Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2

Otevírací doba knihovny

Pondělí  9:00 – 18:00

Úterý     9:00 – 18:00

Středa    9:00 – 18:00

Čtvrtek   9:00 – 18:00

Pátek     9:00 – 17:00

  Od 13. 5. 2024 měníme otevírací dobu čítárny časopisů (Sokolská 31 - Lékařský dům):

Út, St, Čt 9:00 - 18:00

Po, Pá 9:00 - 16:00

Služby v budově Sokolské 54 otevírací dobu nemění.


  Letní otevírací doba knihovny  

od 1. 7. do 31. 8. 2024

Po, St, Čt, Pá         9:00 – 15:30

Út                            9:00 – 18:00

více informací

Březen 2021

Nové knihy ve fondu OVI

nahoru

EKONOMIE, EKONOMIKA, EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

Evaluating implementation of the WHO set of recommendations on the marketing of foods and non-alcoholic beverages to children : progress, challenges and guidance for next steps in the WHO European Region. — Copenhagen : World Health Organization, Regional Office for Europe, [2018]. — 56 stran : ilustrace ;

veřejné zdravotnictví ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; marketing ; potraviny : ekonomika ; nápoje : ekonomika ; zdraví dítěte ; zdravotnické plány – realizace

Plán připravenosti na provoz retailu během pandemie COVID-19 : pokyny pro zajištění zdraví a bezpečnosti zaměstnanců a zákazníků / úvodní slovo Tomáš Prouza ; zpracoval Becker Poliakoff Consulting, a.s. ; odborný garant Viera Šedivá. — Praha : Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR, 2020. — 47 stran : ilustrace ;

veřejné zdravotnictví ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; infekční lékařství ; obchod ; hygiena práce ; kontrola infekčních nemocí ; řízení bezpečnosti ; COVID-19

Rozpočet a financování : obce, kraje, hl. město Praha, organizační složky státu, příspěvkové organizace, svazky obcí, zákony, nařízení vlády, vyhlášky : redakční uzávěrka 27. 1. 2020. — Ostrava : Sagit, 2021. — 383 stran : formuláře, tiskopisy, tabulky ; — (ÚZ : úplné znění 😉 ISBN 978-80-7488-456-6

ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; právo, zákonodárství ; financování vládou : zákonodárství a právo ; rozpočty : zákonodárství a právo ; místní státní správa ; velkoměsta : zákonodárství a právo

Majetek státu : v teorii a praxi / Petr Havlan, Dagmar Sochorová a kolektiv. — Vydání první. — Praha : Leges, 2021. — 352 stran ; — (Teoretik) ISBN 978-80-7502-455-8

ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; státní správa ; veřejný sektor : ekonomika : organizace a řízení ; financování organizované ; státní správa

nahoru

ENVIRONMENTÁLNÍ VĚDY

Životní prostředí : ochrana přírody a krajiny, ochrana ovzduší, zemědělský půdní fond, vodní hospodářství, horninové prostředí, odpady, obaly, posuzování vlivů, chemické látky, , GMO, havárie, prevence znečištění, ekologická újma a další – celkem 28 zákonů : nový zákon o odpadech, nový zákon o výrobcích s ukončenou životností, zásadni zmény zákona o obalech a vodního zákona, změny mnoha dalších předpisů : redakční uzávěrka 8. 2. 2021. — Ostrava : Sagit, 2021. — 816 stran : formuláře, tiskopisy, tabulky ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1422) ISBN 978-80-7488-458-0

environmentální vědy ; právo, zákonodárství ; znečištění životního prostředí : zákonodárství a právo ; zachování přírodních zdrojů : zákonodárství a právo ; odpadní produkty ; vodní hospodářství : zákonodárství a právo

Poškozené zdraví populace v Ústeckém kraji / připravila Akademie věd ČR ; odborným garantem je Ústav organické chemie a biochemie AV ČR ; odpovědná redaktorka: Markéta Růžičková. — Praha : Akademie věd České republiky, 2020. — 4 nečíslované strany : ilustrace, tabulky ; — (AVex / expertní stanovisko AV ČR ;; 5/2020)

environmentální vědy ; znečištění životního prostředí ; monitorování životního prostředí ; zdraví ve městech ; rizikové faktory ; politika zdravotní – programy

