Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2

Otevírací doba knihovny

Pondělí  9:00 – 18:00

Úterý     9:00 – 18:00

Středa    9:00 – 18:00

Čtvrtek   9:00 – 18:00

Pátek     9:00 – 17:00

  Ve středu 27. září 2023 otevřeno do 15:30. Na státní svátek 28. 9. je knihovna uzavřena.

více informací

Březen 2021

Nové knihy ve fondu OVI

nahoru

EKONOMIE, EKONOMIKA, EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

Evaluating implementation of the WHO set of recommendations on the marketing of foods and non-alcoholic beverages to children : progress, challenges and guidance for next steps in the WHO European Region. — Copenhagen : World Health Organization, Regional Office for Europe, [2018]. — 56 stran : ilustrace ;

veřejné zdravotnictví ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; marketing ; potraviny : ekonomika ; nápoje : ekonomika ; zdraví dítěte ; zdravotnické plány – realizace

Plán připravenosti na provoz retailu během pandemie COVID-19 : pokyny pro zajištění zdraví a bezpečnosti zaměstnanců a zákazníků / úvodní slovo Tomáš Prouza ; zpracoval Becker Poliakoff Consulting, a.s. ; odborný garant Viera Šedivá. — Praha : Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR, 2020. — 47 stran : ilustrace ;

veřejné zdravotnictví ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; infekční lékařství ; obchod ; hygiena práce ; kontrola infekčních nemocí ; řízení bezpečnosti ; COVID-19

Rozpočet a financování : obce, kraje, hl. město Praha, organizační složky státu, příspěvkové organizace, svazky obcí, zákony, nařízení vlády, vyhlášky : redakční uzávěrka 27. 1. 2020. — Ostrava : Sagit, 2021. — 383 stran : formuláře, tiskopisy, tabulky ; — (ÚZ : úplné znění 😉 ISBN 978-80-7488-456-6

ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; právo, zákonodárství ; financování vládou : zákonodárství a právo ; rozpočty : zákonodárství a právo ; místní státní správa ; velkoměsta : zákonodárství a právo

Majetek státu : v teorii a praxi / Petr Havlan, Dagmar Sochorová a kolektiv. — Vydání první. — Praha : Leges, 2021. — 352 stran ; — (Teoretik) ISBN 978-80-7502-455-8

ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; státní správa ; veřejný sektor : ekonomika : organizace a řízení ; financování organizované ; státní správa

nahoru

ENVIRONMENTÁLNÍ VĚDY

Životní prostředí : ochrana přírody a krajiny, ochrana ovzduší, zemědělský půdní fond, vodní hospodářství, horninové prostředí, odpady, obaly, posuzování vlivů, chemické látky, , GMO, havárie, prevence znečištění, ekologická újma a další – celkem 28 zákonů : nový zákon o odpadech, nový zákon o výrobcích s ukončenou životností, zásadni zmény zákona o obalech a vodního zákona, změny mnoha dalších předpisů : redakční uzávěrka 8. 2. 2021. — Ostrava : Sagit, 2021. — 816 stran : formuláře, tiskopisy, tabulky ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1422) ISBN 978-80-7488-458-0

environmentální vědy ; právo, zákonodárství ; znečištění životního prostředí : zákonodárství a právo ; zachování přírodních zdrojů : zákonodárství a právo ; odpadní produkty ; vodní hospodářství : zákonodárství a právo

Poškozené zdraví populace v Ústeckém kraji / připravila Akademie věd ČR ; odborným garantem je Ústav organické chemie a biochemie AV ČR ; odpovědná redaktorka: Markéta Růžičková. — Praha : Akademie věd České republiky, 2020. — 4 nečíslované strany : ilustrace, tabulky ; — (AVex / expertní stanovisko AV ČR ;; 5/2020)

environmentální vědy ; znečištění životního prostředí ; monitorování životního prostředí ; zdraví ve městech ; rizikové faktory ; politika zdravotní – programy

