Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2

Otevírací doba knihovny

Pondělí  9:00 – 18:00

Úterý     9:00 – 18:00

Středa    9:00 – 18:00

Čtvrtek   9:00 – 18:00

Pátek     9:00 – 17:00

  Ve středu 27. září 2023 otevřeno do 15:30. Na státní svátek 28. 9. je knihovna uzavřena.

více informací

Únor 2021

Nové knihy ve fondu OVI

nahoru

EKONOMIE, EKONOMIKA, EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

Assessing the economic costs of unhealthy diets and low physical activity : an evidence review and proposed framework / Christine Joy Candari, Jonathan Cylus, Ellen Nolte. — Copenhagen : World health organization, [2017]. — xv, 90 stran : ilustrace, tabulky ; — (Health policy series ;; no. 47) ISBN 978-92-890-5042-5

dieta : ekonomika ; sedavý životní styl ; chronická nemoc : ekonomika : prevence a kontrola ; poskytování zdravotní péče : ekonomika ; náklady na zdraví : statistika a číselné údaje ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; statistika, zdravotnická statistika

Pharmaceutical pricing and reimbursement policies in Sweden / Pierre Moise, Elizabeth Docteur. — Paris : OECD Publishing, 2007. — 66 stran : ilustrace, tabulky ; — (OECD health working papers ;; No. 28)

ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; farmacie a farmakologie ; politologie, politika, zdravotní politika ; ekonomika farmaceutická ; zdravotní politika ; náklady na léky ; dávkové mechanismy

Veřejná podpora v době koronavirové pandemie. — Brno : Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, 2020. — 31 stran : ilustrace, tabulky ; — (Informační list ;; 2/2020)

ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; státní správa ; podpora z veřejných prostředků ; obchod ; ekonomické soutěžení ; COVID-19

Účetnictví nevýdělečných organizací : zákon o účetnictví, vyhláška pro podvojné účetnictví nevýdělečných organizací, vyhláška pro jednoduché účetnictví, České účetní standardy pro nevýdělečné organizace : redakční uzávěrka 18. 1. 2021. — Ostrava : Sagit, 2021. — 111 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1413) ISBN 978-80-7488-449-8

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; účetnictví : zákonodárství a právo ; organizace nevýdělečné : ekonomika : zákonodárství a právo

Sociální pojištění : pojistné na sociální zabezpečení, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, organizace a provádění sociálního zabezpečení : změny všech zákonů : redakční uzávěrka 25. 1. 2021. — Ostrava : Sagit, 2021. — 400 stran ; — (ÚZ : úplné znění 😉 ISBN 978-80-7488-452-8

právo, zákonodárství ; pojišťovnictví ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; sociální zabezpečení : zákonodárství a právo ; pojištění nemocenské : zákonodárství a právo ; důchod : zákonodárství a právo

Investing in water and sanitation : increasing access, reducing inequalities : UN-Water Global Analysis and Assessment of Sanitation and Drinking-Water : GLAAS 2014 report. — Geneva : World Health Organization, [2014]. — xii, 90 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-92-4-150808-7

veřejné zdravotnictví ; environmentální vědy ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; zásobování vodou : statistika a číselné údaje ; pitná voda ; sanitace : statistika a číselné údaje ; celosvětové zdraví ; rovnost ve zdraví ; zdravotní politika ; hodnocení rizik ; financování organizované

Financing universal water, sanitation and hygiene under the sustainable development goals : UN-Water Global Analysis and Assessment of Sanitatíon and Drinkíng-Water : GLAAS 2017 report. — Geneva : World Health Organization, [2017]. — x, 79 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-92-4-151219-0

veřejné zdravotnictví ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; environmentální vědy ; financování organizované : statistika a číselné údaje ; trvale udržitelný rozvoj ; zásobování vodou : statistika a číselné údaje ; pitná voda ; sanitace : statistika a číselné údaje ; hygiena ; celosvětové zdraví ; rovnost ve zdraví ; hodnocení rizik ; zdravotní politika

nahoru

ENVIRONMENTÁLNÍ VĚDY

Financing universal water, sanitation and hygiene under the sustainable development goals : UN-Water Global Analysis and Assessment of Sanitatíon and Drinkíng-Water : GLAAS 2017 report. — Geneva : World Health Organization, [2017]. — x, 79 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-92-4-151219-0

veřejné zdravotnictví ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; environmentální vědy ; financování organizované : statistika a číselné údaje ; trvale udržitelný rozvoj ; zásobování vodou : statistika a číselné údaje ; pitná voda ; sanitace : statistika a číselné údaje ; hygiena ; celosvětové zdraví ; rovnost ve zdraví ; hodnocení rizik ; zdravotní politika

Use of evaluation tools in policy- making and health implications for children / by Pascale Scapecchi. — [Paris] : [OECD], [mezi 2006 a 2008?]. — 41 stran : ilustrace, tabulky ;

politologie, politika, zdravotní politika ; pediatrie ; environmentální vědy ; zdraví dítěte ; politika – provádění ; zdravotní politika ; vystavení vlivu životního prostředí ; hodnotící studie jako téma

Summary of focus group discussions and other preparatory work for the VERHI project / by Pascale Scapecchi and Nick Johnstone. — [Paris] : [OECD], [mezi 2006 a 2008?]. — 27 stran : tabulky ;

politologie, politika, zdravotní politika ; environmentální vědy ; pediatrie ; zdraví dítěte ; politika – provádění ; zdravotní politika ; vystavení vlivu životního prostředí ; hodnocení programu

