Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2

Informace o provozu knihovny

PO - ČT 9:00 - 18:00
PÁ 9:00 - 17:00

více informací

Leden 2021

NLK-OVI – novinky ve fondu

Nové knihy ve fondu OVI

nahoru

BIOMEDICÍNSKÉ INŽENÝRSTVÍ

Prospektivní bioetika : studie ke konceptu etiky pro období rozvoje biomedicínských technologií / Josef Kuře. — Vydání první. — Praha : Filosofia, 2020. — 478 stran ; ISBN 978-80-7007-645-3

etika, bioetika, lékařská etika ; biomedicínské inženýrství ; bioetika ; biomedicínské technologie

nahoru

DĚJINY LÉKAŘSTVÍ

Nemocnice a sanatoria / Petr Svobodný. — Vydání první. — V Praze : Nakladatelství Paseka s. r. o. , 2020. — 215 stran : ilustrace ; — (Zmizelá Praha) ISBN 978-80-7637-124-8

dějiny lékařství ; nemocnice městské : dějiny ; nemocnice speciální : dějiny ; dějiny 18. století ; dějiny 19. století ; dějiny 20. století

nahoru

EKONOMIE, EKONOMIKA, EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

Oceňování majetku : změny zákona i vyhlášky od 1. 1. 2021 : texty všech předpisů k 1. 1. 2021. — Ostrava : Sagit, 2021. — 272 stran : tabulky ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo: 1398) ISBN 978-80-7488-433-7

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; vlastnictví : zákonodárství a právo ; znalecký posudek : zákonodárství a právo ; soukromý sektor : zákonodárství a právo

Obchodní korporace : změny ZOK a dalších předpisů k 1. 1. 2021 : zákon o obchodních korporacích, přeměny obchodních společností a družstev, nabídky převzetí, transparentnost akciových společností, Evropské hospodářské zájmové sdružení, evropská společnost, evropská družstevní společnost, všechny prováděcí předpisy k zákonům, rejstřík ZOK : texty všech předpisů k 1. 1. 2021. — Ostrava : Sagit, 2021. — 288 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1400) ISBN 978-80-7488-435-1

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; obchod : zákonodárství a právo ; kapitálové financování : zákonodárství a právo ; společnosti : zákonodárství a právo ; investice : zákonodárství a právo

Katastr nemovitostí : novela zákona k 1. 1. 2021 ; zeměměřictví ; pozemkové úpravy a úřady : velké změny zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech k 1. 1. 2021 : všechny texty předpisů k 1. 1, 2021. — Ostrava: Sagit, 2021. — 304 stran : ilustrace, tabulky ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1402) ISBN 978-80-7488-438-2

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; stavební zákony ; soukromý sektor ; vlastnictví : zákonodárství a právo ; geografická kartografie ; geografické informační systémy : zákonodárství a právo

Veřejné zakázky : změny zákona o zadáváni veřejných zakázek ; Registr smluv ; Hospodářská soutěž : ochrana hospodářské soutěže, veřejná podpora ; Investiční pobídky : „kovidové“ zmény zákona a nařízení vlády ; Rejstřík k zákonu o zadávání veřejných zakázek : redakční uzávěrka 1. 1. 2021 / rejstřik zpracoval tým specialistů advokátní kanceláře Havei & Partners s.r.o.. — Ostrava : Sagit, 2021. — 288 stran : formuláře, tiskopisy ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1401) ISBN 978-80-7488-436-8

obchod : zákonodárství a právo ; ekonomické soutěžení : zákonodárství a právo ; veřejný sektor : zákonodárství a právo ; právo, zákonodárství ; státní správa ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví

Sborník vybraných textů k DRG II.. — [Místo vydání není známé] : [nakladatel není známý], [2000 nebo 2001?]. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ;

veřejné zdravotnictví ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; klasifikační systém DRG ; náklady na zdravotní péči ; ekonomika nemocniční

nahoru

ENVIRONMENTÁLNÍ VĚDY

Odpadní vody a jejich čištění / Jan Chudoba. — Praha : [KONEKO], 1991. — 121 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 80-85122-09-X

odpadní voda ; čištění vody : metody ; průmyslový odpad ; environmentální vědy ; veřejné zdravotnictví

nahoru

ETIKA, BIOETIKA, LÉKAŘSKÁ ETIKA

Prospektivní bioetika : studie ke konceptu etiky pro období rozvoje biomedicínských technologií / Josef Kuře. — Vydání první. — Praha : Filosofia, 2020. — 478 stran ; ISBN 978-80-7007-645-3

etika, bioetika, lékařská etika ; biomedicínské inženýrství ; bioetika ; biomedicínské technologie

nahoru

PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ

Oceňování majetku : změny zákona i vyhlášky od 1. 1. 2021 : texty všech předpisů k 1. 1. 2021. — Ostrava : Sagit, 2021. — 272 stran : tabulky ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo: 1398) ISBN 978-80-7488-433-7