Hydrogeologie minerálních vod / Otta Hynie. — Vydání první. — Praha : Státní pedagogické nakladatelství, n. p., 1957. — 224 stran, xxiv stran a 2 složené nečíslované listy obrazové přílohy ; ilustrace ; — (Učební texty vysokých škol)

přírodní vědy ; environmentální vědy ; hydrologie ; geologie ; minerální vody

nahoru

ETIKA, BIOETIKA, LÉKAŘSKÁ ETIKA

Obrana asistované smrti : fílozofícké argumenty na podporu eutanazie a sebeusmrcení za pomocí lékaře / Tomáš Hříbek. — Vydání první. — Praha : Academia, 2021. — 357 stran : tabulka ; — (Právo – etika – společnost ;; sv. 7) ISBN 978-80-200-3102-0

etika, bioetika, lékařská etika ; humanitní vědy a umění ; smrt ; umírající ; bioetika ; eutanazie : etika ; spoluúčast při sebevraždě : etika ; právo na smrt : etika ; osobní autonomie ; thanatologie

nahoru

FARMACIE A FARMAKOLOGIE

WHO Operational package for assessing, monitoring and evaluating country pharmaceutical situations : guide for coordinators an data collectors. — Genava : World Health Organization, [2007]. — xii, 147 stran : ilustrace, tabulky ;

farmacie a farmakologie ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; farmaceutický průmysl ; farmaceutické služby ; hodnocení léčiv ; zajištění kvality zdravotní péče ; dostupnost zdravotnických služeb ; zdravotnické služby – výzkum : metody

nahoru

FARMAKOTERAPIE

Teacher’s guide to good prescribing / authors Hans V. Hogerzeil, Karen I. Barnes, Rob H. Henning, Yunus E. Kocabasoglu, Helene Möller, Anthony J. Smith, Rob S. Summers, Theo P.G.M. de Vries. — Geneva : World Health Organization, Department of Essential Drugs and Medicines Policy, [2001]. — iii, 98 stran : tabulky ;

výchova a vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví ; farmakoterapie ; kontinuální vzdělávání lékařů : metody ; způsoby aplikace léků ; lékové předpisy ; problémově orientovaná výuka ; vyučovací postupy ; učební pomůcky

nahoru

GERIATRIE

Dlouhodobá péče nejen v České republice / Ladislav Průša a kolektiv. — Vydání 1. — Tábor : Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, 2021. — 358 stran : ilustrace, grafy ; ISBN 978-80-88361-09-1

veřejné zdravotnictví ; geriatrie ; dlouhodobá péče ; sociální péče ; poskytování zdravotní péče ; geriatrické ošetřovatelství ; staří ; stárnutí ; zajištění kvality zdravotní péče

nahoru

HUMANITNÍ VĚDY A UMĚNÍ

Obrana asistované smrti : fílozofícké argumenty na podporu eutanazie a sebeusmrcení za pomocí lékaře / Tomáš Hříbek. — Vydání první. — Praha : Academia, 2021. — 357 stran : tabulka ; — (Právo – etika – společnost ;; sv. 7) ISBN 978-80-200-3102-0

etika, bioetika, lékařská etika ; humanitní vědy a umění ; smrt ; umírající ; bioetika ; eutanazie : etika ; spoluúčast při sebevraždě : etika ; právo na smrt : etika ; osobní autonomie ; thanatologie

nahoru

INFEKČNÍ LÉKAŘSTVÍ

Plán připravenosti na provoz retailu během pandemie COVID-19 : pokyny pro zajištění zdraví a bezpečnosti zaměstnanců a zákazníků / úvodní slovo Tomáš Prouza ; zpracoval Becker Poliakoff Consulting, a.s. ; odborný garant Viera Šedivá. — Praha : Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR, 2020. — 47 stran : ilustrace ;

veřejné zdravotnictví ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; infekční lékařství ; obchod ; hygiena práce ; kontrola infekčních nemocí ; řízení bezpečnosti ; COVID-19

nahoru

MANAGEMENT, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ

How can optimal skill mix be effectively implemented and why? / authors Ivy Lynn Bourgeault, Ellen Kuhlmann, Elena Neiterman, Sirpa Wrede. — Copenhagen : World Health Organization, [2008]. — 26 stran : tabulky ; — (European Observatory on Health Systems and Policies,; policy brief)

management, organizace a řízení zdravotnictví ; politologie, politika, zdravotní politika ; klinické kompetence ; role odborníka ; zdravotní politika ; poskytování zdravotní péče : trendy ; personál – výběr ; personální obsazení a rozvrh ; zdravotnický personál : organizace a řízení : trendy