Hydrogeologie minerálních vod / Otta Hynie. — Vydání první. — Praha : Státní pedagogické nakladatelství, n. p., 1957. — 224 stran, xxiv stran a 2 složené nečíslované listy obrazové přílohy ; ilustrace ; — (Učební texty vysokých škol)

přírodní vědy ; environmentální vědy ; hydrologie ; geologie ; minerální vody

nahoru

ETIKA, BIOETIKA, LÉKAŘSKÁ ETIKA

Obrana asistované smrti : fílozofícké argumenty na podporu eutanazie a sebeusmrcení za pomocí lékaře / Tomáš Hříbek. — Vydání první. — Praha : Academia, 2021. — 357 stran : tabulka ; — (Právo – etika – společnost ;; sv. 7) ISBN 978-80-200-3102-0

etika, bioetika, lékařská etika ; humanitní vědy a umění ; smrt ; umírající ; bioetika ; eutanazie : etika ; spoluúčast při sebevraždě : etika ; právo na smrt : etika ; osobní autonomie ; thanatologie

nahoru

FARMACIE A FARMAKOLOGIE

WHO Operational package for assessing, monitoring and evaluating country pharmaceutical situations : guide for coordinators an data collectors. — Genava : World Health Organization, [2007]. — xii, 147 stran : ilustrace, tabulky ;

farmacie a farmakologie ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; farmaceutický průmysl ; farmaceutické služby ; hodnocení léčiv ; zajištění kvality zdravotní péče ; dostupnost zdravotnických služeb ; zdravotnické služby – výzkum : metody

nahoru

FARMAKOTERAPIE

Teacher’s guide to good prescribing / authors Hans V. Hogerzeil, Karen I. Barnes, Rob H. Henning, Yunus E. Kocabasoglu, Helene Möller, Anthony J. Smith, Rob S. Summers, Theo P.G.M. de Vries. — Geneva : World Health Organization, Department of Essential Drugs and Medicines Policy, [2001]. — iii, 98 stran : tabulky ;

výchova a vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví ; farmakoterapie ; kontinuální vzdělávání lékařů : metody ; způsoby aplikace léků ; lékové předpisy ; problémově orientovaná výuka ; vyučovací postupy ; učební pomůcky

nahoru

GERIATRIE

Dlouhodobá péče nejen v České republice / Ladislav Průša a kolektiv. — Vydání 1. — Tábor : Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, 2021. — 358 stran : ilustrace, grafy ; ISBN 978-80-88361-09-1

veřejné zdravotnictví ; geriatrie ; dlouhodobá péče ; sociální péče ; poskytování zdravotní péče ; geriatrické ošetřovatelství ; staří ; stárnutí ; zajištění kvality zdravotní péče

nahoru

HUMANITNÍ VĚDY A UMĚNÍ

Obrana asistované smrti : fílozofícké argumenty na podporu eutanazie a sebeusmrcení za pomocí lékaře / Tomáš Hříbek. — Vydání první. — Praha : Academia, 2021. — 357 stran : tabulka ; — (Právo – etika – společnost ;; sv. 7) ISBN 978-80-200-3102-0

etika, bioetika, lékařská etika ; humanitní vědy a umění ; smrt ; umírající ; bioetika ; eutanazie : etika ; spoluúčast při sebevraždě : etika ; právo na smrt : etika ; osobní autonomie ; thanatologie

nahoru

INFEKČNÍ LÉKAŘSTVÍ

Plán připravenosti na provoz retailu během pandemie COVID-19 : pokyny pro zajištění zdraví a bezpečnosti zaměstnanců a zákazníků / úvodní slovo Tomáš Prouza ; zpracoval Becker Poliakoff Consulting, a.s. ; odborný garant Viera Šedivá. — Praha : Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR, 2020. — 47 stran : ilustrace ;

veřejné zdravotnictví ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; infekční lékařství ; obchod ; hygiena práce ; kontrola infekčních nemocí ; řízení bezpečnosti ; COVID-19

nahoru

MANAGEMENT, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ

How can optimal skill mix be effectively implemented and why? / authors Ivy Lynn Bourgeault, Ellen Kuhlmann, Elena Neiterman, Sirpa Wrede. — Copenhagen : World Health Organization, [2008]. — 26 stran : tabulky ; — (European Observatory on Health Systems and Policies,; policy brief)

management, organizace a řízení zdravotnictví ; politologie, politika, zdravotní politika ; klinické kompetence ; role odborníka ; zdravotní politika ; poskytování zdravotní péče : trendy ; personál – výběr ; personální obsazení a rozvrh ; zdravotnický personál : organizace a řízení : trendy