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; vlastnictví : zákonodárství a právo ; znalecký posudek : zákonodárství a právo ; soukromý sektor : zákonodárství a právo

Zákoník práce : komentář / Petr Hůrka, Nataša Randlová, Jiří Doležílek, Dana Roučková, Margerita Vysokajová, Soňa Doudová, Michael Košnar, Vladimír Horna. — 6. vydání. — Praha : Wolters Kluwer, 2020. — xxxv, 810 stran ; — (Kodex) ISBN 978-80-7598-910-9

právo, zákonodárství ; zákonodárství jako téma ; zaměstnanost : zákonodárství a právo ; mzdy a přídavky ; kompenzace a odškodnění

Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech lékařů / slovo úvodem Prymula. — Praha : Ministerstvo vnitra ČR, 2020. — 3 sešity (4090-4392 stran) ; — (Sbírka zákonů Česká republika; Částka 161, ročník 2020)

právo, zákonodárství ; zákonodárství lékařské ; zákonodárství farmaceutické ; odborná způsobilost ; studium lékařství ; studium farmacie

Veřejné zakázky : změny zákona o zadáváni veřejných zakázek ; Registr smluv ; Hospodářská soutěž : ochrana hospodářské soutěže, veřejná podpora ; Investiční pobídky : „kovidové“ zmény zákona a nařízení vlády ; Rejstřík k zákonu o zadávání veřejných zakázek : redakční uzávěrka 1. 1. 2021 / rejstřik zpracoval tým specialistů advokátní kanceláře Havei & Partners s.r.o.. — Ostrava : Sagit, 2021. — 288 stran : formuláře, tiskopisy ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1401) ISBN 978-80-7488-436-8

obchod : zákonodárství a právo ; ekonomické soutěžení : zákonodárství a právo ; veřejný sektor : zákonodárství a právo ; právo, zákonodárství ; státní správa ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví

Znalci a tlumočníci : soubor nových předpisů od 1. 1. 2021 : redakční uzávěrka 22. 12, 2020. — Ostrava : Sagit, 2021. — 160 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1404) ISBN 978-80-7488-440-5

právo, zákonodárství ; právní vědy ; znalecký posudek : zákonodárství a právo ; překládání

Správní právo procesní / Soňa Skulová a kolektiv. — 4. aktualizované a doplněné vydání. — Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2020. — 484 stran ; ISBN 978-80-7380-830-3

právo, zákonodárství ; státní správa ; zákonodárství jako téma ; právní vědy ; státní správa ; prosazení zákonů ; správní pracovníci

Katastr nemovitostí : novela zákona k 1. 1. 2021 ; zeměměřictví ; pozemkové úpravy a úřady : velké změny zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech k 1. 1. 2021 : všechny texty předpisů k 1. 1, 2021. — Ostrava: Sagit, 2021. — 304 stran : ilustrace, tabulky ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1402) ISBN 978-80-7488-438-2

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; stavební zákony ; soukromý sektor ; vlastnictví : zákonodárství a právo ; geografická kartografie ; geografické informační systémy : zákonodárství a právo

Státní služba : obory státní služby, úřednická zkouška, placené překážky ve státní službě, organizace služebního úřadu, sladění osobního a rodinného života, rovnocennost zkoušek a odborných kvalifikací … a další oblasti : změny v systemizaci a v dalších oblastech : rejstřík : texty všech předpisů k 1. 1. 2021 / rejstřík Antonín Kottnauer. — Ostrava : Sagit, 2021. — 160 stran : formuláře, tiskopisy ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo: 1399) ISBN 978-80-7488-434-4

státní správa ; právo, zákonodárství ; státní správa ; vládní organizace

Obchodní korporace : změny ZOK a dalších předpisů k 1. 1. 2021 : zákon o obchodních korporacích, přeměny obchodních společností a družstev, nabídky převzetí, transparentnost akciových společností, Evropské hospodářské zájmové sdružení, evropská společnost, evropská družstevní společnost, všechny prováděcí předpisy k zákonům, rejstřík ZOK : texty všech předpisů k 1. 1. 2021. — Ostrava : Sagit, 2021. — 288 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1400) ISBN 978-80-7488-435-1