Investing in water and sanitation : increasing access, reducing inequalities : UN-Water Global Analysis and Assessment of Sanitation and Drinking-Water : GLAAS 2014 report. — Geneva : World Health Organization, [2014]. — xii, 90 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-92-4-150808-7

veřejné zdravotnictví ; environmentální vědy ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; zásobování vodou : statistika a číselné údaje ; pitná voda ; sanitace : statistika a číselné údaje ; celosvětové zdraví ; rovnost ve zdraví ; zdravotní politika ; hodnocení rizik ; financování organizované

nahoru

EPIDEMIOLOGIE

Rozum proti kovidové panice / Václav Klaus, Jiří Weigl (ed.) ; Pavel Bém, Jiří Beran, Vladimír Čížek, Aleš Franc, Cyril Höschl, Pavel Kolář, Miroslav Macek, Vít Mareček, Vladimír Pikora, Jan Pirk, Lukáš Pollert, Michal Semín, Jan Skopeček, Jaroslav Svoboda, Roman Šmucler, Aleš Valenta, Petr Winkler, Jan Žaloudík. — Vydání první. — Praha : Institut Václava Klause, 2021. — 205 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7542-072-5

veřejné zdravotnictví ; sociologie ; epidemiologie ; COVID-19 ; kontrola infekčních nemocí ; veřejná politika ; ekonomika ; sociologické faktory ; celosvětové zdraví ; dějiny 21. století

nahoru

ESTETICKÁ MEDICÍNA

Kosmetika – Mikrobiologie – Mikrobiologické limity = Cosmetics – Microbiology – Microbiological limits = Cosmétiques – Microbiologie – Limites microbiologiques = Kosmetische Mittel – Mikrobiologie – Mikrobiologische Grenzwerte / zpracovatel Státní zdravotní ústav, Vladimír Špelina, Jítka Bílá, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. — Praha : Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2015. — 10 stran : ilustrace, tabulka ;

estetická medicína ; mikrobiologie, lékařská mikrobiologie ; kosmetické přípravky : izolace a purifikace : normy ; Bacteria : izolace a purifikace ; bakteriologické techniky : normy

Kosmetika – Mikrobiologie – Hodnocení antimikrobiální ochrany kosmetického výrobku : nahrazení předchozích norem. — Praha : Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019. — v, 22 stran : ilustrace, tabulky ;

estetická medicína ; mikrobiologie, lékařská mikrobiologie ; kosmetické přípravky : izolace a purifikace : normy ; Bacteria : izolace a purifikace ; bakteriologické techniky : normy ; balení výrobků : normy

Kosmetika – Mikrobiologie – Stanovení počtu kvasinek a plísní : nahrazení předchozích norem. — Praha : Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018. — v, 19 stran ;

estetická medicína ; mikrobiologie, lékařská mikrobiologie ; kosmetické přípravky : izolace a purifikace : normy ; kvasinky : izolace a purifikace ; houby : izolace a purifikace ; bakteriologické techniky : normy

Kosmetika – Mikrobiologie – Průkaz specifických a nespecifických mikroorganismů : nahrazení předchozích norem. — Praha : Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017. — Strana 1-3, ii-vi, 1-19 stran : ilustrace, tabulky ;

estetická medicína ; mikrobiologie, lékařská mikrobiologie ; kosmetické přípravky : izolace a purifikace : normy ; Bacteria : izolace a purifikace ; bakteriologické techniky : normy

Kosmetika – mikrobiologie – průkaz Candida albicans = Cosmetics – microbiology – detection of Candida albicans = Cosmétiques – microbiologie – détection de Candida albicans = Kosmetische Mittel – Mikrobiologie – Nachweis von Candida albicans.. — Praha : Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2016. — 15 stran ;

estetická medicína ; mikrobiologie, lékařská mikrobiologie ; kosmetické přípravky : izolace a purifikace : normy ; Candida albicans : izolace a purifikace ; bakteriologické techniky : normy

Kosmetika – mikrobiologie – obecné pokyny pro mikrobiologické vyšetření = Cosmetic – microbiology – general instructions for microbiological examination : nahrazení předchozích norem. — Praha : Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017. — 32 stran v různém číslování ;

estetická medicína ; mikrobiologie, lékařská mikrobiologie ; kosmetické přípravky : izolace a purifikace : normy ; Bacteria : izolace a purifikace ; bakteriologické techniky : normy ; bezpečnost vybavení : normy ; sterilizace

Kosmetika – mikrobiologie – stanovení počtu a průkaz aerobních mezofilních bakterií = Cosmetic – microbiology – enumeration and detection of aerobic mesophilic bacteria : nahrazení předchozích norem. — Praha : Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017. — 34 stran v různém číslování : tabulka ;

estetická medicína ; mikrobiologie, lékařská mikrobiologie ; kosmetické přípravky : izolace a purifikace : normy ; Bacteria : izolace a purifikace ; aerobní bakterie : izolace a purifikace ; bakteriologické techniky : normy

Kosmetika – mikrobiologie – průkaz Escherichia coli = Cosmetics – microbiology – detection of Escherichia coli = Cosmétiques – microbiologie – détection de Escherichia coli = Kosmetische Mittel – Mikrobiologie – Nachweis von Escherichia coli. — Praha : Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2016. — 19 stran : tabulky ;

estetická medicína ; mikrobiologie, lékařská mikrobiologie ; kosmetické přípravky : izolace a purifikace : normy ; Escherichia coli : izolace a purifikace ; bakteriologické techniky : normy