How can the migration of health service professionals be managed so as to reduce any negative effects on supply? / James Buchan. — Copenhagen : World Health Organization, [2008]. — 28 stran : ilustrace, tabulky ; — (European Observatory on Health Systems and Policies,; policy brief)

management, organizace a řízení zdravotnictví ; politologie, politika, zdravotní politika ; emigrace a imigrace ; zdravotnický personál : organizace a řízení : trendy ; zdravotničtí pracovníci : organizace a řízení : trendy ; poskytování zdravotní péče : organizace a řízení ; zdravotní politika ; zahraniční odborný personál

WHO Operational package for assessing, monitoring and evaluating country pharmaceutical situations : guide for coordinators an data collectors. — Genava : World Health Organization, [2007]. — xii, 147 stran : ilustrace, tabulky ;

farmacie a farmakologie ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; farmaceutický průmysl ; farmaceutické služby ; hodnocení léčiv ; zajištění kvality zdravotní péče ; dostupnost zdravotnických služeb ; zdravotnické služby – výzkum : metody

Evaluating hospital effectiveness and efficiency / Milagros García-Barbero. — Milan : Fondazione Smith Kline, [1997?]. — xvii, 150 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 88-87351-03-1

veřejné zdravotnictví ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; řízení nemocnice ; nemocnice : trendy ; efektivita organizační ; výsledky a postupy – zhodnocení (zdravotní péče) ; ekonomika nemocniční

nahoru

NUTRIČNÍ TERAPIE, DIETOTERAPIE A VÝŽIVA

Evaluating implementation of the WHO set of recommendations on the marketing of foods and non-alcoholic beverages to children : progress, challenges and guidance for next steps in the WHO European Region. — Copenhagen : World Health Organization, Regional Office for Europe, [2018]. — 56 stran : ilustrace ;

veřejné zdravotnictví ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; marketing ; potraviny : ekonomika ; nápoje : ekonomika ; zdraví dítěte ; zdravotnické plány – realizace

Eliminating trans fats in Europe : a policy brief. — Copenhagen : World Health Organization, Regional Office for Europe, 2015. — 13 stran : ilustrace, tabulky ;

veřejné zdravotnictví ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; trans nenasycené mastné kyseliny ; zásobování potravinami ; výživová politika ; politika – provádění ; podpora zdraví

Global nutrition : policy review 2016-2017 : country progress in creating enabling policy environments for promoting healthy diets and nutrition / edited by Hilary Cadman. — Geneva : World Health Organization, [2018]. — xiii, 156 stran : ilustrace ; ISBN 978-92-4-151487-3

veřejné zdravotnictví ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; podpora zdraví ; zdravá strava ; nutriční stav ; celosvětové zdraví ; průzkumy a dotazníky ; politika zdravotní – programy : statistika a číselné údaje

nahoru

ORTOPEDIE

Standards for prosthetics and orthotics. — Geneva : World Health Organization, [2017]. — 2 svazky : ilustrace ; ISBN 978-92-4-151248-0

ortopedie ; technika lékařská, zdravotnický materiál a protetika ; protézy a implantáty : normy ; protetické prostředky : normy ; zdravotnické plány – realizace ; poskytování zdravotní péče : organizace a řízení

nahoru

PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE

Respiratory protection – Non powered air-purifying particle respirator. — [Beijing] : State Administration for Market Regulation, [2019]. — 37 stran : ilustrace, tabulky ;

technika lékařská, zdravotnický materiál a protetika ; pneumologie a ftizeologie ; prostředky na ochranu dýchání : normy ; infekce dýchací soustavy : prevence a kontrola