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; obchod : zákonodárství a právo ; kapitálové financování : zákonodárství a právo ; společnosti : zákonodárství a právo ; investice : zákonodárství a právo

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů / Lada Jouzová. — Vydání první. — Praha : Leges, 2020. — 286 stran ; — (Praktik) ISBN 978-80-7502-469-5

právo, zákonodárství ; zákonodárství jako téma ; právní vědy ; zaměstnanost ; Evropská unie

Zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích / Eva Šimečková. — Vydání první. — Praha : Leges, 2020. — 266 stran : ilustrace ; — (Teoretik) ISBN 978-80-7502-470-1

právo, zákonodárství ; zákonodárství jako téma ; právní vědy ; zaměstnanost ; sociální diskriminace : prevence a kontrola : zákonodárství a právo ; Evropská unie

Nad novelami zákoníku práce / Jakub Tomšej, Lucie Matějka Řehořová, Patrik Stonjek (eds.). — Beroun : Nakladatelství Eva Rozkotová, 2020. — 142 stran ; ISBN 978-80-7630-006-4

právo, zákonodárství ; zákonodárství jako téma ; právní vědy ; zaměstnanost

Pracovní poměr : vybraná ustanovení zákoníku práce : komentář / Jiří Kocourek, Tomáš Dobřichovský. — Vydání první. — V Praze : C.H. Beck, 2020. — xxiv, 652 stran ; — (Beckovy komentáře) ISBN 978-80-7400-809-2

právo, zákonodárství ; zákonodárství jako téma ; zaměstnanost ; mzdy a přídavky ; právní vědy

Stavební zákon a další předpisy : velké změny od 1. 1. 2021: stavební zákon, liniový zákon, zákon o vyvlastnění : texty všech předpisů k 1. 1. 2021. — Ostrava : Sagit, 2020. — 560 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1396) ISBN 978-80-7488-431-3

právo, zákonodárství ; stavební zákony

Obce, kraje, hl. m. Praha : územní samospráva, samostatná a přenesená působnost, orgány zastupitelstva a rady, odměny zastupitelů, územně správní členění státu od 1. 1. 2021 ; Úředníci obcí a krajů ; Obecní policie : velká změna zákona od 1. 1. 2021 : texty všech předpisů k 1. 1. 2021. — Ostrava : Sagit, 2021. — 319 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo: 1397) ISBN 978-80-7488-432-0

právo, zákonodárství ; státní správa ; místní státní správa ; velkoměsta : zákonodárství a právo ; policie : zákonodárství a právo

nahoru

PREVENTIVNÍ MEDICÍNA

Systém psychosociální prevence pro studenty všeobecného lékařství / Jaroslava Králová a kol.. — 1. vydání. — Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. — 194 stran : ilustrace ; — (Ostatní publikace) ISBN 978-80-244-2165-0

lékařská psychologie ; vztahy mezi lékařem a pacientem ; interpersonální vztahy ; komunikace ; životní styl ; duševní zdraví ; primární prevence ; studenti lékařství ; lékaři ; všeobecné lékařství ; preventivní medicína ; výchova a vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví

Současné trendy ve vzdělávání budoucích lékařů : sborník z konference : / Jaroslava Králová a kol.. — 1. vydání. — Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. — 79 stran : barevné ilustrace ; — (Ostatní publikace) ISBN 978-80-244-2198-8

výchova a vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví ; preventivní medicína ; lékařská psychologie ; interpersonální vztahy ; vztahy mezi lékařem a pacientem ; komunikace ; duševní zdraví ; studium lékařství ; lékaři ; studenti lékařství ; primární prevence

nahoru

STÁTNÍ SPRÁVA

Veřejné zakázky : změny zákona o zadáváni veřejných zakázek ; Registr smluv ; Hospodářská soutěž : ochrana hospodářské soutěže, veřejná podpora ; Investiční pobídky : „kovidové“ zmény zákona a nařízení vlády ; Rejstřík k zákonu o zadávání veřejných zakázek : redakční uzávěrka 1. 1. 2021 / rejstřik zpracoval tým specialistů advokátní kanceláře Havei & Partners s.r.o.. — Ostrava : Sagit, 2021. — 288 stran : formuláře, tiskopisy ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1401) ISBN 978-80-7488-436-8

obchod : zákonodárství a právo ; ekonomické soutěžení : zákonodárství a právo ; veřejný sektor : zákonodárství a právo ; právo, zákonodárství ; státní správa ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví

Obce, kraje, hl. m. Praha : územní samospráva, samostatná a přenesená působnost, orgány zastupitelstva a rady, odměny zastupitelů, územně správní členění státu od 1. 1. 2021 ; Úředníci obcí a krajů ; Obecní policie : velká změna zákona od 1. 1. 2021 : texty všech předpisů k 1. 1. 2021. — Ostrava : Sagit, 2021. — 319 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo: 1397) ISBN 978-80-7488-432-0

právo, zákonodárství ; státní správa ; místní státní správa ; velkoměsta : zákonodárství a právo ; policie : zákonodárství a právo

Státní služba : obory státní služby, úřednická zkouška, placené překážky ve státní službě, organizace služebního úřadu, sladění osobního a rodinného života, rovnocennost zkoušek a odborných kvalifikací … a další oblasti : změny v systemizaci a v dalších oblastech : rejstřík : texty všech předpisů k 1. 1. 2021 / rejstřík Antonín Kottnauer. — Ostrava : Sagit, 2021. — 160 stran : formuláře, tiskopisy ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo: 1399) ISBN 978-80-7488-434-4

státní správa ; právo, zákonodárství ; státní správa ; vládní organizace

Správní právo procesní / Soňa Skulová a kolektiv. — 4. aktualizované a doplněné vydání. — Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2020. — 484 stran ; ISBN 978-80-7380-830-3

právo, zákonodárství ; státní správa ; zákonodárství jako téma ; právní vědy ; státní správa ; prosazení zákonů ; správní pracovníci

nahoru

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

Odpadní vody a jejich čištění / Jan Chudoba. — Praha : [KONEKO], 1991. — 121 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 80-85122-09-X

odpadní voda ; čištění vody : metody ; průmyslový odpad ; environmentální vědy ; veřejné zdravotnictví

Sborník vybraných textů k DRG II.. — [Místo vydání není známé] : [nakladatel není známý], [2000 nebo 2001?]. — 1 svazek : ilustrace, tabulky ;

veřejné zdravotnictví ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; klasifikační systém DRG ; náklady na zdravotní péči ; ekonomika nemocniční

nahoru

VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ

Systém psychosociální prevence pro studenty všeobecného lékařství / Jaroslava Králová a kol.. — 1. vydání. — Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. — 194 stran : ilustrace ; — (Ostatní publikace) ISBN 978-80-244-2165-0

lékařská psychologie ; vztahy mezi lékařem a pacientem ; interpersonální vztahy ; komunikace ; životní styl ; duševní zdraví ; primární prevence ; studenti lékařství ; lékaři ; všeobecné lékařství ; preventivní medicína ; výchova a vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví

nahoru

VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ

Systém psychosociální prevence pro studenty všeobecného lékařství / Jaroslava Králová a kol.. — 1. vydání. — Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. — 194 stran : ilustrace ; — (Ostatní publikace) ISBN 978-80-244-2165-0

lékařská psychologie ; vztahy mezi lékařem a pacientem ; interpersonální vztahy ; komunikace ; životní styl ; duševní zdraví ; primární prevence ; studenti lékařství ; lékaři ; všeobecné lékařství ; preventivní medicína ; výchova a vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví

Současné trendy ve vzdělávání budoucích lékařů : sborník z konference : / Jaroslava Králová a kol.. — 1. vydání. — Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. — 79 stran : barevné ilustrace ; — (Ostatní publikace) ISBN 978-80-244-2198-8

výchova a vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví ; preventivní medicína ; lékařská psychologie ; interpersonální vztahy ; vztahy mezi lékařem a pacientem ; komunikace ; duševní zdraví ; studium lékařství ; lékaři ; studenti lékařství ; primární prevence