Kosmetika – Správná výrobní praxe (SVP) – Směrnice pro správnou výrobní praxi = Cosmetics – Good Manufacturing Practices (GMP) – Guidelines on Good Manufacturing Practices = Cosmétiques – Bonnes pratiques de fabrication (BPF) – Lignes directrices relatives aux bonnes pratiques de fabrication = Kosmetik – Gute Herstellungspraxis (GMP) – Leitfaden zur guten Herstellungspraxis / zpracovatel Státní zdravotní ústav, Dagmar Jírová, Český normalizační institut, Jitka Bílá ; překlad Český normalizační institut. — Praha : Český normalizační institut, 2008. — 23 stran ;

estetická medicína ; technika ; kosmetický průmysl : normy ; kosmetické přípravky : normy ; řízení kvality ; řízení bezpečnosti

Kosmetika – mikrobiologie – průkaz Pseudomonas aeruginosa = Cosmetics – microbiology – detection of Pseudomonas aeruginosa = Cosmétiques – microbiologie – détection de Pseudomonas aeruginosa = Kosmetik – Mikrobiologie – Nachweis von Pseudomonas aeruginosa / zpracovatel Vladimír Špelina, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Alena Mastná ; překlad Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. — Praha : Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2016. — 18 stran : tabulky ;

estetická medicína ; mikrobiologie, lékařská mikrobiologie ; kosmetické přípravky : izolace a purifikace : normy ; Pseudomonas aeruginosa : izolace a purifikace ; bakteriologické techniky : normy

Kosmetika – mikrobiologie – průkaz Staphylococcus aureus = Cosmetics – microbiology – detection of Staphylococcus aureus = Cosmétiques – microbiologie – détection de Staphylococcus aureus = Kosmetik – Mikrobiologie – Nachweis von Staphylococcus aureus / zpracovatel Vladimír Špelina, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Alena Mastná ; překlad Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. — Praha : Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2016. — 19 stran : tabulky ;

estetická medicína ; mikrobiologie, lékařská mikrobiologie ; kosmetické přípravky : izolace a purifikace : normy ; Staphylococcus aureus : izolace a purifikace ; bakteriologické techniky : normy

Kosmetika – Mikrobiologie – Směrnice pro posuzování rizika a identifikaci mikrobiologicky málo rizikových výrobků : nahrazení předchozích norem. — Praha : Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017. — v, 11 stran : tabulky ;

estetická medicína ; mikrobiologie, lékařská mikrobiologie ; kosmetické přípravky : izolace a purifikace : normy ; Bacteria : izolace a purifikace ; řízení rizik : normy ; bakteriologické techniky : normy

nahoru

FARMACIE A FARMAKOLOGIE

Pharmaceutical pricing and reimbursement policies in Sweden / Pierre Moise, Elizabeth Docteur. — Paris : OECD Publishing, 2007. — 66 stran : ilustrace, tabulky ; — (OECD health working papers ;; No. 28)

ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; farmacie a farmakologie ; politologie, politika, zdravotní politika ; ekonomika farmaceutická ; zdravotní politika ; náklady na léky ; dávkové mechanismy

nahoru

LINGVISTIKA, LÉKAŘSKÁ TERMINOLOGIE

Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Názvosloví součástí = Respiratory protective devices – Nomenclature of components = Appareils de protection respiratoire – Nomenclature des composants = Atemschutzgeráte – Benennungen von Einzeiteilen. zpracovatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce Praha, Zdeněk Vojta, Český normalizační institut, Oldřich Čermák. — Praha : Český normalizační institut, 1999. — 29 stran : ilustrace ;

technika lékařská, zdravotnický materiál a protetika ; lingvistika, lékařská terminologie ; prostředky na ochranu dýchání : normy ; terminologie jako téma

nahoru

MANAGEMENT, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ

How to keep people at the centre of health and sustainable development policies : 25th annual meeting of the Regions for Health Network, Aachen (Germany), Maastricht (Netherlands), Líege (Belgium), Hasselt (Belgium), 26-28 June 2019. — Copenhagen : WHO Regional Office for Europe, [2019]. — ix, 54 stran : ilustrace ;

veřejné zdravotnictví ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; politologie, politika, zdravotní politika ; celosvětové zdraví ; programy Healthy People ; zdravotní politika ; zdravotnické plány – realizace ; mezinárodní spolupráce

Managing chronic disease in Europe / Reinhard Busse, Miriam Blümel, David Scheller-Kreinsen, Annette Zentner. — [Místo vydání není známé] : [nakladatel není známý], [2009]. — 7 stran : ilustrace, tabulka ;

management, organizace a řízení zdravotnictví ; veřejné zdravotnictví ; chronická nemoc : prevence a kontrola ; řízení zdravotnictví ; kvalita zdravotní péče ; zdravotní politika

Health care quality indicators project 2006 data collection update report / Sandra Garcia Armesto; Maria Luisa Gil Lapetra; Lihan Wei; Edward Kelley and the members of the HCQI expert group. — Paris : OECD Publishing, 2017. — 157 stran : ilustrace, tabulky ; — (OECD health working papers ;; No. 29)

veřejné zdravotnictví ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; zajištění kvality zdravotní péče ; ukazatelé kvality zdravotní péče ; sběr dat ; hodnotící studie jako téma