Srovnávací analýza respirátorů dle norem EN 149:2001+A1:2009, GB 19083-2010, GB 2626-2006 / Veronika Moravová, Jakub Král, Ivana Kubátová, Aleš Martinovský. — [Praha] : PortaMedica, [2020 nebo 2021]. — 16 stran, 2 nečíslované strany shrnutí : ilustrace, tabulky ;

pneumologie a ftizeologie ; technika lékařská, zdravotnický materiál a protetika ; prostředky na ochranu dýchání : normy ; masky ; kontrola infekčních nemocí ; COVID-19 ; směrnice pro lékařskou praxi jako téma

nahoru

POJIŠŤOVNICTVÍ

Sociální zabezpečení : státní sociální podpora, dávky pro osoby se zdravotním postižením, sociální služby, pomoc v hmotné nouzi, životní a existenční minimum : nový zákon o náhradním výživném : redakční uzávěrka 22. 2. 2021. — Ostrava : Sagit, 2021. — 288 stran : ilutrace, formuláře, tiskopisy ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1425) ISBN 978-80-7488-461-0

pojišťovnictví ; právo, zákonodárství ; sociální zabezpečení : zákonodárství a právo ; zdravotní pojištění : zákonodárství a právo

nahoru

POLITOLOGIE, POLITIKA, ZDRAVOTNÍ POLITIKA

How can the migration of health service professionals be managed so as to reduce any negative effects on supply? / James Buchan. — Copenhagen : World Health Organization, [2008]. — 28 stran : ilustrace, tabulky ; — (European Observatory on Health Systems and Policies,; policy brief)

management, organizace a řízení zdravotnictví ; politologie, politika, zdravotní politika ; emigrace a imigrace ; zdravotnický personál : organizace a řízení : trendy ; zdravotničtí pracovníci : organizace a řízení : trendy ; poskytování zdravotní péče : organizace a řízení ; zdravotní politika ; zahraniční odborný personál

How can optimal skill mix be effectively implemented and why? / authors Ivy Lynn Bourgeault, Ellen Kuhlmann, Elena Neiterman, Sirpa Wrede. — Copenhagen : World Health Organization, [2008]. — 26 stran : tabulky ; — (European Observatory on Health Systems and Policies,; policy brief)

management, organizace a řízení zdravotnictví ; politologie, politika, zdravotní politika ; klinické kompetence ; role odborníka ; zdravotní politika ; poskytování zdravotní péče : trendy ; personál – výběr ; personální obsazení a rozvrh ; zdravotnický personál : organizace a řízení : trendy

nahoru

PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ

Sociální zabezpečení : státní sociální podpora, dávky pro osoby se zdravotním postižením, sociální služby, pomoc v hmotné nouzi, životní a existenční minimum : nový zákon o náhradním výživném : redakční uzávěrka 22. 2. 2021. — Ostrava : Sagit, 2021. — 288 stran : ilutrace, formuláře, tiskopisy ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1425) ISBN 978-80-7488-461-0

pojišťovnictví ; právo, zákonodárství ; sociální zabezpečení : zákonodárství a právo ; zdravotní pojištění : zákonodárství a právo

Temná zákoutí legislativního procesu : příprava vládních návrhů zákonů v ČR / Marian Kokeš. — Vydání první. — Praha : Leges, 2020. — 347 stran ; — (Teoretik) ISBN 978-80-7502-413-8

právo, zákonodárství ; státní správa ; zákonodárství jako téma : organizace a řízení ; politika – provádění ; vláda

Životní prostředí : ochrana přírody a krajiny, ochrana ovzduší, zemědělský půdní fond, vodní hospodářství, horninové prostředí, odpady, obaly, posuzování vlivů, chemické látky, , GMO, havárie, prevence znečištění, ekologická újma a další – celkem 28 zákonů : nový zákon o odpadech, nový zákon o výrobcích s ukončenou životností, zásadni zmény zákona o obalech a vodního zákona, změny mnoha dalších předpisů : redakční uzávěrka 8. 2. 2021. — Ostrava : Sagit, 2021. — 816 stran : formuláře, tiskopisy, tabulky ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1422) ISBN 978-80-7488-458-0

environmentální vědy ; právo, zákonodárství ; znečištění životního prostředí : zákonodárství a právo ; zachování přírodních zdrojů : zákonodárství a právo ; odpadní produkty ; vodní hospodářství : zákonodárství a právo