How can the migration of health service professionals be managed so as to reduce any negative effects on supply? / James Buchan. — Copenhagen : World Health Organization, [2008]. — 28 stran : ilustrace, tabulky ; — (European Observatory on Health Systems and Policies,; policy brief)

management, organizace a řízení zdravotnictví ; politologie, politika, zdravotní politika ; emigrace a imigrace ; zdravotnický personál : organizace a řízení : trendy ; zdravotničtí pracovníci : organizace a řízení : trendy ; poskytování zdravotní péče : organizace a řízení ; zdravotní politika ; zahraniční odborný personál

WHO Operational package for assessing, monitoring and evaluating country pharmaceutical situations : guide for coordinators an data collectors. — Genava : World Health Organization, [2007]. — xii, 147 stran : ilustrace, tabulky ;

farmacie a farmakologie ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; farmaceutický průmysl ; farmaceutické služby ; hodnocení léčiv ; zajištění kvality zdravotní péče ; dostupnost zdravotnických služeb ; zdravotnické služby – výzkum : metody

Evaluating hospital effectiveness and efficiency / Milagros García-Barbero. — Milan : Fondazione Smith Kline, [1997?]. — xvii, 150 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 88-87351-03-1

veřejné zdravotnictví ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; řízení nemocnice ; nemocnice : trendy ; efektivita organizační ; výsledky a postupy – zhodnocení (zdravotní péče) ; ekonomika nemocniční

nahoru

NUTRIČNÍ TERAPIE, DIETOTERAPIE A VÝŽIVA

Evaluating implementation of the WHO set of recommendations on the marketing of foods and non-alcoholic beverages to children : progress, challenges and guidance for next steps in the WHO European Region. — Copenhagen : World Health Organization, Regional Office for Europe, [2018]. — 56 stran : ilustrace ;

veřejné zdravotnictví ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; marketing ; potraviny : ekonomika ; nápoje : ekonomika ; zdraví dítěte ; zdravotnické plány – realizace

Eliminating trans fats in Europe : a policy brief. — Copenhagen : World Health Organization, Regional Office for Europe, 2015. — 13 stran : ilustrace, tabulky ;

veřejné zdravotnictví ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; trans nenasycené mastné kyseliny ; zásobování potravinami ; výživová politika ; politika – provádění ; podpora zdraví

Global nutrition : policy review 2016-2017 : country progress in creating enabling policy environments for promoting healthy diets and nutrition / edited by Hilary Cadman. — Geneva : World Health Organization, [2018]. — xiii, 156 stran : ilustrace ; ISBN 978-92-4-151487-3

veřejné zdravotnictví ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; podpora zdraví ; zdravá strava ; nutriční stav ; celosvětové zdraví ; průzkumy a dotazníky ; politika zdravotní – programy : statistika a číselné údaje

nahoru

ORTOPEDIE

Standards for prosthetics and orthotics. — Geneva : World Health Organization, [2017]. — 2 svazky : ilustrace ; ISBN 978-92-4-151248-0

ortopedie ; technika lékařská, zdravotnický materiál a protetika ; protézy a implantáty : normy ; protetické prostředky : normy ; zdravotnické plány – realizace ; poskytování zdravotní péče : organizace a řízení

nahoru

PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE

Respiratory protection – Non powered air-purifying particle respirator. — [Beijing] : State Administration for Market Regulation, [2019]. — 37 stran : ilustrace, tabulky ;

technika lékařská, zdravotnický materiál a protetika ; pneumologie a ftizeologie ; prostředky na ochranu dýchání : normy ; infekce dýchací soustavy : prevence a kontrola