Action plan to improve public health preparedness and response in the WHO European Region 2018-2023. — Copenhagen : WHO Regional Office for Europe, [2019]. — 27 stran : ilustrace ;

veřejné zdravotnictví ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; politologie, politika, zdravotní politika ; kvalita zdravotní péče ; podpora zdraví ; zdravotnické plánování ; řízení rizik

nahoru

MIKROBIOLOGIE, LÉKAŘSKÁ MIKROBIOLOGIE

Kosmetika – Mikrobiologie – Mikrobiologické limity = Cosmetics – Microbiology – Microbiological limits = Cosmétiques – Microbiologie – Limites microbiologiques = Kosmetische Mittel – Mikrobiologie – Mikrobiologische Grenzwerte / zpracovatel Státní zdravotní ústav, Vladimír Špelina, Jítka Bílá, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. — Praha : Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2015. — 10 stran : ilustrace, tabulka ;

estetická medicína ; mikrobiologie, lékařská mikrobiologie ; kosmetické přípravky : izolace a purifikace : normy ; Bacteria : izolace a purifikace ; bakteriologické techniky : normy

Kosmetika – mikrobiologie – průkaz Candida albicans = Cosmetics – microbiology – detection of Candida albicans = Cosmétiques – microbiologie – détection de Candida albicans = Kosmetische Mittel – Mikrobiologie – Nachweis von Candida albicans.. — Praha : Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2016. — 15 stran ;

estetická medicína ; mikrobiologie, lékařská mikrobiologie ; kosmetické přípravky : izolace a purifikace : normy ; Candida albicans : izolace a purifikace ; bakteriologické techniky : normy

Kosmetika – Mikrobiologie – Průkaz specifických a nespecifických mikroorganismů : nahrazení předchozích norem. — Praha : Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017. — Strana 1-3, ii-vi, 1-19 stran : ilustrace, tabulky ;

estetická medicína ; mikrobiologie, lékařská mikrobiologie ; kosmetické přípravky : izolace a purifikace : normy ; Bacteria : izolace a purifikace ; bakteriologické techniky : normy

Kosmetika – Mikrobiologie – Stanovení počtu kvasinek a plísní : nahrazení předchozích norem. — Praha : Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018. — v, 19 stran ;

estetická medicína ; mikrobiologie, lékařská mikrobiologie ; kosmetické přípravky : izolace a purifikace : normy ; kvasinky : izolace a purifikace ; houby : izolace a purifikace ; bakteriologické techniky : normy

Kosmetika – Mikrobiologie – Hodnocení antimikrobiální ochrany kosmetického výrobku : nahrazení předchozích norem. — Praha : Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019. — v, 22 stran : ilustrace, tabulky ;

estetická medicína ; mikrobiologie, lékařská mikrobiologie ; kosmetické přípravky : izolace a purifikace : normy ; Bacteria : izolace a purifikace ; bakteriologické techniky : normy ; balení výrobků : normy

Kosmetika – Mikrobiologie – Směrnice pro posuzování rizika a identifikaci mikrobiologicky málo rizikových výrobků : nahrazení předchozích norem. — Praha : Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017. — v, 11 stran : tabulky ;

estetická medicína ; mikrobiologie, lékařská mikrobiologie ; kosmetické přípravky : izolace a purifikace : normy ; Bacteria : izolace a purifikace ; řízení rizik : normy ; bakteriologické techniky : normy

Kosmetika – mikrobiologie – průkaz Staphylococcus aureus = Cosmetics – microbiology – detection of Staphylococcus aureus = Cosmétiques – microbiologie – détection de Staphylococcus aureus = Kosmetik – Mikrobiologie – Nachweis von Staphylococcus aureus / zpracovatel Vladimír Špelina, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Alena Mastná ; překlad Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. — Praha : Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2016. — 19 stran : tabulky ;

estetická medicína ; mikrobiologie, lékařská mikrobiologie ; kosmetické přípravky : izolace a purifikace : normy ; Staphylococcus aureus : izolace a purifikace ; bakteriologické techniky : normy

Kosmetika – mikrobiologie – průkaz Pseudomonas aeruginosa = Cosmetics – microbiology – detection of Pseudomonas aeruginosa = Cosmétiques – microbiologie – détection de Pseudomonas aeruginosa = Kosmetik – Mikrobiologie – Nachweis von Pseudomonas aeruginosa / zpracovatel Vladimír Špelina, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Alena Mastná ; překlad Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. — Praha : Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2016. — 18 stran : tabulky ;

estetická medicína ; mikrobiologie, lékařská mikrobiologie ; kosmetické přípravky : izolace a purifikace : normy ; Pseudomonas aeruginosa : izolace a purifikace ; bakteriologické techniky : normy

Kosmetika – mikrobiologie – průkaz Escherichia coli = Cosmetics – microbiology – detection of Escherichia coli = Cosmétiques – microbiologie – détection de Escherichia coli = Kosmetische Mittel – Mikrobiologie – Nachweis von Escherichia coli. — Praha : Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2016. — 19 stran : tabulky ;

estetická medicína ; mikrobiologie, lékařská mikrobiologie ; kosmetické přípravky : izolace a purifikace : normy ; Escherichia coli : izolace a purifikace ; bakteriologické techniky : normy

