary of concepts, standards, technologies and users : a decade of European Commission : support for research in telemedicine / editor Luciano Beolchi ; co-editors Alua Dautova, Julian Ellis, Peter Fatelning, Mary Fitzgerald, Frederic Loeurng, Andreas Lymberis, Yves Paindaveine. — [Brussels] : [European Commission], 2000. — 214 stran : tabulky ;

telemedicína ; lékařská informatika ; lékařská informatika

Medical informatics Amsterdam : 10 years review. — Amsterdam : Department of Medical Informatic, [1984]. — 394 stran : ilustrace, tabulky ;

lékařská informatika ; lékařská informatika

Data and knowledge for medical decision support : proceedings of the EFMI special topic conference, 17-19 april 2013, Prague, Czech Republic / edited by Bernd Blobel, Arie Hasman and Jana Zvárová. — Amsterdam : IOS Press, 2013. — xiv, 208 stran : ilustrace, tabulky ; — (Studies in health technology and informatics,; volume 186) ISBN 978-1-61499-239-4

lékařská informatika ; lékařská informatika ; telemedicína

nahoru

LÉKAŘSTVÍ

Wie funktioniert das? : Medikamente, Gifte, Drogen / Herausgegeben und bearbeitet von der Fachdredaktion für Naturwissenschaft und Medizin des Bibliographischen Instituts unter der Leitung von Karl-Heinz Ahlheim. — Mannheim : Bibliographisches Institut, [1972]. — 264 stran : ilustrace ;

lékařství ; lékařství

Prodigy : evidence based clinical guidance / editors Ian Purves, Sharon Smart. — Newcastle upon Tyne : SCHiN, [2002]. — x, 2002 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 0-9543315-0-8

lékařství ; lékařství ; primární zdravotní péče ; znalostní báze ; medicína založená na důkazech

nahoru

LIDSKÁ PRÁVA

Zdravotné postihnutie v kontexte ľudských práv : filozofická reflexia / Tatiana Sedová, Zuzana Palovičová. — Bratislava : Veda, 2018. — 143 stran ; ISBN 978-80-224-1724-2

postižení : zákonodárství a právo ; zdravotně postižení ; lidská práva ; lidská práva ; etika

nahoru

LINGVISTIKA, LÉKAŘSKÁ TERMINOLOGIE

Německy pro lékárníky = Tschechisch für Apotheken / Kurt Just. — První vydání =. — Praha : Česká grafická Unie, 1943. — 486 stran ;

farmacie a farmakologie ; farmacie ; lingvistika, lékařská terminologie ; lingvistika

nahoru

MIKROBIOLOGIE, LÉKAŘSKÁ MIKROBIOLOGIE

The microbook : clinical microbiology for medical students / Oto Melter, Rute Castelhano (eds.). — First edition. — Prague : Charles University, Karolinum Press, 2019. — 326 stran : ilustrace, tabulky ; — (Učební texty Univerzity KIarlovy) ISBN 978-80-246-3871-3

mikrobiologie, lékařská mikrobiologie ; mikrobiologie

nahoru

NEFROLOGIE

IX. celostátní nefrologická konference : abstrakta. — Praha : Středisko věďeckotechnickýcb informací, 1977. — 1 svazek ;

nefrologie ; nefrologie

nahoru

NEUROCHIRURGIE

29. slovenský a český neurologický zjazd : 43. slovenský a český cerebrovaskulárny kongres, Košice, 21.-24.10.2015 : zborník abstraktov. — Brno : Ambit Media, a.s., 2015. — 76 stran ; — (Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie,; ročník 78/111/2015/Supplementum)

neurologie ; neurologie ; neurochirurgie ; neurochirurgie

nahoru

NEUROLOGIE

29. slovenský a český neurologický zjazd : 43. slovenský a český cerebrovaskulárny kongres, Košice, 21.-24.10.2015 : zborník abstraktov. — Brno : Ambit Media, a.s., 2015. — 76 stran ; — (Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie,; ročník 78/111/2015/Supplementum)