Srovnávací analýza respirátorů dle norem EN 149:2001+A1:2009, GB 19083-2010, GB 2626-2006 / Veronika Moravová, Jakub Král, Ivana Kubátová, Aleš Martinovský. — [Praha] : PortaMedica, [2020 nebo 2021]. — 16 stran, 2 nečíslované strany shrnutí : ilustrace, tabulky ;

pneumologie a ftizeologie ; technika lékařská, zdravotnický materiál a protetika ; prostředky na ochranu dýchání : normy ; masky ; kontrola infekčních nemocí ; COVID-19 ; směrnice pro lékařskou praxi jako téma

nahoru

POJIŠŤOVNICTVÍ

Sociální zabezpečení : státní sociální podpora, dávky pro osoby se zdravotním postižením, sociální služby, pomoc v hmotné nouzi, životní a existenční minimum : nový zákon o náhradním výživném : redakční uzávěrka 22. 2. 2021. — Ostrava : Sagit, 2021. — 288 stran : ilutrace, formuláře, tiskopisy ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1425) ISBN 978-80-7488-461-0

pojišťovnictví ; právo, zákonodárství ; sociální zabezpečení : zákonodárství a právo ; zdravotní pojištění : zákonodárství a právo

nahoru

POLITOLOGIE, POLITIKA, ZDRAVOTNÍ POLITIKA

How can the migration of health service professionals be managed so as to reduce any negative effects on supply? / James Buchan. — Copenhagen : World Health Organization, [2008]. — 28 stran : ilustrace, tabulky ; — (European Observatory on Health Systems and Policies,; policy brief)

management, organizace a řízení zdravotnictví ; politologie, politika, zdravotní politika ; emigrace a imigrace ; zdravotnický personál : organizace a řízení : trendy ; zdravotničtí pracovníci : organizace a řízení : trendy ; poskytování zdravotní péče : organizace a řízení ; zdravotní politika ; zahraniční odborný personál

How can optimal skill mix be effectively implemented and why? / authors Ivy Lynn Bourgeault, Ellen Kuhlmann, Elena Neiterman, Sirpa Wrede. — Copenhagen : World Health Organization, [2008]. — 26 stran : tabulky ; — (European Observatory on Health Systems and Policies,; policy brief)

management, organizace a řízení zdravotnictví ; politologie, politika, zdravotní politika ; klinické kompetence ; role odborníka ; zdravotní politika ; poskytování zdravotní péče : trendy ; personál – výběr ; personální obsazení a rozvrh ; zdravotnický personál : organizace a řízení : trendy

nahoru

PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ

Sociální zabezpečení : státní sociální podpora, dávky pro osoby se zdravotním postižením, sociální služby, pomoc v hmotné nouzi, životní a existenční minimum : nový zákon o náhradním výživném : redakční uzávěrka 22. 2. 2021. — Ostrava : Sagit, 2021. — 288 stran : ilutrace, formuláře, tiskopisy ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1425) ISBN 978-80-7488-461-0

pojišťovnictví ; právo, zákonodárství ; sociální zabezpečení : zákonodárství a právo ; zdravotní pojištění : zákonodárství a právo

Temná zákoutí legislativního procesu : příprava vládních návrhů zákonů v ČR / Marian Kokeš. — Vydání první. — Praha : Leges, 2020. — 347 stran ; — (Teoretik) ISBN 978-80-7502-413-8

právo, zákonodárství ; státní správa ; zákonodárství jako téma : organizace a řízení ; politika – provádění ; vláda

Životní prostředí : ochrana přírody a krajiny, ochrana ovzduší, zemědělský půdní fond, vodní hospodářství, horninové prostředí, odpady, obaly, posuzování vlivů, chemické látky, , GMO, havárie, prevence znečištění, ekologická újma a další – celkem 28 zákonů : nový zákon o odpadech, nový zákon o výrobcích s ukončenou životností, zásadni zmény zákona o obalech a vodního zákona, změny mnoha dalších předpisů : redakční uzávěrka 8. 2. 2021. — Ostrava : Sagit, 2021. — 816 stran : formuláře, tiskopisy, tabulky ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo 1422) ISBN 978-80-7488-458-0

environmentální vědy ; právo, zákonodárství ; znečištění životního prostředí : zákonodárství a právo ; zachování přírodních zdrojů : zákonodárství a právo ; odpadní produkty ; vodní hospodářství : zákonodárství a právo