Kosmetika – mikrobiologie – stanovení počtu a průkaz aerobních mezofilních bakterií = Cosmetic – microbiology – enumeration and detection of aerobic mesophilic bacteria : nahrazení předchozích norem. — Praha : Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017. — 34 stran v různém číslování : tabulka ;

estetická medicína ; mikrobiologie, lékařská mikrobiologie ; kosmetické přípravky : izolace a purifikace : normy ; Bacteria : izolace a purifikace ; aerobní bakterie : izolace a purifikace ; bakteriologické techniky : normy

Kosmetika – mikrobiologie – obecné pokyny pro mikrobiologické vyšetření = Cosmetic – microbiology – general instructions for microbiological examination : nahrazení předchozích norem. — Praha : Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017. — 32 stran v různém číslování ;

estetická medicína ; mikrobiologie, lékařská mikrobiologie ; kosmetické přípravky : izolace a purifikace : normy ; Bacteria : izolace a purifikace ; bakteriologické techniky : normy ; bezpečnost vybavení : normy ; sterilizace

Central Asian and European surveillance of antimicrobial resistance : annual report 2019. — Copenhagen : World Health Organization, [2019]. — x, 155 stran : ilustrace, tabulky ;

veřejné zdravotnictví ; mikrobiologie, lékařská mikrobiologie ; antibiotická rezistence ; surveillance populace ; zdravotní politika ; antiinfekční látky

nahoru

PEDAGOGIKA

Vysoké školství novela zákona o vysokých školách k 1. 1. 2021 : nařízení vlády, vyhlášky : redakční uzávěrka 25. 1. 2021. — Ostrava : Sagit, 2021. — 144 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1418) ISBN 978-80-7488-454-2

právo, zákonodárství ; pedagogika ; univerzity : zákonodárství a právo

nahoru

PEDIATRIE

Use of evaluation tools in policy- making and health implications for children / by Pascale Scapecchi. — [Paris] : [OECD], [mezi 2006 a 2008?]. — 41 stran : ilustrace, tabulky ;

politologie, politika, zdravotní politika ; pediatrie ; environmentální vědy ; zdraví dítěte ; politika – provádění ; zdravotní politika ; vystavení vlivu životního prostředí ; hodnotící studie jako téma

Summary of focus group discussions and other preparatory work for the VERHI project / by Pascale Scapecchi and Nick Johnstone. — [Paris] : [OECD], [mezi 2006 a 2008?]. — 27 stran : tabulky ;

politologie, politika, zdravotní politika ; environmentální vědy ; pediatrie ; zdraví dítěte ; politika – provádění ; zdravotní politika ; vystavení vlivu životního prostředí ; hodnocení programu

nahoru

PERINATOLOGIE A NEONATOLOGIE

National implementation of the Baby-friendly Hospital Initiative 2017 / prepared by Laurence Grummer-Strawn. — Geneva : World Health Organization, [2017]. — vi, 50 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-92-4-151238-1

veřejné zdravotnictví ; perinatologie a neonatologie ; politologie, politika, zdravotní politika ; zdraví kojenců ; kojení ; nemocnice ; hodnocení programu ; výživová politika ; celosvětové zdraví

nahoru

POJIŠŤOVNICTVÍ

Zdravotní pojištění : zákon o veřejném zdravotním pojištění : zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění : zákony o zdravotních pojišťovnách : nařízení vlády a vyhlášky : změny všech zákonů : redakční uzávěrka 25. 1. 2021. — Ostrava : Sagit, 2021. — 368 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo: 1417) ISBN 978-80-7488-453-5

právo, zákonodárství ; pojišťovnictví ; veřejné zdravotnictví ; zdravotní pojištění : zákonodárství a právo ; pojišťovny : zákonodárství a právo

Sociální pojištění : pojistné na sociální zabezpečení, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, organizace a provádění sociálního zabezpečení : změny všech zákonů : redakční uzávěrka 25. 1. 2021. — Ostrava : Sagit, 2021. — 400 stran ; — (ÚZ : úplné znění 😉 ISBN 978-80-7488-452-8

právo, zákonodárství ; pojišťovnictví ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; sociální zabezpečení : zákonodárství a právo ; pojištění nemocenské : zákonodárství a právo ; důchod : zákonodárství a právo

nahoru

POLITOLOGIE, POLITIKA, ZDRAVOTNÍ POLITIKA

Use of evaluation tools in policy- making and health implications for children / by Pascale Scapecchi. — [Paris] : [OECD], [mezi 2006 a 2008?]. — 41 stran : ilustrace, tabulky ;

politologie, politika, zdravotní politika ; pediatrie ; environmentální vědy ; zdraví dítěte ; politika – provádění ; zdravotní politika ; vystavení vlivu životního prostředí ; hodnotící studie jako téma

Summary of focus group discussions and other preparatory work for the VERHI project / by Pascale Scapecchi and Nick Johnstone. — [Paris] : [OECD], [mezi 2006 a 2008?]. — 27 stran : tabulky ;

politologie, politika, zdravotní politika ; environmentální vědy ; pediatrie ; zdraví dítěte ; politika – provádění ; zdravotní politika ; vystavení vlivu životního prostředí ; hodnocení programu

Pharmaceutical pricing and reimbursement policies in Sweden / Pierre Moise, Elizabeth Docteur. — Paris : OECD Publishing, 2007. — 66 stran : ilustrace, tabulky ; — (OECD health working papers ;; No. 28)

ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; farmacie a farmakologie ; politologie, politika, zdravotní politika ; ekonomika farmaceutická ; zdravotní politika ; náklady na léky ; dávkové mechanismy