neurologie ; neurologie ; neurochirurgie ; neurochirurgie

Aktuální pohled na rozhodování o léčbě roztroušené sklerózy / Eva Kubala Havrdová, Ivana Kovářová, Martin Vališ, Zbyšek Pavelek, Radek Ampapa, Marko Petržalka, Petra Praksová ; editor Pavel Štourač. — Olomouc : Solen, Medical education, 2017. — 29 stran : ilustrace (převážně barevné) ; — (Neurologie pro praxi,; 2017, ročník 18, supplementum F) ISBN 978-80-7471-210-4

roztroušená skleróza ; neurologie

nahoru

NUTRIČNÍ TERAPIE, DIETOTERAPIE A VÝŽIVA

Diety podle celebrit / text: Zdena Lacková, Silvie Risová. — [Praha] : [Czech News Center], 2016. — 31 stran : ilustrace ; — (Blesk Zdraví,; Ročník 9, číslo 4, speciál duben 2016)

nutriční terapie ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; jídelníček ; dieta

nahoru

ONKOLOGIE

Rakovina slinivky břišní : obecné informace pro pacienty / Evžen Skala ; aktualizace Alexandra Aschermannová. — Praha : Liga proti rakovině Praha, [2018]. — 14 stran : ilustrace

onkologie ; gastroenterologie ; nádory slinivky břišní

Život v průběhu léčby a po léčbě rakoviny prostaty : tělesné, duševní a praktické následky léčby rakoviny prostaty. — Praha : Nadační fond Muži proti rakovině, [2015]. — 19 stran : ilustrace

onkologie ; urologie ; nádory prostaty : terapie ; nežádoucí účinky léčiv ; pooperační komplikace ; radioterapie : škodlivé účinky ; terapie : škodlivé účinky

Rakovina prostaty a životospráva. — Praha : Nadační fond Muži proti rakovině, [2015]. — 15 stran : ilustrace

onkologie ; urologie ; nádory prostaty ; strava, jídlo, výživa ; životní styl

Průvodce pro muže s nově diagnostikovanou rakovinou prostaty. — Praha : Nadační fond Muži proti rakovině, [2015]. — 23 stran : ilustrace

onkologie ; urologie ; nádory prostaty

nahoru

ORTOPEDIE

Atlas of postmenopausal osteoporosis / René Rizzoli ; ilustrátor Matthew McCutcheon. — Second edition. — London : Current Medicíne Group Ltd, 2005. — vi, 94 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 2-902050-06-2

postmenopauzální osteoporóza : diagnóza : epidemiologie : patofyziologie ; ortopedie

Pes equinovarus congenitus (dále jen PEC) : Ponsetiho metoda / autoři Lynn Staheli, Ignacio Ponseti, Jose A. Morcuende, Shafique Pirani, Vincent Mosca, Norgrove Penny, Fred Dietz, John E. Herzenberg, Stuart Weinstein, Michiel Steenbeek. — Třetí vydání. — [Seattle] : Global HELP, [2009]. — 32 stran : ilustrace

pes equinovarus : terapie ; ortopedie ; manipulace ortopedická : metody ; pediatrie

nahoru

OŠETŘOVATELSTVÍ

Průvodce domácí péčí : pro ty, kteří péči zvažují, pro ty, kteří ji poskytují / Karolína Pochmanová a kolektiv. — 3. vydání. — [Praha] : Cesta domů, [2018]. — 45 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-88126-43-0

domácí ošetřování ; sociální lékařství ; sociální opora ; ošetřovatelství

nahoru

OTORINOLARYNGOLOGIE

Základy praktické audiologie a audiometrie / Mojmír Lejska, Radan Havlík. — Vydání: druhé rozšířené. — Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2019. — 174 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7013-599-0