Předpisy související s občanským zákoníkem : změny zákona o veřejných rejstřících od 1. 1. 2021 a k 1. 6. 2021, nový zákon o evidenci skutečných majitelů změny zákona o vyvlastnění : plnění spojená s užíváním bytu a nebytových prostorů, rozúčtování nákladů na vytápění a teplou vodu, běžná údržba a drobné opravy, úrok z prodlení, odměna likvidátora a další odpovědnost za škodu – veřejná moc, mezinárodní právo soukromé : redakční uzávěrka 15. 2. 2021. — Ostrava : Sagit, 2021. — 160 stran : formuláře ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo: 1424) ISBN 978-80-7488-460-3

právo, zákonodárství ; občanská práva ; bydlení : zákonodárství a právo ; právní odpovědnost ; vlastnictví : zákonodárství a právo ; registrace

Rozpočet a financování : obce, kraje, hl. město Praha, organizační složky státu, příspěvkové organizace, svazky obcí, zákony, nařízení vlády, vyhlášky : redakční uzávěrka 27. 1. 2020. — Ostrava : Sagit, 2021. — 383 stran : formuláře, tiskopisy, tabulky ; — (ÚZ : úplné znění 😉 ISBN 978-80-7488-456-6

ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; právo, zákonodárství ; financování vládou : zákonodárství a právo ; rozpočty : zákonodárství a právo ; místní státní správa ; velkoměsta : zákonodárství a právo

Zákoník práce : změny zákoníku práce od 1. 1. 2021 : rejstřík : redakční uzávěrka 1. 2. 2021 / Nataša Randlová, Petr Hůrka. — Ostrava : Sagit, 2021. — 144 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo: 1421) ISBN 978-80-7488-457-3

právo, zákonodárství ; zaměstnanost : zákonodárství a právo ; mzdy a přídavky : zákonodárství a právo ; práce : zákonodárství a právo

nahoru

PŘÍRODNÍ VĚDY

Hydrogeologie minerálních vod / Otta Hynie. — Vydání první. — Praha : Státní pedagogické nakladatelství, n. p., 1957. — 224 stran, xxiv stran a 2 složené nečíslované listy obrazové přílohy ; ilustrace ; — (Učební texty vysokých škol)

přírodní vědy ; environmentální vědy ; hydrologie ; geologie ; minerální vody

nahoru

SOCIOLOGIE

National strategy to reduce social inequalities in health. — [Oslo] : Norwegian Ministry of Health and Care Services, [2007]. — 97 stran ;

sociologie ; veřejné zdravotnictví ; rovnost ve zdraví ; disparity zdravotní péče ; dostupnost zdravotnických služeb ; socioekonomické faktory ; sociální determinanty zdraví ; politika zdravotní – programy

nahoru

STÁTNÍ SPRÁVA

Majetek státu : v teorii a praxi / Petr Havlan, Dagmar Sochorová a kolektiv. — Vydání první. — Praha : Leges, 2021. — 352 stran ; — (Teoretik) ISBN 978-80-7502-455-8

ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; státní správa ; veřejný sektor : ekonomika : organizace a řízení ; financování organizované ; státní správa

Temná zákoutí legislativního procesu : příprava vládních návrhů zákonů v ČR / Marian Kokeš. — Vydání první. — Praha : Leges, 2020. — 347 stran ; — (Teoretik) ISBN 978-80-7502-413-8

právo, zákonodárství ; státní správa ; zákonodárství jako téma : organizace a řízení ; politika – provádění ; vláda

nahoru

TECHNIKA LÉKAŘSKÁ, ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL A PROTETIKA