Předpisy související s občanským zákoníkem : změny zákona o veřejných rejstřících od 1. 1. 2021 a k 1. 6. 2021, nový zákon o evidenci skutečných majitelů změny zákona o vyvlastnění : plnění spojená s užíváním bytu a nebytových prostorů, rozúčtování nákladů na vytápění a teplou vodu, běžná údržba a drobné opravy, úrok z prodlení, odměna likvidátora a další odpovědnost za škodu – veřejná moc, mezinárodní právo soukromé : redakční uzávěrka 15. 2. 2021. — Ostrava : Sagit, 2021. — 160 stran : formuláře ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo: 1424) ISBN 978-80-7488-460-3

právo, zákonodárství ; občanská práva ; bydlení : zákonodárství a právo ; právní odpovědnost ; vlastnictví : zákonodárství a právo ; registrace

Rozpočet a financování : obce, kraje, hl. město Praha, organizační složky státu, příspěvkové organizace, svazky obcí, zákony, nařízení vlády, vyhlášky : redakční uzávěrka 27. 1. 2020. — Ostrava : Sagit, 2021. — 383 stran : formuláře, tiskopisy, tabulky ; — (ÚZ : úplné znění 😉 ISBN 978-80-7488-456-6

ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; právo, zákonodárství ; financování vládou : zákonodárství a právo ; rozpočty : zákonodárství a právo ; místní státní správa ; velkoměsta : zákonodárství a právo

Zákoník práce : změny zákoníku práce od 1. 1. 2021 : rejstřík : redakční uzávěrka 1. 2. 2021 / Nataša Randlová, Petr Hůrka. — Ostrava : Sagit, 2021. — 144 stran ; — (ÚZ : úplné znění ;; číslo: 1421) ISBN 978-80-7488-457-3

právo, zákonodárství ; zaměstnanost : zákonodárství a právo ; mzdy a přídavky : zákonodárství a právo ; práce : zákonodárství a právo

nahoru

PŘÍRODNÍ VĚDY

Hydrogeologie minerálních vod / Otta Hynie. — Vydání první. — Praha : Státní pedagogické nakladatelství, n. p., 1957. — 224 stran, xxiv stran a 2 složené nečíslované listy obrazové přílohy ; ilustrace ; — (Učební texty vysokých škol)

přírodní vědy ; environmentální vědy ; hydrologie ; geologie ; minerální vody

nahoru

SOCIOLOGIE

National strategy to reduce social inequalities in health. — [Oslo] : Norwegian Ministry of Health and Care Services, [2007]. — 97 stran ;

sociologie ; veřejné zdravotnictví ; rovnost ve zdraví ; disparity zdravotní péče ; dostupnost zdravotnických služeb ; socioekonomické faktory ; sociální determinanty zdraví ; politika zdravotní – programy

nahoru

STÁTNÍ SPRÁVA

Majetek státu : v teorii a praxi / Petr Havlan, Dagmar Sochorová a kolektiv. — Vydání první. — Praha : Leges, 2021. — 352 stran ; — (Teoretik) ISBN 978-80-7502-455-8

ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; státní správa ; veřejný sektor : ekonomika : organizace a řízení ; financování organizované ; státní správa

Temná zákoutí legislativního procesu : příprava vládních návrhů zákonů v ČR / Marian Kokeš. — Vydání první. — Praha : Leges, 2020. — 347 stran ; — (Teoretik) ISBN 978-80-7502-413-8

právo, zákonodárství ; státní správa ; zákonodárství jako téma : organizace a řízení ; politika – provádění ; vláda

nahoru

TECHNIKA LÉKAŘSKÁ, ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL A PROTETIKA