Action plan to improve public health preparedness and response in the WHO European Region 2018-2023. — Copenhagen : WHO Regional Office for Europe, [2019]. — 27 stran : ilustrace ;

veřejné zdravotnictví ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; politologie, politika, zdravotní politika ; kvalita zdravotní péče ; podpora zdraví ; zdravotnické plánování ; řízení rizik

National implementation of the Baby-friendly Hospital Initiative 2017 / prepared by Laurence Grummer-Strawn. — Geneva : World Health Organization, [2017]. — vi, 50 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-92-4-151238-1

veřejné zdravotnictví ; perinatologie a neonatologie ; politologie, politika, zdravotní politika ; zdraví kojenců ; kojení ; nemocnice ; hodnocení programu ; výživová politika ; celosvětové zdraví

How to keep people at the centre of health and sustainable development policies : 25th annual meeting of the Regions for Health Network, Aachen (Germany), Maastricht (Netherlands), Líege (Belgium), Hasselt (Belgium), 26-28 June 2019. — Copenhagen : WHO Regional Office for Europe, [2019]. — ix, 54 stran : ilustrace ;

veřejné zdravotnictví ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; politologie, politika, zdravotní politika ; celosvětové zdraví ; programy Healthy People ; zdravotní politika ; zdravotnické plány – realizace ; mezinárodní spolupráce

nahoru

PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ

Účetnictví nevýdělečných organizací : zákon o účetnictví, vyhláška pro podvojné účetnictví nevýdělečných organizací, vyhláška pro jednoduché účetnictví, České účetní standardy pro nevýdělečné organizace : redakční uzávěrka 18. 1. 2021. — Ostrava : Sagit, 2021. — 111 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; 1413) ISBN 978-80-7488-449-8

právo, zákonodárství ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; účetnictví : zákonodárství a právo ; organizace nevýdělečné : ekonomika : zákonodárství a právo

Vysoké školství novela zákona o vysokých školách k 1. 1. 2021 : nařízení vlády, vyhlášky : redakční uzávěrka 25. 1. 2021. — Ostrava : Sagit, 2021. — 144 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1418) ISBN 978-80-7488-454-2

právo, zákonodárství ; pedagogika ; univerzity : zákonodárství a právo

Zdravotní pojištění : zákon o veřejném zdravotním pojištění : zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění : zákony o zdravotních pojišťovnách : nařízení vlády a vyhlášky : změny všech zákonů : redakční uzávěrka 25. 1. 2021. — Ostrava : Sagit, 2021. — 368 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo: 1417) ISBN 978-80-7488-453-5

právo, zákonodárství ; pojišťovnictví ; veřejné zdravotnictví ; zdravotní pojištění : zákonodárství a právo ; pojišťovny : zákonodárství a právo

Sociální pojištění : pojistné na sociální zabezpečení, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, organizace a provádění sociálního zabezpečení : změny všech zákonů : redakční uzávěrka 25. 1. 2021. — Ostrava : Sagit, 2021. — 400 stran ; — (ÚZ : úplné znění 😉 ISBN 978-80-7488-452-8

právo, zákonodárství ; pojišťovnictví ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; sociální zabezpečení : zákonodárství a právo ; pojištění nemocenské : zákonodárství a právo ; důchod : zákonodárství a právo

Zákoník práce v praxi : komplexní průvodce s rešením problémů / Jakub Tomšej. — Třetí vydání. — Praha : Grada Publihing, 2021. — 195 stran ; — (Právo pro praxi) ISBN 978-80-271-3094-8

právo, zákonodárství ; zákonodárství jako téma ; zaměstnanost : zákonodárství a právo ; mzdy a přídavky : zákonodárství a právo ; právní vědy

Ústavní právo a koronavirus / Marek Antoš, Jan Wintr (eds.). — Vydání první. — Praha : Leges, 2021. — 154 stran ; — (Teoretik) ISBN 978-80-7502-484-8

právo, zákonodárství ; státní správa ; právní vědy : dějiny ; místní státní správa : dějiny ; dějiny 21. století ; COVID-19 : dějiny ; zákonodárství jako téma : dějiny

nahoru

SOCIOLOGIE

Rozum proti kovidové panice / Václav Klaus, Jiří Weigl (ed.) ; Pavel Bém, Jiří Beran, Vladimír Čížek, Aleš Franc, Cyril Höschl, Pavel Kolář, Miroslav Macek, Vít Mareček, Vladimír Pikora, Jan Pirk, Lukáš Pollert, Michal Semín, Jan Skopeček, Jaroslav Svoboda, Roman Šmucler, Aleš Valenta, Petr Winkler, Jan Žaloudík. — Vydání první. — Praha : Institut Václava Klause, 2021. — 205 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7542-072-5

veřejné zdravotnictví ; sociologie ; epidemiologie ; COVID-19 ; kontrola infekčních nemocí ; veřejná politika ; ekonomika ; sociologické faktory ; celosvětové zdraví ; dějiny 21. století

nahoru

STATISTIKA, ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA

Assessing the economic costs of unhealthy diets and low physical activity : an evidence review and proposed framework / Christine Joy Candari, Jonathan Cylus, Ellen Nolte. — Copenhagen : World health organization, [2017]. — xv, 90 stran : ilustrace, tabulky ; — (Health policy series ;; no. 47) ISBN 978-92-890-5042-5

dieta : ekonomika ; sedavý životní styl ; chronická nemoc : ekonomika : prevence a kontrola ; poskytování zdravotní péče : ekonomika ; náklady na zdraví : statistika a číselné údaje ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; statistika, zdravotnická statistika

nahoru

STÁTNÍ SPRÁVA

Veřejná podpora v době koronavirové pandemie. — Brno : Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, 2020. — 31 stran : ilustrace, tabulky ; — (Informační list ;; 2/2020)

ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; státní správa ; podpora z veřejných prostředků ; obchod ; ekonomické soutěžení ; COVID-19

Ústavní právo a koronavirus / Marek Antoš, Jan Wintr (eds.). — Vydání první. — Praha : Leges, 2021. — 154 stran ; — (Teoretik) ISBN 978-80-7502-484-8

právo, zákonodárství ; státní správa ; právní vědy : dějiny ; místní státní správa : dějiny ; dějiny 21. století ; COVID-19 : dějiny ; zákonodárství jako téma : dějiny

nahoru

TECHNIKA

Kosmetika – Správná výrobní praxe (SVP) – Směrnice pro správnou výrobní praxi = Cosmetics – Good Manufacturing Practices (GMP) – Guidelines on Good Manufacturing Practices = Cosmétiques – Bonnes pratiques de fabrication (BPF) – Lignes directrices relatives aux bonnes pratiques de fabrication = Kosmetik – Gute Herstellungspraxis (GMP) – Leitfaden zur guten Herstellungspraxis / zpracovatel Státní zdravotní ústav, Dagmar Jírová, Český normalizační institut, Jitka Bílá ; překlad Český normalizační institut. — Praha : Český normalizační institut, 2008. — 23 stran ;

estetická medicína ; technika ; kosmetický průmysl : normy ; kosmetické přípravky : normy ; řízení kvality ; řízení bezpečnosti

nahoru

TECHNIKA LÉKAŘSKÁ, ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL A PROTETIKA

Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Názvosloví součástí = Respiratory protective devices – Nomenclature of components = Appareils de protection respiratoire – Nomenclature des composants = Atemschutzgeráte – Benennungen von Einzeiteilen. zpracovatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce Praha, Zdeněk Vojta, Český normalizační institut, Oldřich Čermák. — Praha : Český normalizační institut, 1999. — 29 stran : ilustrace ;

technika lékařská, zdravotnický materiál a protetika ; lingvistika, lékařská terminologie ; prostředky na ochranu dýchání : normy ; terminologie jako téma

nahoru

TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ

Physical activity factsheets for the 28 European union member states of the WHO European region. — Copenhagen : World Health Organization. Regional Office for Europe, [2018]. — 144 stran : ilustrace ;

veřejné zdravotnictví ; tělovýchovné lékařství ; pohybová aktivita ; celosvětové zdraví ; zdravotní politika ; Evropská unie

Promoting physical activity in the health sector : current status and success stories from the European Union member states of the WHO European Region. — Copenhagen : World Health Organization. Regional Office for Europe, [2018]. — 20 stran : ilustrace ;

veřejné zdravotnictví ; tělovýchovné lékařství ; pohybová aktivita ; celosvětové zdraví ; zdravotní politika ; podpora zdraví ; Evropská unie

nahoru

URGENTNÍ LÉKAŘSTVÍ

Communicating risk in public health emergencies : a WHO guideline for emergency risk communication (ERC) policy and practice / World Health Organization. — Geneva : World Health Organization, [2017]. — xvii, 57 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-92-4-155020-8

veřejné zdravotnictví ; urgentní lékařství ; komunikace ; náhlé příhody ; řízení bezpečnosti ; hodnocení rizik ; celosvětové zdraví

nahoru

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

Action plan to improve public health preparedness and response in the WHO European Region 2018-2023. — Copenhagen : WHO Regional Office for Europe, [2019]. — 27 stran : ilustrace ;

veřejné zdravotnictví ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; politologie, politika, zdravotní politika ; kvalita zdravotní péče ; podpora zdraví ; zdravotnické plánování ; řízení rizik

Communicating risk in public health emergencies : a WHO guideline for emergency risk communication (ERC) policy and practice / World Health Organization. — Geneva : World Health Organization, [2017]. — xvii, 57 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-92-4-155020-8

veřejné zdravotnictví ; urgentní lékařství ; komunikace ; náhlé příhody ; řízení bezpečnosti ; hodnocení rizik ; celosvětové zdraví

Managing chronic disease in Europe / Reinhard Busse, Miriam Blümel, David Scheller-Kreinsen, Annette Zentner. — [Místo vydání není známé] : [nakladatel není známý], [2009]. — 7 stran : ilustrace, tabulka ;

management, organizace a řízení zdravotnictví ; veřejné zdravotnictví ; chronická nemoc : prevence a kontrola ; řízení zdravotnictví ; kvalita zdravotní péče ; zdravotní politika

Investing in water and sanitation : increasing access, reducing inequalities : UN-Water Global Analysis and Assessment of Sanitation and Drinking-Water : GLAAS 2014 report. — Geneva : World Health Organization, [2014]. — xii, 90 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-92-4-150808-7

veřejné zdravotnictví ; environmentální vědy ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; zásobování vodou : statistika a číselné údaje ; pitná voda ; sanitace : statistika a číselné údaje ; celosvětové zdraví ; rovnost ve zdraví ; zdravotní politika ; hodnocení rizik ; financování organizované