Průvodce základy regulace osobních ochranných prostředků a zdravotnických prostředků / Veronika Moravová, Jakub Král, Svatava Lagronová, Aleš Martinovský, Michal Vindyš, Ivana Kubátová. — Praha : Porta Medica, 2021. — 63 stran : ilustrace (některé barevné) ; ISBN 978-80-906947-1-2

veřejné zdravotnictví ; technika lékařská, zdravotnický materiál a protetika ; osobní ochranné prostředky ; vybavení a zásoby ; spotřebitelská bezpečnost produktů ; obchod : normy ; COVID-19 ; zákonodárství jako téma

TNI CWA 17553 obličejová rouška pro veřejnost / text vznikl ve spolupráci s Textilním zkušebním ústavem, s.p.. — [Praha] : [Česká agentura pro standardizaci], [2020 nebo 2021]. — 23 stran : ilustrace ;

veřejné zdravotnictví ; technika lékařská, zdravotnický materiál a protetika ; přenos infekční nemoci : prevence a kontrola ; primární prevence ; masky : normy

Srovnávací analýza respirátorů dle norem EN 149:2001+A1:2009, GB 19083-2010, GB 2626-2006 / Veronika Moravová, Jakub Král, Ivana Kubátová, Aleš Martinovský. — [Praha] : PortaMedica, [2020 nebo 2021]. — 16 stran, 2 nečíslované strany shrnutí : ilustrace, tabulky ;

pneumologie a ftizeologie ; technika lékařská, zdravotnický materiál a protetika ; prostředky na ochranu dýchání : normy ; masky ; kontrola infekčních nemocí ; COVID-19 ; směrnice pro lékařskou praxi jako téma

Standards for prosthetics and orthotics. — Geneva : World Health Organization, [2017]. — 2 svazky : ilustrace ; ISBN 978-92-4-151248-0

ortopedie ; technika lékařská, zdravotnický materiál a protetika ; protézy a implantáty : normy ; protetické prostředky : normy ; zdravotnické plány – realizace ; poskytování zdravotní péče : organizace a řízení

Respiratory protection – Non powered air-purifying particle respirator. — [Beijing] : State Administration for Market Regulation, [2019]. — 37 stran : ilustrace, tabulky ;

technika lékařská, zdravotnický materiál a protetika ; pneumologie a ftizeologie ; prostředky na ochranu dýchání : normy ; infekce dýchací soustavy : prevence a kontrola

nahoru

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

Dlouhodobá péče nejen v České republice / Ladislav Průša a kolektiv. — Vydání 1. — Tábor : Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, 2021. — 358 stran : ilustrace, grafy ; ISBN 978-80-88361-09-1

veřejné zdravotnictví ; geriatrie ; dlouhodobá péče ; sociální péče ; poskytování zdravotní péče ; geriatrické ošetřovatelství ; staří ; stárnutí ; zajištění kvality zdravotní péče

Global nutrition : policy review 2016-2017 : country progress in creating enabling policy environments for promoting healthy diets and nutrition / edited by Hilary Cadman. — Geneva : World Health Organization, [2018]. — xiii, 156 stran : ilustrace ; ISBN 978-92-4-151487-3

veřejné zdravotnictví ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; podpora zdraví ; zdravá strava ; nutriční stav ; celosvětové zdraví ; průzkumy a dotazníky ; politika zdravotní – programy : statistika a číselné údaje

Evaluating implementation of the WHO set of recommendations on the marketing of foods and non-alcoholic beverages to children : progress, challenges and guidance for next steps in the WHO European Region. — Copenhagen : World Health Organization, Regional Office for Europe, [2018]. — 56 stran : ilustrace ;

veřejné zdravotnictví ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; marketing ; potraviny : ekonomika ; nápoje : ekonomika ; zdraví dítěte ; zdravotnické plány – realizace

Eliminating trans fats in Europe : a policy brief. — Copenhagen : World Health Organization, Regional Office for Europe, 2015. — 13 stran : ilustrace, tabulky ;

veřejné zdravotnictví ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; trans nenasycené mastné kyseliny ; zásobování potravinami ; výživová politika ; politika – provádění ; podpora zdraví