audiologie ; audiometrie ; otorinolaryngologie

nahoru

PEDIATRIE

Pes equinovarus congenitus (dále jen PEC) : Ponsetiho metoda / autoři Lynn Staheli, Ignacio Ponseti, Jose A. Morcuende, Shafique Pirani, Vincent Mosca, Norgrove Penny, Fred Dietz, John E. Herzenberg, Stuart Weinstein, Michiel Steenbeek. — Třetí vydání. — [Seattle] : Global HELP, [2009]. — 32 stran : ilustrace

pes equinovarus : terapie ; ortopedie ; manipulace ortopedická : metody ; pediatrie

The year book of pediatrics. — Chicago : Year Book Publishers, 1930-. — svazky : ilustrace, tabulky ; — (Practical medicine year books)

pediatrie ; pediatrie

nahoru

PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE

Chronická obstrukční plicní nemoc : doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře 2019 / autoři: Vladimír Kobližek, Jaromír Zatloukal, Stanislav Konštacký. — Praha : Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře, Společnost všeobecného lékařství, [2019]. — 13 stran : barevné ilustrace, tabulky ; — (Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře) ISBN 978-80-88280-02-6

chronická obstrukční plicní nemoc ; praktické lékařství ; pneumologie a ftizeologie

nahoru

PREVENTIVNÍ MEDICÍNA

Manuál samovyšetřování : #prsakoule : sahám si na ně každý měsíc / Loono. — [Praha] : [Loono], [2018]. — 7 nečíslovaných stran : ilustrace ;

preventivní medicína ; nádory prsu : prevence a kontrola ; testikulární nádory : prevence a kontrola

Preventive and clinical medicine in changing Europe : proceedings / edited by: Dušan Salát, Ladislav Badalík, Vladimír Krčméry. — Vydanie 1. — Tatranská Polianka : SYMPOS, 1994. — 414 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 80-900971-6-2

preventivní medicína ; preventivní lékařství ; klinické lékařství

nahoru

PSYCHIATRIE

Spánek, sny, sugesce a hypnosa / Ivan Horvai. — Vydání 3. — Praha : Státní zdravotnické nakladatelství, n. p., 1958. — 49 stran : ilusrace ;

spánek ; sny ; sugesce ; hypnóza ; psychiatrie

Jak můj mozek zvítězil nad bulimií : proč jsem byla bulimička, proč tradiční terapie nefungují a jak jsem se uzdravila sama a jednouprovždy / Kathryn Hansenová ; přeložila Karolína Koukola. — V Praze : Rybka Publishers, 2019. — 407 stran ; ISBN 978-80-87950-58-6

psychologie, klinická psychologie ; bulimia ; bulimia nervosa ; psychiatrie

Obsedantně-kompulzivní porucha / Ján Praško, Aleš Grambal, Miloš Šlepecký, Jana Vyskočilová. — Vydání 1. — Praha : Grada Publishing, 2019. — 268 stran : ilustrace ; — (Psyché) ISBN 978-80-271-0495-6

obsedantně kompulzivní porucha ; psychiatrie

Aggression, Selbstaggression, Familie und Gesellschaft : das Mayerling-Symposium / Walter Pöldinger, Wolfgang Wagner (Hrsg.). — Berlin ; Springer-Verlag, [1989]. — x, 186 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 3-540-51557-7

agrese ; sebevražda ; psychiatrie

Rychlá metoda na průkaz Guajacuranu v moči / J. Baštecký, J. Laurentová, H. Zaplatilková. — 7 listů : tabulka ;

guaifenesin ; moč ; psychiatrie

nahoru

PSYCHOFARMAKOLOGIE

Collegium Internationale Neuro-Psychopharmacologicum : CINP : directory 1989-1990. — [Místo vydání není známé]: [Collegium Internationale Neuro-Psychopharmacologicum], [okolo 1988]. — 132, 3 stran ;