Průvodce základy regulace osobních ochranných prostředků a zdravotnických prostředků / Veronika Moravová, Jakub Král, Svatava Lagronová, Aleš Martinovský, Michal Vindyš, Ivana Kubátová. — Praha : Porta Medica, 2021. — 63 stran : ilustrace (některé barevné) ; ISBN 978-80-906947-1-2

veřejné zdravotnictví ; technika lékařská, zdravotnický materiál a protetika ; osobní ochranné prostředky ; vybavení a zásoby ; spotřebitelská bezpečnost produktů ; obchod : normy ; COVID-19 ; zákonodárství jako téma

TNI CWA 17553 obličejová rouška pro veřejnost / text vznikl ve spolupráci s Textilním zkušebním ústavem, s.p.. — [Praha] : [Česká agentura pro standardizaci], [2020 nebo 2021]. — 23 stran : ilustrace ;

veřejné zdravotnictví ; technika lékařská, zdravotnický materiál a protetika ; přenos infekční nemoci : prevence a kontrola ; primární prevence ; masky : normy

Srovnávací analýza respirátorů dle norem EN 149:2001+A1:2009, GB 19083-2010, GB 2626-2006 / Veronika Moravová, Jakub Král, Ivana Kubátová, Aleš Martinovský. — [Praha] : PortaMedica, [2020 nebo 2021]. — 16 stran, 2 nečíslované strany shrnutí : ilustrace, tabulky ;

pneumologie a ftizeologie ; technika lékařská, zdravotnický materiál a protetika ; prostředky na ochranu dýchání : normy ; masky ; kontrola infekčních nemocí ; COVID-19 ; směrnice pro lékařskou praxi jako téma

Standards for prosthetics and orthotics. — Geneva : World Health Organization, [2017]. — 2 svazky : ilustrace ; ISBN 978-92-4-151248-0

ortopedie ; technika lékařská, zdravotnický materiál a protetika ; protézy a implantáty : normy ; protetické prostředky : normy ; zdravotnické plány – realizace ; poskytování zdravotní péče : organizace a řízení

Respiratory protection – Non powered air-purifying particle respirator. — [Beijing] : State Administration for Market Regulation, [2019]. — 37 stran : ilustrace, tabulky ;

technika lékařská, zdravotnický materiál a protetika ; pneumologie a ftizeologie ; prostředky na ochranu dýchání : normy ; infekce dýchací soustavy : prevence a kontrola

nahoru

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

Dlouhodobá péče nejen v České republice / Ladislav Průša a kolektiv. — Vydání 1. — Tábor : Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, 2021. — 358 stran : ilustrace, grafy ; ISBN 978-80-88361-09-1

veřejné zdravotnictví ; geriatrie ; dlouhodobá péče ; sociální péče ; poskytování zdravotní péče ; geriatrické ošetřovatelství ; staří ; stárnutí ; zajištění kvality zdravotní péče

Global nutrition : policy review 2016-2017 : country progress in creating enabling policy environments for promoting healthy diets and nutrition / edited by Hilary Cadman. — Geneva : World Health Organization, [2018]. — xiii, 156 stran : ilustrace ; ISBN 978-92-4-151487-3

veřejné zdravotnictví ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; podpora zdraví ; zdravá strava ; nutriční stav ; celosvětové zdraví ; průzkumy a dotazníky ; politika zdravotní – programy : statistika a číselné údaje

Evaluating implementation of the WHO set of recommendations on the marketing of foods and non-alcoholic beverages to children : progress, challenges and guidance for next steps in the WHO European Region. — Copenhagen : World Health Organization, Regional Office for Europe, [2018]. — 56 stran : ilustrace ;

veřejné zdravotnictví ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; marketing ; potraviny : ekonomika ; nápoje : ekonomika ; zdraví dítěte ; zdravotnické plány – realizace

Eliminating trans fats in Europe : a policy brief. — Copenhagen : World Health Organization, Regional Office for Europe, 2015. — 13 stran : ilustrace, tabulky ;

veřejné zdravotnictví ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; trans nenasycené mastné kyseliny ; zásobování potravinami ; výživová politika ; politika – provádění ; podpora zdraví