Plán připravenosti na provoz retailu během pandemie COVID-19 : pokyny pro zajištění zdraví a bezpečnosti zaměstnanců a zákazníků / úvodní slovo Tomáš Prouza ; zpracoval Becker Poliakoff Consulting, a.s. ; odborný garant Viera Šedivá. — Praha : Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR, 2020. — 47 stran : ilustrace ;

veřejné zdravotnictví ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; infekční lékařství ; obchod ; hygiena práce ; kontrola infekčních nemocí ; řízení bezpečnosti ; COVID-19

TNI CWA 17553 obličejová rouška pro veřejnost / text vznikl ve spolupráci s Textilním zkušebním ústavem, s.p.. — [Praha] : [Česká agentura pro standardizaci], [2020 nebo 2021]. — 23 stran : ilustrace ;

veřejné zdravotnictví ; technika lékařská, zdravotnický materiál a protetika ; přenos infekční nemoci : prevence a kontrola ; primární prevence ; masky : normy

Průvodce základy regulace osobních ochranných prostředků a zdravotnických prostředků / Veronika Moravová, Jakub Král, Svatava Lagronová, Aleš Martinovský, Michal Vindyš, Ivana Kubátová. — Praha : Porta Medica, 2021. — 63 stran : ilustrace (některé barevné) ; ISBN 978-80-906947-1-2

veřejné zdravotnictví ; technika lékařská, zdravotnický materiál a protetika ; osobní ochranné prostředky ; vybavení a zásoby ; spotřebitelská bezpečnost produktů ; obchod : normy ; COVID-19 ; zákonodárství jako téma

National strategy to reduce social inequalities in health. — [Oslo] : Norwegian Ministry of Health and Care Services, [2007]. — 97 stran ;

sociologie ; veřejné zdravotnictví ; rovnost ve zdraví ; disparity zdravotní péče ; dostupnost zdravotnických služeb ; socioekonomické faktory ; sociální determinanty zdraví ; politika zdravotní – programy

Evaluating hospital effectiveness and efficiency / Milagros García-Barbero. — Milan : Fondazione Smith Kline, [1997?]. — xvii, 150 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 88-87351-03-1

veřejné zdravotnictví ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; řízení nemocnice ; nemocnice : trendy ; efektivita organizační ; výsledky a postupy – zhodnocení (zdravotní péče) ; ekonomika nemocniční

nahoru

VIROLOGIE

Viry a boj s nimi / připravila Akademie věd ČR ; odborným garantem je Ústav organické chemie a biochemie AV ČR ; odpovědná redaktorka: Markéta Růžičková. — Praha : Akademie věd České republiky, 2020. — 6 nečíslovaných stran : ilustrace ; — (AVex / expertní stanovisko AV ČR ;; Speciál 2020)

virologie ; viry ; virové vakcíny ; antivirové látky ; biologické bojové látky

nahoru

VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ

Medici 2020 – Kompetence a preference / autor: Lenka Šlegerová, Petr Michenka, Martin Kočí. — Praha : powerprint, Praha, 2020. — 28 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7568-295-6

výchova a vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví ; studenti lékařství : statistika a číselné údaje ; studium lékařství : statistika a číselné údaje ; odborná způsobilost ; průzkumy a dotazníky ; zpráva o sobě

Teacher’s guide to good prescribing / authors Hans V. Hogerzeil, Karen I. Barnes, Rob H. Henning, Yunus E. Kocabasoglu, Helene Möller, Anthony J. Smith, Rob S. Summers, Theo P.G.M. de Vries. — Geneva : World Health Organization, Department of Essential Drugs and Medicines Policy, [2001]. — iii, 98 stran : tabulky ;

výchova a vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví ; farmakoterapie ; kontinuální vzdělávání lékařů : metody ; způsoby aplikace léků ; lékové předpisy ; problémově orientovaná výuka ; vyučovací postupy ; učební pomůcky

nahoru

ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ

Strategie bezpečnosti potravin a výživy na období 2010-2013 = Food safety and nutrition strategy for 2010-2013. — Praha : Ministerstvo zemědělství, 2010. — 14, 14 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7084-883-8

zemědělství a potravinářství ; bezpečnost potravin ; hodnocení rizik ; spotřebitelská bezpečnost produktů ; politika zdravotní – programy ; ochrana veřejného zdraví ; zdravá strava ; potraviny