psychofarmakologie ; psychofarmakologie ; neurofarmakologie

nahoru

PSYCHOLOGIE, KLINICKÁ PSYCHOLOGIE

NeOmylný znalec z psychologie v péči o děti po rozvodu : chyby soudních znalců z psychologie ve sporech o děti, aneb, laik se diví, odborník žasne a znalec odkazuje na své kulaté razítko / Tomáš Novák. — Vydání 1. — V Brně : Doplněk, 2019. — 125 stran ; ISBN 978-80-7239-342-8

rozvod ; péče o dítě ; znalecký posudek ; psychologie, klinická psychologie

Speciální sourozenci : život se sourozencem s postižením / David Havelka, Kateřina Bartošová. — Vydání první. — Praha : Portál, 2019. — 126 stran ; ISBN 978-80-262-1475-5

rodinné vztahy ; sourozenecké vztahy ; sourozenci ; postižené děti ; zdravotně postižení ; psychologie, klinická psychologie

Povíme vám o dysortografii a dysgrafii : průvodce pro rodinu a přátele / Jarmila Burešová ; ilustrace Aleš Čuma. — 1. vydání. — Brno : Edika, 2017. — 87 stran : ilustrace (některé barevné) ; — (Tipy pro odborníky) ISBN 978-80-266-1106-6

specifické poruchy učení ; agrafie ; psychologie, klinická psychologie ; dítě

Pandořina skříňka : nejvýznamnější psychologické experimenty 20. století / Lauren Slater ; přeložil a doslov napsal Jan Kosek. — Vydání druhé, upravené, v Portále první. — Praha : Portál, 2019. — 310 stran ; ISBN 978-80-262-1468-7

psychologie, klinická psychologie ; psychologie experimentální ; dějiny 20. století

Narcismus jako rys osobnosti / Olga Pechová, Daniel Dostál. — 1. vydání. — Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. — 126 stran : ilustrace, tabulky ; — (Monografie) ISBN 978-80-244-5374-3

narcismus ; psychologická teorie ; věda a výzkum ; psychologie, klinická psychologie ; sebezhodnocení (psychologie)

Jak můj mozek zvítězil nad bulimií : proč jsem byla bulimička, proč tradiční terapie nefungují a jak jsem se uzdravila sama a jednouprovždy / Kathryn Hansenová ; přeložila Karolína Koukola. — V Praze : Rybka Publishers, 2019. — 407 stran ; ISBN 978-80-87950-58-6

psychologie, klinická psychologie ; bulimia ; bulimia nervosa ; psychiatrie

Němé zpovědi : jak se tělo zbavuje traumatu a obnovuje harmonii / Peter A. Levine ; předmluva Gábor Maté ; přeložil Kamil Pinta. — První vydání v českém jazyce. — Praha : Maitrea, 2019. — 413 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7500-449-9

psychologie, klinická psychologie ; psychické trauma ; psychický stres ; fyziologický stres ; psychoterapie ; psychoterapie

nahoru

PSYCHOTERAPIE

Němé zpovědi : jak se tělo zbavuje traumatu a obnovuje harmonii / Peter A. Levine ; předmluva Gábor Maté ; přeložil Kamil Pinta. — První vydání v českém jazyce. — Praha : Maitrea, 2019. — 413 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7500-449-9

psychologie, klinická psychologie ; psychické trauma ; psychický stres ; fyziologický stres ; psychoterapie ; psychoterapie