Plán připravenosti na provoz retailu během pandemie COVID-19 : pokyny pro zajištění zdraví a bezpečnosti zaměstnanců a zákazníků / úvodní slovo Tomáš Prouza ; zpracoval Becker Poliakoff Consulting, a.s. ; odborný garant Viera Šedivá. — Praha : Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR, 2020. — 47 stran : ilustrace ;

veřejné zdravotnictví ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; infekční lékařství ; obchod ; hygiena práce ; kontrola infekčních nemocí ; řízení bezpečnosti ; COVID-19

TNI CWA 17553 obličejová rouška pro veřejnost / text vznikl ve spolupráci s Textilním zkušebním ústavem, s.p.. — [Praha] : [Česká agentura pro standardizaci], [2020 nebo 2021]. — 23 stran : ilustrace ;

veřejné zdravotnictví ; technika lékařská, zdravotnický materiál a protetika ; přenos infekční nemoci : prevence a kontrola ; primární prevence ; masky : normy

Průvodce základy regulace osobních ochranných prostředků a zdravotnických prostředků / Veronika Moravová, Jakub Král, Svatava Lagronová, Aleš Martinovský, Michal Vindyš, Ivana Kubátová. — Praha : Porta Medica, 2021. — 63 stran : ilustrace (některé barevné) ; ISBN 978-80-906947-1-2

veřejné zdravotnictví ; technika lékařská, zdravotnický materiál a protetika ; osobní ochranné prostředky ; vybavení a zásoby ; spotřebitelská bezpečnost produktů ; obchod : normy ; COVID-19 ; zákonodárství jako téma

National strategy to reduce social inequalities in health. — [Oslo] : Norwegian Ministry of Health and Care Services, [2007]. — 97 stran ;

sociologie ; veřejné zdravotnictví ; rovnost ve zdraví ; disparity zdravotní péče ; dostupnost zdravotnických služeb ; socioekonomické faktory ; sociální determinanty zdraví ; politika zdravotní – programy

Evaluating hospital effectiveness and efficiency / Milagros García-Barbero. — Milan : Fondazione Smith Kline, [1997?]. — xvii, 150 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 88-87351-03-1

veřejné zdravotnictví ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; řízení nemocnice ; nemocnice : trendy ; efektivita organizační ; výsledky a postupy – zhodnocení (zdravotní péče) ; ekonomika nemocniční

nahoru

VIROLOGIE

Viry a boj s nimi / připravila Akademie věd ČR ; odborným garantem je Ústav organické chemie a biochemie AV ČR ; odpovědná redaktorka: Markéta Růžičková. — Praha : Akademie věd České republiky, 2020. — 6 nečíslovaných stran : ilustrace ; — (AVex / expertní stanovisko AV ČR ;; Speciál 2020)

virologie ; viry ; virové vakcíny ; antivirové látky ; biologické bojové látky

nahoru

VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ

Medici 2020 – Kompetence a preference / autor: Lenka Šlegerová, Petr Michenka, Martin Kočí. — Praha : powerprint, Praha, 2020. — 28 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7568-295-6

výchova a vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví ; studenti lékařství : statistika a číselné údaje ; studium lékařství : statistika a číselné údaje ; odborná způsobilost ; průzkumy a dotazníky ; zpráva o sobě

Teacher’s guide to good prescribing / authors Hans V. Hogerzeil, Karen I. Barnes, Rob H. Henning, Yunus E. Kocabasoglu, Helene Möller, Anthony J. Smith, Rob S. Summers, Theo P.G.M. de Vries. — Geneva : World Health Organization, Department of Essential Drugs and Medicines Policy, [2001]. — iii, 98 stran : tabulky ;

výchova a vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví ; farmakoterapie ; kontinuální vzdělávání lékařů : metody ; způsoby aplikace léků ; lékové předpisy ; problémově orientovaná výuka ; vyučovací postupy ; učební pomůcky

nahoru

ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ

Strategie bezpečnosti potravin a výživy na období 2010-2013 = Food safety and nutrition strategy for 2010-2013. — Praha : Ministerstvo zemědělství, 2010. — 14, 14 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7084-883-8

zemědělství a potravinářství ; bezpečnost potravin ; hodnocení rizik ; spotřebitelská bezpečnost produktů ; politika zdravotní – programy ; ochrana veřejného zdraví ; zdravá strava ; potraviny