Financing universal water, sanitation and hygiene under the sustainable development goals : UN-Water Global Analysis and Assessment of Sanitatíon and Drinkíng-Water : GLAAS 2017 report. — Geneva : World Health Organization, [2017]. — x, 79 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-92-4-151219-0

veřejné zdravotnictví ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; environmentální vědy ; financování organizované : statistika a číselné údaje ; trvale udržitelný rozvoj ; zásobování vodou : statistika a číselné údaje ; pitná voda ; sanitace : statistika a číselné údaje ; hygiena ; celosvětové zdraví ; rovnost ve zdraví ; hodnocení rizik ; zdravotní politika

Global status report on road safety 2018. — Geneva : World Health Organization, [2018]. — xv, 403 stran : ilustrace ; ISBN 978-92-4-156568-4

veřejné zdravotnictví ; dopravní nehody : prevence a kontrola : statistika a číselné údaje : trendy ; doprava : statistika a číselné údaje ; řízení motorových vozidel : statistika a číselné údaje ; bezpečnost : statistika a číselné údaje ; celosvětové zdraví ; rizikové faktory ; veřejné zdravotnictví

Global status report on road safety 2018. — Geneva : World Health Organization, [2018]. — xv, 403 stran : ilustrace ; ISBN 978-92-4-156568-4

veřejné zdravotnictví ; dopravní nehody : prevence a kontrola : statistika a číselné údaje : trendy ; doprava : statistika a číselné údaje ; řízení motorových vozidel : statistika a číselné údaje ; bezpečnost : statistika a číselné údaje ; celosvětové zdraví ; rizikové faktory ; veřejné zdravotnictví

Physical activity factsheets for the 28 European union member states of the WHO European region. — Copenhagen : World Health Organization. Regional Office for Europe, [2018]. — 144 stran : ilustrace ;

veřejné zdravotnictví ; tělovýchovné lékařství ; pohybová aktivita ; celosvětové zdraví ; zdravotní politika ; Evropská unie

Zdravotní pojištění : zákon o veřejném zdravotním pojištění : zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění : zákony o zdravotních pojišťovnách : nařízení vlády a vyhlášky : změny všech zákonů : redakční uzávěrka 25. 1. 2021. — Ostrava : Sagit, 2021. — 368 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo: 1417) ISBN 978-80-7488-453-5

právo, zákonodárství ; pojišťovnictví ; veřejné zdravotnictví ; zdravotní pojištění : zákonodárství a právo ; pojišťovny : zákonodárství a právo

Health care quality indicators project 2006 data collection update report / Sandra Garcia Armesto; Maria Luisa Gil Lapetra; Lihan Wei; Edward Kelley and the members of the HCQI expert group. — Paris : OECD Publishing, 2017. — 157 stran : ilustrace, tabulky ; — (OECD health working papers ;; No. 29)

veřejné zdravotnictví ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; zajištění kvality zdravotní péče ; ukazatelé kvality zdravotní péče ; sběr dat ; hodnotící studie jako téma

How to keep people at the centre of health and sustainable development policies : 25th annual meeting of the Regions for Health Network, Aachen (Germany), Maastricht (Netherlands), Líege (Belgium), Hasselt (Belgium), 26-28 June 2019. — Copenhagen : WHO Regional Office for Europe, [2019]. — ix, 54 stran : ilustrace ;

veřejné zdravotnictví ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; politologie, politika, zdravotní politika ; celosvětové zdraví ; programy Healthy People ; zdravotní politika ; zdravotnické plány – realizace ; mezinárodní spolupráce

National implementation of the Baby-friendly Hospital Initiative 2017 / prepared by Laurence Grummer-Strawn. — Geneva : World Health Organization, [2017]. — vi, 50 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-92-4-151238-1

veřejné zdravotnictví ; perinatologie a neonatologie ; politologie, politika, zdravotní politika ; zdraví kojenců ; kojení ; nemocnice ; hodnocení programu ; výživová politika ; celosvětové zdraví

Central Asian and European surveillance of antimicrobial resistance : annual report 2019. — Copenhagen : World Health Organization, [2019]. — x, 155 stran : ilustrace, tabulky ;

veřejné zdravotnictví ; mikrobiologie, lékařská mikrobiologie ; antibiotická rezistence ; surveillance populace ; zdravotní politika ; antiinfekční látky

Promoting physical activity in the health sector : current status and success stories from the European Union member states of the WHO European Region. — Copenhagen : World Health Organization. Regional Office for Europe, [2018]. — 20 stran : ilustrace ;

veřejné zdravotnictví ; tělovýchovné lékařství ; pohybová aktivita ; celosvětové zdraví ; zdravotní politika ; podpora zdraví ; Evropská unie

Rozum proti kovidové panice / Václav Klaus, Jiří Weigl (ed.) ; Pavel Bém, Jiří Beran, Vladimír Čížek, Aleš Franc, Cyril Höschl, Pavel Kolář, Miroslav Macek, Vít Mareček, Vladimír Pikora, Jan Pirk, Lukáš Pollert, Michal Semín, Jan Skopeček, Jaroslav Svoboda, Roman Šmucler, Aleš Valenta, Petr Winkler, Jan Žaloudík. — Vydání první. — Praha : Institut Václava Klause, 2021. — 205 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7542-072-5

veřejné zdravotnictví ; sociologie ; epidemiologie ; COVID-19 ; kontrola infekčních nemocí ; veřejná politika ; ekonomika ; sociologické faktory ; celosvětové zdraví ; dějiny 21. století