Mindfulness pro každý den : malými kroky k velkým změnám / Gary Hennessey ; z anglického originálu The little mindfulness workbook přeložila Linda Bartošková. — Vydání první. — Praha : Portál, 2019. — 111 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-262-1460-1

všímavost ; rozvoj osobnosti ; psychoterapie

nahoru

REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA

Pryč s břichem : nejúčinnější cesta k plochému břichu / Karen Amenová, Tee Dobinsonová ; z německé verze anglického originálu přeložil Vladimír Novák. — Vydání první. — Praha : Knižní klub : 1996. — 122 stran : ilustrace ; ISBN 80-85944-84-7

terapie cvičením ; techniky cvičení a pohybu ; břišní svaly ; rehabilitační a fyzikální medicína

nahoru

SOCIÁLNÍ LÉKAŘSTVÍ

Gambling in the Czech republic in 2015 / written by Barbora Drbohlavová, Zdeněk Rous, Zuzana Tion Leštinová ; edited by Viktor Mravčík ; translation Jiří Bareš. — Praha : Úřad vlády České republiky, 2016. — 16 stran : ilustrace ; — (Zaostřeno,; Special Edition 2016)

hráčství ; sociální lékařství

Na vlastní kůži ; Zapojení lidí se zkušeností do rozhodování o podobně služeb pro duševně nemocné / úvodní slovo Terezie Hradilková. — [Brno] : [Asociace vzdělavatelů v sociální práci], 2016. — 28 stran : ilustrace ; — (Sociální práce,; Ročník 16, číslo 3/2016 Příloha)

sociální lékařství ; sociální práce psychiatrická ; duševně nemocní

Průvodce domácí péčí : pro ty, kteří péči zvažují, pro ty, kteří ji poskytují / Karolína Pochmanová a kolektiv. — 3. vydání. — [Praha] : Cesta domů, [2018]. — 45 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-88126-43-0

domácí ošetřování ; sociální lékařství ; sociální opora ; ošetřovatelství

nahoru

SOCIOLOGIE

Public relations moderně a účinně / Václav Svoboda. — 2., aktualizované a doplněné vydání. — Praha : Grada, 2009. — 239 stran ; — (Expert) ISBN 978-80-247-2866-7

public relations ; sociologie ; veřejné mínění ; komunikační média

nahoru

STATISTIKA, ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA

Interpretation and uses of medical statistics / Geoffrey J. Bourke, Leslie E. Daly, James McGilvray. — Third edition. — Oxford ; Blackwell Scientific Publications ; 1985. — xiii, 330 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 0-632-00864-4

statistika, zdravotnická statistika ; statistika jako téma

nahoru

TECHNIKA LÉKAŘSKÁ, ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL A PROTETIKA

Podporné technológie : Socrates : 101255-CP-1-2002-1-SK-Grudtvig-G1 : Socrates Grundtvig-Attrain Assistive Technology Consultant/Advisor Traing Development and Delivery Dušan Šimšík, Alena Galajdová, Giuliana Ara, Andrea Micangeli, Angus Annan. — Košice : Technická univerzita, 2004. — 419 stran : ilustrace ; — (Edícia vedeckej odbornej literatury) ISBN 80-8073-231-0

zdravotně postižení ; technika lékařská, zdravotnický materiál a protetika ; vybavení a zásoby ; postižení ; pomůcky pro sebeobsluhu ; smyslové pomůcky

nahoru

UROLOGIE

Život v průběhu léčby a po léčbě rakoviny prostaty : tělesné, duševní a praktické následky léčby rakoviny prostaty. — Praha : Nadační fond Muži proti rakovině, [2015]. — 19 stran : ilustrace

onkologie ; urologie ; nádory prostaty : terapie ; nežádoucí účinky léčiv ; pooperační komplikace ; radioterapie : škodlivé účinky ; terapie : škodlivé účinky

Rakovina prostaty a životospráva. — Praha : Nadační fond Muži proti rakovině, [2015]. — 15 stran : ilustrace

onkologie ; urologie ; nádory prostaty ; strava, jídlo, výživa ; životní styl

Průvodce pro muže s nově diagnostikovanou rakovinou prostaty. — Praha : Nadační fond Muži proti rakovině, [2015]. — 23 stran : ilustrace

onkologie ; urologie ; nádory prostaty

nahoru

VĚDA A VÝZKUM

Je voda víc než H2O? : živel mezi mýtem a molekulou / Joan S. Davisová ; z německého originálu Ist Wasser mehr als H2O? Das Lebenselement zwischen Mythos und Molekül … přeložila Yveta Kožíšková. — [Praha] : Malvern, 2019. — 67 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7530-158-1

voda ; věda a výzkum ; environmentální vědy

Narcismus jako rys osobnosti / Olga Pechová, Daniel Dostál. — 1. vydání. — Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. — 126 stran : ilustrace, tabulky ; — (Monografie) ISBN 978-80-244-5374-3

narcismus ; psychologická teorie ; věda a výzkum ; psychologie, klinická psychologie ; sebezhodnocení (psychologie)

nahoru

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

The development of mortality of non-communicable diseases in the Slovac Republic at national and regional levels, its determinants and international comparison. — Prague : National Institute of Public Health : 2017. — 103 stran : ilustrace ; — (Central European journal of public health,; Vol. 25 (JHEMI vol. 61), December 2017, Supplement 2)

mortalita ; neinfekční nemoci ; veřejné zdravotnictví

nahoru

VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ

Adiktologie pro všeobecné praktické lékaře / Karel Nešpor ; Petr Herle (ed.). — 1. vydání. — Praha : Raabe, [2019]. — 132 stran ; — (Ediční řada pro VPL ;; IV.) ISBN 978-80-7496-410-7

adiktologie ; adiktologie ; všeobecné lékařství

Diabetes mellitus : léčba u starších pacientů v ČR : doporučený diagnostický a terapeutický postup pro všeobecné praktické lékaře / hlavní autoři: Igor Karen, Štěpán Svačina, Božena Jurašková ; spoluautoři: Iva Holmerová, Martin Prázný, Alena Šmahelová, Josef Štolfa. — Praha : Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře, Společnost všeobecného lékařství, 2019. — 16 stran : tabulky ; — (Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře) ISBN 978-80-88280-12-5

diabetologie ; diabetes mellitus : terapie ; staří ; geriatrie ; praktické lékařství ; všeobecné lékařství

nahoru

ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ

Speciální sourozenci : život se sourozencem s postižením / David Havelka, Kateřina Bartošová. — Vydání první. — Praha : Portál, 2019. — 126 stran ; ISBN 978-80-262-1475-5

rodinné vztahy ; sourozenecké vztahy ; sourozenci ; postižené děti ; zdravotně postižení ; psychologie, klinická psychologie

Podporné technológie : Socrates : 101255-CP-1-2002-1-SK-Grudtvig-G1 : Socrates Grundtvig-Attrain Assistive Technology Consultant/Advisor Traing Development and Delivery Dušan Šimšík, Alena Galajdová, Giuliana Ara, Andrea Micangeli, Angus Annan. — Košice : Technická univerzita, 2004. — 419 stran : ilustrace ; — (Edícia vedeckej odbornej literatury) ISBN 80-8073-231-0

zdravotně postižení ; technika lékařská, zdravotnický materiál a protetika ; vybavení a zásoby ; postižení ; pomůcky pro sebeobsluhu ; smyslové pomůcky

Zdravotné postihnutie v kontexte ľudských práv : filozofická reflexia / Tatiana Sedová, Zuzana Palovičová. — Bratislava : Veda, 2018. — 143 stran ; ISBN 978-80-224-1724-2

postižení : zákonodárství a právo ; zdravotně postižení ; lidská práva ; lidská práva ; etika

nahoru

ZDRAVOTNÍ VÝCHOVA

Abeceda půvabu : pro všechny holky / napsala Violeta Babićová ; ilustrovala Ana Grigorjevová ; [ze srbského originálu … přeložila Zorka Králová]. — 1. vydání. — Praha : Fragment, 2010. — 159 stran : barevné ilustrace ; — (Dospívání) ISBN 978-80-253-1064-9

mladiství ; kosmetika ; zdravotní výchova ; hygiena : výchova ; péče o sebe